For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Europe on the brink of a demographic apocalypse

Last year more than 155,000 Germans emigrated from their native country. Since 2004 the number of ethnic Germans who leave each year is greater than the number of immigrants moving in. While the emigrants are highly motivated and well educated, "those coming in are mostly poor, untrained and hardly educated," says Stephanie Wahl of the German Institute for Economics. In a survey conducted in 2005 among German university students, 52 percent said they would rather leave their native country than remain there. By "voting with their feet," young, educated Germans affirm that Germany has no future to offer them and their children. As one couple who moved to the United States told the newspaper Die Welt: "Here our children have a future in which they will not have to fear unemployment and social decline." There are two main reasons why so-called "ethno-Germans" emigrate. Some complain that the tax rates in Germany are so high that it is no longer worthwhile working for a living there. Others indicate they no longer feel at home in a country whose cultural appearance is changing dramatically due to massive immigration.

The situation is similar in other countries in Western Europe. Since 2003, emigration has exceeded immigration to the Netherlands. In 2006, the Dutch saw more than 130,000 compatriots leave. The rise in Dutch emigration peaked after the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh. This indicates that the flight from Europe is related to a loss of confidence in the future of nations which have taken in the Trojan horse of Islamism, but which, unlike the Trojans, lack the guts to fight. Elsewhere in Western Europe immigration currently still surpasses emigration, though emigration figures are rising fast. In Belgium the number of emigrants surged by 15 percent in the past years. In Sweden, 50,000 people packed their bags last year -- a rise of 18 percent compared to the previous year and the highest number of Swedes leaving since 1892. In the UK, almost 200,000 citizens move out every year.

Gunnar Heinsohn, a German sociologist at the University of Bremen, warns European governments that they are mistaken if they assume that qualified young ethnic Europeans will stay in Europe. "The really qualified are leaving," Mr. Heinsohn says. "The only truly loyal towards France and Germany are those who are living off the welfare system, because there is no other place in the world that offers to pay for them... It is no wonder that young, hardworking people in France and Germany choose to emigrate," he explains. "It is not just that they have to support their own aging population. If we take 100 20-year-olds [in France or Germany], then the 70 [indigenous] Frenchmen and Germans also have to support 30 immigrants of their own age and their offspring. This creates dejection in the local population. So they run away."

While the fertility rate in France is 1.9 children per woman, two out of every five newborns in France are children of Arab or African immigrants. In Germany (fertility rate 1.37) 35 percent of all newborns have a non-German background. Paradoxically, fertility rates in Turkey, Morocco, Algeria, Tunisia, etc., are lower than among immigrants from these countries in Europe. "A woman in Tunisia has on average 1.7 children. In France she has six because the French government pays her to have them," Mr. Heinsohn explains. "Of course, the money was never intended to benefit Tunisian women in particular, but French women will not touch this money, whereas the Tunisian women are only too happy to... For Danish and German women the welfare benefits are too low to be attractive. Not so for the immigrants. So, what we see in England, France, Germany and the Netherlands are immigrant women who take low-paid jobs which they supplement with public benefits. It is not a fantastic income but sufficient for them," he said.

Francois Fillon, the new French prime minister, said last week that "Europe is not Eldorado," emphasizing that his government intends to curb immigration by those who only seek welfare benefits. "Europe is hospitable, France is an immigration country and will continue to be so, but it will only accept foreigners prepared to integrate," he stressed. Europe cannot afford to be "Eldorado" for foreigners any longer, because it has stopped being "home" for thousands of its own educated children, now eagerly looking for opportunities to move to North America or Oceania -- white European nations outside Europe. Americans who think that the European welfare state is the model to follow would do well to ponder the question why, if Europe is so wonderful, Europeans are fleeing from it. European welfare systems are redistribution mechanisms, taking money from skilled and educated Europeans in order to give it to nonskilled newcomers from the Third World. Europe's welfare system is causing a perverse process of population replacement. If the Europeans want to save their culture, they will have to slay the welfare state.

Dit artikel is een herwerkte en geüpdatet versie van het opiniestuk "European flight from Europe" van Paul Beliën dat oorspronkelijk in 2007 bij het Amerikaanse Hudson Institute uitgegeven werd.

Meer teksten van hem op www.thebrusselsjournal.com.

6 Reacties:

At 14:38 Geert Van Nauwelaerts said...

Vincent, is dit voor liberalen überhaupt wel een issue? Natuurlijk trekken de brains weg en komen de muscles in de plaats, maar hoe wil jij dat veranderen? Het afschaffen van de welvaartsstaat is natuurlijk een mooie libertarische oplossing, maar in practice onhaalbaar. Vandaar blijft mijn vraag dus: zie jij in het gereren van immigratie misschien een kerntaak van de Staat? Ik zie dat immers niet, en zeker niet in dit domein.

 
At 22:19 Joris Verdonk said...

Het immigratievraagstuk is toch eenvoudig. Ik heb niet het recht om onze cultuur te veranderen. Op dat recht doe ik ook geen aanspraak. Mensen dienen te leven naar eigen inzicht. Zij hebben evenmin het recht op een onveranderlijke samenleving, met alle dwang die daarvoor nodig is.

 
At 11:17 Danish Dynamite said...

Het recht op een onveranderlijke samenleving? Wat is dat nu weer voor een geitenwollensokken-opmerking?

Ik heb het recht op een voortzetting van de cultuur die hiet op dit piepkleine stukje aarde met veel bloed en tranen is opgebouwd. Als daar, door invloeden van buitenaf gevaar in komt, dan heb ik het VOLSTE RECHT om daar een halt aan toe te roepen. Wat jij voorstelt is dat ik culturele genocide over mijn kant moet laten gaan. Daar kan ik uiteindelijk alleen maar tegenover stellen dat als het niet op wettelijke wijze kan, ik het op het moment dat er geen weg terug meer blijkt die zelfbescherming gewapenderhand ga bepleiten.

 
At 12:03 Evelyne said...

Simplistische oplossing voor complex probleem is nooit goed. Sociale zekerheid bewijst zijn nut, alleen niet in migratiekwesties. Vandaar dat Ron Pauls voorstel om illegalen niet langer van de welvaartsstaat te laten genieten zo goed is. En als we dat doortrekken kunnen we ook de nieuwe inwijkelingen uit het systeem zetten, zodat enkel de productieven naar hier komen. Voor autochtonen verandert er dan niets.

 
At 16:57 Joris Verdonk said...

@ Evelyne

Er is een gigantisch verschil tussen de omgang met 'illegalen' en met 'allochtonen'. Je kan toch moeilijk van de tweede groep verwachten dat ze wel bijdragen tot het systeem, maar er zelf geen vruchten van kunnen plukken? Van de 1ste groep kan je zeggen dat zij niet eens bijdragen, en dus ook niets terug kunnen eisen, maar je kijk op de tweede groep vind ik libertariërs onwaardig. Zo maak je van hen cijnsslaven en tweederangsburgers.

 
At 20:50 Anoniem said...

De verzorgingsstaat verdwijnt pas als we bereid zijn een blond debieltje dood te spuiten. Dat is geen 'grote overheid', net zo min als het opsluiten van een dief 'grote overheid' is. Allebei beschermt de eigendom, de basis van de vrijheid.

 

Een reactie posten