For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Ons apenland op haar best: vastgoedmakelaar geschortst

Gisteren werd bekend dat het Gentse immokantoor "Immo Budget Group" enkele dagen werd geschorst omdat het zich niet houdt aan de geldende tarieven van het Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars (BIV). Immo Budget Group doorbrak vorig jaar de prijzenpolitiek van de vastgoedsector en vroeg niet de standaard 3-7% commissie bij een verkoop, maar een forfait van 995 euro. Volgens het BIV wordt hiermee de waardigheid van het beroep aangetast. Wij begrijpen deze stelling van het BIV niet. Het is immers aan de makelaar zelf om uit te maken tegen welke prijzen hij zijn beroep wenst uit te oefenen. Het protectionisme van het BIV is dus niet meer van deze tijd. Ook de prijsrichtlijnen die het BIV oplegt aan makelaars zijn slecht voor de consument. Een bedrijf dat een goedkopere dienst aanbiedt aan zijn klanten, wordt bestraft.

Wij vragen dan ook dat Minister Van Quickenborne deze zaak bekijkt. Het kan niet dat een beroepsinstelling concurrentie tracht te beperken en prijsrichtlijnen oplegt. Dit is nefast voor de consument. Wij begrijpen niet dat in tijden van stijgende huizenprijzen een bedrijf wordt bestraft omdat zij een goedkope dienst, blijkbaar tot tevredenheid van de consument, aanbiedt. Wij willen dan ook een einde stellen aan het protectionisme en de ondoorzichtige prijzenpolitiek door het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars.

(Tot zover het persbericht van Jong VLD-voorzitter Philippe De Backer over deze zaak. Wat hieronder volgt, is mijn korte reactie daarop)

Ik ben het volledig eens met deze reactie van Philippe De Backer en zou zelfs nog verder durven gaan: het BIV afschaffen en niet enkel de vastgoedmakelaars aanpakken maar gewoon alle beschermde beroepen opheffen. Als de consument-kiezer in staat is om elke 4-5 jaar zijn vrijheid én leven toe te vertrouwen aan verkozen politici, zal hij toch ook wel zelf in staan zijn zeker om te beslissen waar en bij wie hij bepaalde diensten aankoopt. Of zie ik dit weer verkeerd? Mijn slotvraag is dan ook: in wat voor apenland leven wij eigenlijk tegenwoordig?

Deze opinie verscheen ook bij In Flanders Fields en het LVSV.

Meer over dit vastgoedkantoor op www.immobudget.be.

7 Reacties:

At 11:15 Luc Van Braekel (op IFF) said...

De kern van de zaak is dat men van "vastgoedmakelaar" een "gereglementeerd beroep" heeft gemaakt, waardoor de beroepsvereniging een monopolie kreeg en de makelaars verplicht waren erbij aan te sluiten.

Onder het mom van de bescherming van consumenten heeft men het beroep gereglementeerd, met als resultaat dat de marktwerking verstoord wordt en de consument de pineut is.

Conclusie: zo weinig mogelijk beroepen "reglementeren" en de markt volop laten spelen. En bij beroepen waar enige reglemtering toch nodig is (artsen bijvoorbeeld), meerdere beroepsverenigingen met elkaar laten concurreren en het lidmaatschap van zo'n beroepsvereniging zeker niet verplicht maken.

 
At 11:15 Duplo Dubplex (op IFF) said...

"Zo weinig mogelijk beroepen "reglementeren""???

GEEN enkel beroep "reglementeren". Punt uit. Voor alle duidelijkheid, en ik dacht LVB ook zo te begrijpen, heb ik het over de "vestigingswet".

Waarom mag een apotheker (een winkelier van pillen, zalfjes en andere cosmetische rommel) eisen dat er in zijn omgeving geen concurrent bij komt? Stelt u zich maar voor dat een bankier, verzekeraar,kruidenier, vloerlegger of om het even welke zelfstandige deze zelfde eis kan stellen?

Absurd? Vind ik toch. Waarom moet dit "logisch" zijn voor o.a. apothekers?

Dit apenland is verworden, de federale politici bewijzen het maar al te goed, tot een clubje graaiende bedriegers die enkel uit zijn op eigen profijt.

 
At 11:57 Caroline Van Hecke said...

Tiens, altijd gedacht dat er op prijsafspraken zware sancties stonden, maar blijkbaar geldt dat niet in de immobiliënsector... Europa, misschien ook hier eens ingrijpen? Nu je toch alle macht op onze kap naar je toetrekt, kan je je beter eens nuttig maken. Eén ambtenaar van je legioen van 54000 moet je toch wel een dagje kunnen missen om het BIV te beboeten zeker?

Trouwens, een vriend van mij werkt steeds aan 2% voor mijn immo-opdrachten, dus die is blijkbaar ook fout bezig want het moet tussen 3 en 7 percent liggen... Consumenten uitzuigen is de kerntaak van onze overheid geworden, daarin geholpen door maffieuze belangenorganisaties en vakbonden. Vandaar mijn antwoord, cfr. JMDD: "in België waar de overheid meer dan 50% van ons inkomen rooft, is belastingontduiking een burgerplicht geworden!"

 
At 13:03 Pepperjack said...

Ik deel jullie standpunten over de-reglementering niet, maar men hoeft in casu zelfs de discussie omtrent het (on)nut van reglementering van beroepen niet aan te gaan.

Men kan gewoon vaststellen dat immobilliën op minder dan een decennium 100% in waarde gestegen zijn, terwijl makelaars hun fix van 3 à 5% zijn blijven houden, zonder dat er markant hogere kosten mee gepaard gingen. M.a.w. zijn hun erelonen verdubbeld zonder kostenstijging. (waar ik an sich geen probleem mee heb, ieder mag van mij winst of vette winst maken).

Maar de beroepsgroep kan dus in casu NIET concluderen dat met sterk verminderde tarieven het beroep, de eer, waardigheid, continuïteit, kwaliteit (en alle andere fantastische zaken), in het gedrang komt als er merkelijk minder dan 3% wordt gevraagd. Vroeger kon er immers evengoed gewerkt worden met de helft van dat loon.

Ik wil wel vaststellen dat de fix die de makelaar in kwestie vroeg heel laag was (terwijl ik verwacht dat die makelaar zich bijschoolt, zijn medewerkers betaalt, zijn huur betaalt enz.), maar als daar ook een mindere service tgo staat omdat bv de verkopers meewerkten, dan lijkt me dat nog wel verantwoordbaar.

In Nederland ging exact dezelfde discussie ons vorig jaar voor, en daar was een makelaar die voor zijn lage kosten vroeg dat de verkopers zelfs mee de handen uit de mouwen staken. Perfect aanvaardbaar.

 
At 15:01 Anoniem said...

Caroline: toffe vriend kennelijk, ene die nog geld wil slaan uit zijn vrienden, sjieke type anders ;-)

 
At 16:54 guillaume said...

Een echte held is Dimitri Nicoli nu ook weer niet. De baas van Immo Budget liet vandaag weten dat hij onder druk van het BIV inbindt en van zodra zijn schorsing afloopt een vergoeding van 3% zal vragen. En zo is de grootste verliezer van dit alles niet de vrije markt, maar gewoon (alweer) de consument. Knap België!

 
At 01:16 Evelyne said...

Vincent, zou je in het kader van je "ons apenland op haar best" ook niet eens iets schrijven over Paul Magnette en zijn geklungel met Electrabel? En hoe staat het eigenlijk met de politiek in de VS, want het is al lang geleden dat je daar nog iets over gebracht hebt? Writer's block of gewoon niet meer gevolgd?

 

Een reactie posten