For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De teleurstelling van een jonge radicale liberaal

De Vlaamse verkiezingen liggen alweer enkele weken in het verleden en de postjes lijken al terug verdeeld. De N-VA was de grote winnaar, CD&V en SP.A hielden stand of gingen er nog op vooruit, het VB en de VLD kregen rake klappen, de SLP en de PVDA konden geen vuist maken, de UF miste zoals verwacht een tweede zetel en de LDD won wel stemmen, maar verloor fors ten opzichte van de peilingen. Vooral in Antwerpen speelde het Bart De Wever-effect en werd LDD genadeloos afgestraft. Enkel zittend volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen kon zijn mandaat met vijf jaar verlengen. De Open Vld loste in Antwerpen met uittredend vice-minister-president Dirk Van Mechelen op kop de verwachtingen ook niet in. Annick De Ridder scoorde aardig en uiteindelijk werd het verlies in zetels beperkt, maar meer ook weer niet. Als jonge Antwerpse liberaal kan ik niet tevreden zijn met deze uitslag, en als radicale libertariër al helemaal niet. Ik herken Vlaanderen niet meer. Het corporatisme is terug, de Vlamingen kozen opnieuw voor de status quo. De keuze van N-VA voor SP.A boven VLD bewijst zelfs dit: het kartel is terug, of erger nog, rooms-rood...

Lijst Dedecker leek lange tijd aanspraak te kunnen maken op een mooi aantal zetels in het Vlaams Parlement en wist uiteindelijk wel een uit de kluiten gewassen fractie naar Brussel te sturen, maar toch bleef de grote dijkbreuk uit. Op LVB.net gaf ik deze analyse:
Het opiniestuk van Peter Van Aelst in De Standaard is volgens mij een aanzet tot een juiste analyse.

Hoewel de slechte politieke positionering van LDD volgens mij toch ook een rol speelde.
- Niet uitgesproken liberaal genoeg om Open Vld-kiezers te winnen.
- Niet uitgesproken anti-islam en anti-vreemdelingen genoeg om VB-kiezers te winnen.
- Niet uitgesproken Vlaams genoeg om N-VA-kiezers te winnen.
- Niet genoeg lokale kopstukken om CD&V-stemmers te winnen.

Met de gekende gevolgen in de laatste verkiezingen.
- Zwevende centrumkiezers trokken van Open Vld en SP.A naar CD&V.
- Misnoegde socialisten trokken naar het VB, maar ditmaal ook vooral naar CD&V.
- Gematigde VB-stemmers en misnoegde CD&V-stemmers trokken naar N-VA.
- LDD consolideerde de stemmen van 2007 en won hier en daar wat proteststemmen bij.
- Of LDD in juni ook echt veel Open Vld-kiezers wist te overtuigen, blijft gissen, maar ik denk eigenlijk van niet.

Nog even mijn analyse van Open Vld verduidelijken. Die partij bestaat volgens mij uit de volgende groepen.
- Liberalen die zo verknocht zijn aan de PVV en haar opvolgers VLD en Open Vld dat ze nooit anders zullen stemmen = ongeveer het Open Vld-stemmenaantal in juni 2009.
- Rechtse Vlamingen die na de verruiming naar VLD gekomen zijn = zitten nu bij N-VA en in mindere mate bij CD&V en VB-VLOTT.
- Rechtse liberalen uit de steden = zitten nu bij Vlaams Belang en in Antwerpen bij VLOTT.
- Rechtse liberalen op het platteland = zitten nu bij Lijst Dedecker.
- Volksliberalen en 'hardwerkende mensen' = zitten nu een beetje overal.

Hoe kan Lijst Dedecker in de toekomst beter scoren.
- Inzetten op die volksliberalen en 'hardwerkende mensen', o.a. door lokale verankering en lokale kopstukken.
- Inzetten op de steden en daar VB-VLOTT bekampen, o.a. opnieuw door de lancering van stedelijke kopstukken.
- Inzetten op méér Vlaanderen en zo N-VA bekampen, en misschien ook méér nadruk op het integratievraagstuk leggen.
- Het 'ideologische verraad' van Open Vld (bvb. recent nog met de jobkorting) blijven benadrukken om toch te trachten ook wat stamboomliberalen binnen te halen.

Mijn prognoses voor de toekomst van Lijst Dedecker:
- Blijft LDD een éénmanspartij = 10-15%
- Wordt LDD een échte partij (m.a.w. durft Jean-Marie Dedecker ook échte kopstukken naar voren schuiven en zal hij deze ook naast zich in die hoedanigheid dulden) = 20-25% (met natuurlijk een stille hoop op 30%, het doel dat de oude VLD zich ook ooit stelde).
Het spreekt voor zich dat ook de VLD met exact dezelfde taktieken hetzelfde (of zelfs een nog hoger) stempercentage zal kunnen bereiken. De VLD heeft als voordeel haar gigantisch netwerk en de steun van een heus legioen aan stamboomliberalen die niet zomaar van partij veranderen als de wind keert. En ook al had de partij toen ik erbij kwam nog meer dan 100,000 leden en vandaag nog maar iets van een kleine 60,000, toch ben ik er nu wel van overtuigd dat de VLD haar bodem bereikt heeft. Vanaf nu is de enige weg nog maar naar boven. Het schort bij de VLD vooral aan geloofwaardigheid, verkeerde prioriteiten en ideologische verwatering. Wie gelooft een partij nog die in de perceptie van de mensen de laatste tien jaar geen enkele van al haar beloften heeft weten inlossen? Wie heeft nog vertrouwen in een partij die postjes voor de oude garde verkiest boven een beleid die naam waardig? En welke liberaal kan de VLD nog steunen als zijzelf niet meer weet voor welk ideeëngoed zij nog staat. Het was een mede-bestuurslid van de Antwerpse VLD die de koe vorige week bij de horens vatte en onderstaande e-mail naar haar collega's stuurde. Zij staat zeker ook niet alleen met die kritiek.
Met grote teleurstelling zie ik vandaag op het Eén middagjournaal bevestigd wat gisteravond reeds door enkelen werd geopperd : Guy Verhofstadt verklaart dat Open VLD deel wil uitmaken van de coalitie ondanks het feit dat geen enkel – maar dan ook geen enkel – van hun speerpunten in de nota van Kris Peeters werd weerhouden. De aansluitende commentaren van Ivan De Vadder logen er dan ook niet om : ze willen er coûte que coûte bij zijn. Dit is puur macht om de macht c.q. politieke prostitutie en bezorgt mij flashbacks van het notoir migrantenstemrechtcongres met het fameuze “j’y suis, j’y reste” pleidooi van de tandem De Clerq – Verhofstadt, met de gekende desastreuze electorale gevolgen.

Derhalve sta ik er bij deze op dat mijn opmerking van gisteravond - als zou de Open VLD nu eindelijk eens de moed moeten hebben op in de oppositie te gaan zitten en een ander het vuile werk te laten doen om te vermijden dat we de volgende keer weer een serieuze slag krijgen toegediend - absoluut in het verslag wordt opgenomen.

En trouwens, waar is de tijd dat er congressen werden bijeengeroepen met alle bestuursleden om DEMOCRATISCH te beslissen of er al dan niet tot deelname aan regeringen werd overgegaan? Als men zich afvraagt waarom onze boodschap niet meer aanslaat, wel dat men dan daarover maar eens brainstormt ... het is dezer dagen zelfs voor een échte liberaal niet gemakkelijk om de partijbeslissingen nog te begrijpen, hoe denkt men dan dat wij anderen nog moeten overtuigen? Wanneer worden eindelijk de bakens eens in de juiste richting verzet?
De VLD is een partij met kritische leden, en dat kan ook haar redding zijn. Met een ideologisch congres in het najaar kan de VLD haar onderbouw opnieuw verstevigen en in de marge daarvan zal misschien een nieuwe partij-elite kunnen opstaan. Sommigen tippen op Bart Tommelein, anderen op Guy Vanhengel of Matthias De Clercq. Persoonlijk vind ik die eerste een lichtgewicht, de tweede een te uitgesproken Brusselaar en Belgicist en de derde een naïeve links-liberaal waar niets met aan te vangen valt. Ik zal dan ook de mogelijke kandidatuur van een Vincent Van Quickenborne of iemand met zijn achtergrond steunen. Maar wie het ook zal halen, change is in the air! Met zo'n nieuwe partijtop kan ook het gebrek aan geloofwaardigheid aangepakt worden, en met vijf jaren Vlaamse oppositie (en na de komende federale verkiezingen ook federaal) in het verschiet en het ontslag van alle cabinettards dat daarmee gepaard gaat, zal de VLD ook opnieuw haar échte prioriteiten kennen: Vlaanderen verbeteren door een liberaal beleid naar voren te schuiven. En met ook een LDD in diezelfde oppositie lik ik nu mijn vingers reeds af voor het vuurwerk dat ongetwijfeld komen gaat.

Dit commentaarstuk verscheen ook op de metablog In Flanders Fields en onderdelen werden ook elders op het web overgenomen.

Meer over de Vlaamse verkiezingen op www.wikipedia.org.

34 Reacties:

At 19:28 Ivanhoe said...

LDD niet goed gescoord? Bullshit. LDD bevestigt.

Men wint of verliest tov de vorige verkiezingen, niet ten opzichte van de peilingen.

Idioot gewoon hoe SPa haar verlies verkoopt als een overwinning tov de peilingen.

 
At 19:28 Benny Marcelo (op LVB.net) said...

Klopt Ivanhoe; zonder De Decker ook geen lijst. Als er één verliest tov de peilingen is het wel LDD. De vorige verkiezingen was LDD er gewoon niet bij. De volgende verkiezingen zien we wel weer.

 
At 19:28 BC said...

"Idioot gewoon hoe SPa haar verlies verkoopt als een overwinning tov de peilingen."

Ook VB heeft dan "gewonnen van de peilingen": ze zijn de tweede grootste partij en niet pas de vierde.

Betreffende LDD: Mathias Danneels - 4de op de Antwerpse lijst. Voormalig journalist bij Het NIeuwsblad (zijn columns waren in tegenstelling tot die van zijn collega's wel het lezen waard) en voormalig hoofdredacteur van Dag Allemaal - bij Phara over waarom hij voor LDD koos: hij zegt er "3 kardinale geloofspunten" terug te vinden:

(letterlijk)

1.) Een kleine bescheiden sterke overheid die daar is waar de overheid moet zijn en weg blijft waar de overheid niet moet zijn.

2.) Een einde maken aan de surrealistisch draaiende vierkante Belgische carrousel met zijn tegen elkaar opvliegende bevoegdheden, overlappingen die eigenlijk goed beleid en efficiënt beleid zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië onmogelijk maken.

3.) Voor mij een bijzonder belangrijk punt - en dat is niet specifiek Antwerpen of Vlaanderen: ik denk dat we de komende jaren heel ernstig moeten nadenken en goed uitkijken hoe we de multi-etnische samenleving zullen managen op een humanistische, democratische manier

 
At 19:29 Emmanuel said...

Zou het bij de VLD de gewoonte zijn dat bestuursleden publiceren dat hun partij ideologisch verraad pleegt en dat ze tips geven aan hun grootste concurrent?

"Liberalen die zo verknocht zijn aan de PVV en haar opvolgers VLD en Open Vld dat ze nooit anders zullen stemmen = ongeveer het Open Vld-stemmenaantal in juni 2009."

Dit impliceert dat openVld niet lager meer zou kunnen scoren. Het tegendeel lijkt me waar: veel liberalen hebben volgens mij niet voor LDD gestemd omdat ze (niet onterecht) twijfels hadden bij de stabiliteit en one-man-show van die partij. Als Dedecker LDD verder kan uitbouwen en stabiliseren zijn ook die kiezers haalbaar.

Dat openVLD kiezers niet op LDD zouden stemmen omdat LDD niet liberaal genoeg is, lijkt me dan weer onzin. LDD is véél liberaler dan openVLD, dat aldus zijn ex-voorzitter nog linkser dient te worden.

 
At 19:29 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

@Emmanuel: "Zou het bij de VLD de gewoonte zijn dat bestuursleden publiceren dat hun partij ideologisch verraad pleegt"

Heerlijk toch? Ik zou nooit lid willen zijn van een partij waar zoiets niet mag of kan.

 
At 19:29 Cogito said...

Vincent De Roeck: een van de weinige jongelingen waar liberaal België zijn hoop op kan vestigen. Go Vincent go!

 
At 19:30 TVDD said...

liberale partijen kunnen in Vlaanderen, Nederland en Oostenrijk een groter aantal kiezers aantrekken omwille van het vrijheidsdiscours. Door de verzuiling in deze landen is er een gebrek aan een vrijheidslievende conservatieve partij en zit de christendemocratie teveel in het centrum. Het paradoxale is, hoe meer vrijheid voor Vlaanderen, hoe minder kansen liberale partijen hebben, precies omdat die christendemocratie staat waar ze staat precies door de Belgische machtsstructuur.

 
At 19:30 Nicolas Raemdonck said...

LDD is en blijft JMDD. Ik zie de partij nooit uitgroeien tot een partij die hem politiek kan overleven, ongeacht het feit dat er bij LDD interessante mensen rondlopen (zoals Bouckaert en Eppinck). Ik ben misschien hopeloos naïef maar ik geloof dat de VLD ooit terug de partij kan worden die zij ooit was, met name terug eerder in de trend van de VVD en FDP, in plaats van een mislukte simulatie van een sociaal-democratische partij.

Wat kan daar aan bijdragen:
1. De oppositie
2. De verrijzenis van de socialisten als linkse beweging die de linkse "intellectuelen" terug aanspreekt - indien dit gebeurt verliest de VLD juist nog haar kiespubliek dat ze wenste aan te spreken met haar Vivantverhaal en later "Open"-VLD verhaal en waarvan ik weet dat een Mathias De Clercq ze ook wil aanspreken. Als er een goede brede linkse partij opduikt is het voor de VLD gedaan om in de kiezersgroep te vissen. Ze kunnen immers nooit geloofwaardig overkomen.

 
At 19:30 Hugo said...

Waar bij het falen van de LDD totaal aan wordt voorbijgegaan bij deze analyses is dat de man JMDD totaal ongoevernabel is wegens zijn persoonlijkheid. Zowat iedereen die hem persoonlijk kent bevestigt dat. Een opvliegende solipsistische solo-speler die geen teamwerk aankan. De affaire Vijnck maar ook andere blunders tegen zijn eigen medestanders hebben dat duidelijk aangetoond. JMDD was bovendien zo stom om het v'o'or de verkiezingen te doen. Elke ietwat gehaaide politicus zou gewacht hebben tot er na.

 
At 19:30 Isaiah said...

Ik heb Vlaams voor VLD gestemd en Europees voor LDD. De voornaamste reden waarom ik Europees voor LDD opteerde is DJE, maar ook het ongenuanceerde pro-EU discours van VLD heeft me in hun richting geduwd. Vlaams voor LDD opteren, kon ik gewoon niet maken omwille van het niveau van de kandidaten en de persoonlijkheid van JMDD. Bovendien hoopte ik dat de VLD dicht bij de CD&V zou uitkomen, wat haar meer gewicht zou geven in de klassieke tripartite die er zat aan te komen (ijdele hoop, moet ik nu bekennen).
Ik trek uit dit alles twee conclusies: als de VLD opnieuw een blauwe partij wordt, en de lijn volgt die De Croo vorige week in Knack uitstippelde, dan mogen ze wat mij betreft op hun beide oren slapen. Als de LDD van zijn kant (1) wat meer capabele mensen aantrekt, (2) de idioten in de partij geen verkiesbare plaats meer geeft, (3) zich losmaakt uit de verstikkende greep van haar stichter, en (4) elke samenwerking op bestuurlijk niveau met het huidige VB uitdrukkelijk uitsluit, dan zou ze wel eens veel meer klassieke liberalen kunnen aantrekken dan nu het geval is. Het risico voor LDD is echter dat ze daardoor opnieuw stemmen zou kunnen verliezen aan het VB.

 
At 19:31 Traveller said...

@ isaiah

Zonder inbreuk te willen plegen op je vrije keuze zou ik toch dringend willen verzoeken uitdrukkingen als "Vlaams voor VLD gestemd" te willen vermijden. De woordkeuze is werkelijk zeer ongelukkig.

 
At 19:31 Nicolas Raemdonck said...

Ik heb Vlaams voor VLD gestemd! (met veel plezier Traveller ;)

 
At 19:31 Traveller said...

@ NR

Ik weet niet of je nu een grap maakt of ernstig bent, maar voor alle duidelijkheid: de VLD is niet pro-Vlaams, niet liberaal en niets anders als "alles voor een postje". Dat is het ganse partijprogramma.

 
At 19:32 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

@taveller: Ik weet niet of je nu een grap maakt of ernstig bent, maar met "Vlaams stemmen op" wordt bedoeld: "voor het Vlaams parlement een stem uitbrengen op".

 
At 19:32 Koen Godderis (op LVB.net) said...

Dedecker heeft een ontzettend grote fout gemaakt door van in het begin kiezers van het Vlaams Belang te vernederen en te besmeuren.

Ik had zijn boek "rechts voor de raap" gelezen, en had zeker sympathie. Maar die vuilspuiterij heeft hem de das om gedaan. Je gaat toch niet iemand anders vliegen afvangen terwijl je tegelijk die vliegen zit dood te kloppen en te kleineren voor het vuil van de straat. Bij het Vlaams Belang zitten hééél veel deftige en intelligente mensen.

Dedecker heeft zich vergist van vijand. De traditionelen moest hij aanvallen, niet een oppositiepartij.

Wat Peter Van Aelst betreft, het uitzoeken wie waar naar toe is gegaan, is en blijft natte vingerwerk. Laten we het er op houden dat Lijst Dedecker zijn score heeft bevestigd. En dat is al een hele prestatie in een land waar de media de mensen in hun kiesgedrag manipuleren. Cf hype Bart De Wever.

De Wever heeft de arrogantie van Napoleon en het staatsmanschap een melkkoe. Maar als je maar goed genoeg gehypt wordt dan stemt zelfs de grootste dwazekloot op je.

 
At 19:32 Traveller said...

@ luc

Dat weet ik maar ik gaf er met opzet een andere uitleg aan.
Daarom "ongelukkige woordkeuze".

 
At 19:33 Rudyard Kipling said...

Prachtig toch: isaiah schrijft "Vlaams voor VLD gestemd" traveler maakt ons attent op die wat vreemde woordcombinatie
Je zou dan denken dat iederen _weet_ en beseft dat de V van VLD waardeloos is, maar nee: sommigen nemen het allemaal zo serieus dat het grapje zelfs moet uitgelegd worden.

@Luc
Had jij het echt niet door of denk jij dat de VLD toch nog een beetje Vlaams is ?

@isaiah
Als jij "Vlaams" voor de VLD gestemd hebt, dan moet jij wel een erg hevige tegenstander zijn van
- meer persoonlijke- en persvrijheid
- meer ruimte voor vrij ondernemen
- meer sociale cohesie
- minder belastingen
- minder staat
Of hoe denk jij al dat moois te organiseren in een artificieel onland als belgie ?
Puur technisch is dat niet mogelijk, laat staan politiek.

 
At 19:33 Anoniem said...

Het soort politicus, dat de Open-VLD nodig heeft om te kunnen overleven, is te zien op volgend beeldmateriaal. Ze had wat bij veel mannelijke collega's afwezig lijkt te zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=oK3eP9rh4So

 
At 19:34 Cogito said...

Die hadden ze. Ik heb er 15 jaar op gestemd. Toen hij eersteminister werd draaide hij zijn kazak en werd socialist. Mijn vader had me gewaarschuwd: de liberalen, jongen, dat zijn "kazakkendraaiers".

 
At 19:34 A. Rouet (op LVB.net) said...

Lees toch eens bij die De Roeck hoe hij anderen citeert over zijn intelligentie en zijn kunnen. Jong moet men daarvoor zijn, nog (steeds) niet afgestudeerd en natuurlijk een beetje (nou ja) dom. Het doet me wat denken aan die Willy De Groot van Story destijds. Niemand?

 
At 19:34 A. Rouet (op LVB.net) said...

@luc
Hoe lucide die traveller wel is, is dus ook voor jou een verrassing? Daar nam hij ons toch maar mooi te grazen!

 
At 19:35 Cogito said...

2 ad hominems van awoert en geen argumentatie in deze thread...

 
At 19:47 Vincent De Roeck said...

Ook gewezen LDD-kandidaat en JGV'er Wouter Vermeersch schreef zonet een zéér interessante "note" op Facebook onder de titel: "N-VA: kruiwagen van links":

Tijdens de afgelopen kiescampagne werd ik vaak aangesproken met de vraag waarom ik eigenlijk niet opkwam bij N-VA. Mijn uitgesproken Vlaams profiel leek voor veel van mijn kiezers een lidmaatschap bij N-VA te impliceren. Niets is minder waar.

Als economist en klassiek-liberaal zocht ik een partij met een helder economisch profiel; een noodzaak in deze woelige economische tijden. Ik vond een Vlaamsvoelend, complexloos rechts en uitgesproken liberaal alternatief in Lijst Dedecker. Dit in tegenstelling tot N-VA, die een éénduidige economische profilering mist: zo hurkt De Wever in debatten aan bij het economische programma van LDD, terwijl Bourgeois kan beschouwd worden als een adept van het ACW*-socialisme; kortom, een wollig geheel.

Vandaag kan ik een tweede argument aanvoeren voor mijn politieke keuze. De recente evoluties in de Vlaamse regeringsvorming wijzen erop dat N-VA een regering met CD&V en SP.A op de been zal brengen. Terwijl slechts 22,04 procent van de Vlamingen nog links (SP.A en Groen!) stemt, wordt Vlaanderen steevast door links meebestuurd. Ons land (en Vlaanderen in het bijzonder) behoort niet langer tot de Europese topregio’s en heeft daarom nood aan een aantal drastische hervormingen op het vlak van fiscaliteit, arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, etc. Echter, de linkse SP.A en de anti-liberale ACW*-vleugel, die de CD&V stevig in zijn greep houdt, staan deze broodnodige hervormingen in de weg. Alleen al omwille van ideologische redenen, zal ik nooit lid zijn of blijven van een partij die links, zij het op regionaal of federaal niveau, in het zadel helpt.

Als bewuste Vlaming streef ik naar een slanke en efficiënte Vlaamse staat; een bestuur die Vlaanderen socio-economisch voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst (vergrijzing, globalisering, etc.) en de verzuiling eindelijk doorbreekt. Met links aan het bewind is dit niet mogelijk! Vlaanderen stemt massaal rechts of centrum-rechts en verdient dan ook een bestuur die dit kiesgedrag weerspiegelt. N-VA heeft duidelijk andere prioriteiten. Arm Vlaanderen…

Wouter Vermeersch plaatste er ook een mooi herwerkt logo van de N-VA bij. Dit kunnen jullie hier bewonderen. Ik was zo vrij die afbeelding op IFF op te laden.

 
At 23:05 Steven said...

Voor wat LDD betreft raakt uw analyse kant noch wal. "Niet... genoeg om...", zo werkt het dus niet want zoals we ondertussen al zouden moeten weten prefereert de kiezer het origineel boven de kopie. De LDD-kenmerken die u beschrijft golden even goed in de periode dat ze in de peilingen de hoogste toppen scheerden (een week of 8 geleden). De werkelijkheid is dat mensen sneller vermoeid raakten van DD's politieke spelletjes en calimerogedrag dan iemand had kunnen verhopen. Good riddance.

Links-rechts-conservatief-libertair-belgicistich-lesbiescollectief, het is allemaal niet zo belangrijk als je maar vriendjes met Woestijnvis bent. Politiek is Emootsie Het zal u wel eens dagen. Veel moed ondertussen met het verwerkingsproces!

 
At 23:05 Chris Dobbelaere (op IFF) said...

De mogelijke kandidatuur van Vincent Van Quickenborne of iemand met zijn achtergrond...

Bedoel je diezelfde Vincent die stoer doet in het maandblad van Fedis over hoe dringend het nodig is dat de electronische maaltijdcheques worden vervangen door een electronische kaart. Maar daarbij vergeet dat de kosten van een terminal daarvoor alweer ten laste komen van tienduizenden kleine zelfstandigen zoals frituren, bakkers, beenhouwers die tot nu zo een duur bakje konden buitenhouden en desalnietemin maaltijdcheques als betaalmiddel aanvaardden?

Diezelfde Vincent die onomwonden pleit voor de verplichte betaling met bankkaart in de horecasector en zo de kleinste zelfstandigen in die sector opzadelt met onnodige verrichtingskosten en worden overgelaten aan de goodwill van de banken?

Diezelfde Vincent die vindt dat het niet de restaurantuitbater is die moet worden ondersteund door een BTW-verlaging, maar dat het enkel de consument mag zijn die van een prijsverlaging geniet? Waardoor een BTW-verlaging in de horeca een maat voor niets is?

Denk je nu werkelijk dat échte liberalen boodschap hebben aan dergelijk sujet?

 
At 23:12 Vincent De Roeck said...

@ Steven

Ik geef u gelijk wat de impact van de media betreft, ook al is dat hier misschien minder op zijn plaats met de N-VA dan met andere partijen. Bart De Wever kon enkel furore maken in DSM door steeds echt de slimste te zijn... Dat kunnen we hem moeilijk verwijten, natuurlijk, ook al moeten we toegeven dat hij de kans gekregen heeft en anderen dan weer niet.

@ Chris

Los van die specifieke ideeën van Q, vind ik uw reactie niet echt getuigen van veel "liberalisme"... U pleit gewoon voor het selectief bevoordelen van een sector door de overheid, dat is geen liberalisme, maar corporatisme. Ik ben tegen maaltijdcheques, papieren of electronische, ik ben tegen vast opgelegde betalingsmethoden, en ik ben tegen een BTW-verlaging voor de horeca, met of zonder extra randvoorwaarden. Dat, mijn beste, is echt liberalisme. Misschien is Q evenmin perfect, maar hij had - en heeft - het hart en het geweten nog steeds op de juiste plaats.

 
At 12:29 Vincent De Roeck said...

Tom De Moor gaf deze week op het discussieforum van Politics.be ook een mooie uitleg over zijn kijk op het liberalisme, zoals hieronder geciteerd door Luc Van Braekel op zijn blog.

Ik wil een minimale Staat, een level playing field voor iedereen waar ondernemen en werken aangemoedigd en beloond worden. Een land waar het prettig, kwalitatief en vrij om wonen en werken is; waar een crimineel eer hij de straat uit is, vanuit zowat elk huis een salvo kogels achterna gestuurd wordt.

Een staatsorganisatie die sober en efficiënt werkt, waar belastingen hoger dan 30% als diefstal omschreven worden, wiens soldaten de wereld rond beroemd tot berucht zijn.

Soit: een Staat die omziet voor de pechvogels en de echte zwakken maar wiens basisprincipe is dat "als iedereen zijn eigen koeien van de berg haalt, dan slapen alle koeien in de stal."

Yep: Zwitser of Amerikaan... maar Zwitserland is me te koud en de plas tussen Europa en de USA net iets te wijd.

Nee: geen solidariteit noch sociaal, want die verkrachte woorden zijn dankzij 50 jaar "christen-sociale democratie" synoniem geworden met profitariaat en fraude. En wat ik écht wil: dat iedereen zijn dromen kan volgen, pogen te verwezenlijken en zo hij faalt, een vangnet heeft.

Dat is wat ik wil en dat is wat ik zal krijgen!

 
At 13:02 Yuppie said...

@ Chris Dobbelaere

Uw betoog lijkt inderdaad eerder corporatistisch dan liberaal.

Maar vooral de redenering dat een BTW-verlaging voor de horeca "een maat voor niets" zou zijn als die enkel ten gunste van de consument zou zijn, raakt kant noch wal.

De bedoeling van een BTW-verlaging is dat een rekening die vroeger 121 euro was, nu b.v. 106 euro wordt. En dat daardoor de consument sneller tot (meer) consumeren wordt aangezet. Wat ook ten gunste van de horeca is. Het is NIET de bedoeling dat de consument pakweg 115 euro gaat betalen, en a fortiori niet 121 euro (met dan 114,15 i.p.v. 100 voor de uitbater en 0 profijt voor de consument).

Mocht het van mij afhangen, dan wordt het overigens per onmiddellijk VERBODEN om nog prijzen inclusief BTW te vermelden; wordt elke prijs overal en altijd vermeld exclusief BTW; en krijgt de klant/consument bij zijn eindafrekening de BTW erbij aangesmeerd (zoals gebruikelijk in de VS). In de hoop dat die daardoor weer wat meer geconfronteerd wordt met de absurd hoge mate waarin hij belastingen allerhande moet betalen.

 
At 13:03 Frederic said...

Met alle respect: maar zolang de liberalen niet een vlak taks willen invoeren en die 1001 aftrekposten niet laten vallen (de laatste jaren allemaal ingevoerd door een liberaal) en niet verder willen rommelen in de marge van de belastingen.

Tot dan geloof ik ze niet meer.

Verder mag je kritiek hebben op de N-VA zoveel als je wil, maar om de leugens van de Open VLD van de afgelopen jaren recht te zetten zal je nog heel wat schrijfruimte nodig hebben.

 
At 13:04 Steven said...

De bedoeling van een BTW-verlaging is dat een rekening die vroeger 121 euro was, nu b.v. 106 euro wordt. En dat daardoor de consument sneller tot (meer) consumeren wordt aangezet. Wat ook ten gunste van de horeca is. Het is NIET de bedoeling dat de consument pakweg 115 euro gaat betalen, en a fortiori niet 121 euro (met dan 114,15 i.p.v. 100 voor de uitbater en 0 profijt voor de consument).

Gaat de overheid zich nu ook nog met het bedrag van de restaurantrekening bemoeien ?? Als men eindelijk iets aan de veel te hoge taxen gaat doen hoeft daar vanwege de zelfstandigen helemaal geen "inspanningsverbintenis" of wat dan ook tegenover staan... En de klant zal zelf wel bepalen waar hij gaat eten, ok ? Denkt u nu echt dat zelfstandige ondernemers zo idioot zijn om hun prijs hoger te zetten dan wat hun modale klant wil of kan betalen ? Wat zijn dat hier voor economen en erger nog : wat zijn dat hier voor "liberalen" ?? Die Quickie is godbetert al even etatistisch als de socialisten...

 
At 13:11 Vincent De Roeck said...

@ Frederik

Ik geef u gelijk dat een vlaktaks invoeren en het afschaffen van alle aftrekposten, m.a.w. het stoppen van social engineering door de fiscaliteit, dé prioriteit voor liberalen moet zijn vandaag. Ik ben het wel niet eens met uw sneer naar mij alsof ik hier de zonden van VLD wil staan goed te praten. Dat doe ik niet en zal ik ook niet doen. Ik hoef dat ook niet, omdat ik in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld kan worden voor de fouten van anderen. Ik had veel anders gedaan, maar mijn druppel op de hete plaat, mijn stemgedrag en standpuntverdediging op de partijcongressen en in de partijbesturen, mocht kennelijk niet baten.

@ Steven

Ik deel uw economische analyse volledig. Q begrijpt dat niet, of wil dat niet begrijpen, of - erger nog - kan dat niet meer begrijpen nu hij met linkse partijen en etatisten in de regering zit...

@ Yuppie

Uw kijk op de horeca deel niet, tenzij dan uw algemeen standpunt dat doelgroepenbeleid steeds leidt/samengaat met corporatisme. Uw voorstel om de BTW er achteraf pas bij te doen, vind ik leuk. Alleen vrees ik niet dat het ooit zover zou komen, niet omdat de overheid dwars zal liggen, maar omdat debiele "consumentenbeschermers" zoals Test-Aankoop dat zullen gaan beschouwen als valse praktijken, cfr. de vliegtickets.

 
At 10:27 Luc Van Braekel (op IFF) said...

Voor de volledigheid toch even melden dat Tom De Moor dat niet "op het discussieforum van politics.be" plaatste, maar wel in Usenet-nieuwsgroep be.politics.

Politics.be biedt gewoon een webinterface aan tot die nieuwsgroep, door die nieuwsgroepberichten in hun forum te importeren.

 
At 10:27 Bart Vanhauwaert (op IFF) said...

Een belangrijke factor van het verlies van LDD is volgens mij ook de zwakte van hun kandidaten. Het is bv erg moeilijk om een opgeblazen schreeuwer als Verstrepen je stem te geven in Antwerpen.

 
At 18:19 Anoniem said...

Iemand die zichzelf een "radicale liberaal" noemt, zou moeten weten dat dit begrip in zijn historische context geplaatst en vertaald naar nu eigenlijk synoniem staat met een "links-liberaal", een SLP-er dus.

 

Een reactie posten