For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

ALDE Winter Academy 2008

Jaarlijks komt de liberaal-democratische fractie in het Europees Parlement, ALDE, aandraven met een driedaags opleidingsprogramma voor hun jonge achterban. Dit jaar vond deze “ALDE Winter Academy” op 2, 3 en 4 december plaats in het Europees Parlement te Brussel. Het thema van deze jaargang was immigratie en integratie, en doordat het LVSV momenteel enkele oud-leden heeft werken bij de ALDE-fractie zat het geheel meer ideologisch in mekaar dan de vorige edities. Een tachtigtal jongeren ging uiteindelijk op de uitnodiging in en de reacties achteraf waren doorgaans zéér lovend. Naast algemene speeches van Graham Watson, EP-lid en ALDE-voorzitter, Gianluca Susta, EP-lid en vice-voorzitter van ALDE, Aloys Rigaut, de voorzitter van LYMEC, en Justina Vitkauskaite, de secretaris-generaal van de YDE, stonden er een hele resem workshops en paneldiscussies op de agenda. Op donderdag werd de winteracademie afgesloten met een “joint session” met gezanten van de officiële Zimbabwaanse oppositie die toevallig die week in Brussel te gast waren op uitnodiging van de Europese Commissie. Hun verhalen waren schrijnend, hun moed en optimisme ongezien.

Professor Marlou Schrover van Leiden kwam de historische achtergronden van het migratiefenomeen uit de doeken doen. De professoren Gerald Willman van de K.U. Leuven en Marc De Vos van de UGent stelden de economische gevolgen, zowel de pro’s als contra’s, van vrije migratie voor. De Europarlementsleden Jolanta Dickuté en Victoria Mohacsi hielden een pleidooi voor een meer werelds Europa maar verklaarden toch ook zelf geen voorstanders te zijn van de oneindige uitbreidingsdrang van sommige Eurocraten. ALDE-medewerkster Teressa Condeço bracht een rapport naar voren over interculturaliteit en het belang van verschillende talen als garantie voor échte diversiteit binnen de Europese Unie. EP-lid én lid van het Britse Hogerhuis, barones Sarah Ludford vergaste ons op een speech over de link tussen terrorisme en open grenzen, en Patricia Coelho, het hoofd van de “European Council on Refugees and Exiles” kwam de recentste tendensen op vlak van asielpolitiek en vluchtelingenbeleid duiden. Tenslotte kwam ook vrije migratie als politiek thema aan bod. EP-lid Alexander Alvaro is in het algemeen voor. Het Deens parlementslid Karen Elleman is in het algemeen tegen. En Sandro Gozi, lid van het Italiaanse parlement, stelde een groot aantal voorwaarden voor alvorens we van vrije migratie een écht thema konden maken, zoals de gecontroleerde verspreiding van de nieuwe inwijkelingen over alle EU-lidstaten en niet enkel de landen aan de buitengrenzen.

Dit verslag verscheen ook in het LVSV-magazine Blauwdruk.

Meer over dit internationaal liberaal seminarie op www.alde.eu.

2 Reacties:

At 11:18 Caroline Van Hecke said...

Heb jij als student in december eigenlijk nog wel tijd om een week te verletten aan seminaries in het EP en congresjes in Kiev? ;-)

 
At 12:05 Hugo said...

@ Caroline Van Hecke

Ik denk dat Vincent ofwel geniaal is, ofwel studeren als secundaire bezigheid beschouwt. Knap van hem. Zo op de kap van de belastingbetalers leven als student. Rechts lullen, linke vullen. Maar ja, consequentie en libertairen, ik heb het hier al meermaals gezegd, gaat gewoon niet samen!

 

Een reactie posten