For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Liberale jongeren vragen de val van de regering Leterme

De Jong VLD het immobilisme en de politieke chantage in dit land kotsbeu. Voorzitter Philippe De Backer stelde het volgende: “De tijd is gekomen om knopen door te hakken. Als jonge liberalen hebben we genoeg van deze politieke spelletjes. De politieke geloofwaardigheid van de Open Vld staat op het spel.” Premier Leterme slaagt er niet in om de communautaire problemen aan te pakken. CD&V en haar kartelpartner doen geen moeite om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen en N-VA blijft zich onverantwoordelijk opstellen en elk voorstel tot dialoog weigeren. Minister-president Peeters vindt het blijkbaar belangrijker zich te profileren als goede Vlaming, door elke dialoog te weigeren, dan aan echte oplossingen waar de mensen nood aan hebben te werken. Bovendien is de nota van de drie bemiddelaars niets meer dan bladvulling. Hiermee bewijst deze hele politieke generatie, aan beide kanten van de taalgrens, haar complete onkunde.

De liberale jongeren roepen de liberale ministers in de Vlaamse Regering op het chantagespel van de N-VA niet mee te spelen. De Vlaamse Regering moet meestappen in een constructieve dialoog. Blijkbaar is dit onmogelijk door de starre houding van Minister-president Peeters en het Vlaams kartel. Op het federale niveau heeft de schertsvertoning lang genoeg geduurd. Geen enkele vooruitgang, noch in de staatshervorming, noch in de sociaal-economische dossiers, blijkt mogelijk. Het immobilisme regeert. Deze regering heeft dan ook geen enkele bestaansreden meer. De jonge liberalen roepen de Open Vld op haar verantwoordelijkheid te nemen en een eind te maken aan de regering Leterme I. Het achternalopen van het Vlaams kartel heeft lang genoeg geduurd. Het wordt tijd dat er echte maatregelen genomen worden voor de urgente sociaal-economische problemen. Voor nationalisten mogen dat geen belangrijke issues zijn, liberalen hechten hier des te meer belang aan. De conclusie is duidelijk: Het is tijd dat Open Vld uit de regering stapt.

Dit persbericht werd eergisteren op het congres van Jong VLD in Aalst door o.a. Jules Van Rie opgesteld en unaniem door de aanwezigen aanvaard. Ook uw dienaar was daarop aanwezig.

Meer teksten van hem op www.jongvldblogt.be.

7 Reacties:

At 11:26 Adhemar said...

Open VLD heeft de Regeringsverklaring van de federale regering Leterme-I goedgekeurd.

Die regering engageerde zich expliciet (in haar verklaring van de regering van donderdag 20 maart 2008)

“De regering wil dat belangrijke werk (van de staatshervorming) voortzetten. Tegen half juli zullen wij een tweede ontwerp van bijzondere wet indienen dat dezelfde doelstellingen nastreeft. Zo werken wij stap voor stap aan de noodzakelijke hervorming van ons land.”

Dat engagement is niet nageleefd. Een dikke buis.

Als tweede zit moesten de drie Koninklijke Kwakzalvers een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap tot stand brengen. Open VLD maakt deel uit van de Vlaamse Regering die op vrijdag 5 september een nota met de uitgangspunten naar voren bracht die ervoor moeten zorgen dat de dialoog geloofwaardig is en niet zomaar een praatcafé wordt. Onder Guy Verhofstadt had de Costa geen dergelijke uitgangspunten. En zie wat die Costa heeft opgebracht: het niet-oplossen maar voor-zich-uitschuiven van de problemen (en we moeten toegeven, daar was Verhofstadt sterk in).

Ook die voorwaarden, door Open VLD mede-ondertekend, zijn niet vervuld.

De liberale jongeren hebben gelijk wanneer zij stellen dat de politieke geloofwaardigheid van de Open Vld op het spel staat. Als de partij geloofwaardig wil blijven, moet zij aantonen dat haar engagementen en voorwaarden geen loze woorden zijn.

Waarom Open VLD echter verkiest op N-VA te schieten op het moment dat N-VA bewijst wel rechtlijnig te zijn, is volstrekt onduidelijk.

 
At 13:02 Geert Van Nauwelaerts said...

De Jong VLD staat tenminste nog voor een ideologie. Dat is iets wat ze bij moederpartij OPEN VLD al sinds 1999 niet meer kunnen zeggen. Hopen dus maar dat de jongeren van vandaag de consistentere liberale beleidsmakers van morgen worden! Alleen vrees ik voor mensen als De Roeck dat ze zich niet kunnen meten aan stamboomliberalen als Degucht of Declercq. Misschien toch beter bij LDD proberen, Vincent?

 
At 16:38 Karel Jansens (op IFF) said...

Ik moet het met vorige poster eens zijn: Een leuke kreet van de "joengskes", maar uw aanvoerder, Somers, heeft gisteren nog tjeviger-dan-tjevenpraat eruitgeslagen.

Ga allemaal naar de LDD en wip opportunist/leugenaar/wannabe-baron Zeammarie eruit.

 
At 16:45 Anoniem said...

Zonder JMDD verdwijnt LDD onmiddellijk. Hij is die partij.

 
At 18:37 Karel Jansens (op IFF) said...

Als dat werkelijk waar is, dan zou het een goede zaak zijn.

 
At 19:10 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

Er zijn alweer problemen met de verschillen tussen IE en Firefox. En Chrome leek me eerst wel iets, door die geweldige snelheid, maar als ik mijn eigen blog met Chrome bekijk, dan blijkt de achtergrond egaal gekleurd, zonder structuur of tekening...

 
At 07:38 Marc Huybrechts (op IFF) said...

Ik sluit me aan bij Karel den "jazz".

Ik vrees dat bij vele 'liberalen' (zeker bij de ouderen maar ook bij de jongeren) de prioriteiten verkeerd liggen. Institutionele hervormingen (in de zin van echt 'zelfbestuur') zijn een voorwaarde (prerequisite) om tot "echte maatregelen...voor de urgente sociaal-economische problemen" te kunnen geraken. Een gezond nationalisme/patriotisme moet voorafgaan op de sociaal-economische ideologie. Men kan 'individuele vrijheid' enkel realiseren en garanderen binnen een eigen natie.

 

Een reactie posten