For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Wapenliefhebbers in het defensief

Op maandag 5 november 2007 ontving het LVSV Leuven de voorman van de AVWL, oftewel de “Actieve Verdediging van Wapenliefhebbers”, de grootste drukkingsgroep van de Vlaamse wapenliefhebbers. Een veertigtal jongeren vonden de weg naar zijn lezing. Kop van jut was de recente wapenwet die in België doorgevoerd werd na de schietpartij van Hans Van Themsche in Antwerpen, maar ook méér fundamentele vragen over burgers, vrij wapenbezit en privé-milities kwamen ruimschoots aan bod. Zij die echter een Vlaamse Charlton Heston verwacht hadden, kwamen ietwat bedrogen uit. Daniël Beets was eerder de kritische gezapige grootvader die bijwijlen vlijmscherp uit de hoek kwam, maar toch bovenal de vergunnings- en andere plichten verdedigde. Daniël Beets zwaaide niet met geweren tijdens zijn lezing en viel de overheid niet rechtstreeks aan in zijn betoog, twee zaken die men van een Charlton Heston wel zou hebben kunnen verwachten.

Het dankwoordje van Daniël Beets via e-mail de dag nadien spreekt in dat opzicht ook boekdelen. De man, nochtans een graag geziene gast op het VTM-journaal tijdens de opstelling van de wapenwet, was kennelijk niet gewend om als gastspreker uitgenodigd te worden. Nochtans bleek dat zeker niet uit zijn degelijk onderbouwde en sterk beargumenteerde uiteenzetting. Bescheidenheid mag in de ogen van velen dan wel een deugd zijn, maar als lobbyist is zelfvertrouwen en een lichte arrogantie een “must”. Misschien ligt daar net de oorzaak van de weinige aandacht voor de wapenliefhebbers en hun spreekbuizen.
Langs deze weg wil ik u bedanken voor de warme ontvangst op de maandagavondlezing van gisteren. Ik ben zéér positief verrast door de positieve maar toch ook kritische houding van het aanwezige publiek. Een opsteker voor mij bij het vaststellen dat er toch nog openheid en bereidheid tot opbouwen bestaat bij studenten in deze moeilijk vatbare tijd.
Daniël Beets vatte zijn lezing aan met een aantal sneren naar de media, die de wapenliefhebbers nauwelijks een forum geven, tenzij dan in een negatieve context zoals bij moorden en gewapende overvallen. Hij verwijt de politiek ook dat ze op grond van deze incorrecte weergaven in de media wetten opstellen, zonder het onderscheid te begrijpen tussen legaal en illegaal wapenbezit. Daniël Beets is voorstander van een verregaande vrijheid van wapenbezit, maar dan wel gekoppeld aan een strenge vergunningsplicht.

Hij hekelde ook de laatste wapenwet die voor hem het beste bewijs was van een emotioneel stuk wetgeving dat de legale wapeneigenaars straft terwijl er géén enkele misdaad voorkomen wordt, omdat die gepleegd worden door illegale wapens die buiten de wet vallen. Ook leidt de wet tot misbruiken omdat ze een té algemene definitie geeft van “wapens” en ze de regering via KB de mogelijkheid geeft om eenzijdig een bepaald voorwerp voortaan als “wapen” te gaan beschouwen. De AVWL-voorman toonde ook via allerlei meesterlijke statistieken aan dat wapens de onveiligheid niet verhogen, zelfs integendeel, en dat de Michael Moore-cijfers de lading niet dekken. Tal van landen met rigide wapenwetgevingen hebben een hogere moordratio dan de VS.

Zijn antwoord op de slotvraag over absoluut vrij wapenbezit:
Dat men mijn woorden hier nu niet verkeerd interpreteert. Dit is géén pleidooi voor vrij en veralgemeend wapenbezit, maar alleen een pleidooi voor een eerlijke, realistische, gematigde, doordachte en realiseerbare aanpak van een maatschappelijk gegeven met verstrekkende gevolgen wanneer er te onbezonnen en radicale maatregelen genomen worden die in feite geen oplossingen kunnen opleveren voor slecht ingeschatte problemen.
De Blauwe Maandag met Daniël Beets mocht in de kalender van het LVSV Leuven dan al wel minder “flashy” lijken dan die van Karel De Gucht (week ervoor), Louis Tobback (week nadien) en Vincent Van Quickenborne (twee weken nadien), toch bleven de talrijke aanwezigen zeker niet op hun honger zitten. Daniël Beets antwoordde zéér open op alle vragen, gaande van jachtvergunningen over burgerwachten tot privé-milities, en doorprikte tal van leugens en vooroordelen die bestaan inzake privé-wapenbezit.

Dit verslag verscheen ook op LVSVLeuven.be en InFlandersFields.eu.

Meer over Daniël Beets op www.shootpetoet.be.

8 Reacties:

At 18:09 Anoniem said...

Een Vlaamse Charlton Heston hebben we inderdaad nodig. Iemand die eindelijk eens de waarheid spreekt over wapens en misdaad om de Stijn Bexen en andere verbiedgrage Spirit'ers te counteren. Zij domineren inderdaad het debat, terwijl de waarheid nooit aan bod komt. Had ik geweten dat je iemand van dat kaliber had gestrikt voor een lezing, was ik zeker naar Leuven afgekomen, Vincent. Misschien is dit je gat in het maatschappelijke middenveld, Vincent? Tijd voor een échte Vlaamse NRA!

 
At 11:45 Anoniem said...

Ik zou graag eens een vergelijkend overzicht van EU-landen zien met betrekking tot het recht van het individu om zijn eigendommen met wapens te verdedigen.

In België is dit volkomen taboe, men mag alleen wapens gebruiken uit zelfverdediging, m.a.w. enkel wanneer het eigen leven in gevaar is, niet wanneer eigendom in gevaar is.

In sommige andere EU-landen wordt er een proportioneel recht erkend om eigendommen met wapens te verdedigen, proportioneel ten opzichte van het geweld dat de agressor, inbreker of dief gebruikt.

Wie maakt er eens zo'n overzicht?

 
At 11:45 Anoniem said...

@LVB:

Zelfverdediging is inderdaad één mogelijk geval, ook noodweer in ruimere zin is er één. Die term omvat ook zelfverdediging, maar slaat zowel op de bescherming van je eigen leven als van iemand anders' leven.

Tot slot nog even opmerken dat het gebruik van wapens ook in het geval van noodweer enkel is toegelaten onder bepaalde voorwaarden: het gebruik van wapens moet de enige mogelijke manier zijn om het leven van de persoon in kwestie te beschermen (ik denk dat hier de term "ultimum remedium" past). Bovendien moet de verdediging evenredig zijn met de aanval: iemand die jou "slechts" met een mes aanvalt, kun je dus niet zomaar ongestraft met een vuurwapen doden.

 
At 11:46 Anoniem said...

@ LVB

Ik denk dat je overal in Europa een wapen mag gebruiken om jouw of andermans leven te beschermen. Voorwaarde is dat de aanval ook met een wapen gebeurt en dat de verdediging met wapen noodzakelijk is. Als ik het goed voor heb heeft jouw vraag dus niet echt met wapens te maken, maar alleen met "wat" (enkel een mens, of ook goederen?) je precies mag verdedigen. Het "waarmee" van de verdediging hangt gewoon af van "waarmee" de aanval is geschied.

In het licht van dat laatste vond ik volgende artikelen terug. Ik heb getracht vlug-vlug wat commentaar bij te schrijven, maar gezien het nachtelijke uur en het gebrek aan achtergrond-info kan ik alles behalve de wetenschappelijke waarde van dit potje rechtsvergelijking garanderen... ;-)

Ter info de bepalingen van het Belgische strafwetboek:

Art. 416.
"Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zich zelf of van een ander."
[bescherming van leven; noodzaak wordt expliciet vermeld, maar ook proportie is vereist, hoewel niet vermeld. Goederen zijn niet vermeld en bijgevolg uitgesloten van deze bepalingen - zoals gekend is.]

Art. 417:
"Onder de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging worden de twee volgende gevallen begrepen :
Wanneer de doodslag gepleegd wordt, wanneer de verwondingen of de slagen toegebracht worden bij het afweren, bij nacht, van de beklimming of de braak van de afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis of appartement of de aanhorigheden ervan, behalve wanneer blijkt dat de dader niet kon geloven aan een aanranding van personen, hetzij als rechtstreeks doel van hem die poogt in te klimmen of in te breken, hetzij als gevolg van de weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten;
Wanneer het feit plaatsheeft bij het zich verdedigen tegen de daders van diefstal of plundering die met geweld tegen personen wordt gepleegd."
[dit zijn twee gevallen waarin de noodzaak wordt vermoed en dus niet moet bewezen worden door de verdediger: nachtbraak en diefstal met geweld. Ben niet meer zeker, maar ik denk dat dit vermoeden weerlegbaar is, en dat de aanvaller dus het ontbreken van noodzaak mag trachten te bewijzen. Proportie wordt volgens mij trouwens niét vermoed en moet dus wel worden bewezen door de verdediger.]

Nederland:

Art. 41.1 Wetboek van Strafrecht:
"Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding."
[Aangezien lijf en goed zonder voorwaarden naast elkaar staan, vermoed ik dat noodweer voor beiden op gelijke wijze kan worden ingeroepen - maar wel met proportie en noodzaak.]

Frankrijk:

Art. 122-5 Code Penal:
"N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte."
[Noodzaak en proportionaliteit bij noodweer ter bescherming van leven]
"N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction."
[noodweer van goederen; opzettelijke doodslag/moord is niet toegelaten, en de verdediging moet noodzakelijk en proportioneel met de ernst van de inbreuk op de goederen zijn.]

Common Law:

Beckford v R (1988) 1 AC 130:
"A defendant is entitled to use reasonable force to protect himself, others for whom he is responsible and his property. It must be reasonable."
[Vreemd maar hier worden enkel de levens genoemd van diegenen voor wie de verdediger "responsible" is, en dus niet eender wiens leven. Redelijkheid is de norm. En verder:]
"A man about to be attacked does not have to wait for his assailant to strike the first blow or fire the first shot; circumstances may justify a pre-emptive strike."

S3 Criminal Law Act (1967):
"A person may use such force as is reasonable in the circumstances in the prevention of crime or in arresting offenders or suspects."
[dit geldt voor zover ik weet ook voor goederen: de rechter staat in voor de redelijkheidstoets]

Over Zweden vond ik dit terug op Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-defense_%28Sweden%29

En met Duitsland staak ik voorlopig deze zoektocht:

§ 32 Strafgesetzbuch:

Notwehr

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
[Het lijkt me dat noodweer hier vergelijkbaar is met het Common Law-principe: het afwenden van een misdrijf tegen zichzelf of iemand anders. Diefstal is ook een misdrijf dus op het eerste zicht geldt dit ook voor goederen.]

 
At 11:46 Anoniem said...

@Willem: Ik weet niet of je mijn vraag begrepen hebt, maar ik vroeg mij af in welke landen je vuurwapens mag gebruiken om je eigendom te verdedigen. Het interesseert mij dus niet om te weten of je wapens mag gebruiken om LEVENS te gebruiken (omdat ik weet dat dat recht zowat overal bestaat), en het interesseert mij ook niet of je stokken of vuisten mag gebruiken. Dus wel degelijk de combinatie VUURWAPENS en EIGENDOM.

Uit de wetteksten die je aanhaalt, concludeer ik alvast dat het in Nederland, Frankrijk en de UK mag. In België is het volkomen taboe. Wie daarvoor durft pleiten zal door journalisten en politici letterlijk uitgescholden worden als iemand die het recht in eigen handen wil nemen. Een rationeel debat lijkt onmogelijk, er wordt gedemoniseerd dat het geen naam heeft.

 
At 11:47 Anoniem said...

@lvb: De voorwaarde is dat de aanval ook met een vuurwapen gebeurt. Ik zie niet in wat daar taboe aan is. Dat is volgens mij zo in elk land dat proportionaliteit+noodzaak vereist (bv. B, NL, F). Zoniet indien de verdediging "redelijk" is om het misdrijf te voorkomen (bv. D, CL).

Het is dus wel degelijk deze wetgeving die zal bepalen of en wanneer je vuisten, stokken of een vuurwapen mag gebruiken enerzijds, en of je je eigendom (goederen) ermee mag verdedigen anderzijds.

 
At 12:52 Anoniem said...

@Willem: In België is taboe wat in veel andere Europese landen geen taboe is: je eigendom verdedigen met vuurwapens tegen inbrekers die het louter op eigendom hebben gemunt, maar die ook vuurwapens hebben, en zonder dat er levens in gevaar zijn.

In België vlieg je in de bak als je tegen dergelijke inbrekers vuurwapens gebruikt. 'Eigendom' staat hier niet in de wetten die je geciteerd hebt, in Nederland, Frankrijk en Engeland wel.

Concreet voorbeeld: u ziet vanuit uw slaapkamer inbrekers, gewapend met vuurwapens, die uw garage (waarin een Rolls Royce staat) aan het plunderen zijn. Als u er in België op schiet, vliegt u zelf in de gevangenis. U mag in België enkel schieten wanneer er levens in gevaar zijn. In Frankrijk, Nederland, UK ligt dit anders. Ja, het moet proportioneel zijn, maar dat ter bescherming van wat? Levens of eigendom? In België mag het niet als het louter om eigendom gaat.

 
At 15:29 Anoniem said...

Ik denk dat in jouw concreet voorbeeld geen enkel land zal aanvaarden dat je zonder meer de daders neerschiet. Noodzaak is er niet: in de lucht schieten is bv. een mogelijkheid die minder drastisch is en ook het misdrijf kan doen ophouden. Geldt ook ingeval "redelijkheid" wordt geëist, me dunkt.

Volgende vraag is dan: als ook in de lucht schieten niet helpt, mag je dan als ultimum remedium op de daders schieten?

Ik ga binnenkort in de rechtsbib in Leuven eens mijn licht opsteken. Gezien het actuele onderwerp zal er wel rechtsvergelijkende literatuur te vinden zijn.

PS: De Belgische uitzonderingsgevallen nachtbraak en diefstal met geweld kunnen evt. toch aanzien worden als eigenrichting ter bescherming van goederen. Nachtbraak kan immers worden uitgevoerd met als enige doel goederen te stelen. Juridisch is het doel weliswaar irrelevant, enkel het nachtelijk inbreken is van belang, maar dat neemt niet weg dat het kan gaan om goederen. Bij diefstal met geweld is er weliswaar ook bescherming van een mens tegen het "geweld", maar zit er niettemin ook een aspect goederen in "diefstal". (Gezien de proportie moet de dader uiteraard steeds ook een vuurwapen gebruiken)

 

Een reactie posten