For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Patri Friedman wil anarcho-kapitalistisch Utopia bouwen

Vergeet Somalië of New Hampshire! Anarcho-kapitalisten hebben immers een nieuwsoortig nirvana gevonden, en niemand minder dan Mark Twain wordt aangegrepen om de idee achter dit libertarisch nirvana te rechtvaardigen. Volgens de overlevering raadde Mark Twain iedereen in de jaren 1800 immers aan om land te kopen “omdat ze met de productie ervan gestopt zijn”. Deze week kreeg ik via één van mijn internationale contacten een link doorgestuurd naar de website van het “Seasteading Institute”, het nieuwste project van Patri Friedman, de zoon van de anarchistische veelschrijver David Friedman en de kleinzoon van de alom gevierde Nobelprijswinnende monetarist Milton Friedman.

Dit instituut werd begin deze maand boven het doopvont gehouden en draagt “Production Resuming” (met een knipoog dus naar het eerdere citaat van Mark Twain) als slogan. Ook geld is geen probleem: het instituut beschikt nu al over een budget van miljoenen dollars’s, o.a. dankzij de gulle gift van Peter Thiel, de oprichter van PayPal en ook zelf een radicale libertariër, die met zijn 500,000 USD de grootste individuele donor van het project zou zijn. Patri Friedman werkte naar eigen zeggen al jaren aan dit “seasteading”-idee en wil het project binnen twee jaar al helemaal operationeel hebben.

Patri Friedman’s “Seasteading Institute” wil in de baai van San Francisco, en later ook elders, kunstmatige eilanden aanleggen, of andere structuren (platformen, waterforten, …) die geschikt zijn voor permanente bewoning en autonoom van het vasteland kunnen opereren. Deze autonome oceaangemeenschappen, het dichtste bij zowel Waterworld-toestanden als het anarcho-walhalla dat we kunnen komen, moeten volgens Friedman en zijn kompaan Wayne Gramlich fungeren als proefbuizen voor sociale, politieke en juridische experimenten.

Net als zijn vader is Patri Friedman gefascineerd door het anarcho-kapitalisme, maar net als andere jongeren heeft Patri niet het geduld van zijn vader en wil hij de anarcho-samenleving nog in zijn leven verwezenlijkt zien. En omdat al het beschikbare land in de wereld eigendom is van staten, beschouwt Friedman de oceanen en internationale wateren als laatste échte opties om nieuwe “gemeenschappen” te stichten. Of dit allemaal in orde is met het internationaal recht weet ik niet, maar het project op zich verdient alvast mijn steun. En ook als postume hulde aan Robert Nozick, de auteur van “Anarchy, State and Utopia”, kan dit project zeker tellen.

Deze voorstelling verscheen ook bij het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond en de Stichting Meer Vrijheid, alsmede op de metablogs InFlandersFields.eu, HetVrijeVolk.com en Vrijspreker.nl.

Meer over dit project op www.seastanding-institute.org.

68 Reacties:

At 22:28 R. Beer said...

Om even uit de lucht te vallen.

Anarcho kapitalisme lijkt mij iets dat je aanhangt omdat je het toevalig op Wikepedia bent tegengekomen. Ik ben er zeker van dat er interessante teksten en boeken over geschreven zijn. Maar daar lijkt het ook bij te blijven. Anarchistisch kapitalisme heeft zo mogelijk nog meer als de meeste vrije markt ideologieen, problemen om mensen te inspireren.

Bij mijn weten heeft er nog nooit in de geschiedenis een moment plaatsgevonden waarin grote groepen van mensen, plots de heilzame werking van de kapitalistische markt ontdekken. Laat dus staan om hier een omverwerping van de staat mee te linken. Allé, dat zijn toch mijn bedenkingen. Hoe ga je een volledig vrij kapitalisme creeren wanneer dooorheen de geschiedenis, er nooit een draagvlak voor is geweest onder het volk?

 
At 01:14 Joris Verdonk said...

Vincent, ik dweep zelf ook graag met extreme filosofieën, maar heb toch één serieuse bedenking bij het anarcho-kapitalisme.

Volgens mij leidt dat tot een authoritair of zelfs totalitair bestuur. Als morgen de anarcho-kapitalistische maatschappij ineenstort, zal er geen staat zijn om mij tegen te houden om in een eigen gebied mijn fascistische of stalinistische staat uit te roepen. Het anarcho-kapitalisme zal uiteindelijk zichzelf kapotmaken.

 
At 11:34 Michael Freyns said...

@ R. Beer

"Anarchistisch kapitalisme heeft zo mogelijk nog meer als de meeste vrije markt ideologieen, problemen om mensen te inspireren."

Sorry dat ik je hier moet tegenspreken, maar ideologieën zoals het libertarisme en het anarcho-kapitalisme kunnen juist WEL mensen inspireren, meer dan traditionele saaie campagnes. Kijk maar in de VS naar het jeugdige enthousiasme van een Ron Paul of in Vlaanderen naar de peilingsuccessen onder jongvolwassenen van de LDD. Hoe meer mainstream de ideologie, hoe minder schwung. Anarcho-kapitalisme is zéér inspirerend. En voor een idee dat "van Wikipedia geplukt is" zijn er toch verdacht veel intelligentsia en activisten bezig met deze ideologie.

"Hoe ga je een volledig vrij kapitalisme creeren wanneer dooorheen de geschiedenis, er nooit een draagvlak voor is geweest onder het volk?"

Opnieuw sorry voor het tegenspreken. Heb je ooit al van Somalië gehoord of van Pitcairn? En hoe kan jij weten dat de mens nooit de drang gevoeld heeft om in anarchie te leven? Je weet toch dat de mens in zijn geschiedenis langer in de wildernis dan in nederzettingen geleefd heeft. Wie zegt niet dat ze toen in anarchie leefden?

@ J. Verdonk

"Volgens mij leidt dat tot een authoritair of zelfs totalitair bestuur."

Oké, daar kan ik inkomen, maar iedereen beseft dat, en dus zal ook in een anarcho-samenleving vrijwillig beslist worden om een gezamenlijke defensiestructuur op poten te zetten. Daarbij is het volgens mij gevaarlijker om "limited government" te preken, want dat kan altijd meer intrusive worden met de tijd, dan anarchie, want dat laatste staat diametraal tegenover totalitarisme. Daarbij is de echte vraag: wie vertrouwen we met meest met onze rechten? de overheid of de mensen zelf?

 
At 01:50 Joris Verdonk said...

@ Michael Freyns

Staat anarchie wel diametraal tegenover totalitarisme? Is ook dat geen cirkel waarbij anarchie aan totalitarisme grenst? Les extrêmes se touchent, weet je wel...

 
At 12:48 Geert Van Nauwelaerts said...

Ik ben het eens met Joris in deze discussie. Duitsland kende onder de Weimar-republiek een soort van straatanarchie, die nadien vrijwillig getransformeerd werd in een nazi-dictatuur.

 
At 13:19 Hugo said...

Alle libertariërs en andere reactionnairen op zo'n boorplatform: gewoon zalig! Allemaal doen, mannen, kunnen jullie elkaar daar inpakken met jullie wilde fantasieën en ronduit domme voorstellen!

 
At 16:18 S. said...

Ik ben benieuwd hoe en of dit project toegankelijk zal zijn voor de wat minder kapitaalkrachtigen onder de anarcho-kapitalisten...

 
At 19:03 Pieter Cleppe said...

Tsja, een wild voorstel, maar in zekere zin waren de Verenigde Staten zelf zo'n anarchistisch project, aangezien velen voor de tirannen in Europa zijn gevlucht en er een onderkomen vinden.

r. beer: in de geschiedenis is er wel degelijk zo'n moment geweest, bv. Toen de vele Chinezen naar Hong Kong zijn gevlucht, of in feite ter gelegenheid van elke vlucht naar een vrijer land.

Echte verandering zal er niet enkel komen door te "stemmen met de voeten", maar ook door de heersende moraal te proberen te veranderen. De verlichting bijvoorbeeld, of de beweging tegen de slavernij, zijn daar goed in geslaagd. In feite voeren we nu een strijd tegen het feit dat we zelf - gedeeltelijk - economische slaven zijn.

 
At 11:54 Sebastiaan said...

Net als de leden van koninklijke huizen die zichzelf adel noemden ,wat niet op een hoog IQ duid maar wel jaloezie opwekt , doen kinderen van financieel rijke mensen ook hun best om te bewijzen dat de rest van de mensheid blij moet zijn dat ze zo wie zo bestaan .

Omdat buiten het geld , zij ook de hersens van papa geërfd hebben
De bron van adel is simpel , door de geschreven geschiedenis heen blijkt dat de voorvaderen van adel of geen adel , elkaar probeerden tot knecht te degraderen .De mens met het meeste succes werd adel ,de onsuccesvolle onderdaan .

WO 1 als afsluiting van een duizenden jaren durende bloedbad wat als motief rijkdom en macht vergaren had. De zoon van Friedman ,en met hem anderen, zijn geen adel, maar hebben wel heimwee naar die tijd waar papa borg stond voor de roem van zoonlief.

Die tijd waarop je nog een grotere en machtiger koning/Einstein kon worden als je vader met titels zoals de 1e ,2e en ga zo maar door. Die tijd is over ,dus blijft er niets anders over om iets te doen wat papa vergeten had . Zoals het promoten van ideeën die, als er niet meer als 1 + helft mens op de planeet aarde zou zijn, prima zou werken Vanwege de aanwezigheid van miljarden andere mensen en helften,een idee grenzend aan de bedenksels van een geest die onder de invloed van cocaïne staat.

 
At 11:55 Anoniem said...

Het lijkt me superduur zo’n drijvende stad. Kun je net beter ergens een eiland kopen? Ook vind ik het een vreemd idee dat het onmogelijk is om wat voor stukje verlaten land ergens op deze enorme aardkloot te vinden, waar overheden hun scepter niet zwaaien, maar dan te denken dat het wel mogelijk zou zijn om ongestoord op zee te kunnen verblijven.

Zouden bijvoorbeeld medewerkers van boorplatforms belasting kunnen ontlopen door zich in te schrijven als bewoner van het booreiland? Ik denk het niet. Als dat al niet lukt…

Als er alleen een econoom en een stel filosofen op zitten, dan wordt het nog wel getolereerd, maar als het enigszins kapitaal gaat aantrekken en succesvol wordt, zullen de duimschroeven wel worden aangehaald.

 
At 11:55 Hugo van Reijen (op Vrijspreker.nl) said...

De moeilijkheid bij het vinden van een stukje land is de souvereiniteit, waar het tot nu toe altijd op stuk gelopen is. Geen enkel land is bereid de souvenreiniteit over ook maar het kleinste eiland af te staan.

 
At 11:55 Hugo van Reijen (op Vrijspreker.nl) said...

De associatie met cocaine lijkt mij wat vreemd. Voorzover mij bekend wordt in Huize Frieman geen cocaine gebruikt. Experimenten zoals uitgevoerd door Patri Friedman verdienen geen verguizing, doch aanmoediging.

 
At 11:56 Sebastiaan said...

De planeet aarde schijnt ,volgens de gelovigen ,een experiment te zijn geweest. Een grandioos succes was het voor de eerste, en enige mens. Tot de andere helft zich met de gang van zaken bemoeide ,en er een puinhoop van maakte. Met als gevolg dat we nu met z,n allen op een veel te kleine bol zitten.

Wat Friedman wil is geen experiment , het is egoïsme van een klein mens die na wil bootsen wat ooit een succes was. Het heeft allemaal te maken met een programma onderdeel . Misschien opzettelijk ingebouwd om ons te behoeden voor uitsterven.
Het onderdeel is wat wij overleven noemen ,met alle middelen ,goed en slecht ,die wij ook maar kunnen bemachtigen. En daar is Friedman ook met bezig.

 
At 11:57 Hugo van Reijen (op Vrijspreker.nl) said...

@ Sebastiaan

De pejoratieve kwalificaties ten opzichte van een telg uit de geniale Friedman-familie zijn misplaatst.

 
At 11:57 Hub Jongen (op Vrijspreker.nl) said...

Ja, inderdaad verdiennen de plannen eerder aanmoediging. Zelfs al ben je sceptisch.

Reeds in de beginjaren 70 was ik betrokken bij Mike Oliver die een vrij eiland op een rif wilde bouwen, ABACO. Werd door een of ander opperhoofd weggejaagd. In begin 80 is het half gelukt in Belgie iets als “WERKGELEGENHEIDSZONES” te krijgen. In begin 90 was Mike Oliver en Eric Klien betrokken bij groots opgezette projecten ATLANTIS en OCEANEA. Een project dat tot werkelijukheid gebracht is, is een grote boot “THE WORLD”waarvan ik echter de juridische (vrijheid) situatie niet weet. En op een heel andere manier werkt het FREE STATE PROJECT in New Hampshire.

Het blijft het verlangen van mensen om zich aan de collectivistische staat te ontworstelen.Hoe moeilijk dit ook is. Interessant om de poging van Patri Friedman te volgen. Wie weet.

 
At 13:23 Luc Van Braekel (op IFF) said...

Bij dergelijke projecten kunnen de deelnemers onder elkaar er wel anarcho-kapitalistische relaties op nahouden, maar zodra zo'n project gebruikt wordt om de beperkingen van de natiestaten internationaal te omzeilen, zullen ze geboycot worden.

Er zijn pogingen geweest waarbij al dan niet kunstmatige mini-staten (bijvoorbeeld: Sealand) gebruikt werden om internationale beperkingen op casino's, gokspelen, auteursrechten, cryptografie, reclame voor tabak en alcohol, kinderporno enz. te omzeilen. Geen enkel project kan dat volhouden: natiestaten zullen desnoods militair ingrijpen om dergelijke projecten in de pas te doen lopen als ze echt een succes zouden worden en dus een bedreiging zouden vormen. Maar meestal gaan dergelijke projecten al ten onder aan intern wanbeheer nog voor ze een succes of een bedreiging kunnen vormen.

 
At 13:26 Anoniem said...

Ik het eigenlijk eens met de analyse van Luc Van Braekel, en die R(egina) Beer heeft geen flauw benul over wat hij/zij spreekt.

 
At 13:41 Luc Van Braekel (op IFF) said...

De historiek van de zeezenders (radiozenders vanop schepen in internationale wateren) is een goed voorbeeld van hoe het internationaal recht desnoods wordt gewijzigd om de belangen van de natiestaten te vrijwaren.

Vijftig jaar geleden volstond het om een boot tien kilometer uit de kust te leggen, daarop een krachtige radiozender te installeren, en zo het monopolie van de staatsomroepen in West-Europa te omzeilen en te breken. Het internationaal recht verbood natiestaten om buiten hun territoriale wateren op te treden. Juist door het succes van die zeezenders kwamen er tegenmaatregelen: eerst Europees (Verdrag van Straatsburg dat medewerking aan dergelijke projecten strafbaar stelde), vervolgens wereldwijd (VN-conferentie van Montego Bay over het zeerecht geeft elke natiestaat waar dergelijke radio-uitzendingen kunnen ontvangen worden het recht om dergelijke schepen te enteren en in beslag te nemen, waar zij zich ook bevinden).

Tegen projecten die geen succes zijn en maar wat in de marge rommelen, zal men het niet de moeite vinden om op te treden. Maar wordt het wel een succes, dan mag je verwachten dat er op een dag helicopters boven die kunstmatige eilanden verschijnen, waarna mariniers zich met touwen naar beneden laten glijden. En wie weten zullen de eigenaars dan na een jaar of 20 procederen wel een schadevergoeding kunnen krijgen van één of andere internationale rechtbank.

 
At 14:10 Zaphod said...

Bedoel je die ‘geniale’ familie waarvan de ‘geniale’ ideeen van opa niet (echt nog nooit!) gerealiseerd konden worden zonder de spreekwoordelijke ‘ijzeren vuist’ van naamgenoot Thomas Friedman?

Maw mbv ‘The School of America’ etc? Laat me niet lachen en toch ga fietsen, of beter nog, lees eens een goed boek. In dit geval zou ik de “The Shock Doctrine” van Naomi Klein aanraden om een completer (lees realistischer) beeld van dhr. M. Friedman te krijgen. Hoewel, dhr. …. ?

Overigens is er al een dergelijk initiatief op een platform in de Noordzee. Ik weet niet of hij een anarcho kapitalistisch ideaal wilde verwezenlijken. Deze Brit (of beter voormail Brit ;) ) heeft een afgedankt olieplatform in de Noordzee gekocht en daar zijn eigen staat uitgeroepen. GB probeert nu al jaren (decenia?) dit terug te draaien via allerlei rechtzaken e.d. (Stel je voor dat iemand succesvol weigert belasting te betalen, dat kunnen we niet hebben natuurlijk). Maar hij valt net buiten de zone welke staten soevereiniteit verschaffen op zee tot een 10 of 30 tal kilometer (ik meen me te herinneren dat dat gewijzigd is naar 30 en dat daarom ook een bron van conflict was; lees insteek/ truuk van GB). Voor zover ik weet heeft hij, al is dat enige tijd geleden, nog steeds zijn eigen staat.

Vergeet in dit geval overigens ook niet het verschil tussen “Law of the Land”en “Law of the Sea” mee te nemen. Dat laatste is zo’n 2000 jaar terug door de Feniciers ontwikkelt tbv handel. Klinkt dat bekend? Kan klopppen, lijkt verdomd veel op huidige verwoestende globalisering. Ben zelf ook (nog) niet helemaal thuis hierin, maar e.e.a. heeft mij al veel duidelijk gemaakt. Zal ws hierbij ook een rol spelen.

Experimenten zijn verder niet verkeerd in deze, hoewel ‘t ws weinig zal uitmaken. Als ‘t de machtigen der aarde niet bevalt laten ze gewoon een revolutie op je eigen eiland uitbreken, of een afsplitsing zoals Kosovo of Zuid-Osetië. Hebben ze weer een ‘legitimatie’ om in te grijpen en vredes*kuch*troepen op je dak te sturen ofzoiets dergelijks.

 
At 14:10 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

“Maw mbv ‘The School of America’ etc? Laat me niet lachen en toch ga fietsen, of beter nog, lees eens een goed boek. In dit geval zou ik de “The Shock Doctrine” van Naomi Klein aanraden om een completer (lees realistischer) beeld van dhr. M. Friedman te krijgen. Hoewel, dhr. …. ?”

Hahahaha, sorry, maar nu moet ik even lachen!!
Ik ga haar boek zeker lezen, maar tot nu toe heb ik niets zinnigs uit haar mond horen komen, noch uit haar pen zien komen. Een rassocialiste die “goed” wil doen met andermans zuurverdiende geld. Laat ze lekker “goed” gaan doen met de opbrengsten van haar boek en verder haar mond houden. Kans is echter groot dat ze van de opbrengsten van haar boek een mooie villa met zwembad koopt om vervolgens nog een boek te schrijven over hoe belangrijk het is om “goed” te doen van andermans geld.

Het volgende filmpje blijft geweldig:
http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1755

 
At 14:10 Anoniem said...

Naomi Klein? Oh ja, das die miep die laatst nog zat te klagen dat ze - na vele vele jaren - in discussie wilde met Milton Friedman maar dat hij helaas “al” was overleden. Ze is echt heel mediageniek maar Friedman zou in een discussie niets van haar overlaten.
Globalisering… sja kijk eens naar http://www.alforto.nl/index.html?globalisatie.html en vraag je af in hoeverre globalisering vernietigend is….

FenkelFrank

 
At 19:02 David said...

Ik meen mij ook te herinneren dat er enkele jaren geleden een eiland in de Caraiben gekocht werd door anarchistische miljonairs en dat hun community daar ook maar enkele maanden standgehouden heeft, niet door externe dreigingen maar gewoon door ruzie onder de bewoners. Anarchisten zijn nu eenmaal de minst sociale van alle wezens...

 
At 19:04 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Geert v.n.

Uw tweede zin lijkt me in directe contradictie te staan met uw eerste zinnetje.

Het is niet zo maar toevallig dat de Weimar straatanarchie getransformeerd werd in een nazie-dictatuur. Het eerste fenomeen helpt het tweede fenomeen te verklaren. En het is zeker geen 'argument' voor utopische denkbeelden.

@ Vincent d.r.

Het is weer heel vlot geschreven. Maar, waarom blijf jij zo aandringen om toch maar te bewijzen dat je nog zeer jong zijt, en dus gemakkelijk voor utopische ideeen kunt vallen.

Het feit dat het hier gaat om een project in San Francisco Bay zou toch al een duidelijke waarschuwing moeten zijn. De huidige Mayor en de City Council van SF gedragen zich nu al geruime tijd gelijk linkse anarcho-kapitalisten die zich niets moeten aantrekken van het breder politiek bestel waarop hun welvaart en veiligheid berust. Ze zouden dat eens moeten proberen in autoritair Europa, of in totalitair China, of in de mafia-staat van Putin! Let's face it, American culture is very tolerant of dreamers and other nutcases. Up to a point.

Nee, Peter Thiel had die 500,000 dollar beter aan mij gegeven, en ik zou er een 'betere' bestemming aan kunnen geven. En nee, er bestaat geen short-cut (tussenweg? binnenweg?) naar een vrije en welvarende maatschappij. Men kan dat niet bekomen door zich af te zonderen in Utopia. Men kan dat enkel bekomen of behouden door hard te blijven werken aan het behouden van een 'democratische' cultuur. Werk voor het behoud van het vrijemeningsuitingsrecht, voor traditionele morele 'deugden' als eerlijkheid, werk, compassie, zelfverantwoordelijkheid, enz...en voor het organiseren van vrijemarktwerking. Utopia en kopindegronderij zullen geen uitkomst bieden.

 
At 19:04 Zaphod said...

@ Quintus

READ THE BOOK, filmpje is een aanfluiting!

 
At 19:05 Zaphod said...

@ FF

Volgens mij was het eerder soort van andersom, dat van die discussie ‘ontwijken’. Vooral omdat zij in een eerdere discusie de vloer met Uberstormbahn Fuhrer Friedman had aanegveegd, maar goed de FEITEN die ze in die discussie naar voren bracht doen natuurlijk niet terzake. Globalisering op deze manier is vernietigend voor de overgrote meerderheid op deze planeet (& toekomstige generaties). Anders-Globalisering kan natuurlijk ook. Maar waarom negeren jullie o.a. die School of America?

 
At 19:05 Zaphod said...

Oeps sorry, was Greenspan. Maar goed hij tapt de facto uit het zelfde vaatje als Friedman.

 
At 19:05 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Je zet Greenspan en Friendman op een lijn?! Je hebt er echt niets van begrepen. Maar als je dat debat heb, zal ik er graag naar kijken en het van commentaar voorzien.

Naomi Klein stopt oude bedorven wijn in nieuwe zakken, net als al die andere socialisten die beweren dat sociaal-democratie heel wat anders is dan socialistme dat zo jammerlijk gefaald heeft.

http://mises.org/story/2982 of http://mises.org/multimedia/mp3/misescircle-seattle08/Rockwell_Seattle08.mp3

Er is niets mee of sociaal te zijn, maar doe het van je eigen geld. Lees ook eens de HP van afgelopen week over het falen van ontwikkelingshulp. Miljarden van ons belastinggeld die onder het mom van hulp op de zwitserse bankrekening van dictators terechtkomen, terwijl mensen als Pronk, Herfkens en Koenders de gulle gever staan te spelen. Ik zoek liever zelf mijn doelen uit, zoals Bill Gates.

Vorige week zat ik in de kroeg met een aantal internationale socialisten en wat mij opviel was dat zij totaal geen kaas hadden gegeten van economie. Dat geld waarschijnlijk ook voor mevrouw Klein en velen andere socialisten. Ik merk zelfs bij liberale vrienden en kennissen (en dan heb ik het over mensen met een universitaire opleiding) dat ze geen flauw idee hebben van hoe economie werkt, zelfs niet de grondbeginselen, maar iedereen heeft er wel een politieke mening over.

 
At 19:06 Frits said...

Goh, je vergelijkt iemand waar je het niet mee eens bent met een nazi. Hoe origineel. Je kwam d’r erg snel mee, dus je hebt nog veel te leren.

 
At 19:06 Zaphod said...

Ik herhaal … School of Americas (o.a.) … go figure. Overigens is het ook niet origneel om onderdrukking en geweld toepassen om je eigen systeem/ ideologie op te leggen aan derden.

Dat ik veel te leren heb kan kloppen, is alleen maar leuk. Maar gelukig kan jou nog altijd de les lezen. Helaas wil je je huiswerk maar niet doen. Dan houdt ‘t op natuurlijk. Repeat after me: School of Americas ;)

 
At 19:06 Frits said...

Je bent in de war.

 
At 19:06 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Grappig dat je dat zegt (ik blijf om je lachen)

Friendman staat voor vrijheid en het wegnemen van onderdrukking en geweld.

Het zijn juist de socialisten (of ze nou nationaal zijn of niet) die alleen via onderdrukking en geweld hun systeem/ideologie kunnen realiseren.

Ik heb namelijk wel de keuze om wel of geen producten van Shell, AH, Philips, Microsoft, Nike of welk bedrijf dan ook af te nemen. Ook heb ik de keus om wel of niet voor een van die organisaties te werken of voor iemand anders of voor mezelf. Als ik niets van ze koop of niet voor ze werk zullen ze met niet (desnoods met geweld) daartoe dwingen.

Ik heb geen andere keus dan belasting te betalen. Doe ik dat niet dat komt de (socialistische/collectivistische) overheid langs om mij daar alsnog (desnoods met geweld) toe te dwingen.

Je idd nog veel te leren!

 
At 19:07 Anoniem said...

Had een kerel in Groot-Brittannië ook niet zijn appartementje tot soevereine staat uitgeroepen?

 
At 19:07 Zaphod said...

Ja, precies. uit die docu daaover heb ik ook dat verhaal van dat platform. Was een serie, misschien dat je die afleverering gemist hebt. Hij ging trouwens zover om bij de VN hier erkenning vor te vragen. Prachtig, die gasten van de VN wisten niet at ze ervan moesten denken. Was dat nou een grap of niet & hij maar volhouden dat ie serieus is. Lukte uiteindelijk natuurlijk niet, maar toch mooi verhaal.

 
At 19:07 Anoniem said...

De naam van die documentaire is “How to Start Your Own Country” en presentator heet Danny Wallace. (Verdere informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/How_to_start_your_own_country )

Voor de rest vind ik dit soort initiatieven altijd intressant. Wat ik me alleen afvraag is waarom dit soort ideeen vaak op dure platformen worden gebouwd en niet gewoon gestart worden vanaf een boot? Kan zoiets ook worden gestart vanaf een simpele rubberen roeiboot? Het principe komt toch op hetzelfde neer alleen is zo’n platform groter.

FREDERIC

 
At 19:10 Thomas said...

Heeft er in het kader van een TV-programma ooit ook eens geen Brit zijn eigen appartement tot souvereine staat laten uitroepen, en is dat toen zelfs niet tot bij de VN geraakt die zaak? Het leek een beetje op "Robland" maar dan op zijn Brits, dus veel beter.

 
At 21:42 Anoniem said...

Ik heb kort de Frequently Asked Questions op de website bekeken en het volgende hebben ze te melden over het gebruik van boten:

Om ze kort op te sommen (tekst ingekort):
Why not just buy a boat?

This is a good question, and there are certainly some advantages to the boat approach:

- It makes fitting into international law easier.
- Boats are optimized for movement (low drag), so a boatstead could move rapidly and often (touring the world each year, for example).
- Starting out would be easy, because you’d just buy a boat, rather than having to design a whole new type of structure. And people can join you just by buying additional boats of their own.
- There are a wide variety already available, new and used, as well as repair services, an existing pool of boat owners, parts, add-ons…
- Cruise ships demonstrate that boats can be big enough to be floating villages, the largest carry thousands of people.

However, there are substantial disadvantages to using boats rather than platforms as well.

- Purpose. The two structures are designed for different purposes.
- Wave coupling. Boats are coupled to the waves
- Solar area and living volume. It’s very important to have enough solar area per person
- Cost. Seasteads are made out of concrete and rebar, which are incredibly cheap building materials.
- Infrastructure. Boats are not built for long-term living, and so must be retrofitted.
- Marketing/publicity. it’s important that this seem like “a new way of life”, and that seasteads look neat.

Weighing these factors, we think our seastead design is a better approach. However, boatsteading is a pretty reasonable strategy as well.

Bron:
http://seasteading.org/book_beta/faq.html#whynotjustbuyaboat

Dit zijn voornamelijk praktische bezwaren tegen het gebruik van boten. Als je vanaf een boot een vrijstaat zou oprichten is dit zogezegd eenvoudiger als je naar het het internationale recht kijkt. En ik denk dat daar juist de problemen zitten.

Misschien is het toch slim om vanaf een boot te starten. Weliswaar geen simpele rubberboot, maar gewoon een flink tweedehands containerschip. Eenvoudig beginnen en langzaam uitbouwen tot wellicht een platform. En als hier mee successen worden geboekt zullen vergelijkbare initiatieven snel volgen.


FREDERIC

 
At 14:05 Anoniem said...

@ Hub Jongen,

Mogen we hieruit afleiden dat meneer Jongen weer een beetje is hersteld, en uit het ziekenhuis ontslagen (wat me samen met “ontslag van rechtsvervolging” het enige goede soort ontslag lijkt)? Zo niet, dan nog steeds beterschap uiteraard.

Owl

 
At 14:05 Anoniem said...

“Hij ging trouwens zover om bij de VN hier erkenning vor te vragen. Prachtig,”

Hij erkende de autoriteit van een supranationale-collectivistenclub als de VN dus. En waarom vind jij dat prachtig?

 
At 14:06 Anoniem said...

Voor Zaphod en iedereen die wil weten hoe manipulatief en leugenachtig Naomi Klein is.

Milton Friedman VS Naomi Klein’s The Shock Doctrine uitgelegd door Johan Norberg:

http://www.youtube.com/view_play_list?p=38B2D3B9BA80B120


Hawk!

 
At 14:06 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Dank je Hawk

Ik heb ook nog even door zitten clicken.
OMG wat is dat mens volledig het noorden kwijt.

Het enge is dat ze er dingen bij haalt die kloppen, en andere zaken die lijken te kloppen of logisch klinken en vervolgens Friendman afschildert als een op macht uit zijnde facistische sadist, die geen enkele vorm van geweld schuwt om zijn “evil plans” - een vrije markt met hoge mate van privatisering- te realiseren.

Dat mens spoort echt niet!!!!

 
At 14:06 Anton said...

Een intrigerende gedachte.

Er vanuitgaand dat er inderdaad niets te verbergen is en het de intentie is om succesvolle indoctrinatie te vermijden, er is geen Nobelprijs Economische Wetenschappen.

Er is wel een ‘Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne’ vetaald: “Zweedse Rijksbank Prijs in de Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel”

Een alom gevierde Nobelprijswinnaar Milton Friedman is er domweg niet.

 
At 14:07 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Offficieel heb je gelijk. Maar zelfs op de site van de Nobel Foundation, http://nobelprize.org, staat “Prize in Economics” er gewoon bij en noemt iedereen het gewoon kortweg de Nobelprijs voor de economie.

De vraag is hoeveel waarde je aan een Nobelprijs moet hechten, nadat iemand als Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Eerdere prijzen in deze catagorie waren al twijfelachtig, maar bij Gore ligt er toch een heel stuk wetenschap aan ten grondslag. Een wetenschappelijke theorie die aan alle kanten lekt en vooral een politieke basis kent.

 
At 14:07 Sebastiaan said...

Alleen op de wereld is een boek met een verhaal van een man die een heel eiland voor zich zelf heeft.
Een verhaal met een goed einde ,terug naar de bewoonde wereld.
Die wereld waarin je vrijheid of armoede kan meten door dat het tegenovergestelde ook mogelijk is.
Op een eiland ,alleen ,zonder een ander menselijk wezen,en niemand die naar je luisteren wil .
Met 1 groot pluspunt ,armoe of rijkdom ,blijdschap of droefenis ,alles is dan voor Japie om het maar zo te zeggen.
Want hoe je het verhaal Friedman ook draait,het zal alleen werken op een eiland waar hij de enige bewoner van is.
De 2e ,en vooral als het een zij is ,gooit direct roet in het eten door totaal anders denkend te zijn, en meestal, bijvoorbeeld in een argument , en om de lieve vrede te bewaren,gelijk krijgt.
Wat op langer termijn resulteert in een overbevolkt eiland [wereld]

 
At 14:07 Anoniem said...

Sebastiaan, je reactie slaat weer eens als een tang op een varken.

Het boek ‘Alleen op de wereld’ ging over het jongetje Remi die geen ouders had en verkocht werd aan de straat muzikant Vitalis. Het boek is in 1878 geschreven door de Franse schrijver Hector Malot:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Malot

Je bent in de war met het verhaal ‘Robinson Crusoe’ dat geschreven is door Daniel Dafoe en voor het eerst gepubliceerd werd in 1719.

http://en.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe

De rest van je warrige verhaal laat ik maar voor wat het is.

Voor je dingen gaat roepen is het handig om je te informeren.

En ga ook eens een schrijf cursus volgen want ik denk dat bijna niemand dat gebrabbel van jou kan volgen.


Hawk!

 
At 14:07 Pierke said...

Lijkt me erg moeilijk om voor veel mensen aantrekkelijk te zijn wanneer andere landen je tegen gaan werken. Maar het ig een interessant project.

Iemand bekend met de Principality of Hutt River? Een Australische boer heeft in 1970 de onafhankelijkheid uitgeroepen. De rechter bepaalde dat Australie Hutt river moest erkennen als autonome staat.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hutt_River

 
At 14:08 Anton said...

@Quintus Backhuys,

Op de site staat inderdaad “Prize in Economics”.

De overige prijzen worden vermeld met verwijzing in de prijs naar ‘Nobel’.

Economics niet.
Waarom niet gewoon vermelden “The Sveriges Riksbank Prize”?

Dat iedereen het gewoon kortweg de Nobelprijs voor de economie noemt is ook de bedoeling. Misleiding.

Zo wordt er ook veelvuldig gesteld, o.a,. door politici, dat het in Nederland “verboden is te discrimineren ” al dan niet conform de Grondwet. Ook dit is misleidend, het is onder ongelijke gevallen namelijk wel toegestaan.

Wordt er nu verzuimd te verifieren of dit inderdaad hetgeval is, wordt er geroeid met de riemen die men heeft, namelijk de misleidende gedachte dat het ‘discrimineren’ verboden is en die misleidende gedachte vorm ook de werkelijk van de houder van die gedachte.

Zo ook wordt er een werkelijkheid gevormd door het geloven dat er een Nobel Prijs is voor Economie.

Het sluw verwoorden van de prijs, en gebruikmaken van de goedgelovigheid van het volk, schept wantrouwen.

Tenslotte kan men behoren tot de groep, Hoofdprijs Staatslotterij Winnaars.

En door sluwe bewoording: De Speculaasbakkers prijs (een pepernoot) ter nagedachtenis aan de Hoofdprijs Staatslotterij Winnaars.

En ook dit valt door iedereen gewoon kortweg de “Hoofdprijs Staatlotterij Winnaars” te noemen.

Het maakt echter wel ter dege iets uit. De dienstverlening door de fiscus geeft hiieral blijk van.

Het maken van een vergissing en het ongecorrigeert laten, om wat voor en reden danook, is het maken van nog een vergissing.

Er is geen Nobelprijs Economie.

 
At 14:08 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Prima,

Doet niets af aan het feit dat Milton Friedman een geniaal econoom was, die iig een belangrijke prijs (niet zijnde de Nobelprijs dus) heeft ontvangen en daarmee ook officiele erkenning voor zijn werk.

 
At 14:08 Anton said...

Inderdaad.

Het is een mogelijkheid er vast van overtuigd zijn dat iemand. of iets niet alleen in de verbeelding, maar in werkelijkheid bestaat.

Dit geloof is ook een mogelijkheid wat betreft Sinterklaas, dat er zo iets is als een individu, vastestof e.d.

Ook deze zijn er tenslotte niet. Er zijn voldoende Nobel Prijzen voor werken die dit aangeven.

 
At 17:58 Sebastiaan said...

Sorry Hawk , als ik op een teen trapte.
Ik vind het knap dat je al die verhalen ,en schrijvers ,allemaal uit je hoofd ken.
Wat ik ,als slechte schrijver probeerde vast te stellen ,was ,dat mensen fundamenteel
zo zwak staan als het om d,r eigen gelijk gaat.
Het ging toch om een idee van een afstammeling van Friedman ?
Een eiland ,of alleen op de wereld ,wat is het verschil ?
Of bedoel je de subsidies die de een wel ,en de ander nooit krijgt ?
In wat voor categorie val jij ?

 
At 17:59 Andreas said...

“dat Milton Friedman een geniaal econoom was”

Mocht je willen. Zijn zwakke punt was zijn voorkeur voor het fenomeen centrale bank. Niet echt iets waar je als vrije-markt adept enthousiast over kunt zijn.

 
At 17:59 Vincent De Roeck said...

Voorkeur voor een centrale bank? Als ik eens Google op “milton friedman central bank” vind ik teksten als “He advocated abolishing the central bank”.

FREDERIC

 
At 18:00 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Zijn er Nobelprijzen uitgereikt aan mensen die aangetoond hebben dat Sinterklaas niet bestaat? en zijn er ook Nobelprijzen uitgereikt aan mensen die hebben aangetoond dat zoiets als een individu niet bestaat?

Wauw. Ik wil graag weten wie dit zijn en natuurlijk hun wetenschappelijke stukken hierover lezen en bestuderen.

 
At 18:00 Anton said...

@Quintus Backhuys,

A. Einstein.

Wat betreft het begrip ‘mensen’ :

Er zijn geen individuen.

In wezen, de taal is de vlag die de lading slechts ten dele dekt.

Principe verwerkt in de na volgende site: http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/18859006/

 
At 18:00 Anton said...

@Quintus Backhuys,

Enig aandacht voor dee volgende site moge ook inzicht verschaffen.

Het woord ‘brain’ vervangen door ‘mind’.

http://tinyurl.com/58b2ss

Samenvattend in het Engels: “It is all in the mind - Mind over matter illusion- Mind into matter illusion”

 
At 22:28 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Leuke verwijzingen naar stukken over taal en tijd, maar ik zie de relatie met het wel of niet bestaan van individuen niet zo.

Leuk dat A. Einstein bewezen heeft dat Sinterklaas niet bestaat en dat er geen individuen bestaan, maar als er geen individuen bestaan kan je je (sorry kunnen we ons) natuurlijk meteen afvragen: “Who the fuck is A. Einstein?”

En als er dan toch geen individuen bestaan, dan vind jij het vast niet erg om flink in elkaar geslagen te worden, bestolen te worden of vermoord te worden. Shit waar heb ik het over, je bestaat niet eens. Tegen wie heb ik het eigenlijk…

 
At 22:28 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Einstein heeft (zoals was te verwachten) idd een Nobelprijs gewonnen, maar dan wel voor zijn ontdekking van de wet van het foto-elektrisch effect en niet voor het aantonen dat Sinterklaas of het individuen niet bestaan.

Sterker nog een citaat van Einstein is: “Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid”

 
At 22:29 Andreas said...

@ FREDERIC

Die teksten over Friedman en de centrale banken vind je inderdaad, maar ze zijn naar mijn smaak iets te kort door de bocht. Als monetarist was hij een aanhanger van de staat als eindverantwoordelijke voor de creatie van geld. Hij heeft meen ik in een interview eens gezegd dat de FED niet voldeed. De moeite waard om er wat verder in te duiken en een artikel van te maken in ieder geval.

 
At 22:30 Vincent De Roeck said...

@ Sebastiaan

Nja, zo’n Bas,

“Want zij kijkt verder als de piemel lang is.”

http://gregoriusnekschot.nl/mans/index.php/2008/08/17/magdalena_zusters

Een blog nomade met te veel vrije tijd en een te korte piemel waar verder niemand naar (om)kijkt?

Moet zo zijn,warrig ook.

Hoi Bas, dag Bas.JETZE

 
At 11:59 Anton said...

@Quintus Backhuys,

De stelling is “Dit geloof is ook een mogelijkheid wat betreft Sinterklaas”. De stelling is niet dat er een Nobel Prijs voor het niet bestaan is van Sinterklaas.. Verwijs naar originele posting.

Er wordt wel o.a. het geloof op na gehouden dat er een Sinterklaas is, en wordt het geloof op nagehouden dat o.,a er een Nobel Prijs is voor Economie.

Beiden geloofsvarianten zijn misleidend.

Een Nobel Prijs is onder een veelvoud van condities een mogelijkheid voor een aantal aktiviteiten wetenschappelijke en anderzijds.

De aktiviteit van het doen voorkomen dat het mogelijk is Nobelprijswinnaar Economie te zijn berust op misleiding, gelijk de aktiviteit van het doen voorkomen dat Sinterklaas er is, eveneens berust op misleiding.

Gelijjk het ontdekken dat Sinterklaas berust op misleiding een teleurstellende ervaring kan zijn, is mogelijk dat het ontdekken dat Nobelprijswinnaar Economie eveneens berust op misleiding een teleurstellende ervaring kan zijn.

Daarbij komt dat het begrip ‘Nobel Prijs’ juridisch bezien intellectueel eigendom is van Alfred Nobel en diens erfgenamen. Deze synecdoche is niet van toepassing op het begrippen Economie, Sinterklaas,

Maar ook is deze Nobel Prijs synecdoche op een veelvoud van wetenshappen niet van toepassing waaronder wiskunde. Het is dan ook onmogelijk een Nobel Prijs winnaar in de Wiskudige Wetenschappen te zijn.

Dit laatste in overeenstemming met A. Einstein- ““I don’t believe in mathematics.”.

 
At 12:00 Sebastiaan said...

Wij ,mensen zijn in 1 klap uit een ruimteschip geschopt ,en kwamen terecht op de planeet aarde.
Zonder de kennis van voorouders ,vooral de erg knappe.
Iedereen moet voor zich zelf denken om te overleven ,zonder modellen of ideeën
zoals de Sinterklaas economie/moeder Moeder Theresa economie of Friedman die om vredig en voorspoedig te overleven wereld beroemd en rijk werd door zijn economie bedenksels.
Die mensen gaan doen wat wij een klein beetje vergeten zijn door de Sinterklaas economie van links denkende mensen .
Dat is gewoon werken voor je brood ,en er niet alleen naar kijken.
Dan krijg je automatisch een economie die door vraag en aanbod handel en oorlog brengt.
Het laatste als een soort natuurlijk fenomeen wat voor opruiming zorgt wanneer de economie stagneerd.
Als die opruiming stagneert gaan mensen ideeën ontwikkelen zoals Sinterklaas/kerk/of Duyvendak/linkse ideeën wat wel leuk klinkt ,maar tegen de mens z,n natuurlijke aanleg is voor overleven ,iemand moet betalen.
Voor de bedenkers van deze waanzin geld het wel [zij en de friedmannen leven in voorspoed ,maar dat gaat niet op voor de volgelingen .
Die lopen verdwaast rond in het bos wat aarde heet.

 
At 12:01 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Leuke verwijzingen naar stukken over taal en tijd, maar ik zie de relatie met het wel of niet bestaan van individuen niet zo.

Leuk dat A. Einstein bewezen heeft dat Sinterklaas niet bestaat en dat er geen individuen bestaan, maar als er geen individuen bestaan kan je je (sorry kunnen we ons) natuurlijk meteen afvragen: “Who the fuck is A. Einstein?”

En als er dan toch geen individuen bestaan, dan vind jij het vast niet erg om flink in elkaar geslagen te worden, bestolen te worden of vermoord te worden. Shit waar heb ik het over, je bestaat niet eens. Tegen wie heb ik het eigenlijk…

 
At 15:37 Andreas said...

Die teksten vind je inderdaad, maar ze zijn naar mijn smaak iets te kort door de bocht. Als monetarist was hij een aanhanger van de staat als eindverantwoordelijke voor de creatie van geld.

Hij heeft meen ik in een interview eens gezegd dat de FED niet voldeed.

De moeite waard om er wat verder in te duiken en een artikel van te maken in ieder geval.

 
At 15:38 Anoniem said...

Be my guest. Ik wacht in spanning af.

 
At 15:38 Zaphod said...

Hooguit met Operation Condor i.c. School of America(s?)

 
At 15:39 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

Grappig dat je dat zegt (ik blijf om je lachen)

Friendman staat voor vrijheid en het wegnemen van onderdrukking en geweld.

Het zijn juist de socialisten (of ze nou nationaal zijn of niet) die alleen via onderdrukking en geweld hun systeem/ideologie kunnen realiseren.

Ik heb namelijk wel de keuze om wel of geen producten van Shell, AH, Philips, Microsoft, Nike of welk bedrijf dan ook af te nemen. Ook heb ik de keus om wel of niet voor een van die organisaties te werken of voor iemand anders of voor mezelf. Als ik niets van ze koop of niet voor ze werk zullen ze met niet (desnoods met geweld) daartoe dwingen.

Ik heb geen andere keus dan belasting te betalen. Doe ik dat niet dat komt de (socialistische/collectivistische) overheid langs om mij daar alsnog (desnoods met geweld) toe te dwingen.

Je idd nog veel te leren!

 
At 15:39 Zaphod said...

In theorie wel ja.

 
At 15:39 Quintus Backhuys (op Vrijspreker.nl) said...

In de praktijk ook!

 
At 00:46 Anoniem said...

Minarchisten zijn fascisten!
Enkel anarcho-kapitalisten zijn libertariers!

 

Een reactie posten