For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Vergeet "onze" Kongo niet !

Wanneer we eens tijd nemen om in de Belgische geschiedenis te gaan grasduinen, vinden we nagenoeg geen enkele roemrijke gebeurtenis terug die min of meer in verhouding staat met het glorierijk verleden van onze buurlanden. Ofwel moeten we gaan kiezen voor gebeurtenissen zoals de slag bij Waterloo die plaats hadden voor 1830. België bestond dus zelfs nog niet! Hetzelfde probleem zou opduiken, moesten we voor Rubens of Van Dyck gaan kiezen, twee schilders die niets te maken hebben met het huidige België. Ofwel benadrukken we andermaal de zwakke momenten onzer vaderlandse geschiedenis zoals de collaboratie van Leopold III, de Vlaams-Waalse kwestie of de 18-daagse veldtocht.

Er is in de Belgische geschiedenis maar één evenement geweest dat het verdient voortverteld te worden, met name het verwerven van een kolonie die maar liefst tachtig keer zo groot was als het moederland. Belgisch Kongo, "onze" Kongo, is alles waar België echt trots op kan zijn. Daarom vind ik dat we in 2005 (ter gelegenheid van 175 jaar Belgie, 25 jaar federalisme en 45 jaar Kongolese dipenda) ten minste een persoon moeten verkiezen die een rol gespeeld heeft met het verkrijgen of het in stand houden van Belgisch Kongo. Daarom roep ik iedereen op om ofwel op Henry Morton Stanley (de "ontdekker" van Kongo), op koning Leopold II (de "vorst-soeverein" van de Kongo Vrijstaat) of op Leon Petillon (de laatste consul-generaal van Belgisch Kongo) te stemmen.

Het wordt tijd dat de Belgen eens in het reine komen met hun (koloniaal) verleden, toen er van Vlaams-Waalse tegenstellingen in de brousse geen sprake was en toen de Belgische driekleur nog door iedereen, blank en zwart, vereerd en gebruikt werd.

Laat ons de schande van 30 juni 1960 wel nooit vergeten. Lumumba die ons in het gezicht spuwt en ons beledigt in ons paternalisme en onze filantropie. Laat ons nooit vergeten dat we de Afrikanen hun Dipenda gegeven hebben. Zij hebben ons dat niet afgedwongen. Een beetje respect en dankbaarheid van hun kant had geen kwaad gekund. Maar kameraad Lumumba dacht er anders over. Laat ons hun verraad nooit vergeten! Ook niet als er gesproken wordt over schuldkwijtscheldingen of extra ontwikkelingshulp aan het bodemloos Kongolees vat.

Maar wat we ook doen, onze kolonie in Afrika krijgen we nooit terug, zoals de titel van een TV-programma op RTBF zegt.
Tout cela ne nous rendra pas le Congo.
Deze reactie verscheen ook op het forum van De Grootste Belg.

Meer over Belgisch Kongo op www.nedweb.com.

2 Reacties:

At 20:45 Martin Schoups said...

Ik zie niet in waarom een moordenaar van 1000den Congolezen Grootste Belg moet worden.
Leopold 2 buitte deze staat helemaal uit. Hij koloniseerde de staat alleen maar omdat ze zo rijk was aan rijkdommen. Dus beste mensen Leopold de tweede verdient zeker geen De Grootste Belg nominatie.

 
At 20:47 Paul Frederickx said...

Al ooit eens aan gedacht dat al die negatieve berichten over Leopold 2 een hardnekkige lasterkampagne van de toen concurrerende coloniale grootmachten (Engeland, Duitsland,Frankrijk enz) zou kunnen zijn? Zij zagen het mooiste en rijkste stukje Afrika aan hun neus voorbijgaan door de persoonlijke actie van de grote ondernemer Leopold 2.
En waarom horen wij nooit niets van de wreedheden begaan door de Engelse, Franse en andere colonisten??

Toch zeker niet omdat ze niet gebeurden?

Dus laat ons voor eens an altijd ophouden met iemand "zwart" te maken en aanvaarden dat Leopold2 de grootste belg ooit was.

 

Een reactie posten