For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

10 euro per Belg per jaar voor Tiense suiker

Hieronder geef ik mijn verontwaardigde reactie weer zodra ik nota genomen had van deze Europese wanpraktijk. Vorig jaar kreeg de oubollige en niet rendabele Tiense suikerindustrie een totale subsidie vanuit de Europese Unie - met andere woorden vanuit de door ons betaalde belastingen - van meer dan 110 miljoen euro, oftewel meer dan 10 euro per Belg. De geïnstitutionaliseerde roof van de overheid werpt vruchten af voor overbetaalde niet-productieve boeren. En dan te bedenken dat de vrije markt niet enkel eeuwenlang welvaart gecreëerd heeft, maar ook dat de vrije markt in een ver verleden de hoofddoelstelling van de Europese Gemeenschap was. Het kan verkeren, zei Bredero, en gelijk heeft hij. Jammer genoeg.

Ten eerste wil ik nogmaals benadrukken dat België in de EU een nettobetaler is, dit wil zeggen dat we meer geld in de Unie steken dan we er (rechtstreeks) uithalen. Daarom begrijp ik de verbouwereerdheid hieromtrent niet, daar het maar het topje van de ijsberg is. Vlaanderen is immers één van de grootste nettobetalers in de EU, temeer daar de regio van Henegouwen één der meest gesubsidieerde en achtergestelde regio's van de ganse EU is! Vlaanderen onderhoudt immers rechtstreeks Wallonië zoals ook Vlaanderen de EU en bijgevolg een tweede maal Wallonië onderhoudt! Aan deze wantoestanden dient ten stelligste een einde gesteld worden. Er bestaat immers in de werkelijkheid - in tegenstelling tot in bijvoorbeeld het voetbal - niet zoiets als de "Europese vetpotten" waarmee België en/of Vlaanderen zijn eigen welvaart kan doen groeien! De EU kost ons enkel geld en - recht uit het hart - kan ik ook opwerpen dat door het niet organiseren van een referendum ("geef ons ten minste het recht 'neen' te zeggen!") over de grondwet de Europese gedachte aan mij een voorstander verloren heeft.

Ons belastinggeld wordt immers opgesoepeerd en verkwanseld door de Europese Commissie die benoemd werd door de regeringen en dus niet door de kiezer (!) zoals het in een democratie betaamt. Het Europees Parlement dat wel direct door de belastingbetaler verkozen werd, heeft nauwelijks bevoegdheden die naam waardig. De EU is een grote farse en façade geworden voor verspilzucht, cleptocratie, bureaucratie, nepotisme en vriendjespolitiek. Daarom dient elke liberaal die naam waardig in naam van het gezond verstand en het liberalisme de huidige corporatistische Unie te verwerpen en eendrachtig te ijveren voor een libertarische Unie met burgerrechten, directe democratie via referendum en meer rechtstreekse benoemingen door het volk naar Amerikaans model. De idee van een Verenigde Staten van Europa is de enige mogelijke toekomstvisie.

Ten tweede had ik ook graag mijn ongenoegen geuit omtrent het bestaan an sich van exportsubsidies en importtaksen, twee monstrueuze instellingen die over de ganse lijn indruisen met de basisprincipes van het liberalisme. Laat de natuurlijke selectie, de idee van vraag en aanbod, de vrije markt, de vrije staatsloze concurrentie en de "onzichtbare hand van de economie" (naar Adam Smith) toch voor de herverdeling van de goederen zorgen. Is de ondergang van de USSR niet het beste voorbeeld van het intrinsiek falen van elke vorm van protectionisme? Zijn de Trabant, de Oost-Europese lijnsteden en de armoede in het GOS niet de beste tegenvoorbeelden? Laat ons lessen trekken uit het verleden en het protectionisme, het colbertisme en het mercantelisme afzweren, liefst nog voor het te laat is en we enkel nog maar puin kunnen ruimen!

Tenslotte stel ik mij nog een laatste algemene en pertinente vraag. Een vraag die men in onze verkrachte welvaartstaat niet meer mag stellen. Een vraag waarvan alle linkse politici sidderen en beven. De vraag of de staat in de economie ooit enig nut heeft, gehad heeft of ooit zal hebben? De vraag stellen, is ze beantwoorden: Neen.

Deze reactie verscheen ook op het forum van het LVSV Leuven.

Meer over de nefaste invloed van de EU op www.liberales.be.

3 Reacties:

At 00:44 Chris Demeyere said...

Opnieuw neemt Vincent me de woorden uit de mond!

Nu pleitte het LVSV op het vorige VLD-congres resoluut voor de afschaffing van alle landbouwsubsidies dus is het wel duidelijk dat we daar allemaal achter staan.

Landbouwsubsidies zijn een perversie. Het huidige artikel op Liberales maakt dat ook duidelijk hoewel Mathias naar mijn smaak niet genoeg het fundamentele fout zijn van subisidies aanhaalt en een beetje teveel de misbruiken aanvalt.

Geen inmenging in de economie!

 
At 12:36 Hugo said...

Als de liberalen de tjeven maar kunnen bashen, zijn ze alweer content. In plaats van eens te kijken naar de honderden mensen die de suikerindustrie in Vlaanderen tewerkstelt. Wat gaan de liberale snotapen doen met die honderden? Ze werk geven in hun projectjes en/of fictieve bedrijfsdromen? Ik betwijfel het.

 
At 16:28 Peter Mertens said...

Wat is er nu precies aan de hand met die Europese suikersubsidies?

Ten eerste, is het slecht voor het milieu. Ten tweede, het is een katastrofe voor de suikerboeren in de derde wereld. Terwijl Europa (en de VS) de derde wereld verplichten om alle importheffingen af te schaffen, en Europese bedrijven ongehinderde toegang te geven tot de lokale markten in de derde wereld, kunnen Afrikaanse suikerboeren niet naar Europa exporteren, omdat ze … exportheffingen moeten betalen van maar liefst 140%. Dat is wat Europa onder ‘vrije markt’ verstaat. Voor Mozambique, een van de goedkoopste suikerproducenten ter wereld, zijn de Europese importheffingen een ramp. 75% van de landbouwbevolking leeft er in armoede, ze produceren goedkope kwaliteitssuiker bij de vleet, maar ze kunnen ze niet in Europa verkopen… omdat Europa liever Europese suiker koopt… die 3 keer zo duur is. Ten derde, die suikersubsidies zijn ook een ramp voor de belastingbetaler, voor de gewone werkende mensen : de Europese subsidies kosten de belastingbetaler 1,6 miljard euro per jaar.

En wie profiteert daar van? De grote Europese suikermonopolies, gigantische landbouwconcerns, zoals British Sugar, die dankzij de Europese subsidies en het geld van de Europese belastingbetalers, winstmarges van zo maar even 20% realiseren.

 

Een reactie posten