For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Europees mededingingsbeleid onder vuur

Groot was de schok in de media toen de Europese Commissie vorige week plots besliste om een onderzoek op te starten rond de aangekondigde fusie van Lufthansa en Brussels Airlines. De fusie van de twee luchtvaartmaatschappijen zou volgens Europa tot een monopoliesituatie op enkele vluchtroutes kunnen leiden. Het gaat om drie routes tussen België en Duitsland en via Lufthansa-dochter Swiss International Airlines om één vluchtroute tussen België en Zwitserland. De aankondiging van de Europese Commissie kwam ditmaal als een donderslag bij heldere hemel en verbaasde menig analist. Alle betrokkenen mogen er dan wel van uitgaan dat de Europese Commissie de fusie niet zal tegenhouden, toch geloof ik dat Europa beide partijen misschien wel bijkomende fusievoorwaarden zal gaan opleggen. In dat kader denk ik aan het verplicht verkopen van luchthavenslots aan concurrenten en aan het verminderen van de vliegfrequentie op de vier bewuste routes, of zelfs aan het volledig opdoeken ervan. Ook pure pestmaatregelen zoals de toestemming om de betwiste routes te mogen houden in ruil voor het opgeven van andere - vaak lucratieve - vliegroutes sluit ik nog niet uit in deze affaire.

Maar of beide partijen ook na een beslissing in die richting van de Europese Commissie aan de deal zullen vasthouden, is nog maar de vraag. Brussels Airlines is vandaag dan wel een mooie bruid voor Lufthansa omdat ze veelal complementaire markten bedient en het netwerk van Lufthansa kan verfraaien, maar de synergiemogelijkheden hangen grotendeels net af van de gewraakte vluchtroutes. De “feeder”-vluchten tussen de hubs van beide maatschappijen zijn immers cruciaal voor een succesvolle fusie van de vliegoperaties van beide maatschappijen. En laat het dus net die vluchtroutes zijn waarop het EC-onderzoek zich gaat toespitsen. Het is dus helemaal niet uitgesloten dat deze nieuwe EU-bemoeienis uiteindelijk zal uitdraaien op het afspringen van de fusiedeal. En aangezien we voor een nieuwe luchtvaartcrisis staan en het voor kleinere maatschappijen als Brussels Airlines bijster moeilijk wordt om de komende maanden het hoofd boven het water te houden, is een fusie met een grote partner dan ook echt wel een must.

Het blijft mij als fan van de Oostenrijkse school in de economie met verstomming slaan dat de Europese Unie blijft vasthouden aan het statische anti-monopoliedogma van neo-klassieke economen. Perfecte concurrentie is hun credo maar dat afdwingen zonder de markt vrij te laten werken is gewoon onmogelijk. Daarenboven berokkenen anti-monopoliewetten doorgaans meer schade aan de betrokken bedrijven dan dat ze “de gemeenschap” dienen. Op mijn website vinden de geïnteresseerden onder jullie trouwens een recente uiteenzetting terug over de illusie van monopoliebestrijding en de antwoorden van de Oostenrijkse school op het concurrentievraagstuk. Marktevenwichten en marktprijzen zijn het gevolg van de interactie tussen consumenten die een goed of dienst wensen en producenten die deze goederen of diensten willen aanbieden. Consumptie is geen vaststaand gegeven en ondernemers zijn steeds op zoek naar nieuwe marktopportuniteiten. Daar enkel het besteedbare budget vaststaat, treden alle producten dus eigenlijk permanent met alle andere producten in concurrentie. Hierdoor is de prijs die een consument betaalt altijd de marginale marktprijs.

Het geval-Brussels Airlines bewijst ook mooi de absurditeit van de neo-klassieke leer. Eerst en vooral houdt men er een primitief statisch model op na alsof de frequentie van de vliegroutes een vast gegeven is. Luchthavens zijn onafhankelijke bedrijven die zelf de frequentie kunnen verminderen en de slots herverdelen als er meer gegadigden zouden zijn. Verder is er ook geen enkele aanwijzing dat de vliegtickets op de vier gewraakte routes duurder zijn dan de “marktprijs”. En dan nog: wat is hier überhaupt de marktprijs? Tenslotte sukkelt de neo-klassieke leer weer met het afbakenen van de relevante markt. Tussen Brussel en Frankfurt rijden hogesnelheidstreinen en zowel Frankfurt (Hahn) als Brussel (Charleroi) hebben secundaire luchthavens die niet geraakt worden door deze fusie. Ook kan men dagelijks honderd maal via tientallen verschillende maatschappijen tussen beide luchthavens vliegen als men bereid is één of meerdere tussenstops te maken. En ook de auto is voor dit soort korte afstanden nog steeds een waardig alternatief. Enkel de markt kan de consumenten de beste prijzen en de beste diensten leveren. De overheid moet zich met dit proces dan ook niet moeien.

Dit commentaar verscheen ook op de metablog In Flanders Fields.

Meer over deze fusieplannen op www.luchtvaartnieuws.nl.

12 Reacties:

At 22:32 Vincent De Roeck said...

Losse gedachten over Europa en de VS
Een blogpost van mij op In Flanders Fields

In het laatste nummer van "Volksbelang", het maandblad van het "Liberaal Vlaams Verbond" (LVV), wijdt redacteur Bert Cornelis een pagina aan het nieuwste boekje van Guy Verhofstadt onder de titel "crisis is een kans voor Europa". Een walgelijke manier van werken als je het mij vraagt. Andermaal maken Eurofielen dus misbruik van situaties om hun politiek project aan de burgers te slijten. En het wordt pas helemaal gênant als men het bewuste boek van Verhofstadt "Een new age of empires" gaat lezen. De kern van het boek is immers het volgende: Europa moet opnieuw een imperium worden!

Een stelling liberalen onwaardig. Ik meen mij te herinneren dat imperia de Europese geschiedenis gedomineerd hebben tot en met de Tweede Wereldoorlog van vorige eeuw, en dat het toen juist liberalen waren die (terecht) mee de ontmanteling van deze imperia geëist en verkregen hebben. Imperia en vrije samenlevingen zijn immers elkaars tegenpolen. Imperia hebben doorheen de geschiedenis steeds de welvaart van de kleinere florerende staatjes teniet gedaan. Eurofielen pretenderen 'progressief' te zijn, maar willen eigenlijk gewoon de geschiedenis terugdraaien. Van fascisten kunnen we zo'n heropleving van het imperialisme eventueel nog begrijpen, maar van liberalen zeker niet. Met dit boek weten we dus ook meteen aan welke kant van het debat Guy Verhofstadt zich in de aanloop van juni gepositioneerd heeft. Maar ja, er bestaat natuurlijk een verschoningsgrond voor onze ex-premier. Het is immers al lange tijd geweten dat ideologische consistentie en Europa niet samengaan...

Nu Libertas al in zes landen partijafdelingen operationeel heeft en ook in landen zoals Polen en Groot-Brittannië samenwerkingsverbanden in de pijplijn hebben zitten, en UKIP-voorzitter Paul Nuttall mij vorige week op café toevertrouwde dat UKIP op 20 EP-zetels mikt in juni (nu hebben ze er negen), lijkt de mogelijkheid tot Eurosceptische frontvorming in het Europees Parlement na juni plots reëel. Ook Lijst Dedecker zou trouwens in gesprek zijn met Libertas om na juni eventueel te gaan samenwerken. Verder hebben ook de Tories hun plannen voor een eigen fractie nog steeds niet opgeborgen.

Elk initiatief afzonderlijk zal waarschijnlijk onvoldoende zetels hebben om te kunnen bestaan, maar een fusie van deze drie initiatieven zou volgens analisten tot de derde grootste fractie in het EP kunnen leiden. Temeer omdat de verwachte UKIP-zetelwinst niet ten koste van de Tories dan wel van de LibDems en Labour zou gaan, en omdat de verschillende initiatieven allemaal op andere EU-landen mikken. Deze week eiste de EVP - die deze ontwikkelingen terecht vreest - van de Tories dan ook duidelijkheid over hun toekomstige samenwerking. Hopelijk houdt David Cameron vast aan zijn beloften en laat hij zich niet door de Eurocratie inpakken. Geen tweede John Major aub!

Idem trouwens voor de recente beloften van David Cameron dat hij het Verdrag van Lissabon ook na ratificatie nog aan het volk per referendum zal voorleggen eens hij premier is. Hopelijk maakt hij ook die belofte nog waar. De laatste peilingen in het VK geven immers 70-80% tegenstemmers aan. Het anti-Lissabonkamp kreeg afgelopen week ook uit onverwachte hoek steun. De zoon van Claus von Stauffenberg, de militair die een aanslag op Adolf Hitler pleegde en wiens verhaal momenteel in de bioscoop verteld wordt in de film "Valkyrie", heeft zich immers tegen het Verdrag van Lissabon uitgesproken. Ik weet uit de Bert Anciaux-sage dat we met vergelijkingen moeten oppassen maar deze lijkt me nog wel opportuun. Het verzet van Claus von Stauffenberg tegen Hitler kan gelijkgesteld worden met het verzet vandaag tegen het Verdrag van Lissabon. Zowel Hitler als Lissabon willen Europa immers verenigen onder een totalitair bestel en dat zonder instemming van de burgers.

In de Verenigde Staten kan Barack Obama zijn eerste mislukking al verwerken. Hij had gehoopt dat zijn Keynesiaans stimulusplan voor de Amerikaanse economie ook door de Republikeinen in het Congres goedgekeurd zou worden. Quod non dus. De Republikeinen hebben enerzijds met hun nieuwe zwarte partijleider voor een meer divers imago gekozen maar anderzijds hebben ze opnieuw de principes van vrije markt en minimale overheid omarmd. NPR noemde dit plan van Obama trouwens de eerste “real world test” voor de theorie van John Maynard Keynes. Na een decennium van neo-conservatisme op buitenlands en compassieconservatisme op binnenlands vlak lijkt de GOP terug meer de oude Reaganeske koers te varen. En dat is maar goed ook. Hopelijk wordt de GOP binnen enkele jaren zo terug de objectieve bondgenoot voor liberalen en libertariërs in de VS.

Het is tevens aangenaam om horen dat zelfs enkele banken in de VS het bail-outgeld van Barack Obama gewoon weigeren. Zij vrezen dat de Amerikaanse overheid met dit geld macht en invloed koopt in de financiële wereld en zij vrezen dat deze overheidsbemoeienis op termijn contraproductief zal werken. Vandaar dat zij hun problemen liever zelf het hoofd bieden, onafhankelijk van Washington.

Gewezen topman van de beursautoriteit van de Kaaimaneilanden Richard Rahn is al enkele jaren als “senior fellow” verbonden aan het “Cato Institute”. Hij wijdde deze week een tekst in “The Washington Times” aan het optimale overheidsbeslag. Volgens hem boekt een overheid met 25% beslag de beste resultaten. Hoe hij dit percentage berekend heeft, weet ik niet, maar de credentials van deze topper verplichten mij toch hem het voordeel van de twijfel te gunnen.

En voor de geïnteresseerden heb ik ook nog een speciaal evenement met deze Richard Rahn in petto. Op 2 maart wordt Rahn in het Europees Parlement te Brussel ontvangen door de “Right Approach Group” van Benjamin Harnwell en Europarlementslid Nirj Deva. Benjamin Harnwell is de gewezen adviseur van de Sri Lankese premier en een libertariër van het zuiverste water. Hij blogt sinds deze week voor het Britse “Adam Smith Institute” en is samen met mij momenteel bezig met de oprichting van een “Mises Circle” in het Europees Parlement. Deze cirkel zal maandelijks een libertarisch seminarie organiseren in het Europees Parlement voor de EP-leden en hun medewerkers. Fondsen en steun onder de MEP’s werden al gevonden. Op 18 februari a.s. zal onze eerste bijeenkomst plaatsvinden. Via deze “Mises Circle” kan ik enkelen onder jullie ook toegangspassen voor de lezing van Richard Rahn bezorgen. Laat het mij maar weten moesten jullie daarin geïnteresseerd zijn.

 
At 22:33 Anoniem said...

Hij heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door de FASCIST Francis Parker Yockey(1917-1960) en zijn befaamde boek IMPERIUM.

 
At 22:33 Anoniem said...

Een andere FASCIST waar hij misschien zijn mosterd heeft gehaald is Julius Evola en zijn bekommernis om "The road to the new European imperium."

Dit hier komt uit zijn boek "Revolt Against the Modern World" - "FORM AND PRESUPPOSITIONS OF A UNITED EUROPE":

"Whilst nationalism always results in fragmentation, the coming imperium must lead to a unitary order of solidarity."

 
At 23:27 Geert Van Nauwelaerts said...

Glasheldere tekst. Terechte kanttekeningen bij een EU-gebruik dat normaliter maar op weinig kritiek stuit in de samenleving.

 
At 07:25 Andreas said...

Moeilijk thema zo vroeg in de ochtend :-(
Interessante kijk op de zaak wel. Ik dacht nochtans dat mededingingsrecht een wezenlijk onderdeel van een markteconomie was en dat ook liberalen daarachter stonden.

 
At 18:50 Maurits said...

Vincent,

Net nog met een Britse collega-stagair gesproken hier in het Europees Parlement en Cameron heeft al lang zijn staart ingetrokken wat betreft het verlaten van de EVP-ED. Meer dan wat lip-service was die belofte dan ook niet.

Vanop de site van Libertas:

Voor België zoekt Libertas:
- prominente kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement in juni 2009
- ondersteuning bij de organisatie van en communicatie over de Libertas verkiezingscampagne in België

Waag je kans als prominent Belgisch intellectueel zou ik zeggen:)

 
At 23:29 Traveller said...

De route Brussel-Genève wordt ook zeer goed bediend door Easy Jet. Waar is dan het monopolie?
Dit lijkt me eerder een coulissen gevecht tussen Air France/KLM en Lufthansa.

 
At 23:32 Vincent De Roeck said...

@ Maurits

Ik werk sinds maandag voor Jens-Peter Bonde op het hoofdgebouw van Libertas in Brussel. Een Belgische lijst zit nog niet meteen in de pijplijn voor juni 2009. Maar de toekomst binnen die beweging is mooi. Ik wist al van die aankondiging want heb ze trouwens zelf op de website vertaald ;-)

@ Traveller

Volgens mij gaat het eigenlijk om de vluchtroute Brussel-Zurich en niet om Brussel-Genève. Verder dacht ik aan Brussel-Frankfurt en Brussel-Munchen. Maar wat de derde Duitse is weet ik niet. Misschien Brussel-Hamburg. Ik vind trouwens nergens de officiële lijst van gewraakte vliegroutes.

 
At 12:24 MCC said...

Er zijn (minstens) 4 argumenten tegen dit soort EU onzin:

1) We leven in een vrije wereld, niet in de USSR.
2) De fusie zal tot kostenvoordelen lijden, wat indirect iedereen in de economie tegoed komt.
3) Er is concurentie van andere sectoren zolas de auto, de boot en de trein.
4) Bedrijfseconomisch zie je dat bedrijven steeds meer afsplitsen en zich gaan toeleggen op 1 specifieke taak. Als er meerdere bedrijven zijn die 1 en dezelfde taak doen is het logisch dat ze samen willen werken (vanwege bijvoorbeeld de kostenvoordelen).

Kroes ziet dat helaas niet zo. Jammer.

 
At 14:06 Johan said...

Dat die Belgen daar nog intrappen, nadat Sabena door die Zwitsers is afgemaakt.

 
At 14:06 Anoniem said...

EUROPA = FASCISTEN!

 
At 19:08 Anoniem said...

als er een monopolist IN absolute (handels) vrijheid tot stand komt : is
dat n tot standkoming van n (evenredige)vrijheid v. consumenten keuzes
die 100% vrij waren OM die de (inmiddels )monopolist te verkiezen boven anderen , in feite “stemmen” de consumenten zonder dwang n monoplist

wel dient die monopolist- altijd -”onderhevig te zijn” aan ONbeperkte wereldse algehele concurrentie , waar bv. importheffingen niet bestaan…

stel: bij een krokkettenbeurs stemt 100% v/d jury /consumenten op jouw kroket ,..jij hebt daar dan tijdelijk de monopolie -op succes in die beurs ..
,maar wordt die kroket “nationaal” n (monopolie)- succes , met hand- having vrije keuze consumenten ,..dan “mag het oppeens niet” v. overheid

n verzorgingstaat kan geen monopolie permiteren ,.n 100% vrije staat wel

 

Een reactie posten