For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De dialectiek van Hegel

In navolging van de egoismequiz heb ik vandaag tevens de politieke overtuigingquiz van het "Nederlands Libertarisch Centrum" (NLC) afgelegd. Ook hier is de uitkomst niet geheel onverwacht en zijn er geen verrassingen. Ik situeer mij in de schemerzone tussen gematigd liberalisme en radicaal libertarisme. Het blauwe stipje duidt mijn principiele politieke overtuiging aan in het Nolan-diagram. Ik ben een principieel liberaal zonder meer. Het gele stipje daarentegen duidt mijn praktische politieke overtuiging aan en klasseert mij onder het libertarisme. Deze uitkomst is geheel overeenkomstig de verwachtingen en is zinvol daar ze mijn innerlijk wikken en wegen mooi weergeeft. Enerzijds ben ik een overtuigd liberaal die gelooft in de vrije markt, een minimale staat en individuele vrijheid. Anderzijds besef ik ook dat het huidige gepolitiseerde liberalisme niet langer overeenkomt met die drie basispeilers van het oerliberalisme, waardoor ik mijn heil in meer radicalere hoek moet gaan zoeken, namelijk in die van de anarcho-kapitalisten of libertariers.

Het libertarisme is een iets mildere vorm van het anarchisme en beoogt een volledig afwezige staat en een maatschappij die geordend wordt door de vrije markt. Een dergelijk iets kan ik niet voor 100% beamen daar ik de mening toegedaan ben dat er voor een minimale staat in dienst van de vrijheid en de vrije markt nog wel een toekomst weggelegd kan zijn, zoals ook Adam Smith ooit voor ogen had. In de huidige politieke consternatie moet ik echter wel libertarier zijn om mijn eigen overtuiging niet te verloochenen.

Als het liberalisme mijn these en het libertarisme mijn antithese is, bevindt mijn synthese volgens de dialectiek van Hegel zich in het klassiek liberalisme dat ooit de wereld bevrijd heeft van de dogma's en het klerikale juk en dat dit weldra weer zal (moeten) doen, of we gaan allemaal tezamen aan onze linkse decadentie ten onder.

Met dank aan het Nederlands Libertarisch Centrum voor de analyse.

Je kan deze test ook zelf afleggen op www.libertarian.nl.

2 Reacties:

At 15:05 Anoniem said...

Wat een gezever toch dit soort berichten. Een veel te jong studentje waant zich naar aloude gewoonte al een volwassen man met een uitgesproken mening. Jammer dat uit die mening nauwelijks realiteitszin blijkt, wat nochtans noodzakelijk is in een debat tussen volwassenen.

 
At 10:55 Evelyne said...

Het knappe aan deze quiz a.h.v. de chart van Nolan is dat ze de werkelijkheid zéér nauw benadert. Communisme, socialisme en fascisme zijn inderdaad géén tegenpolen, maar zijn in mekaar vervlochten. Dat komt schitterend tot uiting bij Nolan.

 

Een reactie posten