For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Het Lissabonverdrag is nog niet in kannen en kruiken

Ierland heeft gesproken en ditmaal hebben ze de "juiste" keuze gemaakt. Meer dan twee op drie Ieren stemden vrijdag voor Lissabon in het tweede referendum. Miljoenen EU-belastinggeld werden in het Ja-kamp gestort en elk politiek zwaargewicht in Europa steunde openlijk een "Yes", net als alle grote Ierse politieke partijen en de voltallige Ierse media. Brussel is tevreden, en ook al is de stand nu stricto sensu 1-1, toch beschouwen de Eurocraten deze uitslag als de enige juiste en definitieve. Het referendumresultaat moet nu nog door de twee kamers van het Ierse parlement en de president met een statuutwet bevestigd worden, maar dat is gezien de uitgesproken voorkeur voor het Verdrag in die instellingen maar een formaliteit. Zelfs de grootste Euroscepticus in Ierland moet toegeven dat het Ierse volk duidelijk geweest is in haar voorkeur voor het Verdrag van Lissabon. Meer mensen zijn komen stemmen dan in het eerste referendum en in elke kieskring hebben er meer mensen voor het Verdrag gestemd dan in 2008. Dat Donegal, een gewest dat bijna twee keer zo groot is als Luxemburg, wel overtuigend Nee gezegd heeft, kan de pret van de Eurofielen niet bederven of de teleurstelling van de Eurosceptici compenseren. Het was een nederlaag voor vrijheid en democratie, en de uitslag is wel degelijk slecht voor Ierland én Europa. Maar we gaan ermee moeten leren leven.

Alle analisten zijn het er roerend over eens. Ierland heeft ervoor gekozen om "in het hart van Europa" te blijven. De Ieren hebben geopteerd voor een nog diepere Europese Unie in het licht van de heersende economische crisis en de zware problemen waardoor de Ierse economie de laatste maanden is moeten gaan. Wij weten dat de Europese Unie niets van economie begrepen heeft en er alles aan lijkt te doen om economische groei met overregulering, harmonisering en perverse herverdelingsmechanismen zo laag mogelijk te houden, toch heeft de Eurofiele tamtam haar werk goed gedaan. Euro-opperhoofd José Manuel Barroso kon zichzelf op de borst kloppen en zeggen dat het goede Europese beleid inzake de financiële crisis de Ieren heeft weten overtuigen. Guy Verhofstadt kon dan weer in een Ierse pub het mooie weer gaan maken en de "democratie" bejubelen. Waar hij in 2008 met die preek was toen de Ieren even democratisch Nee zeiden, zou ik bij God niet weten. Niet dat het mij shockeerde of zo. Europa fêteert immers enkel maar democratie als die haar Grote Gelijk bevestigt...

Wat deze Europositivo's kennelijk echter niet willen zeggen, is dat het Verdrag van Lissabon NIETS met economie van doen heeft. In 2008 werden de Ieren verweten tegen het Verdrag gestemd te hebben voor redenen die buiten het Verdrag vielen. Daarom moesten ze trouwens opnieuw stemmen. Nu ze nog veel duidelijker verkeerde redenen gebruikt hebben om voor Lissabon te stemmen, is dat geen probleem meer. Europa laat weer zijn ware gelaat zien, dat van een autoritair en imperialistisch bewind. Ik vraag me luidop af hoelang het nog zal duren voor de Zwitsers hun grenzen gaan moeten sluiten om niet overspoeld te worden door de meutes Europese vluchtelingen die aan deze EUSSR willen ontkomen...

Wel mogen we zeker ook niet uit het oog verliezen dat het Verdrag van Lissabon nog steeds niet helemaal rond is. In Duitsland moet het nog geratificeerd worden nadat het Hooggerechtshof het Verdrag daar ongrondwettelijk verklaard heeft, maar na het doorvoeren van enkele bijkomende democratische garanties op Duits binnenlands vlak heeft ook het Hooggerechtshof daar het licht op groen gezet. Verder houden voorlopig ook nog de presidenten van Polen en Tsjechië, Lech Kaczynski en Vaclav Klaus, hun been stijf. Kaczynski doet dit in hoofdzaak om de Eurofiele regering van eeuwige concurrent Donald Tusk te enerveren, maar bij Klaus zijn het ideologische redenen die hem ervan weerhouden om de ratificatie van de Protocollen van de Wijzen van Brussel, of de Duivelsverzen van Angela Merkel als u dat liever hoort, te bekrachtigen.

Ook de Äland-eilanden, een autonome archipel in Scandinavië, moeten Lissabon formeel nog ratificeren maar hun beslissing is niet opschortend of bepalend in het ratificatieproces. Een afwijzing daar kan het morele gezag van Lissabon wel aantasten, maar de wettelijke of juridische afdwingbaarheid ervan zeker niet. Jammer want ook daar stond een klare afwijzing eigenlijk al lang in de sterren geschreven...

Verder loert er ook nog een nieuw referendum in Denemarken om de hoek. De Denen hebben ten tijde van het Verdrag van Maastricht een hele resem garanties gekregen, maar die zijn nadien stuk voor stuk door de EU met de voeten getreden. Ierland kende die historie en heeft van de EU ditmaal bindende garanties weten afdwingen. Denemarken wil nu een referendum houden over de Maastricht-garanties en als de Denen die nu toch zouden willen behouden, dan zou een groot deel van het acquis communautaire van de laatste twintig jaar zwaar onder druk komen te staan. Dit zou dan niet enkel het Verdrag van Lissabon kaduuk maken maar ook grote delen van andere verdragen. Of het ooit zo ver zal komen, is natuurlijk onzeker, de EU zal dit ook nooit toelaten, maar het blijft wel leuk en inspirerend om volgen.

Idem trouwens in Tsjechië waar Vaclav Klaus de teugels nog steeds sterk in handen heeft. Had men hem kunnen afzetten als president, men had het al lang gedaan. Klaus is een libertariër van vrij zuiver water en een overtuigd Euroscepticus. Hij verklaarde in augustus in Aix-en-Provence zelfs dat hij Lissabon "nooit" zou tekenen. Ik hoop dat hij zich die belofte van toen nog herinnert en hij aan zijn principes trouw zal blijven. Ik heb ook geen redenen om daaraan te twijfelen.

Daarbij bestaat er geen enkel middel om hem te dwingen de ratificatie te bekrachtigen, want in tegenstelling tot mickey mouse-democratieën als Polen, Italië, Bulgarije, Frankrijk en Duitsland waar de presidentsmacht zwaar beperkt is door het parlement is dat in Tsjechië niet het geval. Tsjechië heeft een presidentieel regime dat veel meer geënt is op dat in de Verenigde Staten. De president is er m.a.w. vrij om wetten al dan niet te ondertekenen. Daarbij heeft president Klaus momenteel ook nog altijd de steun van het gros van zijn partij, de ODS, en heeft het Tsjechische Hooggerechtshof nog steeds geen definitieve uitspraak gewezen in deze zaak.

Tenslotte lijkt ook in het Verenigd Koninkrijk de strijd nog niet helemaal gestreden te zijn. De leider van de Conservatieve Partij, David Cameron, had voor het referendum in Ierland verklaard om ook een referendum in Groot-Brittannië te houden moest Lissabon daartegen nog niet door de Ieren geratificeerd zijn. Vorige week kondigde Cameron echter aan dat hij het referendum ook na een Ja in Ierland zou organiseren als het Verdrag nog niet in alle landen geratificeerd zou zijn. Gisteren maakten echter verscheidene Britse kranten gewag van alweer een nieuwe koers. David Cameron zou nu bereid gevonden zijn om, zelfs als het Verdrag al overal geratificeerd zou zijn, toch zo wie zo een referendum in het VK te houden. Volgende week komen de Britse Tories trouwens samen in Manchester voor hun jaarlijkse partijconventie. Waarschijnlijk weten we dinsdag hier dus meer over. De EUSSR is, alle Eurofiele geluiden in pers en politiek ten spijt, nog helemaal geen werkelijkheid geworden. Gelukkig maar.

Dit artikel verscheen eveneens op de metablogs Het Vrije Volk, De Vrijspreker, Meer Vrijheid, Free-Europe en In Flanders Fields.

Meer over het Lissabonverdrag op www.supportvaclavklaus.com.

27 Reacties:

At 12:32 Pieter Cleppe said...

Onderschat nooit wat een individu kan doen om die machts-machine tegen te houden. En onderschat nooit in het bijzonder President Klaus, een groot liberaal intellectueel die mijlen boven zijn collega-politici en staatshoofden uitsteekt.

 
At 12:33 Geert Van Hout said...

De bal ligt nu bij de Tsjechen. Een aanrader is alvast dit weblog van een tegendraadse Tsjech : http://motls.blogspot.com/2009/10/ireland-surrenders-what-will-klaus-do.html#more

 
At 12:33 Vincent De Roeck said...

The Lisbon Treaty's ratification is not yet complete
(Een persbericht van de Eurofractie "European Conservatives and Reformists" die met zowel de partijen van David Cameron, Lech Kaczynski en Vaclav Klaus in haar rangen een doorslaggevende rol in dit verhaal kan spelen)

The ratification of the Lisbon Treaty is not yet complete and European leaders should not pre-judge the constitutional processes of the Czech Republic or Poland, the European Conservatives and Reformists Group (ECR) in the European Parliament, said today after the Irish people voted in favour of ratification of the Lisbon Treaty.

ECR chairman, Michal Kaminski MEP, said:

"The Lisbon Treaty still has hurdles to pass before it is ratified and we must not pre-judge the constitutional processes in Poland or the Czech Republic.

"The European institutions have funnelled a great deal of time and resource into securing a yes vote and the interventions of the European Commission in this internal debate have been extremely regrettable and undemocratic. The Irish have not given a full-throated support for the Treaty; they have been forced into accepting it."

Timothy Kirkhope MEP, Deputy Chairman of the ECR Group, said:

"The Irish people have been given two opportunities to voice their opinion on this treaty, yet the British people are still being denied their say. In the UK, the Conservative Party will continue to call on Gordon Brown to honour his manifesto commitment to put the treaty to a referendum.

"We still believe that the Lisbon Treaty takes European integration too far. The British people want the EU to focus on areas where it adds value to their lives, but they do not want to see this ongoing creep towards a federal Europe. The British government has acted without a mandate from the people and forced through a document that should have been declared dead the three times it was previously rejected in referendums."

Jan Zahradil MEP, Vice-President of the ECR Group, said:

"The Czech constitutional court is still to make a ruling on the compatibility of the Lisbon Treaty and we should not treat the Irish vote as the final event in Lisbon's ratification.

"The problems that the EU faces mainly relate to its policies, not its institutions. We have wasted years on this constant institutional navel-gazing, rather than focusing the EU on the priorities of the people who want to see it change direction."

 
At 12:34 Anoniem said...

Beste Vincent,

Naar aanleiding van je, zoals altijd, uitstekende artikel, de volgende korte opmerking vanuit juridisch (=natuurrechtelijk) oogpunt.

Ik heb reeds eerder betoogd dat het Verdrag van Lissabon, net als alle overige EUSSR verdragen, geen geldigheid bezit. Het verdrag beoogt namelijk de overdracht van van de nationale soevereiniteiten aan een regionale organisatie (dus niet eens aan een andere soevereine staat!), en daaraan kleven belangrijke juridische haken en ogen.

Nu is het zo dat de staat de verenigingsvorm van een volk is, en als publiekrechtelijke vereniging onderscheidt de staat zich nauwelijks van een privaatrechtelijke vereniging. Dat betekent onder meer dat de staat de eigendom is van dat volk en dat de eigendomsrechten op de staat dus uitsluitend bij het volk berusten. Een overdracht van de soevereiniteit, hetgeen de jure de opheffing van de staat betekent, mag daarom alléén dóór het volk plaatsvinden, en met de expliciete toestemming van het gehéle volk.

De regering, het door het volk aangestelde bestuur van de staat, bezit de eigendomsrechten op de staat niet: ze bezit hoogstens beheers- of bestuursrechten, waarvan de wijdte door het volk bepaald is. Een recht dat zeker geen deel uitmaakt van de bestuursrechten is het recht om de staat (en dus de soevereiniteit) te vervreemden, want dat is uitsluitend een eigendomsrecht.

Omdat de staat een publiekrechtelijke vereniging is, heeft de fascist Balkenende dus een misdaad gepleegd door zonder expliciete toestemming van het volk, zelfs tegen de zin van het volk in (referendum 2004)!, de soevereiniteit over te dragen en dus de staat te verkwanselen. Feitelijk is deze nietsnut gewoon een vulgaire lands- en volksverrader, zoals er tijdens de jaren 30 en 40 zovelen rondliepen.

Echter, omdat de soevereiniteitsoverdracht op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden (de regering heeft gebruik gemaakt van een recht dat ze niet bezat, en ook nooit had kunnen bezitten), is het verdrag van Lissabon in juridische zin, ondanks dat het getekend en geratificeerd is, nietig. Dat betekent dat het helemaal niet bestaat!

Dat is ook het geval met het verdrag van Maastricht en alle andere EUSSR verdragen. Hieruit vloeit dat de gehele EUSSR regelgeving geen geldigheid bezit en dus geen niet bindend is. Dat betekent onder meer óók dat de euro een onwettig (beter: onrechtmatig) betaalmiddel is!!! Juridisch gezien bestaat die hele verdomde EUSSR niet eens! (maar zie volgende paragraaf).

Het bovenstaande is op alle zgn. lidstaten van de EUSSR van toepassing, met uitzondering van de Ieren, die zich uiteindelijk per referendum wél over de overdracht hebben mogen uitlaten. Op grond van het Ierse Ja is de overdracht van de Ierse soevereiniteit is dus wel rechtmatig geschiedt, hetgeen betekent dat de EUSSR uit slechts één lidstaat bestaat, namelijk ... Ierland!

(Strikt natuurrechtelijk gezien kan een soevereiniteitsoverdracht alleen geldig zijn indien 100% van de autochtone bevolking expliciet daarmee ingestemd heeft).

Legisten, de specialisten in het positief recht, zullen hier ongetwijfeld anders tegenaan kijken, maar zij zijn dan ook niet meer dan slechts slaven van het systeem. En dat systeem voedt hen, en de hand die je voedt die bijt je niet. Legisten missen absoluut elk gevoel voor wat recht is (mogen ze dus ook niet), en ze hebben slechts kennis van de wet. Doch de wet is niet recht, maar krom, en daarmee is het ongeluk geboren.

Ik hoop, Vincent, dat je iets aan deze informatie, die je zeker met anderen mag delen, hebt.

Overigens ben ik de laatste hand aan het leggen aan de statuten ten behoeve van het juridisch genootschap dat ik wil trachten op te richten, en dat volledig op basis van het natuurrecht moet gaan opereren. Echter, wil het genootschap haar taak behoorlijk kunnen vervullen dan zijn er naast mij nog 8 juristen nodig, en die zijn er niet ... Ik geloof dat er in de gehele Nederlanden (inclusief Vlaanderen dus) slechts 5 juristen bestaan, de overige 99.995 zijn legisten.

Met vriendelijke groeten,

Bert Uiterweer

 
At 12:34 Anoniem said...

Het artikel is niet helemaal juist: Duitsland heeft al geratificeerd. Ierland en Polen zullen dit zeker gaan doen, kwestie van tijd.
Blijft over Tsjechië. Natuurlijk kan hij nee blijven zeggen, maar ik denk dat het wel een andere situatie is dan een week geleden. Tot die tijd kon hij nog verschuilen achter redenen als: waarom zou ik tekenen? In andere landen is het ook niet geratificeerd.

Dat gaat nu niet meer op: hij zal zeer binnenkort de laatste zijn en er zal flink druk worden uitgeoefend.
De EU staat ook niet machteloos hier tegenover: men kan een zak extra geld aanbieden (Europese subsidiepot) voor de komende jaren als Klaus toch tekent. Het is crisis en dan is wat extra geld mooi meegenomen voor een land die niet de rijkste is in de EU.

Slimme politicus of niet: hij blijft een politicus, die zeggen wel vaker andere dingen dan ze uiteindelijk doen. Zou me niet verbazen als het gewoon zijn bedoeling om er meer uit te slepen voor zijn land, dat is niet ongebruikelijk in de EU.

 
At 12:37 Vincent De Roeck said...

Enkel een Internetguerilla kan ons nog redden van verregaande Europese machtsusurpatie!
(Een reactie van Jan School)

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon krijgen we er een aantal nieuwe Europese functionarissen bij die zich in de (geo)politieke arena ongetwijfeld met veel pompeus ceremonieel vertoon zullen manifesteren. Zo krijgen we straks een Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid -- een tweedehands Chileens generaalsuniform lijkt mij de toepasselijkste uitdossing voor deze ambtenarenmarionet.

Het is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven hoe het VvL tot stand is gekomen, de firma List & Bedrog heeft (mede met uw belastinggeld) een ongekende propagandacampagne gevoerd, referenda-uitslagen genegeerd en ongelooflijke druk uitgeoefend op onwillige regeringen en parlementen. Een systeem van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid versterkt en bestendigt deze gang van zaken. Langs (geheime) diplomatieke weg zullen de machtigste lidstaten de kleinere kunnen manipuleren. Dat is nu ook al zo, zult u tegenwerpen, maar dit traject wordt nu geformaliseerd.

Controversiële, toekomstbepalende dossiers worden langs de klippen van de nationale parlementen geloodst en vinden voortaan hun weg via Raad en Commissie. Er worden stemclusters gevormd die Europa’s standpunt ten opzichte van (bijvoorbeeld) de houding ten opzichte van Israël en Rusland, de oprichting van een Europees Leger, de toetreding van nieuwe lidstaten en het beleid inzake massa-immigratie zullen bepalen.

Ik verwacht dan ook, nee eigenlijk hoop ik dat het buitenland in diplomatieke en economische conflicten met Europa succesvol de nieuwe bestuurlijke inrichting van Europa zal ontmaskeren als een ondemocratische operette en Europese besluiten die niet worden gestut door de publieke opinie naast zich zal neerleggen. Wat zou men zich gelegen laten liggen aan een Europees vriendenkringetje dat zijn mandaat bij elkaar liegt. Cruciaal hierbij is de rol van de (inmiddels verdachtgemaakte) blogosfeer, die eigenlijk als laatste werkelijk democratische en onafhankelijke carré fungeert te midden van de gesubsideerde dagbladpers en de publieke omroepen die zich te eniger tijd volledig binnen een centrale invloedssfeer zullen bevinden.

“We lijden aan chrono-centrisme: we denken dat alles in onze tijd voor het eerst gebeurt en dat alles ook in onze tijd moet gebeuren. Terwijl heel veel dingen zich in het verleden al vaak voordeden”, schreef Commissaris der Koningin van Brabant Wim van de Donk vorige week in weekblad Elsevier. Herkent hij deze DDR-parallel dan niet?

Het is sowieso opvallend hoe de houding van de overheid ten aanzien van het internetgebruik is veranderd van aanmoediging naar wantrouwen, door toedoen van tegendraadse opiniërende bloggers. Er wordt in de dagbladpers (in onze nationale traditie inmiddels praktisch een overheidsorgaan) al gerept van een “internetdemocratie”, waarbij deze wordt afgeschilderd als een geheimzinnig verband van niet-participerende, geïndividualiseerde (populistische?) burgers. Het world wide web wordt in wetenschappelijke artikelen ineens geproblematiseerd, de blogosfeer wordt benaderd als een potentieel gevaar voor de traditionele maatschappelijke verhoudingen waaraan blijkbaar tegenwicht moet worden geboden. Er bestaat echter helemaal geen internetdemocratie, er is althans niemand die zich ooit ten faveure heeft uitgesproken van een dergelijk fenomeen.

 
At 12:38 Vincent De Roeck said...

Vervolg van Jan School...

In Europese bestuurderskringen wordt er al jaren met argusogen gekeken naar de blogosfeer, men heeft zelfs geprobeerd regulering aan te brengen omdat het internet op een gegeven moment werd beschouwd als een broeinest van euroscepsis. Ik vermoed dat de grootste angst in Brussel en Straatsburg bestaat uit de oprichting van onderling gelieerde, interstatelijke opinieblogs die de opvattingen van het grote publiek over controversiële onderwerpen inzichtelijk en meetbaar maken, bijvoorbeeld met online petition boards (met een notariële certificatie). Iets dergelijks is vrij eenvoudig te realiseren en zou een betrouwbaar borgingsmechanisme kunnen vormen met betrekking tot de weging van de publieke opinie bij Europese besluitvorming.

Als bijvoorbeeld de toekomstige Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid zijn mandaat overschrijdt door op het wereldtoneel regelmatig een veel te grote broek aan te trekken (hetgeen mijn stellige verwachting is, gezien de precedentloze technocratische megalomanie in Europa), dan vormen dergelijke internetverbanden een belangrijk (zo niet het enig resterende) veiligheidsventiel op het Europese geopolitieke vliegwiel. Europa laat zich, zo hebben wij allen kunnen constateren, immers weinig gelegen liggen aan democratische verankering op nationaal niveau. Het kiesrecht is geen afdoende controle-instrument voor de burger in deze.

Stel dat zich inderdaad internetbewegingen zoals hierboven beschreven ontwikkelen, dan begrijpt u het urgentiegevoel dat er in (Europese) regeringskringen bestaat om de blogosfeer te marginaliseren en er een obscure connotatie aan te verlenen. Het wordt tijd voor een internetguerilla door klokkenluiders, op straffe van een solidariteitstest van Europa door landen die enige ervaring hebben met macchiavelliaanse machtspolitiek.

 
At 12:39 Vincent De Roeck said...

In Nederland (en Vlaanderen) voelt de gesubsidieerde dagbladpers zich ernstig bedreigd door vrije bloggers. In het kader daarvan publiceerde Trouw een serie van vier artikelen over het internet. Het is interessant leesvoer, en ook de comments zijn lezenswaardig.

http://www.trouw.nl/opinie/blogjournalisme/deel_1
http://www.trouw.nl/opinie/blogjournalisme/deel_2
http://www.trouw.nl/opinie/blogjournalisme/deel_3
http://www.trouw.nl/opinie/blogjournalisme/deel_4

 
At 12:40 Vincent De Roeck said...

Een reactie van Jan School op het stuk "Dutch Blogges? Nee, bedankt!" van de bekende Nederlandse conservatief Joshua Livestro op de website van "De Dagelijkse Standaard". Jan School bekroop de indruk dat de inspanningen van kritische bloggers stilaan hun vruchten begonnen afwerpen, zowel in België als in Nederland. In het verleden heb ik het daar zelf ook al eens gehad in het kader van de gevaarlijke neiging/dreiging van het Europees Parlement om het anoniem bloggen aan banden te leggen (het beruchte voorstel van Marianne Miko). Dat soort voorstellen bewijzen immers de opmars en de maatschappelijke impact en dito meerwaarde van blogs en burgerjournalistiek.

Het is opvallend hoe de houding van de overheid ten aanzien van het internetgebruik is veranderd van aanmoediging naar wantrouwen, door toedoen van tegendraadse opiniërende bloggers. Er wordt in de dagbladpers (in onze nationale traditie inmiddels praktisch een overheidsorgaan) al gerept van een “internetdemocratie”, waarbij deze wordt afgeschilderd als een geheimzinnig verband van niet-participerende, geïndividualiseerde (populistische?) burgers. Het world wide web wordt in wetenschappelijke artikelen ineens geproblematiseerd, de blog-o-sfeer wordt benaderd als een potentieel gevaar voor de traditionele maatschappelijke verhoudingen waaraan blijkbaar tegenwicht moet worden geboden.

Er bestaat echter helemaal geen internetdemocratie, er is althans niemand die zich ooit ten faveure heeft uitgesproken van een dergelijk fenomeen. Het uitreiken van prijzen door organisaties met bijvoorbeeld gemeenten als geldschieters en het oprichten van “staatsblogs” zie ik dan ook als opzichtige pogingen om greep te krijgen op de – de overheid kennelijk ongevallige – heersende publieke opinie op internet.

In Europese bestuurderskringen wordt er al jaren met argusogen gekeken naar de blog-o-sfeer, men heeft zelfs geprobeerd regulering aan te brengen omdat het internet op een gegeven moment werd beschouwd als een broeinest van euroscepsis. Ik vermoed dat de grootste angst in Brussel en Straatsburg bestaat uit de oprichting van onderling gelieerde, interstatelijke opinieblogs die de opvattingen van het grote publiek over controversiële onderwerpen inzichtelijk en meetbaar maken, bijvoorbeeld met online petition boards (met een notariële certificatie).

Als bijvoorbeeld de toekomstige Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid zijn mandaat overschrijdt door op het wereldtoneel regelmatig een veel te grote broek aan te trekken (hetgeen mijn stellige verwachting is, gezien de precedentloze technocratische tendenzen in Europa), dan vormen dergelijke internetverbanden een belangrijk (zo niet het enig resterende) veiligheidsventiel op het Europese geopolitieke vliegwiel. Europa laat zich, zo hebben wij allen kunnen constateren, immers weinig gelegen liggen aan democratische verankering op nationaal niveau. Het kiesrecht is geen afdoende controle-instrument voor de burger in deze.

Een hypothetisch geval “for argument’s sake”: indien de Hoge Vertegenwoordiger het straks nodig vindt om (namens ons allen) Israël te kapittelen en te dreigen met een handelsboycot terwijl daar (blijkens de petition boards) bij de Europese bevolking nauwelijks steun voor bestaat, dan kan Israël met die informatie zijn voordeel doen en er zijn houding ten opzichte van Europa mede op baseren. Stel dat zich inderdaad internetbewegingen zoals hierboven beschreven ontwikkelen, dan begrijpt u het urgentiegevoel dat er in (Europese) regeringskringen bestaat om de blog-o-sfeer te marginaliseren en er een obscure connotatie aan te verlenen.

 
At 10:30 Hub Jongen said...

Zeer hoopgevend artikel. Met een kleine correctie:
Het klopt niet dat: “Meer dan twee op drie Ieren stemden vrijdag voor het Verdrag van Lissabon”
Wij hebben begrepen, dat er 1,5 miljoen Ierse STEMGERECHTIGDEN zijn. Dit is in ieder geval MINDER dan 100 % van de Ieren.

De OPKOMST was 58 % , dat is 870.000 Ieren, waarvan
67,1 % JA stemde, dus 584.000
Dat is van die stemgerechtigden dus maar 39 %.
Van ALLE Ieren is het % dus nog aanzienlijk lager.
ER STEMDEN DUS HOOGSTEN 1 OP DE 3 IEREN VOOR DIE HERNOEMDE GRONDWET.

 
At 10:31 Vincent De Roeck said...

Ik begrijp de wiskundige en statistische reactie van de Hub, maar ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Als we ten tijde van het eerste referendum over de nee-stem van de “meerderheid der Ieren” gesproken hebben, moeten we nu consequent zijn en dat nu ook doen. Ook in 2008 vertegenwoordigde het resultaat maar de meerderheid van de Ieren die stemgerechtigd waren én ook effectief zijn komen stemmen. Volgens de strakke wiskunde en statistiek van Hub stemde toen stricto sensu dan ook maar een uitermate kleine (verwaarloosbare?) MINDERHEID tegen het Verdrag… Wat natuurlijk niet wegneemt én opnieuw bewijst dat democratie zeker ook niet zaligmakend is.

 
At 10:31 Hub Jongen said...

“Wat natuurlijk niet wegneemt én opnieuw bewijst dat democratie zeker ook niet zaligmakend is”?????

Niet zaligmakend??? Deze pure tellerij van het aantal benen gedeeld door 2 is gewoon desastreus!!!

 
At 10:32 Maik said...

Volgens mij duurt de ratificatie van de “omgebouwde” EU-grondwet nog wel even, omdat Vaclav Claus van Tsjechië zijn poot stijf houdt, plus dat het Tsjechische constitutionele hof nog uitspraak moet doen.

 
At 10:32 Hub Jongen said...

Is het niet zo dat het Hof al in november een uitspraak kan doen?
Stel dat het Hof ratificatie toelaat, dan heeft Klaus geen argumenten meer (Dacht ik?, behalve dat het een slechte zaak is!) Wat dan? Dan rest hem om af te treden?

 
At 10:32 Ratio said...

Wat is een “vrij zuivere libertariër”? Hangt die Vaklav Klaus nou het non-agressie principe consistent aan(wat me sterk lijkt) of doet hij dat niet? Het non-agressie principe is absoluut. Er is niet zoiets als een “vrij zuivere libertariër”. Hij hangt het non-agressie principe aan of niet.
Het lijkt op een zielige poging om een associatie te vinden met een groter geheel.

 
At 10:33 R. Hartman said...

Zoals elders reeds betoogd bestaat DE libertariër niet. Iemand een zuivere libertariër noemen, zonder voorbehoud, is dus nogal utopisch. Niemand is volmaakt.

 
At 10:33 Surfer said...

Al was het een socialist, dat doet er niet toe in deze.

 
At 10:33 Surfer said...

Even off-topic: een handige tip delen, die ikzelf vaak gebruik als ik het nieuws over ontwikkelingen hierrond opvolg.
Via http://news.google.com/ het land op U.S. zetten voor internationaal nieuws, als dat nog niet het geval is.
Dan vb Vaclav Klaus intypen. Behalve een aantal titeltjes komt er ook iets als
‘all 2,310 news articles’
Als je daarop klikt, zie je een overzicht met titels, die snel een globaal beeld geven van de berichtgeving en nieuws hierover.

Werkt voor alle opzoekingen, en is vaak verhelderend.

 
At 10:34 Ratio said...

@hartman

Mij zie je het niet hebben over een zuivere of DE libertariër. Ik was simpelweg verbaasd door het gebruik van “vrij zuivere libertariër”. Het lijkt me sterk dat een man als Vaklav Klaus het non-agressie principe aanhangt, waardoor ook maar enige associatie met libertarisme vergezocht en een wanhopige greep naar comfort in een of ander niet-bestaand groter geheel of grote en machtige beweging der libertarisme lijkt.

Er is volgens mij wel consensus over een consistente toepassing van afwezigheid van de initiatie van dwang -in ieder geval als het op wetenswaardige mensen aankomt- onder libertariërs.

@surfer

Ik vind dat misleidende benaming er wel degelijk toe doet.

 
At 10:34 Surfer said...

Nou, misleidende interpretatie dan ook maar. Er staat van ‘vrij zuiver water’ niet ‘zuivere libertariër’.
Ik leid hieruit af dat er een persoon bedoeld wordt met libertarische overtuiging en goede bedoelingen (zuiver water).

Ik kan me wel vinden in veel van zijn standpunten, en ben dankbaar dat er toch 1 iemand in de frontlinie is tegen de EUSSR, die misschien op korte termijn het verschil nog zal kunnen maken.

 
At 10:34 Ratio said...

Komt op hetzelfde neer. Er wordt immers gezegd dat hij een libertariër van vrij zuiver water is. Waarom geen conservatief van vrij zuiver water of een progressieveling van vrij zuiver water? De benaming “libertariër” is uit de lucht gegrepen. Ook Klaus heeft een agenda. Dat sommige punten toevallig met het libertarisme stroken maakt hem nog geen associatie met libertarisme waard, net zoals ik geen associatie met fascisme waard ben omdat ik enkel pro-eigendom ben.

 
At 10:35 Vincent De Roeck said...

Zucht…Ik gebruikte net de benaming “libertariër van vrij zuiver water” om te vermijden dat sommigen mij daarop zouden pakken en zouden beginnen beweren dat Klaus helemaal geen “raszuivere libertariër” is…

Kennelijk was ik naïef om te denken dat ik het debat zo eenvoudig uit de weg zou kunnen gaan. Ook nu hebben de onpraktische fundi’s weer een manier gevonden om te liggen janken en klagen, zich wentelend in hun eigen Grote Gelijk. Als Klaus géén libertariër is, dan zijn Ron Paul en Daniel Hannan dat ook niet. En misschien zijn ze dat alle drie ook niet tot de graad die sommige lezers van “De Vrijspreker” wel zouden wensen, maar zij staan van alle grote politici het dichtste bij onze ideologie. Hen anders benoemen, zou hun inspanningen oneer aandoen en enkel maar het geïsoleerde sektegevoel van een mini-schare libertaire fundi’s staven.

Laat ik hier wel duidelijk zijn: we moeten ook hen aan een kritisch oog onderwerpen en erover waken dat zij ten alle tijde de juiste koers blijven aanhouden. Daar bestaat geen twijfel over. Misschien kan men zijn/haar energie beter daarin steken dan in een schaduwgevecht over wie de term “libertariër” mag dragen en wie niet. Dat soort discussies hebben we al veel te vaak en veel te lang gehad, en die hebben ons geen stap verder bij ons einddoel, een vrije overheidsloze samenleving, gebracht.

 
At 10:35 Ratio said...

De grondslag van het libertarisme is het non-agressie principe. Iemand die een staat wilt, welke belasting heft en/of een monopolie behoudt, is het noodzakelijkerwijs niet met deze grondslag eens. Hier is geen “schaduwgevecht” voor nodig, omdat die grondslag absoluut is. Ieder die initiatie van geweld voorstaat, hoe weinig dan ook, kan ook wel zelf zien dat deze het niet eens is met het non-agressie principe. Ron Paul en Daniel Hannan zijn niet tegen initiatie van geweld, en daarom niet libertarisch. Die termen dienen ter verduidelijking en simplificatie, maar als iedereen door elkaar die termen gaat gebruiken voor zijn of haar persoonlijke interpretaties gaat dat precies tegen het doel van het überhaupt hanteren van zo’n term. Ron Paul en Daniel Hannan en Vaklav Klaus willen geen vrijheid, ze willen meer/relatieve vrijheid. Strijden voor relatieve vrijheid is nutteloos, omdat een overheid nou eenmaal macht heeft, en macht corrumpeert. Zij brengen ons geen millimeter dichterbij een vrije samenleving. Zij houden alleen de oneindige cyclus der overheid en onvrijheid in stand.

 
At 10:35 Armin said...

Precies, er is geen verschil tussen Ron Paul en Obama, geen verschil tussen Klaus en Baraosso. Tja, inderdaad, dan moet ik Vincent gelijk geven, en is het voor sommige mensen kennelijk belangrijker om een puur geïsoleerd sektegevoel te handhaven, dan om vrijheid te krijgen.

Vrijheid komt echter in stapjes, en zal enkel verkregen worden door ook alle niet fundi libertariers, klassiek liberalen en zelfs pupulistische consevtaieven te steunen die wat aan vrijheid doen.

 
At 10:36 Scrutinizer said...

Hoezo niet? Hij kan het toch nog eens voorleggen (en nog eens en nog eens) net zoals dat men de Ieren ook meer dan eens liet stemmen tot het Ja werd. De Eurocraten kunnen hem die tactiek moeilijk verwijten toch? Dus Klaus kan het blijven voorleggen an het hooggerechtshof, tot het neen wordt.

 
At 10:36 Ratio said...

@ Armin

“het voor sommige mensen kennelijk belangrijker om een puur geïsoleerd sektegevoel te handhaven, dan om vrijheid te krijgen.”

Ik neem aan dat je daarmee op mij doelt. Maar waar heb ik ooit zoiets ook maar geïmpliceerd? Ik probeer uit te leggen dat je vrijheid niet verkrijgt te politiek, want politiek is politiek. Het is ook niet de sekte of de titel die mij zou interesseren, maar het doel, waarbij RP en VK ons in mijn ogen niet dichterbij brengen.

Ik meende dat ik dat in mijn vorige reactie duidelijk had gemaakt. Heb je misschien last van een kniereflex op het gebruik van een betiteling? Die betiteling is enkel ter simplificatie, niet ter beoordeling.

 
At 14:17 Arend said...

Tja: How big IS the libertarian tent? Politiek-filosofische zuiverheid betekent niets als je geen praktisch real world standpunten inneemt. Klaus doet dit zeker wel, en veel van zijn standpunten zijn niet in contradictie met de libertarische filosofie. Of dat hem libertariër maakt, is van weinig belang, dat is een vraag voor filosofen om te beantwoorden. Voor libertariërs zijn Klaus' standpunten alleen maar toe te juichen. Oftewel, ik ben het eens met uw formulering en stellingname. Mooi stuk trouwens.

 

Een reactie posten