For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De mythe van het liberale kapitalisme

Tijdens het laatste weekend van september kreeg ik van een Leuvense medestudente uit christen-democratische hoek een kritiekmail toegestuurd. Zij haalde mijn gastronomische uitspattingen van dat weekend en mijn tripjes van de laatste maanden aan als bewijs voor de almacht van het liberale kapitalisme vandaag. Zo trok zij de intellectuele eerlijkheid van mij in twijfel. Het vrijemarktkapitalisme zou helemaal niet in de verdrukking komen en er zouden in de politiek helemaal geen anti-kapitalistische tendensen waar te nemen zijn. Het liberale vrijemarktkamp zou de strijd om de ideeën al jarenlang gewonnen hebben en ook tot op vandaag het debat nog steeds domineren. Zij verweet mij de waarheid oneer aan te doen door de overheid voortdurend als “socialisten” of “cryptocommunisten” af te schilderen, door elk economisch beleidsvoorstel als “totalitair” af te schieten en door een in wezen nutteloos “vrijemarktfundamentalisme” aan te hangen, net omdat volgens haar het liberale oerkapitalisme in het Westen al lang tot enige Waarheid verheven zou zijn.

En mijn drie op elkaar volgende diners van dat betreffende weekend in de respectievelijke sterrenrestaurants “Clos Saint Denis” in Kortessem, “Jardin Tropical” in Knokke en “Hostellerie Le Fox” in De Panne zouden daarvan het bewijs zijn, net als mijn buitenlandse seminaries en tal van snoepreisjes in de zomermaanden. Die laatste werden immers grotendeels tot zelfs integraal betaald door libertarische denktanks en/of liberaalgezinde stichtingen. En de diners werden mogelijk gemaakt door de private belangengroep “Les Maîtres-Cuisiniers de Belgique” die gedurende één week per jaar exquise fijnproeversmenu’s voor een appel en een ei aan jongeren offreert. Beide mechanismen pasten volgens haar in het liberale kapitalistische wereldbeeld dat vandaag alom aanvaard wordt en waarbij private actoren alles in het werk stellen om het primaat van “de privé” veilig te stellen. Volgens haar was dit het bewijs bij uitstek van de almacht en volledige vrijheid van de privé-sector.

Nu mag ik haar in deze opmerkingen misschien nog wel enigszins gelijk geven, het gigantische aantal diners en reizen van de laatste tijd zou ik mij niet kunnen veroorloven zonder de financiële steun van deze private partners, toch dwaalt zij, en geen klein beetje eigenlijk. De vrije markt is immers helemaal niet almachtig in de hedendaagse samenleving. En die samenleving is zelfs bij benadering helemaal nog niet liberaal, vrij of kapitalistisch. De overheid herverdeelt nog steeds 55% van het BNP en geldt nog steeds als de grootste werkgever van dit land. Er worden jaarlijks nog steeds duizenden regels en maatregelen door de verschillende overheidsinstellingen uitgebraakt en onze rechten en vrijheden worden elke maand nog steeds verder uitgehold. De vermeende vrijhandelmantra is eveneens ideologische oplichting omdat er tegelijkertijd tientallen protectionistische barrières opgetrokken worden, vaak zelfs als "liberaliseringen" verkocht trouwens, en monetair wanbeleid is nog steeds verantwoordelijk voor eizona alle economische uitspattingen van de laatste maanden, en zeker niet de vrije markt op zich.

http://lvsvleuven.be/vincent/Capitalist%20Ball
(Het filmpje kan enkel in Quicktime en op een Apple afgespeeld worden. Hoe dat kan weet ik ook niet. Sorry daarvoor. Ik krijg het ook niet geconverteerd. Als iemand dat wel kan, be my guest...)

Mijn antwoord aan haar was kort en eenvoudig: ik zond haar gewoon de opname toe van een speech van de Zweedse libertariër Johan Norberg, de auteur van het vermaarde “In Defence of Global Capitalism”. Voor een volle “Concert Noble” op het Brusselse Kapitalistenbal twee jaar geleden, dat jaarlijks door het “Centre for the New Europe” georganiseerd wordt en waarop uw dienaar al menige keer zijn opwachting mocht maken (de volgende editie vindt op dinsdagavond 11 november plaats), stelde en beantwoordde Johan Norberg immers dezelfde kritische vraag. Met zijn ironische redevoering wist hij toen op meesterlijke wijze de koe bij de horens te vatten en voor eens en altijd komaf te maken met dat soort illusies. Onze economie is helemaal geen vrijemarkteconomie. Ons systeem is helemaal geen kapitalisme. En zelfs onze bestuursstructuren zijn niet eens liberaal of democratisch. Laat staan dat wij als onderdanen van moddervette welvaartsstaten überhaupt vrij zouden zijn.

Dit commentaarstuk verscheen ook elders op het internet.

Meer over deze Zweedse libertariër op www.johannorberg.net.

6 Reacties:

At 20:38 Caroline Van Hecke said...

Vincent, ik denk toch dat deze crisis meer kwaad gedaan heeft aan de liberale/kapitalistische idealen dan vijftig jaar Sovjet-dreiging. Economische aberraties hebben de Berlijnse Muur doen vallen. En nu, o ironie, gebeurt hetzelfde met wat er nog van het kapitalisme overbleef na vijftien jaar derde-weg-beleid. De vrije markt is dood. Het communisme is terug, van nooit echt weggeweest.

 
At 21:49 Johan Terwilghen said...

@ VDR en CVH

Ok, ik begrijp je punt dat we deze crisis niet op de vrije markt kunnen steken want de financiële sector was voorheen allesbehalve vrij en liberaal. Dat neemt echter niet weg dat de markt vandaag vrijer was dan pakweg tussen het einde van WO-2 en het aantreden van Reagan en Thatcher. En dat het soort krachen van 1929 en vandaag in deze periode van meer Keynesiaans beleid zich nooit hebben voorgedaan. Bewijst dat dan niets in jullie ogen?

 
At 22:19 Caroline Van Hecke said...

@ Johan Terwilghen

De vrije markt bestond ook niet in de jaren '20 want toen bestond de Fed al en had de overheid controle over de geldhoeveelheid. De goudstandaard bestond nog wel in theorie, maar met Brettonwoods werd die in de praktijk al afgeschaft. Daarbij is een economie zeer elastisch. Het is niet dat hij geen crises kende in een Keynesiaanse periode dat het daaraan te wijten was. Men kan alles nu eenmaal repareren, maar de echte oorzaken bleven onaangeroerd. Dat dit net openbarstte in tijden van minder regulering is puur toeval denk ik.

 
At 22:21 Caroline Van Hecke said...

En je mag natuurlijk ook niet vergeten dat de economie vandaag veel complexer en groter is dan in het interval dat jij aanhaalt. Zou jij alles wat je nu hebt en weet zomaar willen inruilen voor de jaren 1960 en '70? Ik niet. De mens is nog nooit zo rijk geweest als vandaag. En alleen nirvana-approachers geloven dat de overheid een nog betere evolutie/groei had kunnen waarmaken dan de markt. Zij dwalen, maar hebben de macht. En wij zullen daar allemaal de prijs voor mogen betalen in de toekomst.

 
At 22:43 Joris Verdonk said...

Plus: de Keynesiaanse New Deal-maatregelen hebben de crisis enkel nog maar verlengd. Het was niet FDR die de crisis uiteindelijk wist op te lossen maar de tweede WO en het liberalere beleid achteraf om het deficiet terug te dringen.

Zie ook: http://www.mackinac.org/article.aspx?ID=4013

 
At 18:51 Anoniem said...

http://forum.fok.nl/topic/1207951
Het "FOK WALL STREET SPEL" ziet er wel leuk uit anders...

 

Een reactie posten