For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Belgisch Kongo : het grote vergeten

We mogen "onze" Kongo nooit vergeten want het is de enige Belgische realisatie van enig formaat. Ik zou tevens willen reageren op de pogingen van ettelijke opinieschrijvers om koning Leopold II te herleiden tot een massamoordenaar. Ik ben de eerste om te erkennen dat er in (Belgisch) Kongo problemen waren en nog steeds zijn, en bepaalde praktijken die het daglicht schuwden en als mensonterend gelden. Ik weiger wel de collectieve schuldidee te onderschrijven, alsook de verontschuldigingen van Louis Michel aan het adres van Kongo op de Afrikatop in Durban. Het westen is niet verantwoordelijk voor hun persoonlijk falen, evenmin als wij als enige schuld zouden dragen voor de slachtingen en fouten in onze voormalige kolonie. Genocide en filantropie gingen er immers hand in hand, maar de perceptie was natuurlijk anders.

Ten eerste kan Leopold II nooit aansprakelijk gesteld worden voor de honderdduizenden doden en de miljoenen verminkten in Kongo Vrijstaat daar Leopold zelf nooit in Kongo geweest is, laat staan dat hij een order uitgevaardigd zou hebben dat deze gruwelen beveelde of zelfs maar enigszins rechtvaardigde. Ten tweede is de slachtoffertol in dit soort populaire verkiezingswedstrijden niet eens zo belangrijk, zeker niet als je weet dat de grootste Brit, Winston Churchill, tientallen Duitse burgersteden (met Dresden als bekendste voorbeeld) vernietigd heeft zonder dat die ook maar enig strategisch doel waren, dat Joseph Stalin - die meer mensen afgeslacht heeft dan Hitler - in Rusland en Mao in China nog steeds aanzien worden als grote staatsmannen, dat de markantste persoonlijkheid van de 20ste eeuw Adolf Hitler geworden is en dat hij - na de censuur der politiek correctheid - vervangen werd door Albert Einstein, de man die indirect verantwoordelijk is voor de twee atoombommen op Japan en voor alle doden achteraf in de Koude Oorlog die puur gebaseerd was op de angst voor net die atoombommen.

België wil weer heiliger dan de paus zijn. Maar laat ons toch simpelweg de feiten volgen. Leopold II redde miljoenen Afrikanen van de Arabische slavenhandelaars, gaf België een prachtige hoofdstad, zorgde voor het beste instituut voor de tropische geneeskunde ter wereld en droeg bij tot de economische opgang van België. Het is niet toevallig dat Gaston Eyskens in het begin van de jaren zestig de Eenheidswet moest doorvoeren om de Belgische economie terug op de rails te krijgen! En dan heb ik het nog niet eens gehad over de welvaart van de inlanders voor hun Dipenda, die ettelijke malen hoger lag dan hun huidig niveau.

Laat ons Leopold II herdenken met de gevleugelde woorden die generaal Emile Janssens in het Afrikamuseum te Tervuren tegen het standbeeld van Leopold II zei, enkele weken na de Dipenda.
Sire, ils vous ont couillonné.
Deze reactie verscheen ook op het forum van De Grootste Belg.

Meer over Leopold II op www.degrootstebelg.be.

5 Reacties:

At 21:00 Martin Schoups said...

1. Ik zie niet in wat Jozef Stalin (geen Belg), Adolf Hitler (geen Belg), Albert Einstein (geen Belg) en Winston Churchill te maken hebben met de verkiezing van De Grootste Belg omdat ze allemaal geen Belgen zijn.

2.Ik heb in mijn korte opmerking, geen enkele uitspraak gedaan over deze heren.

3.Belgie was toen onder zijn bewind, hij koloniseerde Congo. Dus wie is mede verantwoordelijk voor deze daden. Ja Leopold 2. Dat doe ik nu wel en ik geef dhr. Vincent De Roeck over die heren groot gelijk.

4.Congo koloniseren was echt niet noodzakelijk toen. Leopold 2 had alleen maar de rijkdommen van het land voor het oog.

5.Dat hij miljoen Congolezen van de slavernij redde is lichtjes overdreven. Dat "redden" maakte hij dan weer "goed"(eerder slecht maar anders klopt mijn uitspraak niet) doordat hij 1000den Congolezen vermoordde. Niet hij wel te verstaan maar de mensen die onder zijn gezag stonden.

6.De prachtige hoofdstad die hij ons gaf, welk belang heeft dat, dat is louter een materiele zaak. Ik ben er niet zo zeker van of hij wel voor die opbloei heeft gezorgd. Hij had daar toch geen invloed op. En dat instituut ik weet niet ofdat dat nu zo nuttig is voor al de werklozen, gehandicapten etcetera.

 
At 21:01 Martin Schoups said...

1.Het is niet het grote geweten van dhr De Roeck maar het grote vergeten. Hoewel het grote geweten bij mij teks toepasselijk zou zijn geweest

2.Op regel 3 staat plots 2. Dat hoort bij punt 2

3. Bij het laatste punt staat : Ik weet niet of Leopold 2 voor die opbloei heeft gezorgd. Ik bedoel de opbloei van de economie waar Dhr De Roeck.

4.Ik ben ook enkele leestekens vergeten maar dat is wel duidelijk.

 
At 21:02 Hendrik Trappeniers said...

Leopold II had Congo als privaat bezit (hij had de grootmachten slim tegen elkaar uitgespeeld en Congo Vrijstaat opgericht waarvan hij de "souverein" was) en zolang hij leefde had de Belgische staat niets te maken met Congo. Belgie heeft Congo geerfd van Leopold II en is tegen wil en dank een koloniale grootmacht geworden.

 
At 21:02 Paul Frederickx said...

De belgische staatslieden moesten de Congo niet nemen als colonie, ze hadden ook "bedankt" kunnen zeggen.

Wie had er dan opgedraaid voor de "miljarden zwarten die gemarteld en ter dood gabracht werden op de meest barbaarsche manier".

Maar het hemd is altijd nader dan de rok en bovendien bracht het nog een aardige duit op. En dan is er nog...

 
At 21:04 Greet Stevens said...

Het belgisch parlement,dat geen belangstelling toonde voor de expansiepolitiek van de koning, stemde er toch mee in, dat Leopold II de titel van souverein over deze "onafhankelijke Kongostaat" zou dragen (1885-1908). Deze persoonlijke unie, tussen Belgie en Kongo, mocht voor het land geen enkele financiele verplichting meebrengen. Tot 1890 heeft Leopold II, alle uitgaven in verband met Kongo, met eigen middelen moeten dragen. Pas in 1895, dankzij minister Beernaert, waarover men het vroeger al heeft gehad in deze uitzendingen, die een standbeeld heeft aan het Marie-Jose plein in Oostende, kon Kongo rekenen op een eerste grote geldlening. Toen 5 jaar later, in 1895, een nieuw voorschot werd toegestaan, was er voor het eerst sprake, van een overname van Kongo door Belgie. De oppositie van radicaal-liberalen en socialisten, deed dit eerste plan schipbreuk lijden. Pas in 1908 aanvaardde het land, zijn rijke overzeese kolonie, die in de toekomst zou behoren tot het nieuw opgericht ministerie van kolonien.

 

Een reactie posten