For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Consumenten bebben eindelijk ook plichten

In de Verenigde Staten werd vorige week een wet goedgekeurd die schadeclaims tegen wapenfabrikanten, tabaksproducenten e.a. onmogelijk maakt. Deze beslissing is te bejubelen omdat ze voor eens en voor altijd komaf maakt met het opportunisme van bepaalde bevolkingslagen die de grote multinationals als vijanden beschouwen en het als hun recht zien een graantje van hun zuurverdiende winsten te mogen opeisen. Het Amerikaanse systeem leende voor de goedkeuring van deze wetten tot allerlei misbruiken waarbij grote bedrijven hun expansieplannen moesten aanpassen - hoeveel nieuwe werkplaatsen werden hierdoor niet op de tocht gezet - na gemediatiseerde processen. We denken dan in de eerste plaats aan de tabaksindustrie, maar ook de fastfoodconcerns, de wapenleveranciers en zelfs bepaalde filmstudio's.

Deze wet - jammer dat hiervoor een wet nodig is - wijst mensen terug op hun verantwoordelijkheden in plaats van louter op hun rechten. Een roker kiest zelf om te beginnen en te stoppen. Een corpulente persoon kiest zelf welk soort voedsel hij verorbert. Een moordenaar kiest zelf om een wapen te kopen en te doden. Een sluipschutter kiest zelf om te moorden en niet de film die hem zogezegd inspireerde. Mocht elk individu zijn eigen verantwoordelijkheden opnemen, hadden we de huidige monsterstaat niet eens meer nodig en wie zou daar trouwens rouwig om zijn? Ik alvast niet.

Het door Michael Moore en consoorten opgelaten ballonnetje over het wapenbezit in de VS is nergens anders in de wereld zo geloofd en tot waarheid verheven als in de EU, waar niet per toeval het anti-Amerikanisme vandaag de dag hoogtij viert. Het wapenbezit is een recht dat ook bijvoorbeeld in Zwitserland bestaat. Daar krijgt elke ex-soldaat zijn dienstwapen mee naar huis na zijn dienstplicht zonder daar voor overlast en slachtpartijen te zorgen. Waarom? Omdat de neutrale Zwitser nu eenmaal meer verantwoordelijkheidszin heeft dan de doorsnee gefrustreerde White Trailer Park Trash Redneck of de Afro-Amerikaan die zich in een uitzichtloze situatie waant. Er bestaat met andere woorden niet zoiets als een duidelijke bewezen corollatie tussen wapenbezit en misdaad.

Rechten kunnen steeds leiden tot wanpraktijken en misbruiken, maar dat mag nooit een reden zijn om die rechten te verbieden! De enige grond op dewelke men een recht mag herbekijken is door het te toetsen aan de andere rechten (concurrerende vrijheden en het sociaal contract). Het is toch ook gewoon ondenkbaar om alles te verbieden of te reguleren wat mogelijkerwijs tot misdaden zou kunnen leiden. Moet men het wiel verbieden omdat er tanks bestaan? Moet men keukenmessen verbieden omdat ook daarmee moorden gepleegd worden? Ik denk het niet.

Moet men Belgie afschaffen omdat het PS-schepenen toelaat zichzelf te verrijken en de staat te corrumperen? Dat is weerom een andere discussie, met een ander veel duidelijker antwoord.

Deze reactie verscheen ook op het forum van het LVSV Leuven.

Meer over consumentenrechten op www.test-aankoop.be.

3 Reacties:

At 18:26 Chris Demeyere said...

Het interssante van deze wet is dat ze lijkt gebaseerd te zijn op het idee dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet met je eigen lichaam enerzijds, en anderzijds dat als iemand schade lijdt door een ander, die ander verantwoordelijk is, niet het middel dat gebruikt wordt.

Een duidelijke trendbreuk in de globale evolutie van inperking van vrijheiden en verantwoordelijkheden ten voordele van 'bescherming'. Chapeau!

 
At 18:27 Kristof Willekens said...

Ik zie veel gelijkenissen tussen de States en West-Europa, in het bijzonder Belgie.

Mensen laten zich volledig gaan, wat natuurlijk hun goed recht is, en keren zich voor het vergoeden de schade tot een derde: in Amerika de rechtbanken die gelukkig tich nog wat gezond verstand hebben, en in Belgie onze sociale ZEKERHEID, die geen enkele responsabilisering vraagt en gewoon de rekening voor al die uitspattingen betaalt...

Dat dit middels een wet moet beteigeld worden is inderdaad betreurenswaardig, maar het gaat nu eenmaal niet anders meer.

Ik vind het eigenlijk niet slecht dat de fastfoodketens beschermd worden, ook al staan ze juridisch sterk genoeg. eindelijk een einde aan die be-la-che-lij-ke "Supersize Me" mentaliteit...

 
At 18:28 Anoniem said...

Die laatste vraag is inderdaad een ander paar mouwen. De wet in de states is echter vooral een reactie tegen de jury-rechtspraak in burgerlijke zaken die multi-miljoenen dollars toekent vanuit een anti-corporate sentiment wegens 'te warme koffie'.

 

Een reactie posten