For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

The land of the free !

Recente opiniepeilingen in de Verenigde Staten van Amerika, de bakermat van de vrijheid, van de directe democratie en van economisch dynamisme zonder weerga in de hedendaagse wereld, geven een kentering aan in het sterk verzuilde politieke landschap. De Libertarian Party of America, een klassiek-liberale politieke beweging, versterkt daarin zijn dominante positie onder de niet-traditionele partijen. Zonder twijfel is de LP de enige échte third party waarmee de Republikeinen en Democraten rekening moeten houden. Onder het presidentsschap van Ronald Reagan had de LP een natuurlijke bondgenoot in de GOP, maar sinds George W. Bush meer geld uitgeeft dan Bill Clinton en sinds Bush de GOP omgevormd heeft tot een big spenditure, big government partij, is de onderlinge band verwaterd. Niets staat een alliantie met de Democraten nog in de weg.

Slechts 24% van de Democratische kiezers hebben nog vertrouwen in hun partij en uiten in deze onafhankelijke peiling hun bedenkingen bij het nut om op de democraten te blijven stemmen. Hetzelfde stramien vinden we onder het Republikeinse electoraat waar niet meer dan 26% zichzelf nog kan vinden in de koers die de Grand Old Party ingeslagen heeft onder het presidentschap van George Walker Bush en bijgevolg dus ook op zoek is naar valabele alternatieven.

De LP is momenteel al zonder twijfel de derde grootste politieke partij in de VS. Onder de kleintjes heeft ze enkel nog maar enige concurrentie van de links-liberale American Green Party en de extreem-conservatieve America First Party. De LP eindigt nagenoeg steeds derde in alle verkiezingen (burgemeesters, gemeenteraden, Congres, enz.) en moet enkel op presidentsvlak de groenen voor laten gaan door de charis- matische Ralph Nader die zijn lot steeds aan dat van de AGP koppelt.

De LP heeft een gloednieuw trainingsprogramma uitgebouwd om zijn kandidaten klaar te stomen voor het grote werk, het breken van de tweespalt in de Amerikaanse politiek tussen de olifanten en de ezels. Politieke analysten in de VS erkennen deze kentering als een reële mogelijkheid in de nabije of de iets verdere toekomst. Ook de in de steek gelaten kiezers van zowel links als rechts zoeken steeds meer onderdak bij de libertariërs omdat ze op ethisch vlak (homorechten, vrijheid, ...) progressiever zijn dan de democraten en omdat ze op economisch vlak (vrijemarkt, vrijhandel, ...) radicaler zijn dan de republikeinen. Ook hun verregaand anti-socialisme trekt vele kiezers aan die nog steeds met de angs zitten voor een terugkerend communisme.

Ook ettelijke grote Amerikaanse organisaties wedden niet langer uitsluitend op een politiek paard maar spreiden hun steun nu ook deels over de LP. De National Rifle Association, de Heritage Foundation en de John Birch Society zijn daar maar enkele voorbeelden van. Kortom, de VS staat momenteel voor een belangrijke uitdaging. Is Amerika klaar voor een driepartijenstelsel? De toekomst lijkt in ieder geval veelbelovend. Eén ding staat al vast: de grote overwinnaar in zal sowieso het libertarisme zijn. De wereld mag Amerika weerom dankbaar zijn.

Deze peilingen bleken na de tussentijdse verkiezingen van november toch niet te kloppen. De LP brak nergens echt door.

Meer over de Libertarische Partij op www.lp.org.

4 Reacties:

At 19:08 Anoniem said...

Ik begrijp je extreme voorliefde voor het libertarisme en voor de Libertarian Party. Maar daar stopt het ook mee.

Ben je al "lifetime" lid van die partij? Ik denk het niet.

Waarom nog niet? Of blijft het enkel bij woorden ... een salonlibertarier noemen we zo iemand!

 
At 19:09 Lucas said...

Hehe, de libertariers hebben niet gewonnen met de laatste verkiezingen. Nul verkozenen! Haha, goede prognose, Vincent.

 
At 19:10 Vincent De Roeck said...

Lucas, je doet de waarheid oneer aan. De libertarische partij heeft wel gewonnen. Ze hebben nog nooit een zetel gehaald, so what?

Het verschil tussen de winnaar en de verliezer van de Reps/Dems was kleiner dan het aantal stemmen dat de libs daar behaalden. In de toekomst zullen ze wel rekening gaan houden met de libertarische kiezers!

 
At 00:29 Kris Verhelst said...

Vincent, lees anders eens de cursus van professor Kerremans (K.U.Leuven) over "Het Amerikaanse federale politieke systeem". Daarin stelt Kerremans in een 20 pagina's dik hoofdstuk met feitenmateriaal dat "third parties" door een samenloop van honderden factoren géén politieke macht/invloed hebben, tenzij dan in het lichtjes sturen van de twee grote partijen. Zelfs Ross Perrot en/of Pat Buchanan, of Ralph Nader en nu misschien Michael Bloomberg hebben nooit écht een kans gehad.

 

Een reactie posten