For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Adolf Hitler steunt vakbondscampagne voor minimumloon

De Duitse megavakbond DGB lanceerde enkele dagen geleden een campagne voor een vast nationaal minimumloon in alle industrietakken en economische sectoren van Duitsland. Naar aloude traditie verhult DGB haar voorstel als “sociaal” en als een “uiting van gelijkheid”, maar in werkelijkheid gaat het om (nog) meer macht voor de vakbonden en (nog) minder contractvrijheid voor de werkgever en werknemer die in Duitsland nu al verdrinken in de regels en overlegplatformen. Vakbonden zijn belangenverenigingen van hun leden, niet van alle actoren in de economie. Enkel de arbeiders met een job hebben baat bij minimumlonen omdat ze zo zeker zijn van hun competitiviteit. Zonder minimumloon zouden werkloze derden wel eens op de idee kunnen komen om hetzelfde werk aan te nemen aan een veel lager salaris, wat de economie als geheel ten goede komt, maar de individuele belangen van de oude werkers zou schaden. Vakbonden hebben doorgaans geen enkel gevoel voor sociale verantwoordelijkheid buiten het beschermen van de belangen van de eigen leden, ook al betekent dat nog meer armoede voor de allerarmsten en het wegnemen van de ladder van sociale promotie voor de minderbedeelden in de samenleving, gewoon omdat ze geen lidkaart van de vakbond bezitten.

Zoals elke econoom u zal vertellen, is een minimumloon nefast voor de economie. De prijs van arbeid hangt nu eenmaal af van vraag en aanbod, en niet van regeltjes of vastliggende barema’s. Het minimumloon gaat als instelling volledig aan de markteconomische realiteit voorbij. Als het minimumloon bepaald wordt onder de marktprijs is deze niet enkel onnuttig vanuit het vermeende sociale oogpunt van de vakbonden, maar brengt deze via de daarmee gepaard gaande bureaucratische papiermolen zelfs aanzienlijk wat schade toe aan de economie. Als het minimumloon echter hoger vastgelegd wordt dan de marktprijs - en vakbonden hebben doorgaans de neiging om voor deze optie te kiezen onder het mom van “sociale maatregel” - ook dan is het effect negatief en gaan er duizenden jobs verloren omdat minder mensen nog bereid zullen zijn om mensen aan te nemen. Soms kan het aantal jobs na de invoering van een hoger minimumloon nog wel constant blijven, maar dan gaan bedrijven gewoon elders bezuinigen, zoals op de werkomstandigheden of erger nog, op de innovatie. In het eerste geval verliest de werknemer aanzienlijk wat werkcomfort; in het tweede zal het bedrijf verkalken en verdwijnen.


Nu blijkt dat de mening van economen al decennialang van geen tel meer is in het politiek-maatschappelijke debat, met het vastlopen van de economische motor in de West-Europese welvaartsstaten tot gevolg, toch duiken er af en toe toch ook nog wel eens groepjes en organisaties op die hun tijd en energie durven steken in het verdedigen van deze oude economische waarheid. Zo ook in de hierboven al aangehaalde DGB-campagne. Op de campagnewebsite kunnen personen immers een profiel aanmaken en via een kort tekstje aangeven waarom ze de eis van DGB voor een nationaal minimumloon steunen. Na enkele malen geprobeerd te hebben om economische argumenten tegen het minimumloon in deze profielen te doen binnensluipen, en na evenveel verwijderingen van deze profielen door de webbeheerders, gooide de libertarische actiegroep “Opponent Deutschland” het over een geheel andere (ietwat populistische) tour en maakten zij een steunprofiel van Adolf Hitler aan. Hitler was immers de eerste die een minimumloon doorvoerde en ook in “zijn” profiel neemt hij de verdediging daarvan opnieuw voor zijn rekening. Kennelijk hadden de webbeheerders van deze persoon nog nooit gehoord, of hielden ze enkel rekening met de tekstjes, niet met de namen en foto’s, want dit profiel bleef doorheen gans vorige week online. Pas nadat enkele blogs hiervan bericht hadden, greep DGB in en werd het Adolf Hitler-profiel van hun webservers verwijderd.

Dit artikel verscheen ook bij Het Vrije Volk en het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond, alsmede op In Flanders Fields.

Meer over deze ludieke internetactie op www.dr-chaos.eu.

19 Reacties:

At 12:33 Vincent De Roeck said...

Op vraag van Marc Huybrechts die meer achtergronden wou hebben over de betrokkenheid van gewezen justitieminister John Ashcroft in de folteraffaires zoals beschreven in het artikel “Torture and liberty” van libertarisch veelschrijver James Bovard, zal ik in deze post de min of meer normale formulering van Wikipedia overnemen, alsmede met een leuke noot en een muziekfilmpje afsluiten.

Wikipedia over John Ashcroft en "civil liberties":

Ashcroft's positions on privacy and some civil liberties issues made him an extremely disliked figure by rightist libertarian as well as left-wing and liberal groups. Groups opposed to the Bush administration often mentioned him as epitomizing all the reasons for their opposition. Some of his most prominent critics were organizations such as the American Civil Liberties Union and pro-choice groups. Opponents claimed that Ashcroft used fear of terrorism to further political goals.

Examples cited include:
-- In July 2002, Ashcroft proposed the creation of Operation TIPS, a domestic program in which workers and government employees would inform law enforcement agencies about suspicious behavior they encounter while performing their duties. The program was criticized in the media as an encroachment upon the First and Fourth Amendments, and the United States Postal Service balked at the program, refusing outright to participate. Ashcroft defended the program as a necessary component of the ongoing War on Terrorism, but the proposal was eventually abandoned.
-- Ashcroft was responsible for draft legislation — the Domestic Security Enhancement Act of 2003, which proposed to greatly expand the powers of the U.S. government to fight crime and terrorism, while simultaneously eliminating or curtailing judicial review of these powers for incidents involving domestic terrorism. The bill was leaked and posted to the Internet on February 7, 2003.
-- On May 26, 2004, Ashcroft held a news conference at which he said that intelligence from multiple sources indicated that al Qaeda intended to attack the United States in the coming months. Critics said this was an attempt to distract attention from a drop in the approval ratings of President Bush, who was campaigning for re-election.

However, groups supporting the civil liberties protected by the Second Amendment lauded Ashcroft's Justice Department support for the Second Amendment. He said specifically, "the Second Amendment protects an individual's right to keep and bear arms," thus embracing the position that the second amendment expresses an individual, not collective, right. At the time NRA president Sandra Froman said, "When these Bush Administration officials affirmed that the Second Amendment protects an individual right, the enemy's of freedom were outraged because they fear the Second Amendment for what it really is — a shield against oppression."


John Ashcroft was één van George W. Bush’s meest trouwe toeverlaten, en toen hij in 2000 niet herkozen geraakte als senator van Missouri, ook al was zijn tegenstander tijdens de campagne komen te overlijden, benoemde Bush hem dan maar als zijn minister van justitie. Ashcroft was een kleurrijke politicus die ook furore maakte met het patriottische zangerskwartet “The Singing Senators”, waartoe ook zijn collega’s James Jeffords, Trent Lott en Larry Craig behoorden. In onderstaand filmpje kunnen jullie hem het lied “Let The Eagle Soar” zien en horen zingen: een nationalistische “red state anthem” dat door John Ashcroft zelf geschreven is. Het lied werd bekend door de documentaire “Fahrenheit 9-11” van Michael Moore.

http://www.youtube.com/v/woLQI8X2R6Y&hl=en&fs=1

En in de slagzin “Only God, No Other Kings” meen ik zelfs een libertarische ondertoon te onderscheiden, los van de conservatieve overtuiging van de uitvoerder natuurlijk.

 
At 15:09 Geert Van Nauwelaerts said...

Eigenlijk vind ik de omschrijving op Wikipedia nog minder neutraal dan die in Bovards artikel. Bovard maakte tenminste nog gewag van Ashfords persoonlijke afkeer voor de maatregelen van de Bush-administratie, Wikipedia gaat daar volledig aan voorbij. Ik begrijp dus niet waarop 'Marc Huybrechts' eerder doelde met zijn kritiek.

 
At 21:58 Anoniem said...

Vincent, hoe kan "only god no other kings" ooit libertarisch klinken? Is god een libertarier misschien???

 
At 07:24 Hugo said...

Het minimumloon afschaffen?? Lees ik dat goed? De kloof tussen arm en rijk wordt dan nog groter. Vincent zouden ze voor dit soort uitspraken eigenlijk gewoon heel snel tegen de muur moeten zetten.

 
At 00:18 Parmenides said...

@ Hugo

Door een minimumloon verhoogt de kloof tussen de werkenden en zij die geen werk kunnen vinden door het minimumloon. Door het minimumloon blijven mensen vastzitten in langdurige werkloosheid, wat de sociale mobiliteit sterk vermindert, naast hoge belastingen.

 
At 00:20 Anoniem said...

Sociale welvaart gaat omhoog doordat de lasten van het rijk omlaag gaan (vermindering van werklozen), stijging van de inkomsten voor het rijk (belastinginkomsten).

Het enige nadeel op korte termijn wat ik kan bedenken is dat de inflatie omhoog kan gaan. Maar die arbeidskorting verhogen voor lagere inkomsten is gewoon geniaal door zijn eenvoud!

 
At 00:21 Anoniem said...

Ik neem aan dat als iemand werkt ook een toegevoegde waarde levert.

 
At 07:26 Yupie said...

@Hugo

Interessant om weten dat u het opportuun vindt dat mensen met een andere mening zonder meer gedood mogen worden.

De afschaffing van het minimumloon is een economisch zeer zinvolle maatregel. Als louter doel de korte termijn vermindering van "de kloof tussen arm en rijk", heeft een te hoge prijs, nl. dat na verloop van tijd iedereen gemiddeld een stuk armer is, en er dus zelfs evenveel of meer armen kunnen zijn. Natuurlijk, een socialist heeft liever iedereen arm dan sommigen arm en anderen rijk.

 
At 07:27 Parmenides said...

@ Anoniem
"Ik neem aan dat als iemand werkt ook een toegevoegde waarde levert." Door minimumlonen boven de marktprijs krijg je werkloosheid. Iemand die werkt levert trouwens niet noodzakelijk een toegevoegde waarde, in België is dat gemiddeld het geval voor minstens één derde van de ambtenaren. Drie doen het werk dat twee kunnen doen. En zelfs dan nog dient men zich de vraag te stellen of dat werk nodig is.

 
At 17:58 bartvs said...

@ Hugo (en anderen)

Een voorbeeld kan misschien een en ander verduidelijken.

Stel, we hebben een mevrouw Vak (een vuile asociale kapitaliste, dat spreekt), die een bepaalde taak zou willen uitbesteden. Ze heeft daarvoor 100KE veil (KE = koopkrachteenheden). Probleem: het minimumloon bedraagt 110KE. In plaats van een werknemer (bij) aan te nemen, zal ze de taak zelf moeten vervullen, of ze wordt niet vervuld. In dat laatste geval komt beoogde een tak van haar onderneming, wegens tegen die voorwaarden onhaalbaar, niet tot ontwikkeling.

Wie verliest bij dit alles?

1. Mevrouw Vak. Haar ondernemerschap wordt beknot.

2. Een mogelijk belangstellende werknemer, de heer Gretig. Nu mevrouw Vak hem niet mag aanwerven tegen een vergoeding die ze tot uitvoering van de beoogde opdracht beide billijk achten, heeft hij geen baan.

3. De gemeenschap. Nu de mogelijke overeenkomst tussen mevrouw Vak en de heer Gretig door wetten op het minimumloon wordt verboden, raakt de heer Gretig niet aan een baan. Hij gaat in de steun -- betaald uit lasten op... arbeid, waardoor de arbeidskost, wegens toenemende lasten op arbeid, (nog) verder stijgt.

Merk op dat de overheid ook lasten op arbeid misloopt, nu ze de beoogde overeenkomst tussen mevrouw Vak en de heer Gretig verbiedt.

Wie niet meer voldoende hoge productiviteit haalt, kan niet langer een baan met aangepast inkomen behouden, maar gaat in de VUT (vervroegde uittreding), ook wel pre-, brug-, brugrust-, enzovoortspensioen genoemd, alles fraaie (nu ja) en vooral verhullende zo al niet misleidende benamingen voor werkloosheid die zo uit de officiële werkloosheidsstatistieken wordt gehouden.

Minimumloon leidt tot ondertewerkstelling en tot algemene verarming.

Een heleboel hoogst nuttige, ook maatschappelijk hoogst nuttige taken zijn ondertussen verdwenen, wegens onbetaalbaar, en de maatschappij als geheel betaalt daarvoor een (hoge) prijs.

Wie herinnert zich nog dat het ooit gebruikelijk was dat er iemand bij de toegang tot het perron trein- en perronkaartjes knipte. Nuttig? Er was toezicht. De kaartjesknipper mocht dan niet (meer) altijd zo jachtig zijn, doorgaans had hij wel nogal wat ervaring, bood vertrouwen, en vervulde een maatschappelijk hoogst nuttige rol. Al was het maar doordat hij ook kwajongens met een "hou daarmee op" kon vermanen. Bovendien, maatschappelijk toch ook niet mis, voelde hij zich niet afgeschreven -- wat hij trouwens ook niet wás.

De koffiemevrouw is, wegens te duur geworden (vooral door de schikbarende lasten op arbeid), op een heleboel bedrijven vervangen door een automaat. Wie heeft daarbij gewonnen?

Het misschien wel grappigste/wrangste voorbeeld komt uit de VS, waar ooit de vakbonden stakingspiketten inhuurde om de uitbuiting van werknemers door WalMart aan te klagen. Pittige bijzonderheid: wie er de hele dag voor een winkel in de brandende zon moesten lopen, kregen van de vakbond die ze had ingehuurd minder betaald dan de "uitgebuite" werknemers van WalMart, die binnen in aangenaam geklimatiseerde ruimten mochten werken.

Tegen minimumlonen (en hoge lasten op arbeid) bestaat natuurlijk een oplossing: delokalisatie.

Uitsmijter:

> "Het minimumloon afschaffen?? Lees ik dat goed? De kloof tussen arm en rijk wordt dan nog groter. Vincent zouden ze voor dit soort uitspraken eigenlijk gewoon heel snel tegen de muur moeten zetten."

Ook hierbij hebben sommigen gerede (en terechte) twijfels. Wie (nog) niet productief genoeg is, kan een lagerloonbaantje gebruiken als opstapje om verder op te klimmen -- "van krantenjongen tot mediamagnaat". Door opgelegd minimumloon (verhoogd met hoge kosten op arbeid) krijgen ze nu niet eens toegang tot de arbeidsmarkt.

Geen nood: de vakbonden in ons land verdienen aan elke stempelaar. Sommigen durven dat laatste pervers te noemen. Misschien hebben ze wel gelijk.

Over úw uitsmijter zullen we het maar helemaal niet hebben. Bij gebrek aan (deugdelijke) argumenten, wat u trouwens ook zelf lijkt te beseffen, dreigt u met geweld. Fraai.

Voor wie niet volstrekt hardleers is, kan uitleggen helpen.

Een aanzet:

"De kloof tussen arm en rijk vergroot"

Is dat erg? Lijkt me niet. Afgunst is een slechte raadgever. Bovendien: het gaat hier niet nodig om een nulsom. Door productieve arbeid kan de koek groter worden. Vooral als de overheid niet te hard in de weg loopt en niet teveel stokken in de wielen steekt. De overheid schept geen rijkdom. Rijkdom wordt geschapen en vergroot door vrij ondernemen -- waar iedereen bij wint.

Stel, de "kloof" tussen "arm" en "rijk" bedraagt 100KE tegenover 1000KE; dat is 900KE of een spanningsfactor 10.

Stel nu dat diezelfde "kloof" tussen "arm" en "rijk" zich ontwikkelt tot 150KE tegenover 3000KE; dat is 2850KE of zowaar een spanningsfactor 20. De "kloof" blijkt in elk opzicht (flink) vergroot. Maar waar zitten nu de "verliezers"?

Toegegeven, misschien zullen sommigen er de voorkeur aan geven dat de ontwikkeling als hierboven geschetst door "gepast" ingrijpen herleid zou worden tot een "kloof" tussen "arm" en "rijk" van 110KE tegenover 550KE; dat is 440KE of een spanningsfactor 5, of misschien wel van 90KE tegenover 360KE; dat is 270KE of een spanningsfactor 4.

Zoals u merkt, is in het laatste geval de "kloof" tussen "arm" en "rijk" al flink gedicht, al zullen sommigen, mogelijk onthutst, durven opmerken dat er helemaal niemand bij gewonnen heeft.

Ik heb er helemaal geen moeite mee dat sommigen "schandelijk" rijk (willen) worden. Immers, ook de kruimels kunnen/zullen dan waarschijnlijk groter zijn.

Stekelige slotvraag: Moeten de wetten ook gelden voor wie de wetten maakt en oplegt? Wat met het inkomen van de "sociale partners" -- en van de vakbondsbons?

 
At 17:58 Anoniem said...

Eén van de eerste dingen die Hitler deed toen hij aan de macht kwam in 1933 was de vakbonden afschaffen. Het is wel erg ironisch om de DGB met een Hitler-beeld op te zadelen.

Frans V.

 
At 18:25 P. said...

Prima om te warschuwen tegen de gevaren van een minimumloon.

Niet prima om Hitler weer eens van stal te halen. Vroeger haalde ‘links’ Hitler te pas en te onpas van stal. Nu wordt je aan de ‘rechterkant’ doodgegooid met nazi-vergelijkingen <>

 
At 18:26 R. Hartman said...

Dat wordt nog erger, let maar op. De verbanden tussen het links van nu (de socialisten, inclusief internationale) en het links van toen (nationale socialisten) worden steeds duidelijker. Niets voor niets grijpt links alle gelegenheden aan om rechts met Hitler te associëren. Maar wie met de vinger naar een ander wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf…

 
At 18:26 Rupsie said...

eens kijken of ik de uitleg begrijp
Dus het minimumloon is schadelijk omdat dan de markt minder flexibel is??

Maar ik zie nu al uitzendbureaus die gewoon het minimumloon geven….. Als dit verdwijnt dan kan ik alleen aan de bak voor een slavenloon.

Anderzijds zijn bedrijven nu geneigd oud personeel te “dumpen”. Omdat ze te duur zijn (omdat ze oud en “wijs”zijn) en dus moet je ze kwijtraken. De mensen die nu rond de 50 zijn en niet zijn gespecialiseerd komen ook nauwelijks aan de bak omdat de bedrijven daar genoeg vers vlees beschikbaar hebben..

 
At 19:30 smeets said...

Wat een dom gezwets van rechts dat over de rug van mensen die toch al geen cent verdienen zijn ideologisch gelijk wil te halen.. Het gaat totaal voorbij aan de verscheidenheid van de samenleving (alsof iedereen zich kan redden in de ratrace) en getuigd van een totaal gebrek aan empathie en mededogen.

Ik wil wel eens van Vincent weten of hij vrijwillig afstand doet van zijn fiscale en subsidievoordeeltjes zoals bijv kinderbijslag en hypotheekrenteaftrek omdat deze immers de markt verstoren…Natuurlijk doet hij dat niet.. Kenmerk van mensen met dit soort domme gezwets. De vrijheid, democratie en zogenaamde principes vervallen direkt als het eigen belang in het geding is..
Maar dan wel die principes uitrollen over anderen, liefst onderaan de maatschappelijke ladder. Pervers, laf en dom..

Vincent van Roeck: Een duidelijk geval van Rechts lullen, links vullen..
.

 
At 21:30 S. said...

@rupsie: Neen, omdat vakbonden hen te duur gemaakt hebben t.o.v. hun productiviteit.
Aan bv. de helft van het salaris (zeg maar wat de gemiddelde twintiger verdient) zou de oudere werknemer best kunnen concurreren met zijn jongere. Zijn ervaring en wijsheid zouden dan opwegen tegen de energie en de frisse inzichten van de jongere.
Maar als de oudere 30 jaar lang a.g.v. barema’s e.d. automatische loonsverhogingen kreeg die niet afgestemd waren op zijn individuele toename in productiviteit, dan volgt vroeg of laat de afrekening. “Opa, je bent te duur. Ga maar met de VUT”. (Overigens helemaal geen slechte deal: geld voor niets als beloning voor je te lage productiviteit, na jarenlang een te hoog salaris te hebben genoten. Uiteraard wel een slechte deal voor de jongere. Die moet -aan een lager salaris- wel nog werken en mag dan nog eens belasting afdragen om die inproductieve oudere te belonen voor het thuiszitten). Met dank aan overheid en vakbonden.

 
At 21:30 GB said...

*Vakbonden zijn belangenverenigingen van hun leden,*

Heb ik iets gemist? Hoe lang is het geleden dat de vakbond er ECHT voor zijn leden was? Minimaal 30 jaar volgens mij. Nu is het gewoon een onderafdeling van die verderfelijke PvdA die zich druk maakt over alles behalve de werknemer. Bij de zgn CAO overleggen zitten ze er vuistdiep bij de bedrijven in en “dwingen” ze een loonstijging van pakweg 3% af voor de werknemer. Whaahahahaha.
Het niet gemanipuleerde inflatiecijfer is minimaal 8% en dat weten zij ook!
De CEO’s (OOK werknemers!) en hoge ambtenaren krijgen schijnbaar wel de echte inflatiecorrectie.
Zeg eens eerlijk; komen de toplonen in zowel de publieke sector als bij de overheid momenteel in een vrije markt tot stand?

Wat is er mis mee als werknemers zich organiseren om sterker te staan? Doen grootbedrijven en politiek dat momenteel gezamenlijk dan niet ten koste van de arbeider?
Ik heb een hekel aan de verplichte solidariteit in een gecorrumpeerd instituut als de vakbond. Ze zijn totaal ingekapseld in de politiek en de multinationals. Drie handen op één buik zeg maar.
Vakbonden afschaffen en meer bevoegheid bij de Ondernemings Raden lijkt me al een eerste goede stap. Dichter bij het bedrijf en mensen die echt werkzaam zijn IN het bedrijf en gekozen zijn door het personeel!
En de CAO besprekingen zouden niet landelijk moeten worden afgesloten maar individueel of per (functie)groep binnen het bedrijf.

 
At 07:34 R. Hartman said...

@rupsie: Allereerst wil ik je verwijzen naar de heldere reactie van Scrutinizer hierboven. Maar er spelen meer factoren. Zoals: waarom bestaan er überhaupt uitzendbureau’s? Denk je dat die zonder de staat bestaansrecht zouden hebben? Natuurlijk niet.

En als jij als 20-jarige € 10,50 bruto verdient (jawel, meer dan minimumloon) dan ontvangt het uitzendbureau daar zomaar € 27 voor. Leuk natuurlijk dat er meer mensen verdienen aan jouw werk, maar als jij pakweg € 18,50 zou krijgen omdat je je rechtstreeks aan dat bedrijf verhuurt waren zowel jij als de klant (veel) beter af. Maar gezien ontslagbescherming en allerlei voor werkgevers nadelige en vooral risicovolle aspecten aan het hebben van vast personeel (met dank dus aan de staat en haar vazallen de vakbonden) huurt men dan maar liever in, waarbij de meerkosten een ‘afkoop’ van de staats-ellende zijn.

Uitzendbureau’s zouden uitsluitend bestaansrecht mogen hebben als ‘matchmakers’, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daar zouden ze dan bv. 10% van het overeengekomen uurtarief voor ontvangen, gedurende een bepaalde periode. Maar nu is het zo dat de ‘tussenclub’ meer aan jou verdient dan jijzelf, terwijl JIJ degene bent die het werk doet. En dan komt de blauwe-enveloppen-mafia nog…

Ergio conclusio: in een libertarische situatie, zonder minimumloon en allerlei eisen aan werkgeverschap, zou je naar alle waarschijnlijkheid meer verdienen dan nu, in plaats van minder. En zelfs al zou je minder verdienen: alles zou dan ook goedkoper zijn, want de loonkosten worden gewoon doorberekend in de eindprodukten. Dus hoe dan ook is het uiteindelijk lood om oud ijzer.

De genoemde bedragen zijn overigens NIET fictief, is recente, actuele informatie betreffende een casus waar ik toevallig (ahem) kennis van heb.

 
At 07:11 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Frans V.

Het is niet verbazend dat Hitler de vakbonden afschafte (of eerder 'controleerde' of overnam), omdat hij geen autonome andere machtscentra duldde. En het is ook niet verbazend dat hij voor het eerst een minimumloon invoerde in Duitsland, precies omdat hij alles wilde 'controleren' en voorschrijven. Hitler was geen aanhanger van "contractvrijheid" voor anderen.

@ Smeets

U zijt wel een beetje vlug in het beoordelen van anderen. Zou u niet best eerst eens goed proberen te lezen, alvorens loze beschuldigingen te slingeren naar Vincent?

1) Ik begrijp dat u voor een verplicht minimumloon zijt. Ik ben dat ook tot op zekere hoogte, omdat er wel een paar redelijke pro argumenten bestaan voor het minimumloon. Bijvoorbeeld, in sommige gevallen (in een 'micro' context) kan een wettelijk minimum loon wel een aantal vormen van 'uitbuiting' helpen voorkomen, en soms kan het ook wel een zeker nut hebben als 'introductie' van een nieuweling tot de arbeidsmarkt. Maar, in principe mag het ALGEMEEN minimumloon niet beduidend hoger liggen dan de marktprijs voor ongeschoolde arbeid. En in principe mogen er niet veel mensen blijvend 'vast' zitten op een wettelijk minimloon. Als dit laatste wel het geval zou zijn, dan is het duidelijk dat het niet meer om een 'introductieprijs' gaat. Dan is dat eerder een indicatie dat dat wettelijk minimum te hoog ligt, en negatieve konsekwesties heeft voor de efficientie van de ganse economie.

2) U heeft geen enkel duidelijk argument gepresenteerd voor het wettelijk minimumloon. Er is niets verkeerd met uw bezorgdheid voor mensen die zich niet zouden kunnen "redden in de ratrace". Maar, wanneer een politieke gemeenschap 'armen' zou willen helpen via de overheid, dan doet men dat best op DIRECTE wijze via TRANSFERS gefinancierd door belastingen. En die transfers kunnen vele verschillende vormen aannemen. De reden is omdat men dan kan vermijden van het prijsmechanisme te verstoren, en het prijsmechanisme is noodzakelijk om relatieve schaarste van zowel verschillende vormen van arbeid als van de producten van die arbeid te kunnen 'reveleren' (of duidelijk te maken). Wanneer relatieve prijzen niet in overeenstemming staan met de relatieve schaarste van producten en van producutiefactoren, dan is de economie minder efficient dan ze zou kunnen zijn, en dan is er nodeloze verspilling van productie en dus ook van inkomen in de economie in haar geheel. Deze conclusie is wel een economisch bewezen waarheid, maar ze is niet intuitief vatbaar voor vele mensen en vereist wel een zekere inspanning om wat voorafgaande basiskennis van de economie te willen vergaren.

3) In ieder geval het feit dat Vincent tegen een wettelijk minimumnloon zou zijn, dat bewijst OP ZICH helemaal NIET dat hij aan "de verscheidenheid" van de maatschappij zou voorbij gaan, noch dat hij een gebrek aan empathie en mededogen zou zijn. Integendeel, het zou zelfs een indicatie van het tegenovergestelde kunnen leveren. Want er is niets zo psychologisch-uitsluitend voor normale mensen dan werkloosheid. En het wettelijk minimumloon leidt onvermijdelijk tot hogere werkloosheid wanneer dat loon boven de marktprijs (op de relevante arbeidsmarkt) komt te liggen.

4) Het is ook onwaarschijnlijk dat Vincent zelf persoonlijk ooit zou genoten hebben van kinderbijslag en van hypotheekrenteaftrek. En zelfs als hij dat zou gedaan hebben (in plaats van zijn ouders), dan zegt dat niets over de 'nuttigheid' van dergelijke 'arbitraire' fiscale maatregelen voor de gemeenschap in haar geheel, en nog minder over 'betere' (zowel economisch als sociaal bekeken) mechanismen om inkomens te herverdelen in een economie.

Kortom, u zijt geneigd van te vlug te schelden, en ook van vastgeroest te zitten aan de 'status quo' van de bestaande fiscaliteit en overheidsregulering (die eerder bepaalde 'speciale belangen' dient dan het algemene belang).

 

Een reactie posten