For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Liberalen uit vijf werelddelen strijken neer in Kiev

Tussen 4 en 7 december 2008 hield IFLRY, de jongerenorganisatie van de Liberale Internationale, een congres in Kiev. Meer dan 180 activisten van de vijf werelddelen namen deel aan deze internationale bijeenkomst en aan de twee parallelle evenementen: een seminarie over jongerenactivisme en mediatechnieken in de Nationale Universiteit van Oekraïene, en een workshop over de toestand in de laatste dictatuur van Europa, Wit-Rusland. Naast de algemene administratieve en academische zittingen, werden we ook nog vergast op speeches van Aloys Rigaut, de Belgische voorzitter van LYMEC, David Hardt, de voorzitter van de “Young Democrats of America”, Paola Silva, de Colombiaanse voorzitster van IFLRY, Oleg Kozlovsky, de leider van de Russische oppositiebeweging Oborona, Matyas Eorsi, de Hongaarse fractievoorzitter van de ELDR in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, en Kristiina Ojuland, de vice-voorzitster van de ELDR en de gewezen minister van buitenlandse zaken van Estland. Tevens stond er in Kiev ook nog een paneldiscussie op het programma rond het recht op zelfbeschikking en secessie met sprekers van Jong VLD, de “Juventut Nacionalista de Catalunya” en de "Jeunes du Bloc Québecois”.

Naar aloude traditie was dit congres ook de uitgelezen kans voor het LVSV om haar ideologisch-liberale stempel op het geheel te drukken, en dat gebeurde dan ook. De resoluties tegen Vladimir Poetin en de vermeende mensenrechtenschendingen van de Verenigde Staten werden afgeketst wegens inbreuken op de nationale soevereiniteit van die landen, de Kongo-resolutie die de EU oproept om militair in te grijpen in het gebied van de Grote Meren werd gesteund, en de resolutie over de financiële crisis werd door ons en andere libertarische groepen dermate geamendeerd dat het resultaat gewoonweg schitterend is. IFLRY erkent de monetaire grondslagen van de crisis, kant zich tegen elke vorm van bail-out, stelt dat het vrijemarktliberalisme moet zegevieren, verdedigt de idee van minder regulering en maakt komaf met de verschillende voorliggende “New Deal”-achtige lapmiddelen. IFLRY is minder professioneel dan LYMEC, dat moet ik na dit bewuste weekend wel gerieflijk toegeven, maar net daardoor is de impact van goed draaiende libertarische en klassiek-liberale lidorganisaties er ook zoveel groter. Volgende afspraak binnen zes maanden in Beirut, en dat zal de eerste keer zijn dat de Liberale Internationale afzakt naar het Midden-Oosten. Laat ons hopen dat we ook daar op termijn het verschil kunnen maken.

Dit verslag verscheen ook in het LVSV-magazine Blauwdruk.

Meer over dit internationaal liberaal congres op www.umsobor.org.

5 Reacties:

At 22:16 Vincent De Roeck said...

De Britse minister van binnenlandse zaken, Jacqui Smith, kan met de lancering van een plan om prostitutie verder aan banden te leggen ook niet meteen op de sympathie van ons - jonge liberalen - rekenen. Smith wou voortaan immers ook de personen strafrechterlijk gaan vervolgen die gebruik maken van prostitutiediensten. Als liberalen kunnen we zoiets zeker niet tolereren. Prostitutie kan voor sommigen moreel best verwerpelijk zijn, maar dat neemt niet weg dat men de vrije keuzes van de aanbieders en klanten moet respecteren. Zij doen immers geen vlieg kwaad.

 
At 11:22 Johan Terwilghen said...

@ Vincent De Roeck

Even een verduidelijking. Ik dacht dat het in het VK een maatregel tegen onvrijwillige prostitutie betrof, en geen algemeen verbod van hoererij. Enkel klanten die gebruik zouden maken van een tot prostitutie gedwongen persoon zouden strafrechtelijk vervolgd worden. En ook de onwetende klanten van dat soort hoeren. Niet dat dit iets wezenlijks aan uw betoog verandert, maar gewoon even nuanceren.

 
At 12:06 Joris Verdonk said...

Men kan nu al uitgeleverd worden voor misdaden die in uw land niet eens strafbaar zijn naar landen waar u nooit geweest bent. En nu kan men al vervolgd worden voor seks gehad te hebben met iemand waarvan men niet wist dat ze tot prostitutie gedwongen werd. Rechtsstaat in Europa, RIP.

 
At 16:57 Anoniem said...

Rechtsstaat in Europa? Is al lang een intrieste grap...

 
At 21:01 Anoniem said...

Verdacht veel blanken op uw foto om uit "vijf werelddelen" te komen ;-)

 

Een reactie posten