For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

NSV zeker ook niet heilig !

Om mijn banden met de NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, verder te nuanceren en foutieve conclusies hierover bij mijn bloglezers te vermijden, had ik u graag voor eens en altijd duidelijk gemaakt dat ik geen enkele affiniteit heb met de NSV. Deze organisatie wordt aanzien als de jongerenbeweging van het Vlaams Belang, een partij die - weliswaar onterecht, maar dit geheel terzijde - door een rechtbank reeds in zijn vorige hoedanigheid veroordeeld en ontbonden werd. Deze organisatie heeft radicale standpunten die ik niet deel, maar hun Vlaams nationalisme staat wel buiten kijf. Het enige wat ons bindt is mijn Vlaamse identiteit en mijn persoonlijke inzet voor een onafhankelijk Vlaanderen dat als autonome regio kan blijven bestaan. Mijn flamingantisme staat als een paal boven water en impliceert mijn deelname aan elke pro-Vlaamse activiteit waarvoor ik de tijd en de energie op kan brengen. Mijn deelname aan de uit de hand gelopen NSV-betoging "Na 175 jaar, België barst" moet dan ook in deze optiek en vanuit die hoek beoordeeld worden.

Het is een feit dat de NSV in het verleden (misschien vandaag de dag nog steeds?) bepaalde zware fouten begaan hebben. Zo vinden we o.a. in hun ledenblad "Branding" uit 1996 :
Een neger die opgegroeid is in de jungle van Afrika, die z'n eigen oorlellen uittrekt tot op de grond, die z'n eigen haar insmeert met koedrek (...) kan getraind worden om onze blanke gebruiken over te nemen, doch deze zal op intellectueel gebied nooit voldoen aan onze standaard daar onder andere zijn herseninhoud nu eenmaal kleiner is.
Ik distantieer mij van dergelijke uitspraken of daardoor geïnspireerde daden. Daarnaast haalt de NSV ook vaak zijn mosterd voor pamfletten en activiteiten bij het afschuwelijke Nazi-bestel dat Europa en de wereld gedurende vijf jaren geteisterd heeft. Zo werd hun nationale betoging van 2004 georganiseerd in Gent op de avond van de Reichskristallnacht in Duitsland. Ik heb daar mijn kat naartoe gestuurd omwille van deze - zelfs voor mij - iets te controversiële datum.


Voor hun bezoek aan de Antwerpse haven in 2004 werd een affiche verspreid die een perfecte copie bleek te zijn van een Duitse oorlogsaffiche. Dergelijke flaters ondermijnen de geloofwaardigheid en rechtgeaardheid van deze organisatie.

Maar begrijpt u me wel zeker en vast niet verkeerd. Ik heb immers totaal geen spijt meebetoogd te hebben met de NSV in Leuven.

Meer NSV-achtergronden op www.blokwatch.be.

3 Reacties:

At 00:30 Blokwatcher said...

Drie interessante artikels over de NSV :

http://www.blokwatch.be/content/view/1071/39/lang,nl/

http://www.blokwatch.be/content/view/1074/39/lang,nl/

http://www.blokwatch.be/content/view/1083/39/lang,nl/

Vincent, bedankt voor de link naar Blokwatch.

 
At 11:21 Anoniem said...

Interessant krijgt een heel nieuwe definitie:

- Subjectief, links, zever

 
At 16:36 Anoniem said...

Is Blokwatch nu al verworden tot een gewone spam-bot?

 

Een reactie posten