For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

VBO pareert PS-aanvallen over belastingdruk bedrijven

Ik heb het deze maand hier al eens geschreven. Elio Di Rupo is niet te spreken over de belastingen die de BEL20-bedrijven in ons land betalen, en bij uitbreiding ook niet over die van alle andere bedrijven, vennootschappen en zelfstandigen. De PS is tegenwoordig immers niet enkel in theorie nog de laatste marxistische arbeiderspartij van West-Europa, maar ook terug steeds meer in de alledaagse politieke praktijk. Misschien is dat te wijten aan de recente overwinning van de communisten in Cyprus en de veel te brave reactie van de Europese lidstaten daarop? Of gewoon met een nieuwe agressievere “look” die de nederlaag van juni 2007 tegen de vervroegde verkiezingen van 2009 in een klinkende overwinning moet zien om te buigen? Wat er ook van mogen zijn, de PS is terug van nooit echt weggeweest. En met communist Dirk “België is een fiscaal paradijs” Van Der Maelen in poolpositie bij de SP.A op de oppositiebanken kan de PS zich maar niet links genoeg betonen. Dit is in mijn ogen ook geen noemenswaardig probleem want ik beschouw alle socialisten nu éénmaal als communisten met een imagocoach, en alle rechts-extremisten als conservatieven met een (veel) te grote mond, maar dit geheel terzijde.

Vorige week kwam de eerste officiële - en met feiten onderbouwde - reactie van het Verbond van Belgische Ondernemingen op de recente PS-kritieken over de belastingdruk van onze bedrijven. VBO-topman Rudy Thomaes wil geen rondje welles-nietes starten met de machtigste partij van “la Wallonie profonde” maar kwam anders toch wel met aardig wat argumenten aandraven die gewoonweg brandhout maakten van de PS-opwerpingen. Het onderzoek “Total Tax Contribution Survey” werd door het VBO bij het internationaal gereputeerde bureau “Price Waterhouse Coopers” besteld en vorige week aan de pers voorgesteld. Het onderzoek omvat 61 bedrijven uit verschillende sectoren, locaties en grootordes die in totaal meer dan 100,000 werknemers tewerkstellen, en gaat dus prat op zijn representativiteit.

De cijferconclusies ogen indrukwekkend. Een gemiddeld Belgisch bedrijf is maar liefst aan 63 verschillende heffingen onderhevig, én moet daarenboven ook nog eens 32 bijdragen of belastingen in opdracht van de overheid innen. De 63 heffingen omvatten hoofdzakelijk de belastingen op vennootschappen en hun winsten, en de bijdragen voor de sociale zekerheid. De 32 inningen omvatten accijnzen, de BTW en voorheffingen. Volgens de studie betekenen de 32 inningen per jaar een meerinkomst van 7 miljard euro voor de staat, iets wat puur door de bedrijven gegenereerd wordt en waar geen ambtenarij of administratiekost aan te pas komt. De bedrijven nemen de kosten en lasten van deze inningen immers volledig op zich, terwijl ze er zelf geen enkele meerwaarde van ondervinden, om van de enorme juridische risico’s nog maar te zwijgen, want fouten in deze inningen vallen zonder meer onder de strafrechterlijke aansprakelijkheid van de bewuste bedrijven.

VBO-woordvoerder Jeroen Langerock verklaarde trouwens exact hetzelfde als ik al enkele weken geleden als kritiek op Di Rupo wist te geven.
Een nogal gammele rekenconstructie lag aan de basis van de uitlatingen van Elio Di Rupo, zo bleek. Niet het minst omdat 50 procent enkel wordt toegepast op de hoogste belastingschijf, waar arbeiders doorgaans geen deel van uitmaken. (…) Met de recente studie van PwC kunnen we de gratuite uitspraken van Di Rupo tenminste onmiddellijk doorprikken.
En ook over de vermaledijde notionele interestafrek had het VBO eens een positieve noot te brengen, wat zéér moedig is gezien de huidige politieke constellatie waarbij het schieten op “dit stukje fiscale spitstechnologie” overal op luid applaus onthaald wordt, zelfs bij bepaalde zelfverklaarde economische liberalen. De Nationale Bank van België heeft volgens het VBO in 2007 maar liefst 17 miljoen euro uitgespaard dankzij de formule, geld dat de begroting én de burgers ten goede is gekomen. Verder zorgt de notionele interestaftrek wel voor een feitelijke korting op de vennootschapsbelasting, maar versterkt ze tegelijkertijd de kapitaalstructuur van de bedrijven, wat op termijn alleen maar goed nieuws kan betekenen voor de Belgische economie: meer jobs en meer investeringen. En wie kan daar in godesnaam toch tegen zijn?

Dit commentaarstuk verscheen ook bij het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond en op de metablog In Flanders Fields.

Meer over de Total Tax Contribution Survey op www.pwc.com.

26 Reacties:

At 15:07 Hugo said...

Vincent, hoe kan jij nu in hemelsnaam als laatste der liberohicanen die notionele interest blijven verdedigen? Dat gedrocht heeft de begroting onderuit gehaald en geen enkele extra duurzame investering gegenereerd. En ok, we hebben misschien 17 miljoen euro "gewonnen" door de vereenvoudiging, maar staat dat in verhouding met de put van miljarden euro's in de begroting of wat?

 
At 16:25 Thomas said...

Hugo, er zijn wel degelijk nog vele liberalen die de notionele interestaftrek steunen hoor, en het is niet omdat een paar grote bedrijven zoals Electrabel deze fiscale optie uitbuiten om zo weinig mogelijk belastingen te betalen zonder de winst daarvan te herinvesteren dat de ganse maatregel afgeschaft moet worden. Door meer geld in de bedrijven te laten (en opnieuw: het zijn vooral de KMO's en kleine zaken die ervan profiteren, niet de multinationals) versterk je hun mogelijkheden naar de toekomst toe om (1) niet failliet te gaan, en (2) uit te breiden. Het eerste levert het behoud van jobs op, het tweede levert op middellange termijn zelfs méér jobs op. Ik zie dus geen enkele grond om tegen de notionele interestaftrek te zijn, en ik behoor dan zelfs tot een andere Vlaamse liberale partij dan Vincent De Roeck.

 
At 23:02 Anoniem said...

Ik snap de heisa rond de notionele interestaftrek ook niet, maar wel de aanleiding daartoe, maar dat is gewoon praat van de socialisten die het eerst gestemd hebben en nadien niet weten waarover het gaat. Zegt misschien meer over de kwaliteit van de SP.A- en PS-parlementsleden dan over de maatregel zelf.

 
At 23:02 Anoniem said...

Trouwens door het invoeren van de notionele intrest verdween ook de investeringsaftrek. Ik weet niet of de sossen en socialistische liberalen daar überhaupt mee rekening gehouden hebben in hun doemprofetieën?

 
At 23:03 Anoniem said...

"en ik behoor dan zelfs tot een andere Vlaamse liberale partij dan Vincent De Roeck."

Thomas, sinds wanneer is de VLD opeens terug een "Vlaamse liberale partij"???

 
At 23:03 Anoniem said...

***wa een gezever allemaal hier***
Geert Wilders heeft zijn film uit! Dat verdient pas een discussie, niet de een of ander Belgische fiscale truuk!

 
At 23:57 Vincent De Roeck said...

Niet zozeer omdat de laatste anonieme het vroeg, maar gewoon omdat ook ik op het nieuwsbericht gestuit ben, heb ik vanavond op de metablog In Flanders Fields "Fitna", de anti-koranfilm van Geert Wilders, geplaatst, met een persbericht van de VRT nieuwsredactie en mijn korte reactie "De film is integraal te bekijken via LiveLeak.com, moedig van hen, hypocriet en laf van de anderen". Je kan dat bericht hier nalezen. Ik zet dit bewust niet op mijn eigen weblog omdat ik principieel geen filmpjes wil "embedden". Deze zouden de standaardlay-out van mijn weblog kunnen verstoren en daar pas ik liever voor.

 
At 23:59 Vincent De Roeck said...

Doordat ik kennelijk als één van de allereerste op het VRT-bericht gestuit was en In Flanders Fields dus de eerste weblog was die van "Fitna" gewag maakte, liet een anonieme al na minder dan een uur het volgende berichtje achter op In Flanders Fields onder het filmpje:

En alweer knap van VDR en In Flanders Fields. The Brussels Journal, nochtans wel met de arrogante neiging om het islamthema te claimen ten koste van hun economisch liberale bestaansreden van in de begindagen, gaat hier weer af als een gieter. IFF kan als eerste over Fitna berichten. TBJ op hun flank gepakt. Zaaaaalig.

 
At 23:59 Skender (op IFF) said...

Mooi gemaakt, maar zoals te verwachten viel, komt er helemaal niets nieuws voor in deze film. Eigenlijk is het een ingekorte versie van de films "Obsession - Radical Islam's War Against the West" en "Islam: What the West Needs To Know". Met dat verschil dat geen haan gekraaid heeft naar deze 2 Amerikaanse films, terwijl Balkenende al maanden met succes promotie voert voor Fitna.

Wel jammer dat Wilders meestal niet vermeld waar en wanneer de beelden die hij toont opgenomen zijn.

 
At 23:59 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

Ja anonieme, dat kan wel zijn, maar bv op de vrt-site stond het ook al. En goed bekeken: deze Fitna-film van Wilders bewijst enkel dat het oude schakersadagium de dreiging is sterker dan de uitvoering heel goed gewerkt heeft voor hem. Balkenende &cs. hebben zich als kinderen laten inpakken en zijn door Geert Wilders als capitulards te kijk gesteld. Mijn saluut voor een moedige man!

 
At 15:50 Anoniem said...

B Abdelkader maroc
je ne sais pas si tu vie sur cette terre ou bien tu as fait se film seulement pour la propagande je ne pense pas que tu connais l'islam pour réaliser ce film ta vision sur l'islam est sioniste et toi tu n'es qu'un pion sur un échéquier l'islam n'as besion de personne pour se faire connaittre cette religion divine que dieu l'a fait surgire à travers son noble et sage prophéte sidna mohamed n'a pas besoin de toi pour la souiller tu n'es qu'un insecte qui ne connait pas l'impacte et la publcité que tu fais pour pousser les gens à faire des recherches et à mieu cinnaittre l'islam moi je te dis merci c'est à travers toi que les erreures faites par des integristes vont étre corrigé et je te demande de chaussé tes chaussures et courrire pour mieu connaittre l'islam

 
At 14:59 Tom said...

het is een mooie film en ze zouden nog meer van die films moeten komen. Mensen weten niet wat echte moslims zijn. Het zijn leugenaars, profiteurs en fascisten die moslims. Ga eens aan het OCMW staan en dan weet je het. Ze komen met Mercedes, BMW 530, BMW 745, BMW 645 aan. als wij het doen als belgen dan krijgen we geen geld. Ik kan er enorme hele boeken schrijven zonder leugens. En als er een goeie tussen zit dan moet je het zeer goed lukken (die ken ik ook).

 
At 15:00 Karel Jansens (op IFF) said...

Fitna is weg!

De achterlijke vereerders van Mahomet, de verzonnen pedofiel, hebben hun middeleeuwse slag blijkbaar weer eens thuisgehaald!

Godverdomme, Bush! Ge hebt al die atoombommen die daar niks liggen te doen; smijt er dan een koppel van op Mekka. Een wespennest brandt ge toch ook uit...

 
At 15:00 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

@B Abdelkader maroc: J'aime bien votre français phonétique, sans points ni virgules.

Il me semble que vous êtes un homme tout-à-fait Moderne, et sans qu’évidemment votre réaction devrait vous assurer d'un siège à l’Académie, ce style peu recherché, assez rustre même pour certains, peut faire son petit effet de naturel.

Mais pourquoi enfin ne pas réagir en néerlandais, puisque vous donnez l’impression de comprendre cette langue ?

 
At 15:01 Steven said...

Smijt liever karel janssens op Mekka. Hij ligt daar nog minder te doen dan die verroeste atoombommen . Zo kunnen we hem van zijn hersenschimmen en onszelf van zijn loze kreten bevrijden! Good riddance!!

 
At 15:01 Pomachus said...

"TBJ op hun flank gepakt. Zaaaaalig."

Goed dat er nog iemand is die zo weinig nodig heeft om zich zaaaalig te voelen...

 
At 15:03 Vincent De Roeck said...

De reden die LiveLeak opgaf om de film van hun servers te verwijderen onder druk van doodsbedreigingen naar het adres van het LiveLeak-personeel klinkt als volgt:

"Dit is een trieste dag voor de vrijheid van meningsuiting op het web, maar we moeten de veiligheid van onze medewerkers boven alles stellen. Onze dank gaat uit naar de duizenden mensen - met verschillende achtergronden en religies - die ons steunden. Zij realiseerden dat Liveleak.com een platform is voor verschillende meningen, niet een plek om er slechts één te verkondigen. We hopen dat er uit deze situatie een discussie voortvloeit, waardoor we leren hoe we elkaars cultuur kunnen accepteren. We staan voor waar we in geloven: de mogelijkheid om gehoord te worden. Maar al met al was de prijs te hoog."

Met dank aan Luc Van Braekel voor de vertaling van de oorspronkelijke Engelse argumentatie op zijn blog LVB.net.

 
At 00:12 Vincent De Roeck said...

Vandaag lanceerde Geert Wilders de aangepaste versie van zijn anti-Koranfilm. Duiding en een link naar de film kan je terugvinden op de metablog In Flanders Fields. De film staat opnieuw op LiveLeak.com. Opnieuw moedig van hen dus, en laf van de personen die met rechtszaken e.a. gedreigd hebben. Aan welke kant van de Botsing der Beschavingen staan zij eigenlijk?

 
At 00:13 DeRedactie.be said...

In de nieuwe versie is de omstreden spotprent van de profeet Mohammed vervangen. De Deense cartoonist Kurt Westergaard had met een proces gedreigd omdat Wilders zonder zijn toestemming de cartoon had gebruikt.

Ook de foto die Mohammed B. moest voorstellen, de moordenaar van de Nederlandse cineast Theo van Gogh, is aangepast. In de originele versie was de verkeerde foto gebruikt, die van de Nederlandse rapper Salah Edin die op de hoes van een van zijn cd's poseert als Mohammed B.

De aangepaste versie van "Fitna" staat opnieuw op de videowebsite LiveLeak.com. Nochtans werd de originele versie daar een week nadat hij er werd opgezet alweer afgehaald omdat werknemers van LiveLeak.com ernstige bedreigingen hadden ontvangen.

 
At 12:21 guillaume said...

Sinds wanneer geloof jij niet meer in auteursrechten en intellectueel eigendom, Vincent? Want jouw beschuldigingen en verwijten doen net suggereren dat je Wilders' aanspraken op andermans werk laat primeren op de wensen van de makers zelf...

 
At 12:22 Anoniem said...

Wilders = nazi
Moslims = joden

 
At 12:29 Ali Baba said...

Jammer dat de rituele slaching van Dewitte van het CGKR in het filmpje niet naar voor komt. Dergelijk neo-nazistisch crapuul is al even erg dan de moslims.

 
At 11:20 John said...

En ondertussen is hij bezig aan een herwerkte versie omdat hij inziet wat een gelul er in Fitna staat. Ja hoor die bebloede kindjes, in godsnaam dat was een optocht met verkleedtaferelen. En de foto van Mohammed B. is iemand anders, een of andere rapper. Wilder is een nerd want hij geeft Verdonk een beurt :D

 
At 11:29 Anoniem said...

Wilders = jood
Moslims = nieuwe nazis

wie wil wie vermoorden?

 
At 15:33 Vincent De Roeck said...

Voor alle moslimcritici kan ik deze Asterix-cartoon aanraden. Ik heb deze cartoon die ergens op het internet gevonden en deze weet op meesterlijke wijze de angstgevoelens bij en de machteloosheid van grote lagen van de bevolking in het Westen tegenover de in aantal toenemende moslimimmigranten te capteren.

 
At 17:33 Evelyne said...

Schitterende cartoon, Vincent. Knap gevonden.

 

Een reactie posten