For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Verhofstadt gelauwerd door Jong VLD

Op vrijdag 11 mei 2007 werd in het majestueuze Kasteel Middelheim voor de 21ste keer de “Blauwe Kei” uitgereikt. Deze gala-avond wordt jaarlijks ingericht door alle Jong VLD-afdelingen van Groot-Antwerpen. Op deze vrijdagavond huldigde men naar aloude gewoonte een aantal personen omwille van hun inzet voor het liberaalblauwe gedachtegoed. De “Blauwe Kei 2007″ werd uitgereikt door Vlaams minister Dirk Van Mechelen, de laureaat van vorig jaar, en door Kristof Bossuyt, de kersverse voorzitter van de koepelorganisatie Jong VLD Groot-Antwerpen. De leden van Jong VLD Groot-Antwerpen verkozen ditmaal massaal de Belgische premier Guy Verhofstadt als laureaat.

De publicatie van zijn 4de Burgermanifest, zijn uitgesproken liberaal engagement naar een nieuwe ambtstermijn toe en zijn talrijke - in hoofdzaak ethische - verwezenlijkingen uit de afgelopen twee legislaturen werden als hoofdredenen aangehaald om hem met deze gegeerde “award” te bedanken. Ook aan de vooravond van 10 juni, de zéér cruciale verkiezingen voor het liberalisme in Vlaanderen, kan onze uittredend premier alle steun vanuit Jong VLD wel gebruiken.

Guy Verhofstadt vervoegt zo het rijtje liberale laureaten waartoe recentelijk ook Antwerps superschepen Ludo Van Campenhout en de Vlaamse ministers Marino Keulen en Fientje Moerman zijn gaan behoren. Ook Yolande Avontroodt, burgemeester van Schilde en volksvertegenwoordiger, werd op de gala-avond in de bloemetjes gezet en kreeg de titel "Immer Hardwerkende Parlementair 2007" opgespeld wegens haar uitmuntend wetgevend werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en wegens haar schitterend persoonlijk resultaat in de gemeenteraadsverkiezingen 2006.

Dit persbericht verscheen ook in Gazet van Antwerpen en op de websites van Jong VLD Berchem en Groot-Antwerpen.

Meer over deze prijsuitreiking op www.jongvldberchem.be.

3 Reacties:

At 15:46 Joris Verdonk said...

Ik vind het een beetje zwak van Jong VLD om nu met de wolven te gaan meehuilen in het bos, en om resoluut achter Guy Verhofstadt te gaan staan omdat het binnen een maand federale verkiezingen zijn. Het liberalisme is op retour in België, terwijl men puur vanop afstand het tegendeel zou kunnen vermoeden. Vroeger had Vlaanderen maar één liberale partij, de PVV, terwijl vandaag ook SPIRIT, N-VA, Lijst Dedecker, VLOTT, VIVANT, Liberaal Appèl, Veilig Blauw en zelfs het VB een (groot) deel van de liberale erfenis claimen. Het doet mij een beetje denken aan de erfenis van Pim Fortuyn die ook een tiental kleine partijtjes heeft doen ontstaan, maar wel allemaal te zwak om écht iets fortuynisch te realiseren. In Vlaanderen hebben we dat ook. Een liberale frontvorming ter rechterzijde dringt zich op. En Blauwe Kei of niet, de neergang van de VLD kan op het conto van Verhofstadt en zijn clan geschreven worden!

 
At 17:48 Evelyne said...

Ben ik nu persona non grata binnen de "liberale" familie of beweging, als ik durf opwerpen dat Verhofstadt het afgelopen jaar de grootste "liberale" grap was die ons land in zijn bestaandsgeschiedenis gehad heeft. Hij heeft zowat alle liberale waarden minstens één keer met de voeten getreden, en het échte economisch liberale debat vermeden door plots te gaan hameren op ECOLOGIE en KLIMAAT. Kan je dat voorstellen van een liberaal premier?

Had ik een "liberaal van het jaar" moeten kiezen, had ik dus zeker niet voor Guy Konijn gekozen, maar voor iemand als Jean-Marie Dedecker. Dat is tenminste iemand met een consequente liberale overtuiging. Hij trad niet toe tot het VB en doet niet aan VLD-bashen. Hij verdient de onafhankelijke liberale stemmen, maar Jong VLD is té "biased" om voor hem te kiezen. Jammer.

En wat de "Immer hardwerkende parlementair" betreft, rekening houdend met het "liberale" gehalte van die persoon, had ik ook niet voor Yolande gekozen, maar voor iemand anders. Yolande staat tweedes op de Kamerlijst en zal nog verder kunnen werken in de Kamer. Dat geldt niet voor een dossiervreter als Fons Borginon, die door de VLD onterecht bij het grof vuil gezet werd. Ik weet dat Vincent mij daarin zal steunen, en allesbehalve onterecht. Mensen als Borginon en D'Hondt worden verweten te weinig stemmen te halen, maar als zoiets in een particratie als België primeert op de competentie van de personen, doet mij mijn geloof in onze politiek helemaal verliezen. Mensen als Borginon zorgden er tenminste voor dat de wetsvoorstellen van de arrogante incompetente cabinettards juridisch in orde gebracht werden en dat alle dt-fouten eruitgehaald werden. Maar dat soort werk is in de ogen van de VLD-top minder belangrijk dan een juiste achternaam ... Triestig!

 
At 17:12 Bob said...

Aan alle vriendelijke mensen die Verhofstadt niet liberaal genoeg vinden. Misschien hebben jullie gelijk, maar bedenk toch eens dat het in België pas mogelijk is om een volledig liberaal regeringsprogramma te hebben als VLD en MR samen 50 procent van de stemmen halen! Tot die tijd zal je coalities moeten vormen en dan zullen de liberalen moeten kiezen tussen ACW-etatisten en SP-collectivisten... al bij al heeft Verhofstadt het dus zo slecht nog niet gedaan. En het gaat natuurlijk niet op om op anti-liberalen als Vandelanotte of erger nog, Leterme te gaan stemmen omdat je Verhofstadt niet liberaal genoeg vindt!

 

Een reactie posten