For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De onbeschoftheid van de FOD Buitenlandse Zaken

De situatie op zaterdag 9 augustus om 18u06. Daar ik geappliceerd had voor een seminarie van de "New Economic School" in Georgië eind deze maand, volg ik de politieke situatie in Zuid-Ossetië en Abchazië met meer dan gewone interesse en aandacht. Vandaag controleerde ik ook de reisadviespagina van de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Het reisadvies is negatief, maar dat verbaasde mij minder dan de manifeste onkunde van het Nederlands op hun website. Wordt met "Belgischen" misschien "Belgen" bedoeld? En met "Belgische" een "Belg" of ook "Belgen"? Is het niet "Ereconsulaat" i.p.v. "Ere Consulaat"? En is het nu "de" of "het" consulaat? Zeer zware gevechten "hebben" uitgebroken en dat op de "8ste of August"... En waarom zou iemand op buitenlandse zaken moeten weten dat de hoofdstad van Georgië eigenlijk Tbilisi heet, en niet "Tiblissi"?

Mijn korte e-mail naar de FOD Buitenlandse Zaken gaat als volgt:
Geachte Heer/Mevrouw,

Gelieve het volgende fragment uit uw reisadvies voor Georgië misschien in het correct Nederlands te vertalen? Ik ga ervan uit dat u ook Nederlandstaligen in dienst hebt op uw ambtenarij om dit soort officiële berichten te publiceren. Of vergis ik mij daarbij?

Met dank, en met hoogachting,


Vincent De Roeck
Antwerpen


Update za 09/08/08 - 20:44
De eerste correcties aan de tekst werden reeds aangebracht, maar het resultaat blijft volgens mij nog steeds onvoldoende. De naam van de hoofdstad blijft verkeerd, net als de datum, het werkwoord "hebben" en de zinconstructies op de eerste twee regels.


Update Ma 11/08/08 - 20:05
Naar mijn voorbeeld stuurde ook mede-LVSV'er Denis Van den Weghe een (iets gewichtere) e-mail naar de FOD Buitenlandse Zaken. Vandaag werden de laatste euvels op de website weggewerkt en kreeg hij deze e-mail toegestuurd. Ikzelf heb tot op heden niets ontvangen.
Geachte meneer Vandenweghe,

Wij waren ons zeer sterk bewust van het probleem tijdens het weekend. U hebt welicht gemerkt dat de tekst door een Franstalige collega was opgesteld. We zullen ervoor zrogen dat er in toekomst een Franstalige én een Nederlandstalige deze adviezen kunnen aanpassen, en geen twee Franstalige collega's, zoals nu het geval was.

Ik hoop dat u onze excuses aanvaardt; wij zijn erg druk in de weer geweest met het localiseren van de Belgen ter plaatse en het begin van hun evacuatie uit Georgië.

Mocht u Belgische familieleden ter plaatse hebben, zou ik u willen vragen ons zo snel mogelijk hun gegevens te mailen.

Met vriendelijke groeten,

XXX (*)
(*) NOOT: de disclaimer van de bewuste e-mail laat mij niet toe om de persoon in kwestie met naam en/of functie te noemen.


Situatie ma 18/08/08 - 16:36


Ik kreeg zonet dan toch eindelijk, negen dagen na de feiten, een antwoord op mijn kritische e-mail van de "Dienst Reisadviezen" van de FOD Buitenlandse Zaken. En in plaats van mij te bedanken voor het signaleren van de taalfouten of zich daarvoor tenminste te verontschuldigen, krijg ik een veeg uit de pan alsof ik de één of andere radicale TAK-flamingant zou zijn, wat ik (nog) niet ben, alhoewel dit voorval mij meer in die richting begint te duwen.
Geachte Heer,

In antwoord op uw mail van zaterdag 9 augustus wens ik u aandacht te vestigen op het feit dat niet alleen het Crisiscentrum maar ook de dienst Reisadviezen (i.e. twee personen verantwoordelijk voor tweetalige informatie over 171 landen) steeds ten dienste staan van de burger, 7 dagen op 7, de klok rond. Het betreft hier een functie waar alleen informatie verstrekt wordt, anders dan de consulaire diensten die bijstand leveren aan mensen in nood.

De taalfouten waarover u zo verbolgen bent, werden gemaakt op een zaterdag in de late namiddag en tevens nog snel verbeterd op diezelfde zaterdag (rond 20u), overigens tijdens de vakantieperiode. Voor het overige was de boodschap – zo lijkt me – wel te begrijpen.

Graag uw aandacht voor deze bedenkingen: de twee personen die deze dienstverlening verzorgen, een Franstalige en Nederlandstalige, nemen nooit tegelijkertijd verlof, teneinde de dienstverlening te garanderen. Ook tijdens de vakantieperiode houden we de website dagelijks bij, om de burger tijdig te informeren. Van een weekendvergoeding is geen sprake, maar dit geheel terzijde.

Om nu dus even te antwoorden op: “Gelieve het volgende fragment uit uw reisadvies voor Georgië misschien in het correct Nederlands te vertalen? Ik ga ervan uit dat u ook Nederlandstaligen in dienst hebt op uw ambtenarij om dit soort officiële berichten te publiceren. Of vergis ik mij daarbij?”

Ja, we hebben Nederlandstaligen in dienst, maar die hebben ook wel eens vakantie. Nee, u vergist zich niet, u laat wel de gelegenheid voorbijgaan om de vraag / commentaar te formuleren met elementaire beleefdheid. Met wat meer eerbied voor de “ambtenarij” en voor de Franstalige collega die ook op een zaterdag het vuur uit haar sloffen rent om iedereen te informeren en te helpen.

Als ik u verder van dienst kan zijn, in het Nederlands uiteraard, dan help ik u graag.

XXX (*)
(*) NOOT: de disclaimer van de bewuste e-mail laat mij opnieuw niet toe om de persoon in kwestie met naam en/of functie te noemen.

Ik kan mij niet herinneren welk ander reisadvies-probleem zich die zaterdag kan hebben voorgedaan. Alles en iedereen was toen bezig met de Russische inval in Georgië. Nergens anders in de wereld moest een advies aangepast worden, dus dat "uit haar sloffen rennen" is waarschijnlijk figuurlijk in plaats van letterlijk bedoeld. Ik kan mij ook niet herinneren oneerbiedig gedaan te hebben over de FOD, tenzij men door het louter gebruik van het woord "ambtenarij" al geshockeerd zou zijn, en dat zegt dan meer iets over hun angst voor de bestaande cliché's dan over mijn e-mail. Daarbij kiest de klant, in casu de burger, nog steeds hoe hij zijn leverancier aanduidt. Als ik toevallig "beenhouwer" zou zeggen tegen mijn slager, of "garçon" tegen mijn ober, is er toch ook geen kat die daarin graten ziet.

Net zo min als hun interne uurroosters en/of verlofregelingen mij interesseren, vind ik het ook van weinig respect voor mij, als burger én belastingbetaler, getuigen dat de persoon in kwestie de afwezigheid van weekendwerkbonussen aanhaalt ter rechtvaardiging van deze abominabele dienstverlening. Zeker op een dienst waarbij elke minuut overwerk in rekening gebracht kan worden voor extra verlofdagen, waarbij het loon naar werken merkelijk hoger ligt dan in vergelijkende privé-bedrijven, en waarbij het de ongeschreven wet is dat iedereen in gebouw EGMONT-1 gaat prikken, ongeacht in welk gebouw hij tewerkgesteld is, en zo doorgaans een dik kwartier per dag extra kan declareren als "werktijd". Deze niet zo frisse praktijken op de FOD Buitenlandse Zaken zijn mij immers bekend.

Ook hun verwijten naar "elementaire beleefdheid" gaan aan mij voorbij. Zoals jullie allemaal hierboven kunnen nakijken, begon mijn e-mail sereen met "Geachte" en eindigde hij met een respectvolle variant op "Hoogachtend". Verder kan ik mij uit de lessen taalkunde van vroeger niet herinneren dat "Gelieve" een onbeleefde manier van vraagstelling was. En oké, er zat wat ironie in de e-mail, maar sinds wanneer is dat een teken van gebrek aan respect? En ja, de e-mail was nogal kort en direct, maar de FOD kan toch moeilijk van mij verwachten ellenlange brieven te schrijven terwijl zij zich er zelf snel-snel met een abominabele computervertaling van af maken en terwijl zij negen dagen wachten alvorens mij van antwoord te dienen.

En tenslotte hoef ik de sneer "uiteraard in het Nederlands" niet te pikken. Ik heb een rechtendiploma behaald in het Frans aan de universiteit van Namen en ben zelfs lid geweest van de Raad van Bestuur van de Rechtsfaculteit daar. Nooit heb ik geklaagd over het Frans op vergaderingen, en zelfs vandaag in Brussel kies ik doorgaans spontaan voor het Frans in mijn omgang met Brusselaars. Maar de FOD Buitenlandse Zaken is hele andere koek. Het minste wat 60% van de bevolking mag verwachten van "haar" centrale overheid is toch wel het gebruik van haar taal in de officiële communicatie.

En dan nog, voor mijn part afficheren ze de boel uitsluitend in het Frans, want in dat geval kan ik het ook begrijpen, maar hun amalgaam van computervertalingen en woordverkrachtingen is gewoon onleesbaar. En als ik in artificiële talen geïnteresseerd zou zijn, dan zal ik wel Esperanto gaan leren, en daar heb ik de FOD niet voor nodig.


Situatie ma 18/08/08 - 18:08


En ook een andere vriend van mij die een soortgelijke kritische e-mail durfde sturen, kreeg vandaag krak hetzelfde antwoord, van identiek dezelfde vrouwelijke medewerkster van de FOD Buitenlandse Zaken.
Geachte Heer,

In antwoord op uw mail van zaterdag 9 augustus wens ik u aandacht te vestigen op het feit dat niet alleen het Crisiscentrum maar ook de dienst Reisadviezen (i.e. twee personen verantwoordelijk voor tweetalige informatie over 171 landen) steeds ten dienste staan van de burger, 7 dagen op 7, de klok rond. Blijkbaar vindt u dat normaal. Het betreft hier een functie waar alleen informatie verstrekt wordt, anders dan de consulaire diensten die bijstand leveren aan mensen in nood.

De taalfouten waarover u zo verbolgen bent, werden gemaakt op een zaterdag, overigens tijdens de vakantieperiode, wanneer mijn collega alleen op kantoor was. Voor het overige was de boodschap – zo lijkt me – wel te begrijpen.

Graag uw aandacht voor de volgende bedenkingen: de twee personen die deze dienstverlening verzorgen, een Franstalige en Nederlandstalige, nemen nooit tegelijkertijd verlof, teneinde de dienstverlening te garanderen. Ook tijdens de vakantieperiode houden we de website dagelijks bij, om de burger tijdig te informeren. Van een weekendvergoeding is geen sprake, maar dit geheel terzijde.

Om nu dus even te antwoorden op uw vraag: "Sorry, maar is dit NEDERLANDS?"

Ja, alleen niet foutloos. De fouten werden zeer snel verbeterd. Verder wil ik u vriendelijk vragen uw commentaren en bevindingen met iets meer tact en eerbied te formuleren. Mijn collega levert een zeer geapprecieerde inspanning wanneer ze zich in het Nederlands uitdrukt en ik doe hetzelfde wanneer ik mij in het Frans uitdruk.

Als ik u verder van dienst kan zijn, in het Nederlands uiteraard, dan help ik u graag.
Duidelijk een geval van copy-paste dus, en opnieuw doet ze de waarheid oneer aan. De initiële e-mail van die vriend van mij was véél langer dan die ene geciteerde zin in deze brief. Hieronder kan u deze nalezen en zelf beslissen of de furieuze e-mail van de FOD gerechtvaardigd is.
Geachte,

Vandaag vond ik de volgende informatie op uw website als reisadvies voor Georgië: "Sinds begin juli 2008, het risico op het uitbreken van een oorlog in deze regio is reëel. De 8ste of august 2008 zeer zware gevechten hebben uitgebroken. In verband met de huidige veiligheidssituatie in Georgië, wordt aan Belgen aangeraden hun reis uit te stellen. Landgenoten die zich in Georgië bevinden worden geadviseerd contact op te nemen met de Belgische Ambassade in Ankara, Turkije, of het Ereconsulaat in Tiblissi. Dienvolgens dient men de actualiteit op te volgen."

Sorry, maar is dit eigenlijk wel Nederlands? Gelieve één van de uithangborden van onze dienst Buitenlandse Zaken geen schande en schaamte aan te doen aub.

Hoogachtend
Dit commentaarstuk verscheen ook op InFlandersFields.eu.

Meer over de toestand in Georgië op www.diplomatie.be/reisadviezen.

19 Reacties:

At 18:26 Vincent De Roeck said...

Ik had deze post ook al eens in een eerder stadium in een reactie-thread geplaatst. Via deze link kunnen jullie de reacties daarop nalezen. In deze thread komen enkel de nieuwe reacties.

 
At 18:27 Vincent De Roeck said...

En ook op de metablog "In Flanders Fields" kunnen jullie nog oudere reacties over deze heisa terugvinden.

 
At 19:12 David said...

Vincent, trek het je allemaal niet aan! Je hebt overschot van gelijk. De FOD herstelt hier zijn fout niet, maar maakt er gewoon een nieuwe. Als ik jou was contacteerde ik de ombudsman van de federale overheid en al je contacten in de politiek - en vergeet zeker niet om ook de Vlaamse Beweging en partijen à la VB en N-VA hiervan op de hoogte te brengen ;-)

 
At 19:14 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Thomas en "Belgica Dividenda Est" op die oorspronkelijke reactie-thread

1) Opinies kunnen maar waardevol zijn als ze op correcte informatie berusten. Het is dus niet verstandig van zich te verlaten op berichtgeving van NBC (en dus ook niet van MSNBC).

2) Een meer correcte voorstelling van de realiteit is de volgende (en zij berust op vele bronnen).

-- De initiele reactie van OBama was typisch links en 'appeasing'. Zo in de zin van beide partijen moeten zich 'inhouden' en negocieren. Dus, het gebruikelijke "gelul" en onderliggende (veronderstelling van) absurde morele ekwivalentie.

-- De initiele reactie van McCain was 'firm' en als volgt: de recente actie van Rusland confirmeert mijn vorige statements over de natuur van het Putin-regime. Er moet een prijs betaald worden voor dit wangedrag (in termen van WTO, de pretentie van de G-8 terugschroeven naar de G-7, etc...) om proberen van verder wangedrag elders in Oost-Europa te helpen voorkomen. En de Administratie moet ONMIDDELIJK, i.e. volgende dinsdag, nu morgen) proberen om Europese standvastigheid binnen NATO te testen. The Administration must lead.

-- De reactie van McCain is altijd dezelfde geweest. De latere reacties van Obama (nadat zijn foreign policy experts zijn aandacht konden krijgen) zijn geevolueerd naar een meer evenwichtige middenpositie van Rusland moet zich terug trekken etc..., maar geen concrete sancties. Zoals gebruikelijk onder naief-linksen: Obama wants to have his cake and eat it as well. Hij is Jimmy Carter all over again. De Polen wezen gewaarschuwd, om over de Balten en Oekrainiers maar te zwijgen.

 
At 21:22 Hugo said...

Typisch die jonge gastjes, de ganse tijd zitten zeveren, en als ze dan van grote mama terecht gewezen worden, liggen janken bij anderen. Ge oogt wat ge gezaaid hebt, Vincent, niets meer en niets minder. En als je nu nog de ombudsman of wie dan ook erin betrekt, ben je helemaal gek geworden.

 
At 21:39 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

@anonieme op de oorspronkelijke thread:

mijn Antwerps vertoont grote gaten, ik weet het ;-)

 
At 21:56 Minister President (op IFF) said...

Beste Vincent, wat bedoel je met

"de disclaimer van de bewuste e-mail laat mij niet toe om de persoon in kwestie met naam en/of functie te noemen."

Het lijkt me nogal vreemd dat een medewerker aan een "vrijheidslievend" weblog zijn gedrag laat dicteren door wat een of andere pipo onderaan zijn e-mail plaatst.

 
At 21:57 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@minister president: de privacywetgeving en het auteursrecht laten niet zomaar toe om privé-correspondentie publiek te grabbel te gooien. Ik denk dus dat Vincent gelijk heeft. Maar als een jurist er een andere mening op nahoudt, mag hij dat hier altijd komen uitleggen.

"Vrijheidslievend" wil toch niet zeggen dat men zijn voeten veegt aan de bestaande wetgeving en aan de lopende band wetten overtreedt?

 
At 22:09 David said...

De tamtam heeft precies zijn werk al gedaan. De TAK-website heeft De Roecks post over de FOD Buitenlandse Zaken al overgenomen. Hier hebben we het laatste nog niet over gehoord.

 
At 11:16 Anoniem said...

Foutje?
"dus dat "uit haar sloffen rennen" is waarschijnlijk figuurlijk in plaats van letterlijk bedoeld"
Ik denk dat hier had moeten staan: "is waarschijnlijk letterlijk in plaats van figuurlijk bedoeld". De persoon van de FOD wou, denk ik, zeggen dat zijn collega hard werkt (= figuurlijk "uit haar sloffen rennen"). Jouw reactie zou dan logischerwijs moeten zijn: "het is waarschijnlijk letterlijk bedoeld" (= de collega loopt daar effectief rond op haar sloffen).
Of uit "zich uit zijn sloffen rennen" überhaupt wel een correcte uitdrukking is, laat ik hier in het midden...

 
At 14:14 Minister President (op IFF) said...

@Luc

Ik begrijp niet waar je je op baseert om die hogervermelde correspondentie een privé-karakter toe te kennen.

Ofwel mogen ambtenaren niet voor hun dienst spreken, en dan moeten ze uiteraard zwijgen, ofwel doen ze dat wel, maar dan hebben hun uitspraken geen privé-karakter.

Meer nog, als iemand een klacht indient bij een overheidsdienst waarop een ambtenaar die niet gemachtigd is tot het spreken voor de dienst daar persoonlijk op reageert, dan is het privacy van de indiener van de klacht die geschonden is in mijn ogen.

Een intimiderende disclaimer verandert hier niets aan.

 
At 14:14 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@minister president: Met privé-karakter bedoel ik niet dat ze niet namens hun dienst schrijven, maar wel dat het om correspondentie gaat die gericht is aan 1 persoon en die bijgevolg niet bedoeld is voor publicatie.

Die brief is geen "open brief aan Vincent De Roeck", maar een "brief aan Vincent De Roeck". U lijkt het onderscheid tussen beiden niet te erkennen?

En in België, in tegenstelling tot de VS, eist de overheid auteursrecht op op haar publicaties. Zelfs als de overheid iets "publiceert", mag je dat hier niet zomaar "herpubliceren". Dit in tegenstelling tot de VS waar alle overheidspublicaties "public domain" zijn.

Ik zou het kras vinden als de ontvanger van een brief automatisch het recht heeft om die brief te publiceren. Een disclaimer maakt op dat vlak eigenlijk geen verschil en is gewoon het expliciet maken van iets wat impliciet geldt.

Elke auteur schrijft zijn werk met een bepaalde bestemming, de ontvanger mag die bestemming niet zomaar naar eigen goeddunken verbreden zonder toestemming van de auteur.

 
At 14:15 Minister President (op IFF) said...

Nochtans heeft Vincent reeds de volledige inhoud van de brief hier geherpubliceerd, ik zie toch nergens puntjes tussen de paragrafen. Enkel de naam en functie van de auteur ontbreken. En ik meen niet dat de naam van de auteur, net zoals andere metadata, onder het auteursrecht valt.

 
At 14:15 Luc Van Braekel (op IFF) said...

Wel, ik denk het dat het publiceren van de tekst van de brief, zelfs zonder de naam van de auteur, juridisch dubieus is. Bij nader inzien geef ik Vincent dus toch geen gelijk.

 
At 15:31 Vincent De Roeck said...

@ LVB en MP

De disclaimer onderaan de hierboven vermelde e-mails gaat als volgt:

***** DISCLAIMER *****
Deze e-mail en al zijn bijlagen zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik door derden is verboden, tenzij anders vermeld. De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.


Ik weet trouwens niet of de privacy-wetgeving opgaat in relaties met de overheid. Er bestaat toch ook nog zoiets als de "openbaarheid van het bestuur". En de zin "publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik door derden is verboden" heeft volgens mijn interpretatie louter impact op derden die deze e-mail zouden krijgen en dan publiceren, reproduceren, kopiëren, distribueren, verspreiden of gebruiken.

 
At 16:47 guillaume said...

Vincent, ge zijt bekend met deze polemiek!

 
At 00:45 Anoniem said...

@ Marc Huybrechts

Ik heb met wat vertraging uw commentaar gelezen. Bedankt voor de info.

Nu nog meer dan vroeger verkies ik McCain als president boven Oblabla.

Belgica Dividenda Est

 
At 20:01 Anoniem said...

Tja.
Dat krijg je ervan als een land niet eensgezind is en de Franstaligen de underdog zijn.

Och wat zielig enz.
Maar enerzijds zielig doen en anderzijds de boel flessen.

Geen medelij en ontslaan.

Maar troost je.
In Nederland is het niet anders.
Door de hoge aantallen allochtonen gaat de taal met grote stappen bergafwaarts.

 
At 12:12 Minister President (op IFF) said...

"Privacy" klinkt mij alleszins in de oren als iets dat enkel relevant is zolang het bericht in transit is.

Eenmaal het bericht bij de bestemmeling is, is privacy niet meer van toepassing, tenzij je dat woord wil gebruiken als een eufemisme voor "geheimhouding".

 

Een reactie posten