For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De Bush-dynastie en de vrijmetselarij

De familie van de voormalige en huidige Amerikaanse president George Bush sr/jr. blijkt nu toch niet zo deugdzaam Christelijk te zijn als ze in de media maar willen door laten schijnen. Een mooi stukje image building, dat wel, maar of ze hiermee weg geraken, is natuurlijk een heel andere vraag. Zoals ook het merendeel van de andere Amerikaanse presidenten - stuk voor stuk "verlichte" geesten - was George Bush Sr. lid van een vrijmetselaarsloge. Biografen en historici erkennen dit als een onomkeerbaar factum. Enkel de religieuze radicalen willen dit niet zonder meer aanvaarden en blijven poneren dat Bush wel degelijk een intrinsiek God fearing Christian is. Voorlopig nog met succes. Zijn zonen hebben dan wel geen nauwe banden met de vrijzinnigheid, maar wel met tal van organisaties in de marge daarvan, in hoofdzaak met secret societies die geënt zouden zijn op de Illuminati.

De link tussen de familie Bush en de international freemasonry is desalnietemin uitermate duidelijk. George Bush Sr. heeft in zijn jonge jaren zijn genegenheid voor de vrijmetselarij en zijn lidmaatschap van een loge nooit onder stoelen of banken gestoken. Daarenboven heeft hij bewust zijn presidentiele eed afgelegd op de George Washington Bible, een Bijbelversie die allesbehalve correct is naar de Christelijke traditie en ontsproten is uit het brein van de Amerikaanse loges. Het feit dat deze Bijbel voor de inauguratie speciaal uit de private bibliotheek van de St. John's Lodge in New York aangevoerd diende te worden, bewijst nogmaals de nauwe banden tussen Bush en de Freemasonry.

Ook de zonen Bush (van Jeb tot George Junior) kwamen en komen nog steeds veel in contact met de vrijmetselarij. Beiden waren aan de universiteit van Yale immers lid van de Order of the Skull and Bones, een geheim genootschap geent op de Illuminati-sekten in het door de kerk gedomineerde Europa van voor de Verlichting. De Illuminati waren de voorlopers van de huidige vrijmetselaarsloges. Het blijft ons verbazen dat een dergelijke familie er toch nog in slaagt om de Amerikaanse oerchristenen, de bewoners van de Bible Belt, voor zich te winnen. Ze hadden evengoed op de antichrist zelf kunnen stemmen.

Ook dit sterkt de libertarische idee dat de Amerikaanse maatschappij zich steeds meer en meer lostrekt van zijn archaische religieus geinspireerde opvattingen en dat de VS zich bij het rijtje van verlichte landen zal gaan voegen dat de seculiere staat en niet langer het klerikaal bestel propagandeert. Met een verlichte vrijzinnige president aan het roer kan de Amerikaanse ark eindelijk terug vooruitgaan. En zowel ik als de Opperbouwmeester zagen dat het goed was ...

Deze reactie verscheen op tal van internetfora.

Meer over de vrijmetselarij op www.vrijmetselarij.net.

3 Reacties:

At 16:04 Anoniem said...

Grappige veronderstellingen. Ik wil die bronnen wel eens weten. Daarbij, ik dacht dat de vrijmetselaars niet per definitie antiklerikaal waren.

 
At 00:26 Rozenkruiser said...

Reguliere Loge (Londen) = niet antiklerikaal
Irreguliere Loge (Parijs) = antiklerikaal

De RL domineert in de ganse wereld. De IL domineert in Frankrijk, België en Zuid-Europa.

 
At 10:47 Fonske said...

Ik denk dat Vincent De Roeck hier spijkers met koppen slaat. Ik vraag mezelf ook al een hele tijd af of Bush jr lid is van een vrijmetselaarsgilde, genaamd "New World Order"? Ik krijg namelijk steeds meer het vage vermoeden dat alles wat er nu gebeurd in deze wereld behoorlijk uitgedacht is door bepaalde lieden die over een enorme macht en invloed beschikken, als dat wel zo is, dan wordt het wel een hele enge samenleving, gecreëerd door bovengenoemde gildes. Ik weet het voor de rest eigenlijk ook niet, maar het is wel iets wat me wel bezig houd. Oorlogen als afleidingsmaneuvers, olie duurder, inflatie en de euro enz... Volgens mij stinkt het aan alle kanten. Ik vraag me dus af of ik de enige ben, die met enige wantrouwen dit allemaal overdenkt? En dit artikel van Vincent De Roeck wijst ook al in die richting. Creepy hoor...

 

Een reactie posten