For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Karel De Gucht parroteert gekende leugens

Zaterdag jl. organiseerde het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) haar jaarlijkse nationale studiedag. Als erelid van het LVSV en trouw lid van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV), dat co-organisator was, kon ik daar zeker niet op ontbreken. Het thema dit jaar was "democratie" en het gebeuren zelf vond plaats in de statige Promotiezaal van de K.U. Leuven. De Antwerpse professoren Dave Sinardet en Peter Thijssen behandelden er algemene topics zoals de representativiteit van de democratie, de neutraliteit van kieskringen, de electorale redenen achter kiesdrempels en de wig tussen deliberatie en participatie in de politiek. VUB-professor Herman Matthijs had het nadien ook nog over de particratie in België, de zwakheid van het parlement tegenover de regering, de politisering van de administraties en de waanzin van publieke partijfinanciering. Ook maakte hij vaak de vergelijking met zijn - én mijn! - gidsland, de VS.

LVSV-voorzitter Jan Hayen schetste op zijn beurt de democratie vanuit een eerder historische invalshoek en maakte enkele fundamentele filosofische bezwaren tegen de ongecontroleerde "dictatuur van een meerderheid". Open Vld-parlementslid Els Ampe sneed in haar toespraak dan weer de BHV-problematiek aan en beargumenteerde het status-quo omdat de Vlamingen anders twee parlementszetels zouden verliezen en omdat een splitsing de verfransing van de Brusselse rand helemaal niet zou tegengaan. De grootste naam op de affiche, die van EU-Kommissar Karel De Gucht, mocht zaterdag als laatste het podium bestijgen. Duidelijk niet gestoord door de aanwezigheid van Martin Heylen en diens uit de kluiten gewassen cameraploeg gaf De Gucht een meer dan degelijk onderbouwde speech over democratie en Europa.

Karel De Gucht gaf in zijn lezing tot ieders verbazing blijk van bepaalde liberaal-ideologische finesses die we ook bij vele andere oud-LVSV-voorzitters nog steeds terugvinden in de onderlinge gesprekken, maar die in hun open maatschappelijke mandaten jammer genoeg helemaal naar de achtergrond gebannen zijn. De talrijke aanwezigen hoorden De Gucht zaterdag niet enkel fragmenten uit "De la démocratie en Amérique" van Alexis de Toqueville of "The Wealth of Nations" van Adam Smith reciteren, maar ook oude ideeën oprakelen van andere befaamde liberale theoretici. Karel De Gucht ontpopte zich daar als één van ons. Hij deed zijn verleden binnen het LVSV eer aan. Het publiek kon dit gepreek voor eigen parochie best smaken.

Alleen jammer dat Karel De Gucht het in zijn toespraak voor kritisch ingestelde liberale studenten niet kon laten om dezelfde leugens over de EUSSR te vertellen dan alle andere establishmentfiguren. Volgens onze Europese Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking is de Europese Unie immers een functionerende democratie, is alle kritiek daarop uit den boze en heeft het Europees Parlement - ook al wordt dat door gevestigde internationale politicologen vaak als "Mickey Mouse Assembly" versleten - meer macht dan een nationaal parlement. Het Verdrag van Lissabon is volgens hem een goede zaak zonder weerga en de Britten zijn in de grond eigenlijk maar een bende zeveraars. Maar tot daar aan toe nog. Het werd pas helemaal gênant toen Karel De Gucht ongestoord en met uitgestrekt gezicht twee al lang achterhaalde waandenkbeelden opnieuw van stal haalde om de EUSSR te bewieroken.

De EU-bureaucratie is volgens hem overdreven, want de EU-instellingen zouden minder mensen tewerkstellen dan de gemiddelde Europese stad, en Ierland zou zijn welvaart enkel maar aan Europese steun te danken hebben. Het Amerikaanse "Cato Institute" toonde in 2003 nochtans al aan dat deregulering en fiscaal beleid de Ierse economie tot Keltische Tijger omgevormd hebben en dat de Europese gelden enkel maar naar niet-productieve oude industrieën en de landbouwsector vloeiden. Het Ierse economische wonder voltrok zich net in de niet door de EU ondersteunde sectoren. Ierland werd niet rijk dankzij EU-steun, maar ondanks EU-subsidies. Verder publiceerde de Britse denktank "Open Europe" in 2008 een nog steeds niet formeel door de EU gecontesteerd rapport waaruit blijkt dat de Europese Unie in totaal een leger van 170,000 bureaucraten tewerkstelt. Helemaal niet minder dan een gemiddelde Europese stad dus, maar wel net een hele Europese stad.

Deze commentaartekst verscheen ook elders op het Internet.

Meer over deze studentenvereniging op www.lvsv.be.

39 Reacties:

At 15:34 Vincent De Roeck said...

Bericht voor de taalpuriteinen onder mijn lezers. Ik weet maar al te goed dat "parroteren" geen correct Nederlands woord is, maar ik vind wel dat dit er één zou moeten worden. Marc Huybrechts heeft dat werkwoord (Anglicanisme) op deze blog geïntroduceerd.

Er bestaat bij mijn weten geen enkel letterlijk Nederlands alternatief (na-apen, napraten, ...) en as het van mij afhangt, zou "parroteren" dus in de Dikke Van Dale moeten worden opgenomen.

Dit geheel ter zijde natuurlijk ;-)

 
At 16:05 Nexer said...

Commentaar geven op Europa, dat zou niet "politiek correct" zijn, neem ik aan. >_>

 
At 16:07 Anoniem said...

Verklaar u nader, Nexer?

 
At 11:02 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Het probleem met vrijmetselaars als Karel De Gucht is dat zij, in navolging van René Descartes en Immamuel Kant, denken dat het verstand haar structuren kan opleggen aan de werkelijkheid en dat dan enkel een (politieke) wil vereist is om die verkrachte werkelijkheid te laten aanvaarden door het gepeupel.
Zou het Levenslustig Vrij Sex Verbond zich niet beter op haar hoofdtaak toeleggen in plaats van naar dat gelul te luisteren?

 
At 11:03 Anoniem said...

“Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend”…

De apparatsjik liegt en bedriegt om zijn eigen gedrag en bureaucratenbende te verdedigen. Waarom verbaast mij dat niet?

Qua democratisch gehalte vind ik dat de EU zo snel mogelijk een keizer moet benoemen. Zo een past het beste bij dit nieuwe Evil Empire in oprichting. Dan kan het Mickey Mouse parlement verder vergaderen over de eigen onkosten en weet iedereen waar die aan toe is met de EU.

 
At 11:03 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Die keizer werd toch vorige week al benoemd?

Mickey Mouse Van Rompuy, niet van het Groot-Oosten zoals De Gucht, wil belastingen ter financiering van de welvaartSStaat.

 
At 12:10 guillaume said...

Zo zie je maar hoe ver men in de politiek van zijn eigen opvattingen kan afdrijven. KDG was ooit ook LVSV'er, maar klinkt vandaag net zo links en etatistisch als elke andere gevierde politieker. Laat dit zeker een lesje zijn voor aspirant-politici als Vincent hier.

 
At 13:08 Vincent De Roeck said...

@ Guillaume

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond bestaat al meer dan 75 jaar en heeft in haar bestaansgeschiedenis verschillende ideologische periodes gekend. Ook tussen de vier/vijf/zes afdelingen zijn er altijd al verschillen geweest m.b.t. de heersende liberale doctrines. De laatste jaren heeft het libertarisme binnen alle LVSV-afdelingen zeker sterk aan invloed gewonnen waardoor we vandaag gerust kunnen stellen dat het LVSV as such "klassiek-liberaal" of "libertarisch" van inslag is, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Ook vandaag bestaat er nog helemaal geen consensus over welke liberale filosofie het LVSV juist uitdraagt. Het is een huis met vele kamers waar debat en discussie centraal staan. In de LVSV-jaren van Karel De Gucht waren die verschillen nog veel sterker dan vandaag. Ik weet dus niet of hij over de jaren geëvolueerd is, of dat hij altijd al deze ideeën verdedigd heeft.

 
At 13:13 Vincent De Roeck said...

@ Guillaume

Ik weet niet of ik überhaupt een aspirant-politicus wil zijn. Ik werk momenteel in de buik van het beest in de EU-instellingen in Brussel voor een niet-establishmentfractie (European Conservatives and Reformists) en heb acht maanden voor een nog meer uitgesproken regimekritische partij (Libertas) gewerkt. Ik voel me daar als een vis in het water. Ik kan van binnenuit mijn best doen om dingen te veranderen en zieltjes te winnen. Dat ik daarin een deel van mijn principes zal moeten laten vallen (in daden dan toch, nooit in gedachten) lijkt me niet uit te sluiten. Zelfs Vaclav Klaus heeft uiteindelijk moeten inbinden en zelfs Ron Paul heeft af en toe belastinggeld naar zijn kiesdistrict weten loodsen. Principes moeten altijd puur blijven, maar de vertaling ervan in de realiteit moet dat niet per definitie zijn. Ik ben bvb. voor belastingverlagingen, ook al vind ik zelfs een belasting van 0,1% puur diefstal. Ik ben bvb. voor democratie binnen de EU, ook al vind ik democratie an sich onaanvaardbaar.

 
At 13:18 Vincent De Roeck said...

@ Ivo Cerckel

"Zou het Levenslustig Vrij Sex Verbond zich niet beter op haar hoofdtaak toeleggen in plaats van naar dat gelul te luisteren?"

Ik neem aanstoot aan de definitie van het LVSV als "Levenslustig Vrij Sex Verbond" en begrijp niet wat u daarmee tracht te zeggen of suggereren. Het LVSV is met voorsprong de grootste en meest bekende verdediger van het klassiek-liberalisme in Vlaanderen, en verdient veel meer respect van forumreageerdertjes als u dan op niets gebaseerde goedkope verwijten en infantiele woordspelletjes. De studiedag omvatte ook nog academische lezingen van drie professoren, een filosofische kaderspeech, onderlinge discussies en een lezing door een jonge liberale politica. Het LVSV schuwt debat zeker niet en zal altijd haar ding blijven doen, ook als de sprekers vooral komen "lullen".

 
At 13:21 Joris Verdonk said...

Het uit de weg gaan van het debat heeft de vrijheid inderdaad allesbehalve diensten bewezen. Ik geef Vincent hier zeker gelijk.

 
At 14:41 Hub Jongen (op Vrijspreker.nl) said...

De Gucht is een levend voorbeeld van hoe snel iemand die vanuit een goede liberale club komt (LVSV) en in de politieke EU verzeild geraakt, verpest is.

 
At 14:45 Vincent De Roeck said...

Ik vermoed dat jij hier zeker een punt hebt en dat De Gucht door zijn EU-postje gecorrumpeerd is, maar echte harde bewijzen daarvoor zijn er niet. Vermoedens in die richting natuurlijk wel ;-)

 
At 09:33 paardenvriend said...

@vincent
"Ik ben bvb. voor democratie binnen de EU, ook al vind ik democratie an sich onaanvaardbaar"

Daar mag wel wat meer uitleg bij, bij een dergelijke complete tegenstrijdigheid... Of heeft het werken "in de buik van het beest in de EU-instellingen in Brussel" je al helemaal in de war gebracht?

 
At 09:37 Vincent De Roeck said...

@ Paardenvriend

Ik ben als anarcho-libertariër een grote fan van Hans-Hermann Hoppe. Diens boek "Democracy, the God that Failed" heeft mijn kijk op de samenleving helemaal veranderd. Ik beschouw Hoppe en dat boek als de persoon en het werk die mijn politiek-filosofische inzichten het meest beïnvloed hebben.

Maar op vlak van de EU zien we wél nog een mogelijkheid om democratie als ultiem wapen tegen centralisering en sluipend totalitarisme in te zetten. Democratie kan het Euromonster vertragen, en hopelijk volledig stoppen. Natuurlijk hebben we nadien nog geen libertarisch nirvana op aarde, maar in deze specifieke situatie heeft democratisering zeker zijn waarde. Ik zie daar helemaal geen tegenstrijdigheid in. Een democratische EU is zeker niet mijn doel, wel een middel.

 
At 09:44 Job said...

Er bestaat volgens mij wel degelijk een goed Nederlands woord voor "parotteren", namelijk "nabauwen", door Van Dale omschreven als "op onhebbelijke wijze slaafs nazeggen, herhalen". Dat dekt de lading toch wel?

Het kan natuurlijk dat het typisch Noord-Nederlands is, want dat zet VD er (nog) niet bij.

 
At 09:46 Vincent De Roeck said...

@ Job

Ik heb nog nooit van het woord "nabauwen" gehoord. Nu kan dat inderdaad een Noord-Nederlands begrip zijn, of gewoon een weinig bekend concept overal. Persoonlijk blijf ik "parroteren" eigenlijk wel boven "nabauwen" verkiezen. Dat klinkt beter en omvat de "pappegaai", wat een veel krachtigere metafoor is om net dat uit te drukken wat ik wil zeggen ;-)

 
At 09:57 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Vincent,
Gelieve mij te verontschuldigen indien de woordspeling misplaatst was. vijfentwintig geleden vonden wij, ik althans, dat grappig.
De woordspeling komt trouwens niet van mij.
Het debat is simpel; schaf de EU af. Van Miert is nog niet goed dood, dat hier al een andere betweter staat. Dat is volledig misplaatst ik weet het. Maar quousque tandem …
Onnozelaars van de marché comique zouden beter ….
Opnieuw, gelieve mij te verontschuldigen.
Ivo
politiek secretaris LVSV Leuven 1984-85

 
At 09:57 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Europees Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking?
Heeft de clown al een bevoegdheid?
Dit wordt surrealistisch – niet dat ik daarvan verschiet.

De Gucht in race voor topfunctie
woensdag 25 november 2009
Auteur: Dominique Minten
BRUSSEL – Alle 27 lidstaten hebben hun kandidaat voorgedragen voor de Europese Commissie. Jose Manuel Barroso kan nu beginnen met de verdeling van de bevoegdheden.
Van onze redacteur
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=T62IQ253

 
At 09:57 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Ja, ik heb me vergist, sorry
Jama, hoelang is dat geleden dat Leterme hem heeft opgevolgd als buitenlandse zak?
En nu al …?
Ja, ik zou dat beter moeten volgen.

Dit van 20 november.

EU’s development commissioner Karel De Gucht
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8369974.stm

 
At 09:58 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Dus hij gaat nu weer van job veranderen.
En wie wordt nu buitenlandse zak in Brussel ipv Leterme?
Ik zal zoeken en ik kom terug.

 
At 09:58 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Ah, den deze

Steven Vanackere krijgt boordevolle portefeuille Het vicepremierschap, de prestigieuze post van minister van Buitenlandse Zaken tijdens het Europese voorzitterschap én de bevoegdheid Institutionele Hervormingen.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=342IQDQA

 
At 09:58 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Dus Leterme is maar buitenlandse zak geweest voor vijf maanden?

Karel de Gucht takes Belgium’s commissioner seat[fr][de]
Published: Wednesday 8 July 2009
http://www.euractiv.com/en/future-eu/karel-gucht-takes-belgium-commissioner-seat/article-183880
UITREKSEL
Belgian Foreign Minister Karel de Gucht will take Louis Michel’s seat as EU development commissioner after the latter was recently elected to the European Parliament, the country’s authorities have announced. De Gucht was widely expected to be Belgium’s next commissioner, but the EU elections appear to have accelerated his appointment.

 
At 09:59 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

Hoe durft nog iemand een spreekgestoelte geven aan een Belgische politieker?
Die gangsters kennen blijkbaar alleen stoelendans.
Viva l’Anarchia!

 
At 15:59 Lode Cossaer said...

Een kleine nuance over de dominante ideologie in het LVSV.

Ik geef Vincent grotendeels gelijk als hij zegt: "De laatste jaren heeft het libertarisme binnen alle LVSV-afdelingen zeker sterk aan invloed gewonnen waardoor we vandaag gerust kunnen stellen dat het LVSV as such "klassiek-liberaal" of "libertarisch" van inslag is, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Ook vandaag bestaat er nog helemaal geen consensus over welke liberale filosofie het LVSV juist uitdraagt. Het is een huis met vele kamers waar debat en discussie centraal staan."

Ik applaudiseer ook voor dit uiterlijk vertoon van nuance maar ik zou daar nog aan toe willen voegen dat, alhoewel er een duidelijk grotere minarchistische (en anarchistische) tendens is dan vroeger, zou ik wel nog steeds er op willen wijzen dat dit niet het meest dominant is bij alle bestuursleden (over alle afdelingen heen); zover ik kan zien.

Maar los daarvan, zou ik wel zeggen dat de doorsnede van het LVSV het 'radicaalst' liberaal is van alle systematische liberale bewegingen in Vlaanderen - alweer: zover mijn beperkte visie kan zien.

Dit dus als een kleine verduidelijking/nuancering bij wat Vincent zei. Wat er staat is au fond niet verkeerd, maar 'k wou er toch nog een kleine verduidelijking aan toevoegen.

Mvg,

Lode Cossaer
(Pol. Secr. LVSV Nationaal)

 
At 10:15 Johan B. said...

@Vincent:

Papegaaien is een Nederlands woord. Volgens Van Dale: klakkeloos napraten.

 
At 10:15 Vincent De Roeck said...

@ Johan B.

Dat wist ik niet. Bedankt voor het opzoeken. Is de Nederlandse taal dan toch rijker dan ik aanvankelijk dacht? ;-)

 
At 12:01 surfer said...

Een liberale stroming kan verschillende invalshoeken hebben, maar als er al zo’n verdeeldheid is over iets als de ‘EU’, worden alle andere meningsverschillen ondergeschikt.

Idpv naar een toespraak van De Gucht te luisteren, kan men beter de zaal verlaten en op straat gaan overleggen met visiegenoten om een strategie uit te werken om deze EUSSR te slopen.

Maar goed Mr De Roeck, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan en ik zou het zelf niet kunnen. Dus bedankt voor het weerwerk wat dan ook en veel moed.

 
At 12:01 lolke said...

LEUGENS?
Liegen en Bedriegen en Bedrog
zie http://www.dedoorzetter.nl link 100 t/m 108
Beloning 100.000 euro link 100

 
At 12:01 Ivo Cerckel (op Vrijspreker.nl) said...

IK was toch duidelijk zondag?

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/letters/article6926914.ece

Ivo Cerckel wrote:

To avoid any misunderstanding:
When I say
“Anybody receiving guv’mint money should leave the EU”,
I mean that
“the EU, guv’mint, all their bureaucrats and other recipients of the guv’mint’s and the EU’s money should leave the EU”.

November 22, 2009 9:59 AM GMT on community.timesonline.co.uk
Recommend?

Niet duidelijk? Allez, kom, dat betekent dat ook al die parasieten die kinderbijslag en pensioen ontvangen buiten moeten.

L.V.S.V.

 
At 12:03 Anoniem said...

Guv'mint, national or EU, is the problem. It cannot be part of the solution.
Anybody receiving guv'mint money should leave the EU, then I, who didn't, will return (if I'm not dead in the meantime due to lack of funds).
To repeat, the whistle on thalidomide was blown at a Düsseldorf 30 April – 1 May 1960 congress of neurologists by neurologist Dr Ralf Voss. Thalidomide was taken from the market only on 27 November 1961, that’s eighteen months later, not by the regulators, but by its manufacturer.
Me was born February 1962 in Belgium. My father, an MD, was not jailed because three months later, Corinne had to be born in Liège, Belgium, and her murderers had to be acquitted.
EU president Van Rompuy (what country he comes from?) now wants European taxation to finance the welfare state.
Without thalidomide, there never would have been a welfare state.

 
At 12:04 David John Bolton (via Facebook) said...

Thanks for this Vincent! I was never quite convinced that the EU subsidies stood behind Ireland's economic boom. Good to get some good arguments to support that.

 
At 12:04 Rudi said...

Did you confront him with his lies at the place of delict?

 
At 12:04 alan said...

Any links to what he said, Vincent?

 
At 12:04 Vincent De Roeck said...

@ Rudy: Sorry, I was too chicken ;-)

@ Alan: Sorry, it was a speech in Dutch. The Belgian State Television recorded a bit of it, but I don't think they will use the footage or put it online somewhere.

 
At 12:04 jeroen said...

Let him start with cutting down budgetary support first Vincent :-) We keep on telling brussels to do so and the Belgian commissioners keep on bringing bags of Euro''s to corrupt regimes!

 
At 12:05 Anoniem said...

Answer: is a politician?

 
At 12:05 alan said...

Too true. Of course during our recent rerun of Lisbon we had our own politicians running around the country telling businesses large and small that they could not survive "without europe" (there was a concerted effort to make it seem like a referendum on our membership. We also had evidence of one govt minister visiting a company which employs ... See Morethousands. After he left the CEO called the employees into meeting and told them, in no uncertain terms, to vote yes. One person stood and issued protest).

The irony being that every business operating (and, speaking from recent personal experience, any business wishing to set up) is strangled with EU caused beaurocracy. Open Europe are well armed with the cost of this to businesses... but understandably in the face of one of the most expensive propaganda campaigns Europe has seen since WW2 these businesses erred on the side of caution and voted yes.

 
At 12:05 Nick Roskams (via Facebook) said...

He doesn't want to bite the hand that feeds him. In fact he kisses it...

 

Een reactie posten