For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Europese liberale jongeren congresseren in Brussel

Nadat een veertigtal liberale jongeren uit evenveel Europese landen Luik al vier dagen onveilig gemaakt hadden voor een seminarie over mobiliteit, visumpolitiek en het vrije verkeer van personen stond het weekend van 21, 22 en 23 november op zijn beurt in het teken van het zesmaandelijkse “Executive Committee” van LYMEC. Meer dan negentig delegates van de verschillende LYMEC-ledenorganisaties zakten hiervoor af naar Brussel, waaronder naast mezelf ook nog vier andere LVSV’ers. Er stond immers nogal wat werk op de agenda en het LVSV had voor de eerste maal ook zelf werk gemaakt van teksten en voorstellen. De Finse Olesja Selivanova werd als kersvers LYMEC-bestuurslid verkozen, en het “plan of action” voor 2009 werd goedgekeurd, net als de voorstellen om de slechte financiële toestand van LYMEC na jaren van boekhoudkundig amateurisme aan te pakken.

De leden van de nieuwe tuchtcommissie werden aangeduid en de eerste editie van “New Libertas” onder het nieuwe redactieteam, waarbinnen ikzelf o.a. actief ben, werd officieel voorgesteld. Verder werden een hele resem resoluties besproken en geamendeerd. LYMEC steunt het gebruik van militair geweld tegen piratenschepen en piratenhavens. LYMEC besprak de Nederlandse plannen om bepaalde vrouwen in de toekomst te dwingen anti-conceptiva te gebruiken, maar nam hierover nog geen officiële positie in. LYMEC veroordeelde de confiscatie van de assets van IJslandse banken in Engeland en stelde onomwonden dat noch het liberalisme noch de vrije markt schuld hebben aan de huidige financiële crisis. LYMEC engageert zich om in de toekomst te blijven waken over overdreven reguleringsdrift en nutteloos overheidsingrijpen.

Ook enkele Belgische politici vergasten de LYMEC-congresgangers op enkele interessante speeches. Vlaams parlementslid Patrick Lachaert (Open Vld) kwam de werking en de meerwaarde van het Comité van de Regio’s binnen de Europese Unie uitleggen. Europees parlementslid en ELDR-voorzitster Annemie Neyts (Open Vld) bracht verslag uit over de resoluties die de Europese liberalen deze maand in Stockholm als nieuw partijprogramma aangenomen hadden. Vice-premier Didier Reynders (MR) hield een pleidooi voor méér regionalisme als buffer tegen separatisme, en voor minder maar wel betere regulering van de financiële markten, en dit bij voorkeur op een supranationaal niveau. Duitstalig Kamerlid Kattrin Jadin (MR-PFF) stond als academica enkele jaren geleden mee aan de wieg van het Bolognaproces en kwam het harmoniseringsmodel binnen het hoger onderwijs verdedigen. Wel liet ze in haar visie ruimte voor méér private initiatieven om de concurrentie met de topuniversiteiten in de VS aan te kunnen blijven gaan.

Tenslotte werden ook nog twee jongerenorganisaties uit Belarus en Kroatië als volwaardige leden van LYMEC opgenomen en kregen drie andere verenigingen uit Georgië, Armenië en Oekraïne ook groen licht om “applicant member” te worden. De Azerbeidjaanse club ALYA werd afgeketst omdat deze de congresgangers niet kon overtuigen van hun liberale inslag en omdat hun ontkenning van de Armeense genocide bij vele aanwezigen in het verkeerde keelgat geschoten is. De congreswerkzaamheden vonden plaats in het partijhoofdkwartier van de MR, en het avondlijke vertier voltrok zich in de “Salons de l’Atalaïde”, in het danscafé “Celtica”, en natuurlijk in de gangen en hallen van ons hotel “Bristol Stephanie”. Het weekend werd andermaal een leuk weerzien met oude bekenden én een uitgelezen kans om nieuwe contacten te leggen met gelijkgezinden uit gans Europa. Ik kijk alvast uit naar onze volgende EC-bijeenkomst met LYMEC in het tweede semester in Rome.

Dit verslag verscheen ook bij het LVSV Leuven, in het magazine "Blauwdruk" en op de metablog In Flanders Fields.

Meer over deze Europese liberale jongerenkoepel op www.lymec.org.

4 Reacties:

At 17:25 Anoniem said...

Was inderdaad tof week-end in Brussel. Weinig tijd voor inhoud maar wel goed kwaliteit van inhoud. Veel te veel administratie maar dat is gewend. A bientôt Vincent! Et bon courage avec le Mises Club!

 
At 19:48 Danish Dynamite said...

@ anonieme

Doe je dat nu met opzet of spreek jij echt geen Nederlands?

 
At 12:01 Vincent De Roeck said...

Dit persbericht van Werner Vandenbruwaene werd door het Liberaal Vlaams Studentenverbond onder de titel "Free Kareem" onder de media verspreid.

Abdelkareem Nabil Soliman, een 22-jarige Egyptische blogger, werd op 6 november 2006 gearresteerd door de politie van Alexandria wegens kritische artikelen die hij op zijn blog publiceerde. Drie maanden later werd hij veroordeeld tot vier jaar cel: drie jaar voor het beledigen van de Islam en één jaar voor gezagsondermijning.

Begin 2006 leerde de blogwereld Abdelkareem kennen als rechtenstudent die uit de universiteit van Al Ahzar werd gezet. Deze universiteit was het niet eens met enkele berichten op de blog van Abdelkareem. Hij bekritiseerde daarin de godsdienstige en autoritaire overmaat van de Egyptische overheid. Dit debat ging hij ook aan met enkele radicaal Islamitische professoren. Abdelkareem volharde en bleef zijn ideologische strijd voor vrouwenrechten, godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs en tegen sektarisch geweld verder zetten. Hiervoor werd hij uiteindelijk gearresteerd en berecht. Vooral zijn aanklacht tegen het gebrek aan een strikte scheiding tussen kerk en staat was voor de Egyptische autoriteiten een brug te ver en een duidelijk signaal drong zich op. Hierbij werd Abdelkareem op 6 november gearresteerd en op 22 februari veroordeeld. Hiermee bewees de overheid dat de kritiek van Abdelkareem terecht was.

Deze zaak toont aan dat de strijd voor individuele vrijheden nog lang niet gestreden is. Conform de rechten van de mens, moet elk individu – los van de inhoud van zijn uitspraken – vrij zijn mening kunnen uiten en is religie een strikte privé zaak. Het is beangstigend vast te stellen dat in 2008 één van de belangrijkste landen uit de Arabische wereld nog steeds geen respect voor deze fundamentele vrijheden toont. Daarom werd op donderdag 6 november 2008, twee jaar na de arrestatie van Kareem, een internationale protestactie op touw gezet.

In meer dan veertien hoofdsteden wordt wereldwijd actie gevoerd. Op initiatief van de Jong VLD en het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) hebben in België Jong VLD, LVSV, Jeunes MR en de Fédération des Etudiants Libéraux (FEL) samen een duidelijk signaal aan de Egyptische regering willen sturen. Meer informatie over de internationale rally kan u op de website www.freekareem.org terugvinden. De Belgische protestactie vond doorgang om 12u aan de Egyptische ambassade in Brussel op 6 november 2008.

Wij roepen de Egyptische regering op zich te bezinnen over hun huidige opvatting ten aanzien van vrije meningsuiting, gelijkheid tussen man en vrouw en godsdienstvrijheid. Tegelijk vragen wij zo snel mogelijk de vrijlating van Abdelkareem Nabil Soliman.

 
At 12:57 Vincent De Roeck said...

Vandaag kreeg ik deze reactie van ALYA per e-mail binnen.

Dear liberal friends,

As you know, one of the issues discussed at the LYMEC EC and Extraordinary Congress on November 22, 2008 was the membership of Azerbaijan Liberal Youth Association (ALYA). On this event ALYA was represented by a board member Gunel Ahmedova. We think that it would be interesting to give clarification on the misunderstanding that took place on the Congress during the membership discussions.

First of all, we would like to mention ALYA, as a liberal organization is against any kind of violence and discrimination. ALYA’s activity is based on the principles of protection of the rights and freedoms of individuals. These principles are widely covered in our manifesto and we think it is not necessary to go into details of it.

Now we would like to go back to the picket that caused a debate during the discussion of ALYA’s membership in LYMEC on November 22, 2008. On April 24, 2007 ALYA held a picket reflecting on the events of 1915 which is considered by some as “Armenian genocide” and by others not. It is necessary to clarify the reasons and aims of this picket.

After parliamentary elections in 2005 the freedom of assembly has been restricted in Azerbaijan . Taking this into consideration ALYA decided to hold a picket on the issue that would not go against the interest of the Government. We would like to emphasize that the aim of organizing a youth picket was to achieve the restoration of the freedom of assembly and freedom of expression in Azerbaijan .

As a result of this event 4 members of ALYA - Tural Mammadov, Ruslan Alakbarov, Pavel Rakov and Ramin Chopurov were detained and were kept in the police station No. 39 in Baku for 3 hours.

As for the events of 1915, we would like to state again that ALYA is against any kind of violence and discrimination. We think that the investigation of historical events lies on the shoulders of historians. The events that either happened or not happened in the history should not turn into the means of political speculations. This is a serious obstacle for the achievement of peace and cooperation among people. The above mentioned information was reflected on in the statement of ALYA released on April 24, 2007.

In conclusion we would like to mention that ALYA intends to continue its activity towards promotion of liberal ideas and values in Azerbaijan . We appreciate co-operation with international and foreign organizations in this field. We express our gratitude to those 86 participants who supported ALYA’s membership in LYMEC and we hope that the rest will join those 86 on the next Congress of the LYMEC.

We believe that on the next General Congress of Liberals the issues to be discussed would be the lack of freedom of speech and press, freedom of assembly, the violation of property rights and not the historical events.

We hope that we clarified the issue a lit bit however, if there are any unclarified questions left, we more than happy to answer them.

Best liberal regards,


Azerbaijan Liberal Youth Association (ALYA)
Baku/Azerbaijan
30 November 2008

 

Een reactie posten