For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Turken staan afkerig tegenover andere levensstijlen

Deze maand publiceerde de Bahcesehir-universiteit van Istanbul een onderzoek naar de sociale wensen van de Turkse burgers. Naar eigen zeggen diende deze studie om “extremistische uitwassen in Turkije te bestrijden”, maar de studie lijkt eerder net de vinger op de wonde te leggen. Politiek wetenschapper Yilmaz Esmer baseerde zijn onderzoek op 2,000 interviews in een veertigtal steden en gemeenten verspreid over gans Turkije. Ik vind de uitslag gewoon beangstigend. “Religie en secularisme blijven de belangrijkste twistpunten in Turkije,” aldus Esmer, “maar het extreme nationalisme en religieuze fundamentalisme is de laatste jaren niet meer toegenomen.” Mooie woorden die de lading amper dekken. Het antisemitisme is in Turkije wel al jaren aan een ferme opmars bezig en dat de graad van moslimextremisme in Turkije constant blijft, is eigenlijk ook maar een magere troost. Het tiert daar immers al decennia weelderig.

De onderzoeksresultaten liegen er niet om. 64% van de ondervraagden willen niet naast een joodse buur wonen. 76% niet naast een ongelovige. 74% niet naast een buur die alcohol drinkt. 52% niet naast een christen. 43% niet naast een Amerikaan. 27% niet naast een Westerling. 67% niet naast een ongehuwd koppel. 44% niet naast een familieloze alleenstaande. 75% is van oordeel dat de EU te seculier is en zich te hard moeit met de Turkse manier van leven. 62% vindt zijn godsdienst zijn belangrijkste karaktertrek. 81% vreest dat de EU Turkije wil christianiseren. Amper 17% kan zich vandaag nog vinden in de kemalistische scheiding van kerk en staat. Slechts 15% verkiest een democratisch bestel! De top-3 van minst populaire landen bestaat uit Israël, de Verenigde Staten en … de Europese Unie. Esmer is duidelijk: “Turken kunnen in het algemeen weinig tolerantie aan de dag leggen voor andere levensstijlen.” Dat is gelet op de uitkomst van zijn eigen studie wel een understatement.

Nochtans is Turkije geen ver-van-ons-bedverhaal. Turkije is al tien jaar officieel erkend als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. En ook al heeft het land nog maar één van de 35 toetredingsstappen uitgevoerd, toch blijft mogelijk Turks EU-lidmaatschap de gemoederen verhitten, zowel binnen de EU als in Turkije zelf. Ondanks de weinig verhulde haat tegenover de Europese Unie en haar bondgenoten wil een meerderheid van de Turken toch graag dat zijn of haar land in de nabije toekomst EU-lid wordt. Een vreemde uitslag van deze studie naast al de rest, zou je denken... Althans tot je de hoofdbeweegreden in beschouwing neemt. Twee op de drie ondervraagde Turken vinden eventuele financiële voordelen het belangrijkste argument pro-toetreding. Boer, let dus op uw kippen! De Turken komen, en ze komen voor ons geld… Turkije in de EU? Lange tijd was ik een voorstander omdat de EU na Turkse toetreding nooit meer een politiek project zou kunnen worden, maar nu denk ik er toch anders over. Turkije in de EU? Thanks, but no thanks!

Dit stuk is gebaseerd op een artikel in "Joods Actueel" en werd ook op de blogs "In Flanders Fields" en "Het Vrije Volk" gepubliceerd.

Meer over deze Turkse studie op www.joodsactueel.be.

42 Reacties:

At 11:41 Scepticus said...

De laatste alinea kan ik niet volgen. Hoezo zou de EU na Turkse toetreding geen politiek project kunnen worden? Het is toch altijd een politiek project geweest?

 
At 11:42 Surfer said...

Ja, ik vraag me ook af wat daarmee exact bedoeld wordt.
Ik denk dat ondanks Turkije erbij er nog projecten genoeg zouden zijn.

Alleszins goed dat er weer iemand zich heeft bekeerd, en uitgesproken tegen de toetreding van Turkije is.

Harde cijfers overigens!

 
At 11:42 Leon Speentjens said...

De VS en de paus willen graag dat Turkije bij de EU komen zou; ze zijn ook al natolid immers. En de enige seculiere staat met een moslimmeerderheid. Dus die ONS idee van scheiding van Kerk en Staat al (bijna) honderd jaar kent en daar af en toe stevig interne herrie over kreeg. Tot doden toe. En jawel het zijn gvd bijna allemaal enge moslims… net zoals andere europese landen vol met enge christenen zitten..
Verder ligt Turkije exact op de grenslijnvan het MO en de EU en grenst ook aan de Midellandse Zee, waaraan een nog meer europes landen liggen en dat al HEEEL lang. En die turken waren net als wij ooit (ze waren gedurende WO I goed bevriend met de duitsers en werden zeer door hen gewaardeerd als militairen, Maar ach wat maakt dat nou uit voor mensen die bang zijn van een land waar nou net DE strijd van de moslimlanden zou moeten worden geholpen… Daar luijt het systeem het meest op het onze. En het is een jiong, dynamisch land met veel economische groei. In Duitsland zijn de turken al jaren DE GROEIERS in het midden-kleibedrijf, geen duitsers opent nog wat intussen. En zo kan ik doorgaan…
Natuurlijk zit zo’n land lekker spannend in die ruk en trekpartij die islam-westen heet. Dat lijkt me niet echt gek en daarbij kunnen ze onze hulp best gebruiken.
En JPB zou zeggen het zijn mensen met een trotse VOC-mentaliteit… Dus kom op.
Kortom moet je tegen zijn omdat in een land ook ontwikkekeling en strijd zit? Kijk eens rond in Kaasland zou ik zeggen. Zijn wij dan ook niet meer zo goed of zo? Wat een gemier.
De EU zakt enorm demografisch en dat ziet er zeer zorgelijk uit over 25 jaren. Zeker tenover een klimmend Azië en een grotere VS en Latijs-Amerika.. En dan zijn die K-turken dus onze buren met een sterk groeiende bevolking. Al spoedig groter dan ook Frankrijk en Duitsland.
De enige die dat goed snapt is Sarko die met zijn mediterrannee project nog wat tracht te redden al is ie NU ook tegen toetreding op korte termijn…
Europa kijk op de globe en pas op uwe Zaak… zou ik zeggen. Niet voor mij maar vor mijn nageslacht. Een economie zonder jeugd en dynamiek loopt niet: zie dat zakkende Japan.
Dus kijk eens wat GEPOLITIEK en wat slimmer naar overmorgen en HELP die turken dan !

 
At 11:43 Vincent De Roeck said...

@ Scepticus & Surfer

Ik bedoelde met die laatste alinea gewoon het volgende. Ik was tot voor kort nog een fervent voorstander van Turks EU-lidmaatschap. Turkije zou binnen afzienbare tijd door de demografische evoluties de grootste EU-lidstaat worden en zowel de Turkse economie als samenleving zijn onmogelijk inpasbaar in Europa. Vanuit een EU-fiel perspectief is Turkse toetreding een gigantische flater. Het zou de idee van “ever-closer union” onmiddellijk vernietigen en het politieke EU-project kelderen. Turkije is zeker politiek gezien onmogelijk integreerbaar in de EU, zeker als het daarin op termijn ook nog eens het meeste macht zou gaan hebben. Vandaar dat ik Turks lidmaatschap lange tijd genegen was: het zou de opkomende Europese Superstaat tegenhouden. En als alles een beetje inzit, zou het zelfs de ganse EU doen imploderen. Voor dezelfde reden (ik geef toe dat dit een weinig eerbare verrottingstrategie is) zijn bvb. vele Britten wel voorstander van Turks EU-lidmaatschap.

Na het lezen van het boek “Een Brug Te Ver” van de VB-Europarlementsleden Philip Claeys en Koen Dillen, en na het lezen van deze Turkse studie ben ik stilaan van gedachten veranderd. Ik blijf er nog steeds van overtuigd dat Turkije in de EU het ganse Uniemodel zal vernietigen, en dat het een goed neveneffect zal zijn, alleen betwijfel ik nu of het wel zo’n slim idee is om Turkije lid te laten worden. Het is en blijft met vuur spelen. Stel dat we ze toelaten en ze er wonder boven wonder (bvb. door voortdurend met anti-islamracisme te schermen als de andere landen tegen een Turks voorstel zouden stemmen) in zouden slagen om de Unie bij elkaar te houden én de politieke unionisering verder te laten gaan, dan zitten we opgescheept met dit fascistisch intolerant islamistisch land binnen onze grenzen. Misschien is het eigenlijk toch té risicovol om resoluut voor Turks EU-lidmaatschap te gaan.

 
At 11:43 Vincent De Roeck said...

@ Scepticus: “Het is toch altijd een politiek project geweest?”

Neen, fout. Tot voor het Verdrag van Maastricht van 1992 was de EEG een pure economische alliantie die geleid werd door technocraten. Pas nadien stak het spook van “ever closing union” de kop op en werden de technocraten plots politieke machthebbers; bureaucraten met politieke macht zonder politieke legitimiteit. Ik wil terug naar de situatie van voor Maastricht. Daniel Hannan noemde dat verdrag trouwens terecht “the Treaty too far”.

@ Surfer: “Ik denk dat ondanks Turkije erbij er nog projecten genoeg zouden zijn.”

Natuurlijk zullen er altijd voldoende projecten zijn binnen de EU want geen enkele bureaucratie zal zichzelf ooit opheffen. Ze zullen steeds met nieuwe projecten aan komen draven om hun eigen bestaan te legitimeren en hun eigen macht uit te breiden. Daar ging deze tekst echter niet over. Die ging over het grote allesomvattende project sinds het Verdrag van Maastricht, dat van “ever closing union”, het grote politieke unieproject dat al lang niet meer focust op economische maar op politieke integratie. Ik wil dat project zien verdwijnen, en dit liever vandaag dan morgen.

 
At 11:43 Surfer said...

Zo kunnen we weer helemaal volgen, bedankt voor de toelichting!
Turkije erbij halen om de reden die je aanhaalt is inderdaad véél te riskant.
Ik kan zelf geen enkel element bedenken wat pro-toetreding zou pleiten. Zowel financieel, sociaal, cultureel, politiek, geografisch, of individueel, op geen enkel vlak verwacht ik een positieve inbreng van Turkije bij de EU. En dat is zacht uitgedrukt.

 
At 11:44 Devidas said...

Met de EU wil ik überhaupt niets te maken hebben, maar de NL grenzen mogen wat mij betreft open voor de Turken(verschrikkelijk collectivistische benaming eigenlijk). Voor een dergelijke gedachtegang hoef je geen cultuurrelativist te zijn, slechts een vrije markt liefhebber. Ik geloof in een vrij verkeer van individuen (tesamen met zijn/haar goederen en diensten).

 
At 11:44 Anoniem said...

Ben ik met je eens. Maar zolang we in de reele wereld leven, waarin NL heus niet uit de EU stapt en de enige vraag is, Turkije erin of niet, ben ik (nog steeds) van mening dat hen erin een goede zaak is, daar het het uiteenvallen van de unie kan versnellen.

 
At 11:44 GB said...

Ik heb in ieder geval één ding met de turken gemeen nl de afkeer voor de EUSSR.
Maar ALS Turkije er ooit inkomt moeten we zo snel mogelijk maken dat wij er uit gaan!
De gemiddelde turk een ultranationalist. Daarnaast is ie zeer traditioneel en totaal onvrij in zijn denken en handelen.
Als individu prima te pruimen maar in groepsverband liggen ze zwaar aan de leiband van de gemeenschap en de moskee.
Persoonlijke vrijheid hebben ze niet en je moet op dit moment maar eens proberen om je (in het openbaar) aan de ramadan te ontrekken.
Ik zie daar voorlopig geen verandering in komen. Sterker nog; ik geloof dat het erger wordt!

Dat een geloofsfundamentalist als Erdogan een grote meerderheid van stemmen krijgt zegt genoeg over hoe het land er voor staat.
Istanbul, Bodrum of Alanya is geen Turkije.

 
At 11:45 Tony said...

Ziehier hoe het libertarisme vooral dient als zelfmoordmiddel.

En dan zou het vreemd zijn waarom sommigen het libertarisme als volstrekt onhaalbaar en naïef bestempelen.

Wat is dat toch met dat gebrek aan logica? Waarom moet de hang naar vrijheid ten koste gaan van rationeel denken?

Wat mij betreft is iedere libertarier die in de huidige omstandigheden voor open grenzen is, geen haar beter dan een socialist.

Het is werkelijk een gotspe dat je iets tegen collectivisme hebt als je iedereen via open grenzen uitnodigt op wat uiteindelijk ook MIJN kosten zijn.
Jouw ideaal is op die manier een initiatie van geweld jegens mij, want de kosten van het opvangen van die gasten komen ook gedeeltelijk op MIJN rekening.

Dat is nauwelijks nog libertarisme te noemen, maar gewoon internationaal socialisme (iedereen mag meegenieten van collectieve voorzieningen).
Dan kun je wel zeggen dat je tegen die collectieve voorzieningen bent, maar daar schiet ik als gedwongen meebetaler helemaal niets mee op.

Mensen van buiten hebben pas vrij verkeer-rechten als men in de praktijk ook daadwerkelijk zelf voor de kosten opdraait, en eerder niet.
En aangezien ze in de huidige situatie NIET zelf voor die kosten zouden opdraaien, hebben ze ook geen recht op vrij verkeer richting Nederland.
Dat vrij verkeer van personen is gebaseerd op een op dit moment gewoon NIET bestaand onderliggend principe.

Als je een huis wil bouwen begin je ook niet bij het dak.

Ik persoonlijk verwerp ELK libertarisme dat geen hierarchie heeft in de manier waarop dingen zouden moeten veranderen.
Ik ben voor je vrijheid om van een klif af te lopen. Maar niet als je mij daarin meesleurt.

 
At 11:45 Andreas said...

“Ziehier hoe het libertarisme vooral dient als zelfmoordmiddel.”

Ziehier hoe er gegeneraliseerd wordt. Is het wel eens in je op gekomen dat Devidas (noch ik, noch anderen overigens) “het libertarisme” vertegenwoordigen ??

Vanwaar die generalisatie ?

 
At 13:03 Anoniem said...

@ Andreas,

Ik heb hier niet gereageerd, maar op Vrijspreker. Ik wist niet de reacties aldaar naar deze site werden gekopieerd.

Op Vrijspreker is het vrij duidelijk dat we met een libertarische website te maken hebben.

Verder interesseert het me niet zoveel of u het libertarisme vertegenwoordigt. Devidas doet dat overigens wel en mijn reactie was op hem gericht.

Als u het libertarisme niet vertegenwoordigt (wat uw goed recht is natuurlijk) interesseert het me niet echt veel wat u van mijn mening vindt. Als collectivist zult u ongetwijfeld vele standpunten hebben die ik ofwel naief, ofwel logisch inconsistent, ofwel ronduit gevaarlijk of crimineel vind.

Het open van de grenzen van Nederland voor Turkije zou daar goed in passen.

 
At 14:06 Tony said...

Het maakt volstrekt niet uit of je wel of niet het libertarisme vertegenwoordigt. Het blijft "zelfmoord" in de zin zoals ik die bedoel.

Echter, van collectivisten kan ik die waanzin wel verwachten, dus die neem ik op dit onderwerp sowieso niet serieus.

Vandaar ook dat ik zeg: "Wat mij betreft is iedere libertarier die in de huidige omstandigheden voor open grenzen is, geen haar beter dan een socialist. "

Dus mocht jij noch Devidas een libertarier zijn, dan is dat een misvatting van mijn kant, en wellicht in dat opzicht een "generalisatie". Het punt dat ik maak verandert er echter niet door. Totaal niet.

De beschuldiging van generalisatie is dan ook nogal onbelangrijk in dat geval. Alsof iemand per ongeluk voor libertarier aanzien het belangrijkste punt van kritiek zou zijn. Lekker belangrijk.

Als iemand voor verhoging van belastingen is, en ik iemand "dom" noem als ik vermoed dat hij - als libertarier - voor verhoging van belastingen is, lijkt het me ook niet bepaald een belangrijk punt van kritiek dat ik er per ongeluk van uitga dat hij libertarier is als hij dat in werkelijkheid niet is.

(ik weet dat open grenzen, in tegenstelling tot hogere belastingen vaak wordt gezien als "libertarisch", maar jouw punt van kritiek was over de generalisatie, niet over de inhoud van mijn punt)

Het enige dat zou veranderen op basis van WAT iemand is als hij open grenzen voorstelt, is hoe serieus ik iemand sowieso op dit soort onderwerpen neem. Ik nam Devidas juist serieus omdat ik ervan uit ging dat hij libertarier is.

Als hij dat toevallig *niet* is, komt zijn oproep tot open grenzen in een ander licht te staan en wordt een dergelijke oproep meteen ook een stuk begrijpelijker in de zin dat het goed past bij andere collectivistische nonsens.

Dus, beste Andre, vanwaar mijn generalisatie?

Sorry, mijn fout. Hij is dus mogelijk een collectivist. Nu worden "open grenzen" opeens een stuk verstandiger.

 
At 16:37 jan said...

Turkije ligt niet in Europa. Dat is voor mij al reden genoeg. Daarbij, als geografie geen criterium zou zijn, wil ik eerst pro-westerse landen als Israël, Australië en Nieuw-Zeeland zien toetreden.

 
At 23:43 Vincent De Roeck said...

Paul Vreymans van WorkForAll.net publiceerde een zeer interessante gastbijdrage op InFlandersFields.eu over hoe de Vlaamse overheid door het van de markt houden van gigantische loten bouwgrond de grondprijzen kunstmatig de hoogte injaagt en zo de vastgoeddromen van de doorsnee gezinnen afneemt.

 
At 09:50 KRIST said...

Prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Het aanbod zal in Vlaanderen altijd lager zijn dan in Wallonië, want er is gewoon minder vrije grond beschikbaar, en zoland de gemiddelde Vlaming rijker is dan de gemiddelde Waal zal dat de prijzen hoger houden.
Kijk maar eens naar Zwitserland, daar zijn de bouwgronden nog duurder, vooral omdat de Zwitsers rijker zijn.

Dat men dus met een pennetrek de bouwgronden goedkoper kunnen maken is onzin. Dat de dure bouwgronden de oorzaak zijn van armoede is het ook. Niemand is verplicht zich diep in de schulden te steken voor een fermette op 1000m2. In een appartement kan je ook prima leven.

Vergeet ook de keerzijde van onze ruimtelijke ordening niet. Op het platteland krijgt men allerlij diensten (water, electriciteit, brandweer, postbedeling) aan dezelfde prijs als in de stad, en dat terwijl het leveren van deze diensten in de stad veel goedkoper kan. De apartementsbewoners subsidiëren feitelijk de fermettebewoners.

Laten we het wonen volledig vrij, laten we iedere grondeigenaar met zijn grond doen wat hij wil, maar laat dan ook iedereen de werkelijke kosten van zijn woonkeuze betalen. Ik denk dat je rap zal zien dat voor de armen huiseigendom nog steeds niet mogelijk zal zijn...

 
At 09:53 Vincent De Roeck said...

@ Krist

Het is geen kerntaak van een overheid om grootgrondbezitter te zijn en het is al helemaal geen taak van de staat om via de controle van bouwgronden de rijkdom binnen de samenleving te gaan zitten herverdelen. De armen hebben geen recht op huiseigendom als ze zich dat onder marktomstandigheden niet kunnen veroorloven. Iedereen wil natuurlijk zoveel mogelijk huiseigenaars en zo weinig mogelijk armen in een samenleving, ook liberalen, maar ik kant mij tegen het stelen van welvaart bij de rijken om het dan aan de armen te geven. Robin Hood is een mooi verhaal, maar de Robin Hood-staat die we vandaag kennen is dat niet.

 
At 10:03 Anoniem said...

Contrary to critics who think that markets are inherently unstable, it is the interventions that cause the economic roller coaster. Every recession is caused by the previous boom, and every economic boom has been accelerated by government subsidies. Artificially low interest rates, expansionary policies, and guarantees for loans and deposits, all pull resources into unsustainable speculative bubbles.

The biggest governmental distortion is the implicit subsidy to land value.(...) Highways, streets, parks, security, schooling, and all the other government services and subsidies all increase the demand for the lands serviced by these works. If landowners directly paid for these, the payments would capitalize land values back down. But since taxes are almost all on labor, business profits, goods, and trade, worker-tenants get double billed, paying both taxes and higher rents, while landowners get subsidized.

Land values capture much of the gain from economic expansion, and then rising land values induce speculation that adds to the demand and pushes land values to such a high level that those who want to buy land to use it get squeezed out.


http://209.85.229.132/search?q=cache:epOaWEdoJbQJ:foldvary.blogspot.com/2008/11/why-crash-of-2008-is-not-market-failure.html+foldvary+land+prices+too-high&cd=11&hl=nl&ct=clnk&gl=be

 
At 10:04 Vincent De Roeck said...

Ter verduidelijking. Wanneer ik hier over "stelen" spreek, doel ik op het volgende:

- Het beheer van de loten in overheidsbezit kost belastinggeld wat onder dwang geïnd werd bij burgers en bedrijven. Dit is diefstal.

- Het in portefeuille houden van loten door de overheid drijft de huidige prijs van bouwgrond op en dwingt de gezinnen vandaag om meer te betalen voor hun bouwgrond dan ze onder marktomstandigheden hadden moeten betalen. Ook dit is indirect diefstal. Geld dat anders in productievere zaken geïnvesteerd had kunnen worden, moet nu in bouwgrond gestoken worden omdat vadertje staat dat beslist heeft. Een schande gewoon.

Het is en blijft trouwens gewoon beangstigend hoe weinig kritisch mensen vandaag de dag nog zijn tegenover hun overheid. En het fabeltje van "de armen helpen" is al helemaal grijsgedraaid. De armen help je het best door de kansen op sociale promotie te optimaliseren en hard werk dus te belonen. De creatie van de homo sovieticus die verslaafd is aan de staat is een feit geworden. Armoede en onderdrukking zullen ons deel zijn.

Daarbij als je "de armen" wilt "helpen", waarom pool je dan niet gewoon alle rijkdom in de samenleving en herverdeel je hem nadien gelijk onder alle burgers? Of is dat ook in uw links-etatistische ogen net iets te ver gaan? Ik zie immers geen enkel fundamenteel verschil tussen alles herverdelen en de door Paul Vreymans hierboven aangehaalde praktijk. Herverdeling is in de eerste plaats immoreel en in de tweede plaats contraproductief. Enkel naïef-linkse doctrinairen willen of kunnen dat kennelijk niet inzien.

 
At 12:18 Paul Vreymans said...

@kri.st

Zonder belastingen en ruimtelijke restricties zou bouwgrond hooguit 25€/m² mogen kosten. Vlaamse landbouwgrond kost immers slechts 2 à 5€/m², en de nodige wegeninfrastructuur en nutsvoorzieningen 20€/m² inclusief marge voor de verkavelaar. Ter illustratie: in het afgelegen Luxemburg, waar infrastructuur- en aansluitingskosten o.m. wegens de grotere afstanden nog veel hoger zijn dan in Vlaanderen, kost bouwgrond GEMIDDELD slechts 32€/m².

Elke meerprijs boven de 25€/m² is in Vlaanderen het gevolg van een georchestreerd aanbodtekort. Door de doelbewuste politiek van bouwgrondschaarste worden hardwerkende Vlaamse gezinnen vernederd tot de onmogelijke combinatie van twee voltijdse loopbanen met 25 of 30 jaar schuldafbouw en een gezinsleven. Niet zelden staan gezinnen voor de verscheurende keuze tussen vervulling van hun kinderwens en verwerving van een eigen woning. Deze prijs voor een contraproductief ruimtelijk beleid ontwricht de samenleving en is daarom onaanvaardbaar.

Ruimtelijk regelgeving wordt door de Vlaamse politiek schandalig misbruikt om haar bureaucratie en intercommunale vetpotten in stand te houden. Dat daarvoor duizenden Vlaamse gezinnen in zware problemen komen zal hen een zorg wezen.
Dit is geld dat productief had kunnen aangewend worden voor de creatie van echte welvaart.

We hebben tot voor 10 jaar perfect kunnen samenleven zonder restrictieve zonering, en in andere landen is het ruimtelijk beleid nog altijd beperkt tot enkele objectieve normen die ruimtelijke onverenigbaarheden of burenhinder voorkomen, en wordt planologische zonering geschuwd als de pest. Zolang ook onze ruimtelijke ordening daartoe beperkt bleef was onze bouwgrond nog betaalbaar en verliep ons verkeer vrij vlot. Veelal volstond zelfs nog één betaalde baan om de gezinswoning te verwerven.

Een ruimtelijk beleid dat gezinnen levenslang laat afdokken voor de vergunning van existentiële behoeften zoals onderdak stinkt naar uitbuiting.

Luiter naar deze uitzending van het Cato Institute:
How Government plans create artificial shortages and harm our prosperity, our quality of life and our children's future
The role of zoning and land use regulation in the housing bubble
http://feeds.cato.org/%7Er/CatoDailyPodcast/%7E5/435840132/randalotoole_housingboombustandanartificialshortage_20081029.mp3

 
At 12:18 Eric said...

Paul Vreymans heeft hier voor de verandering eens gelijk.

 
At 12:36 Luc Van Braekel said...

Schaarste of overvloed hebben inderdaad een impact op de prijs. Of dat goed is of slecht, hangt af aan welke kant van de transactie je staat: koper of verkoper.

Schaarste of overvloed kunnen optreden door omstandigheden buiten onze wil: de koffie-oogst kan mislukken door het weer, bijvoorbeeld. Elke koper en elke verkoper moet er rekening mee houden dat vraag, aanbod en prijs kunnen schommelen door factoren buiten onze wil.

Stel dat de overheid de volgende politiek zou volgen: Vlaanderen is eigenlijk een soort stadsstaat en mag gerust volgebouwd worden. Landbouwgebied heeft de laagste prioriteit en mag verdwijnen, het groen dat overblijft dient een recreatiefunctie te hebben. Een jaar of tien geleden schreef Boudewijn Bouckaert eens een column in Trends die in die richting ging.

Persoonlijk zou ik voorstander zijn van zo'n politiek. Vlaanderen wordt een soort New York of Hong Kong, groen moet er zijn maar dan voor parken en bossen. En wie per se een open en vlakke horizon wil zien staat op een half uurtje in Zeeland of in Noord-Frankrijk.

Maar in wat volgt speel ik advocaat van de duivel tegen mijn eigen standpunt in.

De vraag naar bijkomende bouwgrond inwilligen tot aan de uitputting van de voorraad zou een slechte zaak zijn voor mensen die al grond of vastgoed bezitten. "Een schandalige aantasting van de waarde van ons privé-bezit", hoor ik het syndicaat van huiseigenaars al roepen.

Waarom zou de overheid voorrang moeten geven aan de belangen van wie geen vastgoed heeft, ten koste van wie al vastgoed heeft? Is dat voortdurend uitbreiden van het aanbod aan bouwgrond, méér dan de groei van de bevolking, een taak van de overheid? Kadert dat in de politiek van "geef aan wie niet heeft, en neem af van wie al heeft"? Moet ik de waarde van mijn vastgoed constant zien dalen omdat de overheid voortdurend nieuwe bouwgronden creëert? Is een constante hoeveelheid bouwgrond geen basis van "rechtszekerheid" en een stabiele markt met gekende randvoorwaarden?

Het is een tweesnijdend zwaard.

Persoonlijk zou ik voorstander zijn van een drastische politiek ten nadele van landbouwgrond en ten voordele van bijkomende bossen.

Bijvoorbeeld: landbouwgrond mag omgevormd worden naar 50% bouwgrond en 50% bos. Wie 2 hectaren landbouwgrond koopt mag er 1 hectare van volbouwen op voorwaarde dat hij één hectare bos creëert.

Maar dan zal je de protesten horen opstijgen van de mensen die tot nu toe dure bouwgrond gekocht hebben: "en mijn buurman kan bouwgrond verwerven aan één tiende van de prijs waaraan ik hem verworven heb?". Het zal weeral niet "rechtvaardig" en niet "eerlijk" zijn, zal er te horen zijn.

De huidige schaarste kan je als een gegeven beschouwen, als een constante, waaraan men zich maar moet aanpassen. Het is goed voor de verkopers, slecht voor de kopers. Ik zie niet in waarom de overheid speciale maatregelen zou moeten treffen om de enen te bevoordelen en de anderen te benadelen. Een status-quo inzake de hoeveelheid woongebied bij een grosso modo status-quo blijvende bevolking lijkt me ook niet zo onlogisch.

Tot zover de advocaat van de duivel.

 
At 12:41 Vincent De Roeck said...

De echte reden voor de Vlaamse overheid om die loten niet op de markt te brengen, is omdat ze het "oneerlijk" vindt dat enkel de huidige generatie van goedkope bouwgrond zou kunnen genieten. Zij willen die loten mondjesmaat op de markt brengen om zo ook de volgende generaties nog aan betaalbare gronden te helpen. Op zich natuurlijk zeer nobel, maar niet vrij van economische nonsens. Omdat mensen vandaag meer voor hun grond moeten betalen en dus minder kunnen investeren in productieve toekomstgerichte productieprocessen (via de kapitaalaccumulatie die we "sparen" noemen) neemt de algemene welvaart door deze overheidsmaatregel net af. Onze kinderen en kleinkinderen zullen goedkopere loten kunnen krijgen van de overheid, maar dat zal gepaard gaan met een lagere algemene levensstandaard dan het geval geweest zou zijn moest de staat zich hiermee niet bemoeien. De vraag of de latere generaties hiermee dus gediend zijn, is kennelijk niet aan de orde. Als links maar rustig aan ons algemeen verval kan blijven werken en wij hun idiotieën maar braaf blijven slikken, blijft alles peis en vree in Vlaanderland. Zum kotsen.

 
At 12:54 Vincent De Roeck said...

@ Luc Van Braekel. Twee zaken.

1) Niets moet in mijn ogen een hoge of lage prioriteit krijgen van de Vlaamse overheid. Bos, kavels of akkers, wat maakt het uit? De markt zal wel een optimale mix voorzien zeker? Ruimtelijke ordening moet opnieuw een LOKALE zaak worden en landeigenaars moeten opnieuw vrij zijn om met hun eigendom te doen wat zij willen. Iets heeft pas waarde als mensen er waarde aan toedichten. Als de groene jongens echt belang hechten aan bossen en akkerland, dat ze dan maar eens de daad bij het woord voeren en geld beginnen inzamelen om bossen en akkerland op de private markt te kopen en te conserveren. Het is immers gewoon te eenvoudig om enkel op gestolen belastinggeld te teren en dan dus op andermans kosten de heilige groene te gaan spelen.

2) U begaat als advocaat van de duivel enkele fundamentele fouten. U kan daar echter weinig aan doen, omdat u hier gewoon de neo-klassieke economische dogma's napraat die u zich waarschijnlijk nog van op de schoolbanken of vanuit de "economische" vakpers herinnert. De enige concurrentie die speelt in een economie is die in hoofde van de consument. Die weegt het marginale nut van al zijn opties af en maakt op basis daarvan een beslissing. Het feit dat die in het verleden een loot bouwgrond gekocht heeft, bewijst dat zijn persoonlijk genot van de aankoop daarvan meer doorwoog dan het kostenplaatje. Had hij geweten dat de prijs nadien zou dalen, had hij misschien gewacht. Maar als hij dat niet wist, is er geen enkele reden om dat achteraf "oneerlijk" te vinden. Hij heeft gewoon een gewenst bedrag betaald voor een gewenst product op een gewenst moment. Als men dat al niet meer inziet, hebben de wetten op de consumentenbescherming en de inquisitie van gesubsidieerde klantenorganisaties al meer schade aangericht dan ik daarvoor dacht. Zeker bij klassiek-liberalen als uzelf.

 
At 17:03 Pepperjack said...

Gelukkig dat LVB en Kri.st een paar nuanceringen aanbrachten.

Die van LVB vind ik het meest interessant: in Vlaanderen is het merdendeel ook eigenaar van bouwgrond en dus verkopende partij, dus het geld draait evengoed rond. Daarenboven kan een prijs duur zijn omdat er kopers zijn die het kunnen opbrengen, dus blijkbaar is er geld. Het is een markt van vraag en aanbod. En gezien er evenveel of meer gezinnen eigenaar zijn geworden de laatste jaren als een decennium tevoren, is het zeer te betwijfelen of grond economisch "duurder" is geworden met dus alleen maar netto-verliezers, en 2, of dit komt door overheidspolitiek.

Als bouwgrond goedkoper wordt, houden ofwel verkopers de grond in tot betere tijden (aanhouden van bouwgrond kost niets), ofwel kopen kopers gewoon grotere percelen hoor.

En 't is al aangehaald, als je door een prijsdaling de kopers wil bevoordelen, zul je moeten bijpassen voor gepensioneerden die hun appel voor de dorst in waarde zien verminderen.

Dus al uw ziedende preken hierboven ten spijt, ik peins niet dat er veel zou veranderen. De woonzones zijn daarenboven al tientallen jaren afgebakend, de formidabele prijsstijgingen begonnen in 1999. Veel correlatie tussen zonering en prijzen durf ik daar dus niet uit af te leiden.

Wat in het oog gehouden moet worden is de eigenaarsratio: hoeveel mensen kunnen eigenaar worden.

En als jullie echt denken dat het niet met vraag en aanbod maar met overheidsregulering te maken heeft dat de prijs gezet wordt, waarom koop je dan niet in Wallonië, en hoe verklaar je de prijsstijginen in Wallonië 'waar het zoveel beter is'? En is er een verschil in overheidszonering tussen Luxemburg en Waals-Brabant ofzo dat de prijzen zo verschillen?

Matra's verblinden. Per definitie is overheidsoptreden slecht, dus de 'dure' grond heeft te maken met overheidsoptreden. Genoteerd.

For the record: misschien al eens bedacht dat 6 miljoen Vlamingen een kleiner grondgebied hebben dan 3 miljoen Walen?

 
At 17:03 Anoniem said...

Pepperjack ontkent dus dat de bouwgrondprijs met regulering en kunstmatige tekorten te maken heeft. Hoe kan hij dan verklaren dat dure bouwgrond netjes afgelijnd de taalgrens volgt ?
Zie kaart: http://workforall.net/2009/bouwgrond-g.jpg

Pepperjack heeft blijkbaar ook het recentste pandendecreet niet gelezen.
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=542358&tabId=-682091350
Dat pandendecreet legt loodzware belasting op “planbaten” op. Wanneer verkavelaars landbouwgrond aansnijden moeten ze in Vlaanderen alleen al aan planbaten gemiddeld 53,20€/m² betalen. Dat komt neer op zo’n 65€ per verkoopbare vierkante meter, wat de vervangingswaarde van een perceeltje vlaamse bouwgrond al gauw met 65.000€ opdrijft.

Omdat bouwgrond zodoende extreem duur wordt moeten verkavelaars ten behoeve van “sociaal zwakken” ook nog eens 20% van hun areaal aanbieden aan een sociaal tarief ver beneden kostprijs. Het gevolg is dat verkavelaars hun prijs voor vrije percelen met nog eens met zo’n 15.000€ moeten optrekken zodat straks nog minder mensen bouwgrond kunnen verwerven, nog meer sociale correcties nodig zijn en de mallemolen nog eens kan herbeginnen.

Alleen al de kost van die twee reglementen samen kost zo’n slordige 80.000 € per perceel van 1000m². Het is een typische voorbeeld van verdoken en welvaartvernietigende belastingen die zeer discreet via de immobilienmakelaars wordt geïnd, en daarom ook veelal niet is gekend. Daarinboven verhoogt ze niet eens het overheidsbeslag omdat die loodzware belastingen volgens de dubieuze overheidsstatistieken bij de noemer van de breuk Belastingen/BNP wordt geteld, en niet bij de teller.

Pepperjack vindt die wraakroepende uitbuiting van gezinnen via hun bouwgrond en van nijveraars via hun industriegrond niet erg. Blijkbaar is het lang geleden dat hij eens een oververschuldigd arbeidersgezin gesproken heeft. Hij vergeet bovendien dat al dat geimmobiliseerde geld veel beter had kunnen worden besteed voor productieve inversteringen die reële de welvaart genereren en ons allen ware ten goede gekomen. Het kunstmatig tekort aan industriegrond is immers ook de belangrijkste oorzaak van ons tekort aan starters in Vlaanderen.

Lees toch maar eens dat verhaal van Martin De Vlieghere:
10 jaar Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Georchestreerd bouwgrondtekort heeft bouwgrond onbetaalbaar gemaakt
http://workforall.net/Evaluatie-Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen-RSV.html

Of dat van Philippe Van den Abeele
Decreet Grond- en pandenbeleid: kostprijs onbekend

http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/448

 
At 17:04 Anoniem said...

Zoning is a command by government to use land in a particular way. (...) Zoning is an example of privilege seeking, when the property owners of a neighborhood seek to exclude particular types of land use from their area. Instead of buying this benefit, they use government force to deprive others of benefits and obtain an implicit subsidy.(...)

The solution to the evil done by such confiscation of property and denial of liberty by all levels of government [is] to repeal all zoning laws, building codes, land-use restrictions, and permit costs and delays regarding enterprise and real estate. Only the absolute and total eradication of this government power will prevent arbitrary restrictions and costs from creeping back in.

Instead of forced zoning, there can and should be voluntary agreements among people, with covenants, easements, and community master deeds. If you want to benefit by restricting your neighbor's use of property, you should compensate him.

People are morally owed compensation for the benefits given up when some have exclusive control of land, but that benefit can and should be paid as a rent to the community, rents that also serve as the prime source of public revenue. Paying rent to the community is the efficient and equitable way to pay for and receive benefits from land. Once the rent is paid, then the title holder should have complete rights of possession, free to do with his land whatever is peaceful and honest.
http://www.progress.org/fold189.htm

 
At 18:36 Philippe Van Den Abbeele (op IFF) said...

Dat de prijs van bouwgrond de laatste tien jaar fors gestegen is, hangt ook, en volgens mij wellicht vooral samen met een veel lagere rente dan in de periode daarvoor (met toen een intrest in de grootteorde van 12-14%, tegen de laatste tien jaar rond pakweg 3-5%). Dat Vlaamse bouwgrond gemiddeld drie keer duurder is dan Waalse is dus niet "het rechtstreeks gevolg van het regionaliseren van het ruimtelijk beleid" zoals Vreymans stelt, want zowel in Vlaanderen als Wallonië bestaat de zonering op basis van dezelfde principes al tientallen jaren, met de toen nog federaal vastgestelde gewestplannen. Ook binnen Vlaanderen ziet men enorme prijsverschillen tussen b.v. Knokke, St-Martens-Latem en pakweg de Westhoek. Het prijsverschil tussen Vlaanderen en Wallonië heeft dus vooral te maken met de ligging en met de lagere koopkracht in sommige delen van Wallonië. Een grond in Waals Brabant kost bijna 2,5 keer zoveel als in Luxemburg. Die gemiddelden 'Vlaanderen versus Wallonië' zeggen dus weinig of niets.

Dat "het kunstmatig door de overheid georchestreerde bouwgrondtekort in Vlaanderen" voor een deel bijdraagt tot de forse prijsstijging, is natuurlijk wel waar. Schaarse goederen worden duurder, wellicht zelfs in een zekere zin 'exponentieel' duurder. Ik bedoel dat als een goed maar half zoveel beschikbaar is als er vraag naar is, zal het niet dubbel zoveel kosten, maar wellicht drie of viermaal duurder worden, omdat wie het kan, opbiedt om het toch maar te krijgen. Het punt is dus niet 'Vlaanderen versus Wallonië', maar Vlaanderen met of zonder overregulering. Dat is de grond van de zaak. Er werd niet alleen een zonering ingevoerd (naar het links-groene moto: de buiten is er alleen voor de koeien, de mensen moeten in de stad wonen), maar daar bovenop kwam met de tijd een berg aan regularisering, zoals bv: in woonuitbreidingsgebieden mocht tot nu alleen gebouwd worden door sociale huisvestingsmaatschappijen, denk aan de hele problematiek van de 'zonevreemd' gemaakte woningen en industrie, de toename aan kavels in de landelijke gemeenten mag alleen tegemoet komen aan de 'eigen bevolking', er mag zelfs niet meer overal in de gemeenten gebouwd worden in woongebied, maar alleen in bepaalde kernen, zelfs kleine lokale terreinen voor ambachten worden zeer streng aan banden gelegd, nu recent komt er nog een voorrang voor 'eigen volk' in woonuitbreidingsgebieden, enz, enz... Wie vraagt naar wat meer verkavelingsvergunnigen, redeneert volgens dit collectivistisch principe van zonering, met altijd meer regels. Een gedachtengoed dat rechtstreeks afkomstig is van de communisten die na WOII in de regering zaten, en verder ondersteund werd door bv de communistische architect Braem, en vele anderen. De 'liberaal' Van Mechelen heeft dus tien jaar lang een collectivistische ideologie gediend en ze zelfs heel grondig verder uitgebouwd.

Een alternatief is iets in de zin die Vincent De Roeck aangeeft: "Ruimtelijke ordening moet opnieuw een LOKALE zaak worden en landeigenaars moeten opnieuw vrij zijn om met hun eigendom te doen wat zij willen." Met slechts enkele voorschriften, zoals een rooilijn in straten, geen burenhinder veroorzaken. Maar de hele bovenbouw aan administratie in de provincie en het gewest moet gesloopt worden, met alle decreten over ruimtelijke ordening en grond- en pandenbeleid, en de tientallen uitvoeringsbesluiten. Vlaamse prijzen zouden dan (wellicht?) in één pennentrek GEMIDDELD dichter bij het Waals niveau komen te liggen. Maar of dan de grond in Knokke daardoor drie keer goedkoper zal worden, dat durf ik heel erg te betwijfelen..

 
At 21:51 Pepperjack said...

Anonieme toch, het is exact door zo'n bedenkelijke artikels uit gekende hoek te parroteren, dat je weinig overtuigend overkomt. Als je zoals De Vlieghere stelt dat files veroorzaakt zijn door de RO, (In Waals-Brabant zijn er geen files of wat?) dat het in Vlaanderen dramatisch is maar de verschillen/gelijkenissen met Wallonië niet kunt verklaren, als je niet ziet dat er niet "1" Vlaamse prijs is, dan doe je de zaak meer kwaad dan goed. Kom je dan nog eens af met het 'onmenselijke probleem dat men met 2 moet gaan werken' usw usw. dan is de argumentatie bondig gezegd bedenkelijk tot lachwekkend. Ook al haalt hij zeer correcte dingen aan.

De prijzen volgen à propos de autostrades van en naar Brussel, Antwerpen en Gent, aantrekkelijke stadscentra, aantrekkelijke toerischtische of grenscentra. Niet "de" taalgrens. Ik vraag me ook af of de prijs van "grond" relevant is om de duurte van de woonbehoefte te meten, ma swat.

De verklaring van Van den Abeele is ook zeer steekhoudend. (naast het feit dat er een generatie is gekomen die spontaan een dubbel inkomen heeft, die meer kan besteden aan onroerend goed omdat andere gezinsuitgaven naar beneden gaan, die ouders hebben van een generatie die ongezien vet geboerd heeft, de komst van internet dat de prijzen transparant maakte, en koopjes (vooral door wat ingeslapen oudjes) uitschakelde, de (mi opmerkelijk) STERK verminderde wil om nog met zwart te werken, en gewoon het feit dat we - dankzij de vrije markt - ook rijker worden en beterbetaalde jobs hebben, met meer te besteden inkomen, enzo eindeloos voort).

Het merendeel van de verkopers is particulier. Dus geld dat naar den bouw gaat is niet "immobiel". Zelfs geld dat naar een bank gaat, nog altijd een soort private instellng, is evenmin immobiel, in tegendeel.

 
At 21:52 Pepperjack said...

Vervolg:
Gezien de eigenaarsratio (mi nog altijd de top-graadmeter van wat maatschappelijk funest is of niet) is de prijs blijkbaar toch niet zo "dramatisch". En for your record, ik ken genoeg van onze vierde wereld gevallen, maar ook van gewone mensen voor wie onroerend goed zeer duur is. Als de prijs daalt, kopen diegenen die nu X kunnen opleggen, waarschijnlijk nog altijd voor X geld, maar gewoon grotere percelen. Want "toen het nog goedkoop was" was de eigenaarsratio niet beter, dus nog altijd voor evenveel mensen "te duur". Er zijn altijd mensen voor wie het 'schandalig' duur is, en die zijn altijd overtuigd dat het iemands schuld is, dat het onrechtvaardig is, en dat ze door de overheid geholopen MOETEN worden (ook al zie je dat ze na X jaar sparen al een pak verder zouden staan). Als die mensen niet op reis kunnen gaan, vinden ze eveneens dat het een basisrecht is. Ik wacht tot men vanuit het OCMW standaard GSMkosten gaat vergoeden, omdat communicatie het een mensenrecht is.

De planbatenheffing is hoog in die zin dat van zuivere winst de overheid tot nogtoe ... "0" euro van de verkoper opstreek. Maar het blijft nog altijd een belasting op ne cadeau. Men is dom geweest van met gemiddelden te werken, ipv per streek, maar der is niks dramatisch aan het feit dat iemand die onverwacht en ongepland waarde bekomt, iets afstaat. Voor de ene regio is de meerwaardeprijs een fluitje, voor de andere zal ze wegen.

Ik weet niet of u de wet van vraag en aanbod begrijpt, maar de verkoper zou zijn niet-belasting NIET cadeau doen aan de koper hoor. Al wat eraf is gegaan aan registratierechten toen die van 12,5 naar 10% gingen, kwam netjes bij de prijs. De koop-verkoop is een gesloten 2-partijen transactie, en een lineaire maatregel zoals het verlagen van de registratierechten kwam nooit de koper ten goede. Of course not. De meeneembaarheid edm, zit intelligenter in elkaar, omdat de verkoper voor zijn prijszetting moeilijker inschatting kan maken van wat de werkelijke kost voor "de" koper is.

Dit gezegd zijnde, ben ik wel volmondig akkoord dat al dat ingrijpen zoals sociale of gesponsorde bouwkavels, vele bestuurslagen die zich moeien, het belachlijke provinciaal niveau dat overal bij betrokken wordt, de MILJOENEN die aan nutteloze consultants verbrast worden usw, kortom de 'overhead' en marktverstoring - naast massale immigratie van mensen aan de onderkant van onze maatschappij - bijzonder nefast is. Mi vooral omdat die mensen allemaal iets nuttigers, en echt productief kunnen doen met hunnen tijd.

 
At 21:52 Anoniem said...

Sinds wanneer is Pepperjack liberaal geworden?

 
At 17:16 Paul Vreymans said...

@philippe
Natuurlijke heeft ook de artificiëel lage rente een nefaste invloed gehad op de prijsstijgingen, en er spelen ook wel koopkracht en lokale voorkeuren voor bepaalde (fiskaal vriendelijke) gemeenten een rol. Maar deze invloeden zijn van verwaarloosbare orde in vergelijking met de evidente invloed van het ruimtelijk beleid. Hoe kan je anders de gigantische prijskloof van 1 tot 3 verklaren tussen Wallonië en Vlaanderen ? Was de rente niet even laag onder als boven de taalgrens ? Ook de verschillen in koopkracht bedragen slechts enkele procenten.

De hoofdoorzaak ligt duidelijk de veel te restrictieve zonering die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd gecreëerd onder het mom van de bescherming van de “open ruimte”.

Volledig akkoord dat Ruimtelijke ordening weer moet worden wordt herleid tot zijn essentie: regels op lokaal gemeentelijk niveau die burenhinder voorkomen. Gans die dure bureaucratische bovenbouw in de provincie en het gewest moet worden gesloopt omdat ze slechts vertraging en het geen enkele meerwaarde biedt.

Zonering en bescherming van de “open ruimte” is een van die verzinsels van het ecofascisme dat “progressief” onze natuurrechten willen inpalmen, en de mens alsmaar dieper ondergeschikt maken aan de meest futiele ecologische bedenksels zoals “open ruimte” (in het frans is dit Vlaams verzinsel nog best vertaalbaar als “le néant”). Ook de schimmige windhandel in CO2 certificaten behoort thuis in diezelfde categorie. Op zijn zachts kan men stellen dat het nut van zulke onzinnige bedenksels in geen enkele proportie staan tot de catastrofale gevolgen voor de samenleving. Niet de natuur is bedreigd, maar de mens als vrij en verantwoordelijk wezen. Zie wat de Tsjechisch president Vaclav Klaus daarover vertelt in deze youTube: http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1906

 
At 11:00 Ernest said...

Vincent, graag een link naar deze studie. mvg

 
At 12:15 Vincent De Roeck said...

Beste Ernest,

Ik heb daar zelf ook naar gezocht maar deze niet gevonden. De data komen uit een artikel in het augustusnummer van "Joods Actueel" (de Vlaamse tegenhanger van het "Nederlands Israëlitisch Weekblad") en ook op hun website/weblog kan je een iets beperkter data-overzicht uit die studie terugvinden. Ik heb de gegevens zelf ook nog afgetoetst bij één van mijn contacten in Turkije en zij bevestigde mij dit. Wel zei ze mij dat de Bahcesir-universiteit niet meteen een top-onderwijsinstelling is en dat deze publicatie op vraag van een roddelkrant ("Hurriyet" of iets dergelijks) uitgevoerd werd. Maar goed, de cijfers en statistieken zijn wat ze zijn natuurlijk.

Hopelijk ben je hier iets mee.
Met vriendelijke groeten,


Vincent

 
At 15:52 Anoniem said...

Pepperjack lijkt inderdaad tot inkeer gekomen. Alleen jammer dat hij zonering nog altijd als een evidentie beschouwt en bouwvergunningen zelfs als een “cadeau” van de overheid. Daarmee zet hij de waarheid op zijn kop. De overheid heeft door de zonering eerst het gebruiksrecht van eigendom beperkt en zo de bouwrechten zonder enige vergoeding geconfisceerd. Elke bouwvergunning is daardoor slechts een restitutie van wat eerst ons aller natuurrecht was. Was eigendom immers niet het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken? (Art. 544 Burgerlijk Wetboek). En verleent het EUROPEES VERDRAG MENSENRECHTEN Art. 4-2: niet het recht aan eenieder die zich wettig op het grondgebied van een staat bevindt, zich daar vrij te verplaatsen en er in vrijheid woonplaats te kiezen ?

manu

 
At 15:52 KRIST said...

@ Vincent

Vind je dat de post, brandweer en politie voortaan niet meer langs hoeven te komen in het buitengebied, of dat inwoners van dat buitengebied maar meer voor deze dienst horen te betalen? Daar hoor ik je maar weinig over...

 
At 16:01 Vincent De Roeck said...

@ KRIST

Ik vind niet per se dat deze diensten niet meer in het buitengebied langs moeten komen. Ik vind dat de post privaat zou moeten zijn en dat het dus aan de private spelers is om die keuzes te maken en aan de consumenten om hen daarin te sturen door hun koopgedrag. Brandweer en politie zijn in mijn ogen lokale bevoegdheden. Het is dus aan de lokale overheden om daarover te beslissen én dus om daaraan gekoppeld de nodige lokale heffingen en/of belastingen te koppelen. Persoonlijk vind ik zeker dat mensen die op afgelegen plaatsen willen gaan wonen, meer zouden moeten betalen voor hun diensten dan de anderen. Maar opnieuw, dit zou ten alle tijde een lokale bevoegdheid moeten zijn en de gemeenten mogen van mij zeker hierin met elkaar concurreren. Daarbij denk ik dat brandweer, en politie tot op zekere hoogte ook, ook perfect privaat georganiseerd kan worden. Ik vind het verder zelfs immoreel dat mensen goedkope grond aankopen of in afgelegen oorden gaan wonen waar de vastgoedprijzen veel goedkoper zijn, maar dan wel niet bereid zijn om meer te bepalen voor hun diensten. Het is immoreel om te free-riden op de samenleving. Alleen denk ik dat variabele prijzen voor overheidsdiensten misschien niet de beste keuze is, maar wel een verregaande of volledige privatisering van al die diensten. Idem voor openbaar vervoer. Waarom moet iemand in de stad die elke dag naar zijn job wandelt, belastingen betalen om de een of andere pipo - die goedkoop in een plattelandsdorp woont - zijn bus te betalen? Dat is de echte vraag. De rest is naïef-linkse nonsens. Idem voor de post. Daarbij, wie durft in deze tijden nog beweren dat toegang tot de traditionele posterijen een mensenrecht zou zijn?

 
At 14:09 Anoniem said...

@ krist
Dat verhaal van free-riding op publieke dienstverlening is intussen wel afgezaagd en door de realiteit achterhaald. Je kan mensen uit het buitengebied toch moeilijk van free-riding beschuldigen terwijl je hen verplicht aan te sluiten bij uw zeer de inefficiente monolistische publieke dienstverleners (ook voor diensten die ze soms helemaal niet wensen) zodat ze een veelvoud betalen van wat lokale of private dienstverleners hen kunnen aanbieden.

De realiteit is dat uw publieke dienstverleners geen concurrentie dulden van lokale (gedecentraliseerde of zelfs individuele) initiatieven en vergunningen in die zin systhematisch worden geweigerd.Probeer maar eens een lokaal TV distributienetwerkje op te starten via je privé schotelantenne, of uw intercommunale wat concurentie aan te doen met een lokale huisvuilophaling of als je het wat groter ziet een lokaal elektriciteitsnetwerkje...

De echte Free riders zitten bij de collectivisten die op kosten van de belastingsbetaler op loopafstand zo nodig opera willen zien, of absurd theater waarvoor niet één consument een cent wil bovenhalen. Of bij zij die “open ruimte” wil creëeren op plaatsen waar nooit iemand voorbijkomt. Bevrijd ons aub van die publieke “weldoeners” en laat de consument vrij kiezen voor welke diensten hij welke prijs wil betalen.

 
At 17:53 Anoniem said...

Vincent,

Bedankt, de resultaten lijken niet verrassend maar jammer dat het nu net uit Joods Actueel komt. Deze publikatie heeft helaas een twijfelachtige reputatie wat objectiviteit betreft.

http://www.brusselsjournal.com/node/3026

Ernest

 
At 17:54 Steven said...

"dat deze publicatie op vraag van een roddelkrant ("Hurriyet" of iets dergelijks) uitgevoerd werd."

Hürriyet (Daily News) is absoluut geen roddelkrant; eerder één van de beste bronnen voor een niet-Turkstalige die op de hoogte wil blijven over Turkije.

http://www.hurriyetdailynews.com

Een korte samenvatting van het onderzoek vindt u ook op de site van Hürriyet (en ook op Joods Actueel of Haaretz maar dat zijn inderdaad vreemde bronnen). Dat was maar eventjes googlen voor mij.

http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11765449.asp?gid=243

 
At 17:54 Ernest said...

@ Steven

BEDANKT!

 
At 08:52 Dani said...

We kunnen vaststellen dat Europa een ware agressiegolf ondergaat van de VS.
De Amerikaanse strategen willen ten allen prijze verhinderen dat Europa één wordt, dat de twee /longen/ van Europa , de westerse en de orthodoxe goede maatjes worden met elkaar. Daarom willen de VS ons verzwakken door Turkije binnen de Europese Unie te sleuren en door Rusland van ons weg te duwen.
Er zijn demografische, politieke, economische, culturele, pragmatische en geografische redenen om Turkije niet te laten toetreden tot de EU.
Turkije mag een partner met privileges van de EU worden, geen lid.De prijs die Europa zal betalen voor de verkeerde strategische keuze, zal zeer hoog zijn. Onze regeringen[EU] zijn vazallen van de VS.

 

Een reactie posten