For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Bye bye Namur

Na maandenlang gestalkt te worden door de “Cellule Emploi” van de Universiteit van Namen - waar ik mijn kandidaturen in de rechten in 2005 afgewerkt heb - met honderden verschillende jobaanbiedingen, kreeg ik deze week het universiteitsmagazine “Libre Cours” thuisgestuurd. Uit de dozijnen “offres d’emploi” kan ik maar twee dingen afleiden: in Wallonië liggen de jobs wel degelijk voor het rapen en in Wallonië heeft men kennelijk genoeg aan een kandidaatsdiploma om voor jobs in aanmerking te komen, want welk nut heeft het anders om een kandidaat in de rechten, die nog steeds aan zijn licentiaat bezig is, te overstelpen met vacatures allerhande? Maar dit terzijde, want dit artikel gaat eigenlijk niet zozeer over de email-tsunami van jobaanbiedingen dan wel over de inhoud van “Libre Cours”.

In een nog niet zo ver verleden blaakte dat magazine nog van zelfvertrouwen en stond het bol van de onderzoeken die op leest van een liberaal publiek geschoeid leken te zijn. Voor sommigen is dat waarschijnlijk vreemd gezien de FUNDP in Namen een jezuïetenuniversiteit is en het katholieke onderwijs doorgaans niet gedomineerd wordt door liberale principes. De goede oude tijden van professor Yves Poullet die de inperking van de privacy via elektronische toepassingen steevast hekelde, of van professor Hendrik Vuye die via zijn onderzoekscentrum PROJUCIT (“Protection Juridique du Citoyen”) de burgerlijke vrijheden van overheidsinvloeden trachtte te vrijwaren, of van professor Jean-Marie Cheffert die op basis van zijn opleiding aan de London School of Economics het macro-economische monetarisme predikte en geen kans onbenut liet om de Keynesiaanse leer aan te vallen, lijken voorbij te zijn in het laatste nummer van “Libre Cours”.

Jean-Marie Chefferts bijdrage werd geschrapt en vervangen door een “tribune libre” van ene Jean-Charles Jacquemin, een andere professor economie en duidelijk iemand die geen verleden bij de LSE heeft gezien zijn pleidooi voor méér ecologische accenten, méér overheidsregulering in de economie en méér betutteling inzake het energiegebruik. In dit nummer ook geen Hendrik Vuye meer, maar een zekere Nathalie Colette die momenteel voor PROJUCIT werkt en er kennelijk geen bezwaar in ziet om de definitie van “débilité” in de wet te vervangen door “trouble mental” en zo de overheid (nog) meer ingerentierecht te geven in de dagdagelijkse realiteit van de burgers die nu nog sneller dan vroeger uit hun rechten ontzet kunnen worden. En ook de libertariër Yves Poullet, de oud-decaan van de rechtsfaculteit en één van de academici achter het Brusselse Ludwig von Mises Institute Europe, wordt de mond gesnoerd in “Libre Cours”. Zijn plaats wordt dan weer ingenomen door Myriam Bodart en Véronique van der Plancke die een ganse pagina toegewezen krijgen om een pleidooi te houden voor méér “sociale rechten” (uitkeringen e.a.) voor geïnterneerden tijdens hun verblijf in de gevangenis. Te gek om los te lopen die idee alleen al, is ongetwijfeld uw (en mijn) reactie, maar kennelijk niet die van de redactie van “Libre Cours”.

En natuurlijk kan een Franstalige universiteit, ook niet die van Namen waar de rechts- en economiefaculteiten nochtans met grote getale Vlaamse studenten te kampen hebben, in deze woelige tijden geen magazine uitgeven zonder België te verdedigen. Zij die mensen in Namen kennen, zullen ongetwijfeld al wel van de “Cortège” gehoord hebben: een gigantische studentenoptocht door de straten van de Waalse hoofdstad met tientallen vrachtwagens die tot rijdende bars omgetoverd zijn en waarop elk jaar niet enkel Sinterklaas maar ook duizenden studenten uit andere steden hun opwachting maken. Deze parade is doorgaans een ode aan de overvloed en de verkwisting. Tijdens mijn jaren in Namen maakte mijn studentenclub Brabo er daarenboven ook de gewoonte van om met de Vlaamse vlag mee in de stoet te flaneren. Niemand die daar ooit aanstoot aan nam, want de Vlamingen waren en zijn daar nog steeds graag geziene gasten, en niet enkel op gastronomische weekends.

Dit jaar was de eerste keer dat ik verstek moest geven voor de stoet en ik werd dan ook met verstomming geslagen toen ik er in “Libre Cours” een impressie, met foto’s en al, van moest lezen. Normaal is de dronken bedoening rond die “Cortège” nochtans niet meteen een activiteit waar de FUNDP graag met pronkt, maar met de editie van dit jaar zag ze er kennelijk geen graten in. En ik kan onmiddellijk begrijpen waarom. Dit jaar waren er immers géén “gobelets” meer voorzien (die maar al te vaak met bier en al in een toevallig openstaande venster belandden), maar harde herbruikbare drinkkruiken, die het belang van het milieu en de aandacht van de FUNDP daarvoor moesten onderstrepen, want de Universiteit zelf is de grootste financier van dat jaarlijkse monsterevenement. “Saint Nicolas à l’heure du développement durable,” aldus de reclameslogan van deze Sinterklaasstoet.


Maar bij ecologische indoctrinatie bleef het niet. De stoet moest ook de voorliefde van Namen voor het koninkrijk België in de verf zetten. De bartrucks werden geschilderd in de Belgische tricolore en zelfs Brabo hield de Vlaamse vlag dit jaar braaf in de attributenkoffer. En ook de omschrijving “Les étudiants ont également affiché leurs couleurs: le Cortège, placé sous le signe d’une Belgique unie, alignait des chars festifs noir-jaune-rouge” doet de waarheid oneer aan. De kleuren werden aangebracht door de organisator AGE die een onderdeel van de FUNDP is, en dus niet door de studenten zelf. Hoe mooi het in “Libre Cours” ook voorgesteld mag worden, het doet mij ergens toch wel een beetje pijn. Namen maakt immers een wezenlijk onderdeel uit van mijn persoonlijk verleden, en dat zal steeds zo blijven, maar nu ook uit “Libre Cours” blijkt dat de Universiteit van Namen op vlak van socialisme en Belgicisme steeds minder de Waalse uitzondering op de regel vormt, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik nu, minder dan ooit tevoren, sta te springen om nog eens naar de Citadelstad af te zakken. Bye bye Namur.

Dit commentaarstuk verscheen ook op In Flanders Fields.

Meer artikels over de FUNDP in Namen op www.librecours.be.

4 Reacties:

At 15:02 Anoniem said...

Tja, ik vind dat niet vreemd dat Namen "liberale" professoren heeft, want elke unief heeft nu eenmaal ook een zeker contingent liberale docenten, en in Wallonië is de MR de grootste partij dus is het vrij normaal dat die politieke verhouding zich ook in de academische wereld voltrekt. En Vincent, ik moet het u waarschijnlijk niet zeggen, maar jezuïeteninstellingen zijn nu eenmaal goede opleidingscentra die vele liberale denkers afgeleverd hebben, dus why not?

 
At 16:38 Lucas said...

"un gobelet" = een (plastic) bekertje

 
At 18:14 Vincent De Roeck said...

Dankuwel voor de correctie. Ik heb het zonet in het artikel aangepast.

 
At 20:25 Vincent De Roeck said...

Via email kreeg ik vandaag de volgende reactie van een zekere Philippe Caeymaex toegezonden. Mijn commentaar bij de reactie vind je in het vet terug.

1) Dat Libre-Cours vol staat met jobaanbiedingen vind
ik niet meer als normaal, omdat naar mijn mening
Libre-Cours een magazine is voor oud-studenten van de
FUNDP. Deze oud-studenten zullen waarschijnlijk na hun
kandidaatsdiploma verder studeren en vervolgens op de
arbeidsmarkt terecht komen.

Reactie: Het magazine Libre Cours is geen magazine voor oud-studenten maar voor het personeel van de FUNDP, de oud-studenten, de studenten en iedereen die op of rond de FUNDP werkzaam is of welke band daarmee dan ook heeft. De jobaanbiedingen staan niet in Libre Cours maar krijg ik dagelijks via e-mail toegezonden (zonder uitschrijfmogelijkheid trouwens).

2) Ik deel uw ontgoocheling dat Poullet, Vuye en
Cheffert, die allemaal schitterende professoren zijn,
niet meer worden geinterviewd in Libre-Cours. Hopelijk
komt daar in de toekomst verandering in.
3) Ik zie niet in waarom de "Cortège" een ode is aan
overvloed en verkwisting. Al het bier dat wordt
geschonken wordt betaald en opgedronken, buiten de
enkele laatste restjes die bij sommigen in hun
"globelets" achterblijven. Daarenboven vind ik de
kiesweken van de Leuvens faculteitsvereningen pas
echte odes aan overvloed en verkwisting.

Het aanduiden van de Cortège als "ode aan de overvloed" was niet negatief bedoeld, zelfs net integendeel, en daarbij hoort "verkwisting" bij de wereld waarin we (willen) leven, dus zie ik geen reden om hierop te reageren.

4) Bij de 3 cortèges die ik zelf heb meegedaan, heb ik
nooit een lid van Brabo met een Vlaamse Leeuw over
zijn schouder zien rondwandelen. Buiten 1 iemand en
dat waart gij, dit ging ook gepaard met de gepaste
reacties van de andere studenten, denk ik.

Philippe, hier doe je de waarheid oneer aan want na de ochtendcantus werd de Vlaamse vlag wel degelijk meegenomen op de Cortège, en inderdaad, de ene keer dat het zéér hard opviel was toen ik ze rond mij gedrapeerd had en er de ganse dag show met verkocht heb.

5) Herinnert ge u nog de avond na de "Cortège"? De
straten lagen vol met 'gobelets'. Dit was een grote
smerige boel, een verspilling van plastiek en een
voorbeeld van onnozel gebruik van arbeidstijd om dit
allemaal op te ruimen. Het feit dat ze dit jaar werken
met kruiken, vind ik niet slecht.

De hype van de ecologie is volgens u geen enkele reden?

6) Het feit dat het thema van de "Cortège" Tricolore
is enkel maar een weerspiegeling van wat er in
Wallonië, Brussel en bij sommige Vlamingen leeft.
Hetzelfde kunt ge zeggen over het feit dat Wallonië,
Brussel en sommige Leuvense pleinen vol hangen met
Belgische vlaggen. Ge kunt hier voor of tegen zijn
uiteraard, maar het is een maatschappelijk fenomeen.

Ik zie de K.U. Leuven nooit hun openingsstoet in de Vlaamse kleuren zetten om zulk een statement te maken, maar dat zullen ze ook niet mogen omdat het dan "te politiek" zou zijn waarschijnlijk, maar in Wallonië kan dat allemaal wel.

7) Tot slot, wou ik nog opmerken dat AGE wel een
onderdeel is van de FUNDP, maar dit wordt volledig
geleid en bestuurd door studenten. De FUNDP, laat
staan "de politiek" heeft hier geen inspraak in.

De AGE is net als LOKO in Leuven een orgaan dat voor 100% gefinancierd wordt door de FUNDP en waarbij de voorzitter in de FUNDP-instellingen zitting heeft en omgekeerd, dus de link is er wel degelijk.

8) Ik kom nog zeer graag in Namen en zal dit ook
blijven doen in de toekomst.

Ik ook, alleen na dit wat minder dan ervoor ;-)

Met vriendelijke groeten,
Philippe Caeymaex

P.S.: Ge moogt dit plaatsen op uw blog

 

Een reactie posten