For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Prijscontroles zijn gevaarlijk en contraproductief

Met verbazing namen we kennis van de voorstellen van PS-voorzitter Elio Di Rupo om prijscontroles te gaan invoeren voor "essentiële producten". Wij betwijfelen niet dat dit voorstel ingegeven is door goede bedoelingen, met name een bekommernis voor de armen in onze samenleving. Ook wij, als liberale studenten, zijn immers bezorgd om de koopkracht van elkeen in deze tijden van economische terugval en massawerkloosheid. Maar wij willen er evenwel op wijzen dat het invoeren van prijscontroles een totaal fout antwoord is op dit probleem. Dergelijke ingrepen zullen onbedoelde gevolgen met zich meebrengen die nadelig zijn, faliekant zelfs, voor onze economie en voor net diegenen die Elio Di Rupo met deze maatregel denkt te willen beschermen. Sommige politici denken dat ze met wetten elk aspect van de wereld kunnen verbeteren. Maar wetten hebben hun grenzen. De zwaartekracht kan niet veranderd of afgeschaft worden door een wet en hetzelfde geldt voor economische wetmatigheden. Als men dit probleem wilt oplossen moet men het eerst leren begrijpen. Een persbericht.

Prijzen zijn geen willekeurige getallen of het gevolg van de "hebzucht" van ondernemers. Zij vormen het resultaat van de vraag naar en het aanbod aan bepaalde goederen en diensten. De prijs van een goed is het evenwicht tussen wat de aanbieder wilt krijgen en wat de consument daarvoor wilt betalen. Prijscontroles verstoren dit evenwicht en leggen een onredelijke prijs op aan de aanbieders van de geviseerde goederen. De reactie van de aanbieders zal zijn om minder goederen te voorzien, ze krijgen er immers niet langer de verhoopte prijs voor terwijl hun productiekosten dezelfde zijn gebleven. Zij zullen zich toeleggen op de productie van andere, eventueel gelijkaardige, producten waarvan de prijs niet door de overheid wordt vastgelegd. Of erger nog: zij zullen gedwongen worden om de productie te stoppen met faillissementen en ontslagen tot gevolg. Het resultaat van deze goedbedoelde maatregel zal dus een afname zijn van de beschikbaarheid van deze "noodzakelijke goederen" en dat zal in de eerste plaats net die mensen treffen die deze goederen en diensten het meest nodig hebben. Als verantwoordelijke liberale studenten kunnen we dit hier maar niet genoeg benadrukken.

De geschiedenis heeft bovendien meermaals bewezen dat gedicteerde maximumprijzen niet werken. Een overheid is gewoonweg niet in staat om correcte prijzen te bepalen. Ze beschikt hiervoor niet over voldoende kennis of inschattingsvermogen. Dat is net de reden waarom we dit moeten overlaten aan een eerlijk en evenwichtig systeem: de vrije prijsbepaling door consument en producent. In deze probleemsituatie kunnen we niet toelaten dat deze economische en historische kennis overboord wordt gegooid. Integendeel: een probleem moet aangepakt worden met kennis van zaken. Prijscontroles hebben een effect dat ingaat tegen de bedoeling van de maatregel. Ze zijn een gevaar voor de koopkracht van de consument en de overleving van middelgrote en kleine ondernemingen. Eveneens wensen we hier te benadrukken dat de overheid in deze tijden van crisis de plicht heeft om consumenten en producenten te ontzien van bijkomende moeilijkheden. Als Elio Di Rupo echt bezorgt is om de hoge prijzen van consumptiegoederen moet hij voorstellen doen die de fiscale lasten naar omlaag halen en de overheidsuitgaven onder controle krijgen. De huidige fiscale lasten en de toekomstige schuldenlast zijn immers veel grotere bedreigingen voor onze welvaart. Als onze samenleving eindelijk eens bevrijd zou worden van dat immense overheidsbeslag zal de economische heropleving die daarmee gepaard gaat ongetwijfeld een stijging van de koopkracht voor iedereen genereren. En dat is de enige échte oplossing voor dit probleem.

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is een onafhankelijke studentenvereniging die al sinds 1937 de liberale studenten in de zes Vlaamse universiteitssteden verenigt en een consequente liberale koers bepleit binnen het politieke landschap. Het LVSV is momenteel aanwezig in Leuven, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brussel en Hasselt. Dit communiqué werd ons door LVSV-voorzitter Jan Hayen bezorgd. De tekst werd lichtjes aangepast om aan het format van deze blog te voldoen. Aan de inhoud of boodschap werd niets veranderd.

Meer persteksten van de liberale studenten op www.lvsv.be.

5 Reacties:

At 11:52 Vincent De Roeck said...

Op 10 december laatstleden mocht Barack Hussein Obama in de Noorse hoofdstad Oslo zijn Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst gaan nemen. Nog nooit was de laureaat van deze prestigieuze prijs zo gecontesteerd in de traditionele media als deze keer. Barack Obama was nog maar een maand aan de macht toen hij voorgedragen werd, drie maanden aan de macht toen hij uitverkozen werd en amper een volle dracht van negen maanden aan de macht toen het wereldkundig gemaakt werd. In mijn ogen paste Obama perfect bij eerdere lulkoek-laureaten zoals terrorist Yasser Arafat, eeuwige "loser" Jimmy Carter of doortrapte leugenaar Al Gore. Voor het prestige van de Nobelprijs voor de Vrede moet je het in mijn ogen dan ook al lang niet meer doen eigenlijk. Het geld, 1 miljoen USD, blijft natuurlijk wel nog altijd mooi meegenomen. In tegenstelling tot mijn zéér lage verwachtingen, viel zijn acceptatiespeech bij mij echter wel in goede aarde.

 
At 11:52 Vincent De Roeck said...

Hij gaf toe dat zijn verwezenlijkingen nog maar "dunnetjes" waren, dat hij de prijs misschien "niet echt verdiend" had en dat hij zeker geen pacifist was. Obama gaf op het podium in Oslo toe dat er momenten kunnen zijn wanneer enkel geweld en militaire interventie soelaas brengen. "The Economist" schetste de "Obama-doctrine" na de speech laconiek als "Just war, not just war, and affordable please". "The Financial Times" mat Obama zelfs Cicero-proporties aan en de "New York Times" suggereerde op haar beurt dat Obama er een wel zéér verwrongen kijk op de menselijke natuur op zou nahouden, maar het was vooral de mening van Bill Kristol van "The Weekly Standard" die mij plezierde. Die noemde de speech immers "hard-headed and pro-American", en dat was hij ook. Maar hopelijk blijft het niet bij woorden en kiest Obama duidelijk voor "peace" i.p.v. "appeasement".

 
At 11:53 Vincent De Roeck said...

http://inflandersfields.eu/2009/11/kiest-obama-nu-voor-peace-of-voor.html

"Vrede door leiderschap en krachtdadig bestuur"

http://www.youtube.com/watch?v=k3uU_mCNcKM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=rWVd1C2cU4I&feature=player_embedded

 
At 16:33 Oscar said...

@ Vincent De Roeck,

Bedoelt u prijscontrole (controleren wat de prijs van iets is) of prijsbeheersing. Het Engels woord voor prijsbeheersing is price-control. Mogelijk dat na lezing van veel artikelen in het Engels dit barbarisme, zonder dat er sprake was van opzet, binnen is geslopen.

Overigens vind ik uw artikelen zeer lezenswaardig, interessant en nodig.

 
At 12:58 Anoniem said...

Wordt met prijscontrole niet gewoon prijsbeheersing bedoeld?

 

Een reactie posten