For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Europe is yet another God that failed

Last Spring, the EU celebrated its 50th anniversary. The European Union was established on March 25, 1957, when its six founding states -- Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg -- signed the Treaty of Rome. They solemnly declared that they would aim for "an ever closer union." As a first step towards the goal of political unification the six states decided to integrate their economies. They have meanwhile been joined by 21 other European countries, and numerous others still in the waiting line. A new quango has been established this year, the Euro-Mediterranean Union, with the aim of uniting all EU, Middle Eastern and North African countries under one umbrella structure -- let us say just another super-bureaucracy. Notable figures like the liberal EU Commissioner Louis Michel from Belgium have already declared their intent to enlarge the EU beyond the Urals, Central Asia, the Arabian peninsula and, of course, the Sahara. And they are just warming-up.

Economic activities, however, cannot result in achieving a predetermined political goal without strict economic controls and centralist planning. The controlling and planning body of the EU is the European Commission, based in Brussels. The commissioners are not elected and are accountable to no one. This deliberate democratic deficit was built in as a structural feature of the EU. An unelected and unaccountable structure makes it easier to impose centrally driven change on a society. Some of the EU's founding fathers claimed that political unification was needed to prevent European nations from going to war again. Others, such as Paul-Henri Spaak, the Belgian foreign minister who authored the Rome treaty, dreamed of a European super-state. He hoped that such a state might one day become as powerful as the United States. Robert Rothschild recalled later how Mr. Spaak told him in 1957: "I think we have re-established the Roman Empire without a single shot being fired."

Washington foolishly supported the European unification project. It failed to see that democratization and decentralization are far more likely to preserve peace than unification and centralization. Washington also thought that without the gradual obliteration of the former European nation-states the Europeans were bound to wage war on each other again. America became the EU's midwife. "Without the Americans we would not have gotten anywhere," Mr. Rothschild acknowledged. Empires, however, are carnivorous monsters. They have to keep growing in order to avoid unravelling. Hence, they inevitably grow ever more totalitarian and expansionist. The EU is interfering more and more in the daily lives of its subjects. At the same time, its territory continues to expand, from the original six members to the present 27. By definition, there is no end to this process. The Leviathan has to be fed.

With the accession of Romania and Bulgaria on January 1st last year, the EU's territory has reached the outer boundaries of the European continent. Since the European Empire by definition has to expand, it has to move into Asia and Africa. The preparation for this crossing of the Rubicon -- in this case the crossing of the Strait of Gibraltar and the Bosphorus -- has been going on for years. The European-Mediterranean ("Euro-Med") partnership between the EU, Morocco, Algeria, Tunisia and Libya was established specifically to promote the economic, cultural and political integration of the EU and these Muslim countries. The Brussels bureaucrats embrace Islam because they want the EU to expand into the Muslim east and south. They think that eventually North Africa will become part of Europe, but many ordinary Europeans fear that Europe is on its way to becoming “Eurabia”, or even worse, a colony of pan-Arabia.

The problem for the Brussels establishment is that the present institutional framework of the EU is not adapted to the rapid expansion which the EU has experienced since the fall of the Iron Curtain in the late 1980s. To cope with expansion, the EU establishment produced the so-called "European Constitution," a bloated 70,000-word document full of politically correct phrases and carefully omitting any reference to Europe's Christian heritage and its cultural tradition. It expands the powers of the Brussels Eurocracy and limits the national sovereignty of the member states, just as much as all other Europeanist treaties. Referendum results are always discarded because Euro-integrationists know their history. The empire will collapse if it cannot expand. They are now looking for yet another binding institutional framework, which shall not be put before the electorate. Empires cannot be democracies -- let alone free societies.

Dit artikel is een herwerkte en geüpdatet versie van het oudere opiniestuk "Eurocrat Empire Building" van Paul Beliën dat oorspronkelijk in 2007 bij het Hudson Institute uitgegeven werd.

Meer teksten van hem op www.hudson-institute-newyork.org.

7 Reacties:

At 14:47 Margot said...

Blijft leuk zeker, Europa bashen?

 
At 16:00 Joris Verdonk said...

Inderdaad, Margot. Groot gelijk heeft Vincent trouwens. De EU is een schande. Zonder hier in conspiracy theories te willen vervallen, ook het volgende ideetje nog eens lanceren.

De kredietkrisis, waarvan steeds meer het vermoeden bestaat dat die met opzet gecreëerd is, is weer een verdere stap op de weg naar méér Europa. Het nationaliseren en "steunen" van banken en verzekeraars in alle landen van Europa is de zoveelste klap in het gezicht van de burgers, die met de dag hun nationalistische gevoelens gedwongen zien te laten wegkwijnen.

Dit ondanks een krachtig "nee" van Franse, Ierse en Nederlandse burgers tegen de Europese Grondwet van de Superstaat. Eén leger, éen president, éen minister van Buitenlandse Zaken, éen economisch "machts" blok. Koste wat het kost.

Aldus onstaat een illegaal, steeds meer gecentraliseerde "Geldmacht", zonder enig publiek mandaat. Het trekt de macht naar zich toe door gebruik te maken van woekerrentes, monopolistisch kapitalisme en het industriele militaire complex. De bron van alle macht in de 21ste eeuw is natuurlijk geld en aan de bron staat de rente oftewel het uitgeven van geld als rente dragende schuld. Sinds de 80-er jaren zijn banken over elkaar heengevallen om maar steeds meer geld uit te lenen. De centrale banken droegen meer dan hun steentje bij. Nu er problemen zijn, wordt ons verteld, dat het geld ineens schaars is. Waarom is het schaars? Omdat dezelfde instituten, die het eerst zo graag uitleenden, het nu niet langer doen. Is dat wel zo logisch? Wat nog onlogischer is, is dat diezelfde instituten nu de hand ophouden of genationaliseerd worden en de burger in de kou laten staan. Hierdoor wordt de middenklasse (met opzet) het hardst geraakt, waardoor hun economische en politieke basis verder afneemt. Zo wordt slavernij en het "lijfeigenschap" van de Superstaat langzaam maar zeker tot een werkelijkheid.

Het kapitalisme bestaat in twee vormen, in de grondvorm als privaat bezit en ondernemerschap, met vrij verkeer van diensten en goederen en als Super Kapitalisme, wat een hoog geconcentreerd financieel kapitalisme inhoudt. Dit Super Kapitalisme (Aasgier Kapitalisme is een beter woord) is een antithesis van de grondvorm en is uiteindelijk anti-kapitalistisch, of wel communitarianistisch. Er kan geen concentratie van Geld en Macht op een dergelijke schaal bestaan, zonder dat dit de vrijheid belemmert van de burger, het individu en het vrije ondernemerschap.

Communitarianisme is slechts een kleine stap verwijdert van het communisme! Marx en Engels draaien zich met genoegen om in hun graf.

 
At 16:13 Evelyne said...

We weten dat allemaal al langer hoor Joris, Jean Monnet, de belangrijkste van de zogenaamde 'stichters' van de EU schreef in een brief aan een vriend op gedateerd 30 april 1952 al het volgende. Duidelijker kan echt niet.

"De Europese landen moeten geleid worden naar een Europese Superstaat, zonder dat de burgers precies begrijpen, wat er gebeurt. Dit kan bereikt worden in opeen volgende stappen, waarbij elke stap vermomt wordt als een economisch doel, maar wat uiteindelijk en onomkeerbaar zal leiden tot een Europese federatie."

 
At 17:10 Anoniem said...

De "communitarians" willen gewoon een post-moderne, post-demokratische feodale staat inrichten, die geleid wordt door een handvol machtige mensen met alle burgers werkend als boeren. Om dit te bewerkstelligen moeten ze de middenklasse vernietigen, en ook de soevereiniteit van de individuele landen. Kan iemand ontkennen, dat ze aardig op koers liggen, zeker als je de huidige kredietcrisis mede in beschouwing neemt?

 
At 18:56 Mark Peeters said...

Interessante reacties eigenlijk.

De EU is inderdaad een zeer groot onderdeel van de "New World Order" en de zo gehete "sustainable development" beweging. Het hoofddoel van de Federale Europese Staat in wording, is absolute sociale, persoonlijke en economische controle in een collectivistische en corporatistische samenleving. De filosofie achter de EU is een vreemde mix van Kapitalisme en Communisme. Het is een vorm van pre-Tweede Wereldoorlog Euro Marxisme dat zijn dogma o.m. te danken heeft aan de Italiaanse Marxistische filosoof Antonio Gramsci. Wat het dichtst bij de ideologie komt, dat door de EU gepraktiseerd wordt, is "Communitarianisme" of wat Tony Blair de "Third Way" noemde.

 
At 19:31 Pistol Pete said...

Ik maak me hier ook wel zorgen over, Sarkozy heeft aangegeven dat hij een economische Europese regering wil, met eigen belastingheffing, mogelijkheid tot het uitgeven van schuldpapier, dat soort dingen.

Volgens de Shock-doctrine van Naomi Klein maken machthebbers in tijden van crisis misbruik van de situatie om veranderingen door te voeren, ik ben bang dat dit ook gaat gebeuren in Europa als de crisis zich verder verdiept.

In de VS hebben de staten relatief veel macht en de federatie weinig. Maar de macht die de federatie heeft wordt ook volledig en totaal ingezet om de machthebbers te verrijken.

In Europa is de situatie tot nu toe omgedraaid, de EU heeft relatief veel invloed, behalve op het financiele systeem en defensie. Dat gaat ongetwijfeld de komende jaren veranderen, er zal veel meer economische macht naar Brussel vloeien, waardoor de EU veel meer een eenheidsstaat zal worden als de VS.

Gecentraliseerde macht is in wezen strijdig met het concurrentie-principe, waarbij de macht in evenwicht blijft. Vanuit een politiek oogpunt blijft er echter wel wat te zeggen voor een centrale macht, tijdens crisis bijvoorbeeld. (oorlog, economische ellende). Aan de andere kant zijn centrale machten vaak ook de oorzaak van de ellende. Zonder een federale Amerikaanse macht zouden de Amerikanen niet in Irak zitten en zou er geen krediet-crisis zijn. (althans niet VS-breed)

 
At 21:02 Anoniem said...

Uitbreiden is goed! Dat is de enige kans die we hebben om de politieke éénmaking tegen te houden. Met landen als Turkey, Morocco en Algeria erbij kan er van politieke unie geen sprake meer zijn!

 

Een reactie posten