For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

The road to prosperity

Rewarding good behaviour is all the rage these when it comes to dealing with developing countries. But good behaviour can be in the eye of the beholder. The Bush administration has backed the creation of the Millennium Challenge Account, which conditions U.S. bilateral aid on good governance in some of the poorest countries in the world. Key to success overall is less government interference in the economy, except in areas like education and healthcare. The last years brought the news that the European Union has produced its own conditionality to lower trade barriers on developing nations. The offer as articulated by then EU Trade Commissioner Pascal Lamy, however, had nothing to with making their economies more self-sustaining and competitive. Instead, it had everything to do with making them accept a European agenda that emphasizes government intervention in labour markets and environmental regulation, and a political agenda that includes obedience to international treaties. Ironically, the very same policies that have promoted growth in the United States and hampered it in Europe are now playing themselves out again in the field of development policy. These policies encapsulate the principles of the free market vs. government intervention -- or translated into American terms, of Republicans and Democrats respectively.

What is sauce for the goose is sauce for the gander, could have been the subtitle of a new important work on economic development, “The Road to Prosperity: The 21st Approach to Economic Development,” edited by Marc A. Miles, director of the Center for International Trade and Economics at the Washington-based think tank Heritage Foundation. In it, the authors argue precisely that there are no separate sets of economic laws that govern rich and poor countries. Now, this flies in the face of much traditional thinking on how to improve the lot of developing countries. Foreign aid, just like domestic welfare, has for half a century been considered simply a transfer of funds from richer to poorer, either bilaterally or through the International Monetary Fund and the World Bank. “Need based transfers such as welfare and unemployment require people to remain in the needy state to receive benefits (…) The resulting disincentives discourage people from following their natural desires to improve the lot of their families and themselves,” writes Mr. Miles.

Not much consideration was traditionally given to whether the recipient was positioned to spend aid money constructively. Foreign aid, government-to-government transfers often resulted in giant infrastructure programs, many of which fell into disrepair the moment the funding stream ended. And that could be the best-case scenario. At worst, they simply fed corruption of government officials. The 21st century approach to economic development is fundamentally different. It eliminates the distinction between “developing” and “developed” countries. Rather than poverty itself being the criterion for assistance, the right policies to escape from poverty become the test. In “The Road to Serfdom,” Frederick von Hayek argued against placing too much power and too many resourced in the hands of government, as it would stifle economic progress and individual freedom. In “The Road to Prosperity,” a distinguished group of authors, that includes Arthur Laffer, Hernando de Soto, and Adam Lerrick, argue that returning economic power and rights to individuals is the way to economic development. Some of the stations on the roadmap to prosperity include open markets and free trade; property rights; price stability; lower and equitable taxes; and liberalization of capital flows. And consider what foreign aid can do.

The 10 largest recipients of World Bank aid have experienced a rise in standard of living of 0.2 percent in the past 40 years. More than 40 recipient nations mostly in sub-Saharan Africa show a per capita income of less than $1, and are growing poorer by the day. Now consider by contrast what economic growth will do for a country: In 1960, the Central African Republic had a per capita GDP of $2,180 (constant 1996 dollars). The comparable figure for Taiwan was $1,430 that year. Today, the figures are an amazing $1,120 and $18,700 respectively. The Central African Republic is still a recipient of development aid. Taiwan is a major international donor. Today, one could only call Taiwan as a “developing country” if we redefine what that means. As Arthur Laffer writes, “In effect all economies are developing economies. No country should ever stop developing. There is not one set of rules for rich countries and another set for others.” Regulatory burdens and confiscatory taxation will drag any economy down. Therein lies a lesson for us all.

Deze boekbespreking verscheen ook bij het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond en op de metablog In Flanders Fields.

Meer publicaties van de Heritage Foundation op www.heritage.org.

43 Reacties:

At 09:37 Vincent De Roeck said...

In het oktobernummer van 'Blauwdruk' recenseerde Jens Moens het boek "Energy, the Master Resource" van Robert Bradley.

In tijden van stijgende energieprijzen en klimaatproblemen is energie een ‘hot topic’ geworden. Voor wie voelt dat hij/zij niet mag achterblijven is dit boek een echte aanrader. Op nog geen 200 bladzijden (en dan nog in groot lettertype met veel illustraties) slagen die auteurs erin om de lezer een zeer goede inleiding te geven in de geschiedenis, de technologie, de economische kant en het beleid in verband met energie. Het eerste hoofdstuk geeft een korte inleiding en een overzicht van de geschiedenis van de energieopwekking. Een luchtig begin vol weetjes en kleine anekdotes. Dan begint het iets stevigere werk. Zonder tot in de meest technische details te gaan (aangezien het boek bedoelt is voor mensen die niet noodzakelijk een wetenschappelijke opleiding achter de rug hebben) worden de verschillende manieren van energieopwekking (zowel voor elektriciteit als voor voertuigen) overlopen. Aangezien het een Amerikaans boek is, zijn de concrete toepassingsvoorbeelden van deze verschillende manieren natuurlijk ook Amerikaans. Maar het werkingsprincipe van elke opwekkingsvorm is telkens zeer helder uitgelegd en de voorbeelden zijn meestal ook vrij goed over te brengen naar Europa of België.

Daarna worden de economische aspecten van energieopwekking besproken. Ook hier wordt van een heel minimale basis vertrokken, zodat het ook voor niet economen zeer goed te begrijpen valt. Zo wordt het belang van de prijs als informatiebron benadrukt en worden er kleine steken gegeven naar de overheid, die met veel van haar interventies deze prijs, en dus ook de informatie die ze verstrekt, verstoort. De basis is gelegd. Nu wordt er op enkele concretere zaken ingegaan. Ten eerste: zal de energie ooit opgeraken? Het bekende citaat van Sheik Yamani wordt hier bovengehaald: “The Stone Age came to an end not for a lack of stones, and the oil age will end, but not for a lack of oil”. Eerst en vooral wijzen Bradley en Fulmer erop dat de prognoses van de grondstofreserves nu al tientallen jaren niet meer zakken.

Om het voorbeeld van ruwe olie aan te halen: in 1944 werd de oliereserve geschat op 51 miljard vaten. Tussen '45 en '03 zijn er 917 miljard vaten geproduceerd en in 2003 werd de voorraad geschat op nog 1266 miljard vaten (of zowat 25 keer de prognose van ‘44). Er worden steeds nieuwe velden ontdekt en ook steeds nieuwere manieren om (meer) olie boven te halen. En dit is volgens de auteurs de essentie: als energie de ‘Master Resource’ is, is de menselijke geest de ‘Ultimate Resource’. Indien het ooit tot een schaarste komt, zal de menselijke inventiviteit deze kunnen opvangen, zoals ze dat in het verleden ook al dikwijls gedaan heeft. Voorts wordt in dit hoofdstuk ook de overheid op de korrel genomen, en aan de hand van enkele (Amerikaanse) voorbeelden wordt aangetoond hoe de meeste crisissen pas echt ontstaan als de overheid zich begint te bemoeien (een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de grote ‘outage’ in Californië in augustus 2003, door vele liberaliseringcritici dikwijls juist aangehaald als een voorbeeld dat de liberalisering mislukt is).

Een tweede zaak die uitgeklaard wordt, is de verhouding tussen energie en milieuproblemen. Dit wordt uiteengetrokken in twee hoofdstukken: een algemeen en een specifiek over global warming. In het algemene hoofdstuk worden eerst kanttekeningen gesteld bij wat vervuiling juist is: alles wat we doen is op de een of andere manier wel vervuilend. De afweging die we dus moeten maken is: hoeveel vervuiling vinden we toelaatbaar. Voorts wordt vastgesteld dat het milieu erop vooruit aan het gaan is en dat de toestand van het milieu vooral afhangt met de rijkdom van het land. Rijke landen hebben een betere milieutoestand, en zijn meestal ook de meeste “vrije” landen. Dit is ook zeer logisch: eigendomsrecht is een van de basiskenmerken van vrije samenlevingen, en mensen dragen meer zorg voor wat hun eigendom is dan voor wat publiek goed is (beter bekend als ‘the tragedy of the commons’).

Tot slot wordt ook de rol van de overheid op de korrel genomen: deze reguleert te vaak de manieren om tot een bepaal doel te komen (wat allerhande problemen veroorzaakt), in plaats van enkel doelen vast te stellen (via een cap-and-trade systeem of belastingen) en het aan de menselijke inventiviteit en de markt over te laten deze te bereiken. Het hoofdstuk over global warming is geschreven voor het laatste IPCC-rapport en citeert dus vooral uit de voorgaande rapporten (1995 en 2001). Hoewel het laatste rapport nog alarmerender was blijven veel zaken uit dit hoofdstuk nog steeds relevant. Het geeft een goede basisuitleg over het probleem zelf en legt ook enkele andere problemen bloot die gepaard gaan met het schrijven van de rapporten en de maatregelen die getroffen moeten worden. Hoewel de auteurs nog niet helemaal overtuigd zijn (misschien na het laatste rapport al meer) van het probleem, zien zij de markt als enige mogelijke oplossing voor dit probleem. Enkel marktkrachten hebben voldoende creativiteit om zo een ingewikkeld probleem aan te pakken, de overheden moeten zich enkel bezighouden met het vastleggen van doelen die gehaald moeten worden, wat op zich al een zeer ingewikkeld karwei is.

In het laatste hoofdstuk worden nog een blik op de toekomst geworpen. De auteurs zijn optimistisch, gezien de opmerkelijke verwezenlijkingen die de ‘Ultimate Rescource’, de menselijke vindingrijkheid, in het verleden reeds heeft voortgebracht. Of zoals zij het formuleren: “Our future will be as great as our freedom, knowledge, resolve, and energy allow it to be”. Tot slot nog een extra pluspunt van dit boek vermelden. Sommige zaken zijn, vooral voor mensen die hun kennis extra willen uitdiepen, nogal eenvoudig en kort uitgelegd. De auteurs geven daarom onderaan de pagina’s de referenties waaruit zij hun informatie hebben gehaald. Dit maakt het boek nog meer de perfecte inleiding in de energiewereld!

 
At 15:55 Joris Verdonk said...

@ Vincent De Roeck

Bronnen van welvaart zijn natuur, arbeid en kapitaal. Meer arbeiders met ook nog eens een hoger IQ biedt meer welvaartspotentieel. Logisch toch?

De overheden in België en Nederland plaatst ons op de hoogste plaatsen van de wereldwijde tax misery index 2008 terwijl Taiwan inderdaad uitermate laag staat in die lijst. Om over Hong Kong nog maar te zwijgen!

Zeer strak fiscaal overheid beleid in België en Nederland demotiveert en dat heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht op hoogwaardige kennis arbeiders en kapitaal,
en daarmee op de welvaartsgroei op middellange en lange termijn.

 
At 14:01 Vincent De Roeck said...

Laat ik beginnen met reclame te maken voor vier economische websites die de laatste dagen gelanceerd of drastisch bijgewerkt werden. In de eerste plaats is er Econoshock.be, de nieuwe website van Geert Noels rond zijn gelijknamige boek waarin hij de economische evolutie via zes afzonderlijke 'schokken' analyseert: demografie, Azië, ICT, energie, financiële markten en ecologie. In navolging van de 'Reaganomics' en de 'Obamanomics' lanceerde de excentrieke Open Vld-minister voor economie Vincent Van Quickenborne dan weer de website Quickonomie.be waarop hij een tienpuntenplan voorstelt om de Belgische economie vooruit te helpen, vooral in deze tijd van internationale crisis. Dat Quicky enkele jaren geleden nog nuanceloos voor laissez-faire en vrijemarktkapitalisme gekozen zou hebben en nu niet meer, bewijst in mijn ogen andermaal de corrumperende invloed van het establishment op de ideeën.

Verder wees een mede-libertariër mij op het bestaan van de website SDeKlerck.be. Steven De Klerck is een gevierd financieel analist en consultant, die momenteel aan de Universiteit Antwerpen een doctoraatsprogramma aan het volmaken is, en één van de weinige personen in dit tranendal die fulltime met de Oostenrijkse School bezig is. Tenslotte heeft ook de website WorkAndWealthForAll.net van Martin De Vlieghere en Paul Vreymans zich de laatste weken niet onbetuigd gelaten in het verdedigen van de vrije markt en het liberale kapitalisme tegen de Keynesiaanse prietpraat van de overheid en haar lakeien in pers en middenveld, tot zelfs in de academische wereld toe.

Andrew Wilson vat de koe bij de horens in een opiniestuk in de "Wall Street Journal" en bespreekt vijf mythen die tot op vandaag nog steeds rond de "Great Depression" hangen en tot op vandaag vertaald worden in stupide beleidsvoorstellen. De voorganger van Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, was helemaal géén freemarketeer maar een corporatist, en zijn beleid was helemaal niet ultra-liberaal. De beurskrach stond in wezen los van de depressie op zich. De overheid kwam helemaal niet tussenbeide om de mensen te helpen, maar om zichzelf te bestendigen. Hebzucht was helemaal niet dé oorzaak voor de depressie, maar wel verkeerde incentives die voortvloeiden uit een falend overheidsbeleid. En het was helemaal niet de overheid die de economie uit de depressie haalde, maar net de vrijemarktpolitiek van na WO-II. Uiteindelijk heeft Franklin Roosevelt de depressie gewoon langer doen aanslepen met zijn dogmatisch interventionisme.

Dat Jean-Marie Dedecker meer en meer een ongeleid projectiel aan het worden is dat elke ideologische consistentie ondergeschikt gemaakt heeft aan zijn persoonlijke kruistocht tegen alles en iedereen die hem ooit tegen de haren in gestreken heeft, is al langer geweten. Ook binnen zijn partij, en zeker onder personen als mezelf die sympathie zouden moeten hebben voor het programma van zijn Lijst, maar de overstap toch nog niet hebben willen maken. Dedecker mag dan wel beweren in "Humo" of op de Nederlandse TV dat hij 'libertair' is, en binnen de partij mogen personen als Boudewijn Bouckaert, Alain Boone, Rob Van De Velde of Luc Rochtus blijven roepen dat de LDD de meest liberale partij van Vlaanderen is, toch blijkt dit helemaal niet uit het stemgedrag van de partij in de parlementen of uit de pennevruchten van hun Grote Roerganger. Zo stemde LDD niet tegen het Verdrag van Lissabon en steunden ze het overheidsingrijpen in de financiële economie van de laatste weken. De vrije markt werd net zo hard door LDD als door de andere partijen afgevallen. En inzake 'social issues' zit de LDD met een Lieve Van Ermen in de senaat opgescheept die niet enkel een primitief-conservatieve ethiek aanhangt, maar die ook via de overheid wil opdringen aan alle andere burgers, ongeacht hun eigen voorkeuren.

In "De Standaard" trok Jean-Marie Dedecker deze week van leer tegen de Verenigde Staten en wat hij noemt het "cowboykapitalisme". Dit soort teksten waren lange tijd voorbestemd voor socialisten en communisten, maar kennelijk niet meer. Nu is het de vermeende "libertaire partij" van Vlaanderen die het luidst kritiek levert op de Amerikaanse samenleving en dito kapitaalmarkten, nochtans nog steeds met voorsprong de meest liberale maatschappij op deze Aardkloot. Het endorsement van Dedecker voor Obama doet mij ook de wenkbrauwen fronsen, net als de openlijke aanval op de "Joodse lobby" die hem waarschijnlijk door David Duke of zijn talrijke VB-overlopers ingefluisterd werd. Barack Obama is op alle vlakken minder liberaal dan John McCain, want alle materies die Dedecker zo mooi aanhaalt in zijn pro-Obamabetoog behoren doorgaans tot de bevoegdheden van de deelstaten en niet tot de centrale macht van Washington. Natuurlijk worden de "states' rights" jaar na jaar verder uitgehold, maar in theorie zou Obama inzake 'social issues' niets kunnen veranderen. Dedecker beseft gewoon dat 90% van de Belgen Obama genegen is, en steunt hem enkel daarom. Dat is geen liberalisme, dat is geen gezond verstand, dat is plat poujadisme.

Professor Marc De Vos van het "Itinera Institute" bood enig weerwerk in "De Standaard" tegen de uitlatingen van Jean-Marie Dedecker en plaatste enkele kanttekeningen bij een mogelijk presidentsschap van Barack Obama. Nu hadden wij deze gewezen Nova Civitas'er gisteren bij het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) te gast. En ook al ging zijn lezing niet zozeer over de Amerikaanse situatie, toch kwam ze tussendoor wel aan bod. Volgens De Vos is het Amerikaans gezondheidsmodel ronduit het slechtste van de wereld omdat het gigantische budgetten nodig heeft om inferieure gezondheidszorg te kunnen aanbieden. Volgens hem zijn Medicare en Medicaid prototypes van slechte tussenvormen. George Bush wou beide hervormen en meer vrijemarktincentives genereren, maar stootte op verzet vanuit Democratische hoek. Obama wil het nu in de andere richting hervormen, nog meer naar een "one size fits all" aanpak, die De Vos speels als "Sovjet-Unie Light" of als "Trabantmodel" omschreef.

Verder analyseerde professor Marc De Vos ook nog de problematiek van de vergrijzing en deed hij een oproep om de "Vergrijzingscommissie" op te doeken en te vervangen door een "Groeicommissie" omdat we de vergrijzing sowieso niet kunnen dragen met een schamele economische groei van 1,8%, ongeacht de maatregelen en bezuinigingen die we allemaal willen doorvoeren. Daarbij brengen bezuinigingen de kwaliteit van ons stelsel in het gevaar. Ook had hij becijferd dat 30% van alle gezondheidsuitgaven in de hoofden van de burgers vandaag al via private organisaties verlopen en dat de aversie van links voor een "gezondheidszorg van twee snelheden" totale populistische nonsens is omdat er vandaag al meerdere snelheden bestaan en ook links het geld niet wil vrijmaken om die 30% te herincorporeren. Op mijn vraag waarom de overheid überhaupt de private mutualiteiten in de 19de eeuw genationaliseerd had, terwijl deze zéér degelijk werk leverden, moest hij het antwoord schuldig blijven. Bij de FEE afgelopen zomer was het antwoord op die vraag nochtans duidelijk. De mutualiteiten waren winstgevend.

 
At 16:16 Evelyne said...

Waar is de tijd dat Q nog gewoon senator was voor SPIRIT en hij met zijn wietplant het Paleis der Natie binnenwandelde... Het aanstellerig gedoe heeft hij nog steeds in zich, de goede libertaire ideeën al lang niet meer.

 
At 17:03 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Vincent

Dank zij u heb ik dat stuk van Dedecker in DS nu kunnen lezen. Ongelooflijk wat voor een teenage-achtige mentaliteit daaruit druipt, alsmede misvoorstellingen allerhande. En die man wil de Belgische politiek 'vernieuwen'. Eerder, much of the same, als je het mij zou vragen.

Wat de VS verkiezingen betreft, denkt hij van te kiezen voor:

"...de underdog, de kansloze paria, Obama...."

De realiteit is dat Obama drie keer meer geld had dan McCain (die de 'publieke' financierings weg verkoos), dat Obama zonder blozen en zonder ophouden de steun kreeg van 85 % van de media establishment (recht uit het naief-links onderwijs), dat Obama al twee jaar wordt vergoddelijkt door de Hollywood crazies en cultuurvermmoorders...".

Some "paria"!! En Dedecker kan dat allemaal niet 'zien'. En die hoofdredacteur van De Standaard ook niet. En dan zijn er mensen die denken dat we er op vooruit zouden gegaan zijn sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw.

 
At 18:11 Fcal said...

@MH
Ziehier enkele opmerkingen t.a.v. opiniestuk door Dedecker in DS.
Ik kan niet anders dan uw stellingname bijtreden:

“ de kansloze paria, Obama,” ging wel dankzij zijn redelijke intelligentie en de geldende positieve discriminatie naar rijkeluis-universiteiten Columbia en Harvard, wellicht versperde hij hierdoor de weg aan een nog intelligenter Aziatische Amerikaan.

“de verpersoonlijking van The American Dream” is de standaard uitdrukking voor mensen, die zich door hard werk en risiconeming uit het economische niets opwerken tot het economische succes. Obama is vanaf de universiteit slechts in de door de belastingbetaler gesubsidieerde maatschappelijke zorgsector en aanverwante politiek actief geweest.
Als maatschappelijk assistent en gemeenschapsorganisator is hij via slinkse wegen achtereenvolgens staatssenator en landelijk senator geworden.
Dit gebeurde in het eerste geval in een Democratisch veilig kiesdistrict met een zwarte meerderheidsbevolking na uitschakeling van de Democratische mede-kandidaten op technisch legale gronden. In het tweede geval als landelijk senator wist hij, na hiervoor de nodige gerechtelijke stappen ondernomen te hebben, door het openbaar maken van het echtscheidingsdossier van zijn Republikeinse tegenstrever, deze tot opgave te dwingen, waardoor hij opnieuw zonder tegenstand de zetel verwierf.

“Kansloos door huidskleur en afkomst versloeg deze zwarte Lancelot het establishment van zijn eigen Democratische partij, de elite van Washington en de Clintonfabriek.” Hij won de nominatie door charisma en verpersoonlijkt meer dan een politieke partij.
De huidskleur speelt zeker bij het blanke bevolkingsdeel nagenoeg geen rol. Dit geldt niet voor het zwarte bevolkingsdeel. Uit de peilingen blijkt bij de blanken 49% voor Obama te kiezen en 46% voor McCain. Bij de zwarten zijn de overeenkomstige cijfers respectievelijk 88% en 10%. Gezien de zwarten in de Democratische partij een groter deel uitmaken dan nationaal was dit een voordeel voor Obama.
Hij heeft het vooral gehaald van de “ClintonFabriek” omdat hij een betere en modernere organisator was dan de Clintons en de 100% steun had van de landelijke pers. Niettemin heeft hij net als vroeger in Chicago het nodig gevonden om de gedelegeerden van 2 staten, ik dacht Florida en Wisconsin, uit te sluiten. Linke boel.

“Hij is de emanatie van een nieuwe volksbeweging, gedragen door miljoenen donatoren en mensen die vroeger nooit gingen stemmen, van jongeren tot kiezers uit de minderheden. “ Hij is inderdaad een voortreffelijke volksmenner en maatschappelijke organisator. Dat was trouwens zijn werk gedurende de laatste 20 jaar. Hij gaf trainingscursussen aan ACORN, een door de belastingbetaler gesubsidieerde NGO, die zich o.a. inzet om zoveel mogelijk minderheden in te schrijven in de verkiezingsregisters en hierbij ettelijke keren betrapt is op vervalsingen. Een van de andere hoofdactiviteiten van deze organisatie was het afdwingen van goedkope leningen van banken. Als advocaat is Obama bij deze legale afpersingspraktijken betrokken geweest. Hij ligt dus mede (bijkomstig uiteraard) aan de basis van de huidige kredietcrisis.
Verwijzing naar ACORN
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Community_Organizations_for_Reform_Now#Predatory_lending_and_affordable_housing

Hoe de miljoenen donatoren niet gescreend werden door de normale kredietsoftware bij Obama is nu ook aan het licht gekomen. Een kleine gift van bijvoorbeeld 10 USD van een fictieve Obama werd er geaccepteerd terwijl dit niet mogelijk bleek bij de McCain organisatie. Gewiekst!

“Niet langer beslissen de rijke donaties van het industriële conglomeraat.” Nochtans behoren miljardairs als o.a. Soros en Warren Buffett tot de steunkring van Obama. En in tegenstelling tot McCain heeft hij niet gekozen voor de streng geregelde openbare ondersteuning van de kieskampanje. Het is 100% privé bij hem. Hij kon dan ook 400% meer aan reclame uitgeven dan zijn tegenstrever. Chapeau! Het doel heiligt de middelen. McCain-Feingold breekt McCain nu zuur op! Eigen schuld dikke bult!

“Het oude Amerika wankelt en is economisch aangetast door het cowboykapitalisme.” Ik wist niet, dat cowboykapitalisme, het interventionistisch overheidsbeleid op gebied van ondeugdelijke kredietverstrekking was. Obama was (en is?) er een groot voorstander van ondanks de wereldwijde bankencrisis, die de kleine spaarder bedreigt.

Enz... Nog even dit.

“De tijd zal uitwijzen of hij eerder een Oom Tom of een Malcom X wordt.” Obama heeft al laten weten, dat hij zich zelf ziet als de politiek beschaafde Malcolm X.
Oom Tom, wat een belediging! Laat me niet lachen!

“Obama is een mijlpaal. Historisch wegens de verpersoonlijking van de geschiedenis van slavernij en onderdrukking van zwarten en latino's. “ Obama’s stamt via zijn Keniaanse vader wel af van ivoorjagende en slavendrijvende en -handelende Arabieren.

Enz...

Het is volkomen begrijpelijk, dat een Belgisch politicus, gezien de huidige sterke politiek correcte voorkeur alhier voor Obama niet tegen de stroom wenst in te varen. Maar tussen bovenstaande rubriek en een bezadigd genuanceerd standpunt is er een wereld van verschil. Dedecker beschadigt zichzelf en zijn partij.

 
At 18:20 Briggs said...

Rouet zal blij zijn, de term Poujadisme en JMDD vallen samen in één tekst. Of was het iemand anders die de term poujadisme opbracht in vorige comments?

 
At 18:21 Ivanhoe said...

Nu ben ik allesbehalve een VB-aanhanger, maar ik denk niet dat je het VB gauw kan betrappen op antisemitisme.

 
At 18:22 Citizen McCain said...

@ Ivanhoe

Joods Actueel was recent toch duidelijk in haar kritiek op het VB dat enerzijds wel negationisten à la Siegfried Verbeke in haar rangen duldde en anderzijds de joodse gemeenschap in Antwerpen zat op te vrijen. Daarbij meen ik mij nog te herinneren dat David Duke tijdens één van zijn bezoeken aan België te slapen gelegd werd in het huis van een VB-gemeenteraadslid van Lokeren of Sint-Niklaas...

 
At 18:33 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ fcal

Een kleine correctie: het waren Florida en Michigan (niet (Wisconsin) die Obama uitsloot tijdens de primaries tegen Hillary Clinton.

Voor de rest heb je zelf daar al een heleboel correcties gemaakt aan het stuk van De Decker. Eigenlijk zou men zich daar eindeloos kunnen mee bezig houden. Een ding is voor mij kristelklaar: Dedecker is, cultureel gesproken, een naief-linkse van de eerste klas.

 
At 18:36 Zoltan said...

Vreemd dat deze tekst afkomstig is van iemand waarvan we allemaal weten dat hij de LDD meer dan gemiddeld genegen is, ook al zit hij nog vast bij de Verraders van het Liberale Denken.

 
At 20:05 Kurt said...

Dedecker maar een keffiyeh kado doen voor kerst? Weet men iigv waar hij staat.

 
At 20:06 A. Rouet (op LVB.net) said...

@Citizen McCain
David Duke kreeg recent onderdak van/bij de bodyguard van Dewinter. Ik neem dat die bodyguard onmiddellijk werd ontslagen, maar zoiets leest men niet in onze MSMedia.

 
At 21:27 Nicolas Raemdonck said...

Een interessant interview is het volgende: http://www.cnbc.com/id/1584... waarin Peter Schiff komaf maakt met zowel Obama als McCain. Vincent zal de man wel graag hebben. Dat wordt bekend gemaakt in de loop van het interview.

 
At 21:27 Luc Van Braekel (op IFF) said...

@NicolasR: heb dat interview toevallig gisterennamiddag live gezien op CNBC. Goed materiaal.

Het ging o.a. ook over de aandelen van Wal-Mart. Als Obama verkozen wordt, komen er vakbonden in Wal-Mart en keldert het aandeel, zo was zijn inschatting. Ik weet niet of dat ook in de webvideo te zien is.

 
At 21:27 Briggs said...

citizen McCain: was dat niet bij een Turkse gemeenteraadslid van VB? Met bijhorende kritiek vanwege VB?

 
At 21:30 Citizen McCain said...

http://www.politicsinfo.net/forum/about48623.html&highlight=

Het VB-gemeenteraadslid heet Karin Milik (of dat een Turkse is, weet ik niet, en ook via Google-Images krijg ik geen uitsluitsel) en haar man was inderdaad 1 van de lijfwachten van Philip Dewinter. Beide wonen in Sint-Niklaas.

 
At 01:04 Fcal said...

@ MH

Hartelijk dank voor de correctie. Het was inserdaad "rust belt" Michigan.

Overigens ben ik me in een van mijn opmerkingen vergist. Met name wat betreft de via kredietkaarten gestorte ondersteuning van de Obama kampanje. Het betrof een fictieve Osama bin Laden en niet een fictieve Obama. Sorry.

Terloops moet ik toch vaststellen, dat hij wel een intelligente en vernuftige organisator is. Hij is koelbloedig en dumpt eenieder of eenderwat hem niet meer van nut is in zijn project. In die zin doet hij me enigzins denken aan Poetin, ook een meester manipulator.

Is daar iets van aan?

 
At 13:40 Leo Norekens (op LVB.net) said...

@A.Rouet: "Ik neem dat die bodyguard onmiddellijk werd ontslagen, maar zoiets leest men niet in onze MSMedia"

Had je in diezelfde MSMedia eerder al gelezen dat FDW met bodyguards door het leven moet? :-)

 
At 13:40 Cogito said...

"@Citizen McCain
David Duke kreeg recent onderdak van/bij de bodyguard van Dewinter. Ik neem dat die bodyguard onmiddellijk werd ontslagen, maar zoiets leest men niet in onze MSMedia."

Dit is het eerste signaal dat me doet vermoeden dat er een waterkans bestaat dat er voor onze roulette nog hoop is.

Het besef jarenlang belogen te zijn geweest door de MSMedia kan als een echte eye-openener werken.

 
At 13:41 A. Rouet (op LVB.net) said...

Te weinig Leo, te weinig lezen we in de MSM en ook hier over de bodyguards van Dewinter. Van T.D.R, Meneer Milik, weten we nu welk vlees we in de K.K.Kuip hebben. Eigenaardig blijft dat Dewinter zelf dat tot deze zomer niet bleek te weten. In de pers wordt ook weinig benadrukt wie L.V., steeds schouder aan schouder waar Dewinter zich vertoont, eigelijk is en waarvoor hij zoal staat. Van onze correspondent ter plaatse vernam ik dat er in De Kastelein in Brugge, net als over K.V(h) met bewondering over L.V. wordt gesproken. Kan je dat bevestigen of is dat te ver van je bed?
Maar hier en nu Leo, op een dag dat de ' American Nightmare ' van David Duke en zijn aanhang is werkelijkheid geworden, geef de Vlaamse pers de primeur met nu eindelijk bekend te maken op welke dag Meneer Milik uit jouw partij werd gezet.

 
At 13:42 Elhaz said...

Uit goede bron weet ik dat Dewinter zijn bodyguards test op hun kennis van poëzie. Ook hun antecedenten in allerhande maatschappij-opbouwende bewegingen worden nagetrokken; vooral actief zijn in de pacifistische beweging geeft vaak de doorslag. Diploma's moraalfilosofie of binnenhuisarchitect strekken tot eer.
Enfin, 't kan niet fijnzinnig genoeg zijn.

 
At 13:43 Chris Impens (op LVB.net) said...

@ A. Rouet: blijkbaar is de pointe uit #71165 niet tot iedereen doorgedrongen. In welke democratie leven wij als volksvertegenwoordigers van de foute strekking met lijfwachten door het leven moeten? of als mensen met een foute mening met handboeien om voor de rechter gesleurd worden?

 
At 13:44 olav said...

Bodyguards voor DeWinter ? Waar is dat goed voor ? En wat hoor ik : turkse gemeenteraadsleden in het VB ? Waar gaan we naartoe ? En de joodse gemeenschap opvrijen ?
Binnenkort krijgen we nog te horen dat ze een zwarte voorzitter kiezen (en met zwarte bedoel ik dus een neger)... ts,tss.. je kunt ook nergens meer staat op maken...

 
At 21:39 Brigant (op IFF) said...

Lijkt mij wel een interessant boek, dat Energy Master Resource spul. Nu nog juist vinden aan de juiste prijs.

 
At 23:21 Leo Norekens (op LVB.net) said...

AR: Je letters aan het vrlzn? Iets met je klvr?
Ik geloof, als ik je afkortingen goed lees, dat we het daar eerder al eens over hadden. http://lvb.net/item/6355#65730
http://lvb.net/item/6355#65758 Geen wonder dat je letters tekortkomt.

@Chris: Dank u.

 
At 23:22 A. Rouet (op LVB.net) said...

@ Leo,
Het is niet omdat jij mijn vraag niet beantwoordt dat ik op de jouwe niet moet ingaan:
Inachtgenomen dat het hebben van bodyguards voor Dewinter meer is dan ' image building '(het beeld van we-moeten-bang-zijn-in-dit-land wordt er in elk geval door gevoed), klopt het dat extremisten meer dan gewone lui het gevaar lopen het mikpunt van een misdadig individu of een lunatiek te worden. Zelfs democraten als M.L.King, de Kennedys, Palme en Fortuyn werden van zo'n individu het slachtoffer en kunnen er...niet langer over meepraten. En ja, misschien had een extremist als Julien Lahaut beter zijn voorzorgen moeten nemen. Maar heel veel kan je als maatschappij niet doen om zo'n individuele actie te voorkomen, vrees ik.
Waar een maatschappij makkelijker wat kan tegen ondernemen, is tegen 'terreur in groep', zo denk ik. Neem nu een paramilitaire organisatie als die waar L.V., die andere bodyguard van Dewinter, lid van is geweest, ja die kerels worden maar beter in het oog gehouden. Als ik foto's van Degrelle met de toenmalige leider van die orde zie, dan vraag ik me met Chris Impens wel eens af in welke democratie we leven. Gelukkig zijn in ons landje dergelijke groeperingen van weinig belang.

Ps: ik zoek voor je uit wanneer de Miliks werden ontslagen.

 
At 23:24 Chris Impens (op LVB.net) said...

@ A. Rouet: de enige echte "terreur in groep" die men vandaag aan het werk kan zien komt nochtans uit de hoek waar men geen lijfwachten nodig heeft. De echte Arouet (1694-1778) zou door die radicaaldemocraten allicht ook in elkaar geslagen zijn.

 
At 23:25 Outlaw Mike said...

Rouet, u zegt daar dat Martin Luther King Democraat was. Martin Luther King was een Republikein. U vertelt daar een pertinente onwaarheid, van hetzelfde kaliber als de bewering dat nazi's "extreem rechts" zouden zijn.

Link: http://www.nationalblackrep...

'It should come as no surprise that Dr. Martin Luther King, Jr. was a Republican. In that era, almost all black Americans were Republicans. Why? From its founding in 1854 as the anti-slavery party until today, the Republican Party has championed freedom and civil rights for blacks. And as one pundit so succinctly stated, the Democrat Party is as it always has been, the party of the four S's: Slavery, Secession, Segregation and now Socialism.

It was the Democrats who fought to keep blacks in slavery and passed the discriminatory Black Codes and Jim Crow laws. The Democrats started the Ku Klux Klan to lynch and terrorize blacks. The Democrats fought to prevent the passage of every civil rights law beginning with the civil rights laws of the 1860's, and continuing with the civil rights laws of the 1950's and 1960's.'

Ik moet u wel gelijk geven mbt Koen Dillen. Kom mijne heren VB-leden, laat ons er geen doekjes om winden. Het bezoek van Koen Dillen aan Léon Degrelle was meer dan zomaar een journalistieke aangelegenheid. Het was ingegeven door een onmiskenbare fascinatie voor de persoon Degrelle en diens perverse projectie van een soort twintigste eeuws ridderschap tegen de 'krachten van het kwaad'. Nu heb ik er geen probleem mee de USSR als een 'kracht van het kwaad' te zien maar men krijgt geen wit voetje als men dat kwaad bevochten heeft aan de zijde van een nog groter kwaad.

Degrelle's "Wallonie" divisie en de Vlaamse "Langemarck" divisie waren aan het Oostfront, met ca. 8 miljoen strijdenden tegenover elkaar, strategisch kleingeld. Toch waren dit potente gevechtseenheden die door de Duitsers gewaardeerd werden. Hoe klein hun bijdrage in het groter geheel der nazi-oorlogsinspanningen ook was, elke minuut dat zij de uiteindelijke nazi-nederlaag hebben uitgesteld betekende een ellendige mensonwaardige dood ergens in Treblinka of Bergen-Belsen. Koen Dillen staat daar glimlachend een glas te drinken met Degrelle, dit heeft met neutrale, afstandelijke journalistiek evenveel te maken als Poetin met de Damiaanactie. Als VB'er wens ik mij te distantieren, misschien niet van de persoon Koen Dillen tout court, dan toch met dat beruchte bezoek. Het-kan-niet. Dillen moet klaar komen met zijn verleden en fout bekennen.

Sorry maar we moeten dit ten gronde uitzweten. Het Vlaams Belang moet m.i. nog verder consolideren in zijn rol van pro vrije markt, ethisch conservatieve partij.

Enne... als ik hier een hint mag geven die velen niet graag zullen horen...

...blijven focussen op Vlaamse zelfstandigheid is een doodlopend straatje. Zie het onder ogen. Driehonderdduizend leeuwevlaggen verdeeld, hoeveel hebben we er gezien? Het leeft gewoon niet bij de bevloking. Het VB moet wel BENADRUKKEN wat haar werkelijk GROTE bijdrage in het communautaire debat is: dat veel van de mistoestanden in Belgie nu besproken worden juist door het constante gehamer van onze partij. Ik woon in Wallonie en ik zeg u, ten minste in de geesten der Walen is een kentering bezig. Eén van mijn klanten die tien jaar geleden nog geen woord Vlaams gesproken zou hebben, gaf nu zelf schoorvoetend toe dat men van de Vlamingen niet kan verwachten dat zij blijvend de Waalse putten blijven dichtrijden. Hij spreekt zelfs spontaan een paar woordjes Vlaams tegen mij. En hij is niet de enige.

Het VB moet zich op zijn kerntaken concentreren en marketinggewijs kan ik alleen maar adviseren dat thema van de Vlaamse onafhankelijkheid geruisloos, over een periode van zeg maar tien jaar, te laten uitsterven.

En ik wil nog iets zeggen, het KAN niet dat er op de VBJ-zomeruniversiteiten nog dingen als het Panzerlied gezongen worden. KAN-NIET. We geven alleen maar voer aan onze tegenstanders.

Het is niet omdat dat uitschot van Animojongeren ongestraft een Mao-poster op zijn website kan plaatsen dat VB-Jongeren een tankistenlied uit de nazitijd mogen zingen. Ik vind het spijtig dat zulke stommiteiten nog gebeuren, terwijl doorgaans die zomeruniversiteiten van een intellectueel hoog kaliber zijn. Die spoken van het verleden uitzweten mensen!

 
At 13:45 Benny Marcelo (op LVB.net) said...

Mike, sorry jongen, die anekdotes van een paar bekeerde walen wil ik best geloven. Niks wijst er verder op dat het gebruikelijke cliëntelisme in Walonië op zijn retour is. Er is in het verleden al te dikwijls door flaminganten geprobeert België te redden.
Voor WOII was er van splitsen geen sprake. Hoe meer de vlamingen hun rechten opeisten, hoe meer geld franstalig België van de vlamingen eisten en dat nu nog doen. Ze blijven ook maar grondgebied opeisen, zo tot ergens voorbij de haven van Antwerpen vrees ik. De rest mag gerust vlaams blijven.
Er is maar één oplossing: splitsen.

 
At 13:45 Benny Marcelo (op LVB.net) said...

"Maar heel veel kan je als maatschappij niet doen om zo'n individuele actie te voorkomen"

Gij Rouette, als moraalpaljas, zou moeten weten dat de maatschappij er voor gezorgd heeft dat die individuele acties WEL kwamen. De acties tegen Fortuyn, Van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, De Winter en andere niet politiek correcte figuren, ze zijn door de "moderne moralisten" al bijna goedgepraat voor "de dader" nog maar iets gedaan heeft. De slachtoffers hadden maar moeten zwijgen nietwaar.
Denkt gij nu echt van uzelf dat ge zo slim zijt en Jan Modaal zo dom dat die dat niet doorheeft?

 
At 13:46 Leo Norekens (op LVB.net) said...

@Outlaw Mike: Wat die dwaze Vlaams-nationalitstische fascinatie met 1940-45 betreft, heb je 100% gelijk. Veel 'Vlaams Bewegers' (van voetvolk tot leiders) gedragen zich als een beeldschoon meisje van 17 dat in de spiegel alleen maar de puist op haar voorhoofd ziet, en het niet kan laten om die telkens weer uit te duwen. http://lvb.net/item/6270#63800
(Ik zou van een partijvoorzitter verwachten dat hij -binnen zijn partij- minstens daaraan een einde zou stellen.)

Dat er op communautair vlak iets beweegt, minstens 'dans les esprits des francophones', is volgens mij niet het gevolg van het "gehamer" van het VB (want welke Waal krijgt daar ooit iets over te horen?), maar juist van de angst voor een splitsing, en het besef dat een splitsing niet volstrekt onrealistisch is (Bye Bye Belgium, het Kartel, de verkiezingsscores van de separatisten...).

En dat het "niet leeft"... ach, leefde het in 1830? Leefde het in Tsjecho-Slowakije? Voor een omwenteling is er een zeker maaatschappelijk draagvlak nodig, maar heus geen massabeweging.
Wel is het een strategische blunder om bij een regimecrisis (zoals vorig jaar) zelf het initiatief te nemen om bvb. het Vlaams Parlement bijeen te roepen om de onafhankelijkheid uit te roepen. Het resultaat van zo'n initiatief kan men makkelijk raden: alle andere partijen stemmen tegen, bevestigen daarmee hun trouw aan België, en de slinger wordt tot stilstand gebracht. Dom.

Verder ben ik het eens met Benny.

 
At 13:46 A. Rouet (op LVB.net) said...

@ Outlaw Mike
-Lincoln was een Republikein, maar bijna àlle Republikeinen zijn ook democraten. Hebbes? Als een neutrale website als die waar je naar verwijst zegt dat King een Republikein was, dan zal dat zo wel zijn, maar hij was toch ook een groot democraat.
-Als die eeuwige dooddoener van jou en anderen hier, dat nazi's socialisten waren, waar is, zeg me dan eens wat Koen Dillen bij 'socialist' Degrelle te zoeken heeft? Waarom wordt dan het 'socialistische' Panzerlied gezongen op de zomerkampen waar je naar refereert? A propos, vorige week had ik het inderdaad over een foto van de heren D. en D. samen, maar nu in 71209 had ik het over een foto van Degrelle met een stralende VMO-leider van toen, B.E. Volgelingen van deze laatste bewegen zich nog steeds in een zeer dichte baan rond Dewinter en co. Leo weet dat, en zolang ik ervan overtuigd ben dat Leo een democraat is, blijf ik hem ermee confronteren.

 
At 16:24 A. Rouet (op LVB.net) said...

(Ik zou van een partijvoorzitter verwachten dat hij -binnen zijn partij- minstens daaraan een einde zou stellen.)

Leo, dat Valkeniers weet wie wel en wie niet deel uitmaakt van de partijraad van het VB, en er zicht op heeft wie er op het hoofdkwartier van zijn partij werkt, verwacht je dat ook van hem?
Ik vraag het dan maar aan jou: Is 'holocaust-minimalist' Roeland Raes, zoals hijzelf zegt en anders dan Valkeniers beweert, nog steeds lid van jouw partij?

 
At 16:25 Traveller said...

@ A>Rouet

Is Willy Claes nog lid van jouw partij?
Frank VDB?

 
At 16:25 Leo Norekens (op LVB.net) said...

@A.Rouet: Je schijnt ervan uit te gaan dat ik de ledenlijst van het VB beheer. Dat is niet zo.

Ik hou mij enkel bezig met de financiën, de actualisering van het programma, de organisatie van de congressen, de propaganda, het ontwerpen van de kiescampagnes, de samenstelling van de kieslijsten, de redactie van de website en het ledenmagazine, het onderhouden van de internationale relaties, het voeren van clandestiene gesprekken met politici van andere partijen, de orchestratie van de persboycot, het schrijven van persiflages op 'L'Eau Vive'...
Dat is het zo ongeveer. De rest laat ik over aan mijn gewaardeerde medewerkers. Ja zeg, als ze mij nu nog eens zouden betalen!
:-)

 
At 16:25 A. Rouet (op LVB.net) said...

@ Leo
Blij hieruit te kunnen opmaken dat je de deur van Vanhecke niet platloopt, maar met eenzelfde grondigheid die je hier aan de dag legde om de zaken Remmery en Hollevoet uit te spitten zou je mij, mits 5 minuten 'private investigation', toch kunnen gerust stellen dat een randfiguur als ' Klokke Roeland Raes ' niet dagelijks het archief van jouw partijleiding in zijn bruine pollen mag nemen .
Ach laat me maar eens positief eindigen, hoewel die VB-er Van Keerbergen meezong met dat stuk FN-crapuul, uit het filmpje van Mdme Delacroix blijkt dat eerstgenoemde er zich niet ' à l'aise ' bij voelde. Who can ask for more?

 
At 16:26 Nicolas Raemdonck said...

A.Rouet, vergeet ook niet dat Raes op het VB-hoofdkwartier als "vrijwilliger" werkt...

 
At 16:26 A. Rouet (op LVB.net) said...

@ Nicolas,

maak je punt

 
At 16:26 Nicolas Raemdonck said...

U bent blijkbaar niet echt mee met de actualiteit. We zullen u het maar vergeven zeker, zoals we eerder deden: http://www.standaard.be/Art...

 
At 16:26 A. Rouet (op LVB.net) said...

Dàt vind ik zo aangenaam aan Leo, dat hij geen tekeningetje nodig heeft. Ik zag natuurlijk over het hoofd dat het hier Nicolas betrof. Dat uit hierboven blijkt dat ik De Standaard had gelezen, zoveel deductie mag Nicolas niet toegemeten worden. Sorry Nicolas, maar de uitvoerige duiding zonder dewelke je niet kan om een aantal zinnen naar inhoud te snappen vraagt iets te veel van mijn tijd.
Leo, maak jij dan maar Nicolas' punt of heeft hij er geen?

 
At 16:27 Nicolas Raemdonck said...

Wel, Rouet, ik moet eerlijk gezegd toegeven dat ik de hele thread niet eens (grondig) gelezen had wegens tijdsgebrek, maar enkel snel de woorden "Van Keerbergen" en "liedje" had opgemerkt. Nadien heb ik inderdaad gezien dat je het dan toch ook nog over Raes had en dat mijn bijdrage ietwat nodeloos was. Haast en spoed zijn aldus zelden goed, moet ik toegeven. Maar vergeef me, ik heb overdag geen tijd en 's avonds geen zin om uw volledig één tweetje met Leo te lezen.

Uw bovenstaande reactie doet er dus niet toe en uw uithalen typeren uw minderwaardigheid in dit debat, zelfs al mag Leo lid zijn van een partij die verdachte types vrijwilligerswerk verschaft.

 
At 14:45 Sagunto said...

@Vincent de Roeck,

[Quote]: "..Op mijn vraag waarom de overheid überhaupt de private mutualiteiten in de 19de eeuw genationaliseerd had, terwijl deze zéér degelijk werk leverden, moest hij het antwoord schuldig blijven. Bij de FEE afgelopen zomer was het antwoord op die vraag nochtans duidelijk. De mutualiteiten waren winstgevend."

Mocht je een goede bron weten waarin bovengenoemde geschiedenis wordt beschreven, dan houd ik mij aanbevolen. Ik weet in ieder geval dat in Nederland wij de ziekenfondsen aan een besluit van de Nazi's te "danken" hebben.

Sag.

 

Een reactie posten