For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Rik Van Cauwelaert en het anti-Amerikanisme van Knack

Het medialandschap in Vlaanderen is zéér schraal en wordt gedomineerd door vier grote mediagroepen, waarvan Roularta met o.a. de magazines Knack en Trends in portefeuille, één van de toonaangevende spelers is op de kwaliteitsmarkt, althans volgens de zelfverklaarde profeten van de “kwaliteits- journalistiek”, die steevast links, egalitair en anti-Amerikaans zijn. En ondanks de economisch liberale inslag van Trends getuigen niet alle geesteskinderen van de clan rond Rik De Nolf van hetzelfde superieure wereldbeeld. Hun paradepaardje Knack is daar het beste voorbeeld van. Als enig blad in Vlaanderen dat onderzoeksjournalistiek nog enigszins in het vaandel draagt en niet meestapt in de nieuwe kluchten- en koldercultuur van zijn concurrenten en het journaille dat de Humo’s en P-Magazines van deze wereld brouwt, kan ik Knack elke week nog wel appreciëren. Dat maakt Knack voor mij trouwens de enige ACW-publicatie die ik nog regelmatig lees, nadat ik mijn abonnement op De Standaard, dat ander ACW-vehikel, opgezegd heb ten voordele van een internetabonnement op The Daily Telegraph.

Sinds de verkiezingen van 10 juni 2007, toen duidelijk werd dat de liberale partijen een regering zouden vormen met de christen-democraten van Roularta en het CDH (of was het misschien toeval dat Yves Leterme zijn “burgermanifest” via De Zondag, een Roularta-publicatie, in het ganse Vlaanderland verspreidde?), komen de liberalen ook terug beter tot hun recht in Knack, waar er geen week voorbij gaat of een liberaal idee krijgt er een forum. In “pro&contra” passeren er bijvoorbeeld meer VLD’ers de revue dan CD&V-adepten om maar een voorbeeld te noemen, en ook in de mini-interviews op pagina 13 kwamen al tal van VLD’ers, LVSV’ers en Jong VLD’ers aan het woord, om over bepaalde ingezonden opinies en lezersbrieven nog maar te zwijgen. In enkele weken tijd veranderde Knack zijn geweer volledig van schouder en werden de vermaledijde liberalen plots schijnbaar bondgenoten van de Knack-redactie. Zoiets kan ik, als liberaalgezinde, enkel maar toejuichen. Maar alleen is dit Knack-windhaangedrag natuurlijk geen ode aan de journalistieke neutraliteit of een teken van intellectuele standvastigheid.

Jammer genoeg blijft ook Knack aangetast door het sluimerende anti-Amerikanisme dat via Franse salonfilosofen in West-Europa geïnjecteerd werd om dan dankzij de francofiele elites in België “bon ton” te worden. In het laatste nummer van Knack stelt directeur Rik Van Cauwelaert via een uit zijn context getrokken citaat van Frits Bolkestein dat het Angelsaksisch model op concurrentievlak “hardere omstandigheden” en een “kil klimaat” voorstaat. In dezelfde tekst werden de Amerikaanse beurzen van Wall Street aangevallen en werd de VS verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van de Credit Crunch in Europa. De vraag hoe het komt dat de oubollige niet-concurrentiële Europese economieën volledig schijnen af te hangen van de Amerikaanse conjunctuur, durft hij echter niet te stellen, laat staan dat hij een oproep zou doen voor méér Amerikaanse ingrepen in onze doodzieke socialistische welvaartstaat, iets wat professor Marc De Vos, directeur van het apolitieke Itinera Institute, wel aandurft in zijn rapporten. Maar ja, wat weet een professor daar nu meer van dan een in Vlaamse egalitaire wol geverfde journalist?

Van een latent gebrek aan correcte en gebalanceerde buitenlandse journalistiek, gaven ook de bijdragen over de Amerikaanse verkiezingen in het laatste Knack-nummer blijk. In het overzicht van presidentskandidaten “vergat” Knack het Republikeins Congreslid Ron Paul te vermelden die niet enkel een drastische hervorming van de staatsstructuur beoogt, maar ook internationale vrijhandel, non-interventionisme en goede banden met Europa. Ron Paul won meer “straw polls” dan alle andere kandidaten, brak in december op één enkele dag het “all time record” van geldinzameling en haalde in de eerste voorverkiezing een aardig deel van de stemmen (Iowa 10%, New Hampshire 8%). Ron Paul past natuurlijk niet in de anti-Amerikagodsdienst van de Vlaamse pers omdat hij breekt met het alom gecultiveerde clichébeeld van de asociale racistische schietgrage “redneck” die met zijn olieverslindende Hummer en zijn dikke worstenvingers een “Supersize Menu” afhaalt aan de “drive-in” van een McDonald’s om dan Republikeins te stemmen en zo de zonen van de straatarme minderheden in de ghetto’s van de grootsteden als kanonnenvlees naar verre landen te kunnen sturen. Maar tja, wat kan een mens ook verwachten van een kwaliteitsredactie die in het editoriaal deze week onomwonden stelt dat de aanslagen van 2001, het keerpunt in de recente geschiedenis, op 9 september plaatsgevonden hebben?

Dit opiniestuk verscheen ook op de metablog In Flanders Fields, alsmede op de internetfora van Knack en het LVSV Leuven. De twee laatste alinea's werden tevens als lezersbrief naar Knack gestuurd.

Meer over het verfoeilijke anti-Amerikanisme op www.amerika.nl.

19 Reacties:

At 16:09 Joris Verdonk said...

Typisch België. Als iemand durft beweren dat er in één of ander concentratiekamp 9 ipv 11 miljoen mensen vergast werden, wordt die jaren in de gevangenis gedraaid en verliest die zijn burgerrechten. Als een ondernemer 9 ipv 11 miljoen euro aangeeft bij de belastingen, wordt die met pek en veren het land uitgejaagd als een vuile profiteur, een fraudeur en een gangster. Maar als één van Belgies prominente journalisten van een 11 een 9 maakt, wordt dat waarschijnlijk door de hypocriete linkse usa-hatende kerk op gejuich onthaald ... De politieke correctheid in Belgie is om misselijk van te worden.

 
At 17:28 guillaume said...

Sorry Joris, maar ik zie geen enkele gelijkenis tussen de Holocaust, belastingfraude en deze domme datumfout van Van Cauwelaert. En ik ben nochtans ook geen voorstander van egalitair links.

 
At 18:42 William Van Genechten (op IFF) said...

Rik Van Cauwelaert maakte gewoon een domme fout, ok, maar dat is geen reden om Knack er van te verdenken dat zij bewust anti-Amerikaans zouden zijn. Van Cauwelaert had waarschijnlijk "nine eleven" in zijn hoofd en heeft er niet bij stilgestaan dat de datum in Vlaanderen anders opgesteld is dan die in het Engels. Meer is er niet aan de hand, en dit soort tirades is meer komma neuken en spijkers op laag water zoeken dan iets anders...

 
At 18:43 Anoniem said...

Ja William inderdaad, want september is de 11de maand van het jaar ...

 
At 21:04 Vincent De Roeck said...

Een zekere "Fake" reageerde als volgt op deze tekst op het forum van Knack, waar je ook nog tal van andere reacties kan terugvinden.

Neen, we weten allemaal dat in Amerika bijna geen wapens in omloop zijn, dat ze daar allemaal met kleine, zuinige stadswagentjes rijden, enkel zelfgekweekte moestuingroentjes eten (want ze willen nòg magerder en nòg gezonder worden dan ze al zijn), massaal democratisch stemmen (zoals de laatste twee termijnen van Bush bewijzen) en geen massale troepenmachten hebben zitten in verre landen, behalve misschien om wat te oefenen.

Als Knack Ron Paul "vergeten" is, is uw kritiek tercht, Vincent. Maar daar onmiddellijk zo'n ongenuanceerd intentieproces aan koppelen is er misschien ook over, niet?

 
At 23:47 Anoniem said...

Knack aangetast door het sluimerende anti-Amerikanisme dat via Franse salonfilosofen in West-Europa geïnjecteerd werd om dan dankzij de francofiele elites in België "bon ton" te worden. (...) en werd de VS verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van de Credit Crunch in Europa. De vraag hoe het komt dat de oubollige niet-concurrentiële Europese economieën volledig schijnen af te hangen van de Amerikaanse conjunctuur, (...) .. méér Amerikaanse ingrepen in onze doodzieke socialistische welvaartstaat (...) Ron Paul past natuurlijk niet in de anti-Amerikagodsdienst van de Vlaamse pers.

Je gelooft dat ook allemaal echt, hé? Maar Frank Vandenbroecke was ooit Trotskist en Wilfried Martens Flamingant, er is dus nog hoop.

 
At 20:59 Vincent De Roeck said...

In dit artikel op de Knack-website gaan ze er opnieuw tegen aan: de VS zou per se een oorlog met Iran willen en daarom de heisa rond de Iraanse rubberboten bewust hebben willen opblazen/trukeren. Oordeel zelf of dit soort misplaatste anti-amerikaanse "conspiracy theories" thuishoren in een kwaliteismagazine?

 
At 23:45 Vincent De Roeck said...

Iemand met de alleszeggende schuilnaam "Enough Nonsense" reageerde als volgt op dit artikel op In Flanders Fields.

Weer zo'n voorspelbaar artikel, enkel een andere titel.

Vrijheid is liberalisme, le VLD = goed en als slotkoor Ron PAUL.

Uw plaat blijft hangen.

 
At 23:46 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@Vincent: "de VS zou per se een oorlog met Iran willen en daarom de heisa rond de Iraanse rubberboten bewust hebben willen opblazen/trukeren."

Dat staat niet in dat Knack-artikel. Misschien wordt het gesuggereerd, of misschien gaat iemand na het lezen van het Knack-artikel één en ander met elkaar verbinden en uiteindelijk tot die conclusie komen... Maar ik vraag mij af hoe jij kunt beweren dat Knack dat geschreven heeft, terwijl ze dat niet geschreven hebben.

En tenslotte: stel dat Knack dat toch geschreven had, zouden ze daarmee dan niet goed aansluiten bij wat het Ron Paul-kamp zoal beweert over de Amerikaanse buitenlandse en militaire politiek? En bijgevolg op jouw goedkeuring kunnen rekenen?

 
At 23:54 Vincent De Roeck said...

Luc, ik begrijp je opmerking niet. In het artikel spreekt men toch over dat incident alsof het BEWUST getrukeerd zou zijn door de Amerikaanse overheid in haar rapporten, omdat het zou PASSEN in hun oorlogslogica ten aanzien van Iran.

Dat zulke verdachtmakingen inderdaad in het kamp van Ron Paul thuis horen, kan ik niet ontkennen, maar ook Ron Paul is voor mij niet zaligmakend. Ik vind (cfr. de analyse van mijn Wqad-stemtest) dat hij inzake buitenlandse relaties te soft is, maar hij compenseert dat wel met een zéér sterke reductie van het overheidsbeslag en de overheidsgreep op het dagelijkse leven van de burgers. Daarvoor steun ik hem, en het is inderdaad zéér jammer dat het RP-kamp zich inlaat met zulke samenzweringen en verdachtmakingen, maar het is ook jammer dat RP na het opgeven van Tom Tancredo, ook al endorsete die iemand anders, plots massaal steun begon te krijgen van extreem-rechts (en dan doel ik echt op neo-nazi's enzo, niet op rechts-conservatieve krachten) voor zijn "cause", en ook dat is onhandig, maar schijnbaar onontkombaar.

 
At 11:54 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@Vincent: "In het artikel spreekt men toch over dat incident alsof het BEWUST getrukeerd zou zijn door de Amerikaanse overheid in haar rapporten, omdat het zou PASSEN in hun oorlogslogica ten aanzien van Iran."

In welke zin of welke passage lees jij dat precies? Misschien is dat de conclusie die jij na het lezen van het artikel trekt, maar ik lees dat niet in het artikel. Dus nogmaals: kan je precies aanduiden waar in het artikel je dat leest?

Het artikel geeft uiteraard ook de Iraanse versie van de feiten weer, maar schrijft er duidelijk bij dat het de Iraanse versie is.

 
At 11:54 Luc Van Braekel (op IFF) said...

Vincent, er wordt vandaag algemeen aangenomen, ook door het Pentagon, dat de radioboodschap "you will explode in a few minutes" niet van de Iraanse patrouilleboten afkomstig was, maar van een "Filipino Monkey" (google de term maar eens). Met andere woorden, de situatie was, achteraf beschouwd, minder bedreigend dan men aanvankelijk dacht.

Het Knack-artikel waarnaar je verwijst (tenzij je je vergist hebt van URL en je over een totaal ander artikel spreekt) is na het bekendraken van die nieuwe feiten geschreven.

Maar eigenlijk hoef ik daar hier niet naar te verwijzen, vermits het Knack-artikel naar de letter nergens beweert dat het incident door de Amerikanen geënsceneerd zou zijn, laat staan met een bepaalde bedoeling.

 
At 13:50 Vincent De Roeck said...

Ja Luc, het staat er misschien niet letterlijk in, maar als je tussen de regels doorleest zoals "maar die werd door Iran bestempeld als een vervalsing en deel van een Amerikaanse propagandacampagne, die kadert die in het bezoek van Bush aan het Midden-Oosten" lijkt de conclusie die ik eruit trek toch ook weer niet zo vergezocht te zijn.

En ik heb dat "Filipino Monkey" gedoe via Wikipedia eens opgezocht. Toffe spelletjes precies dat die mannen spelen op de radiofrequenties van de marine ;-)

 
At 16:21 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@Vincent: "op de radiofrequenties van de marine"

Gewoon om te vermijden dat argeloze lezers hier verkeerde dingen zouden leren of verkeerde conclusies zouden trekken: het gaat/ging niet om "radiofrequenties VAN de marine". Als er in een wikipedia-artikel "maritime radio frequencies" vermeld staat, dan bedoelt men radiofrequenties die gebruikt worden door ALLE scheepvaartverkeer.

Zonder pedant te willen overkomen, zou ik er toch voor willen pleiten om eerst alle feiten correct en nauwkeurig na te gaan vooraleer in het wilde weg opinies te spuien.

En er is nog altijd een groot verschil tussen het citeren door Knack van een Iraans standpunt, en Knack dat zich achter een Iraans standpunt schaart.

In het Knack-artikel stoor ik mij eigenlijk alleen aan volgende zin: "De Britse autoriteiten hielden dan weer vol dat de mariniers zich in Iraakse wateren bevonden." Dàt lijkt mij wel enigszins een insinuatie... De leugenaar hield vol dat... "Stelden dat" lijkt mij een neutralere omschrijving, "volhouden dat" houdt naar mijn gevoel enige scepsis in.

 
At 12:44 Mauste said...

"Ron Paul past natuurlijk niet in de anti-Amerikagodsdienst van de Vlaamse pers"

En ik zou zeggen terecht, Vincent.
We hebben het immers wel over ene Ron Paul die jarenlang racistische nieuwsbrieven publiceerde; racistische, homofobe en antisemitische oprispingen.
Zijn electoraat bestaat o.a. uit libertariërs, complotdenkers en neo-nazi's, inderdaad zo'n 5 à 7 % van het kiezerskorps.

Lastercampagne natuurlijk, hé Vincent.

http://www.tnr.com/politics/story.html?id=74978161-f730-43a2-91c3-de262573a129

(P.S. je kan perfect de oorlogszuchtige Bush en diens administratie verafschuwen en tevens bewondering koesteren voor tal van aspecten van de Amerikaanse beschaving; je hoeft daarom niet beschuldigd te worden van primair anti-Amerikanisme)

 
At 17:41 Aristides said...

Het is bijzonder vreemd dat kritiek op het Amer. economisch model onmiddellijk verward wordt met anti-amerikansisme (dat idd. ook bestaat).

Er zijn vele goede redenen om het US-econ. model te bekritiseren, hoewel dat model ook heel wat sterktes heeft. Evenls het EU-model, trouwens.

Laat ons een onverdachte bron nemen : Alan Greenspan, 17 jaar gouverneur van de centrale bank Fed. Ook die man legt in zijn memoires structurele zwakheden van het US-model bloot. Ook anti-US ? Ook een linkse nitwit ?

Maar als iemand in Knack dat doet, dan is die plots anti-US. Vreemd.
Kritiek en discussie blijven vreemde eenden in de Vlaamse bijt.

 
At 17:41 Aristides said...

Het Amerikaans model heeft net als het Europese (continentale, want UK sluit veel meer aan bij US, ook qua econ. structuren) zijn merites en zijn zwakheden. Ons model kan de vgl. m.i. trouwens doorstaan, we hoeven ons niet te schamen. En dat is geen anti-Amerikanisme, wel kritische rationaliteit en oog voor feiten :

- De US is idd. dé cockpit qua onderzoek en onwtwikkeling, dat klopt. In dit opzicht kan de EU idd. leren, bvb. om haar schaalgrootte volop te gebruiken en niet langer te versnipperen over 27 verschillende instanties, reglementen en wetgevingen.

- De US-economie groeide in de jaren '80 en '90 sneller dan de EU. (In de late jaren '50 en de jaren '60 was het omgekeerd.) De laatste jaren is dit ook niet meer zo. Daarbij dient omgemerkt te worden dat de recessies in de US ook heviger waren. Verklaarbaar door het kleinere overheidsaandeel in de economie, wat economen een kleinere bufferwerking noemen. Dus zowel groei als terugloop waren er heviger. Bovendien beperkt tot een periode van ong. 20 jaar, aangedreven door een technol. revolutie (zie 1) en globalisering, waar de US idd. sneller op inspeelde.

- De US torst een zeer groot en nog steeds groeiend tekort op de handels- en betalingsbalans. Dit is een tijdbom (of kan er 1 zijn). Nu reeds is de Amerik. overconsumptie en de koers van de dollar zeer afhankelijk van de instroom van Chinees spaargeld en handelsoverschot, wat de US zeer kwetsbaar maakt voor Chinese beleidsopties.

- De US-begroting is zwaar deficitair. En dat deficit is niet gebruikt voor investeringen of zinvolle consumptie, maar is verspild in Irak. Het Irak-debacle en (mede daardoor) blijvende onrust in het MO stuwt de olieprijzen mee omhoog. Het deficit stimuleert op zijn beurt inflatie en hogere renten, beide negatief voor de economie.

- De werkloosheid in de US ligt lager dan in de EU (hoewel ze in de US stijgt en in de EU daalt - de cijfers bewegen zich naar elkaar toe). Belangrijke bemerking is daarbij dat er in de US het fenomeen is van werkende armen d.i. mensen die wel werken, maar tegen zulke slechte condities dat ze arm zijn en blijven. Dat fenomeen kennen we hier quasi niet.

- De SZ in de US vertoont veel grotere gaten dan in de EU. Typevoorbeeld is de ziekteverzekering : vele Amerikanen zijn niet of onvoldoende verzekerd tegen ziekte, met schrijnende gevolgen, en toch kost de gezondheidszorg als % van het BBP in de US meer dan bij ons ! Een zeer hoge (en inefficiente) kost voor de happy few, miserie voor de anderen. En er zijn nog meer schrijnende cijfers : het aantal arme kinderen in de US tgn. EU, de armoedegraad tout court, enz.

- Het blind vertrouwen in neo-liberalisme (d.i. volledige concurrentie zonder regels) heeft geleid tot o.a. de kredietcrisis. Een goed functionerende overheid zou minstens deels voorkomen hebben dat mensen die duidelijk niet kredietwaardig zijn, overstelpt werden met kredieten, die hen mogelijks de rest van hun leven in de schulden en de miserie duwen. In de EU is hier in de meeste landen tenmisnte een stuk reglementering om zulke excessen en roverspraktijken te vermijden / in te perken.

Anti-Amerikanisme ? Nee.
Blind geloof in de zegeningen van het US-beleid ? Evenmin.
Maar een kritische houding, die niet belet de goede kanten te bestuderen en er uit te leren, zonder ons te laten aanpraten dat het US-model superieur zou zijn aan het onze. Dat is nl. niet zo in de feiten, en de grote meerderheid van EU-burgers heeft evenmin zin het uit te proberen

 
At 17:45 Hugo said...

Terechte kritiek op de VS zoals in dat editoriaal in Knack wordt door de aanbidders van de VS natuurlijk steeds als 'anti-Amerikanisme' bestempeld. Nu ja, niet waard om er aandacht aan te besteden.

 
At 15:17 Vincent De Roeck said...

Vandaag heb ik het magazine Knack doorlopen en ontdekt dat mijn lezersbrief NIET gepubliceerd werd, ook niet ingekort. Ook de gaffel van "de aanslagen van 9 september" werd NIET rechtgezet door de Knack-redactie. Een schande.

 

Een reactie posten