For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Jong, vrij en vrank

Onlangs werd bekend dat elke politieagent die vanaf 1 juli volgend jaar met pensioen gaat een eindeloopbaanpremie krijgt die berekend wordt op basis van het loon en de niet gebruikte ziektedagen. Jong VLD begrijpt er niets meer van! Blijkbaar bestaat er bij de overheidsdiensten en bij de politie een systeem waarbij je ziektedagen kan “opsparen” (als waren het over te dragen vakantiedagen) en op het einde van je carrière kan opnemen als een aanloop naar het (brug)pensioen. Voor Jong VLD moet er zo snel mogelijk een einde worden gemaakt aan dit aberrant en spilzuchtig systeem, waarbij de belastingbetaler systematisch ambtenaren betaalt om niet te werken. Ziekteverlof is géén brugpensioen!

Extract uit het persbericht "Ziekteverlof is géén brugpensioen".
Echt waanzinnig wordt het pas wanneer, zoals in het meest recente sociale akkoord bij de politie, elke politieagent die zijn “ziektedagenpot” niet opneemt en gewoon blijft werken daarvoor een premie moet krijgen. Dit is de wereld op zijn kop. Ofwel ben je ziek en dan neem je ziekteverlof, ofwel ben je gezond en blijf je werken en dan hoef je daarvoor niet extra beloond te worden. Jong VLD vraagt de federale regering dan ook dit aberrant systeem zo snel mogelijk af te schaffen. Dan moeten er ook geen premies worden toegekend aan mensen die gezond zijn en gewoon blijven werken tot hun pensioenleeftijd. Het realiseren van een slankere overheid begint bij het wegwerken van dit soort mistoestanden.
Extract uit "Jong VLD tevreden met verdwijnen wegenvignet".
Op aanraden van de Europese Commissie en op aandringen van de Nederlandse premier Balkenende moest Minister-President Leterme gisteren aankondigen dat er geen wegenvignet komt. Het wegenvignet was nochtans een strijdpunt van de CD&V tijdens de regeringsonderhandelingen. De uitwerking was echter in handen van de socialistische minister Van Brempt. Beide partijen moeten nu hun irrealistische plannen opbergen en op zoek gaan naar alternatieven. Jong VLD was nooit een voorstander van het wegenvignet en heeft in het verleden steeds het voorstel van rekeningrijden voor vrachtwagens op tafel gelegd. Er kan hier worden gekeken naar Duitsland waar elke vrachtwagen gemiddeld 12,4 eurocent per kilometer betaalt. De heffing geldt ook voor buitenlandse vrachtwagens. Dit gebeurt door een automatische (bankkaart) of manuele heffing (tankstations).

Men kan overwegen om te werken met modulaire tarieven. Deze zouden dan hoger zijn tijdens de spitsuren om vrachtverkeer op die tijdstippen te ontmoedigen en lager ’s nachts. Het voorgestelde wegenvignet was een maatregel die het voordeel had van de eenvoud, maar het nadeel een collectieve maatregel te zijn, die de gebruiker van het wegennet niet liet betalen naar het aantal kilometers die hij aflegde op onze wegen. Rekeningrijden heeft wel dit voordeel en voert het principe van “de gebruiker betaalt” consequent door. Als we kiezen voor rekeningrijden, moeten die kosten uiteraard verrekend worden met de bestaande verkeerstaksen. Bijkomend voordeel is het eventueel instellen van een modulair systeem waarbij rijden tijdens de spits duurder is dan ’s nachts.
Extract uit "Jong VLD pleit voor taxicheques".
Elk jaar vallen er in ons land nog veel te veel jonge verkeersslachtoffers. Vooral de ongevallenpieken tussen 2 en 4u tijdens weekendnachten zijn dramatisch. Onervarenheid in het verkeer, vermoeidheid en rijden onder invloed van alcohol of drugs, vormen op die momenten een levensgevaarlijke cocktail. De vele sensibiliserings- en controleacties zijn ongetwijfeld nuttig, maar verhelpen niets aan het feit dat er voor een nachtje uitgaan in België nog altijd geen ander valabel vervoermiddel bestaat dan de wagen. Het openbaar vervoer is ‘s nachts zo goed als onbestaand en waar toch iets is voorzien, worden de meeste jonge fuivers op een grote afstand van thuis afgeleverd. Niet echt aantrekkelijk in een koude winternacht. Volgens Jong VLD is er eigenlijk maar één echt aantrekkelijk alternatief: de (fuif)taxi. Maar die is vooralsnog te duur voor jongeren: gemiddeld 10 EUR in stedelijke en 15 EUR in landelijke gebieden. Ongeveer de helft van het feestbudget van één avond wordt er door opgesoupeerd.

Jong VLD pleit dan ook voor de invoering van “taxicheques” voor jongeren tussen 16 en 26 jaar, geldig in de uren dat er geen openbaar vervoer beschikbaar is (bvb. tussen 22u en 6u ‘s ochtends). Jongeren zouden dan bijvoorbeeld slechts 5 EUR moeten betalen om een taxicheque met een waarde van 15 EUR te verkrijgen. Als meerdere jonge fuivers uit dezelfde buurt dan nog eens een taxi zouden delen, zou de kostprijs zeker geen probleem meer zijn. Zeer belangrijk is tenslotte dat een makkelijk systeem wordt voorzien om deze cheques te verspreiden. Jong VLD vraagt zich daarbij bijvoorbeeld af waarom discotheken bij de inkom geen taxicheques zouden kunnen verkopen? Misschien zijn ze daar best toe bereid als ze die in overleg met de gemeente zelf bvb. maar aankopen aan 4 EUR? Al het mogelijke moet worden gedaan om jongelui ’s avonds veilig van en naar de fuif te brengen in de fuiftaxi! Dan worden minder jonge levens vernield … en kunnen de ouders weer wat rustiger slapen!
Extract uit "Jong VLD hekelt late uitbetaling beurzen".
De beursstudenten zijn het slachtoffer van slecht bestuur op Vlaams niveau. De Vlaamse Minister-President Yves Leterme beroemt zich nochtans op het “goed bestuur” van zijn regering, terwijl de Vlaamse Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke de gelijke onderwijskansen hoog in het vaandel voert. Allemaal nobele doelstellingen, maar de studenten die recht hebben op een studiebeurs merken daar bitter weinig van. De studiebeurzen worden normaal in december uitbetaald. Dit jaar kwam deze uitbetaling voor ongeveer 15,000 studenten twee tot drie maanden te laat. De Minister van Onderwijs verwijst daarbij naar informaticaproblemen en naar de grotere flexibiliteit in het hoger onderwijs. Het eerste is vermijdbaar, het tweede kan perfect worden geanticipeerd. Jong VLD is van oordeel dat alle studiebeurzen minstens eind november moeten zijn uitbetaald. Met de huidige informaticamiddelen moet het zelfs mogelijk zijn om alle beursgerechtigde studenten hun centen elk jaar automatisch te bezorgen bij het begin van het academiejaar. De huidige toestand is dan ook alles behalve “goed bestuur” en brengt de onderwijskansen van kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, ernstig in het gedrang. Jong VLD vindt dit onaanvaardbaar en vraagt snel een structurele oplossing.
Deze gebundelde persberichten werden geschreven door Dewi Van de Vyver, Edward Roosens en Philippe De Backer, en verschenen op JongVLD.be en JongVLDBerchem.be, alsook in andere media.

Meer informatie over de nationale Jong VLD op www.jongvld.be.

2 Reacties:

At 22:16 Hugo said...

Mooie reclame die je af en toe maakt voor de VLD-jongeren. Valt alleen een beetje teveel op, zeker voor iemand die zich koste wat het kost wil manifesteren als partijonafhankelijk liberaal, of “libertarisch” (wat het échte verschil ook moge zijn). Hoe kan je jouw aversie van de staat rijmen met de inhoud van die Jong VLD-teksten die stuk voor stuk pleiten voor méér staatsinterventie en méér “gratis”-beleid, althans toch voor jongeren? Dit bewijst dat je de maturiteit ontbeert om écht consequent een ideologie te beheersen. Maar dat kan nog geen kwaad. Je bent immers nog jong. Misschien wel je groteske slogans en razende teksten laten vallen dan? Tenminste tot je een ideologie gevonden hebt die je op alle vlakken kan verdedigen.

 
At 13:16 Joris Verdonk said...

Hey Hugo, stukje kritiekspuier zonder meerwaarde, stop anders eens met je geouwehoer over Vincent Derouck en deze blog. Niemand verplicht jou om hier je dagen te komen slijten met reacties en ander pennegif. Vincent is tenminste nog iemand met principes en een overtuiging die hij tracht te verspreiden. In vergelijking met hem ben jij maar een zielepoot.

En sorry, het is normaal niet mijn gewoonte om hier te gaan schelden, maar dit moest toch wel eventjes van mijn hart.

 

Een reactie posten