For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Moeder Vrijheid

Om een bestaande leemte in het Leuvense studentenleven op te vullen, werd in september 2005 besloten om over te gaan tot de oprichting van een nieuwe “studentenclub”, die zowel het activisme van politieke verenigingen à la LVSV, als de studentikositeit van de échte studentenkonventen zou trachten te combineren. Onder impuls van Vincent De Roeck en Joris Claeys, beide lid van de hoogstudentenclub Moeder Meetjesland, werd hiervan werk gemaakt. Als naam werd “Moeder Vrijheid” naar voren geschoven. Alle leden moesten het “Vrijheidscharter” onderschrijven en via een ludieke doop hun motivatie en engagement ten toon spreiden. Als clublied werd geopteerd voor “De Vrijheidshymne”, een zelfgeschreven strijdlied gebaseerd op de melodie van de “Star Spangled Banner”, beter bekend als het volkslied van de VS.

Deze club zou wekelijks vergadering hebben in café Den Boule op zondagavond, een dag die nog door geen enkele andere vereniging opgeëist was. Daarnaast zouden er ook cantussen, fuiven, een galabal en “dinner parties” georganiseerd worden, zowel in Leuven als daarbuiten. Ondanks een blitse start, is de werking van deze studentenclub vandaag terug naar af. Een enkele cantus werd georganiseerd, maar zowel de fuif als het galabal liepen op een sisser uit. Enkel de zondagen en “dinner parties” kenden een zeker succes, maar langzamerhand deemsterde de interesse voor dit project, ook bij de stichters, weg en geraakte “Moeder Vrijheid” in de vergetelheid. De werking werd dan ook in december 2006 voor onbepaalde tijd opgeschort. Vooralsnog heeft deze “studentenclub” een eervolle plaats gekregen in de musea gewijd aan mislukte projecten.

De Vrijheidshymne.
O neen, moet je zien. Moeder Vrijheid is daar, vol trots en grootsheid, in de schaduw van Haar macht, die vermorzelt en herbouwt aan de toog van een bar. In de schaduw zat Zij, met alle wijsheid in pacht. Met de drank in de bok, en de vlag halfstok, voedt Zij, in de nacht, ons als voortreffelijke kok. O neen, laat Haar nooit alleen in haar strijd, als behoedster van ons, en van onze vrijheid!
The Freedom Song.
Oh no, you have to see, Mother Freedom is there, full of pride and greatness in the shining light of Her might, who destroys and rebuilds behind the counter of a bar. In the shadows She stands, spreading all her wisdom. After we finished our drinks and lowered our flag, She feeds us in the night as a wonderful cook. Oh no, never let her alone in her struggle, as the guardian angel of us, and our freedom!
The Star Spangled Banner.
Oh, say can you see by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, over the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave over the land of the free and the home of the brave?
De Met Sterren Bezaaide Vlag.
O zeg, kun je bij het vroege ochtendlicht zien wat we trots streken bij de laatste schemering? Wiens brede strepen en heldere sterren, die we doorheen de zware strijd op wallen zagen, zo fier stroomden? En het rood rakettengloed, de barstende bommen, bewezen dat de vlag 's nachts nog daar was. O zeg, wappert de met sterren bezaaide vlag nog boven het land van de vrijen en het huis van de dapperen?
“Moeder Vrijheid” mag vandaag dan wel niet meer bestaan in de Leuvense stede, dit neemt niet weg dat haar plannen en idealen hun weg wisten te vinden naar andere organisaties. Zo gaan er binnen het LVSV stemmen op om ook een fuif en galabal te organiseren, en werd in Brussel de “Ludwig Von Mises Institute Europe - Youth Club” in het leven geroepen met “dinner parties” als hoofdactiviteit. Ondanks het opdoeken van “Moeder Vrijheid” kan je ons nog steeds zondagavond terugvinden in Den Boule waar we samen het verleden blijven koesteren, en hoopvol plannen maken voor de toekomst. Dit geheel overeenkomstig onze oude clubleuze, disce quasi semper victurus vive quasi cras moriturus. Leer alsof je eeuwig zou leven. Leef alsof je morgen zou sterven.

Deze clubvoorstelling verscheen ook op Studentenmuseum.be.

Meer over deze club op www.moedervrijheid.be.

2 Reacties:

At 17:45 Luc De Beule said...

Wat hebben die zelfverklaarde "libertariërs/klassiek-liberalen" allemaal toch met het Amerika-verheerlijken? Niet dat VS-bashing daarom beter is, maar kom ...

Het LVSV componeert een lied op de tonen van The Battle Hymne of the Republic. Gij doet het voor dit clubke op de tonen van The Star Spangled Banner ...

Mag ik de liberalen er eens op attent maken, dat er maar één land is in de wereld waar de overheid (gesterkt door wetten!) pow's foltert en martelt. Is dat nu zo'n liberaal land?

 
At 13:55 Charlotte said...

Amai Vincent, ik wist niet dat jij senior was van een échte studentenclub. Op de volgende LVSV-cantus zullen we zeker het Io Vivat zingen als je binnenkomt ;-)

 

Een reactie posten