For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Nieuwe media en de Europese Unie

Tot voor de internetrevolutie van eind jaren 1990 hadden de drie dagbladen "Wall Street Journal Europe", "Financial Times" en "International Herald Tribune" eizona het monopolie op de berichtgeving over de Europese Unie. Vandaag hebben deze drie media het gezelschap van enkele magazines en weekbladen gekregen zoals er zijn de weekkrant "New Europe", de magazines "European Voice" (een spin-off van "The Economist") en "The Bulletin" (onderdeel van "Ackroyd Publications") en het semi-officiële parlementsblad "The Parliament", maar toch zijn het vooral de nieuwe media die een belangrijk deel van de berichtgeving voor hun rekening hebben weten nemen. Ik denk in dat opzicht bijvoorbeeld aan de nieuwswebsite "EU Observer", aan het conservatieve blogproject "The Brussels Journal" en aan het door de EU gesubsidieerde webportaal "Euractiv". Door de aard van het beestje zijn het ook vooral Britse en Ierse media die disproportioneel veel reporters in Brussels hebben en beduidend vaker dan hun continentale tegenhangers over de EU berichten. De twee topbloggers over Europese zaken vandaag zijn zonder twijfel Bruno Waterfield van "The Daily Telegraph" en Jean Quatremer van "Libération", maar ook uitgesproken Eurosceptici als Mary Ellen Synon van "The Daily Mail" of Gawain Towler van het ter ziele gegane satireblad "The Sprout" kunnen in de blogosfeer op aardig wat aanhang rekenen.


Zo was het Gawain Towler die recent nog een rel veroorzaakte door de vertrouwelijke rapporten van de ontmoeting tussen de Tsjechische president en de fractievoorzitters van het Europees Parlement in Praag publiek te maken. Vooral het bij het grote publiek aanhangig maken van de ronduit boertige uitlatingen van Daniël Cohn-Bendit, de leider van de Groenen in het EP, naar het adres van president Klaus werd door de Eurofielen als onaanvaardbaar beschouwd. Towler kreeg daarvoor zelfs een blogverbod en een dwangsom opgelegd. Verder waren het ook bloggers en kleine kritische media die de talrijke gevallen van fraude met EU-gelden aan de kaak gesteld hebben. Recent nog durfde een blog het om enkele Zuid-Europese MEPs de mantel uit te vegen omdat zij om de zoveel dagen een nacht in Brussel verbleven, 's avonds en 's ochtends de registers aftekenden, en zo zonder werk verricht te hebben hun reiskosten en premies voor twee 'werkdagen' konden opstrijken. Het verhaal werd niet ontkend maar de bewuste blog werd wel offline gehaald door de serverbeheerder waarop hij geplaatst was na een klacht van de Europese instellingen. Bloggers zijn verworden tot de échte berichtgevers over de Europese Unie. Vandaar dat het mij ook een groot genoegen is om u twee nieuwe blogprojecten te kunnen voorstellen die de voorbije dagen het licht gezien hebben. "Libertas Insider" is een blog over Libertas die vanuit Londen bijgehouden wordt en "The Brussels Times" is een objectieve nieuwsblog die gevoed wordt door professionele journalisten en EU-georiënteerde onderzoekers en activisten uit het Brusselse.Raymond Frencken, gewezen programmamaker voor de grootste commerciële zender van Nederland RTL-Z, is een andere bekende in het relatief kleine wereldje van alternatieve EU-journalisten. Hij is de bezieler van EUX-TV, een alom bejubeld YouTube-kanaal met video's van persconferenties, interviews en andere politiek relevante informatie. Frencken ziet het als zijn taak om eerlijk en objectief over de EU te berichten, vaak tegen de voorgekauwde filmpjes en gecensureerde eigen verslagen van de EU-instellingen in. Zo wist hij een oud fragment te vinden van de Portugese televisie waaruit blijkt dat José Manuel Barroso, nu Commissievoorzitter voor de centrumrechtse EVP, in zijn studentenjaren nog een rasechte Maoïst was, en wist hij als enige zijn hand te leggen op een pijnlijke persconferentie van Barroso die door de EU-mediadienst vakkundig uit de aangeboden beeldpakketten geknipt was. Op dat filmpje zien we een dromerige Barroso filosoferen over de EU als een nieuw wereldrijk... Het is dus dankzij dit soort alternatieve media dat de Europese burgers zich waarheidsgetrouw een beeld van de EU kunnen vormen. 3,000 journalisten zijn door de EU geaccrediteerd maar 99% van hen is niet kritisch en beperkt zich tot het copypasten van officiële EU-persberichten of het bewerken van de hen aangeboden videobeelden en audiobestanden. Frencken gaat zelf op zoek naar materiaal, en dat wordt hem niet overal in dank aangenomen.Raymond Frencken heeft ondertussen ook de nieuwe HD-videocamera's "The Flip" ontdekt en werkt mee aan de lancering van het nieuwe YouTube-kanaal LIBERTAS-TV. Frencken mag dan al wel geen partijpolitieke banden met de nieuwe Libertas-partij van Declan Ganley hebben, toch wil hij hen met zijn knowhow uit de brand helpen omdat Libertas zich net als hijzelf wil inzetten voor meer transparantie en democratie binnen de Europese Unie en haar instellingen. Een professioneel YouTube-kanaal kan daar zeker toe bijdragen. Libertas heeft trouwens ook af te rekenen met anti-gevoelens in de pers en in de instellingen die hun Eurorealistisch programma niet meteen kunnen appreciëren. David Quinn van "The Irish Independent" sprak in een opiniestuk deze week zelfs over een "heksenjacht tegen Declan Ganley". Quinn beschuldigde de RTE en "The Irish Times" er in een eerder stuk zelfs van om bewust een anti-Libertashouding aan te nemen onder druk van de Ierse overheid. "European Voice" was dan weer veel positiever over Libertas. Zij voorspellen een uitermate goed resultaat in het Verenigd Koninkrijk ten koste van de Tories en de UKIP. Hetzelfde stramien kon gedetecteerd worden op de Cassandra-receptie van Lijst Dedecker in het "Concert Noble" te Brussel waar de Britse conservatieve Europarlementariër Geoffrey Van Orden een angstig verhaal ophing van de fractiedromen van de Tories. En ook in Duitsland zou Libertas de kaarten wel eens grondig kunnen door mekaar kunnen schudden.


Derk-Jan Eppink van Lijst Dedecker sloeg dan weer nagels met koppen op dezelfde receptie door de paus meer democratische legitimiteit toe te dichten dan José Manuel Barroso. En de heisa rond de meesterlijke speech van Vaclav Klaus was voor Eurosceptici als mezelf andermaal het bewijs van de bekrompenheid van de Europese Unie. Niet enkel moesten de luisteraars in het Europees Parlement het doen met een Engelse simultane vertaling door een vrouw (zodat de scherpe maar ó-zo-terechte verwijten van Klaus in het Tsjechisch bijna als tragikomisch overkwamen), maar een groot deel Europese Parlementsleden van de PES en de EVP verliet gewoon het halfrond. Tegelijkertijd worden Eurosceptici in het Europarlement wel beboet wanneer zij té kritisch reageren op bepaalde speeches van Eurofielen of wanneer zij vreedzaam protesteren tegen het Verdrag van Lissabon en de afgelaste referenda. Nochtans zei Klaus volgens mij alleen maar zinnige dingen en drukte hij de vinger meesterlijk op de wonde door de EU met een 'éénpartijstaat' te vergelijken. De "Prague Post" waarschuwde Europa op voorhand al voor de aanstormende "cycloon Klaus", maar voor mij kan die maar niet snel genoeg komen en maar niet hard genoeg inslaan op de inerte door en door corrupte Europese bende die het in Brussel voor het zeggen heeft. En mag het iemand dan eigenlijk nog verbazen dat vorige week op een rondvraag van de Duitse krant "Die Welt" onder meer dan 4,000 van haar lezers maar liefst 86% op de vraag "Vindt u dat de Europese Unie zich meer en meer als een dictatuur gedraagt?" ja geantwoord hebben?

Dit media-overzicht verscheen ook elders op het internet.

Meer over de Europese Unie op www.thebrusselstimes.com.

6 Reacties:

At 18:19 Danish Dynamite said...

Vincent, op de website van "Die Welt" is het aantal ondervraagden al gestegen tot 5,250 en het percentage ja-stemmers tot 87% !!!

 
At 00:23 Joris Verdonk said...

Vooral die EU-Observer is een zeer goed medium. Naar verluidt eindigde die nieuwssite in een rondvraag onder journalisten en bureaucraten als de tweede meest betrouwbare nieuwsbron over EU-zaken na de Financial Times en voor Reuters.

 
At 10:19 Johan Terwilghen said...

Leuke claims van Joris en Danish, maar kunnen zij die ook met iets staven??

 
At 10:22 Vincent De Roeck said...

EU Parliament is Soviet-dictatorship says Czech President
Dit artikel van Adriana Stuijt verscheen vandaag in de nieuwsbrief van "Digital Journal"

Czech president Václav Klaus’ formal speech [on February 19th] at the usually so sedate EU Parliament in Brussels raised so many hackles among the socialists that dozens walked out in protest - proving Klaus’ claim that the EP brooked no opposite viewpoints.

There was a great deal of booing and cheering when the socialist faction walked out demonstratively in the middle of Klaus’ speech.

“We don’t have to allow ourselves to be insulted, not even by a head of state,” fumed Dutch Labour Party Euro-parliamentarian Thijs Berman. “This isn’t the Soviet Union, we are elected officials, and a democracy”.

However while the socialists walked out, many others were also cheering him - there are many factions such as the Irish Libertas faction inside the European Parliament who, like Klaus, are adamantly refusing to sign the Lisbon Treaty.

The row therefore was not exactly unexpected. Klaus’ euro scepticism has in fact, defined his entire presidency. He is constantly warning that Czech sovereignty was severely compromised when it joined the European Union.

In 2005, he called for the EU to be scrapped altogether and be replaced by a free-trade area he refers to as the “Organisation of European States.”

That’s actually how the EU actually started shortly after WWII to form a financial alliance between countries which had been left totally destroyed by war, i.e. Belgium, Luxembourg and The Netherlands. It was called the Benelux. Its original founders had only seen it as a financial cooperation pact with one centralised monetary unit - and had never intended for it to grow into the current all-encompassing political entity ruling all the affairs of 27 European States, as is now being planned under the controversial Lisbon Treaty.

With the European Parliamentary elections taking place from 4 June to 7 June 2009 the EP had wanted the Libson Treaty ratified by all 27 member states by January 1 this year.

However this has still not been done: this week, the Czech Lower House voted in favour of it, but the country’s president, Klaus, says he refuses to sign it. The treaty will not apply until it is ratified by each of the EU’s 27 members.

Klaus - who is recognised as an eminent and honoured elderly statesman throughout Europe and the Balkan states - has repeatedly attacked the EU as ‘undermining freedom’. In 2005 he told a group of US politicians that the EU was a ‘failed and bankrupt entity’.

In October 2008 he said that the EU was “controlled by big powers just as they controlled Europe in 1938.”

In November 2008 while on a state visit to member-state Ireland, he held a joint press conference with Declan Ganley, head of Libertas, which had successfully campaigned for a “No” vote in the referendum the Lisbon Treaty. The Dutch also voted No in this referendum, but it’s premier has signed it anyway.

On December 5, 2008, he had a very bizarre public confrontation with the members of the conference of Presidents of the European Parliament, prior to the Czech Republic’s start of the six-month-presidency of the European Union, which started yesterday.

The chairman of the Greens coalition, Daniel Cohn-Bendit, had on that occasion, presented Klaus with a European flag and told Klaus publicly that he” did not care about Klaus’ opinions in regard to his opposition to the Lisbon Treaty.”

And yesterday, at the start of the Chech republic’s EU-presidency, Klaus caused yet another row by once again comparing the EU with the Soviet Union and telling the assembly that they were undemocratic.

He said in his speech that the EP also did not tolerate any ‘criticism of the EP. “Anyone with a different opinion to the EP’s , is immediately branded as the enemy of European integration,” he said.

He said in his speech that the political power must be returned to the European states; and that they individual nation-states must retain their veto-rights.

Currently he’s battling to stop the Czech crown from being replaced by the Euro, which he says will destroy his country financially.

He criticized the decision-making system of the EU as “different from classic parliamentary democracy”.

He pleaded for a greater shift of competencies to EU countries. “Are you really convinced that everything you decide in this hall must be decided here and not on the level of the member states?” he asked.

Mr Klaus said the Lisbon Treaty would worsen the EU’s democratic deficit, and questioned the role of the E[uropean] P[arliament].

Responding to his critical speech, EP President Hans-Gert Pöttering described Mr Klaus’s views as “an expression of the diversity in Europe”. He also pointed out that “in a democracy it’s the view of the majority that counts”.

“Without the EP,” he also warned, “Europe would be in the hands of bureaucrats.” Mr Pöttering also reminded Mr Klaus that, for all his criticism, he owed his freedom to speak this way to the fact that “we live in European democracy where everyone can express his or her own opinion,” - something which had not always been the case in the parliaments of the European continent.

 
At 11:16 Vincent De Roeck said...

@ Johan Terwilghen

De poll van "Die Welt" staat nog steeds online.
http://www.welt.de/politik/article3236264/Klaus-Rede-provoziert-Tumult-im-Europa-Parlament.html

De stelling van Joris Verdonk berust volgens mij op de studie van APCO in mei 2008.
http://www.euractiv.com/ndbtext/press/APCO-seminar.pdf

 
At 17:57 ALBERT CORNELIS said...

"Tegelijkertijd worden Eurosceptici in het Europarlement wel beboet wanneer zij té kritisch reageren op bepaalde speeches van Eurofielen of wanneer zij vreedzaam protesteren tegen het Verdrag van Lissabon en de afgelaste referenda."

Kan iemand meer informatie & bronnen geven over die "boetes": ik geloof het wel maar het lijkt me zo maf. Ik vraag me vooral af hoe ze dit formuleren in hun reglement.

 

Een reactie posten