For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Misbruik van informatie op Libertarian.be

Enkele dagen geleden plaatste iemand onder de naam Paul Beirens een reactie op het artikel "Neen tegen lokale pestbelastingen!". Ofschoon deze reactie zeker niet positief was voor de inhoud van het bewuste artikel, en in wezen haaks stond op mijn persoonlijke mening, heb ik deze reactie ongemoeid gelaten en in zijn oorspronkelijke formulering laten staan op de weblog Libertarian.be. Ik draag de vrijheid van meningsuiting veel té hoog in het vaandel om zulke reacties plots te gaan censureren, of om bepaalde opinies die indruisen tegen mijn mening zonder meer te gaan verwijderen. Dat mijn politiek van vrije reacties eventueel tot misbruiken kon leiden, wist ik inderdaad op voorhand, maar niets kan opwegen tegen de eventuele censuur van andermans mening, ook niet de maar al te vaak aangevoerde reden van “zo kunnen we misbruiken voorkomen”. Zulke bemoeienissen doen mij immers té hard denken aan een ordinaire totalitaire dictatuur, waar de mening van het individu ook met de voeten getreden wordt.

De reactie ging als volgt.
De vraag is natuurlijk of Jong VLD het hier wel bij het goede eind heeft om anderen aan te vallen op de "pestbelastingen". Wat dan gedaan met de federale VLD-belastingen?

Met de programma's die nu bestaan kan men de personenbelasting voor de inkomsten van het verlopen jaar immers al berekenen vanaf eind mei. Om te weten of men meer/minder belasting betaalt dan voorgaande jaren moet men het belastbaar inkomen en het uiteindelijk verschuldigde belasting vergelijken. Met de belastingsprogramma's kan men allerlei simulaties maken (zeker aan te bevelen), en de gemiddelde/bijzonder aanslagvoet berekenen. Met giften, pensioensparen, lange termijnsparen, hypothecaire leningen,.... kan men belastingsvermindering bekomen. Om echt te weten of men minder belastingen betaalt (zoals de politici beweren) moet men de som maken van alle verschuldigde belastingen en dus niet alleen rekening houden met de personenbelasting. (Onroerende voorheffing, huisvuilbelasting, autobelasting, btw, accijnzen, .... en andere pestbelastingen).

De vraag is dus niet zozeer of er gemeenten zijn die (nog) meer pestbelastingen doorvoeren, maar of Jong VLD - gezien de VLD-pestbelastingen op federaal niveau - wel recht van spreken heeft in deze materie.
Aldus luidde de door een zekere Paul Beirens achtergelaten reactie op mijn weblog. Toen ik echter na een verkwikkend verlengd weekendje aan de Belgische kust terug achter mijn laptop kroop, werd het door mij gekoesterde ballonnetje van vrijheid bruusk doorprikt door een wel zéér kwade en bijwijlen zelfs zéér cassante e-mail van Paul Beirens, die mij “misbruik van informatie” verweet en zelfs met juridische stappen tegen de beheerder van Libertarian.be schermde.
Geachte. Toevallig was ik vandaag aan het surfen op het internet en ben ik op uw website terecht gekomen. Groot was mijn verbazing toen ik moest vaststellen dat onder de rubriek "Pestbelastingen" twee reacties moest lezen. Het is inderdaad zo dat ik gereageerd heb op een lezersbrief van mevrouw Maggy Weemaes verschenen op het lezersforum van Het Nieuwsblad. Mijn reactie werd door u overgenomen zonder bronvermelding en wat nog erger is u plaatst boven en onder mijn tekst een alinea waarin duidelijk een standpunt van de VLD wordt ingenomen. Mijn reactie in Het Nieuwsblad was er een zonder verwijzing naar welke politieke partij dan ook.

Ik verzoek u dan ook het bewuste artikel en mijn naam onmiddellijk van uw website te verwijderen. Indien u aan mijn verzoek geen gevolg geeft zal ik klacht indienen bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het verleden heb ik al meermaals moeten ondervinden dat het schrijven van een lezersbrief gevaren inhoudt omdat men nooit zeker is dat die wordt gepubliceerd in zijn oorspronkelijke vorm. Alles berust op sensatie en het moet verkopen want anders is het niet goed.

Respect heb ik al lang niet meer voor "politiekers" van welke partij dan ook. Als je ziet hoe er geroepen en geschreeuwd wordt in het Parlement dan zegt dat al genoeg. Waar begint in feite de verzuring? Dat politiekers eens het goede voorbeeld geven en tenminste wat moeite doen om geloofwaardig over te komen. Ik zal mij ook in verbinding stellen met Het Nieuwsblad om dergelijke zaken aan te klagen. Is de Open VLD dan de partij niet van de burger. Waar blijft dan het respect voor die burger? Hoogachtend.
Dat er in de kwade reactie van Paul Beirens een aantal feitelijke fouten geslopen zijn, zal wel aan de bui van opvliegendheid liggen waarin deze e-mail geschreven werd. Hij mag dan wel inderdaad geen volledig loopje met de waarheid nemen, maar van een al té grote kennis van zaken getuigt de man in kwestie toch ook weer niet.

Eerst en vooral bestaat er helemaal niet zoiets als een “rubriek over pestbelastingen”, maar gaat het hier louter om één artikel over dat thema. Ten tweede werd zijn lezersbrief uit Het Nieuwsblad helemaal niet door mij overgenomen, maar door een onbekende derde die kennelijk in de naam van Paul Beirens deze reactie geplaatst heeft. Zoals elke frequente Internetgebruiker hoort te weten, ontsnappen de “reacties” in gastenboeken, op fora en op weblogs aan de controle van de websitebeheerder en kunnen zij van elke mogelijke derde uitgaan. Ten derde heb ik erboven en eronder helemaal geen alinea’s geplaatst, zelfs integendeel. Het artikel werd door mij eerst geplaatst op Libertarian.be, waarna iemand anders daarop reageerde in naam van Paul Beirens. Hierna plaatste een andere derde hieronder een tweede reactie, die evenmin aan de beheerder van de website toegerekend kan worden. Ten vierde gaat het helemaal niet om een standpunt van de VLD, maar om een persbericht van de onafhankelijke jongerenbeweging Jong VLD die hiermee net de moederpartij wou sensibiliseren. Daarbij bewijzen mijn artikels op Libertarian.be maar al te goed dat mijn opinies en de door mij geselecteerde teksten van derden meestal niet overeenkomen met de heersende partijlijn van de Open VLD. Tenslotte is er aan eventuele reacties door derden op het Internet door de Belgische wetgever geen enkel juridisch gevolg gegeven.

Mijn schriftelijk antwoord aan Dhr. Beirens ging dan ook als volgt.
Geachte Heer Beirens. Eerst en vooral wil ik u bij deze geruststellen dat de bewuste reactie die uw naam draagt, van mijn website Libertarian.be verwijderd werd, als gevolg van uw recente vraag per e-mail hieromtrent.

Ik wil benadrukken dat ik als onderhouder van bovengenoemde website geen actieve controle heb over de geplaatste reacties, die - tenzij ze expliciet mijn naam dragen - uitgaan van derden over wie ik geen zeggenschap heb, laat staan dat ik kan weten of iemand al dan niet in eigen naam iets wil zeggen. Ik verwerp censuur vanuit elke hoek en laat alle lezers van deze website de vrijheid om te reageren. Dat iemand in uw naam iets plaatst (of u dat zelf deed, maar er achteraf spijt van heeft ...) op Libertarian.be is zeker niet aangenaam, maar valt niet te vermijden. In de 18 maanden dat deze website bestaat, bent u trouwens ook de eerste die over iets dergelijks komt klagen.

Uw juridische dreigementen indachtig, moet ik u er tevens van vergewissen dat de Belgische wet en rechtspraak geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid erkent van bloggers over de eventuele vrije reacties van derden die op de door hen beheerde weblogs geplaatst werden. Dat ik deze reactie zonder meer verwijder, is dus ook eerder ingegeven door goed fatsoen en respect voor u als burger, dan door een eventuele juridische verplichting, die er niet is.

U moet dus van mij ook zeker geen hectische reacties, waarvan als het ware de razernij en de frustratie druipt, verwachten, maar kant-en-klare antwoorden op uw vragen en bemerkingen. Ik hoop dat ik bij deze het euvel uit de wereld geholpen heb, en dat ik u in de toekomst mag verwelkomen als een vaste lezer van Libertarian.be. Hoogachtend.
Ik begrijp dat zulke situaties zéér onaangenaam zijn voor de betrokkenen, temeer daar het Internet een zéér blijvend en zéér stigmatiserend medium is, waarvan de eventuele gevolgen zich tot ver in de tijd kunnen uitstrekken. Ofschoon ik het allesbehalve eens was met de uitvallen van Paul Beirens, en ik normaliter geen gevolg geef aan ordinaire dreigementen, heb ik de bewuste reactie toch van Libertarian.be verwijderd, en heb ik Paul Beirens daarvan ook op de hoogte gesteld.

Als blijk van mijn goede bedoelingen, dit postscriptum:
Het is tevens mogelijk dat er elders op het Internet - ook nog in de toekomst - verwezen wordt via zogenaamde "mirror sites" en "cache memories" naar de door mij gewiste reactie. Wanneer het om een "mirror" gaat, moet u ook de beheerder van die website op de hoogte brengen van uw bezwaren. Wanneer het om een "cache" gaat, moet u geduld hebben. Pas na een zekere periode verdwijnt de reactie definitief van alle servers.
Ik betreur deze gang van zaken ten stelligste en hoop dat dit soort praktijken eerder de uitzondering dan de regel blijven uitmaken op en rond de weblog Libertarian.be. Ik roep al mijn lezers bij deze dan ook op om voortaan nog zorgvuldiger dan anders om te springen met de opinies van niet-betrokken derden en om te kiezen voor de gebruikersnaam “Anoniem” als u prat gaat op uw anonimiteit, en dus niet om namen van onwetende derden hiervoor te gaan gebruiken en/of misbruiken.

Enkel in een gezond klimaat van openheid, transparantie en eerlijkheid kan het maatschappelijk debat terdege gevoerd worden zonder te vervallen in die wanpraktijken die het politieke debat overal elders in de vernietiging gereden hebben.

Heeft u hieromtrent nog verdere vragen of opmerkingen, of bent uzelf ook het slachtoffer geweest van zulk misbruik op deze weblog, wees dan zo vrij hierover contact op te nemen met de beheerder van Libertarian.be via de contactpagina.

Meer over rechten en het internet op www.privacy-international.org.

2 Reacties:

At 14:27 Joris Verdonk said...

Typisch weer zo iemand waarschijnlijk die iets schrijft op het internet en er achteraf spijt van heeft en dan maar tegen de schenen van anderen begint te schoppen in de hoop zo zijn eigen belachelijk gedrag te gaan camoufleren. Jammer dat mensen als Dhr. Beirens de kracht van het internet steeds blijven onderschatten.

Mocht hij natuurlijk gelijk hebben, en die reactie inderdaad niet zelf gepost hebben, dan heeft hij een punt er een halszaak van te maken, maar ik heb er - net als kennelijk Vincent De Roeck - sterk mijn twijfels bij.

 
At 17:18 Evelyne said...

En ook het toontje van Dhr. Beirens mag wat lager, me dunkt. Bloggers zijn géén politici in de traditionele zin van het woord, en zulk stupied veralgemeniseer doet mij iets té hard aan het VB denken. De aanvallen van Dhr. Beirens op de politiek zijn nog vergeefbaar, maar de wijze waarop zeker niet. Het verketteren van deze weblog is ongepast en doet de waarheid oneer aan.

 

Een reactie posten