For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

What happened to market discipline?

During the campaign Barack Obama said, “Today’s economic problems are a stark reminder of the failures of an economic philosophy that sees any regulation at all as unwise and unnecessary.” What? Does that mean that the administration embraced the free market? Nonsense. Governments at all levels have regulated and subsidized the housing and financial industries for years. Nothing changed under President Bush. The government-backed Fannie Mae and Freddie Mac were created precisely to interfere with the housing and mortgage markets. In effect, Freddie and Fannie diverted money to people who wouldn’t have qualified for mortgages in a real private market. Had private companies performed these activities, they would have been subject to market checks. But they were not. The results were predictable. Now that it’s all tumbling down, politicians and pundits blame the free market. The one that never was.

It’s not simply misunderstanding. It’s demagoguery by people who will never admit that their “progressive” social policies have spawned a taxpayer bill that boggles the mind. This is a story not of private enterprise but of cynical political opportunism. Moral hazard - the poisonous mix of private profits and taxpayer-covered losses - is what you get when politicians indulge their hubris to redesign society.The bailout of those companies holding bad mortgages - big-business socialism - sets us up for the next crisis. Could we count on the Republican presidential candidate to dissent? Not a chance. John McCain said, “We are going to fight the greed and irresponsibility on Wall Street. These actions leading to crisis stem from failed regulation, reckless management and a casino culture on Wall Street. (…) We need strong and effective regulation.” He proposed a new bureaucracy, the Mortgage and Financial Institutions Trust (MFI), which he said would “provide troubled institutions with an orderly process to identify bad loans, provide funding and eventually sell them at a profit… The MFI will supervise the sale of loan assets at market prices and purchase them as necessary”. A government agency is going to buy bad loans and make a profit selling them. Give me a break!

Irresponsibility induced by government-created perverse incentives is the culprit. For decades politicians of both parties have relieved big companies of the responsibility that market discipline would have imposed. The promise - explicit or implicit - to bail out companies “too big to fail” weakens market discipline. That invites recklessness. For decades politicians of both parties have relieved big companies of the responsibility that market discipline would have imposed. What if the government cut Freddie, Fannie, Bear, AIG, and the others loose and let them do what other businesses do in hard times: renegotiate with creditors and revalue assets? Would there have been another Great Depression? Not likely. What turned a recession into the Great Depression was the Federal Reserve’s contraction of the money supply. I doubt they’d make that mistake twice. Public officials say the big companies must be saved to prevent a devastating credit “lock.” Really? Without a federal bailout, lending wouldn’t have resumed? The market wouldn’t have sorted it out? Prices wouldn’t have found a more solid floor? We’ll never know. We do know that the taxpayer will buy - probably for too much money, because the private sellers will fool the government managers - at least $700 billion in “illiquid” assets.Where will this money come from: taxation, borrowing or the printing press? What will that do to our economic well-being?

Crisis is the friend of the State. The politicians are desperate to be seen as “showing leadership,” so we are surely in for a new round of government interventions. Watch for the equivalent of the Sarbanes-Oxley Act. There will be much posturing about how the new regulations “will keep this from ever happening again,” but that’s more nonsense because the root problem is not lack of regulation. It’s government social engineering of the housing market, which will be unchanged. This is the path to stagnation and poverty. As Nobel Laureate Friedrich von Hayek taught, markets are too complicated for planners to know enough to plan them. The relevant information, scattered unspoken among billions of market participants, is beyond the bureaucrats’ reach. We do need protection from reckless businessmen. But there is only one way to provide that: market discipline. Instead of privileges and bailouts.

Deze column van John Stossel verscheen ook in The Freeman.

Meer teksten van hem op www.johnstossel.com.

28 Reacties:

At 16:54 Pistol Pete said...

I concur. People from every walk of life are much better served by markets than by bureaucrats running their lives and making their decisions. We need to restore the primacy of individuals against governments. Otherwise, the future might be very scary...

 
At 20:47 Johan Terwilghen said...

@ Pistol Pete

In tegenstelling tot u en Vincent De Roeck hier geloof ik NIET dat alle mensen capabel zijn om hun eigen keuzes te maken. Bureaucraten zijn vaak nodig om de gedragingen van de burgers te sturen. Zelfs libertariërs geven dat vaak toe. Overregulering en overbetutteling is natuurlijk verkeerd, maar regulering en betutteling eigenlijk niet. Perioden van radicale anarchie in de geschiedenis hebben steeds tot de gruwelijkste vormen van fascisme geleid. De gulden middenweg, een krachtdadige liberale overheid, is dan ook de beste buffer tegen deze extremen en de excessen die ze doorgaans inluiden. Ik apprecieer en respecteer uw en Vincents ideeën zeker en vast, en ze hebben vaak hun verdienste, maar over het algemeen moet ik voor de échte invoering ervan in de samenleving passen.

 
At 13:40 Vincent De Roeck said...

Losse gedachten bij de Belgische actualiteit
Een blogpost van Vincent De Roeck op InFlandersFields.eu

1. Vandaag meldde vice-premier Didier Reynders in enkele Vlaamse kranten dat hij goede hoop had op een doorbraak in het BTW-dossier. Gisteren bogen de Europese ministers van financiën zich over deze zaak en volgens Reynders was hun opstelling 'merkelijk soepeler' dan voorheen. Op de Europese Raad van maart zal de knoop definitief doorgehakt worden maar Reynders verwacht geen problemen meer. Of het een lineaire BTW-verlaging wordt dan wel een uitbreiding van de BTW-reductiegroepen is nog niet beslist. Maar hoe dan ook is dit verkeerd. Consumptiebelasting is de meest aanvaardbare heffing voor liberalen omdat de verbruiker dan betaalt, ongeacht de herkomst van het geld en ongeacht zijn belastingstatuut. Verder is elke vorm van niet-lineaire BTW-tarieven een marktverstoring omdat het kunstmatig de consumptie van bepaalde goederen aanmoedigt en die van anderen in verhouding bemoeilijkt. Een overheid zou op geen enkele manier mogen knoeien met de incentiveschaal en de consument gewoon vrij laten kiezen waar hij zijn geld voor overheeft.

2. Tom Dehaene van CD&V wil de Vlaamse steden en gemeenten via een 'sociaal contract' met de overheid aanmoedigen om meer te investeren in sociale huisvesting, o.a. door de OCMW's aan te sporen om extra sociale woningen ter beschikking te stellen van burgers buiten de strikte criteria van de huisvestingsmaatschappijen om. Dit is natuurlijk gewoon waanzinnig. Burgers die niet aan die criteria voldoen, moeten hun plan maar trekken op de private markt. Wat is de volgende stap? De nationalisering van alle panden in België misschien? En breek mijn mond alstublieft niet open over het huisvestingsbeleid in zijn totaliteit... De markt is beter in staat om betaalbare woningen te voorzien voor iedereen dan de overheid. Alleen al omwille van het efficiëntieverschil. Wil de overheid eventueel bepaalde kwetsbare groepen daadwerkelijk ondersteunen, dan moet ze de mensen steunen in het betalen van private woningen. En liefst dan door ze een 'hand-out' in cash te geven dan huisvestingscheques, omdat die laatste de markt meer verstoren.

3. Kathleen Helsen, ook van CD&V, stelde vandaag dan weer voor om op termijn het vrije onderwijs evenveel te subsidiëren als het staatsonderwijs op vlak van investeringen in infrastructuur en gebouwen. Dit is al even verwerpelijk. Ik ben tegen staatsonderwijs gekant (omdat ik nu eenmaal geloof dat ouders mogen bepalen wat hun kinderen leren en niet de overheid, of de kinderen zelf als ze daartoe in staat zouden zijn) en wil het vrij onderwijs zoveel als mogelijk steunen, maar niet op de kap van de belastingbetalers. Onderwijs wordt het best verzorgd door privé-actoren in een marktomgeving. Staatsonderwijs is slecht, vrij onderwijs kan goed zijn. Maar het wordt mij iets te gortig als vrije onderwijsinstellingen (die meer vrijheid willen/hebben dan de staatsscholen en daar prat op gaan) ook integraal van de staat gaan afhangen. Wie met de hond slaapt, krijgt kennelijk zijn vlooien...

4. Eerder deze week las ik in de gratiskrant Metro dat het Vlaams Parlement een eigen huisbier gelanceerd heeft onder de naam 'Halfrond'. Sinds wanneer is het een 'nuttige' besteding van belastinggeld om zich met dit soort grappen bezig te houden? Gezellig kneuterig concept op zich, maar los daarvan: dit is wraakroepend.

5. En om ook mijn eigen partij hier zeker niet uit de wind te zetten (zoals sommige reacties op deze blog onterecht beweren), wil ik eindigen met het intrieste verhaal van Open Vld-senator Patrik Vankrunkelsven. Die pakte immers uit met eigen cijfers waaruit zou blijken dat 10% van alle Belgische organen aan buitenlanders gegeven zou worden, terwijl er tientallen Belgen op de wachtlijsten staan. Het agentschap Eurotransplant maakte onmiddellijk brandhout van de cijfers. Minder dan 1% van de organen zou naar buitenlanders gaan en doorgaans enkel in acute gevallen. Maar los van de cijfers erger ik mij mateloos aan de redenering van de Krunk. Die toont zich weer als een volbloed-fascist die het 'eigen volk eerst' principe meer eer bewijst dan de vermeende racisten van het Vlaams Belang. Sinds wanneer beslist de staat over de bestemming van organen? Elk individu zou vrij mogen kiezen of hij/zij organen wil doneren en aan wie hij/zij dat wil. En ook handel moet mogelijk zijn, wat onmiddellijk het 'shortage'-probleem zou oplossen. Persoonlijk zou ik liever een Nederlandse of Chinese libertariër in leven houden dan een Vlaamse socialist... Maar ja, die heimatloze ingesteldheid begrijpen bekrompen Vlaams-volksnationalisten doorgaans niet. Vlaamse organen moeten Vlaams blijven! Stel u voor dat er één zou sterven...

 
At 16:10 Anoniem said...

'Persoonlijk zou ik liever een Nederlandse of Chinese libertariër in leven houden dan een Vlaamse socialist...'

Een pareltje van rancune, toe te voegen aan de haatbank van Peter Sloterdijk.
De organen worden genationaliseerd door Van Krunkelsven en gepolitiseerd door Vincent De Roeck.
Rechtse en Linkse nieren, Vlaamse en Nederlandse longen....te koop op de vrije markt....wie biedt het meest?

 
At 16:11 Pepperjack said...

Ik citeer:
"[...] het 'eigen volk eerst' principe meer eer bewijst dan de vermeende racisten van het Vlaams Belang. [...] Persoonlijk zou ik liever een Nederlandse of Chinese libertariër in leven houden dan een Vlaamse socialist... [...]"
Vroeger deed Vincent dit nog in twee alinea's, vandaag bijna in een doorlopende zin.

Vincent, hoeveel keer heb ik je nu al getipt dat ik je vurigheid kan smaken, maar dat kritische zelfreflectie uw teksten echt niet slechter maken?

A propos, Nederlanders die hier organen komen inpikken zonder dat er wederkerigheid is (zij hebben organen tekort owv een opt-in systeem, ipv een opt-out), is wel degelijk onevenwichtig en onrechtvaardig. Effe komen free mealen kunnen ze wel.
Maar er zit wel iets in uw andere suggestie: maak organen betalend, en Nederland wordt 's werelds donorland nummer 1. :-s

 
At 16:11 Luc Van Braekel (op IFF) said...

Akkoord met Vincent, het standpunt van de Krunk komt neer op "eigen volk eerst".

Van twee dingen één: ofwel organiseert men die organenbank nationaal en reserveert men die organen enkel voor Belgische ingezetenen, ofwel werkt men zoals nu samen in een internationaal samenwerkingsverband, en dan aanvaardt men de spelregels van die organisatie.

Als er een vrije organenmarkt zou bestaan, zou al die heisa over vermeend "inpikken van organen door buitenlanders" overbodig zijn.

 
At 16:16 Vincent De Roeck said...

@ Pepperjack

Welk volk of welke ethnie zet ik hier op de eerste plaats? Zijn 'libertariërs' in uw ogen al een apart volk misschien?

 
At 17:27 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Ik moet toegeven, Vincent, je hebt echt een goed gevoel voor humor:

"Die [Vankrunkelsven, TVDD) toont zich weer als een volbloed-fascist die het 'eigen volk eerst' principe meer eer bewijst dan de vermeende racisten van het Vlaams Belang."

 
At 19:43 Frans V. said...

@Vincent De Roeck

'Omdat ik nu eenmaal geloof dat ouders mogen beslissen wat hun kinderen leren en niet de overheid'

Kinderen hebben recht op onderwijs, daar gaan we toch van uit hoop ik. Of vind je dat ouders ook mogen beslissen om hun kinderen geen onderwijs te geven,hen niet te leren lezen, schrijven en rekenen?
Hoe ga je beslissen of een bepaald soort onderwijs aan de minimum-eisen voldoet? Wie zal dat beslissen?

Als je de ouders de volledige vrijheid laat, ontstaan er soms vreemde situaties.
Je kent misschien de indische goeroe Bagwan, alias Osho, die een commune had in de VS. Zijn adepten waren van oordeel dat geschiedenisonderwijs niet nodig was, gezien de geschiedenis alleen slechte voorbeelden geeft: Alexander de Grote, Napoleon, Hitler enz. Daarom kregen die kinderen dan ook geen geschiedenisonderwijs.
Maar het ging veel verder: eigenlijk vond Bagwan dat cultuur gewoon slecht was, een verlicht mens heeft die ballast niet nodig. Als we allemaal samen mediteren en mantra's zingen komt het allemaal wel in orde....met alle gevolgen vandien uiteraard.

Ik vraag mij af hoe je de overheid, in deze wil uitschakelen?

Met brainstorming alleen zoals u dat nogal dikwijls doet, zal het niet lukken vrees ik.

 
At 23:01 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

@Frans V.: dat is inderdaad de kern van de zaak, waar marktgelovige mensen als Vincent makkelijk overheen glijden.
Volgens mij gaat Vincent trouwens niet ver genoeg in zijn fundamentalisme (ik vrees dat er een restant van staatsdenken, of toch gezagsdenken, bij hem is achtergebleven): waarom mogen ouders over zulke zaken beslissen, en niet de kinderen zelf? Het komt vanzelf wel goed dan?

 
At 23:02 Anoniem said...

@ MvF

U leest niet goed. Vincent zegt toch duidelijk "of de kinderen zelf als ze daartoe in staat zouden zijn".

 
At 07:59 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Vincent

1) Het is natuurlijk goed dat je het regelmatig opneemt voor vrijemarktwerking, want die bevordert efficientie in de economie, en dus ook een hoger per capita inkomen in de gemeenschap. Je twee voorbeelden over (a) de BTW en consumptiebelasting, en (b) over sociale huisvesting, kan ik bijtreden. Wanneer overheden in dergelijke gevallen dikwijls de marktwerking 'buiten werking' stellen, dan is het doorgaans omdat ze de kosten van hun doelstellingen (en interventies) willen verdoezelen, en dat is eigenlijk een vorm van 'volksbedrog'. De rol van marktprijzen is precies om de echte RELATIEVE schaarste van goederen en diensten te 'reveleren'. Er is niets verkeerd met een democratische overheid die bepaalde doelstellingen (bijvoorbeeld 'sociale') wil bekomen, maar er is wel iets verkeerd als ze dat probeert te doen door de reele 'kosten' van dat beleid te verdoezelen en daardoor de ganse gemeenschap/economie nodeloos verarmt. Dus, sociale en andere niet-economische doelstellingen zouden in principe via transparante subsidies moeten gefinancierd worden op het uitgavenvlak (en bekomen of gerealiseerd worden via vrije marktwerking op het vlak van productie).

2) Maar, je moet toch oppassen dat je vrijemarktwerking geen slechte naam geeft (bij velen) door ze volkomen kritiekloos te willen toepassen op niet-louter-materiele 'goederen', zoals bijvoorbeeld (a) onderwijs en (b) menselijke organen. Ik denk dat dit soort van problematiek best kan benaderd worden via het onderscheid te maken tussen (enkele) publieke en (vele) private goederen, en ook nog 'gemengde' goederen, zoals dat in de "Public Economics' literatuur of wetenschap gebeurt. En dat vereist natuurlijk wel enige voorafgaande inspanning die we van uw kritikasters niet kunnen verwachten.

3) Het echte probleem met sommige 'libertariers' lijkt me steeds hetzelfde te zijn, namelijk de illusie dat men een vrijemarkteconomie zou kunnen hebben in een 'vacuum', i.e. los van maatschappelijke 'waarden' die door een (liefst echt-democratische) overheid zouden worden afgedwongen of verdedigd via 'rule of law'. Voor ons beide staat 'individuele vrijheid' hoog aangeschreven onder die maatschappelijke waarden, maar dat blijft een gecompliceerd concept.

4) Ik denk dat u gelijk heeft waar u zegt dat ouders zouden moeten kunnen beslissen wat soort van onderwijs hun kinderen genieten, en niet een overheid. IN HET ALGEMEEN zijn ouders wel degelijk de beste 'authoriteit' om dergelijke beslissingen te maken, omdat zij zonder enige twijfel IN HET ALGEMEEN meer begaan zijn met het belang van hun kinderen dan (doorgaans luie en ideologische) ambtenaren. Deze stelling berust op zowel empirie als theorie, en verdere uitleg zou overbodig moeten zijn voor mensen met gezond verstand. Maar, ik wil ze wel geven (die uitleg) als dat nodig zou zijn. En, wie meent dat men dat best aan de kinderen zelf zou kunnen overlaten (op basis van een soort van infantiel/puberaal anti-gezagsdenken) die getuigt eens te meer van 'wereldvreemdheid' of kopindegronderij (in dit geval niet omtrent geopolitiek, maar wel omtrent de 'natuur' van kinderen).

Dus ja, ouders zouden in principe onderwijs moeten kunnen 'kiezen', maar er is ook een overheid nodig die een minimum standaard kan opleggen, ter bescherming van de consument (het kind zelf, dat soms abominable ouders kan hebben) en ter vrijwaring van het 'algemeen belang' (dat reeel is, en niet in tegenspraak staat met welbegrepen individueel belang en/of individuele vrijheid).

5) Het geval van handel in menselijke organen ga ik hier niet behandelen. Dat vereist naar mijn mening een apart en complex artikel.

6) En uw voorbeeld van het eigen huisbier van het Vlaamse parlement is inderdaad een "wraakroepend" voorbeeld van de arrogantie van vele politiekers en een illustratie van de kortzichtigheid en domheid van hun kiezers die maar laten betijen. Maar, bij mensen die toelaten dat hun parlement het vrijemeningsuitingsrecht verkracht via 'gewone wetgeving', kan men niet verwachten dat de normale democratische 'discipline' (van controle van de overheid door de burgers) via verkiezingen nog haalbaar zou zijn.

 
At 12:48 Pepperjack said...

Vincent, je bent een grapjurk, en doet het in je reactie opnieuw. Daarmee ben je tevens, door je grote voorspelbaarheid, "didactisch verantwoord" om iets te duiden :-)

In heel simpele taal:
"eigen volk" is een algemene uitdrukking, die slaagt op 'eigen groep' een flu en emotioneel begrip, niet op een ras of etnie. De term is sinds de kaping door VB wel in onbruik geraakt in het gemeen taalgebruik, maar neem nog dat jij die term dus alleen in VB context kent: bedoelt VB met eigen volk 'ras', 'etnie', 'bewoner van Gewest Vlaanderen' (ook al is die Franstalig, en quid 'Vlamingen' in Brussel of Wallonië)? Is Eigen Volk of "Vlaming" ooit al gedefinieerd? Neen toch, ze bedoelen gewoon wat men subjectief percipieert als de 'eigen groep'.
Deel 2 : Je hekelt enerzijds het idee "eigen volk eerst", maar onmiddellijk daarna schrijf je zelf dat je liever je 'bepaalde groep die je eigen ideeën deelt' wil voortrekken.
that's it Vincent, gewoon effe tong 2x ronddraaien.

@LVB: de redenering die je opbouwt is op zich juist, maar m.i. komen Nederlanders LOS van eurotransplantregels in België medisch consumeren. Gelet op de orgaandonotiewet in Nederland, is dat in de praktijk zuiver eenrichtingsverkeer, om nog niet van de financiële insteek te spreken. Wettelijk misschien OK, maar daarom nog niet bediscussieerbaar. Al denk ik niet dat Krunk daar exact op doelde. Maar wat die man blaast is mij in essentie worst; hoewel hij altijd de media haalt, slaagt hij er m.i. niet in dingen te bewegen.

 
At 15:29 Steven said...

(...) door de OCMW's aan te sporen om extra sociale woningen ter beschikking te stellen van burgers buiten de strikte criteria van de huisvestingsmaatschappijen om. Dit is natuurlijk gewoon waanzinnig. Burgers die niet aan die criteria voldoen, moeten hun plan maar trekken op de private markt.

@ Vincent,
Uw redenering zou kloppen - en ik zou volledig achter uw standpunt staan - als het enkel om financiële criteria zou gaan (die dan i.c. minder stringent zouden zijn bij een ocmw dan bij een sociale huisvestingsmaatschappij) maar ik begrijp dat het daar niet over gaat en dat Dehaene het enkel over de problematiek van de noodwoningen heeft. Ik citeer de man eventjes : "Er is duidelijk een behoefte aan noodwoningen in de Vlaamse gemeenten. Een woning voor mensen uit eigen gemeente die tijdelijk dakloos zijn en nergens terecht kunnen.
Een oplossing voor dit probleem zou volgens mijn bescheiden mening eerder zijn dat de huisvestingsmaatschappijen een aantal woningen vacant houden als "noodwoning" strictu senso (dus niet om daar een dakloos gezin daar jaren te laten intrekken). Zo schaf je ook dat parallelle circuit af, waar bij de toewijzing van de OCMW-woningen wellicht het circuit van het politiek dienstbetoon nog veel sterker speelt dan bij de huisvestingsmaatschappijen...
Ik heb alleszins weet van een OCMW-voorzitster (een VLD-politica om precies te zijn) die aan alle kandidaat-huurders persoonlijk gaat mededelen wanneer ze 'in de prijzen zijn gevallen', zowel voor de OCMW-huurwoningen als voor de bejaardenflats van het RVT van het OCMW.

 
At 15:30 Frans V. said...

@Marc Huybrechts

'doorgaans luie en ideologische staatsambtenaars'

Persoonlijk ben ik door die luie staatsambtenaren naar de Latijnse afdeling gestuurd. Mijn ouders vonden dit eigenlijk tijdverspilling en zagen geen enkel nut in het vak Latijn. Dankzij het aandringen van de psycholoog van het PMS hebben ze toch hun mening herzien.
Ik ben deze staatsambtenaar nog altijd dankbaar voor zijn tussenkomst.

 
At 15:30 Geert Van Hout said...

@ Marc Huybrechts

U schrijft (punt 6): "Maar, bij mensen die toelaten dat hun parlement het vrijemeningsuitingsrecht verkracht via 'gewone wetgeving', kan men niet verwachten dat de normale democratische 'discipline' (van controle van de overheid door de burgers) via verkiezingen nog haalbaar zou zijn."

Over welke middelen beschikken die mensen volgens u dan om zulke wetgeving ongedaan te maken? Het bindend referendum bestaat in België niet (en uit vorige posts van u meen ik begrepen te hebben dat u daar ook geen voorstander van bent).

In het huidig systeem, dat sommigen tegen beter weten in 'democratie' blijven noemen, kunnen burgers die het grondig oneens zijn met een wet:
a) gaan betogen,
b) een petitie opstarten en indienen,
of c) bij de volgende verkiezingen op een partij stemmen die tegen de wet in kwestie is.

Meer mogelijkheden om op de politieke besluitvorming te wegen zijn er niet - althans niet voor de gewone burger die van politiek niet zijn hobby of zijn broodwinning wil maken. Zelfs als 99,995 procent van de Belgische burgers (= de hele Belgische bevolking minus de verkozen parlementariërs, naar onderen afgerond) allemaal voor of tegen een bepaalde wet zijn, dan nog bieden onze instellingen geen enkele garantie dat ze hun zin krijgen. Sprak daar iemand van democratie?

En wat punt (c) betreft: vind maar eens een partij met wier standpunten je het op geen enkel vlak oneens bent! Om bij het voorbeeld te blijven waarop u zinspeelde: welke Vlaamse partijen zijn werkelijk tegen de negationismewet, in de zin dat ze die ook daadwerkelijk willen afschaffen?

Waarschijnlijk telt Vlaanderen welgeteld 6 mensen die zich voor de volle 100 % met een politieke partij kunnen vereenzelvigen: de partijvoorzitters ;-).

Het zou me niet verbazen als een grote meerderheid van de bevolking tegen de negationismewet is. Alleen, in deze tijden waar de publieke opinie slechts de (in de media) gepubliceerde opinie is, weet die meerderheid niet eens dat ze bestààt en dus... bestaat ze in werkelijkheid niet. Wil zeggen: ze is geen politieke factor van betekenis. Ondertussen noemt men 'publieke opinie' wat veelal slechts kunstmatig opgeklopte minderheidsstandpunten zijn.

Om een einde te maken aan dit dubbel bedrog (gebrek aan ware inspraak en gebrek aan een authentiek publiek debat) zie ik maar één oplossing: voer het bindend referendum op volksinitiatief in. Pas dan wordt controle van de overheid door de burgers zelfs maar mogelijk. Pas dan zal een einde komen aan het probleem van de 'onmondige' (want niet gepubliceerde) meerderheden. Want dan volstaat één groepje overtuigden (met veel wilskracht, zie bvb. het initiatief rond de Oosterweelverbinding in A'pen) om het oordeel over een nieuwe of de afschaffing van een bestaande wet aan de burgers voor te leggen. Pas dan zijn de media verplicht om te berichten over vragen waarvan de burgers echt wakker liggen.

 
At 14:56 Steven said...

Ermee ophouden die Amerikaanse querulant als een 'redelijk wezen' te beschouwen kan een hoop ergernis (en dus energie) besparen. 't Is maar een tip mensen.

 
At 14:56 Frans V. said...

@ Frans V

Zoals steeds zijt u incapabel van de 'big picture' te kunnen vatten omtrent de onderwijsproblematiek die Vincent aanbracht, en laat u zich door een 'detail' element op een zijspoor leiden.

Ik zie ook geen enkele evidentie dat die keuze voor de "Latijnse afdeling" in uw geval een 'goede' keuze zou geweest zijn. Ze heeft alleszins niet tot onafhankelijk denken bijgedragen, en het meelopen met de heersende culturele orthodoxie niet belet. Misschien wisten uw ouders wel degelijk wat het beste voor u zou geweest zijn (ondanks die tijd aan de univ in Gent). Maar, ik kan daar niet zeker over zijn, vermits ik uw ouders niet gekend heb.

De grote Bill Buckley zei ooit dat hij verkoos van te leven onder een regime dat bestond uit de 100 eerste namen uit het telefoonboek van Boston in plaats van 100 universiteitsprofessoren uit Harvard. En ik denk dat hij nog gelijk had ook. Er bestaat geen duidelijke correlatie tussen intelligentie en wijsheid.

 
At 14:57 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Geert Van Hout

U maakt zeer pertinente bedenkingen.

U geeft 3 mogelijkheden, en ik denk dat de derde (c) het correcte antwoord is. Men moet in de eigen geest prioriteiten vast leggen. En wat kan er belangrijker zijn dan de democratie vrijwaren, i.e opinievrijheid verzekeren?

En in geval er geen enkele partij het publiekelijk zou opnemen voor het constitutionele vrijemeningsuitingsrecht, dan zijt naar mijn mening moreel verplicht om te stemmen voor zij die concreet door de overheid worden vervolgd omwille van hun meningen.

 
At 14:57 Frans V. said...

@Steven

Ik denk dat ik je raad zal opvolgen, bespaart inderdaad veel energie :)

 
At 14:57 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

@ Steven en Frans: tenzij er een methode gevonden kan worden om de antwoorden aan Huybrechts te automatiseren, net zoals zijn eigen bedenkingen uit een automaat komen.

 
At 14:58 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Frans V

U beweerde van niet van etikettenplakkers te houden, maar wel van mensen die redeneringen kunnen opbouwen. Vincent is ieamdn die een redenering kan opbouwen, terwijl Steven en Vanfraechem duidelijke plakkers zijn. De jongste etiketten waren "querulant" en "automaat". Zij werden geplakt zonder enige context van redenering.

@ Steven

Heeft u nog iets anders te zeggen over het onderwerp, buiten het plakken van een etiket? Wat gaat het volgende etiket zijn: 'racist' of iets gelijkaardigs? En wat komt er dan: censuur?

Ik weet dat jullie niet 'gewoon' zijn van met (voor u) onsympathieke of 'ongewone' (want onorthodoxe) meningen geconfronteerd te worden. Maar, als je niets te zeggen heb, dan is het beter van te zwijgen. Een nietszeggende 'bijdrage' als 'Huybrechts is een querulant die we moeten als onredelijk betitelen', is een intellectueel-volwassene onwaardig. En ik kan hier constateren dat de kuddegeest en het 'ganging-up' syndroom nog steeds even sterk aanwezig blijken te zijn als in den tijd van onze recente voorouders. Doet eerder aan het kleuterplein denken dan aan 'grote mensen'.

 
At 14:58 Steven said...

Het is niet mijn gewoonte om etiketten te plakken : de betiteling "querulant" vloeide voort uit - laat ons zeggen - empirische observaties.
Ik had ook "rekenwonder" of "taalwonder" kunnen schrijven want u hebt al blijk gegeven van tot vijf te kunnen tellen in zes stappen en u beschikt waarlijk over een hoogst origineel taaleigen mais vraiment rien de plus...

 
At 16:19 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Steven

Zoals ik reeds schreef u heeft niets verder te zeggen OVER HET ONDERWERP, maar u heeft wel de behoefte om uw etiket nog eens te plakken. En uw infantiele opmerkingen over "kunen tellen" en over "taaleigen" bevestigen dat u op een schoolplein thuis hoort, en ook in culturele arrogantie niet moet onderdoen voor een ander 'radical chic' geval hier. Maar, ik weet nu wel hoe de intolerante naief-linkse geest functioneert.

 
At 16:56 Steven said...

cultureel arrogant, radical chic, naïef-links, intolerant, infantiel, puberaal, wereldvreemd, kortzichtig, arrogant , een kleine bloemlezing uit de etiketten waar ene marc huybrechts, querulant van professie, kwistig mee strooit; pot en ketel u kent dat gezegde met eeuwigheidswaarde vast wel (pot en kettle zeggen ze bij u geloof ik ...). Als u nog even naar boven scrollt kunt u ten andere mijn inhoudelijke bijdrage lezen, misschien hebt u daar ook een mening over (graag in minstens 5 puntjes en tracht uw gebruikelijke mantra's te vermijden).

 
At 16:56 Geert Van Hout said...

Is het niet wat te gemakkelijk om, onherkenbaar verscholen achter pseudoniem of voornaam, persoonsgerichte kritiek te spuien?

Steven, wees een man, sla uw helmklep op!

 
At 16:57 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Steven

Iedereen kan een bloemlezing van adjectieven en naamwoorden uit teksten van anderen gaan halen. En vele 'etiketten' zijn 'samenvattingen' (die best niet steeds uitgebreid in detail moeten herhaald worden). Ik ontken helemaal niet dat ik etiketten plak. Ik wilde Frans V er wel op wijzen dat anderen dat evenzeer doen.

Het probleem is niet etiketten per se. Het probleem is het plakken van etiketten "ZONDER ENIGE CONTEXT VAN REDENERING". Waarom moet dat herhaald worden?

En inderdaad, uw eerste bijdrage was een "inhoudelijke". Ik weet niet waarom niemand daar op gereageerd heeft, maar vermoed dat het gedeeltelijk was omdat ze cryptisch was. Ze was trouwens ook specifiek aan Vincent gericht, en zijn begrip ervan is misschien verschillend van het mijne. Ik kan me moeilijk indenken wat "noodwoningen" wel zou kunnen betekenen, tenzij in de context van een natuurramp of iets gelijkaardigs. Tenzij u uw concept daarvan een beetje verder zou willen verduidelijken, kan ik er niet veel over zegggen.

 
At 09:47 Anoniem said...

Slovakia is "fertile ground for the Libertas message of democracy, accountability and transparency"

Large numbers of Slovakians signed up today to hear the Libertas message of democracy, accountability and transparency in a speech given by Declan Ganley in Bratislava.

Mr. Ganley, the Chairman of Libertas, is in Bratislava as part of the preparations for Libertas's European Parliament election campaign in Slovakia.

Jan Oravec, former Chief of Strategy of the Ministry of Economy and President of the Hayek Foundation who hosted Declan Ganley said "Slovakia is fertile ground for the Libertas message of democracy, accountability and transparency. We are great supporters of the European Union, but are disappointed in the anti-democratic way it's being run. Slovakians, particularly in these difficult economic times, want a better deal from Europe".

Amongst the leading figures that Libertas met with in Bratislava are Mr. Jan Carnogursky, former Prime Minister of Slovakia, from the KDH party, Mr. Vladimir Palko, former Minister of Justice from the KDS party, Mr Peter Zajac, Mr Peter Osusky and Mr Ondrej Dostal from the OKS party, and Mr Richard Sulik, President of the Freedom and Solidarity party.

At a public speech in a packed venue with invited members of the public, Declan Ganley encouraged Slovakians to play their part in making a better Europe for themselves. "Non-elected, unaccountable bureaucrats are making decisions in Brussels that change the way you live your life. They never have to answer for their actions at the ballot box. The established parties are happy to keep it that way. If you want to have more say , then vote for a Libertas candidate at the June elections" .

Speaking on the economy, Declan said "Libertas believes that a united Europe has the opportunity to reshape the global economy and lead the way to recovery. Economic recovery in Europe and in Slovakia will come from smart policies that create an environment where people are prepared and encouraged to create more small and medium-sized businesses. These create more new jobs than any other sector. It's where innovation and the true genius of European creativity resides."

 

Een reactie posten