For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De rassen- en klassenstrijd van Barack Hussein Obama

Dat Barack Hussein Obama in de VS een heel-links beleidsprogramma tracht door te drukken, is geweten. Vooral vrouw Michelle lijkt hem daarin te sturen, net als extreem-linkse groepen zoals ACORN, de lerarenvakbond, Move-On, Soros en 'burgerrechten'-groepen met een geheime 'affirmative action'-agenda. Gelukkig zetelen er nog voldoende 'blue dog democrats' in het Amerikaanse Congres om de meest radicale voorstellen van Barack Obama, zoals 'universal health care', op de lange baan te schuiven. Obama heeft de laatste weken al meer primetime-speeches op televisie gegeven dan George W. Bush in diens volle acht jaar.

Obama is de man van de media, een populist in hart en nieren met een ontraceerbaar verleden, een racialist van het zuiverste water, een linkse radicaal zoals we ze in de VS nog niet vaak gezien hebben, en de speelbal van 'progressieve' belangengroepen. De centristische Washingtonkrant "The Politico" liet deze week weten dat de drie grootste lobbybedrijven in Washington het laatste jaar 55% meer omzet gedraaid hebben. Als maatstaf voor staatsinterventionisme en verkwisting van belastinggeld kan dat zeker tellen. Obama is een gevaarlijk man als het op socio-economie aankomt, en hij blijft volharden in zijn on-Amerikaans beleid, ook al zijn zijn 'approval ratings' de laatste maanden totaal in elkaar gestuikt. Is er leven na Obama? Ik hoop van wel. Vier jaar socialistisch wanbeleid kan nog teruggedraaid worden, acht jaar wordt misschien onmogelijk.

Barack Obama benoemde met Sonia Sotomayor een jonge latina-raciste als opperrechter en kiest in zijn beleid voor het cultiveren van de slachtoffercultuur als het op minderhedenbeleid aankomt. Dat de hardwerkende latino's of zwarten allemaal wel even succesvol zijn dan hun blanke evenknieën kan Obama niet schelen. Het tuig van de richel in de ghetto's van de grote steden waar tienerzwangerschappen en misbruik met drugs en alcohol schering en inslag zijn, heeft daar in de ogen van Obama en zijn kliek geen schuld aan. Alles is terug te brengen tot racisme en discriminatie. Een moderne Malcolm X in het Witte Huis dus, wie had dat gedacht? Obama zou nochtans beter moeten weten, moest zijn inspirerend levensverhaal 'from zero to hero' tenminste waar zijn. Hij wist het toch als arme zwarte in de racistische VS zonder problemen tot het hoogste ambt te schoppen.

Sonia Sotomayor is het schoolvoorbeeld van 'political correctness gone mad'. Haar carrière bij één van de 'Court of Appeals' was allesbehalve uitzonderlijk. Zij zit enkel op het Hooggerechtshof omwille van haar geslacht en etnische afkomst. Obama wou een latina als opperrechter en veel keus had hij niet. Dat Sotomayor zelf geen onbesproken blad is, kon Obama niet deren. De anti-business geïnspireerde vonnissen van deze racistische feminazi in discriminatiezaken kunnen net van pas komen in Obama's eigen rassenstrijd. Constitutionalisten zijn al helemaal niet te spreken over het 'track record' van Sotomayor als beroepsrechter. In die hoedanigheid weigerde zij vaak vonnissen te motiveren en gaf zij in gevoelige zaken systematisch de lagere rechters gelijk zodat de zaak niet aan het Hooggerechtshof voorgelegd kon worden. Dit zou ze gedaan hebben op aansturen van linkse groepen die bang waren voor een eventuele niet-linkse grondwettelijke interpretatie door het Hooggerechtshof. Die angst zal na Obama's passage en benoemingsdrift wel afnemen...

Maar persoonlijk was het toch vooral de recente uitlatingen van Barack Obama naar het adres van de politie van Cambridge, Massachussetts die bij mij helemaal in het verkeerde keelgat geschoten is. Toen 'black power'-professor Henry Louis Gates van Harvard van een zakenreis thuiskwam en geen huissleutel bij zich had, besloot hij zijn eigen voordeur te forceren. Eén van de buurtbewoners zag dat gebeuren en belde de politie die ter plaatse kwam. Gates weigerde zich te identificeren en werd door de politie gearresteerd en naar het bureau meegenomen. Dit werd een schandaal dat de Amerikaanse talkshows dagenlang in de greep hield. Gates noemde de politie een bende racisten en ook Barack Obama koos hier de kant van zijn rasgenoot. De politie deed nochtans gewoon haar plicht, de agenten in kwestie maakten ironisch genoeg zelfs deel uit van een 'racial outreach program', en Gates weigerde elke medewerking met de politie omdat hij vond dat hij als professor in zijn eigen huis geen verantwoording schuldig was. Ik zou in zijn geval blij geweest zijn met de waakzaamheid van de politie. En als president zou ik zeker geen partij gekozen hebben. Maar ja, ik ben dan ook geen zwarte haatzaaier die zijn leven in het teken van de grote rassenstrijd wil stellen... Gates en Obama kennelijk wel.

Dit opiniestuk verscheen ook op de metablogs "In Flanders Fields" en "Het Vrije Volk", en werd ook elders op het web overgenomen.

Meer over Obama's racisme op www.americanthinker.com.

28 Reacties:

At 18:43 Anoniem said...

De aanval is ingezet op alles wat blank en productief is in Amerika...

 
At 18:46 Vincent De Roeck said...

Een videotip van Vincent De Roeck: "Stupid in America"

Twee jaar geleden pakte de Amerikaanse televisiezender "ABC" uit met bovenstaande documentaire over de wantoestanden binnen het "public school"-systeem in de VS. In "Stupid in America" worden parallellen getrokken tussen het onderwijs in België en dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Deze docu kadert in de show "20/20" van de libertarische TV-host John Stossel en heeft "How Lack of Choice Cheats Our Kids Out of a Good Education" als subtitel.

Deze reportage moet normaliter zeker ogen openen, en dat was ook de bedoeling van John Stossel en zijn team. Overheidsonderwijs zal altijd blijven falen omwillen van de bestaande incentives. Privaat onderwijs zal steeds efficiënter werken en meer onderhevig zijn aan de broodnodige concurrentie. Eventueel kan een privatisering gepaard gaan met een enveloppesysteem zoals in België, een voucher-systeem zoals in Zweden of zelfs een hand-out in cash (ik sta dit laatste voor).

Het is vooral vreemd om te moeten vaststellen dat de achterstand van de Amerikaanse leerlingen toeneemt naarmate ze ouder worden, maar dat ze hun achterstand wel tot een voorsprong kunnen ombuigen eens ze in het hoger onderwijs komen. Op universiteitsvlak hebben de Amerikanen de incentives wel juist gekregen, dit in tegenstelling tot continentaal Europa, met pareltjes van opleidingscentra tot gevolg. Amerika kan van Europa iets leren, maar andersom zeker ook.

Meer informatie over deze documentaire:
http://abcnews.go.com/2020/Stossel/story?id=1500338

De documentaire kan integraal bekeken worden via:
http://www.youtube.com/watch?v=Bx4pN-aiofw

 
At 18:49 Vincent De Roeck said...

Enkele dagen geleden hoorde ik van Gary Galles, die als professor economie verbonden is aan de libertarisch-conservatieve "Pepperdine University" uit Malibu in Californië, dat Jack Kemp eerder dit jaar is komen te overlijden. Ik was verbaasd dat zo te moeten ontdekken. Kennelijk was dat nieuwsitem mij totaal ontgaan, of misschien kon het onze media ook niet schelen en werd Kemp zonder meer vergeten. Het overlijden van Kemp kwam ter sprake toen Galles mij vertelde dat Pepperdine een "Jack Kemp Institute for Political Economy" opgericht had ter nagedachtenis van de gewezen Congresman. Voor Amerikanen is Jack Kemp zeker geen onbekende, maar tot in het hedendaagse Europa is zijn faam nog niet neergedaald. Helemaal onterecht natuurlijk. Ik leerde Jack Kemp zelf in 2005 kennen toen ik via de website van "USA Weekend" een oude Amerikaanse stemtest invulde en bij hem uitkwam. In deze blogpost zal ik even kort bij de carrière van Kemp stilstaan en ook twee andere recent overleden helden van mij herdenken, Ronald Reagan en Charlton Heston. Drie mensen uit hetzelfde tijdperk met dezelfde waarden en ideeën. En in het Obama-era van socialisering worden zij meer dan ooit gemist.

 
At 18:49 Vincent De Roeck said...

http://www.youtube.com/v/rnuo0jPeV3c&hl=nl&fs=1&

Jack Kemp was een gevierde quarterback uit het "American Football" toen hij in 1971 na zeven keer te hebben mogen aantreden in het prestigieuze "all-star game" de topsport achter zich liet en naar de politiek trok. Kemp zat negen legislaturen in het Amerikaanse Congres voor de stad New York en was minister voor huisvesting onder de administratie van president George Bush Sr. In 1981 schreef hij samen met mede-Congreslid William Roth uit Delaware de "Economic Recovery Act" die de kern van Ronald Reagans econmisch beleid zou gaan uitmaken. De "Kemp-Roth Tax Cuts" van de Reagan-jaren hebben meer bijgedragen tot economische groei in de VS dan welk ander stuk naoorlogse wetgeving ook. Kemp was geen econoom, maar zijn gezond verstand zette Amerika wel op het goede spoor na jaren van Democratisch wanbeleid. Kemp was een aanhanger van Arthur Laffer en Milton Friedman en propageerde systematisch de theorie van "supply-side economics" zoals toen beleden aan de universiteit van Chicago. In 1996 was Jack Kemp presidentskandidaat voor de GOP maar hij moest het onderspit delven tegen Bob Dole. Pundits redetwisten nog tot vandaag over de beslissing van de GOP om Kemp als vice-presidentskandidaat naar voren te schuiven en niet als president. Dole verloor in 1996 immers kansloos van Bill Clinton.

http://www.youtube.com/v/h8_G-mlKxTY&hl=nl&fs=1&
http://www.youtube.com/v/0297_ha8zXE&hl=nl&fs=1&

Voor het ventileren van de prestaties en de nalatenschap van Ronald Reagan en Charlton Heston is al genoeg inkt gevloeid, zijn er al genoeg bomen gesneuveld en hebben er al genoeg bloggers een muisvinger gekweekt. Beide kozen resoluut voor individuele vrijheid én verantwoordelijkheid, duidelijk afgelijnde burgerrechten door een strikte naleving van de Amerikaanse Grondwet, en een socio-economisch model dat de staat klein hield en de burgers de nodige zuurstof gaf om zelf aan hun toekomst te timmeren en zelf hun dromen na te jagen. Na drie ongelukkige Bush-termijnen die door buitenlandse conflicten gedomineerd werden en twee-en-een-beetje termijnen van cryptocommunistisch beleid onder Hillary Clinton en Michelle Obama blijft er van de nalatenschap van Reagan en Heston nog maar weinig concreets over. Tenzij dan de wrange herinnering aan betere tijden toen vrijheid nog iets meer betekende dan de onbetaalbare bail-outs voor de campagnedonateurs van de president of de al even onbetaalbare welvaartsmechanismen voor de niet-productieve minderheden die liever hun slachtoffercultuur blijven cultiveren op de kap van anderen dan een job te zoeken.

 
At 18:00 Marc Huybrechts said...

Vincent, mooie samenvatting van enkele recente gebeurtenissen, maar ook enkele kleine overdrijvingen en/of imperfecties. Bijvoorbeeld:

- Obama's "approval ratings" zijn recentelijk wel scherp aan het dalen (waarschijnlijk grotendeels omwille van zijn 'health care proposals' en de nog-steeds groeiende werkloosheid) maar ze zijn niet "totaal in elkaar gestuikt". Zij komen overeen met wat typisch gebeurd met nieuwe presidenten. Obama is meer populair dan zijn beleid, en op dit ogenblik ligt die approval rating (van zijn beleid) op ongeveer 50 percent.

- Sotomayor werd niet "benoemd" door Obama, maar wel 'voorgedragen'. Het is de Senaat die (later dit jaar) zal benoemen.

- Het is niet volkomen duidelijk dat de arrogante 'Harvard nut' Gates (niet te verwarren met Bill gates van Microsoft, en ook niet met Robert Gates de huidige VS Minister van Defensie) "weigerde van zich te identificeren". Dat heeft hij waarschijnlijk wel gedaan, maar op een manier die abusief was tegenover de gewone politieman, en die deze laatste weinig kans gaf om het te kunnen verifieren. Enfin, een onderzoek zal de feiten onderzoeken, en het blijft ongepast voor Obama van zich voorbarig uit te spreken aan de kant van zijn 'vriend' de rassenhaatstoker en victimologist.

 
At 19:50 smeets said...

Kleine correctie.

Vincent De Roeck zet zich in voor een nieuw maatschappelijk model gebaseerd op een verregaand liberalisme, een minimale staat, sterke burgerrechten, doorgedreven individualisme en meer vrijheid voor iedereen die blank en productief is en die hetzelfde denkt als hemzelf.

 
At 20:00 Anoniem said...

Volgens mij is die 'racistische' agent gewoon een afleiding van de arrestatie van de 44 joden in New Jersey en het niet toewijzen van de kinderen van de Michael Jackson aan hun biologische, joodse moeder. Die agent wordt als excuus gebruikt. Germain Jackson is van de nation of islam. Is er meer van deze meneer bekend?

 
At 21:25 Anoniem said...

Ik weet niet wie smeets precies wil corrigeren, maar ik wil hem wel corrigeren: pleiten voor minimale staatsbemoeienis op alle terreinen en maximale vrijheid voor iedereen treft dus niet alleen productieve blanken die denken als Vincent, maar ook voor moslims die denken als de PvdA, gehandicapten die denken als Geert de PVV en zwarte homo's die denken als de SP

 
At 21:28 Roland said...

Anoniem hiervoor ben ik, Roland, blank, hoogopgeleid met een baan. Voordeel, vooroordeel of beiden? See if I care!

 
At 14:27 Steven Devijver said...

Kan Amerikaans beleid tegelijkertijd on-Amerikaans kan zijn? Zo'n uitspraak klinkt demagogisch. Heel het artikel klinkt demagogisch en éénzijdig, maar daarvoor staan we met onze botten in de Vlaamsche klei natuurlijk.

 
At 14:27 Traveller said...

@ Steven

Er staan ook een paar amerikanen met hun botten in de klei en toevallig zullen zij het zijn die de megalomane plannen van die volksverleider(verlakker) zullen moeten betalen.

Het is hopeloos om die populisten te ontmaskeren bij socialisten, alleen de vorm telt de inhoud is onbelangrijk voor socialisten en marxisten, zolang ze het geld maar uit de zakken van de kleiboeren kunnen halen, daar zijn die alleen goed voor.

 
At 02:08 Maximus said...

Steven,
niemand belet jou enkel op de vrt af te stemmen als je hen minder demagogisch vindt: daar is Obama nog een heilige. Wacht maar 4 jaar, dan is hij een even grote mislukking als Carter

 
At 05:00 Anoniem said...

maar ik heb met veel pleziet gelzen dat de steun voor Obama's health care reform plan weg is en er nu meer tegenstanders zijn.
Mede dankzij zijn enorme flater in de Gates-affaire gaan eindelijk wat Amerikaanse ogen open.

http://www.foxnews.com/politics/elections/2009/07/30/support-slips-obamas-health-plan/?loomia_ow=t0:s0:a16:g2:r1:c0.166719:b26855150:z0

 
At 05:01 Pepperjack said...

Ik ben het op heel wat vlakken oneens met de visie die Vincent hierboven uiteenzet, maar ik moet toegeven dat ik best wel moet lachen met de beschuldigingen van 'racisme' aan het adres van Obama.

Het is even grote lulkoek als het omnipresent, permanent racisme dat aan blanken verweten wordt (en dat zelf onbewust permanent bij ons aanwezig is, we KUNNEN het zelfs niet uitschakelen). Maar formeel is er geen speld tussen te krijgen.

Dat zat er aan te komen met de verkiezing van Obama...de subsidiesponsen zijn plots niet meer de underdogs die wild kunnen bashen/bushen.

Heerlijk hoe de PoCo wereld aan haar eigen leugens en perversiteiten ten onder gaat.

 
At 05:01 Nicolas Raemdonck said...

Ik hoop echt dat Barack Obama in 2012 de geschiedenis kan ingaan als One Term President.

 
At 05:02 Petrus said...

Sotomayor werkt blijkbaar op Vincents zenuwen ;-) Zelf vind ik dat de benoeming van deze vleesgeworden middelmatigheid niet eens zo'n slechte zaak is. Obama had een echt gevaarlijke linkse academicus/academica in het Hof kunnen droppen (zijn solicitor general Elena Kagan bv.) Of nog gevaarlijker, een (ex-)politicus met een rechtendiploma. De Supreme Court heeft een lange traditie van dergelijke ex-politici (Taft was zelfs een ex-president), die pas in recente decennia in onbruik geraakt is. Het gevaar van een ex-politicus is dat die de achtergrond en de ervaring hebben om het soort tactische spelletjes te spelen waar zeker justice Kennedy, maar ook chief justice Roberts en justice Alito gevoelig voor zijn (Roberts en Alito zijn jurisprudentiële minimalisten die zich niet geroepen voelen om frontaal tegen de wetgevende en uitvoerende macht in te gaan). Sotomayor heeft daartoe niet het kaliber. Zij komt niet verder dan de bekende linkse gemeenplaatsen en ze heeft een neiging om er zo met de pet naar te smijten dat niet meteen gevreesd moet worden dat ze justice Kennedy vaak op sleeptouw zal kunnen nemen.

 
At 05:02 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@ Petrus

U maakt interessante bedenkingen. En ja, het kon natuurlijk altijd nog erger of nog slechter geweest zijn.

Maar, wat wil u eigenlijk zeggen met die verwijzing naar de 'gevoeligheid' van Roberts en Alito? Dat Sotomayor misschien niet het kaliber heeft om 'politieke taktische spelletjes' te spelen, dat zou mogelijk kunnen zijn. Wat heeft dat nu te maken met Roberts en Alito?

 
At 14:22 Johan B. said...

@pepperjack: "maar ik moet toegeven dat ik best wel moet lachen met de beschuldigingen van 'racisme' aan het adres van Obama.
Het is even grote lulkoek als het omnipresent, permanent racisme dat aan blanken verweten wordt (en dat zelf onbewust permanent bij ons aanwezig is, we KUNNEN het zelfs niet uitschakelen)."

Je zal het misschien niet gemerkt hebben, maar je beweert hier van jezelf dat je grote lulkoek verkondigt.

Verder getuigt je lachen van een grote naïviteit. Obama liet in de zaak Gates even zijn masker vallen en jij hebt dat duidelijk niet opgemerkt.
Om te beginnen zou een niet-racistische president op de vraag naar zijn mening over dat incident niet ingegaan zijn
omdat presidenten zich niet inlaten met locale futiliteiten en zeker niet als ze niet op de hoogte zijn van de feiten. Een president zou hoogstens kunnen opmerken dat de opmerkzaamheid van de buurvrouw en de snelle tussenkomst van de politie alle lof verdienen. Maar niet Obama. Hij ging gretig in op de gestelde vraag en bleef er minutenlang over uitweiden, ook al was hij niet op de hoogte van de feiten. Daarbij beschuldigde hij de politie van Cambridge van 'racial profiling'. Met andere woorden, Obama suggereerde dat de arrestatie niet zou hebben plaatsgevonden indien Gates een razende blanke was geweest. Als dat geen racisme is, dan weet ik het niet.

 
At 14:23 Marc Huybrechts (op IFF) said...

@Marc; wat dat met Roberts en Alito te maken heeft is het volgende: het Supreme Court antwoordt bij meerderheid op de rechtsvragen die door de verzoekende partij worden voorgelegd (nadat het Hof zelf al een selectie gemaakt heeft van de vragen die het wil beantwoorden). Dat is een eerste fase waar een ex-politicus al zwaar kan wegen op Roberts en Alito, door in te spelen op hun minimalistische reflex. Een controversiële vraag die op een enigszins plausibele manier terzijde gelaten kan worden, is vanuit die optiek altijd mooi meegenomen.

Vervolgens moet er een meerderheid gevonden worden, niet alleen voor een ja of nee antwoord op de rechtsvragen, maar bij voorkeur ook voor een coherente motivering van die antwoorden. Soms lukt dat niet, en krijg je een "per curiam" waar geen enkele rechter zijn naam aan verbindt en schrijven de leden van de meerderheid elk apart of in kleine groepjes concurring opinions, terwijl de minderheid alle duivels ontbindt in vlammende dissenting opinions.

Meestal probeert men zo'n spektakel te vermijden en dan gebeurt het dat er een afgezwakt meerderheidsstandpunt geformuleerd wordt. Roberts heeft in zijn drie volledige jaren in het Hof al aangetoond dat hij zo'n aanpak niet ongenegen is. Het aantal dramatische 5 tegen 4 beslissingen ligt onder zijn leiding gemiddeld lager dan tijdens de Rehnquist-jaren.

Een handige ex-politicus met een goede juridische "fond" moet daarvan gebruik kunnen maken en allianties smeden die justices Scalia en Thomas ter rechterzijde isoleren en justice Ginsburg ter linkerzijde.

Een intellectueel links zwaargewicht, genre Kagan, had dan weer justice Kennedy kunnen meeslepen, want die man is duidelijk compleet weg van intellectualistisch geneuzel.

 
At 22:12 Ivan Janssens said...

Over de nadelen van het Europees universitair onderwijs, een hoofdstuk in De Onvoltooide Globalisering van Paul De Grauwe. Daarnaast is er The Future of Europe van Alberto Alesina, Italiaans econoom. (http://books.google.com/books?id=88PukrpL0uIC&dq=alesina+the+future+of+europe&printsec=frontcover&source=bn&hl=nl&ei=DJt0SoxR3IyMB-qu1KcG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=&f=false). Ook ter linker zijde pleiten sommigen overigens voor een soort vouchersysteem, zoals bijvoorbeeld Paul Goodman in Compulsory Miseductation (http://gyanpedia.in/tft/Resources/books/goodman.pdf)

 
At 22:13 Anoniem said...

"The curious task of economics is to show men how little they know about what they presume that they design."

(F.A. Hayek)

 
At 22:13 Anoniem said...

"If we can't trust people with freedom, how can we trust them with power?"

(Sheldon Richman)

 
At 15:11 Marc Huybrechts (op IFF) said...

Een kleine correctie. Kemp zat in het US Congress voor de staat (niet "de stad") New York. Hij was trouwens verkozen door de mensen van "upstate new York". Misschien was hij afkomstig van Rochester (?). Dat ligt honderden mijlen van New York City en was (in zijn tijd) in vele opzichten gelijk 'vuur en water' tegenover NYC.

 
At 15:11 Ivan Janssens said...

"een socio-economisch model dat de staat klein hield"?

http://www.marginalrevolution.com/.a/6a00d8341c66b253ef01157062753a970b-pi

 
At 15:11 Anoniem said...

De Obama-era

 
At 06:12 Louis said...

BeideN kozen resoluut voor...

 
At 15:43 Anoniem said...

Uit die grafiek op marginalrevolution blijkt, dat het aandeel van de overheid in de Amerikaanse economie onder Carter & Clinton dus is gedaald! Jamme,r dat Republikeinen wanneer ze regeren zich nooit aan hun limited government-beloftes houden, zeker een Reagan deed dat niet. Vanwaar ook dat Obama Reagan tijdens zijn verkiezingscampagne als voorbeeld noemde. We moeten nu vrezen dat het nog waar is ook, met zijn praktijk van deficit spenden in het quadraat.

 
At 07:39 Anoniem said...

http://shine.yahoo.com/event/backtoschool/americas-best-college-497708/

 

Een reactie posten