For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Sociale (on)zekerheid

Op zaterdag 24 november 2007 was het andermaal verzamelen geblazen in Brussel voor de jaarlijkse studiedag van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) in samenwerking met het Liberaal Vlaams Verbond (LVV). Het thema van deze editie was “sociale (on)zekerheid” en de definitieve locatiekeuze viel op de parketten vertrekken van de “Universitaire Stichting”. De uitstraling van het mahoniehouten auditorium “Félicien Cattier”, de exquise hapjes en de rijkelijk vloeiende dranken deden de gastsprekers nog beter tot hun recht komen dan anders. Het kostenplaatje van deze studiedag mocht dan al wel historisch genoemd worden, hetzelfde kan gerust gezegd worden over de sprekers en de aangesneden thema’s. Voor de allereerste keer werd er niet gekozen voor één nichethema, maar voor een zéér ruim beleidsgebied, en dat bleek écht wel een schot in de roos te zijn.

Deze studiedag is de enige activiteit in het jaar die door alle LVSV-afdelingen van Vlaanderen tezamen georganiseerd wordt onder de auspiciën van het nationale LVSV-bestuur, waarbinnen ik als politiek secretaris actief ben. Na het debacle van vorig jaar - toen er voor de allereerste keer in de LVSV-geschiedenis géén studiedag gehouden werd wegens schijnbaar onoverkomelijke praktische problemen - was iedereen zéér happig op het koste wat het kost plaats vinden van deze editie. Dat vertaalde zich ook in een zéér mooie opkomst van 60 à 70 personen. Om dit getal te kunnen plaatsen, moet je weten dat het LVSV de voorbije jaren maar 20 à 30 personen kon mobiliseren voor zulke dagen.

Het dagvullend programma bestond, naast de gebruikelijke welkomstredes van de LVV- en LVSV-voormannen, uit een uitermate interessante inleiding door Drs. Stijn Lefebure, een onderzoeksassistent aan het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) van de UA, een geslaagde speech van Open Vld-Kamerlid Rik Daems, de kersverse voorzitter van de Liberale Studiedienst, drie lezingen door evenveel gerenommeerde academici (Marc De Vos, Freek Loeckx en Martin De Vlieghere), en als klap op de vuurpijl ook nog een paneldiscussie met Philippe De Backer, Jan Vercamst, Maggie De Block en Marco Laenens. Tijdens de slotreceptie was iedereen het erover eens dat deze editie van de jaarlijkse LVSV-studiedag een onverdeeld succes was. Een opsteker dus.

Drs. Freek Loeckx mocht dan al wel op het eerste gezicht maar een gewone onderzoeksassistent aan de VUB zijn, hij sprak zéér begeesterd over de Belgische verzorgingsstaat en plaatste deze in een Europees (juridisch) perspectief. Als rechtsgeleerde toonde hij aan de hand van Europese arresten en recente juridische tendensen aan dat het door velen bejubelde Belgische model van een publieke financiering gekoppeld aan een private organisatie van de gezondheidszorg in de (nabije) toekomst zwaar onder vuur zal komen te liggen vanuit de Europese Unie en diens harmoniseringsdrang. Volgens Loeckx, die zich tijdens zijn uiteenzetting tot de feiten beperkte en zelf geen eigen stelling innam, zal België in de toekomst van Europa ofwel moeten kiezen voor een publieke financiering met publieke exploitatie, of voor een volledige private financiering met private organisatie. Europa zal België dus in hetzelfde keurslijf als de andere EU-lidstaten dwingen, al onze successen in internationale vergelijkingen en parameters op vlak van gezondheidszorg ten spijt.

Dr. Martin De Vlieghere was niet enkel de “werkloze doctor in de wijsbegeerte” zoals hij door zijn tegenstanders vaak omschreven wordt, maar ontpopte zich op de studiedag tot de anarchist en econoom van het zuiverste water die hij is. Vooral zijn oproep aan de zaal verbaasde studenten om “allemaal armer te worden” werd enkel door een beperkte groep van ingewijden ten volle begrepen en in de juiste context geplaatst, maar dat kon de pret en de inhoudelijke verwennerij zeker niet bederven. WorkForAll- én WorkAndWealthForAll-medewerker Martin De Vlieghere ging geen enkel taboe uit de weg, maar door zijn eigenzinnige en bijwijlen toch wel zéér excentrieke statements werd zijn discours niet echt naar waarde geschat door het veelal gematigde liberale studentenpubliek, en dat was jammer.

Dit verslag verscheen ook in het LVSV-magazine Blauwdruk.

Meer over de Universitaire Club op www.universitaire-stichting.be.

3 Reacties:

At 18:07 Anoniem said...

Alleen jammer dat je de verkeerde uren gezegd hebt tegen de gastsprekers van de namiddag, zodat Rik Daems - of all people - nog moest depanneren :-)

 
At 15:48 Anoniem said...

Tja, die mannen van LVSV Leuven! Als die de werking van LVSV Nationaal kunnen nekken, gaan ze het zeker niet laten ;-)

 
At 22:47 Pieter Cleppe said...

Proficiat aan het LVSV voor deze studiedag! Inderdaad goed om eens de EU-invloed op de sociale sector bloot te leggen. Komt de EU als grote onbekende in elk debat geleidelijk maar zeker onder vuur?

 

Een reactie posten