For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

The Kingmakers of Lisbon

If rumours are anything to go by, the culmination of a long, outdrawn, rather undemocratic process that is shaping the EU future is nigh. Following a first round of consultations with the European heads of state, the Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt decided to convene an informal summit on the 19 November during which he intends to put forward one candidate for each of the two European top posts. ‘It could be that a lengthy dinner at the European Council actually delivers someone else’ he announced, suggesting that the candidates that have been mentioned in the European media so far are not the only ones vying for the positions of President of the European Council and High Representative for Foreign Affairs and Security Policy respectively.

The image it evokes is that of a bunch of statesmen enjoying a meal whilst calling out the names of the candidates they are backing. Not exactly an example of democracy in action… but arguably a fitting continuation to the ratification. On the 2nd of October, 17 months after the first referendum, Irish voters were invited to rethink their original position and ended up voting in favour of Lisbon Treaty. For the EU institutions not taking ’no’ for an answer back in 2008 eventually paid off as the last remaining obstacle was thus removed (save for the minor detail of allowing the Czech Republic to opt out of the European Charter of Fundamental Rights in return for Václav Klaus’ signature on the treaty) and European leaders could turn their attention to the real business at hand: the distribution of posts.

Whereas names of potential candidates had been circulating for a while, guessing who would come out on top suddenly became the prime occupation across Europe. Rarely has an EU issue enjoyed such media attention. The latest ‘conventional wisdom’ circulating in the European media, however, is that those who announced their candidacy early-on made a tactical mistake. Apparently external observers should be paying heed to the dark horses in the herd. While no final decision-making power is vested in either position, both will wield considerable influence in European affairs and on the global stage.

Yet both posts will be appointed by the heads of state. The election of the President relies on a qualified majority among the members of the European Council and does not require the approval from the European Parliament. The High Representative on the other hand will be appointed by the heads of states and governments whose choice will need the approval of the President. In the past there have been calls for direct elections to take place to give the President a clear mandate, but to no avail… After all, why suddenly change our habits and deprive the dining kingmakers from announcing their choice next week?

Dit opiniestuk van Arnaud Houdmont verscheen oorspronkelijk op zijn blog en werd nadien op "In Flanders Fields" overgenomen.

Meer teksten van hem op www.entropicbits.wordpress.com.

21 Reacties:

At 15:18 Vincent De Roeck said...

Ex-Belg en ex-LVSV'er Jean-Paul Floru, die momenteel gemeenteraadslid is in Westminster (Londen) voor de Britse Conservatieven en als eerste opvolger staat te popelen om Europarlementslid Syed Kamall in Brussel te vervangen zodra die naar het House of Commons zou verhuizen, schreef vandaag een meesterlijk pleidooi op de befaamde Tory-weblog "Conservative Home" over zijn ideale kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Raad.

http://conservativehome.blogs.com/centreright/2009/11/the-lady-who-accuses-the-eu-of-soviet-style-practices-should-be-eu-president.html

The lady who accuses the EU of Soviet-style practices should be EU President

Vaira Vike-Freiberga has compared the selection process of an EU President to the secrecy of the Soviet era. Indeed, Eurology is the new Kremlinology. Many months of guesswork by the media have resulted in the naming of the Seven Dwarfs - but what Snow White will look like we do not know. The Public will of course have no say in the matter. This is now customary in the EU. Why bother with democracy if Wise Men and Mandarins do it so much better ? Ah. The D-word (disapproving glances from Eurocrats and statists) - the D-word is not to be mentioned. After all, we all know that if we'd had a democratic say, the EU would be a free trade zone and not much else. The Wise Men and Mandarins would simply not have been there.

 
At 16:49 The Huntsman said...

Indeed she would seem to be a suitable antidote to the profoundly anti-democratic poison of the EU Collective.

Which means her name, if mentioned at all, would achieve no more than a sharp indrawing of breath and much eyeball-rolling round the Euro Comrades' table as they plot how to divvy up the jobs.

I suppose we should at least be pleased that the EU is three times more democratic than The Holy Roman Empire: it has 27 Comrade Electors compared with the HRE's 9 Bishop- & Prince-Electors. As for the other 499,999,973 of us in the EU the message is clear: "We know best. Now run along and be good"

This, of course, is the institution to membership of which the Conservative Party remains fully committed.

 
At 16:49 FD said...

Personally, I'd rather have as little democracy in the EU as possible. If the `President' were elected by the people then he, or she, would have an electoral mandate, greater than any individual states leader, for whatever their particular vision happened to be. Least we forget a candidate for any office can not be forced to implement their manifesto.

As long as the EU is undemocratic the sovereignty of individual member states will not be in doubt, amongst reasonable people.

 
At 12:22 Vincent De Roeck said...

Vanavond komen de opperhoofden van de vermaledijde Europese Unie in Brussel samen om een nieuwe Leider te kiezen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar iemand zoals Tony Blair die zo gecontesteerd is dat de functie een grap wordt, of een Guy Verhofstadt die zo'n radicale Euro-imperialistische koers zal gaan varen dat hij keer op keer door de anderen teruggefloten zal worden en hij uiteindelijk niets van zijn knettergekke voorstellen zal kunnen realiseren. Ook de presidente van Letland is een goede optie: zij vergeleek de EU immers al menig maal met de oude Sovjet-Unie, wat getuigt van een gezonde kritische houding tegenover de Unie en haar handlangers.

In "The Guardian" stelde Simon Jenkins vorige week zelfs voor om het EU-Voorzitterschap aan Gordon Brown te geven. Zijn satirische kijk op de zaak vond ik best wel te smaken. Natuurlijk zou de functie idealiter niet eens ingevuld worden. Het Verdrag van Lissabon heeft in mijn ogen geen enkele waarde en zou niet eens in voege mogen treden op 1 december, laat staan dat de daardoor gecreëerde topjobs effectief zouden moeten bestaan. Herman Van Rompuy kwam "out of the blue" plots opzetten als de absolute topkandidaat. Frankrijk en Duitsland zouden hem allebei voordragen voor het EU-Voorzitterschap.

Alles leek in kannen en kruiken... tot onze eigen Pieter Cleppe met zijn contacten bij de Britse krant "The Daily Telegraph" belde en zij een voorpagina-artikel publiceerden tegen Herman Van Rompuy. Het duurde niet lang voor ook alle Britse tabloids en centrum(rechtse) broadsheets de kritieken van Pieter Cleppe tegen de Belgische premier begonnen over te nemen. De roep voor een Brits veto tegen Van Rompuy (het derde op rij tegen een Belg dus) klinkt alsmaar luider en velen gaan er ook van uit dat Herman Van Rompuy vanavond nul op het rekest zal krijgen. Ik hoop het alvast van harte.

Gisterenavond mocht Pieter Cleppe zijn zeg komen doen in het VRT-programma "TerZake" en vandaag staat hij met een gastcolumn in "De Morgen". Hij heeft zeker zijn deel gedaan. Nu is het nog alleen afwachten tot vanavond, maar als de haikoeschrijver uit Rode het niet haalt, dan zal dat grotendeels aan onze eigen Pieter Cleppe te wijten of te danken zijn: the man who brought Van Rompuy down.

 
At 12:23 Vincent De Roeck said...

Liever premier Van Rompuy dan president Van Rompuy
(19 November 2009 - De Morgen)

Pieter Cleppe stelt dat een benoeming van Van Rompuy geen goed vooruitzicht biedt voor kleine landen. Cleppe leidt het Brusselse kantoor van de denktank Open Europe, die zich richt op fundamentele hervorming van de Europese Unie.

Wordt Herman Van Rompuy een dezer dagen op het schild gehesen als eerste EU-president, dan is dat geen reden tot juichen, schrijft Pieter Cleppe . Cleppe, die zich tussen eurofederalisme en -scepticisme in profileert als een eurorealist, voerde de voorbije dagen in Britse en andere Europese pers scherp campagne tegen de premier van zijn land. 'Herman Van Rompuy als Europees president: geen goed vooruitzicht voor kleine landen.'

Vandaag of in de komende dagen wordt duidelijk wie de eerste 'President van de Europese Unie' zal zijn. Premier Herman Van Rompuy (CD&V) lijkt alvast een goede kans te maken. De benoemingsprocedure is minder transparant dan een pausverkiezing en zoals een diplomaat het de afgelopen dagen stelde, mocht men dan ook de 'kremlinologie' weer van onder het stof halen, wat de kunst was om te weten te komen wat er zoal omging in de machtscorridors van het Kremlin voor 1991. Wat een contrast met de verkiezing van de Amerikaanse president, waarbij miljoenen hun stem kunnen uitbrengen en die wereldwijd emotie losmaakt.

Dat België de eerste Europese president zou mogen leveren, heeft zonder twijfel een aantal voordelen voor ons land, net zoals het een eer is dat Jacques Rogge IOC-voorzitter is. Nochtans wegen die beperkte voordelen niet op tegen de nadelen van de visie die Herman Van Rompuy heeft - en met hem een groot deel van de Belgische politieke klasse - over de Europese Unie.

Volgens die visie moet het vetorecht van lidstaten zoveel als mogelijk sneuvelen, ook op het vlak van justitie, binnenlandse zaken, fiscaliteit, sociaal beleid en buitenlands beleid, zoals het Europees programma van CD&V stelt. De Europese Grondwet moest er voor de partij in 2004 "hoe eerder hoe liever" komen. Van Rompuy zelf stelde al in 1989: "Eenmaal de EMU gestalte heeft gekregen, zal het streven naar de politieke unie een extra elan krijgen als logisch en onmisbaar complement van de EMU." Ongetwijfeld vertolkt hij de grondstroom onder onze politici.

Regelneverij

Nochtans zouden zij beter moeten weten. Zoals een studie van Open Europe duidelijk maakte, is 69,5 procent van de impact van regulering in ons land afkomstig van het Europese beslissingsniveau. Toegegeven, de nationale regeringen hebben daar via hun vertegenwoordigers in de Raad een belangrijke zeg, maar de transparantie in de totstandkoming van de wetgeving is er ondermaats. Misschien net daarom houden regeringen zoveel van de EU?

Het is ronduit onrustwekkend te noemen dat meer dan twee derde van onze voorschriften van het meest gecentraliseerde beleidsniveau afkomstig is, waar de macht van de democratisch verkozen regering van één land om belangrijke beslissingen te wijzigen, miniem is. De impact van die voorschriften is dan nog eens toegenomen met 50 procent in de laatste vijf jaar, ondanks pogingen zoals de 'Better Regulation Agenda', een goedbedoeld initiatief van de Europese Commissie tegen regelneverij.

Herman Van Rompuy hebben we daar nog niet over gehoord. Integendeel, hij was steeds een groot voorstander van het Verdrag van Lissabon, dat het nog makkelijker maakt voor de EU om tal van nieuwe wetten te maken. Die vrees zorgde er volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung alvast voor dat het nieuwe Duitse regeerakkoord een voornemen voorziet om de Europese regels niet nog eens aan te dikken bij de omzetting naar nationaal recht, zoals vaak gebeurt. Voor een KMO-land als het onze zou de zorg om overregulering tegen te gaan op de eerste plaats moeten staan. Het makkelijker maken voor een reguleringsmachine om nog meer wetten te maken, zou daar niet mogen bijhoren.

 
At 12:24 Vincent De Roeck said...

VERVOLG

Van Rompuy verdedigde afgelopen week - op een geheime bijeenkomst - het idee van een Europese belasting op financiële transacties. Opnieuw gaat hij daarmee in tegen het belang van kleine landen zoals het onze. Niet alleen verdwijnt daarmee de discussie over landen zoals België die netto bijdragen aan het Uniebudget, dat overigens verleden week voor het vijftiende jaar op rij geen goedkeuring kreeg van de Europese rekenkamer. Bovendien zorgt het harmoniseren van de tarieven in de praktijk ook voor hogere belastingen. Zij die daarvan kunnen meespreken, zijn onze horeca-uitbaters. Jarenlang eisten zij om een verlaging van het btw-tarief van 21 procent, en hoewel nagenoeg alle Belgische democratisch verkozen politici het daarmee eens waren, heeft het toch tot verleden jaar geduurd eer dit mogelijk werd. Geen wonder, aangezien een akkoord op EU-niveau noodzakelijk was over dat Europese belastingtarief. Zo moeilijk is het nochtans niet: als je als klein land de beslissingen laat nemen door de EU, verlies je heel wat macht.

Ontspoord EU-project

Laat er echter geen twijfel over bestaan: de EU was bij haar ontstaan een goede zaak, en in de eerste plaats voor kleine landen. De EU heeft vrijhandel en vrij reizen mogelijk gemaakt, maar helaas is dit mooie project de voorbije twintig jaar ontspoord tot een project voor een Europese superstaat, al wilden sommigen dat al van in het begin.

Eén van de meest onrustwekkende evoluties vindt momenteel plaats op het vlak van de burgerrechten, en net daar vergroot het door Van Rompuy geliefde Verdrag van Lissabon de macht van de Unie het meest. Het recente protest van de Liga voor de Mensenrechten tegen de databewaringsrichtlijn die aan internetproviders oplegt om allerlei data lange tijd te bewaren is maar één van de vele voorbeelden. Er zijn ook de pogingen van de EU om de grootste database ter wereld van vingerafdrukken te creëren, of het project INDECT, waarbij de EU dure technologie bestelt die moet dienen om internet en computers automatisch te kunnen bewaken, om zo "abnormaal gedrag" vast te stellen.

Het leidt geen twijfel dat iemand met de profileringsdrang als Tony Blair weinig zou bereiken als Europees president. Herman Van Rompuy daarentegen kent als geen ander de kunst om achter de schermen gaandeweg aan de weg te timmeren, wat ook de wijze is waarop de EU gaandeweg heel wat macht heeft verworven. Als hij het juiste kompas zou hebben en ook maar één van de bezorgdheden over de koers van de EU zou delen, zou hij misschien een goede president zijn, maar helaas ontbreekt het hem daaraan.

Eén van de meest onrustwekkende evoluties vindt plaats op het vlak van de burgerrechten en net daar vergroot het door Van Rompuy geliefde Verdrag van Lissabon de macht van de Unie het meest.

© De Persgroep Publishing

 
At 12:31 Vincent De Roeck said...

Met dank trouwens aan Luc Van Braekel om de bewuste TerZake-uitzending te kopiëren en op YouTube te plaatsen.

http://www.youtube.com/watch?v=gtb_SrMYKP8

 
At 10:37 Luc Van Braekel (op IFF) said...

"nekte"... als Belgisch premier, wellicht? Want de man wordt toch Voorzitter van de Europese Raad ("President van Europa", in VRT-turbotaal).

 
At 10:38 Steven said...

"velen gaan er ook van uit dat Herman Van Rompuy vanavond nul op het rekest zal krijgen"

Goed-geïnformeerd is anders... misschien te veel onder gelijkgezinden vertoefd ? Tunnelvisie noemt men dit ook wel.

 
At 14:04 Pepperjack said...

Ik heb al wel eens gesuggereerd dat "less is more" soms echt wel waar is Vincent.

Snoeien is wegsnijden om beter te bloeien. Ga eens op workshop bij Victa Causa.

Nu goed, je kleurt en kruidt de site zoals je bent. Dat heeft zijn charmes.

 
At 14:08 Geert Van Nauwelaerts said...

@ Steven

Misschien dat een Vlaams boerke als jij alleen maar pro-Rumpy geluiden gehoord hebt en gelezen hebt in de gesubisieerde Europese of Vlaamse pers, maar Vincent bewijst hier net (alweer) dat hij géén tunnelvisie heeft maar net een open kijk op de wereld. In de Britse pers, maar ook in de Letse hier, of de Amerikaanse of Ierse, waren zowat alle commentaren vrij duidelijk tegen Rumpy gekant. Hij heeft het uiteindelijk misschien wel gehaald, maar de geluiden in de internationale pers daarvoor gaven Vincent hier wel gelijk. Noem je de Daily Telegraph, Diena of de Wall Street Journal misschien ook tunnelvisie-media?

 
At 14:59 guillaume said...

Pepperjack, jij valt hier toch altijd op met je leuke en ondersteunende reacties. Je wentelt je in nietszeggende algemeenheden omdat je duidelijk niet in staat blijkt te zijn een eigen gefundeerde mening over het onderwerp weer te geven. Af en toe wat reageren met een pseudoniem om de illusie te wekken dat je mee-'denkt' met de personen die deze blog maken tot wat hij is, maar in feite de kinderachtige slogans en paternalistische nonsens niet kunnen overstijgen. Je bent een zielig verhaal, Pepperjack, en je bewijst dat hier keer op keer. Ik pretendeer zeker niet dat ik het warm water uitgevonden heb of dat mijn reacties op deze blog wél een verschil maken, daarvoor heb ik - in tegenstelling tot jij - een zekere vorm van modestie en bescheidenheid, waarschijnlijk het gevolg van mijn beleefde opvoeding en de wetenschap dat iedereen een splinter of balk in zijn oog heeft zitten. Het sterkt ook mijn karaktertekening van jou dat je hier net bruggepensioeerde Marc Vanfraechem moet komen ophemelen. De persoon die zo "werelds" is dat hij te pas en te onpas nietszeggende Duitse artikels copypast en zich als intellectueel tracht voor te doen, maar dan wel continu over "cursiefje" in plaats van "column" spreekt... Een bende zieligaards bij elkaar. Jammer dat die door de degelijke schrijvers op deze blog zoals LVB, Van Laenen, Demeester en - ja zeker! - Vincent De Roeck niet aangespoord worden om te vertrekken. Less is more. Inderdaad.

 
At 15:58 Anoniem said...

@ Geert V.N.

Ik wist niet dat jij tegenwoordig in Letland woonde? Waarom de Rupelstreek verlaten, de vrouwen?? Zal daar in Letland zeker beter zijn ;-)

 
At 15:59 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

@GUILLAUME: u schrijft dat ik iemand ben die "...te pas en te onpas nietszeggende Duitse artikels copypast en zich als intellectueel tracht voor te doen, maar dan wel continu over "cursiefje" in plaats van "column" spreekt".
Ik geloof dat u een beetje in verwarring bent en problemen hebt met lezen. Ik heb het even gecheckt, en het woord "cursiefje" komt in héél victacausa niet één keer voor... ook al is er niet mis met dat woord.
Verder vertaal ik wel eens artikel uit een Duitse of andere krant, maar vertalen valt niet onder copy/paste vinden de meeste mensen.
(misschien eens om een concentratieverbeterend middel vragen bij uw arts, beste Guillaume?)

 
At 08:32 Steven said...

@ Geert, als u en/of Vincent alleen op de Angelsaksische (en Letse) pers afgaat om tot - foute -conclusies te komen als zou Van Rompuy reeds "genekt" zijn dan getuigt dat inderdaad van tunnelvisie. En neen, ik ben geen supporter van Herman V.R. (au contraire) en vond de acties van Pieter Cleppe zelfs bijzonder moedig. Het ging hier echter over het verschil tussen goed geïnformeerd zijn en zijn dromen voor werkelijkheid nemen.

U lijkt trouwens een beetje moeite te hebben met afwijkende opvattingen zo doen uw voortdurende ad hominem aanvallen vermoeden.

 
At 08:32 Anoniem said...

@ Geert V.N.

Ik wist niet dat jij tegenwoordig in Letland woonde? Waarom de Rupelstreek verlaten, de vrouwen?? Zal daar in Letland zeker beter zijn ;-)

 
At 08:33 Geert Van Nauwelaerts said...

@ Steven

Sorry voor de ad hominem reactie hierboven, maar ik ben het kotsbeu dat men hier in de reacties onder valse namen, anonimiteit of nietszeggende bijnamen de grootste vuilbekkerij komt spuien die niets met het thema zelf te maken heeft. Misschien was dat bij jou niet het geval, maar het achteraf komen affirmeren dat de schrijver slecht geïnformeerd was, is een beetje té goedkoop in mijn ogen. Ik vond Cleppe's pogingen ook zéér moedig.

 
At 08:33 Geert Van Nauwelaerts said...

@ Anoniem

De belastingen hebben mij uit de Rupelstreek weggejaagd, niet de vrouwen. Aan Kempense of Rupelse babes als een Ann Van Elsen kunnen ze hier in Riga niet tippen hoor ;-)

 
At 15:47 Pepperjack said...

@Victa Causa,
Hoewel ik al lang geen last meer heb van een goede opvoeding, meen ik dat ik me misschien naar u toe even moest verontschuldigen, daar ik u ongewild heb meegetrokken in een onvoorzien najaarsbuitje. Ik roemde als te volgen voorbeeld uiteraard uw benknopte stijl, waar met weinig veel gezegd wordt. En bijgevolg een fijn prikje dan ook een "touché" kan zijn, terwijl een davernd kanonschot niet noodzakelijk enig doel treft. Zeker niet als het los geflodderd is.
Daarnaast schoot mij te binnen dat wij vroeger op school zoiets hadden als begrijpend lezen. Bestaat dat bruggepensioneerde beestje nog? Ook dat schoot me wel eens te binnen bij eerdere reacties op uw cursiefjes.

Aan dhr. of mw. guillaume (of is dat een voornaam of - mijnlievegoed - een nick?) kan ik alleen maar melden dat u volkomen gelijk heeft, in uw gegronde reactie die u zo zwierig ten berde brengt. Eén mooie, vloeiende gulp, als sublimatie van eerdere doordachte aanlopen die u al nam in reaguursels! Ook rechtsmensen kunnen dus in een geëngageerde kramp schieten. Uw modestie en bescheidenheid sieren u echter dermate, houdt vooral dat aan, sla het betekenisloze op de blog over. U zal al gemerkt hebben dat met het tijdsverloop de boodschappen verspringen en vluchtig worden als oude woorden. En vergeef het de enkeling wiens woorden al vluchtig zijn als ze nog 'bovenaan' staan. Van 'niets' hoeft u echt geen pijn te lijden. In een ander zijn plaats dan nog.

 
At 09:39 Marc Vanfraechem (op IFF) said...

@pepperjack: geen probleem, ik kan een kort onderhoud met een onnozele hals als die GUILLAUME van tijd tot tijd wel smaken. En na zijn stupide opmerking, en de stokslagen die hij daarvoor kreeg, denk ik dat hij zelfs bij het horen van enkel mijn naam al naar zijn pijnlijke billen tast ;-)

 
At 09:41 Vincent De Roeck said...

http://lvb.net/item/8003

Ook Luc Van Braekel geeft op zijn blog aandacht aan Pieter Cleppe's eenzame kruistocht tegen Herman Van Rompuy.

 

Een reactie posten