For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Lap, alweer een parkeerboete in Tobbackograd !

Als student resideer ik door de week in Leuven en ook tijdens de Paasvakantie studeerde ik op mijn kot. Op vrijdagochtend 28 maart 2008 vertrok ik met de auto huiswaarts, maar eerst ging ik bij de bureelwinkel “Club” op het Maarschalk Fochplein in Leuven nog eventjes enkele mapjes kopen die ik in het kader van mijn studies nodig had. Ik parkeer mij op dat plein en ga naar de “Club”. Wanneer ik drie minuten later (maximum) terug naar mijn auto wandel, zie ik een agent aan komen wandelen. Ik ben gelijktijdig met hem aan mijn wagen en verontschuldig mij bij hem, maar hij schrijft desalniettemin een boete uit wegens het overtreden van een verkeersregel. Ik stond klaarblijkelijk op een plaats geparkeerd die voor het Leuvens toeristisch busje of iets dergelijks voorbestemd was en waar men dus enkel met een schriftelijke toelating mocht parkeren. Al mijn hoffelijke argumenten ten spijt, zegt de agent dat ik in fout ben en dat hij mij dus een boete geeft. Voor enige rede vatbaar was hij niet.

Ik tekende tegen dit proces-verbaal de volgende bezwaren aan:
1. Het drastisch verminderen van het aantal parkeerplaatsen in het centrum in Leuven (en zeker aan het Fochplein waar de bussen kennelijk het monopolie op verkeersgemak gekregen hebben) zorgt ervoor dat vele winkels niet meer bereikbaar zijn. Had de stad in voldoende parkeerplaatsen voorzien, had ik mij nooit op die busparkeerplaats moeten zetten natuurlijk, maar dat is inzake een andere discussie.

2. Het aangehaalde toeristenbusje rijdt mijns inziens uitsluitend uit op zonnige dagen en in het weekend. Op die bewuste vrijdagochtend nam ik dan ook niemand’s plaats af door mij daar te parkeren.

3. Ik heb maximum drie minuten op die plaats gestaan (de tijd dus om van mijn wagen naar de winkel te stappen, de mappen naar de kassa te nemen, en dan terug naar mijn auto te gaan) en had daarenboven zelfs nog een parkeerticket tot 9u42 dat ik eerder die ochtend betaald had om aan mijn kot te kunnen parkeren, dus ook van niet-betaling kan ik niet beschuldigd worden. Ik heb beide zaken ook aan de agent verteld, maar die zei dat het geen verschil maakte.

4. Door mij op die toeristenbusparkeerplaats te zetten, hinderde ik het verkeer niet, in tegenstelling tot menig andere chauffeur die zich op en rond dat plein dubbel parkeerde met de vier pinkers op en daar kennelijk geen bekeuring voor kreeg, ook al hinderen zij er het verkeer wel.
En ik bracht het parket tevens op de hoogte van deze achtergronden:
1. Het gedrag van de agent was ronduit arrogant en boertig. Ik heb respect voor plichtbewuste agenten, daar niet van, maar het bekeuren van een deftige student die amper 3 minuten verkeerd geparkeerd staat en dan nog op een plaats die niet gebruikt wordt en niemand hindert, is pesterij. Om van het feit dat ik tegelijkertijd met de agent aan de auto aankwam nog maar te zwijgen. Ook bij de onbeleefde reacties van de agent in kwestie op mijn verweer stel ik mij vragen.

2. Hoewel ik niet wil profiteren van andermans overlijden, kan ik in deze zaak eigenlijk ook niet anders. Op die bewuste vrijdagochtend is mijn grootvader Gustaaf Dirven overleden in het Stuyvenbergziekenhuis te Antwerpen. Het ziekenhuis had zijn familie ingelicht dat men die ochtend de behandelingen zou staken, en dat hij zéér snel nadien zou sterven. Dus deed ik er nog alles aan om op tijd in Antwerpen te zijn zodat ik hem nog levend zou kunnen zien, wat o.a. de reden was om snel de toeristenbusplek te nemen en niet rond te rijden in de buurt voor alternatieve parkeerplaatsen, die er waarschijnlijk ook niet zouden geweest zijn, de toestand in Leuven-centrum kennende. Ook deze achtergrond heb ik de agent in kwestie verteld, maar ook dit werd als reden door hem weggelachen.
Om dan uiteindelijk onderstaande conclusie neer te pennen:
Ik trek mijn verkeersovertreding niet in twijfel, maar wel de proportionaliteit en de menselijkheid van de sanctie. Ik stond inderdaad verkeerd geparkeerd, maar amper 3 minuten, hinderde niemand, had aan de parkeermeter betaald en had geen tijd voor een alternatief te zoeken gezien de gezondheidstoestand van mijn grootvader. Ik reken dan ook op uw begrip en mededogen, en wil u tevens duidelijk maken dat dit mijn eerste boete is in jaren die ik niet braafjes betaal. Deze boete zit mij hoog, temeer daar ze strijdig is met mijn rechtvaardigheidsgevoel.
Deze verklaringen werden binnen de tien dagen na het proces-verbaal per brief aan het parket van Leuven overgemaakt. Tot op heden heb ik echter nog niet vernomen of deze nu al dan niet in beschouwing genomen werden, of wat de uiteindelijke uitkomst van deze boetebetwisting is. Ik blijf dus nieuwsgierig.

Meer over de politie in België op www.comite-p.be.

2 Reacties:

At 18:12 guillaume said...

Vincent, ik hoop van harte dat je gelijk haalt enzo bij het parket, maar ik heb er toch mijn twijfels bij, temeer omdat je de overtreding zelf toegeeft, en vooral omdat het parket in Leuven meeheult met de Tobback-inquisitie van studenten of automobilisten, en als ze met één enkele boete zowel een student als een autobestuurder kunnen kl*ten, gaan ze dat zeker niet laten!

 
At 19:19 Thomas said...

Ik sluit me aan bij de vorige reactie, en ook je einde neigt niet meteen tot veel inschikkelijkheid vanwege het parket. Door te zeggen dat je alle andere boetes wel braaf betaald heb, suggereer je net dat je nogal vaak verkeersovertredingen begaat en dat dit dus geen geïsoleerd geval is...

 

Een reactie posten