For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Liberale studenten vragen respect voor referendum

De kogel is door de kerk. De Ierse burgers hebben het Verdrag van Lissabon in een referendum met 53,4% tegen 46,6% afgewezen. Meer dan de helft van de Ieren nam aan de stemming deel. De uitkomst is duidelijk. Alweer eindigde een Europees superverdrag roemloos op het altaar van de democratie. Alweer slaagde de Europese Unie niet in haar opzet om het imprimatur van de burgers af te dwingen over de verdere verdieping van het Europese politieke project. En als we uit dit alles één algemene conclusie mogen trekken, is dat wel het volgende: de kloof tussen de Europese instellingen en de burger is groter dan ooit tevoren. Het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV Leuven) erkent de beginselen van de democratie en het zelfbeschikkingsrecht van het Ierse volk in deze zaak en roept alle betrokken partijen dan ook op om met de uitkomst van dit referendum rekening te houden. Na het miskennen van eerdere referenda over Europese verdragen in Denemarken (1992), Ierland (2001), Frankrijk en Nederland (2005), acht het LVSV Leuven de tijd van eerlijke en waarachtige bezinning aangebroken. De verdere ratificatie heeft in de ogen van het LVSV Leuven dan ook geen enkele zin meer, net zoals in 2005 ook Tony Blair en Vaclav Klaus beslisten om er na de referendaresultaten over de Europese Grondwet mee op te houden.

Het LVSV Leuven is van mening dat de Europese Commissie nu maandag op de plenaire vergadering van het Europees Parlement duidelijkheid moet scheppen over de draagwijdte van dit Iers referendum. José Manuel Barroso moet maandag toegeven dat het Verdrag van Lissabon verworpen is, en verklaren dat het alsnog toepassen van (een deel van) deze bepalingen een grove inbreuk op de democratische grondbeginselen van de Europese Unie - nochtans volgens hem in de eerste plaats “een gemeenschap van waarden” - zou betekenen. Verder moet Barroso alle bijkomende instellingen en structuren die zoals de Europese diplomatieke dienst, de Europese openbare aanklager of de bijkomende Europese juridische instanties, hun wettelijke grondslag uitsluitend vinden in het verworpen Verdrag van Lissabon, maar desondanks in het verleden al in het leven geroepen werden zonder uitstel ontbinden en opdoeken.

Europa moet het debat over haar eigen toekomst durven aangaan met de burgers en zich niet blijven verlagen tot de toepassing van ondemocratische machtigingswetten uit angst om bij de burgers bot te vangen. Het LVSV Leuven staat niet afkerig ten opzichte van verdere Europese integratie, maar dan wel via een bottom-up aanpak die de rechten en vrijheden van de Europese burgers vooropstelt, in plaats van de kortetermijnwensen van een kleine in zichzelf gekeerde elite. Tenslotte wil het LVSV Leuven nog benadrukken dat de Ieren op 12 juni niet enkel voor zichzelf gestemd hebben, maar ook voor de vijfhonderd miljoen Europeanen, waaronder de Belgen, die van hun overheden niet eens het recht gekregen hebben om neen te stemmen. Alleen al omwille van die reden is dit signaal uit Ierland meer dan welgekomen.

Dit commentaarstuk van Vincent De Roeck werd als persbericht van het Leuvense Liberaal Studentenverbond de wereld ingestuurd.

Meer over deze studentenvereniging op www.lvsvleuven.be.

11 Reacties:

At 00:02 Joris Verdonk said...

Knap persbericht Vincent. Alleen vreemd dat je plots spreekt over "verdere Europese integratie". Is het LVSV misschien toch minder Eurosceptisch dan jijzelf?

 
At 10:11 M. Kramer said...

Lang leve de Ieren, geweldig dat dit dappere volk het waar gemaakt hebben. Toen ik het nieuws hoorde, heb ik mij een Irish Coffee gemaakt en ben ik naar een Irish pub getrokken voor een hartelijke Guiness.

Feest vieren mag nu even maar we moeten ons voorbereiden knalhard achter onze Ierse vrienden te staan. Reken er maar op dat de volksverlakkers van het Vierde Rijk Ierland onder druk gaan zetten de stem van het Ierse volk te onderdrukken.

We moeten de banden met het Ierse verzet sterk aanhalen en één front met hen vormen. Zij hebben onze stem laten horen de stemmen van het eigen volk dat door de verraders in Brussel, Den Haag, Berlijn, Praag en Londen gesnoerd is.

Als we het nu voor elkaar krijgen zo’n éénheidsfront te vormen dan maken we een goede kans Lissabon voorgoed naar de vuilnisbak te verwijzen. Dit geeft moed mensen laten we daar heel veel energie uit putten en keihard door gaan.

 
At 16:08 Johan Terwilghen said...

That’s worth a zillion Guinesses! Thanks Paddy, for saving our asses.

Prachtig, elke keer als er enigzins een domecratisch proces plaatsvind sturen ze die dictatoriale bureaucraat-proleten naar de vuilnisbak.

Maakt wel pijnlijk duidelijk wat een smerige klucht onze zogenaamde democratie is geworden. Een parasitair kliekje klootmongolen van kutambtenaren, waaraan elke bestede belastingpleuri simpelweg diefstal is, zien hun natte dromen van meer overheidsinstanties met vet betaalde banen weer even gedwarsboomd. Het zijn gewoon raven en parasieten waaraan we goed zouden doen om ze met een enorme spuitbus DDT allemaal te verdelgen.

Ze verkopen hun gelul onder het mom van meer vrijheid en welvaart voor de burgers, terwijl zij zelf met hun kutregels en moordende belastingen juist de grootste belemmering zijn voor die vrijheid en welvaart. Gooi die klootmogolen in de noordzee met al hun regels en gezeik en Europa is weer vrij en van de burgers zelf.

Ich bin ein Dubliner!

 
At 17:17 Anoniem said...

och, waar maak je je druk om… nog effe en dan zal een new Pearl Harbor ook bij ons marshall law… euh, staat van beleg, worden en valt er niks meer te kiezen.

 
At 23:22 Bud said...

Niet zo negatief en het is martial law, niet marshall. (martial komt van mars, god van de oorlog)

 
At 23:32 Anoniem said...

Het is wel opmerkelijk dat de enige drie landen waar een referendum was toegestaan, door alle drie ondubbelzinnig: NEE, NON en NO is uitgesproken door het volk zelf! Staat de politiek dan werkelijk zover van de kiezer vandaan of geeft dit een vertekend beeld?

 
At 11:41 Anoniem said...

Eindelijk staan er mensen op die zien dat de heersende macht ons willen controleren. Wij leven niet in een democratie, maar worden bestuurd door mensen die hun macht niet willen afstaan. Ze regeren niet vanuit wijsheid. Zeer goed dat de Ieren nee gezegd hebben. We zouden eigegenlijk een grote demonstratie moeten houden in Brussel.

Groeten,

R. Jongen
Nederland

 
At 20:11 Anoniem said...

DANK AAN HET IERSE VOLK

Proficiat in uw overwinningsvreugde, waarin ook wij ons deelzaam voelen.
We onderschrijven volkomen de oproep van LVSV tot respect voor het referendum, en onmiddelijke stopzetting van verdere ratificatiepogingen.
Zo Europa haar eigen regels verloochent is dit een ernstige stap in de vernietiging van de democratie.

Na twee vergeefse pogingen met een leesbare grondwet en één met een onleesbaar verdrag, moet duidelijk zijn dat het Volk géén superstaat Europa wenst, en de uitbuiting door de parasitaire kaste van bureaucraten
beu is, indoctrinatie en massale propaganda ten spijt.

Als het Ierse volk dat zoveel voordelen zou hebben genoten al zo categoriek NEE stemt
Hoe zou de uitslag dan zijn in landen die het allemaal hebben moeten bekostigen ?

Jammer genoeg kiest de vereende officiële pers nog altijd de kant van de Eurocraten tegen het volk.

Op Canvas mochten Europarlementariers Ivo Bellet (CD&V) en Dirk Sterx (VLD) hun ontgoocheling komen uitschreeuwen en hun vrees voor het voortbestaan van hun lucratief Europees tijdverdrijf en
lonende carpooluitstapjes tussen Brussel en Straatsburg.
Een tegenwoord die het meerderheidsstandpunt vertolkt kon er blijkbaar bij de openbare omroep niet van af.

De Standaard brengt het nieuws over het klinkende NEE op pagina 15 tussen de Hollandse maatjes.

Maar zelfs een voortreffelijke krant als De Tijd vond niemand beter dan Kris Van Haver om te komen vertellen hoe dwaas en hoe ondankbaar de Ieren wel zijn, en hoe pervers de democratie:
Ze maken het Europa onmogelijk om onze Economische problemen op te lossen.
(http://www.tijd.be/nieuws/commentaar/Commentaar__Perverse_democratie.7670179-620.art)

Deze arrogante redactrice acht zich wijzer dan miljoenen kiezers, maar beseft blijkbaar nog niet dat Europa onze economische problemen helemaal niet kan oplossen omdat Europa het probleem IS.

Met haar overtollige en zichzelf voedende centralistisiche bureaucratie slepen ze ons allen met list en bedrog alsmaar verder in een negatieve spiraal van steeds méér dirigisme, steeds minder vrije markt en welvaart.

Europa garandeert Fiscale autonomie aan de staten, maar intussen zitten we wel al met een Europese spaarrichtlijn en valsmunterij van de ECB opgescheept.

Bloggers zullen blijkbaar hard moeten doorgaan de stem des volks te vertolken, en te blijven waarschuwen tegen de dreigende superstaat naar Sovjetmodel.

Mochten de politieke kaste het nu nog niet (willen) begrijpen, zullen burgers misschien toch acties moeten overwegen om dat te verduidelijken.

Paul Vreymans
http://workforall.net

 
At 12:00 Jurgen said...

Referendum - NEE
Ieder EU land heeft verkiezingen waar de burger zijn of haar vertegenwoordigers kiest. In mijn ogen is het niet gepast om burgers te laten beslissen over dit Europees Verdrag, om die reden dat de burger zich over het algemeen niet goed informeert. Onbekend maakt onbemind. (en kom nou niet aan met het argument dat die informatie niet beschikbaar of onbereikbaar is - alles is te vinden op het internet)

Daarom volstaat het om deze vertegenwoordigers zich uit te laten spreken over het verdrag. Dit zijn immers mensen die, met een mandaat van de burgers die zij vertegenwoordigen, veelal wel weten waar ze over praten aangezien het hun werk is.

 
At 12:01 Hartman said...

“…met een mandaat van de burgers die zij vertegenwoordigen…”
Verbonden aan het NOS journaal, Jorgen? Hoe krijg je het uit je toetsenbord?

“…om die reden dat de burger zich over het algemeen niet goed informeert”. Dit gaat dus zeker voor jou op, en is ook meteen het antwoord op mijn (tweede) vraag.

Als een politicus al een ‘mandaat’ gekregen zou hebben van zijn kiezers veronderstelt dat dat die politicus zich houdt aan zijn beloftes op basis waarvan hij dat ‘mandaat’ verkregen heeft. En daar gaat het dus al fout, met PvdA als wel zeer duidelijk voorbeeld.

Welterusten Jorgen. Ik zou zeggen: Informeer je eens wat beter.

 
At 12:01 SpyNose said...

Men kan zich afvragen, of het internet hier niet het verschil gemaakt heeft. Het is zeer wel denkbaar, dat de Ieren zonder internet “JA” gestemd hadden.
Anderzijds zou ik Jorgen willen adviseren zich meer te verdiepen in de geschiedenis, staatsrecht en/of filosofie.
Dan zou ook hij begrijpen, dat zijn “vertegenwoordigers” de kluit PER DEFINITE belazeren.

Het valt te betreuren, dat er nog altijd zoveel mensen rondlopen die te lui zijn om zichzelf te informeren en zelf na te denken en daardoor bereid zijn middels verkiezingen een blanco cheque af te geven aan zulke roversbenden als regeringen meestal zijn.

(De term “roversbende” is niet van mij, maar van de kerkvader Augustinus, die probeerde zijn gehoor te waarschuwen.)

 

Een reactie posten