For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Patrick Dewael verdedigt Orwelliaanse toestanden

Dat de regering Leterme-I weinig tot niets geeft om de inwoners van dit land, is reeds geruime tijd duidelijk. Het Orwelliaanse voorstel van een “super” alles-integrerende databank, voorstel waar het kernkabinet zich vandaag over buigt, tart evenwel de stoutste dromen van elke dictator. Het centraliseren van lidmaatschappen, van consumptiegedrag, van fysieke en mentale gezondheid, vermoedens (!) van strafbare feiten, ronduit van alle gegevens omtrent het privéleven en –gedrag van de burgers van dit land, zullen allemaal samengevoegd worden. De deur staat wagenwijd open voor de eerste de beste overheidsfunctionaris om op aldus samengebrachte “vermoedens” preventief mensen op te pakken. De presumptie van onschuld, toch wel een der basispijlers van de democratie en de rechtsstaat, wordt hierdoor verkracht ten voordele van een wispelturige politieke daadkracht, waar we het fijne nog niet van weten.

Vijf minuten politieke moed zullen in de toekomst volstaan om de gehele bevolking te screenen, en eventueel op te pakken, wanneer het maar de desbetreffende politieke klasse en idee schikt. Men zou zich afvragen wat het recht op het privéleven dan nog wel inhoudt, of dat de Heren Ministers dit overbodig achten voor de gewone mens? Zo'n perfide erosie van burgerrechten is ongehoord. Zelfs in naam van het flou dreigbeeld van “wereldwijd terrorisme” zijn deze dictatoriale maatregelen vele bruggen te ver. Een evenwicht vinden tussen informatievergaring en burgerrechten is een moeilijke en delicate oefening. Maar een grote geïntegreerde databank past zeker niet binnen dit evenwicht.

LVSV-voorzitter Werner Vandenbruwaene: “Deze evolutie naar een totalitaire Big Brother Staat is onduldbaar in het licht van democratische en rechtsstatelijke beginselen. Dat een Liberale Partij in deze coalitie zich hiertoe leent is wraakroepend. Wij eisen dan ook de directe uitstap uit de regering van de Open Vld.” Dat de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, een liberaal nota bene, zich leent tot zulke praktijken, wekt des te meer verbazing. De Open Vld houdt blijkbaar zelfs niet meer voor de schijn het masker van verdedigers van de rechtsstaat op.

Dit persbericht werd geschreven door Antwerpenaar Matthias Adrianssens en in naam van de vijf lokale LVSV-afdelingen verstuurd.

Meer over deze liberale studentenkoepel op www.lvsv.be.

12 Reacties:

At 12:53 Vincent De Roeck said...

Deze week becommentarieerde ik de actualiteit in een artikel op In Flanders Fields met als titel "Lof der Zotheid".

Zes jaar geleden haalde de Egyptische openbare omroep “Channel 5” nieuwslezeres Ghada El Tawil van het scherm omdat zij weigerde haar hoofddoek af te doen. Zij trok naar de rechter en kreeg tot tweemaal toe gelijk. Sinds vorige week mag zij opnieuw het nieuws presenteren, en ditmaal mét hoofddoek. Deze situatie bewijst in mijn ogen maar één ding: overheden halen zich allerlei moeilijkheden om de hals omtrent hun “neutraliteit” omdat ze zich té veel moeien met zaken in de samenleving die buiten haar kerntaken vallen. Idem voor de discussie in België over aparte zwemuren voor moslima’s. Als “Channel 5” of de zwembaden in kwestie privaat zouden zijn, zou dit probleem zich niet stellen. Dan konden de eigenaars doen wat ze willen en konden de consumenten de keuzes van de eigenaars volgen of afstraffen door naar de concurrentie te lopen.

Het zit er weer bovenarms op. De Eurofielen van alle landen verzetten zich tegen het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie omdat hun president Vaclav Klaus niets moet weten van het Verdrag van Lissabon of wat dan ook. Voor hem moet Europa een kleine confederatie blijven van economische samenwerking. Zijn bezoek deze week aan Declan Ganley in Ierland, de man achter de neen-campagne in het referendum daar, was bij vele Europositivo's in het verkeerde keelgat geschoten. Zeker nadat de Poolse president Lech Kaczynski aankondigde het Verdrag niet langer tegen te houden hangt alles af van de standvastigheid van Vaclav Klaus en het respect van de Ierse regering voor de uitkomst van het democratisch proces. En ook de kans dat een tweede referendum soelaas zou brengen, valt te betwijfelen, zeker omdat men in Ierland grotendeels terecht de Europese regulering aanwijst als verantwoordelijke voor de crisis waarin in de Keltische Tijger zich momenteel bevindt.

Afgelopen week kon een acterende vriendin mij overtuigen om eens naar haar opvoering in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten te komen kijken. Doordat het “Centre for the New Europe” haar jaarlijks Kapitalistenbal van 11 november gecanceld had, trok ik die avond dus naar Bozar voor een opvoering van “Naar Medeia”. Mijn kennis had mij gewaarschuwd dat het een experimenteel stuk zou zijn, en dat was het ook. “De Morgen” gaf het vijf sterren en de incrowd was unisono vol lof over het stuk. Ik had het dus moeten weten! Het stuk werd opgevoerd door zeventien halfnaakte acteurs en actrices, en de enige link met Medeia leek mij de verwijzing in de titel te zijn. Mij kon het stuk eigenlijk niet bijster boeien, maar dit geheel terzijde, het avondje rondhangen in het “Delirium Café” (Impasse de la Fidélité te Brussel) met haar duizend bieren maakte veel goed.

Nu was ik anders wel geschokt door de kostprijs van deze opvoering. Amper 6 euro moest ik hiervoor ophoesten. De zaal zat met een 400tal toeschouwers ook afgeladen vol. Of hoe de belastingbetalers ongevraagd en ongewenst het theaterbezoek van de 400 aanwezigen. Ik had gerust 26 euro of zelfs meer willen betalen om mijn vriendin te plezieren, daar niet van, maar wat kan er in godsnaam eigenlijk toch mis zijn met winst maken door kwaliteit in plaats van subsidies? Of zijn alle Vlamingen misschien plots cultuurbarbaren? En zo ja, waarom hen dan dwingen andermans cultuur te financieren?

Yves Leterme mag het in eigen land dan al wel verkorven hebben, in Israël en binnen de joodse gemeenschap is hij een held. Er gaat geen joodse feestdag voorbij of Leterme stuurt zijn gelukwensen door naar “Joods Actueel” die deze dan ook gretig publiceert. En als klap op de vuurpijl gaf Leterme op een herdenking van de Reichskristallnacht een redevoering die binnen de joodse gemeenschap uitermate goed ontvangen werd. Yves Leterme stelde immers onomwonden dat anti-Zionisme altijd tot antisemitisme zal leiden. Of hij hiermee joodse stemmen van de andere partijen heeft weten af te snoepen, is onzeker, maar dat Israël er een vreemde kijk op onze politiek op nahoudt, blijkt deze week uit "Haaretz". Die joodse krant springt VB-Europarlementslid Frank Vanhecke bij en hemelt hem op als een vriend van Israël. Ook Pamela Geller verdedigt het VB als een pro-joodse partij op haar weblog. Hat tip: Luc Van Braekel.

Kris Peeters is kwaad op de VRT. En dat werd hoog tijd. Niet enkel laat de openbare omroep geen enkele kans onbenut om méér dotaties af te troggelen van de Vlaamse belastingbetaler, maar ze poogt ook voortdurend om haar beheersovereenkomst uit te breiden, o.a. door meer en meer reclame toe te laten en om meer en meer uitzendingen achter digicoders te verstoppen. Peeters is zo bijvoorbeeld verbolgen omdat de uitzending van de WO1-herdenkingsceremonie enkel voor digitale abonnees te bekijken viel. En Jurgen Verstrepen riep de Vlaamse regering dan weer op om ook de reclame op de VRT-websites te verbieden, net als de korte reclames voor bepaalde TV-programma's. In Frankrijk werd vorige maand alle reclame op de openbare omroepen afgeschaft. Eindelijk eens Frankrijk als gidsland voor liberalen... Wie had dat ooit durven denken?

De Open Vld heeft voet bij stuk gehouden en een wetsvoorstel ingediend om een minimale dienstverlening op bus en trein te verzekeren tijdens stakingen. De vakbonden en hun politieke armen CD&V en SP.A zijn tegen, maar je weet in dit land maar nooit, zoals blijkt uit het kernenergiedossier. Nu ook CDH gewonnen lijkt voor het openhouden van de kerncentrales werd de vooropgestelde sluiting ervan al ter herziening uitgesteld tot na de regionale verkiezingen van 2009. De enige vraag die mij bezighoudt met betrekking tot het openhouden van de centrales is de volgende: hoeveel geld gaan we van Suez eisen in ruil voor deze maatregel, want in de overnameprijs van Electrabel zat immers de sluiting van de centrales vervat?

Nadat zowat alle banken in de Verenigde Staten overheidssteun genieten en Barack Obama bezig is aan een zelfde bail-out voor de autoconstructeurs en wie weet voor welke andere sectoren, kloppen nu ook de kredietkaartbedrijven aan bij de overheid. American Express is de eerste die te lijden heeft onder de bankcrisis. 10% van hun personeel zou moeten afvloeien en hun winst is de afgelopen maanden met 24% gedaald. AmEx kreeg van de Fed al te toestemming om een "bank" te worden en zo toegang te krijgen tot het overheidsfonds van 700 miljard USD. Of hoe roekeloze ondernemingen die jarenlang monsterwinsten geboekt hebben op de kap van de niet-kredietwaardige consumenten vandaag de middenklasse (belastingbetalers) willen laten opdraaien voor hun verliezen. En waarom zouden ze in de toekomst überhaupt voorzichtiger zijn in het toebedelen van kredietkaarten aan armen als ze bij betaalproblemen later toch gewoon uitbetaald worden door de overheid?

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) en haar recent rapport "World Energy Outlook" stevent de wereld af op een ongeziene catastrofe. Over twee jaar zal er immers al een voelbaar tekort aan olie zijn met olieprijzen van boven 100 dollar per vat. Tegen 2030 zal de prijs per vat al 200 dollar gaan bedragen. Ik deel het pessimisme van het IEA natuurlijk niet. Dit soort doemvoorspellingen is gewoon te belachelijk voor woorden en houdt geen rekening met marktmechanismen. Moest de overheid zich nu eens niet moeien met de ontwikkeling van alternatieven en dit integraal overlaten aan de vrije markt, dan was de prijs van een vat olie in 2030 niets meer waard, tenzij dan als een of ander collector-item op eBay.

Deze week organiseerde de Britse denktank "Open Europe" de allereerste activiteit van haar nieuwe Brusselse afdeling, waarvan mede-IFF'er Pieter Cleppe de grote bezieler is. Het evenement over de financiële crisis trok naast journalisten van de belangrijkste Britse media ook nog tientallen andere geïnteresseerden naar het "Quaker House" op de Square Ambiorix in Brussel. Het panel bestond uit Daniel Schwammenthal, redacteur van de "Wall Street Journal", Mike Vercnocke, hoofd van de Brusselse lobby van de "City of London", Daniel Daianu, gewezen minister van financiën van Roemenië en vandaag liberaal Europarlementslid, en Karel Lannoo, de CEO van Europa's grootste denktank CEPS ("Centre for European Policy Research"). Schwammenthal pleitte voor minder regulering en meer marktwerking. Vercnocke hield zich op de vlakte maar vroeg toch om zeker en vast "overregulering" te vermijden. Daianu verdedigde monetaire hefbomen en de regulering van vrije sectoren zoals "hedge funds". Lannoo stelde voor om alle regulering te bundelen in één duidelijk regulerend kader voor de financiële sector. De discussie was doorgaans vrij technisch en niemand van de sprekers leek echt op de hoogte te zijn van de Oostenrijkse School en hun kijk op business cycles en crunches, maar ja, wat kan men van technocraten anders verwachten? Hun greep naar meer regulering en het voortdurend verguizen van het kapitalisme deden mij gruwen. Het was één lange lof der zotheid. En wij worden er allemaal slachtoffers van.

Tenslotte zou ik hier nog even kort willen stilstaan bij drie interessante activiteiten van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV). Vorige week namen we deel aan een betoging in Brussel voor de Egyptische ambassade. Al drie jaar zit de jonge blogger Kareem Amer daar in de gevangenis omdat hij de vrouwenongelijkheid en het gebrek aan vrije meningsuiting in Egypte aangeklaagd zou hebben. Natuurlijk is de celstraf van Kareem onaanvaardbaar, maar hij is zeker niet de enige die onterecht gevangen zit. Denken we zo bijvoorbeeld maar aan Gilad Shalit die door Hamas naar Gaza ontvoerd werd met de medeplichtigheid van het lokale Rode Kruis en wiens vader ik vorige week in Parijs ontmoet heb. Gisteren stond er een discussieavond over de Federalist Papers op de agenda in de hoop om voor eens en altijd een "liberaal staatsmodel" te kunnen opstellen. Zaterdag organiseren we dan nog een studiedag in Brussel over "groen liberalisme" met minister Patricia Ceysens en de professoren Jean-Pascal Van Ypersele, Johan Albrecht en Marcel Wissenburg. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor zij die interesse zouden hebben.

 
At 12:53 Anoniem said...

Een openbare omroep zonder reclame....dat is pas reclame voor de openbare omroep...heerlijk idee!

Frans V.

 
At 12:53 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

De gruwel van de reclame heeft de Openbare Omroep te danken aan een volbloed liberaal... Piet van Roe (die ook de bekende circusbaron Aimé Vanhecke binnenloodste in de VRT, plus nog enkele calamiteiten zoals marketing, positionering, doelpublieken &c., maar natuurlijk geen enkele culturele visie, zelfs geen slechte).
Was die Van Roe maar gouverneur van Antwerpen geworden toentertijd, wat hij tóch al zo graag wilde. In die positie kun je geen noemenswaardige schade aanrichten.

 
At 12:53 Anoniem said...

geen noemenswaardige schade..
tenzij een 'kwaliteitskamer' voorzitten die een lange wapperbrug van ondertussen meer dan 2 miljard euro aanbeveelt.

Naast de gouverneur zaten er ook twee experts in bruggenbouwen bij; elk had al één voetgangersbrug ontworpen. Maar misschien had Van Roe nog meer schade aangericht in Antwerpen dan op de VRT?

 
At 12:54 Marc Huybrechts (op IFF) said...

Ik denk dat het geval van de Egyptische nieuwslezeres niets "bewijst" omtrent overheidsmoeilijkheden die zouden resulteren uit excessieve bemoeizucht. Het is wel een indicatie dat de Mubarak-dictatuur regelmatig aanpassingen maakt aan nieuwe omstandigheden. Ik geloof voor geen seconde dat Egyptische rechters onafhankelijke oordelen zouden kunnen vellen over eender wat.

Elke 'gewone' dictatuur heeft behoefte aan allerlei uitlaatkleppen (uitgezonderd extreme totalitaire systemen, e,g, Hitler en Saddam vroeger, Kim vandaag, enz...). De manipulatie van het gerchterlijk apparaat vormt daar maar 1 onderdeel van. In dit specifiek geval moet het Mubarak-regime een verdere afweging gemaakt hebben, en geoordeeld hebben van een stap in islamitische richting te nemen. De behandeling van de 'muslim bortherhood' gelijk een yoyo is doorgaans de meest opmerkelijke indicatie van deze permanente 'afweging' die gemaakt wordt. Ik vermoed ook dat men in Cairo ondermeer Turkije van zeer dichtbij volgt, maar als westerling is het zeer moeilijk om het gedrag van dictaturen te kunnen voorspellen.

Zonder vrije media en zonder regelmatige machtsalternatie kan er geen onafhankelijke rechterlijke macht bestaan. Nergens.

 
At 13:15 Johan Terwilghen said...

Mochten wij belgen weten in hoeveel databasen we wel niet staan, en hoeveel gegevens er niet worden bijgehouden... Ik denk dat ze meer weten over een persoon, dan de persoon zelf. Nu in verschillende databases, in de toekomst in één enkele database. Het wordt dan wel verschrikkelijk eenvoudig om iemand zijn verleden na te trekken... Het gaat wel over criminele databanken maar wie zit daar niet allemaal in? Een keer in iemand zijn poep rijden met de auto kan al genoeg zijn om al je privé voor een hele hoop mensen ter beschikking te stellen. Ik ben toch een beetje bang voor deze megadatabank eigenlijk.

 
At 13:19 Geert Van Nauwelaerts said...

Ik ben het wel eens met de noodzaak om terrorisme aan te pakken en ben bereid om daarvoor een beetje water in de wijn te doen als het op privacyrechten aankomt, maar alles centraliseren in één enkele databank is ook voor mij net die ene brug te ver. Het lijkt me immers veel gevaarlijker om al deze informatie op één enkele plaats te hebben dan op verschillende databases. Voor de politie en de overheid is dit natuurlijk sneller en eenvoudiger, maar voor mogelijke aanvallers is er voortaan natuurlijk ook maar één enkele place-to-be.

Op zich is er verder ook geen controle over wat er opstaat en wie het kan zien... Die verschillende niveaus zullen er dan wel zijn, mag ik als burger van een Westerse rechtsstaat verwachten, maar als een laag niveau al veel te veel over u te zien krijgt, helpt het ook niets. Ik deelde Vincents eerdere mening op deze weblog dat "de strijd tegen terreur ons enkel maar belastinggeld en burgerrechten kost" niet, maar met deze gematigdere perstekst van zijn LVSV-adepten kan ik het wel eens zijn. Deze megadatabank is té intrusief en biedt té weinig garanties. Afvoeren die handel dus!

 
At 12:55 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

even corrigeren: het Gentse LVSV weigert géén overheids- of andere subsidie van de UGent. ;)

 
At 12:55 Vincent De Roeck said...

Daar heb je een punt, Tom. Ik heb de laatste zin uit de redacteursnoot dan ook verwijderd. Het nationale niveau, en de Leuvense én Antwerpse afdelingen werken zeker zonder subsidies, Gent niet, en van Brussel weet ik het eigenlijk niet zo goed...

 
At 15:46 Tom Vandendriessche (op IFF) said...

Nu niet dat het mijn zaken zijn, maar ik dacht dat LVSV-Gent tevens een lokaal en infrastructuur ter beschikking kreeg van de VLD in het Gentse partijhoofdkwartier, niet?

Persoonlijk vind ik het jammer dat studenten zich zo gemakkelijk in partijkaders laten inkapselen via impliciete en expliciete ondersteuning. Evenwel, het is misschien ook de normaalste zaak van de wereld gezien de de positie van partijen in onze democratie annex particratie.

Afijn.

 
At 15:47 Anoniem said...

Inderdaad, in de Notarisstraat. Tot ze dat gebouw eindelijk gaan afbreken natuurlijk. In Antwerpen en Leuven is men veel consequenter. Daar is het LVSV echt partijonafhankelijk, in gedachten én in andere zaken. Die gebruiken de zalen van private etablissementen en werken met private donaties.

 
At 13:17 Traveller (op IFF) said...

Als iemand die Big Brother als effectief slachtoffer verschillende keren aan de lijve heeft ondervonden, in samenwerking met buitenlandse en binnenlandse "authoriteiten" die in de duisternis bleven, en wiens dossiers internationaal werden overgemaakt, terug in de duisternis, kan ik alleen maar beamen dat het systeem zelfbeschermend werkt en zo idioot is als de meest idiote menselijke schakel in het systeem. Dat laatste punt zijn ze namelijk vergeten in te calculeren.
Men moet verdomd sterk in zijn schoenen staan om tegen het systeem in te gaan, maar van tijd tot tijd is er een meevaller, een natuurwet, die de opkuis versneld, zoals nu Fortis dat heel wat gevolgen zal hebben.
Ik moet mensen als Vincent hier dan ook proficiat wensen voor hun werk.

 

Een reactie posten