For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Identiteit, traditie en soevereiniteit

Enkele weken geleden werd het Europees Parlement plots een fractie rijker. Extreem-rechtse verkozenen van divers alooi sloegen de handen in mekaar en kregen zelfs de noodzakelijke steun van de onafhankelijke Britse jingoïst Ashley Mote. Samen vormen ze voortaan de fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit of ITS. Het gaat volgens de betrokkenen over een “technische fractie” met een uitermate beperkt minimumplatform. De accenten van alle deelpartijen mogen dan wel verschillend blijven, het Vlaams Belang, dat tot deze fractie toetrad, bewijst hiermee wel dat ze het niet nauw neemt met zijn salonfähig imago als het op postjes, macht en geld aankomt. ITS bestaat immers uit het Front National, Romania Mare, het Vlaams Belang, de Atakapartij, Fiamma Tricolore, Alternativa Sociale, de Freiheitliche Partei Österreichs en dus ook de éénmansgroep rond ex-UKIP’er Ashley Mote.

Hieronder herneem ik de column “Rechts, rechtser, rechtst : de Europese vrienden van het Vlaams Belang” van VLD-kamerlid Claude Marinower.
De wetten van de politiek zijn meestal écht niet moeilijk. Een van de basisregels luidt: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.” Concreet: als je het in een parlement met andere parlementsleden eens bent, vorm je indien mogelijk een fractie. Dat biedt tal van voordelen; niet in het minst op financieel en logistiek vlak. Het Vlaams Belang heeft enkele weken geleden die simpele regel in het Europees parlement met veel succes toegepast. Het Vlaams Belang is in de armen gevallen van haar ideologische bondgenoten.

Verschillende documenten bewijzen het: het Vlaams Belang is een koele minnaar van de uitbreiding van de Europese Unie. De mogelijke intrede van Turkije is helemaal out of question; maar ook de uitbreidingsgolf naar het ex-Oostblok kan niet op wild enthousiasme rekenen. Edoch… Dankzij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie én de intrede van bijbehorende leden tot het Europees Parlement valt er toch iets te vieren. Totnogtoe konden het Vlaams Belang en ander extreem-rechts geen fractie vormen in het Europees Halfrond; met alle gevolgen van dien. Enkel een “technische fractie” was mogelijk, maar die levert bijlange niet zoveel extra werkingsmiddelen en stafmedewerkers op. Dankzij de toetreding van Ataka Bulgaria en Romania Mare zijn die zorgen voltooid verleden tijd.

Het Vlaams Belang probeert zich sinds de veroordeling door Cassatie in 2004 en de gedwongen naamsverandering salonhfähiger voor te doen. Wie echter het rijtje Europese vrienden van het Vlaams Belang overschouwt kan maar een conclusie trekken. Het is niet belangrijk om naar de Vlaamse standpunten van het Belang te kijken; het is belangrijk om te zien wie de Europese bondgenoten zijn van de partij in de ITS-fractie.

Zo is bijvoorbeeld Alessandra Mussolini van de partij. Zij is niet alleen een nichtje van de Italiaanse diva Sophia Loren maar heeft het fascisme als kleindochter vàn letterlijk in de genen én is niet te beroerd voor een racistische uitspraak meer of minder. Bij de nieuwe Oosteuropese bondgenoten valt vooral Dimitar Stoyanov op. Hij is lid van ATAKA waarvan zijn schoonvader Volen Siderov de voorman is. ATAKA is met voorsprong de meest antisemitische strekking in het Europese partijpolitieke landschap. Ook de Romazigeuners hebben het voor ATAKA niet onder de markt. Siderov verklaarde dat men van Romazigeuners beter zeep had gemaakt. De Holocaust was volgens Siderov één grote zwendel. De Oostenrijker Andreas Mölzer van de FPÖ moet niet onderdoen voor Siderov. Hij beschouwt Adolf Hitler als “een grote sociale revolutionair” en de Holocaust niet verwonderlijk als een “mythe”.

Roemenië levert met vijf parlementsleden een grote numerieke bijdrage in de fractie. De Groot-Roemeense Partij van Cornelio Vadim Tudor - ironie o ironie de voormalige hofdichter van het “genie van de Karpaten” Nicolaeu Ceausescu - is ook niet de partij van de grote openheid. Tudor deed vanaf 2003 een poging om het extremistische en antisemitische juk af te werpen - waar hebben we dat nog gezien - en outte zich plots als “philo-semiet”. Hij opende de verkiezingslijsten zelfs voor een Nati Meir, die verkozen raakte in het Roemeense Parlement. Nati Meir zetelt sinds 2005 als onafhankelijke, aangezien antisemitisme nog altijd ingebakken bleek te zijn in de partijcultuur. De knieval van Tudor was slechts politieke marketing.

En tenslotte is er het Front National van Jean-Marie Le Pen en Bruno Gollnisch. De eerste verklaarde dat de Holocaust slechts een detail was in de geschiedenis en loopt zich warm voor de eerste ronde in de Franse Presidentsverkiezingen, later dit voorjaar. De laatste wordt fractievoorzitter, is een notoir negationist en werd uitgerekend vorige week door de rechtbank van Lyon tot drie maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld.

Terwijl er in Vlaanderen een kleine mediastorm woedde over de toetreding van controversiële senatoren tot de partij en rechtse frontvorming onder de paraplu van een soort Forza Flandria verliep de oprichting van deze fractie zonder al te veel controverses in diezelfde media. Raar. Net diezelfde Marie-Rose Morel die zich als populistisch rechts pleegt voor te doen pronkte vorig jaar op de foto met de hierboven besproken Volen Siderov. En kijk, wie wordt er voor het Vlaams Belang fractiemedewerker in Europa? De niet geheel onbesproken Rob Verreycken… Wie steunde Bruno Gollnisch onvoorwaardelijk tijdens de commotie over een holocaustresolutie begin 2005? Koen Dillen en Frank Vanhecke… En wie werkt er ondertussen nog altijd op het Vlaams Belang hoofdkwartier? Roeland Raes.

Tijdens de aanloop van de parlementsverkiezingen van 2003 sprak toenmalig en huidig partijvoorzitter Frank Vanhecke volgende gevleugelde woorden: “Men moet geen poging doen om het Vlaams Blok in de anti-joodse hoek te duwen of de relicten van de Tweede Wereldoorlog uit de formol te halen.” Vanhecke heeft in zekere zin gelijk. Het Vlaams Belang doet dat allemaal zelf wel. Daar kan geen Forza Flandria of andere waspoederreclame tegen op. Want ook op dat vlak zijn de wetmatigheden van de politiek redelijk eenvoudig: Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Deze column van Claude Marinower verscheen in enkele kranten.

Meer over deze nieuwe Europese fractie op www.its.eu.

3 Reacties:

At 12:18 Hugo said...

Er is heel veel in dit artikel waarover ik mij kan opwinden, maar daar is de mening van Claude Marinower niet bij. Ondemocratisch of niet, zoveel haat tegen joden, zigeuners, afrikanen, andere minderheden en buurlanden samengebald in één europese beweging moet met alle politieke middelen bestreden worden, maar wel binnen een democratische context.

Ik kan me nochtans ook een parallel herinneren in 1933. Toen kwam ook iemand met "politieke middelen en binnen democratische context" aan de macht. Toen reageerde niemand. Ik ben in ieder geval blij dat er nu wel politiek op wordt gereageerd.

"Die Gedanken sind Frei" maar of dat nog zo blijft als dat zootje fascisten aan de macht komt, betwijfel ik.

 
At 14:42 Blokwatch said...

Nieuwe Europese fractie van neofascisten en racisten. VB staat uiteraard mee aan de wieg!

Er is een nieuwe fractie gevormd in het Europees parlement. Na de toetreding van een aantal Oost-Europese landen tot de EU was er de mogelijkheid om het reeds lang bestaande idee van een uiterst rechtse fractie te concretiseren. Dat daartoe met openlijke Jodenhaters, holocaust-ontkenners en nauwelijks verhulde nazi-aanbidders wordt samengewerkt, vormt blijkbaar geen probleem. Ook niet voor het Vlaams Belang dat de ondervoorzitter van de nieuwe fractie levert.

VB-parlementslid Philip Claeys wordt de ondervoorzitter van de nieuwe Europese fractie die wordt voorgezeten door de Franse FN’er Bruno Gollnisch. Een Europese fractie moet thans 19 parlementsleden uit 5 verschillende landen tellen vooraleer het kan erkend worden. Dat was tot nu toe altijd een probleem aangezien bepaalde extreem-rechtse formaties niet wilden samenwerken. Er stelde zich vooral een probleem tussen de FPÖ van Haider en het FN van Le Pen. Nu Haider met zijn BZÖ is afgesplitst van de FPÖ, stond de weg open voor een nieuw samenwerkingsverband. Eind 2005 was er reeds een bijeenkomst met het oog op de vorming van een dergelijke samenwerking. De deelnemers aan die bijeenkomst lopen grotendeels gelijk met de leden van de nieuwe fractie in het Europese parlement.

De afgelopen jaren ondernam het VB verschillende pogingen om toch te komen tot een vorm van samenwerking. Nu wordt dat gerealiseerd met de fractie ‘Identiteit, Soevereiniteit en Traditie’, een fractie met 20 parlementsleden uit 7 lidstaten. De fractie meent onder andere te moeten opkomen voor de “bevestiging van de christelijke waarden, de erfenis, cultuur en tradities van de Europese beschaving”. Bij sommige deelnemers aan de fractie is de term “beschaving” echter niet gelukkig gekozen.

Het Bulgaarse lid van de nieuwe fractie is niet bepaald Joods gezind. De partijleider van Atake, Volen Siderov, schreef onder meer dat de uitroeiing van de Joden in gaskamers een “leugen” was. De partij Atake stelt voor om de Turken, Roma-zigeuners en Joden allemaal uit Bulgarije uit te wijzen. Siderov stelde naar aanleiding van de rellen in de Franse voorsteden om als “oplossing” groepen Russische hooligans over te brengen… Op de website van Atake publiceerde Siderov ooit een lijst van 1.500 Joden die hij bestempelde als onderdeel van “de pest”. Het Europarlementslid van Atake liet zich al meermaals opmerken met racistische opmerkingen en binnenkort zal een uitspraak volgen naar aanleiding van een procedure tegen het Europarlementslid wegens racistische opmerkingen tegen een Hongaars parlementslid van Roma-afkomst.

De Roemeense leden komen van de Groot-Roemeense partij (Romania Mare, 5 Europarlementsleden). Deze partij wordt geleid door Vadim Tudor die in zijn boek “A Journal of the Revolution, from Christmas to Easter” stelde: “Joden zijn zoals de wratten op een menselijk lichaam. In een ideale situatie leer je ermee leven. Maar als de wratten groeien en het gezicht beperken, of de mens verhinderen om te spreken, (...) en als de mens dan pas beslist om de wratten te laten verwijderen, dan is het te laat.” Wat verder in hetzelfde boek: “Vandaag, 45 jaar na de dramatische verandering in ons Nationaal Lot, zien we een kentering: de Hongaren, de zigeuners en de Joden hebben alle macht”. Die 45 jaar verwijst naar de nederlaag van Hitler. Tudor is vandaag niet langer actief bij de Groot-Roemeense Partij, maar zijn ideologische erfenis blijft er aanwezig.

Verder wordt de Europese fractie van het Vlaams Belang samengesteld uit zeven verkozenen van het Front National (Frankrijk), Andreas Mölzer van de Oostenrijke FPÖ, Ashley Mote van de UK Independence Party, de kleindochter van Benito Mussolini en de negationist Luca Romagnoli (die ook leider is van de extreem-rechtse hooligans van Lazio Roma) uit Italië en de drie verkozenen van het Vlaams Belang.

Toen eind 2005 ruchtbaarheid werd gegeven aan een internationale bijeenkomst waarop het Vlaams Belang, het FN (Frankrijk), FPÖ (Oostenrijk), Atake (Bulgarije), Romania Mare (Roemenië) en de Azione Sociale (Italië) aanwezig waren, stelde Dewinter dat hij de mensen van pakweg Atake niet zo kende. Marie-Rose Morel maakte wel van de gelegenheid gebruik om op de foto te poseren met Siderov.

Nu stelt Frank Vanhecke dat de samenwerking vooral ‘technisch’ zal zijn: “We zijn het niet eens met alles wat de andere partijen zeggen. Dat hoeft ook niet. Maar ik heb nog geen bevestiging gehoord van wat er gezegd wordt over Stoyanov en de Roemeense partij kennen we niet zo goed. De ideeën waar ze voor staan, hoeven niet de onze zijn.”

Ondanks de media-aandacht in november 2005 is het Vlaams Belang er dus niet in geslaagd om van de tussenliggende 13 maanden gebruik te maken om eens wat op te zoeken over de Roemeense partij waarmee het nu een gezamenlijke fractie vormt in het Europees parlement? Dat lijkt ons nogal onwaarschijnlijk. De partij heeft er nooit problemen mee om informatie in te zamelen over politieke tegenstanders in eigen land. Destijds had ze er zelfs een eigen spionagedienst voor (Kosmos, Kring voor Onderzoek naar de Socialistische en Multiculturele Ondermijning van de Samenleving). Maar het inwinnen van informatie over een medestander zou dan niet lukken? Of was de druk om tot een erkende fractie te komen met alle mogelijke financiële en praktische voordelen van dien toch net iets doorslaggevender? Tegenover het racisme, hooliganisme en andere minder fraaie elementen van de partners kan dan steeds worden uitgepakt met een weinig geloofwaardig "Wir haben es nicht gewusst".

 
At 20:01 Evelyne said...

Niet shockerend nee. 20 leden van de 732 ... No problem voor mij dus dat die paar fascisten samen gaan zitten in één fractie.

Bovendien, iedereen mag een eigen mening hebben. Mensen met een extreem-rechtse mening hebben toch ook de rechten om een fractie op te richten? Waarom niet?

Een democratie is namelijk een mengeling van meningen. Iedereen met een andere mening mag een eigen partij oprichten en heeft dezelfde rechten als iemand ander. Dat die mensen toevallig een totaal andere mening hebben dan wij, betekent dantdan je de democratie niet meer wil? Democratie heeft blijkbaar ook nadelen: er zijn mensen met evenveel macht, die een totaal ander ideeënbeeld hebben.

Als er bijvoorbeeld een totaal extreem-rechtse Europese Commissie zou komen, daar heb ik vrede mee, zolang het maar eerlijk gekozen is en een afspiegeling is van wat het volk gekozen heeft. Dat is democratie. Natuurlijk zal ik me dan wel gaan inzetten om de libertarische ideeën (nog meer) uit te dragen en om deze EC met alle legale en democratische middelen te gaan bekampen.

Maar tot op dat moment. So what?

 

Een reactie posten