For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Meer dan één derde van de PS-kandidaten is moslim

Een trouwe lezeres van deze blog zond mij zonet een overzicht van alle moslimkandidaten op de Brusselse lijst van de Parti Socialiste voor de regionale verkiezingen van juni 2009 met de vraag om deze informatie te verspreiden. Na verificatie van haar lijst via de officiële campagnewebsite van de Brusselse PS blijkt inderdaad dat de Brusselse PS overduidelijk inzet op de moslimstemmen in Brussel. Ook in het verleden was dat het geval. Ik hekelde de toenemende verweving van socialisme en islam/islamisme in Brussel al eerder op mijn blog. Maar vandaag kunnen we daar niet langer om heen. En of dit een goede dan wel een slechte zaak is, weet ik niet (ik ken bijna niemand van deze moslims persoonlijk en ook hun standpunten zijn mij onbekend) maar we mogen hier toch zeker wel vraagtekens bij beginnen plaatsen. Het zijn en blijven nu eenmaal socialisten en hun agenda is bekend...

Maar liefst 26 van de 72 effectieve PS-kandidaten voor de Brusselse regionale verkiezingen van juni zijn (aan hun naam te zien) moslims.
n° 3 : Emir Kir
n° 7 Fadila Laanan
n° 8 Mohammed Daïf
n° 10 Sfia Bouarfa
n° 13 Rachid Madrane
n° 19 Jamal Ikazban
n° 20 Fatiha Saïdi
n° 22 Nadia El Yousfi
n° 25 Mohammed Azzouzi
n° 27 Ahmed El Ktibi
n° 28 Souad Razzouk
n° 29 Emin Ozkara
n° 35 Abdallah Boustani
n° 42 Yasmina Nekhoul
n° 43 Mohamed Errazi
n° 45 Mohamed Lahlali
n° 47 Mounir Laarissi
n° 51 Ahmed Laaouej
n° 54 Myriem Amrani
n° 55 Ibrahim Dönmez
n° 57 Ahmed Ouartassi
n° 59 Ahmet Gjanaj
n° 61 Hava Ardiclik
n° 63 Abobakre Bouhjar
n° 67 Talbia Belhouari
Bij de opvolgers is het al iets minder opvallend: drie van de zestien.
n° 4 Mahammadi Chahid
n° 7 Karim Chetoui
n° 11 Sevket Temiz
Zelf ben ik niet zozeer met godsdienst of afkomst bezig. Ik ken persoonlijk immers te veel mensen die standvastig vrijheidslievend zijn ongeacht (of misschien zelfs ondanks...) hun religie of etniciteit, ook al maken zij doorgaans wel de absolute minderheid uit binnen hun gemeenschap. Maar het blijft wel typerend voor de verloedering van Brussel en de teloorgang van onze waarden. Brussel is altijd al een smeltkroes van culturen geweest en daaruit heeft zij doorheen de jaren zeker haar rijkdom en levendigheid geput, maar de recente tsunami-influx van (welvaarts)immigranten en de overlast die daarmee gepaard gaat, dient stilaan kordaat het hoofd geboden te worden. Ik pleit al jaren voor vrije immigratie, maar dan wel samen met het drastisch afbouwen van de sociale zekerheid en met het nauw betrekken van de autochtone bevolking in dat proces. En dit laatste zonder rekening te houden met politieke correctheid maar louter met hun grieven en angsten. Misschien was het zelfs nog Sean Gabb die dit in 2004 het best verwoordde:
I do not object if people want to come to this country to look for a new life. I do object if they want this at my expense - at my expense as a tax payer, and at the expense of the constitutional rights which are my birthright.
Dit commentaarstuk verscheen ook bij In Flanders Fields.

Meer over de islamisering van Brussel op www.faithfreedom.org.

24 Reacties:

At 18:10 Vincent De Roeck said...
Deze reactie is verwijderd door de auteur.  
At 18:11 Vincent De Roeck said...

Op de vlucht Bodrum-Brussel ontdekte ik in het inflightmagazine van Pegasus Airlines een verwijzing naar de ouderlijke ontvoeringen van kinderen.

http://inflandersfields.eu/2009/05/ouderlijke-ontvoeringen-schering-en.html

Jullie gedachten hierover?

 
At 21:38 Parmenides said...

Hopelijk leest ene L De Witte van een zeker CGKR dit niet.

 
At 21:38 Parmenides said...

Ik bedoelde J De Witte, maar ja, het gaat toch om dezelfde pot nat.

 
At 21:38 Steven said...

Lijkt me een vrij normale evolutie. Het 33 procent cijfer is vermoed ik nog lager dan het procentueel aandeel van de Brusselse bevolking. In Rotterdam heeft men al een moslim burgemeester en men verwacht dat rond 2011 - ja over 2 jaar - meer dan de helft van de bevolking allochtoon (al dan niet moslim zal zijn). Ik vermoed dat Brussel één van de volgende steden zal zijn. Ik meen mij te herinneren dat Brussel ook al een allochtone burgemeester gehad heeft, zij het een tijdelijke.

Dit mailtje circuleert trouwens reeds een tijdje op internet en ik heb het ook al een paar keer in mijn box gehad. Het feit dat dit choqueert bewijst dat mensen zich totaal niet bewust zijn van hetgeen hen te wachten staat.

Demography is destiny.

 
At 21:39 Duplo Duplex (op IFF) said...

@ Dhr. De Roeck

Denk er op 7 juni maar eens over na als u, tegen beter weten in, dan toch voor de Open VLD gaat stemmen.

Dat u pleit voor vrije immigratie, gekoppeld aan een drastische afbouw van de SZ, is pure oikofobie. De Westerse, in het bijzonder "onze", verworvenheden afbouwen ten behoeve van immigranten. Hoe laag kan een donkerblauwe egoïst vallen?

Bij deze volgt u duidelijk de lijn van de socialistische VLD, om de groenen en roden niet te noemen.

Ben nog altijd benieuwd naar uw mening omtrent de socialistische visie van Verhofstadt - smijten met geld - m.b.t. zijn visie over de oplossing om de crisis te bestrijden in Europa.

Misschien dat Libertas een uitweg biedt voor donkerblauwe liberalen als u maar kom me niet vertellen dat u, buiten het Vlaams Belang, op 7 juni een partij in bilziek kan vinden waar u zich "thuis" voelt.

Tenzij u even hard kan liegen als Verhofstadt.

 
At 21:45 Adhemar said...

Beseft u ten volle de logica van uw blogpost?

(1) Ten minste één luchtvaartmaatschappij beschrijft in haar voorwaarden een bepaalde regel.
(2) De enige zinnige uitleg voor die regel is dat die maatschappij waakzaam is tegenover een bepaald ongewenst fenomeen.
(3) Hieruit concludeert u dat het fenomeen kennelijk frequenter voorkomt dan algemeen aangenomen wordt.
(4) En dus roept u iedereen op waakzaam te zijn tegenover dat fenomeen.

Misschien heeft u wel gelijk: misschien komt (poging tot) ontvoering van minderjarigen door eigen ouders frequent voor. Ik ken daar geen cijfers over, ik heb er eigenlijk geen idee van hoe sporadisch of frequent dit gebeurt. Wetenschappelijke studies zouden dit moeten uitwijzen. Waarschijnlijk bestaan er al enkele.

Uw gedachtengang laat zich samenvatten als volgt: “Als één actor ergens waakzaam voor is, zou iedereen daar best waakzaam voor zijn”. Als we deze redenering doortrekken, moeten we ons allen wapenen tegen boze geesten, trollen, vampieren en andere ongeluksbrengen zodra er iemand rondom ons aan een dergelijk bijgelovig ritueel vasthoudt.

 
At 21:46 Thomas said...

Sorry, Adhemar, maar je mist volgens mij hier het punt van Vincent. Het gaat hier niet om een gewone maatregel, maar om een zeer strikt formalistisch iets. Iets dat geen enkele luchtvaartmaatschappij vrijwillig aan zijn passagiers zou opleggen. Het feit dat Pegasus dat doet, wijst volgens mij op een overheidsvereiste. En die overheidsvereiste wijst op een uniforme maatregel die normaliter enkel maar uitgevaardigd zou worden als het om een frequent probleem gaat. Indirect is zo'n verwijzing dus een indicatie voor de frequentie van de bestreden situatie, i.e. ouderlijke ontvoeringen van hun kinderen. Misschien had Vincent inderdaad beter gewoon de scan gepubliceerd en zich zelf van elk commentaar onthouden, maar ja, zoiets oogst natuurlijk ook kritiek op een blog als deze...

 
At 21:46 Anoniem said...

Ik denk dat Vincent, Mr. Business Class, zich op zo'n krap chartervluchtje duidelijk zwaar geërgerd heeft als hij al die kleine lettertjes van de vervoersvoorwaarden is beginnen lezen ;-)

 
At 21:46 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Vincent

1) Die tekst is cryptisch. Het is niet duidelijk of het hier alle vluchten betreft, of enkel deze tussen Turkije en Cyprus. Ik vermoed dat het enkel gaat om dit laatste wegens 'speciale' omstandigheden waar ik geen weet van heb. Het is alleszins moeilijk voorstelbaar dat alle kinderen op alle vluchten een getuigschrift van een 'afwezige' ouder zouden moeten kunnen voorleggen.

2) Het feit dat een anoniemeling u ziet als "Mr Business Class" is opmerkelijk. Een positive interpretatie zou zijn dat het gaat om een verwijzing naar 'kwaliteit', t.t.z. uw manier van schrijven en/of de diversiteit van uw onderwerpen. Onder een negatieve interpretatie zou het kunnen te maken hebben met afgunst en/of aangekeekte 'klassenstrijd' (in het naief-links onderwijs en media).

 
At 21:46 Traveller said...

@ Vincent

Zeer goed opgemerkt. In Bulgarije is het zelfs een officiële vereiste aan de grens bij ouders waarvan de ene Bulgaars en de andere bvb Belgisch is. Er moet een door een notaris geauthenticeerde brief bij zijn of het kind gaat niet over de grens. Dit is een Bulgaarse maatregel.

 
At 21:47 Geert Van Nauwelaerts said...

Het ware vraagstuk is hier dus het volgende:

1) Is die vereiste van een notarieel akkoord een idee van de overheid of van de luchtvaartmaatschappij in kwestie? (Het gaat wel degelijk om alle internationale vluchten, Cyprus heeft enkel te maken met het eerste deel, nl. dat kinderen om tussen Turkije en Cyprus te mogen reizen altijd parentale toestemming moeten hebben.)

2) Zo ja, waarop is deze maatregel gestoeld? En waarom grijpt men naar zo'n ultra-strikte maatregel? Klopt het m.a.w. dus dat de ontvoeringen van kinderen door hun eigen ouders vaker gebeuren dan wij (of ik) dachten?

3) Indien het aantal ontvoeringen laag zou zijn (ik heb nog geen statistieken in dat verband gezien) is de Turkse staat helemaal knettergek want dan maakt ze het reizen van haar burgers moeilijker (én duurder, gezien de notariskosten) zonder daar een echte zwaarwichtige reden voor te hebben.

 
At 21:47 Adhemar said...

Thomas,

Of Pegasus nu op eigen houtje handelde, of een zich in deze houdt aan een richtlijn of wet, doet weinig af van mijn kritiek.

Het feit dat er een regel bestaat, wijst er op dat ooit ergens iemand (bij Pegusus of de overheid) een al-dan-niet-reëel probleem percipieerde, en er al-dan-niet-terecht van mening was dat het invoeren van die regel het probleem zou aanpakken, en dat zulks een groter voordeel zou opleveren dan de eventuele nadelen en kosten van die regel.

Het is best mogelijk, maar niet zeker, dat het probleem reëel was en is; en het is best mogelijk, maar hoegenaamd niet zeker, dat de regel het probleem indijkt. Libertariërs als Vincent zijn overigens vaak de eersten om er ons op te wijzen dat regelgeving zich niet altijd met de echte problemen bezig houdt, niet altijd effectief is, en vaak nadelen en kosten met zich meebrengt.

Mijn punt: laat ons vanuit de realiteit bekijken of het probleem reëel is, en of de regelgeving voldoet. Misschien moeten we inderdaad waakzamer zijn. Misschien moet de regel nóg strenger. Misschien is ze streng genoeg, maar wordt ze onvoldoende opgevolgd. Maar misschien kan ze best wat afgezwakt worden, of mogelijks zelfs volledig afgeschaft.

Let wel: vanuit de realiteit. Enkel uit het feit dat de regel vandaag in voege is (ongeacht of het nu enkel bij Pegasus geldt, of vanuit de overheid opgelegd is), kan men maar bitter weinig concluderen.

 
At 21:47 Vincent De Roeck said...

@ Adhemar

Je hebt zeker enkele punten. Je kan a.h.v. deze vervoersvoorwaarden inderdaad niet weten of de praktijk van ouderlijke ontvoeringen courant is. Wel neigt de vermelding in mijn ogen in die richting. Verder kan je inderdaad niet helemaal afgaan van de inherente noodzaak van zo'n maatregel als die overheidsgebonden is. Overheden maken inderdaad voortdurend fouten, zeker als het op efficiëntie en regulatiekosten aankomt, zoals hier het geval is.

@ Thomas

Ik was een beetje geschrokken toen ik dat las in het inflightmagazine en had misschien inderdaad beter gewoon de scan gepubliceerd zonder de niet al te samenhangende duiding van mijzelf.

@ Anonieme

Ik ergerde mij niet zozeer aan het latente gebrek aan beenruimte dan wel aan het feit dat de krantenwinkel op de luchthaven van Bodrum tegen mijn vlucht al gesloten was en ik dus een ganse vlucht niets anders te lezen had dan hun inflightmagazine (en een kopij van "Het Nieuwsblad" die de stewardess mij gegeven had maar waar nu eens echt niets zinnigs in stond...)

 
At 21:47 Vincent De Roeck said...

Ik dacht trouwens ook nog aan iets anders.

Stel u voor dat het wel degelijk gaat om een overheidsmaatregel (wat het meer dan waarschijnlijk ook is) én stel dat het bestreden fenomeen helemaal niet courant zou zijn (net even gegoogled zonder echt betrouwbare statistieken te vinden), dan zijn we het er allemaal over eens dat dit een domme en kostelijke (dus contraproductieve) maatregel is.

Zou het dan conspiracy-denken van mij zijn om zich de vraag te stellen of het wel Turkije zelf was dat deze maatregel wilde invoeren of dat zij van buitenaf (bijvoorbeeld onder druk van de EU of West-Europese landen) daartoe gedwongen werden? In dat geval zijn wij de schuldigen van deze contraproductieve maatregel... Ook al gaan wij er geen nacht voor slapen: wij winnen (we vermijden dat een verwaarloosbaar aantal kinderen van ons ontvoerd wordt) en de Turken verliezen (zij dragen de kosten van deze maatregel). Dit laatste natuurlijk wel enkel als het probleem van de ouderlijke ontvoeringen minimaal is (wat ik eigenlijk betwijfel...)

 
At 21:47 Vincent De Roeck said...

Oeps, foutje, "er geen nacht voor slapen" moet natuurlijk "er onze nacht niet voor laten" zijn...

 
At 21:48 Anoniem said...

Niet helemaal hetzelfde, maar gelijkaardig: het probleem van gedwongen huwelijken heeft in Rotterdam tot dit merkwaardig proefproject geleid: http://www.elsevier.nl/web/10234510/Nieuws/Nederland/Rotterdam-start-proef-tegen-uithuwelijken.htm?rss=true

Leerlingen krijgen op school de kans een document te ondertekenen waarin ze verklaren tegen uithuwelijking te zijn. Als ze dan na een vakantie niet terugkeren, zou de overheid op basis van dat document de familie kunnen vervolgen... Iets gelijkaardigs zou in Groot-Brittannië ook bestaan.

 
At 01:07 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

Er is een verschil tussen Aboutaleb die volledig geïntegreerd (maar niet geassimileerd) is en aan de andere kant Moureaux en zijn extremistische moslims.

 
At 01:07 Steven said...

Fijn dat u zo uit de mouw het verschil kent tussen een geintegreerde-maar-niet-geassimileerde moslim en een "extremistische moslim van Moureaux". Ga maar eens snuisteren op de site van de PS van Bruxelles : het zijn allen mensen die keurig Frans spreken, een diplomaatje hebben, weten hoe ze een das moeten knopen en met mes en vork eten. Mohammed Atta wist dat ook allemaal trouwens. En zelfs al zouden het allemaal gematigde moslims zijn, wat maakt het uit, vindt u dan echt niet dat er iets gebroken is?

 
At 01:07 Nicolas Raemdonck (op IFF) said...

U wart u zelf in een kluwen van onduidelijkheid, Steven. Wat wenst u nu te stellen: dat iemand die er keurig bijloopt in een maatpak toch een extremistische moslim is? Dat de PS-moslims dat zijn? Ik ga niet antwoorden op uw vragen omdat u blijkbaar zelf meer inhoud geeft aan mijn zin, dan ik bedoeld heb.

 
At 01:09 Anoniem said...

Alleen VB stemmen kan in Brussel het tij nog keren. De andere partijen zijn te laf en te politiek correct om nog op te komen voor de eigen mensen. Kijk maar naar de BNP in het Verenigd Koninkrijk, of zelfs nog maar gewoon naar de Conservatives, die staan tenminste nog in de bres voor hun identiteit. Onze politiekers kan het al lang niet meer schelen.

 
At 16:20 Anoniem said...

Let the defenders of free immigration welcome the immigrants into their own schools, streets and homes, paying personally for their food, housing, translators, social workers and lawyers. Let them put their own monies where their large mouths are.- Derek Turner http://www.right-now.org/

 
At 16:20 Anoniem said...

Vrije immigratie?

Om te weten of men zich al dan niet over een eventuele immigratie moet verheugen, dient te worden nagegaan hoeveel de voortbrenging toeneemt door de vermeerdering van werkkrachten. Voorts moet worden onderzocht hoeveel verbruikt wordt aan materiaal en levensbenodigheden tijdens de bouw der huizen waarin de immigranten zullen wonen, van de werkplaatsen waarin ze zullen arbeiden, van de extra benodigde magazijnen, van nieuwe scholen, door de aanwas van bevolking vereist; ook om nieuwe wegen en eventueel nieuwe kanalen aan te leggen, de transportmiddelen te vervaardigen, de gronden te ontginnen, die nodig worden door de uitbreiding van het terrein van de arbeid. Deze en dergelijke gegevens met elkander vergelijkende, zal men tot klaarheid komen over de vraag de immigratie gewenst is. We dienen goed te beseffen dat de bevolking door haar grotere dichtheid kostbaarder publieke inrichtingen nodig heeft en de aanwas van bevolking groter kans heeft om het welvaartspeil te doen dalen dan om het doen rijzen. Alles wat op het economisch grensgebied der voortbrenging het totaal der inkomsten verhoogt - voorzover het geen wijziging brengt in de betrekkelijke vraag naar kapitaal en arbeid, is nuttig voor beiden. In geen geval zal men de immigratie per se als oorzaak van meerdere rijkdom beschouwen.

Omdat libertariërs voorstanders zijn van vrij verkeer van goederen (vrije handel), wil dit niet zeggen dat ze voorstander dienen te zijn van vrij verkeer van mensen (vrije immigratie). In geval van vrije handel worden goederen van de ene plaats naar de andere gezonden omdat er een vragende partij is die de aangeboden goederen wil ontvangen.

Met vrije immigratie is dit niet het geval. In tegenstelling tot goederen kunnen mensen zichzelf verplaatsen naar een locatie, ook als er niemand naar vraagt. Iemand zou alleen dan een ander land binnen mogen als er in het betreffende land iemand bereid is om hem een verblijfplaats aan te bieden (eventueel uit eigen zak te betalen).

 
At 16:22 Thomas said...

Volledig eens met de twee anoniemelingen. Alleen moet je dan wel consequent zijn en diezelfde personen die je nu dwingt alleen bij te dragen voor de migranten ook het recht geven om niet langer bij te dragen voor de staatsuitgaven die zij niet wensen.

 

Een reactie posten