For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Geen uitkeringen meer via de vakbond !

Een aantal weken geleden werd bekend dat een man uit Geraardsbergen dreigde zijn werkloosheidsuitkering niet langer uitbetaald te krijgen, omdat hij achterstond met de betaling van zijn lidgeld aan het ACV. Deze praktijk is voor Jong VLD onaanvaardbaar en maakt duidelijk dat de vakbonden hun boekje te buiten gaan. Jong VLD pleit er al langer voor om de werkloosheidsuitkeringen niet te laten uitbetalen door de vakbonden, maar door de RVA zelf. Het is een totale aberratie dat vakbonden op dit moment een kerntaak van de overheid op zich nemen. Hiermee verzekeren ze zich van een stroom geld en een vast en uitgebreid ledenbestand. Vele mensen sluiten zich immers aan bij een vakbond om later, bij eventuele werkloosheid, beter bediend te worden. De situatie in Geraardsbergen doet ook de vraag rijzen of het ACV wel zo sociaal voelend is. Zij beschouwen het uitbetalen van werkloosheids- uitkering blijkbaar als een geldmachine, en een middel om aan cliëntelisme te doen.

Ook kan men zich de vraag stellen of de vakbonden in deze constellatie wel voldoende gemotiveerd zijn om de werkloosheid ook echt terug te dringen. Het wordt tijd dat de vakbond zich weer gaat bezig houden met zijn “core business”, namelijk het vertegenwoordigen en het verdedigen van belangen van werknemers binnen bedrijven. Het is aan de politiek om het speelveld van de vakbonden te bepalen en te beschermen. Het recht op verenigen en het verdedigen van de belangen van werknemers zijn ook belangrijke liberale waarden die de overheid steeds in acht moet houden.

Jong VLD Voorzitter Edward Roosens wil dan ook als volgt besluiten:
Het is niet de taak van de vakbonden om werkloosheids- uitkeringen uit te betalen. De overheid kan deze taak perfect op zich nemen en dit op een veel efficiëntere, geautomatiseerde manier. De meer dan 300 miljoen euro aan administratiekosten die hiervoor jaarlijks door de overheid aan de vakbonden wordt betaald, is weggesmeten geld.
Dit persbericht van JVLD'er Philippe De Backer verscheen in een aantal kranten en werd tevens door tal van weblogs overgenomen.

Meer over de auteur op www.philippedebacker.be.

4 Reacties:

At 18:59 Anoniem said...

Inderdaad, dit is schandalig. Het is typerend voor vakbonden om zo te redeneren. Denkt er eigenlijk nog iemand dat de vakbonden ook maar iets geven om het lot van de werknemers? Het blijft ook grappig hoe de vakbonden steeds blijven hameren op het "fiscaal paradijs" dat België is voor de rijke vermogensrenteniers, terwijl ze zelf al hun reserves op Bermuda plaatsen om de Belgische fiscus te ontlopen.

 
At 14:27 Hugo said...

Maar met het uitbetalen van die uitkeringen door de vakbonden creëren zij jobs en werken ze cliëntelisme in de hand. Ook worden de vakbonden zo van een minimum aan werkingsmiddelen voorzien. Je kan er voor of tegen zijn, maar het systeem werkt.

 
At 11:45 Kris said...

De vakbondscultuur en verzuiling in dit land zijn er de oorzaak van dat we nu met de gebakken peren zitten.

Vakbonden zijn absoluut nodig, je zal mij nooit een pleidooi horen voeren tegen vakbonden. Hun vlag (VAKbond) moet echter de lading dekken en de organisatie moet zich, net zoals de overheid ,beperken tot haar kerntaken. Die kerntaken zijn nu eenmaal het verdedigen van de werknemer tegen maatschappelijk onaanvaardbare misbruiken van malafide werkgevers, de rol van spreekbuis van een groep VAKmensen op zich nemen en waar nodig juridische bijstand verlenen aan werknemers.

Het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen hoort daar niet bij, zich mengen in het democratische beslissingsproces evenmin. Reeds meerdere malen hebben de vakbonden zich bezondigd aan het ongefundeerd opjutten van een grote groep werknemers op basis van eigenbehoud of om hun politieke broeders ter wille te zijn, denk maar aan de betogingen en stakingen nav het generatiepakt.

Het Belgische systeem waar vakbonden gemachtigd zijn om werkloosheidsuitkeringen resulteert in het paradox dat de bonden belang hebben bij meer inactiviteit, en derhalve zijn verworden tot werklozenbonden i.p.v. vakbonden.

 
At 11:46 Geert Van Nauwelaerts said...

Het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen dient dringend worden uit handen genomen van de vakbonden, en dat is enkel maar gezond verstand.

 

Een reactie posten