For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Waarom Leopold II toch blijven verguizen ?

In reactie op de eeuwige verwijten in de pers naar het adres van wijlen koning Leopold II zou ik willen zeggen dat het mij met verbijstering blijft slagen dat men enkel in het intrieste regenlandje België zijn koloniaal verleden - zijn enige verwezenlijking van historisch formaat - koste wat het kost naar de vergetelheid wil bannen. De Franse documentaire Hitler? Connais Pas! bracht zo'n "gat in de geschiedenis" in het Duitsland van de jaren zeventig aan het licht. Hetzelfde lot lijkt ons koloniaal verleden beschoren te zijn en ik betreur dat. De Fransen houden immers nog steeds vast aan hun "Francophonie" dat in wezen niets anders is dan een confederatietje van hun ex-kolonies. De Britten hemelen nog steeds hun "Commonwealth of Nations" op, dat ook niets anders is dan een vereniging van hun ex-kolonies. Enkel de Belgen weigeren met klem de grootsheid van hun eigen koloniale geschiedenis te erkennen.

Stierven er in de Portugese kolonies in Afrika niet veel meer slachtoffers dan in Belgisch Kongo? Was het niet in naam van de Britse kroon dat duizenden ongewapende Indiërs op een dag afgeslacht werden in Amritsar? Elke koloniale mogendheid heeft sowieso bloed aan zijn handen, maar dat kan nooit opwegen tegen de grootsheid van die koloniale tijd.

Waarom kiezen wij, Belgen, steeds partij voor het lammetje in plaats van voor de wolf? Omdat de kleinkatholieke reflex in elk van ons maakt dat wij in zwakheid een deugd zien. Hetzelfde gebeurt ook met Kongo. Wij kiezen weerom partij voor de zwaksten en bestempelen onze grootse idealistische en paternalistische voorouders (de Kongolezen spreken over hen nog steeds als over hun "oncles") als barbaren en massamoordenaars. Wat is er toch verkeerd met ons, Belgen?

Terwijl in de Britse salons nog vol lof gesproken wordt over hun "empire where the sun never sets" en in Parijs op de Quatorze Juillet nog steeds Afrikaanse troepen meeparaderen, willen wij, Belgen, onze koloniale erfenis, onze enige prestatie van formaat, vergeten. Ik ben al lang geleden gestopt met Belg zijn, en deze heisa bewijst mijn gelijk. Ik ben gestopt Belg te zijn op 30 juni 1960.

Deze reactie verscheen ook op het forum van De Grootste Belg.

Meer over Belgisch Kongo op www.liberaalarchief.be.

6 Reacties:

At 21:21 Tom Danneels said...

Waarom uberhaupt een politicus verkiezen? Ga je ook de Medici verkiezen omdat hij de opdracht voor de Mona Lisa heeft gegeven? Of die kannunnik die de opdracht heeft gegeven voor het Lam Gods? OK Leopold II heeft voor vele grote bouwwerken gezorgd; maar heeft hij ze zelf ontworpen? Of heeft hij zelf Brussel ontworpen? Dat is toch belachelijk. Eer de kunstenaar; en niet de opdrachtgever!

 
At 21:23 Martin Schoups said...

Waarom moeten we stoeffen me iets wat we verkeerd gedaan hebben. Het is niet om dat andere het doen dat het juist is. Ik probeer het koloniale niet in de vergetelheid te bannen, integendeel.

Ja, we moeten bekennen dat we heel rijk zijn geworden van Congo en dat Leopold 2 mooie dingen heeft laten bouwen maar elke medaille heeft een keerzijde. We hebben 1000den mensen vermoord in Congo. We buitte de staat helemaal uit. We mogen onze fouten niet vergeten maar we mogen ze ook niet verheerlijken.

Inderdaad Belgie is rijk en machtig geworden door Congo maar we deden het ten koste van de Congolezen zelf. We deden iets voor ons vaderland maar op de verkeerde manier. Een heel verkeerde manier en daarom vind ik dat Leopold 2 het niet verdient omdat hij zo'n grote fouten heeft gemaakt, en ja, fouten maken is menselijk maar deze fouten zijn van formaat en ofdat ze zo menselijk zijn, weet ik niet.

 
At 21:24 Bart Brants said...

1890 : De Internationale Conferentie van Brussel veroordeelt in juli de slavernij en ligt (onder impuls van de Koning) aan de basis van een campagne tegen de slavernij in Afrika.

1904 : De reputatie van Leopold II en zijn overzeese onderneming worden in vraag gesteld als gevolg van uitspattingen van Europeanen in Afrika. De Koning roept een internationale onderzoekscommissie in het leven die de verdiensten van het koninklijk beleid in Kongo erkent, maar ook wijst op enkele wantoestanden en lacunes, die de Koning dan probeerde te verhelpen.

Nu stel ik me de vraag eens? Wat heeft deze wantoestanden en lacunes veroorzaakt? De andere Europeanen? Omdat Leopold II opkwam tegen de slavernij? Wat is daar juist gebeurd? De doden herinneren we ons ? Maar waarom is dit gebeurt en waar lag de oorzaak? Of gaan we op typisch belgisch manier ons eigen volk afbreken i.p.v. onszelf te verdedigen?

 
At 21:25 Bart Brants said...

Als koning heeft hij de handen vol met de hevige binnenlandse twisten tussen liberalen en katholieken, en met het oorlogsvrij houden van zijn land : zowel Duitsland en Frankrijk dreigen herhaaldelijk met een militaire invasie in ons land om hun positie te versterken. Zover komt het niet, en ook de Frans-Duitse oorlog van 1870 trekt aan onze grenzen voorbij.

Heeft hij hiermee de belgen niet kunnen besparen van veel menselijk 'belgisch' leed? Terwijl de Fransen en Duitsers mekaar uit aan het moorden waren.

 
At 21:26 Hendrik Trappeniers said...

Dat Belgie uit die oorlog bleef is eerder een verdienste van Leopold I en nog veel meer van Brialmont.
De 19de eeuwse vestingbouwer Brialmont versterkte Antwerpen (onder het bewind van Leopold I) in dusdanige mate dat een vijandelijk leger wel twee ging nadenken vooraleer Belgi‘ binnen te vallen. Brialmont wordt als vestingbouwer genoemd naast een Vauban, Coehoorn, Simon Stevin, ...
Hij had wel de pech dat de artillerie in de 19de eeuw sneller evolueerde dan dat de vestingbouw kon volgen. Forten juist gebouwd konden in 5 jaar volledig verouderd zijn door de snelle evolutie van de artillerie en hun granaten. Nogthans hebben zijn vestingen er in niet geringe mate toe bijgedragen dat Frankrijk en Duitsland ons lange tijd gerust lieten.

 
At 16:34 Ewald Hardeman said...

Het is net dat waar die discusie om gaat, het al dan niet bewoond zijn door 20 000 000 mensen, maar of het er nu 10 000 000 of 1 000 000 waren dat absolute cijfer maakt alleen maar uit als we de Genocide Top 10 willen opstellen...

Men maakt hier het vergelijk met Rwanda, maar Rwanda nu of Congo vroeger is ook een groot verschil, Het Congo van 100 jaar geleden was dicht bebost woud waar een muskiet met veel moeite doorgeraakte, Maw, om een ontmensingscampange op te zetten, moest eerst flink wat infrastructuur opgezet worden en logistiek geinstalleerd worden.

Het is overigens net dat dat een heleboel doden gekost heeft. Het terrein en het millieu was zo slecht en ongezond dat ze alleen maar de outcast van de europese maatschappij naar ginder kregen, degene die niks meer te verliezen had, trok naar de congo... (met alle gevolgen vandien natuurlijk... ) Om de logistiek nodig voor de rubberoogst op gang te krijgen moesten er wegen, spoorlijnen enz... worden aangelegd, en last but not least, stoomboten gedasambleerd over die weg door de jungle gedragen worden tot voorbij de victoriawatervallen... daar werden ze dan geasambleerd en kon de rest van het traject per schip worden afgelegd...

Al da sleur, en hefwerk in een moordend klimaat, (heet en vochtig) met de nodige wilde beesten en insecten die allerlei ziektes verspreiden of uw vege lijf gewoon gebruikten als broedplaats voor hun jongen, ...

Kom ik moet er geen tekeningske bij maken zeker...

En dan trekken er nog wa force publiekers het bos in om "arbeidskrachten" te ronselen...

Altijd maar dieper en dieper de jungle in, verder en verder van enig commando of gezag, er zal daar nogal verkracht en gemoord zijn achter een week of 6 in den jungle zonder een vrouw te zien, ...

 

Een reactie posten