For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Het leven zoals het is in de PS-staat Henegouwen

"Socialisme moet de mensen gelukkig maken." Met die quote als titel voerde Knack onlangs een uitgebreid gesprek met Mark Elchardus. De professor Sociologie en partij-ideoloog van de SP.a timmert verder aan "de maakbaarheid van de samenleving." Misschien moet Elchardus, die de pen mag vasthouden voor de herformulering van de partijbeginselen van de SP.a, eens een bezoekje brengen aan Henegouwen. Het geluk dat het socialisme in die provincie brengt, is van een veeleer grimmige aard. Nochtans kreeg de PS al ruimschoots de tijd voor de vormgeving van een maakbare samenleving. Want de socialisten zijn er al sinds 1894 (!) incontournable, met ofwel een absolute meerderheid, ofwel een percentage van de stemmen dat vlot de 40% overstijgt. Het resultaat van die zegeperiode naar het socialistische paradijs is ronduit rampzalig. Henegouwen vergleed de voorbije 114 jaar tot een samenleving die enkel met grootschalige infusen - via Vlaanderen of Europa - klinisch overeind blijft.

Het leven zoals het is in de PS-staat viel stil. Letterlijk. In 1800 telde de provincie een half miljoen mensen, in 1900 1,1 miljoen. In 2000 groeide dat aantal naar geen 1,3 miljoen of een stijging van 11%. In België klom de bevolking in dezelfde periode met 35%. De gemiddelde levensverwachting bedroeg in 2002 76,5 jaar of drie jaar minder dan in het Vlaamse gewest. Ook in de oude lidstaten van de Europese Unie leeft men gemiddeld twee jaar langer. De levensverwachting van Henegouwen benadert die van de nieuwe, Oost-Europese lidstaten. De provincie Henegouwen staat vooraan in de misdaadstatistieken van het land. De werkgelegenheidsgraad bedraagt amper 48,35%. In de privé-sector werkt geen 15% van de werknemers, tegen een gemiddelde van 35% voor België. Het gemiddelde inkomen voor het aanslagjaar 2003 was voor België het laagste in Henegouwen, met 20.765 euro. Of bijna de helft lager dan in koploper Vlaams-Brabant.

De evolutie in Henegouwen herinnert onvermijdelijk aan het grimmige scenario, dat midden jaren veertig van de vorige eeuw door denkers als Karl Popper en Friedrich von Hayek werd geschetst. In een socialistische maatschappij komt het leven letterlijk tot stilstand. Het streven naar iedereen gelijk doodt elke prikkel, elke motivatie tot vooruitgang. Karl Popper waarschuwde voor maakbare samenlevingen. Het enige wat politici mogen betrachten is piecemeal social engineering. Een overheid mag nooit de pretentie hebben dat ze een samenleving kan sturen. Dat leidt enkel tot ongelukken. Een overheid moet een breed kader scheppen, spelregels vastleggen voor een samenleving waar iedereen zo ruim mogelijk kansen moet krijgen. In het Vlaamse gewest zwaait al een eeuw de klassenvijand nummer één, de vrije markteconomie, genadeloos de plak. Het resultaat werd één van de meest welvarende economieën van de wereld. De Vlaming had het nog nooit zo goed als vandaag. Het beleid in Henegouwen moet drastisch keren. Met een onmiddellijke stopzetting van alle subsidies en transfers naar de provincie. Enkel gedwongen prikkels halen Henegouwen uit de klinische dood.

Deze opinie van Wolfgang Riepl verscheen in Trends.

Meer teksten van hem op www.trends.be.

5 Reacties:

At 12:44 Caroline Van Hecke said...

Het grootste probleem bij de Franstaligen, en dan zeker bij de generatiewerklozen van Henegouwen en Luik, is dat ze, in tegenstelling tot de kansarmen in Vlaanderen, geen toekomstproject hebben. Vandaar dat ze vanuit wanhoop inert worden, de lokale economie tot stilstand brengen en zich in het systeem blijven inkapselen. Ik ken Wolfgang Riepl niet (de naam alleen al …) maar zijn onderbouwd artikel en sterke verklaringen kan ik volledig onderschrijven. Henegouwen had inderdaad alles in zich om het socialistisch Utopia te worden, maar bakte er niets van, net zoals de Oostbloklanden kapotbestuurd en leeggezogen werden ten tijde van de Sovjetdominantie. Socialisme is de grootste bedreiging voor onze welvaart en moet met alle mogelijke middelen bestreden worden.

 
At 14:12 Pieter Cleppe (op LVB.net) said...

Schitterend opinie-artikel. Felicitaties aan de journalist in kwestie, Wolfgang Riepl. Nog steeds hebben veel mensen niet begrepen dat investering van geld door de overheid zeer niet werkt. Onder meer de Europese steun aan Henegouwen is één grote falikante mislukking.

 
At 15:51 Koen said...

Natuurlijk ben ik als enthousiast "kritisch-rationalist" - de filosofie van Karl Popper - erg blij dat die naam ook nog eens mag vallen in Belangrijke Opiniemakers als Trends. Maar als het er zo staat vrees ik dat het weer eens een voorbeeld is van schermen met grote namen, zonder te weten waar het over gaat.

Dat zie je aan de term "piecemeal social engineering". Het was bij Popper (The Open society and its Enemies, hoofdstuk 9) een kwestie van ofwel social, ofwel piecemeal engineering, maar de twee tesamen... ik moet het bijna gemist hebben.

Maar nogmaals, ik ben al erg blij dat Popper tenminste nog meespeelt. Hebben wij, vrije markters, ook de moed een nog veel grotere raadgeving van Popper toe te passen, en ook tegenover onze eigen meest gekoesterde ideeën kritisch te blijven? Kunnen we zeggen wat er moet gebeuren opdat we beginnen te twijfelen aan die meest gekoesterde ideeën, of blijven ze altijd en overal geldig, wat er in de practijk ook mis mee gaat?

Een beetje zoals het Rode Paradijs, zeg maar.

 
At 16:32 Robbie Long said...

Eerlijk gezegd ben ik benieuwd hoe die kritische ingesteldheid zich bij Pieter Cleppe manifesteert. Immers, uitdrukkingen als "Nog steeds hebben veel mensen niet begrepen dat..." gevolgd door waarnemingen die de eigen opinie bevestigen zijn precies waarvoor de door Koen aangehaalde Popper waarschuwde.

Is die opinie een quasi-religieus dogma dat altijd en overal tot waar zal verklaard worden? Of heb je de moed gehad te zoeken naar waarnemingen die je theorie *niet* bevestigen?

Religieuze dogma's vinden dat het zoeken naar die tegenvoorbeelden niet eens nodig zijn; zo zeker zijn ze van hun overtuiging. Wetenschappelijke benaderingen, daarentegen, beseffen dat ze *benaderingen* zijn. We leren iets bij wanneer we er de grenzen van verkennen, niet wanneer we voor de zoveelste keer ons eigen grote gelijk vieren.

Hoeveel voorbeelden (historisch èn theoretisch!) denk je uit de losse pols te kunnen geven, waarin een krachtige overheid tot een globaal beter resultaat leidt dan een eenvoudig "laissez-faire"? Al was het maar dat de *mogelijkheid* dat het tot dat beter resultaat leidt denkbaar is!

Het antwoord op een dergelijke "hoeveel"-vraag naar tegenvoorbeelden van de eigen uitgangspunten, lijkt me zo voor de vuist weg wel een goede maatstaf voor iemands kritische zin.

 
At 18:13 Joris Verdonk said...

@ Vincent De Roeck

Je hebt inderdaad opnieuw een interessante én vlijmscherpe tekst over de PS weten te vinden. Alleen vraag ik mij af of die Wolfgang Riepl wel echt zijn naam is, dan wel een pseudoniem, want ik vind die naam via Google nergens terug tenzij op Wikipedia, maar dan blijkt het om de naam van een Duitse krantenredacteur uit de jaren 1910 te zijn. (http://en.wikipedia.org/wiki/Riepl's_law)

@ Caroline Van Hecke

Communisme en socialisme, én fascisme, rijzen enkel op in gebieden die vatbaar zijn voor armoede en economische terugval, dus is de vermeende link tussen Henegouwen dat "alles in zich had om Utopia te worden" er eigenlijk één van "het kip of het ei". Is de wantoestand te wijten aan het inherente falen van links, of heeft links nog nooit voet aan de grond gekregen in rijke gebieden en dus zichzelf nog nooit echt heeft kunnen bewijzen?

@ Pieter Cleppe

Niets aan toe te voegen.

@ Koen

Ik zie de link niet tussen dit artikel en de filosofie van Karl Popper. Optimisme mag toch ook geen excuus worden om de problemen te verzwijgen of de liberale oplossingen als slecht af te doen.

@ Robbie Long

Het is gewoon onmogelijk om a.h.v. positieve voorbeelden het communisme te verdedigen want die voorbeelden zijn er gewoon niet.

 

Een reactie posten