For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Short selling is een recht

Short selling een verboden verschijnsel? Hoezo? Er is toch niets mis met een wederzijds voordelige ruil. Aandelen verkopen zonder ze in (geleend) bezit te hebben - naked short selling - is nu in Nederland verboden. En ook België zal dat voorbeeld eerstdaags wel volgen. Zal het werken om de markt te stabiliseren en is het moreel om het te verbieden? De beurzencrisis wordt opgelost zoals een crisis altijd wordt opgelost als de overheid als de oplossing wordt gezien, met ge- en verboden. Wil je geen handel in drugs, verbied het. Op dezelfde wijze wordt het verschijnsel dat koersen gevestigd zijn op reputatie bestreden door de brenger van het slechte nieuws over een fonds van het veld te sturen. Het zal niet werken omdat we te maken hebben met ruil met wederzijds voordeel die in vrijwilligheid wordt aangegaan. Dat laat zich niet verbieden. Als er winst valt te behalen, zal zich dat nu op een andere manier openbaren. Later zal blijken dat een verbod niet werkt en dat het 'ondergronds' gewoon verder gaat.

Wat is eigenlijk de moraliteit om het te verbieden? De wetgever wijst op de immoraliteit van het verboden verschijnsel. In principe is er natuurlijk niets mis met wederzijds voordelige ruil, waarmee we hier van doen hebben. Het is een heel efficiënt middel om informatie te verspreiden. Eerst moest je om te zeggen ik-zie-het-niet-meer-zitten-met-dit-fonds, het fonds zelf bezitten en het vervolgens verkopen, toen kon je met geleende aandelen hetzelfde effect bereiken, en nu hoef je het zelfs niet eens meer te bezitten. Je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen dat je een fonds niet zit zitten, maar 'put your money where your mouth is', overtuigt gewoon veel meer.

Reden tot overheidsingrijpen is dat vervolgens kwade geruchten in de markt worden verspreid die tot een self-fulfilling prophecy leiden. Het is natuurlijk de vraag of het valse geruchten zijn. Het is in ieder geval wel zo dat geen fonds recht heeft op een positieve reputatie. Reputaties worden altijd door anderen verleend, en op hun positieve mening heeft Fortis of wie dan ook geen recht. De economie groeit door ruil met wederzijds voordeel. Een steeds wisselend raamwerk wat wel en niet mag, hoort daar niet bij. Het recht dat je wel hebt is het mogen afsluiten van contracten tot wederzijds voordeel. Het hierop inbreuk maken door de overheid is een beperking van de menselijke vrijheid en daarmee immoreel. In de oude Sovjet-Unie werd dit soort overeenkomsten, ruil met wederzijds voordeel buiten de staat om, gezien als een economische misdaad tegen de staat. Je ging naar het gevang.

Nodig zijn instituties die de vrijheid bevorderen, niet om haar en daarmee de economische groei te vertragen. De economie groeit door ruil met wederzijds voordeel. Een steeds wisselend raamwerk wat wel en niet mag, hoort daar niet bij. Een permanent raamwerk waarbinnen een ondernemer kan plannen, hoort daar wel bij. Het beleid zal de oplossing eerder uitstellen. Kijk wat er gebeurt als de olieprijs stijgt en de overheid beslist tot een verlaging van de accijns op benzine. Het kost de overheid geld en mensen worden minder geprikkeld om zuiniger te zijn en naar alternatieven te zoeken.

Zo ook hier. Informatie zal op een kostbaardere manier en later tot ons komen. We blijven langer doormodderen. Het verbod op short selling is een voorbeeld van paniekvoetbal. Het is te hopen dat de Kamer Bos tot de orde roept. De Tweede Kamer zal het waarschijnlijk niet zijn. Misschien dat de Eerste Kamer als ‘chambre de respect’ voor particulier eigendom en inventiviteit zal fungeren. We mogen blij zijn met goedkope signalen die ons informatie over een fonds verstrekken.

Dit opiniestuk van professor Auke Leen verscheen oorspronkelijk in het Financieel Dagblad. De auteur doceert economie in Leiden en is lid van de academische raad van de Mises Youth Club.

Meer teksten van deze Nederlandse academicus op www.meervrijheid.nl.

15 Reacties:

At 13:33 Vincent De Roeck said...

De Standaard gaat voor Barack Obama

http://www.standaard.be/video/videoPlayer.aspx?cat=3&subcat=17&videoId=18301
http://inflandersfields.eu/2008/10/de-standaard-gaat-voor-barack-obama.html

Het ligt er in België nog niet zo dik op als in Nederland waar journalisten van het NRC Handelsblad via een Amerikaanse constructie giften overgemaakt zouden hebben aan de campagne van Barack Hussein Obama en Joe Biden, of waar de staatstelevisie enkel reporters naar de Democratische conventie stuurde, maar toch.

Ook in België neigen de media naar de eerste zwarte kanshebber voor het presidentsschap en stellen ze alles in het werk om John McCain en Sarah Palin belachelijk te maken. McCain zou geen e-mails kunnen versturen, was een vaak gehoord verwijt, tot bleek dat McCain geen e-mails kan sturen omwille van zijn oorlogswonden en hij zijn e-mails dicteert aan zijn assistenten.

En ook Sarah Palin ligt in de pers constant onder vuur. Bovenstaand filmpje van NBC past mooi in de Amerikaanse traditie van "alles kan en alles mag" ten overstaande de politiek, maar de manier waarop Belgische media zoals DS op deze satire springen is gewoon bedroevend.

Op de website van De Standaard vinden we het volgende:

Hilarische Palin-parodie in SNL. Tina Fey kruipt in de Amerikaanse talkshow Saterday Night Live in de huid van Sarah Palin. De sketch is gebaseerd op het recente CBS interview waarin Palin zich niet van haar intelligentste kant toont.

Niet meteen een objectieve omschrijving van Sarah Palins achtergrond als je het mij vraagt, en wat doet de sneer naar haar "gebrek aan intelligentie" eigenlijk in deze aankondiging?

 
At 13:36 Vincent De Roeck said...

Vlaamse Fortis-belegger dient klacht in tegen Nederlands minister Wouter Bos

Ik ben sinds enkele maanden houder van een bescheiden aantal aandelen FORTIS SA/NV. Ik heb, net als alle andere kleine aandeelhouders, met lede ogen moeten toezien hoe bij de recente pogingen om Fortis van de ondergang te redden, de koers enkel verder kelderde, met een opschorting van de handel als voorlopig slotstuk. Ik heb de indruk dat met name ook de publieke mededelingen van de Nederlandse Minister van Financiën, daar debet aan zijn.

Zo heeft de Minister op 30 september jl. in de Kamer gezegd dat Fortis anders was gefinancierd dan toen bekend was, hetgeen gevolgen had kunnen hebben voor het afgeven van de verklaring van geen bezwaar. Bedacht moet worden dat de Minister in een uitzonderlijk bevoorrechte informatie positie verkeerde: qualitate qua beschikt hij reeds over ampele toegang tot informatie, maar hij was in het weekend van 28 september jl. ook concreet en persoonlijk betrokken bij het "eerste reddingsplan" van Fortis. Verder is in de media gemeld dat de Minister al op dinsdag 30 september jl. betrokken was bij de voorbereiding van een tweede reddingspoging, de aankoop door de Nederlandse Staat van onder meer Fortis Bank Nederland en ABN AMRO Bank.

Door tijdens dat aankoopproces, waarbij de Staat als (toekomstig) aandeelhouder financieel belanghebbende is, de onrust te versterken zoals hij heeft gedaan, rijst de vraag of de Minister de artikelen 5: 56 Wft en 5:58 Wft heeft geschonden. Daarvoor is onder meer van belang of de door de Minister verstrekte informatie juist was, en zo niet, of hij wist dat dat niet het geval was. Voor beantwoording van die vragen richt ik mij tot u als toezichthouder. Ik verzoek u mij van uw beslissing om een onderzoek in te stellen, en van de vruchten daarvan, op de hoogte te houden.

Verder is het zo dat de markt pas vrijdagavond, 3 oktober jl.. leerde dat de eerste reddingspoging al op 30 september gefaald bleek te hebben, en dat Fortis sindsdien langs het randje van de afgrond had gelopen. Het zou nog maar de vraag zijn geweest of het bedrijf nog wel een "going concern" was. Ik verzoek u te onderzoeken of Fortis zelf, als uitgevende instelling, of de Staat als grootaandeelhouder, die koersgevoelige informatie niet eerder publiek hadden moeten maken dan zij hebben gedaan.

De Minister heeft op 2 oktober j.l. ook te kennen gegeven dat DNB ten tijde van het afgeven van de verklaring van geen bezwaar voor de overname van ABN AMRO, in 2007, DNB de door Fortis aangeleverde informatie onvoldoende begreep en risico's niet heeft kunnen inschatten.

Ik ben van mening dat die risico's gewoon door Fortis openbaar hadden moeten worden gemaakt op de voorgeschreven wijze (dwz. via de jaarrekening en evt. een separaat persbericht) en ook daarnaar vraagt ik u een onderzoek te starten. Voor wat betreft de rol van DNB, die naar zeggen van de Minister indertijd niet voldoende competent was, zal ik mij eerst verstaan met DNB en de Minister zelf.

Rudi De Kerpel in een brief aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten op 6 oktober 2008.

 
At 13:37 Anoniem said...

Vincent, het echte probleem is niet zozeer short selling maar wel fractured reserve banking. En dat is geen financiele spitstechnologie of innovatie maar gewoon BEDROG.

 
At 20:49 Anoniem said...

@'At 13:36 Vincent De Roeck said...
Vlaamse Fortis-belegger dient klacht in tegen Nederlands minister Wouter Bos'
Hoi Vincent,
Aangezien jij de politiek volgt in Nederland moet jij toch weten dat de heren en dames praktisch onschendbaar zijn. Al dient het hele land een schadeclaim in, het zal worden weggehoond zoals de rest!
Groeten van een cynische Nederlander

 
At 01:09 Duplo Duplex said...

Heu, veel intelligentie heb ik bij haar nog niet opgemerkt en ik doe nochtans goed mijn best om die te vinden. Troost u, mijn zoektocht heeft bij de andere kandidaten ook nog niets opgeleverd.

Misschien denken ze bij De Standaard zelfs dat Stief Gratuit zijn gouverneurschap te danken heeft aan zijn intelligentie?

 
At 13:11 Adhemar said...

Ik heb de interviews gezien die Palin gaf tussen haar speech op de conventie en het vice-presidentieel debat — het zijn maar weinig, de één nog beschamender dan de ander. Ook Tina Fey’s verschillende parodiërende sketches voor Saterday Night Live zijn mij niet onbekend. Ik zie echt niet in hoe De Standaard hier de waarheid geweld aandoet.

Minstens één prominente conservatieve columniste is (volkomen terecht) nog heel wat harder in haar oordeel over Sarah Palin.

 
At 13:11 Adhemar said...

Ik heb de interviews gezien die Palin gaf tussen haar speech op de conventie en het vice-presidentieel debat — het zijn maar weinig, de één nog beschamender dan de ander. Ook Tina Fey’s verschillende parodiërende sketches voor Saterday Night Live zijn mij niet onbekend. Ik zie echt niet in hoe De Standaard hier de waarheid geweld aandoet.

Minstens één prominente conservatieve columniste is (volkomen terecht) nog heel wat harder in haar oordeel over Sarah Palin.

 
At 03:38 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

Sarah Palin is voor mij ook de grootste teleurstelling van dit decennia. Die vrouw is zo zwak in debatten, dat populistisch kantje en dat taalgebruik zijn om van te gruwelen. En die toonklank... Haar beleidskennis is nihil. Zo een vrouw verdient het zeker niet om vice-president te worden.

 
At 03:38 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ nicolasr

..."de grootste teleurstelling van dit (sic) decennia".....?

Dat kunt u toch niet menen, als u er even over zou willen nadenken. Dat kan toch geen serieus evenwichtig en proportioneel oordeel zijn!

En wie zou er dan wel "verdienen" van vice-president te worden? Extreme moreel-relativisten en/of perverse culturele zelfhaters (gelijk de parroterende Saturday Night Live crowd), of de vermeende 'antiracisten' van De Standaard die directe censuur toepassen en die geen objectieve journalisten zijn maar wel subjectieve ideologen?

Het valt me telkens weer op dat mensen overal ter wereld zich zeer slecht kunnen 'inleven' in andere culturen. Arrogante vermeend-'gesofistikeerde' Europeanen zijn daar geen greintje beter in dan down-to-earth Amerikanen, om over het gros van Aziaten, 'latijnen' en Arabieren maar te zwijgen.

Wanneer ik u zie schrijven "...haar beleidskennis is nihil", dan kan ik enkel meewarig het hoofd schudden. Waarop is dat oordeel gebaseerd? Op Tina Fey? Of op de goeverneur van Alaska die haar eigen partij establishment in haar staat heeft 'ontmaskerd' en aangepakt, evenals de dominante olie-industrie aldaar, en tegelijkertijd de belastingen op gewone mensen heeft verminderd.

Het gevaar voor gewone mensen in deze wereld (gelijk u en ik) komt niet van standvastige mensen met 'simpele' waarden, maar wel van 'smooth operators' (die niet zijn wat ze oppervlakkig lijken te zijn) en vooral van woordkramende vermeende 'intellectuelen'.

De heersende tijdsgeest is iets waar maar zeer weinigen kunnen aan ontsnappen. En, er zijn ook bepaalde maatschappelijke wetmatigheden, gelijk machtsalternatie op geregelde tijdstippen in (echt) democratische culturen - die individuen overstijgen. Maar, van verstandige mensen zou men mogen verwachten dat ze wat dieper nadenken in plaats van gemakzuchtig met de meute mee te lopen.

 
At 03:39 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

Niet op Tina Fey, uiteraard, wel op de interviews en haar beleid in Alaska. Iemand die politieke vriendjes op lucratieve postjes plaats met een losse motivatie, getuigt niet van een diepgaand besef van wat een goed bestuur is.

Ik had goede verwachtingen van Palin maar ze stelt duidelijk teleur. Ze is een vrouwelijke versie van Dan Quayle.

Kijk, er is bovendien een verschil tussen "naar de mensen toe" en "de simpele uithangen". Palin probeert zo veel mogelijk één van u te spelen. Iets wat voor haar Bush en Clinton deden met succes. Gore kwam te houterig over en Bush senior te elitair. Maar zowel Bush en Clinton deden dat met een klasse die Palin overstijgt. Palin zoekt de toevlucht tot populistisch taalgebruik om het gebrek aan eigen kennis te verdoezelen.

Wie was er dan wel een goede vice-president: wel voor McCain was Romney een goede kandidaat geweest, maar die laatste is uiteraard dolgelukkig dat hij zich niet direct moet mengen in deze verkiezing. Als hij met McCain opkwam en verloor, dan had hij bij de volgende primaries in 2012 een enorme stempel van verliezer. Kijk maar naar de laatste nationale verkiezingen in de USA. Verliezers keren bijna nooit terug. De laatste die het wel gelukt is, is Nixon maar dan wel na jaren in de politieke woestijn rond te dolen.

 
At 03:39 Anoniem said...

Sarah Palin-Bobby Jindal op het ticket in 2012! Daar gaan we voor!

 
At 11:30 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ nicolasr

1) Uw eerste paragraafje komt zo rechtstreeks uit de naief-linkse media-met-een-Obama-agenda. Elke politieker plaatst wel enkele "vriendjes" op lucratieve postjes. Hij/zij gaat er zeker geen vijanden zetten. Als u een verstandig oordeel zou willen vormen over de kwaliteit van het "bestuur" van Palin in Alaska, dan zult u een 'big picture' interpretatie moeten volgen. Dat betekent een ex post evaluatie door serieuse onderzoekscentra. Daarvoor is haar administratie nog veel te jong (minder dan 2 jaar). In plaats van voort te gaan op enkele losse (en lose) beweringen van politieke tegenstanders, beperk u tot de gekende feiten. Zij heeft de moed opgebracht van tegen de eigen corrupte lokale partij-establishment in te gaan, zij heeft de persoonlijke belastingen verlaagt in Alaska, en zij heeft de corrupte impact van de olie-industrie gebroken (via transparantie-scheppende regulering en taxatie voor die extractieve industrie, en ook via de corruptie van de vorige regulerende 'board' bloot te leggen). Haar 80% approval rating in Alaska (kleine bevolking) is geen toeval, en u zult er niet van horen in de naief-linkse VS media, en dus ook niet in De Standaard. Let's face it, real journalism is dead, ever since the ideological left has taken control of public education.

2) U zijt veel te vlug met oordelen. Zij is nog niet vertrouwd om met de New York media om te gaan. Ik heb haar in 4 interviews gezien; in 2 was ze maar pover, in de andere 2 vertoonde ze veel verstand (en vooral gezond verstand). Zij is geen Dan Quayle, en Quayle heeft meer gezond verstand dan de meeste van zijn vroegere media-detractors.

3) Uw style-commentaar is interessant. Ik heb een totaal andere visie over wat "klasse" betekent (of zou moeten betekenen) dan u, en ik denk dat Palin meer afweet over de realiteit van de wereld dan Clinton deed in 1992 en GWbush in 2000. Het is wel enigzins ironisch van te zien dat Bill Clinton deze week beter de grondoorzaak van de huidige financiele crisis (en de fundamentele leugen van Obama daaromtrent) openlijk heeft bloot gelegd en uitgelegd, in plaats van McCain. De ontgoocheling vandaag is veel meer McCain dan Palin. (Maar McCain heeft nog wat residuele goodwill bij sommige media omwille van zijn vele jaren van anti-Bush geluiden). En ja, mijn voorkeur ging ook naar Romney. Maar die zou McCain nooit verkozen hebben kunnen krijgen (na 8 jaar GWB). Met Palin was er een betere kans, had de financiele crisis eerder (of later) uitgebroken. Nu is die kans naturlijk veel kleiner geworden.

@ Anonieme

Inderdaad, een Palin/Jindal ticket is de grote hoop voor 2012. Dit, in de veronderstelling dat de First Amendment zou kunnen overleven, want het Europese voorbeeld hieromtrent is bedenkelijk. De huidige machtshebbers in de Democratische partij zijn niet langer de Clintoneske centristen, maar wel ideologisch radikaal-links. En als die zowel beide huizen van het Congress als de Executive of het Witte Huis zouden komen te controleren, dan komt de First Amendment (vrijemningsuitingsrecht) in gevaar. De belangrijkste beslissing van de volgende president gaat om de wip-positie op de Supreme Court gaan.

 
At 12:32 Anoniem said...

Een zalige foto trouwens Vincent, waar heb je die gehaald?

 
At 16:29 Anoniem said...

http://www.youtube.com/watch?v=ScZ6WeyIXAg
Nog meer anti-Palin op het internet...

 
At 17:29 DV said...

http://www.youtube.com/watch?v=ddRoiVWfLyU

Inderdaad anonieme, veel minder waardevol dan de echte filmpjes van Palin zeker? So cheesy...

 

Een reactie posten