For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Liberale studenten op ramkoers met Karel De Gucht

Met verbijstering en ongeloof nam het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) vorige week donderdag via de media kennis van de plannen van Open Vld-minister én burgemeester van Berlare Karel De Gucht om een kasteel met park in het centrum van Berlare te onteigenen na de weigering van de private eigenaar om het domein aan het gemeentebestuur te verkopen. De titelvoerende burgemeester kreeg de steun van de volledige bestuursmeerderheid in de gemeenteraad om de onteigeningsprocedure voor het domein, met een geschatte waarde tussen 1,5 en 2 miljoen euro, op te starten. Volgens burgemeester Karel De Gucht was de privé-eigenaar “niet bereid om de gemeente een haalbare kans te geven” en zijn de “historische waarde en de centrale ligging van het domein op zich al voldoende redenen om de onteigening aan te vragen”.

Het gemeentebestuur van Berlare wil het domein nadien inpassen in een groter toeristisch geheel en de kasteelvertrekken aanwenden als officiële ontvangstruimten voor hoge gasten. Daar de onteigeningsprocedure nog vijf à tien jaar zou kunnen aanslepen en ook de gemeente met dit uitstel niet gediend is, gebruikt burgemeester De Gucht de onteigeningsprocedure in hoofdzaak als een bijkomend middel en/of dreigement om de eigenaar onder druk te zetten zijn/haar domein aan de gemeente te verkopen, ongeacht zijn/haar persoonlijke wensen.

Het LVSV is van mening dat het eigendomsrecht één van de drie basisbeginselen van het liberalisme is, naast het recht op leven en het recht op vrijheid, dat de bescherming van het privaat eigendom geacht wordt een kerntaak van de overheid te zijn, en dat onteigeningen daarop haaks staan, zeker wanneer dit niet gebeurt in het licht van grote infrastructuurwerken. Het LVSV verwerpt dan ook de argumentatie van het Berlaarse gemeentebestuur en roept de betrokken Open Vld-mandatarissen op om niet over te gaan tot onteigening en om de absolute eigendomsrechten van de kasteeleigenaar te vrijwaren.

Nationaal LVSV-ondervoorzitter Vincent De Roeck besluit als volgt: “Liberalen horen traditioneel het individuele eigendomsrecht te verdedigen tegen de collectivistische invloeden van de overheid in en ook van de liberale excellenties kan een zelfde consistent beleden geloof in de rechtsorde verwacht worden. Wij vinden het als liberale studenten bevreemdend én beangstigend dat de liberalen in de regering de verdere totalitarisering van ons land niet enkel ondergaan maar er zelf actief aan meewerken.” Het LVSV keurt de gang van zaken in Berlare ten stelligste af en veroordeelt de beslissingen van Open Vld-burgemeester Karel De Gucht met betrekking tot het kasteeldomein volledig.

Noot voor redacteurs: Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is met zijn vijf lokale afdelingen en zijn 1,000 leden met voorsprong de grootste politieke studentenvereniging van het land. Volledig onafhankelijk van elke politieke partij of vakorganisatie, weigert zij consequent elke vorm van overheids- of andere subsidie.

Meer over deze studentenvereniging op www.lvsv.be.

36 Reacties:

At 13:25 Anoniem said...

Volledig eens met de mening van het LVSV in deze zaak. Knap trouwens dat de liberale studenten durven ingaan tegen beslissingen van hun moederpartij, iets wat we van de NSV of de CDS niet kunnen verwachten. Hoelang gaan zij nog alles braaf blijven slikken wat hun partijen hen voorhouden: VB hoort thuis in oppositie én CVP wil al lang geen vette vis meer op communautair vlak.

 
At 15:17 Lucas said...

Het LVSV heeft geen moederpartij.

 
At 15:40 simon said...

LVSV is volledig onafhankelijk van Open VLD. LVSV-leuven is klassiek (!)liberaal en heeft dus geen uitstaans met rasechte sociaal democraten als Open VLD.

 
At 16:44 Luc Van Braekel (op IFF) said...

Even ernstig blijven, graag.

1) Het LVSV dient op vrijwel elk congres van Open VLD amendementen in, en dat is maar goed ook. Het LVSV is bijgevolg politiek actief binnen Open VLD.

2) Een vertegenwoordiger van LVSV zetelt in de raad van bestuur van het Liberaal Vlaams Verbond, een vereniging met duidelijke bindingen met Open VLD.

Men kan dan nog altijd terecht beweren "onafhankelijk" te zijn, de term "geen uitstaans mee" lijkt me toch wat overdreven.

 
At 16:44 Anoniem said...

Luc, ik denk zelfs dat ze met twee vertegenwoordigers in het LVV-bestuur zitten...

 
At 17:04 Anoniem said...

LVSV is onafhankelijk? Ach ja, dat vele VLD-voormannen uit het LVSV afkomstig zijn is dan puur toeval zeker?

Oh ja, nog een leuke: het LVSV heeft 1000 leden? Wie al eens LVSV-activiteiten bezoekt, weet dat 90 % daarvan enkel papieren leden zijn...

 
At 17:06 Sebastiaan said...

Sorry laatste anonieme, maar als slechts 10% van de LVSV'ers de activiteiten bijwoont, zijn ze nog steeds (zowel relatief als in absolute waarde) de grootste politieke studentenvereniging van het land. Ik heb het vaag vermoeden dat de laatste anonieme "Olivier Elias" is, de voorzitter van CDS Leuven, die deze blog de laatste tijd met reacties zit te bestoken en kennelijk niet de kl*ten had om deze gefrusteerde reactie in eigen naam te tekenen...

Maar soit, back on topic please!

 
At 11:04 Olivier Elias said...

Maar Sebastiaan toch, kl*ten zomaar op een blog poneren als reactie. Beleefdheid is duidelijk niet aan je besteed?!?

Het klopt dat het LVSV de grootste politieke studentenvereniging van het land is, gemeten naar ledenaantal. Ik wilde alleen even de pompeuze retorische overdrijving aanstippen.

 
At 11:04 Nicolas Raemdonck said...

Dus Olivier, je geeft toe dat je anoniem gepost hebt terwijl je het LVSV aanviel.

Even iets rechtzetten:
- het LVSV kent geen "papieren" leden.

- het LVSV dient inderdaad bij het Open VLD congres moties in, maar dat doen we evengoed in anderen partijen die zich liberaal noemen. Dus tijd om bij LDD eens langs te gaan of zelfs bij de NVA en SPIRIT.

Voor de rest kan ik zeggen:Hogen bomen vangen veel wind. Als de voorzitter van het CDS echt last heeft van de trotse LVSV'ers, dan zegt dat meer over de staat van het CDS dan de houding van de LVSV'ers.

 
At 11:05 Olivier Elias said...

Dit is geen aanval, wel een vaststelling, ik ben genoeg vertrouwd met LVSV-kernen en activiteiten om te weten waarover ik spreek. Die 1000 leden van het LVSV zijn officieel lid misschien, maar op de activiteiten zelf is het steeds dezelfde kleine minderheid die je ziet, in casu een man of 30. Leden die niet actief zijn, zijn papieren leden. Wat U ook mag beweren!

Wat de houding van 'trotse' LVSV'ers betreft kan ik kort zijn: hun gedrag op het afgelopen studentendebat in Leuven was beneden alle peil: bij gebrek aan inhoudelijke argumenten, zijn ze gewoon de scheldtoer opgegaan. Voor en vereniging die zich als 'denktank' profileert is dit zeer, zeer, zeer zielig......

 
At 11:05 Luc Van Braekel (op IFF said...

"het LVSV dient inderdaad bij het Open VLD congres moties in, maar dat doen we evengoed in anderen partijen die zich liberaal noemen. Dus tijd om bij LDD eens langs te gaan of zelfs bij de NVA en SPIRIT."

Sorry, dat begrijp ik niet. Ofwel dient het LVSV nu al moties in bij andere partijen die zich liberaal noemen, en dan is het géén "tijd" om daar eens langs te gaan, want jullie doen het al. Ofwel deden jullie het tot nu toe nog niet maar vind je dat het "tijd" is om daar eens langs te gaan, maar dan mag je niet de indruk wekken dat het al een ingeburgerde praktijk is om dat te doen.

Overigens moet je lid zijn om amendementen in te dienen op partijcongressen. En als dat namens een organisatie gebeurt, dan toch namens een met die partij verwante organisatie. Of ziet u de jongsocialisten al namens hun organisatie amendementen indienen op congressen van Open VLD?

Waarmee ik maar wil zeggen dat er toch wel een band is tussen LVSV en Open VLD.

 
At 11:06 Nicolas Raemdonck said...

Olivier, hoeveel leden van pakweg CD&V gaan naar de PARTIJRAAD, naar het CONGRES, naar eender wat? Staat iedereen daar paraat? Neen, en toch hebben ze heel wat leden dan die tevoorschijn komen. Dat is ook zo bij het LVSV. Leden houdt in dat het mensen zijn die zich lid gemaakt hebben van het LVSV en het dus op één of andere wijze steunen, net als een CD&V'er.

Papieren leden daarentegen is een grove beschuldiging. Dat houdt in dat het LVSV mensen doelbewust inschrijft, gewoon om de grootste te zijn maar die mensen maar iets wijsmaakt. Dat strookt evenwel niet met de waarheid.

Kijk, Olivier. Ik was er niet bij het recente studentendebat maar het is éénvoudig hier een beschuldiging te gaan uiten en woorden te hanteren als "zielig". Waar die haat? Is dat ergens voor nodig???
Kan hier iemand anders eens kort vertellen wat op het recente debat is gebeurd?


Aan Luc: men gaat daar al heen. Verkeerde woordkeuze. Zo zijn heel wat LVSV-leden geen OPEN VLD'ers maar zijn ze terug te vinden in andere partijen.

PS: ik blijf er bij, Olivier. Hou u eerder met uw eigen vereniging bezig, dan zware kritiek te hebben op een andere. Ik ken immers ook toeren waar een bepaalde studentenverenigingen in een bepaald café vraagt om per se voor het nieuwe academiejaar het zaaltje boven het café steeds MAANDAG te reserveren, terwijl ze goed weten dat een andere vereniging er een traditie van gemaakt heeft op MAANDAG daar bijeenkomsten te houden. En dan nog maar te zwijgen over het plaatsen van de datums voor de grote debatten.
Qua confraterniteit heerst er bij de andere studentenverenigingen dus ook niet veel goed... En waarom in hemelsnaam??? En is die houding ook niet zielig???

Ik walg van die vijandigheid tussen de verenigingen, of ze nu komt van het LVSV of van die andere verenigingen.

 
At 11:06 Olivier Elias said...

Nicolas, het studentendebat: een van de LVSV'ers wilde een anekdote aanhalen over het hoger onderwijs waarop een van de CDS'ers vroeg of het misschien iets uit de sprookjeswereld was, iets van de smurfen. Dit was als luchtige opmerking bedoeld. Wat kreeg CDS als antwoord: 'Voor zo'n kleine vereniging met zo weinig activiteiten hebben jullie een grote bek.' Tot zover de inhoudelijke argumentatie. Ook moderator prof. Fiers was verbijsterd over deze lage en persoonlijke aanval.....

Ik ben ook tegen vijandigheid en probeer in mijn bestuur respect voor iedereen te hanteren. Wanneer we daarentegen moeten vaststellen dat bepaalde van onze typische data gesaboteerd worden, dat we neptelefoons ontvangen en uitgelachen worden als we nog maar naar een LVSV-debat komen luisteren.... Ja sorry, maar dan is het normaal dat we ons geviseerd voelen. Mogelijk hebben anderen die fout in het verleden ook gemaakt, maar dit jaar valt ons niets te verwijten. De houding van het LVSV daarentegen getuigt van geen respect, geen beleefdheid en geen openheid. Dit strookt absoluut niet met het imago dat het LVSV zichzelf tracht aan te meten en dat is bijzonder zielig.

 
At 11:07 Chris Demeyere said...

Ik was erbij op het studentendebat, en inderdaad, die uitspraak kwam uit onze rangen. Natuurlijk was ze wat scherp, maar de verwijzing naar "smurfen" was de aanleiding en eigenlijk zo grappig niet. Heat of the moment zullen we zeggen zeker? En als elk voorbeeld als "populistisch" wordt bestempeld, tjah dan is de sfeer gezet.

Maar dit alles gebeurde op een debat! Het CDS was een gewaardeerd deelnemer en aanwezige. Het ogenblik dat we perfect elkaars standpunten delen, zijn we niet meer LVSV en CDS he. En geef toe, inhoudelijk hebben we een zeer aangenaam debat gehad, zonder we daarom met slechte herinneringen afscheid moeten nemen.

Dan wat de leden van LVSV betreft: LVSV bestaat in alle studentensteden, niet enkel in Leuven. Op onze activiteiten komen natuurlijk vaak dezelfde 30 mensen opdagen, wat wil je met een bestuur van 29...

Ik weet niets van typische data of neptelefoons of sabotage. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of er zaken gebeurd zijn die niet kunnen, mail me gerust privé, kunnen we kijken of er problemen zijn waar we niet van weten.

Wat jullie aanwezigheid op LVSV-activiteiten betreft: jullie zijn meer dan welkom, en ik hoop jullie daar volgend jaar dan ook vaak te zien. LVSV wil het debat altijd benadrukken en daarom is het net zo interessant om mensen met andere meningen te horen.

Verder, wat de onafhankelijkheid van het LVSV betreft: de vereniging is onafhankelijk, de leden niet noodzakelijk. Het klopt dat LVSV de kweekvijver was van top-VLD'ers zoals Verhofstadt, Dewael, De Gucht... Maar ook Bart De Wever is een oud-LVSV'er en heel wat LVSV'ers zijn tegenwoordig LDD aanhanger. Zo was LVSV ook aanwezig op het LDD congres en waren er ook amendementen voorbereid.

Natuurlijk zijn er banden. Maar die zijn niet exclusief.

Wat het LVV betreft: volgens hun statuten zitten LVSV-voorzitters van rechtswege in hun RvB. En meestal blijven die inderdaad plakken.

@Olivier nog dit: LVSV is altijd een verdediger geweest van pluraliteit. Daarom zijn wij blij dat CDS in Leuven actief is. Waardige tegenstanders zijn het enige waar het tijdens een debat én de lokale werking om draait!

 
At 13:34 Vincent De Roeck said...

Update: Dit persbericht van het LVSV werd door Knack overgenomen, alsook door tal van websites, webzines en blogs.

 
At 16:34 J.J. Vandinges said...

Mag in Belgie een gemeentebestuur onroerend goed in beslag nemen, gewoon omdat men er zin in heeft? Dat zit wel heel dicht tegen Oostblokcommunisme aan. Karel De Gucht is als liberaal door de mand gevallen. Al weet ik dat de VLD nog dieper is gezonken dan de Ollandse VVD, in het bijzonder dankzij het optreden van types als ... (ben zijn naam vergeten, de Vlaamse Harry Potter zeg maar) in de rol van premier van Belgie.

 
At 16:34 Rob said...

Tja, nu eens geen socialisten om tegen te mekkeren...

 
At 16:35 Anoniem said...

@ JJ

Dit is in geen enkel opzicht een opzienbarend iets. Het bevestigt slechts de universele stelling die ten alle tijden geldig is: uw persoonlijk bezit/eigendom is immer onder voorbehoud. Dit is de essentie van fascisme. Het systeem waaronder wij nu leven met het schaamlap-label "democratie" ervoor. Zelfde als inkomstenbelasting, al uw salaris is van de staat, maar u krijgt zo'n 50% terug. Anders gaat u te veel mekkeren.

@ Rob

Open Vld geen socialisten claimt u? Interessante, doch onjuiste, stelling dunkt me.

 
At 16:36 Anoniem said...

Het zijn nog steeds socialistische liberalen, Rob. Hier in Belgie zijn alleen socialistische socialisten, socialistische groenen, socialistische liberalen, socialistische democraten, socialistische separatisten, socialistische racisten en dan gelukking sinds kort een minder socialistische partij LDD.

BTW, hier in Belgie liggen we niet wakker van het gekibbel rond BHV, hoe langer men daar ruzie over maakt hoe minder ander kwaad ze op dat moment kunnen doen. Het beste wat er met de regering kan gebeuren is een collectief gedwongen ontslag om hen (en vooral de burger natuurlijk) te beschermen tegen hun wanpraktijken. Een compleet incompetente zooi is het ginds in de wetstraat. Had ik niet geleerd op school dat een democratisch verkozen regering werkte om het volk te dienen, hier is het nochtans omgekeert in de zin dat de bevolking werkt om de regering te dienen, beetje wereld op zijn kop dus. En bovendien heeft belgie zo een slordige 7 parlementen en 6 regeringen (voor een landje van 10 m inwoners), vermoedelijk onder het mom van "om de bevolking goed te dienen". Binnen afzienbare tijd komt daar wellicht nog een Islamitisch parlement en een Islamitische regering bij op kosten van de burger, dank u vadertje staat.

 
At 16:47 Vincent De Roeck said...

JJ, net zoals in andere landen (ik denk ook in Nederland) behoudt de overheid zich steeds het recht om bepaalde eigendommen af te nemen, verbeurd te verklaren of te onteigenen; van wapens over drugs tot vastgoed. Net zoals in andere landen gebeurt dat via een lange procedure voor de administratieve rechtbank (de Raad van State in België), maar doorgaans geven die de voorkeur aan de overheidswensen en niet aan die van de eigenaars in kwestie, o.a. omdat de RvS-rechters politiek benoemd zijn door de tenoren van diezelfde overheid. Van oorsprong is de mogelijkheid tot verbeurdverklaring of inbeslagname een accessoire straf in misdaadzaken waarbij bvb. de wapens die bij een overval gebruikt worden, niet teruggegeven worden aan de daders, ook niet na hun vrijlating. De mogelijkheid tot onteigening heeft dan weer te maken met de grote infrastructuurwerken die de overheid vaak organiseert, zoals de aanleg van dokken en autowegen. Omdat zulke werken vaak onmogelijk zijn als bepaalde eigenaars vasthouden aan hun eigendom en het utilitaire argument inzake stelt dat het welslagen van die werken primeert op het individuele eigendomsrecht van enkelen, kan de overheid, steeds via de rechtbank, overgaan tot onteigening.

 
At 16:48 S.Z. Vis said...

@ Vincent, auteur: Wat is nu de precieze motivatie van het gemeentebestuur om dat kasteel en de grond eromheen in handen te krijgen? Wat zit hier allemaal achter?

 
At 16:48 Vincent De Roeck said...

SZ, het gemeentebestuur vindt dat de eigenaar het landgoed "verwaarloost" en dat de vervallen staat van het geheel het uitzicht van de gemeentekern verstoort. De gemeente is bereid de boel te renoveren en in te richten als toeristische attractie, publiek park en congresfaciliteiten, maar de eigenaar van het landgoed weigert te verkopen.

 
At 16:52 VDB said...

Het eigendomsrecht is ook in een liberale maatschappij niet absoluut, soms moet het wijken als het openbaar belang primeert. Verder moeten studenten van het Liberaal Studentenverbond zich in hoofzaak bezighouden met studeren, en zeker nu in deze blokperiode, zoals trouwens alle studenten moeten studeren.

 
At 16:54 Vincent De Roeck said...

Via de website van Knack sijpelen de volgende reacties met mondjesmaat binnen op dit LVSV-persbericht:

Laess: "Wat weer eens bewijst dat de 'supermestkever' een ware dictator is. Kabili is een dictator, maar hier verwijt de pot de ketel..."

Marcuss: "Zo zie je maar weer dat vrijheid er enkel en alleen is voor diegene die machtig zijn. Voor de anderen is het buigen of barsten."

Atze: "...Heil DEGUCHT...sieg heil..."

Rollof: "Dat is wat anders als "Eigen Volk Eerst" dat is "Wie niet buigen wil moet Barsten" !!! Een ECHTE DEMOKRAAT !!!"

Lusarbel: "Berlare met zijn lokale politiek en verkiezingen, waarin Grote Principes moeten wijken voor het zelfverklaard Lokaal Belang? Onteigenen gezien de 'historische waarde van het gebouw en de centrale ligging', maar vnl. wegens onbetaalbaar duur! Dus niet alleen het principe van de bescherming van het privaat eigendom wordt aangetast, ook nog dit van de Vrije Markt!"

 
At 16:55 Geert Buyens said...

Betreffende de reactie van VDB: het is belachelijk zich zo te moeien met wat studenten moeten doen. Als je ergens problemen mee hebt, kaart dat dan inhoudelijk aan, maar verwijt een groep niet dat hun argument geen steek houdt omdat ze zich eigenlijk met iets anders moeten bezig houden.

 
At 16:56 F. Janssens said...

Benieuwd of liberale studenten ook zo van hun oren zouden maken als grond onteigend wordt ten voordele van een autosnelweg. Of een Deurgangsdok. Maar ja , kasteeleigenaren zijn meestal VLD stemmers. Noblesse oblige.

 
At 17:00 Keppenie said...

Dit debat toont dat de liberale studenten dit enkel zien als een theoretische discussie. Ze gaan daarbij voorbij aan de plaatselijke realiteit. De bevolking van Berlare, over alle strekkingen heen, vraagt al lang dat het centrale park zou worden opengesteld voor het publiek. Dat het nu te koop komt is een wellicht unieke gelegenheid om dat te realiseren. De eigendomsrechten zouden worden geschaad als een overheid het zou willen aanschaffen zonder dat de eigenaars het te koop hebben aangeboden. En de gemeente is, dacht ik begrepen te hebben, nog altijd bereid tot onderhandelen, maar dan mogen de eigenaars van het al jaren verwaarloosde kasteel en domein ook niet tè gulzig willen zijn.

Een meer terechte vraag is misschien of men geen beroep zou kunnen doen op een alternatieve financiering. Bij voorbeeld door al diegenen, die zeggen dat belastinggeld meestal niet goed wordt gebruikt, op te roepen om via een fonds bij te dragen in de aankoop van het kasteel, en zo tot iets wat de plaatselijke gemeenschap ten goede kan komen (openbaar wandelpark, joggingterrein, plaats voor grote tentoonstellingen in openlucht ...). Dat voorstel werd gedaan op mijn lokale nieuws-website (http://home.scarlet.be/~keppens4/nkb_informatief/kasteel_kopen_.htm), maar daarop kwam van geen enkele partij reactie, noch vanwege de liberalen (als bewijs dat belastingen kunnen dalen omdat een deel van de bevolking bereid is zaken waar een hele gemeenschap voordeel bij heeft op andere manieren te helpen financieren), noch door de partijen die zeggen socialer te zijn (om mensen die een hoger inkomen hebben aan te zetten op een andere wijze aan de gemeenschap bij te dragen). Het toont hoe relatief de hele belastingdiscussie eigenlijk is.

Opmerking: tijdens de gemeenteraadszitting werd duidelijk gezegd dat een procedure die tien jaar zou duren niet zou hinderen: zodra het door de rechter bepaalde bedrag is betaald, kan de gemeente bezit nemen van de eigendom.

 
At 17:00 Chrisis said...

Het wordt blijkbaar tijd dat het LVSV beseft dat OpenVLD al lang geen liberale partij meer is, maar een moloch in verval.

De zelfverklaarde Baron van Berlare is het mooiste voorbeeld van hoe deze partij in mekaar zit: de principes komen achter het eigenbelang, in dit geval het eigen electoraal belang waarbij de melancholie van de Berlaarse burger wordt bespeeld. Ze gaan toch ¿ons¿ kasteel niet in handen geven van iemand die er god-weet-wat mee gaat aanvangen?
Voor mijn part wordt het kasteel een hoerenkot en het park een mountainbikepiste¿ het is aan de huidige eigenaar om te beslissen aan wie hij het verkoopt en aan welke prijs, en aan de toekomstige eigenaar om te bepalen hoeveel hij er wil voor betalen en wat hij er mee wil aanvangen. In dit dossier is er geen zuchtje ¿algemeen belang¿ mee gemoeid. Keizer Karel, blijf er met uw poten af! ¿t Is niet omdat je aan Kabila jr. je wil niet kan opleggen dat je de frustraties moet uitwerken op een rechtmatige kasteeleigenaar.

En aan alle LVSV'ers: Luister, Denk en Doe!

 
At 17:01 Corse said...

Stelt u zich eens voor dat de mens van nature niet zou beschikken over een ¿sociaal¿ geheugen, niet zou beschikken over een individueel bewustzijn om er te zijn voor elkaar.

Wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, opvoeding van kinderen, studies, ethische en morele waarden, sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden, rechtssystemen, voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, ongeval, pensioen, kindergeld en het laatste vangnet eventueel OCMW, al deze zouden zich waarschijnlijk niet ontwikkeld hebben.

De mens zou teruggeworpen worden op zichzelf en had waarschijnlijk de prehistorie niet eens overleefd!

Niet te vergeten: het leven van de mens wordt mogelijk door de arbeid en door de verwezenlijkingen van de vele miljoenen mensen in het verleden en het heden.

Mensen zijn van nature (door de genen voorgeprogrammeerde) sociale wezens met bepaalde, ingebouwde en natuurlijke vaardigheden voor het oplossen van problemen van sociale samenwerking en het opstellen van morele regels "om individuele keuze te beperken".

Ze zullen, zonder veel aansporing, spontaan orde scheppen, eenvoudig door hun dagelijkse individuele doelen na te streven en op andere mensen te reageren.

Samenwerking, gebaseerd op sociaal gedrag, het zoeken naar evenwicht en welbevinden voor alle leden schijnt dus essentieel te zijn om als soort te kunnen overleven en te kunnen evolueren.

Je kunt je dan ook afvragen wat de toekomst is van een competitief systeem dat zich voornamelijk focust op de welvaart van het individu of een (zeer) specifieke groep, in tegenstelling tot de evolutionair/biologische regels van de natuur die het welzijn beogen!
Indien er nergens een aanzet tot coöperatief gedrag wordt gegeven is de mens tot uitsterven gedoemd.

 
At 17:02 Keppenie said...

Een update: Gisteren (15/5) tekenden het schepencollege en de verkopende familie een verkoopovereenkomst. De gemeente zal 2,1 miljoen betalen, of het maximumbedrag dat in de gemeenteraad was afgesproken, maar meer dan het schattingsverslag.
Is de reactie nu dat de gemeente eigenlijk niet meer had mogen geven dan het schattingsverslag (1,5 miljoen) en dat belastinggeld dus slecht is gebruikt?

 
At 17:03 Vincent De Roeck said...

De overname van het persbericht in Knack droeg de naam "De Gucht wekt toorn liberale studenten op" en gaat als volgt:

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) veroordeelt de plannen van Open VLD-minister en burgemeester van Berlare Karel De Gucht om het kasteel met park in het centrum van de gemeente te verkopen. 'Het eigendomsrecht is één van de drie basisbeginselen van het liberalisme', aldus de boze liberale studenten.

Om het kasteel met park in het centrum van Berlare te kunnen kopen, gaat het gemeentebestuur de onteigeningsprocedure inzetten, zo meldden enkele kranten in de loop van vorige week.

Reden is dat burgemeester De Gucht in een spel van opbod met privé-kandidaatkopers is verzeild geraakt en dat de eigenaars van het kasteel niet willen ingaan op een ultiem gemeentelijk bod van naar verluidt 2,1 miljoen euro.

Daarop stelde het gemeentebestuur in een spoedzitting voor om de onteigening van het kasteel aan te vragen. 'Gezien de historische waarde van het gebouw en de centrale ligging, zijn wij ervan overtuigd voldoende redenen te hebben om te onteigenen', zo werd burgemeester De Gucht geciteerd. Gebouw en domein worden op zowat 1,5 miljoen euro geschat.

De Gucht krijgt voor die plannen de wind van voren van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. Volgens ondervoorzitter Vincent De Roeck gebruikt burgemeester De Gucht de onteigeningsprocedure in hoofdzaak als een bijkomend middel en/of dreigement om de eigenaar onder druk te zetten het domein toch aan de gemeente te verkopen. De onteigeningsprocedure zou immers nog vijf tot tien jaar kunnen duren en daar is ook de gemeente niet mee gediend, aldus De Roeck.

Het LVSV wast De Gucht de oren en wijst erop dat het eigendomsrecht één van de drie basisbeginselen van het liberalisme is, naast het recht op leven en het recht op vrijheid. 'De bescherming van het privaat eigendom wordt geacht een kerntaak van de overheid te zijn en onteigeningen staan daar haaks op', aldus de liberale studenten.

Het LVSV roept de Open VLD-mandatarissen op niet over te gaan tot onteigening en vraagt dat de 'absolute' eigendomsrechten van de kasteeleigenaar zouden worden gevrijwaard.

 
At 15:09 Mathias said...

Ik zou dhr. Elias willen oproepen LVSV meer te specifieren to LVSV Leuven en veroordeel zijn persoonlijke frustraties alsook de daden van Leuven die een pluralistisch en gedegen LVSV niet passen ( als zij waar blijken te zijn, zoals dhr. Elias beweert). Als dhr. Elias een probleem heeft 'het' LVSV, zullen wij met LVSV Antwerpen daar onze conclusies uit trekken, maar voorlopig blijven onze relaties met de Antwerpse CDS opperbest. En Elias, geen gezever over moederpartijen en betrokkenheid, het lijkt me duidelijk dat LVSV niet een relatieve mate van verwevenheid heeft met de VLD, maar dan zijn we nog altijd een stuk onafhankelijker dan de CDS ivg met de CD&V. Eerlijkheid siert,

met liberale en vriendschappelijke groet,

mathias,
ondervoorzitter LVSV Antwerpen

 
At 15:13 Mathias said...

*rechtzetting : ik bedoelde een relatieve, maar minieme verwevenheid met de VLD (amendieringrecht (al goed maar), gemeenschappelijke leden, ... maar ook is LVSV actiegf bij LDD of bij het oprichtingscongres van NVA)...

 
At 16:49 Thomas said...

Los van mijn inhoudelijke kijk op de zaak, wil ik toch even ingaan op enkele reacties hier.

Het LVSV is wel degelijk een onafhankelijke politieke studentenvereniging. Produceren we amendementen op de Open Vld congressen? Jazeker, maar dat heeft meer te maken met onze drang om de liberale principes ook politiek vertaald te zien dan met enige vorm van politiek loyauteitsgevoel. Omdat we die amendementen als het LVSV indienen is het ook niet noodzakelijk om als individu lid te zijn. Als voorzitter van de Brusselse afdeling ben ik trouwens bewust geen lid van welke politieke partij dan ook.

Als liberaal met een scherp politiek en maatschappelijk engagement, voel ik me trouwens moreel verplicht elke vorm van (politieke) vereniging toe te juichen. De uitspraak die dhr. Elias citeerde is, indien correct, inderdaad ongepast maar absoluut niet representatief voor het LVSV als open studentenvereniging met respect voor zijn politieke buren.

Wat betreft het zogenaamd papieren ledenbestand van het LVSV, wil ik ook even een reactie kwijt. Op de grotere debatten weet LVSV Brussel een opkomst te lokken die 2 tot 3 keer ons ledenbestand vertegenwoordigd. Naar mijn mening drukt dat alle kritiek de kop in. Op de Vrije Universiteit Brussel is het LVSV al jaren de grootste politieke vereniging en dat is duidelijk uit zowel de hoeveelheid als de opkomst op onze activiteiten.

Mvg,
Thomas Donnez
Voorzitter LVSV Brussel 2008-'09

 
At 13:44 Vincent De Roeck said...

Vandaag kreeg het LVSV Leuven de volgende e-mail van een VLD-provincieraadslid:

Beste, Graag kende ik het standpunt van LVSV-Leuven i.v.m. het eigendomsrecht in de deelgemeente Doel. Liberale groeten, Hugo Biets.

Mijn kijk op de zaak is het volgende:

Eigendomsrecht is absoluut, met de volgende uitzonderingen op vlak van vastgoed:
- regels van ruimtelijke ordening om wildgroei en landschapsvernietiging tegen te gaan
- onteigeningen voor grote infrastructuurwerken waarbij de meerwaarde voor de samenleving objectief groter is dan het eigendom van enkelen, mits natuurlijk een billijke vergoeding (JOVD vindt billijke vergoeding 3x de marktwaarde, wij plakken daar geen cijfer op).

Doel valt onder de tweede uitzondering en mag dan ook verdwijnen ten voordele van extra dokken, mits een billijke vergoeding voor de eigenaars. Verschil met kasteel in Berlare? Objectieve meerwaarde voor de samenleving van het kasteeldomein is niet in proportie met de miskenning van de eigendomsrechten van de eigenaar. Het platgooien van Doel is dat wel.

 
At 03:08 Vincent De Roeck said...

Een goede week achter de rug. Niet enkel werd mijn LVSV-persbericht door de Knack-website overgenomen en belandde het ook in de wekelijkse "Bladspiegel"-column van Koen Meulenaere, maar ook onze oude getrouwe Roger Helmer liet weer van zich horen. Afgelopen woensdag haalde hij zich de toorn van de klimaatprofeten op zijn hals door in de plenaire vergadering van het Europees Parlement te verklaren dat de opwarming van de aarde gestopt is. Voor zulke statements kon hij normaliter uit de EVP-fractie gezet worden... ware het niet dat hij al uit die fractie gezet werd na eerdere kritiek op de corruptie bij EVP-leden in de Europese Commissie...

Roger Helmer, Plenary Session, Wednesday 21 May 2008:

Mr. President,

For once I come to the House with good news. Global warming has stopped. 1998 was the warmest year in living memory. For the last ten years, average temperatures have been flat or falling. The recent modest warming is comparable to what occurred in the Mediæval warm period, and before that in the Roman optimum and the Holocene optimum. Temperatures today are below the maxima of the last 2000 years.

Increasing doubts are emerging about the role of CO2. Since 1850, average temperatures correlate well with solar cycles, but very poorly with atmospheric C02. The pattern of warming, both geographically and over time, is wholly different from that predicted by climate models.

The greenhouse models predict maximum warming in the high atmosphere. But observations show that most of the little warming we see is at the surface, and partly a result of the urban heat island effect. The greenhouse effect of CO2 is logarithmic, a law of diminishing returns. In greenhouse terms, the atmosphere is already saturated with CO2, and further emissions will have very little effect.

Sea level is rising no faster than it always has - about six to eight inches a century. Global ice mass is broadly constant. Severe weather events are no more frequent than they ever were. Species extinction is driven not by climate, but by loss of habitat, and especially by the drive for biofuels. Recent studies show that polar bears are doing very well. Climate hysteria is increasingly remote from reality. We need to rethink our policies before they do any more damage.

Thank you.

 

Een reactie posten