For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

De situatie aan de grond in Haïti is hartverscheurend. Het armste land van het Westelijk halfrond kreeg één van de zwaarste aardbevingen ooit over zich heen. De gevolgen zijn dan ook ongezien. De bevolking is de ontreddering nabij. Hele dorpen en steden werden letterlijk van de kaart geveegd. Met het epicentrum op minder dan 25 kilometer van de dichtbevolkte hoofdstad Port-Au-Prince is ook de tol aan verloren mensenlevens torenhoog. De eerste cijfers spreken al van tienduizenden doden, maar met een veelvoud daarvan nog steeds vermist, is dit waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De devastatie is enorm. Om de mate van menselijk leed en de plaatselijke noden te beschrijven, schieten woorden zelfs tekort. Ik begrijp dan ook dat vele lezers door de titel en het opzet van dit stuk geschokt en kwaad zullen zijn. Ik zou hen echter willen vragen om de bijwijlen hoog oplaaiende emoties en intrinsiek menselijke gevoelens van compassie even te vergeten en de situatie vanuit een heel andere invalshoek te bekijken. Ik wil mijn lezers ook op het hart drukken dat ik op geen enkele wijze afbreuk wil doen aan de inzet van hulpverleners of aan de beweegredenen van de geldschieters, en duidelijk maken dat ook ik met de slachtoffers meeleef en dat ik ook zelf al aan het Rode Kruis gedoneerd heb.

Over de oorzaken van de immense armoede op het westelijke deel van het Caraïbische eiland Hispaniola kunnen waarschijnlijk hele boeken geschreven worden, maar ik wil hier toch vooral even stilstaan bij de gigantische discrepantie tussen het straatarme Haïti en het volgens lokale standaarden schatrijke oostelijke eilanddeel, dat we als Dominicaanse Republiek kennen, en waar we met zijn allen massaal op vakantie gaan. Natuurlijk was Haïti een Franse kolonie en blinken die, o.a. door het Franse koloniale wanbeheer en de export van het centralistische bestuur uit de Hexagone, nu net nooit uit in verstandig bestuur en welvaartsopbouw, maar er is meer aan de hand. Tot begin 19de eeuw stond Haïti bekend als de "Parel van de Antillen" en domineerde de kolonie de Caraïbische handel in rubber en fruit. In 1802 dachten de lokale ambtenaren echter slimmer te zijn dan de handelaars en werd - met de "goede" bedoeling om de lokale elite nog rijker en welstellender te maken - een lokaal decreet afgekondigd dat buitenlandse investeringen onmogelijk maakte en het verwerven van eigendom door buitenlanders verbood. Dit decreet bestaat nog altijd en is nog steeds - samen met de politieke instabiliteit en regelmatige genocides - de hoofdreden waarom de gigantische FDI-stromen wel mooi hun weg vinden naar de naburige eilanden maar aan Haïti voorbij blijven gaan.

Haïti komt om de zoveel jaar even in het nieuws door binnenlandse onrusten die de internationale gemeenschap nopen tot het zenden van humanitaire werkers en blauwhelmen. Er waren dan ook nogal wat Belgen en Nederlanders werkzaam in Haïti en deze worden nu met een Airbus van het Belgische leger naar huis gerepatrieerd. Het B-FAST rampenteam werd daags na de ramp al in Haïti ontplooid en keert één dezer dagen al terug. Ondertussen sturen de Europese overheden tonnen hulpgoederen naar het getroffen gebied en doen ook alle andere rijke landen hun duit in het zakje. De Amerikanen hebben de controle over de lucht- en zeehavens overgenomen, en beveiligen nu de Haïtiaanse wijken waar veel buitenlanders wonen tegen plunderaars en de meer dan 6,000 gevangenen die in de nasleep van de aardbeving wisten te ontsnappen.

Ik heb echter twee fundamentele bezwaren tegen deze gang van zaken. Eerst en vooral vind ik het niet kunnen dat de Belgische belastingbetalers moeten opdraaien om landgenoten te evacueren uit een land waar zij zich vrijwillig gevestigd hebben. Als bijna elke Belg die in de Alpen gaat skiën een verzekering bij "Europe Assistance" of een andere firma op zijn of haar naam heeft staan om tussenbeide te komen in geval van repatriëring zie ik niet meteen in waarom enkel skitoeristen op zichzelf aangewezen moeten zijn terwijl roekeloze Belgen in het buitenland - die enerzijds dus wel grote risico's willen opzoeken meer er anderzijds via verzekeringen niet voor willen betalen - op kosten van "de gemeenschap" gerepatrieerd worden. Verder stel ik mij ook de fundamentele vraag waarom enkel Belgische en Nederlandse onderdanen mee mogen met die Airbus. Onze overheid vindt het normaal dat zij in naam van de anderen beslist wie wel en wie niet uit die hel geëvacueerd kan worden.

Ik stel mij eveneens vragen bij de opportuniteit van staatsgebonden ontwikkelingshulp. Ik denk dat private organisaties zoals de talrijke echte NGO's veel beter weten wat de lokale noden en behoeften zijn en veel sneller kunnen reageren dan regeringen die daarvoor ministerraden moeten organiseren, compromissen moeten afspreken en (soms) het parlement nog eerst om toestemming moeten vragen. De opkomende Haïti-benefiet op televisie zal opnieuw miljoenen euro's in het laadje brengen, een veelvoud van wat de overheid momenteel voor Haïti vrijgemaakt heeft, en ook nu al stromen de vrijwillige giften van gewone burgers aan een recordtempo binnen bij de hulporganisaties. Ik vind het dan ook niet kunnen dat onze regering zichzelf beter geplaatst vindt dan gewone burgers om te bepalen waaraan die hun geld uitgeven. De regering besliste de afgelopen dagen in naam van de burgers dat hulp voor Haïti belangrijker is dan meer hulp voor Mauritanië bijvoorbeeld.

De politiek beantwoordt aan andere criteria dan de private vrijwillige interactie tussen gewone burgers. Politici willen in de eerste plaats naam maken voor zichzelf. Zij zijn niet begaan met duurzaamheid of echte hulp. Zij besteden enkel aandacht aan de landen en problemen die politiek waardevol of mediatiek "hot" zijn. Zij bepalen als een Romeinse keizer in de arena welke mensen moeten sterven en welke mensen met andermans geld geholpen mogen worden. De politici krijgen de bedankingen, maar vergeten wel graag dat die afgekocht werden met de zuurverdiende centen van anderen. Het ganse herverdelingssysteem is rot. Ik stel dan ook voor om het volledige budget voor ontwikkelingssamenwerking af te schaffen en dat geld opnieuw in de zakken van de gewone mensen te leggen zodat zij het vrij kunnen uitgeven. Het blijft uiteindelijk hun geld.

Dat brengt mij tenslotte bij een recent artikel van de Amerikaanse mediaster John Stossel op de website van "Real Clear Politics" waarin hij becijferde dat de Amerikaanse burgers per hoofd jaarlijks een 1,800 USD aan liefdadigheid uitgeven en dat niet enkel de rijken merkelijk meer weggeven dan de armen, maar dat ook de kiezers voor de GOP hun Democratische tegenhangers ver achter zich laten. Dit bewijst wat ik al jaren aanvoel: de arrogante hypocrisie van links. Linksmensen willen de anderen helemaal niet helpen, ze willen dat anderen dat voor hen doen. Verander de wereld, begin bij jezelf, want hoe kunnen socialisten zich blijven profileren als "sociaal" terwijl hun mededogen enkel gestoeld is op het wegroven van andermans geld om daarmee hun "sociale" programma's te financieren? Met andermans geld wil ik ook wel een weldoener zijn.

Dit commentaarstuk van mij verscheen ook elders op het Internet.

Je kan geld doneren voor Haïti via www.rodekruisvlaanderen.be.

124 Reacties:

At 12:10 Wouter van Vliet said...

Veelbelovende titel, maar ik snap niet precies waar je heen wil met je standpunt "waarom zullen wij betalen" .

Ik zou wel graag lezen hoe je zo op deze titel gekomen bent.

 
At 12:48 Vincent De Roeck said...

@ Wouter van Vliet

Ik stel met de titel gewoon de fundamentele vraag waarom alle belastingbetalers van België moeten opdraven voor 1) de kosten van de repatriëring van landgenoten die zich daar zelf vrijwillig gevestigd hebben, 2) het compenseren van de gevolgen van het Haïtiaanse anti-buitenlandse wanbeleid van de laatste 200 jaar, en 3) de kosten van de hulpoperaties.

Als je in risicovolle gebieden gaat wonen, moet je je zelf maar verzekeren tegen rampspoed, net zoals skiërs een repatriëringsverzekering nemen, en als je Haïti wil helpen, zoals ik dus, dan moet je vrijwillig geld afstaan aan hulporganisaties in plaats van de overheid gebruiken om op "de gemeenschap" geld te verhalen en zo jouw persoonlijk zielenheil af te kopen.

 
At 12:49 BC said...

Kleine correctie: epicentrum, niet episch centrum.

 
At 12:49 Vincent De Roeck said...

Bedankt B.C. Ik heb het in de tekst aangepast. Volgens de VRT bevond het "episch centrum" zich trouwens op 23KM van Port-Au-Prince, ik heb voor alle zekerheid dus ook de afstand naar het epicentrum aangepast.

 
At 12:50 Anoniem said...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Epicentrum#Spelling

 
At 13:08 Anoniem said...

Misschien moet je dit ook lezen:
http://xandernieuws.punt.nl/?id=572803&r=1&tbl_archief=&

 
At 16:56 Luc Van Braekel (op IFF) said...

Wat mij stoort is dat de Belgische overheid en zowat alle media oproepen om te storten op rekening 12-12. Daarmee loop je het risico dat je geld terechtkomt bij Oxfam, een organisatie met een ideologische agenda, die vrijhandel en organisaties als de Wereldbank beschuldigt van het veroorzaken van armoede, enz. Wie het niet met die standpunten eens is, en niet wil dat zijn gift misbruikt wordt voor het voeren van ideologische propaganda (die ook door 11.11.11 en Broederlijk Delen wordt gevoerd), kan beter schenken aan organisaties als www.adra.be of aan de paters Scheutisten zoals vermeld op http://lvb.net/item/8171#92536.

 
At 23:08 Anoniem said...

Dat is toch wel een hele rake opmerking. Socialisten roven andermans geld weg om hun sociale programma's te financieren.
Zo is het maar net. In Nederland wil een Marokkaan die door de socialisten als burgemeester is benoemd, nu zit te regelen dat illegalen die frauderen in alles gesteund moeten worden. Ze zijn hartstikke gek de socialisten en linkse christenen, neen erger gewoon zware misdadigers, stuk voor stuk.

 
At 13:28 Drens said...

"het volgens lokale standaarden schatrijke oostelijke eilanddeel, dat we als Dominicaanse Republiek kennen, en waar we met zijn allen massaal op vakantie gaan."

Excuseer vincent, maar de Dominicaanse Republiek is helemaal geen schatrijk eiland, ook niet volgens lokale standaarden. Getuigt een beetje van gebrekkige kennis over de regio, maar dat zijn we wel gewoon van je. Je kan nu eenmaal niets alles weten door wat op google te zoeken.

Ik deel Luc zijn bezorgdheid over de ideologische agenda van onder meer Oxfam, maar in gevallen van rampspoed is het nuttig om de nodige schaalvoordelen te hebben als hulporganisatie. De fondsen van 12-12 zijn bovendien uitsluitend bedoeld voor noodhulp in het gebied - het gaat om een gedeeld fonds dus ik neem aan dat die regel wordt nageleefd. Ik ben voor zo'n efficiênt mogelijk gebruik van middelen en daarom steun ik dan ook een gemeenschappelijk optreden, ipv een versnippering van middelene. Soms moet je je ideologische links (no pun intended) laten liggen.

 
At 13:42 Jacob said...

Drens, je hebt er duidelijk niets van gesnapt. De DR is wel degelijk rijk volgens lokale standaarden. Los van de belastingparadijzen in de Caraïben ligt de levensstandaard daar veel hoger dan op de andere eilanden daar. Versnippering is inderdaad niet goed, maar het uitgeven van ANDERMANS geld is dat nog veel minder. Als iemand van de regio of van de achterliggende problemen duidelijk geen kaas gegeten hebt, ben jij het wel.

 
At 18:30 Marc Huybrechts said...

De Dominicaanse Republiek is zeker niet "schatrijk". Het inkomen-per-hoofd ligt er ergens tussen de 5ooo of 6ooo dollar. In Belgie ligt het ergens tussen de 40ooo en 45ooo dollar, en zelfs die zijn nog niet schatrijk (Behalve Kim Clijsters en Justine Henin mischien).

In vergelijking met de buur naar het Westen, Haiti, is de DR relatief rijk, maar in vergelijking met de buur naar het Oosten, Porto Rico, is de DR dan weer arm. Vanuit wereldstandpunt bekeken is de DR een arm land, maar nog geen 'hel op aarde' gelijk Haiti of Congo.

 
At 16:54 Yves Paermentier said...

@ Luc

Adra is een organisatie van de zevendaagse adventisten. Dat staat op de engelse website, wat verborgen. Op de Vlaamse staat alleen adventist. Ik weet er niet zoveel van maar mogelijk zijn die wat sektarisch, zeker niet mainstream protestant.

 
At 16:54 Filip Van Laenen said...

Deze morgen dacht ik ook: eigenlijk was het land er al slechter aan toe dan de meeste andere landen nog voor de aardbeving plaats vond.

 
At 16:55 Heldecker said...

Bijna volledig akkoord wat die repatriëring betreft (dat het eigen land repatrieert geeft een goed gevoel. Andere repatriëring is er op dat moment niet. Maar gewoon die repatriëringskosten verhalen op de gerepatrieerden, en dan is het o.k.)
En die staatsgebonden ontwikkelingshulp: zo gaat dat in een staat. Wat mij niet belet om ook nog te storten op de rekening van o.m. het Rode Kruis. Jawel. Misschien komt daarvan (en van mijn met belastingcenten betaalde staatshulp) maar 10% bij de mensen. Et alors? Ik kan het er zelf niet naartoe brengen.
Die dikkenekkenpolitici waren er vóór Haiti en zullen er na zijn. Get real, beste Vincent. Wat garandeert u dat die 'burgerorganisaties' zuiverder op de graat zullen zijn dan de staatsorganisaties?

 
At 16:55 K. Artman said...

@Yves Paermentier. Je weet toch dat je alléén maar moet kritisch zijn als het gaat om linkse, socialistische, groene of andere poco-organisaties. Sectarisch of dogmatisch is op zich dan ook niet ècht een bezwaar.

Zelf zie ik (ik zal mezelf al maar in het juiste 'hokje' plaatsen) organisaties als Oxfam en NCOS in elk geval méér en eerlijker (jawel) hun nek uitsteken dan ik ooit al bij hun criticasters heb mogen vaststellen. Én wel eens fouten maken, én wel eens verkeerde beslissingen nemen, én - o horror - politiek niet geslachtsloos zijn. Maar toch: je kan alleen iets 'misdoen' als je iets dóét, en de meesten van ons moeten er geen boterham voor laten en hooguit een halve dag hun aankoop van een nieuwe flatscreen uitstellen.

 
At 16:55 Anoniem said...

Oh, K.Artman, hoe clichématig zijn we wel. Geeuw... Ik herken zeker geen echte Cartman in uw schrijfsels...

Neen, die instellingen zijn niet politiek geslachtloos en daarom geeft LVB er ook geen geld meer aan. Dat is juist het punt. Blijkbaar snapt u dat niet

 
At 16:56 Luc Van Braekel said...

@Yves: Kan best zijn dat de Zevendaagse Adventisten niet mainstream zijn. Een sekte zijn ze echter niet: de giften zijn fiscaal aftrekbaar, en dat kan alleen maar als ze subsidies krijgen van de overheid.

 
At 17:21 Vincent De Roeck said...

@ Heldecker

"Get real, beste Vincent. Wat garandeert u dat die 'burgerorganisaties' zuiverder op de graat zullen zijn dan de staatsorganisaties?"

De exit-optie. Als private verenigingen falen in hun werk of te veel overhead hebben, zullen de donoren dat bestraffen en hun geld elders injecteren. De overheid kan blijven falen, knoeien en verspillen, want via belastingen is ze zeker van een constante inkomenstroom.

 
At 14:58 Anoniem said...

Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is.
Maar in Irak vielen meer dan 1 miljoen doden, en er komen er dagelijks meer bij. Mede door de Depleted Uranium munitie die er tonnenwijze gebruikt werd.
Daar hoor je geen hond over (Commissie Davids..?).
En wat erger is: het is 100 % door westerse regeringen beraamd en uitgevoerd.
En daar betalen wij nu nog altijd aan.
Moeten ze niet zo schijnheilig doen in den Haag.

 
At 14:58 IIS said...

Ons laten zien hoe erg het mensen vergaat is rijkdom voor de luizen en wolven die roven middels stichtingen. Geen geld maar voedsel moet er komen en daar zijn mensen mee geholpen, geen cent komt terecht bij de hulpbehoevenden, duurbetaalde vette papzakken die zich managers noemen of directeur strijken de pegels op. De echte bazen, de maffia, die stichtingen achter de schermen sturen halen met bakken geld binnen, miljarden verdwijnen en bij lange na komt niet alles terecht op plaatsen waar het nodig is.
Wil men mensen werkelijk helpen stort dan in vredesnaam geen geld. Iedere stuiver die wordt gestort en terecht komt bij stichtingen, zullen overheden er toe bewegen niet alles uit de kast te trekken, omdat ze er vanuit gaan dat stichtingen het werk wel klaren. NIET STORTEN!!!NIET STORTEN!!!
Daarbij komt nog eens een keer dat de maffia schijt hebben aan de Moriaantjes, normaal laten ze dit volk rotten, maar men haakt in op deze crisis. omdat hieraan weer geld verdient kan worden….Men gaat over lijken, over lijken. over lijken….duidelijk en niets meer dan dat.

Bij gebrek aan tijd kon ik het artikel niet lezen en daarom zal mijn reactie niet geheel on-topic zijn.

 
At 14:58 ISS said...

…Maffia schijt heeft….

 
At 14:58 Anoniem said...

De Tsunami op 2e kerstdag in 2004 was ook rampzalig, heel Nederland stortte geld op Giro 555, en uiteindelijk kwam er niets aan bij de slachtoffers. Nu is er weer een ramp, en weer Giro 555, maar nog steeds geen transparante regeling mbt wat er met iedere gestorte euro op Giro 555 gaat gebeuren. Dus ieder mens die nu daar nog op stort, helpt niet, maar houd zichzelf voor de gek.

 
At 14:58 LVM said...

“Ik begrijp dan ook dat vele lezers door de titel en het opzet van dit stuk geschokt en kwaad zullen zijn.”

U gaat hier zomaar even “vele lezers” van kleingeestigheid verwijten? Nou nou.

U legt het er overigens té dik op dat u compassie heeft en wel begrijpt hoe een hel het daar is, etc.
Het maakt u ongeloofwaardig.

 
At 14:59 Scrutinizer said...

Goed stuk. Mee eens.

“Verder stel ik mij ook de fundamentele vraag waarom enkel Belgische en Nederlandse onderdanen mee mogen met die Airbus. Onze overheid vindt het normaal dat zij in naam van de anderen beslist wie wel en wie niet uit die hel geëvacueerd kan worden.”
Wat ik me daarbij afvraag, is wie er mee mag: “onderdanen” of “ingezetenen”? Stel je bent bv. Japanner die in Belgie woont en werkt en belastingen betaalt en je gaat (bv. in groepsreis met een hoop Belgen) op vakantie naar Haiti en dan gebeurt er zo’n ramp en dan komen de jongens en meisjes van B-Fast hulp bieden. Mag je dan als Belgisch ingezetene en belastingbetaler (doch met Japans paspoort) mee of niet? En waarom zou bv. een Belg die in Grienkenland woont en werkt (en in Belgie geen belasting betaalt) wel meemogen?
Maakt de overheid zich dan schuldig aan discriminatie? Leuk gevalletje voor de CGKR misschien

 
At 14:59 Anoniem said...

Goeden avond mensen,

Ik weet het is weer Off-Topic maar ik vond dit wel erg belangrijk om even hier naar toe te koppelen.
link: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/01/wouter_bos_pvda_is_een_steeldi.html

Over Haïti kan ik eigenlijk maar een ding zeggen ik vind het diep en diep triest voor de bevolking, maar geld storten wat toch niet naar de bestemming gaat is alleen die smerige zogenaamde hulp diensten spekken, zoals giro 555.
Ze zouden beter de mensen kunnen leren om op eigen benen te staan, hier doel ik op zorgen dat ze zelf hun groenten, fruit kunnen verbouwen.
Misschien een te makkelijk oplossing, maar alleen goederen sturen is maar een tijdelijke oplossing naar mijn mening.

 
At 14:59 Anoniem said...

Het Nederlandsche leger gaat zich er mee bemoeien.
Een marineschip is al aangekomen.
Nou zal alles wel goedkomen… Maar niet echt.

 
At 14:59 Reiny said...

Al na de eerste beelden was te zien dat het arme Haïti geen nagel heeft om zijn kont te krabben. Ik verwachtte een armada aan helikopters om noodrantsoenen te droppen om de bange bevolking door de eerste dagen heen te helpen. Geen lullige duizendjes maar tienduizenden, zodat de mensen elkaar de ogen niet hoeven uit te krabben om er een te bemachtigen. Ik verwachtte ferries en vliegtuigen vol met vrachtwagens, shovels, graafmachines en ander groot materieel. Maar nee, het ene na de andere land stuurt vliegtuigen vol met spullen die maar mondjesmaat de bevolking weten te bereiken. Het ergert me en het beschaamt me.

 
At 15:00 Marc said...

Er gaat nog niet 1 eurocent naar 1 van die goede doelen, die heren en dames aan de top krijgen al te veel geld elke maand op hun rekening. Dit wordt al betaald via bertje, dus van mijn centen. 1x vind ik genoeg.

 
At 15:00 Paul said...

Geld sturen in deze situatie is als vergif.Een land wat al een history van corruptie kent moet je geen geld sturen.Je moet gewoon diensten en goederen leveren.Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die vinden dat ook dat niet zou mogen omdat ze zelf nog nooit op hulp aangewezen zijn.

Als je zelf ooit in de situatie verkeerd waarin je zonder hulp het leven zou laten pas dan snap je de verantwoording van het moment dat je in staat bent om te geven.

 
At 15:00 Reiny said...

Geld geven lijkt en is wel positief op het moment dat mensen geld nodig zijn, en het geld ook terecht komt waar het moet zijn slechts dan is het gepast om mee te betalen. Alle overheden ter wereld maken al geld vrij en dat zou in eerste instantie voldoende moeten zijn. Wij hebben gegarandeerd een rampenfonds in ons land en als men nu gaat bedelen bij de inwoners , wat ook betaald moet worden, dan is er al een groot gedeelte van het geld weg. Daarom is het zinvoller om als het blijkt dat er tekorten zijn dan pas ga je actie voeren. Nu wekt het een totaal verkeerde indruk alsof het de bedenkers gaat om weer geld te reserveren net als met de vorige actie’s. Dat geld is er ook nog steeds, en de getroffenen die gedupeerd zijn hebben nog niets gezien. Schandalige vertoning en daarom vind ik dit niet gepast.

 
At 15:01 Hub Jongen said...

@ LVM

Dit klinkt alsof je compassie verkeerd vindt.
Mogelijk niet je bedoeling.

Toch goed om weer eens duidelijk te stellen dat “medeleven met medemensen”(benevolence) een positieve Deugd is.

Wij leven samen met anderen op deze aardkloot en we (kunnen) hebben ontzettend veel voordeel ervan dat er anderen zijn met hun positieve eigenschappen.
Een mens is een “sociaal”wezen, en pas op dat je dat niet verward met misdadig “socialisme”.

 
At 15:01 LVM said...

Enkel het er te dik er bovenop leggen vind ik ongunstig. Het klinkt dan namelijk geforceerd, alsof er politiek correcte overwegingen in het spel zijn.

En nou geloof ik niet in “deugden”, maar ik snap wat u bedoelt.

Van niet veel anderen heb ik voordeel. Het grootste deel van de mensen geeft me toch nadeel.

 
At 15:01 Nico de Geit said...

Waarom wordt water aangevoerd met vliegtuigen? Is het niet handiger om dat vanuit de Dominicaanse Republiek aan te voeren? Zijn alle waterbronnen kapot, of is de staat van chaos uitgebroken en is er daarom gebrek?

Hulp kan komen vanuit de buurlanden, als eerste de Dominicaanse Republiek, als tweede Cuba. Vanuit de hoofdstad Port au Prince is het nog geen 50 km naar de Dominicaanse Republiek.

Misschien is het zo dat buren elkaar zodanig kennen dat ze niet vooraan staan bij het leveren van hulp. Haïti staat niet zo best bekend. Een negerbevolking met een extreem laag welvaartsniveau en een zeer hoog voodoogehalte dat steeds in opstand komt en slachtpartijen aanricht.

Als mensen hun geld willen doneren zijn zij daar natuurlijk vrij in, maar dat mijn zuurverdiende geld dat de belastingdienst mij onder geweldsdreiging heeft afgenomen naar een ver land verdwijnt is onacceptabel. Ik ga mijn buurman ook niet beroven om zijn geld aan een ‘goed doel’ te schenken.

 
At 15:01 Scrutinizer said...

“Een mens is een “sociaal”wezen”
Dat is een claim die ik waag te betwisten. Het hangt natuurlijk van je definitie af. A.g.v. arbeidsdeling en specialisatie kan de mens productiever zijn en alzo meer doelen bereiken, maar dan is ruil en dus een bepaalde vorm van interactie onvermijdelijk een voorwaarde. Als je aan de hand van de vaststelling dat mensen met elkaar (willen) omgaan (voor transacties waar ze ZELF beter van worden) concludeert dat mensen sociale wezens zijn, dan lijkt me dat eerder een definitiekwestie.
Zelf heb ik hooguit functioneel behoefte aan interactie, doch niet emotioneel. Althans wel met mijn gezin (dagelijks) en een select groepje vrienden 1 keer per jaar of per kwartaal, maar ik voel geen enkele voldoening wanneer de cassiere bij de AH naar me glimlacht of de ober me het dagmenu toelicht o.i.d.
Mochten er volautomatische restaurants bestaan (waar ik wel gezellig met mijn vrouw kon keuvelen maar dus zonder ober), dan werd ik daar vaste klant.
Dus buiten het louter functionele kan men m.i. niet zomaar stellen dat de mens een sociaal dier is. Dat is net zoals stellen dat “De Nederlander dol is op het Koningshuis”. ‘t Zal voor velen opgaan, ja. Maar doen alsof dit een soort natuurwet is, klopt natuurlijk niet.
Ik zie niet-transactiegericht sociaal gedrag eerder als een soort voorkeur of hobby. Sommige mensen houden van hun dagelijkse portie roddel, zoals anderen dagelijks een hoofdstukje in een boek lezen. Dat de eerste groep erg groot is, kan wel zijn, maar dit hoeft hen nog niet tot norm te verheffen.

 
At 15:02 Nico de Geit said...

‘Toch goed om weer eens duidelijk te stellen dat “medeleven met medemensen”(benevolence) een positieve Deugd is.’

Dat mag je best vinden en in de praktijk brengen, maar ik doe daar niet aan mee. Ik geloof in wederkerigheid: ik help jou nu, en jij helpt mij later.

- Zwakkelingen behoren ten onder te gaan – (Nietzsche – De Antichrist)

De Dominicaanse Republiek met haar blanke bovenlaag is relatief rijk, het gitzwarte Haiti is straatarm. Helpen kost dus alleen wat en levert niets op.

Negers in hutjes is misschien toch zo gek nog niet.

 
At 15:02 Anoniem said...

‘Ik geloof in wederkerigheid: ik help jou nu, en jij helpt mij later.’

En anders?? Is dit je website trouwens? http://stoicijnsegeitenziekte.blogspot.com/

 
At 15:02 De Wijze said...

Wat mij steeds verwonderd is het volgende,
nooit, maar dan ook nooit zul je bij rampen zoals die in Haiti enige hulp van arabische of moslimlanden zien, nooit.
Is men in landen als saoudi-arabie, doebai, abu dhabi, de verenigde arabische emiraten en nog wat van die olie producerende landen zo immens gewetenloos dat ze dat totaal niet interesseert ?
De gezamenlijke omroepen zouden beter zendtijd bij al-jazeera kunnen kopen om daar hun geld uit de zak klopperij van gewone mensen uit te venten.
Ik ben reuze benieuwd wat ze dan zouden binnenhalen aan donaties van de steen en steenrijke bewoners van die landen.
Waarschijlik minder dan van alle inwoners van Persingen tesamen.

 
At 15:02 LVM said...

“zo immens gewetenloos dat ze dat totaal niet interesseert ?”

U als nederige mens denkt zomaar even te kunnen bepalen wie wel of geen geweten heeft, aan de hand van uw eigen opvatting van wat dat precies inhoudt?

Ik vind uw oordeel uitermate “progressief”.

 
At 15:03 Peter de Jong said...

Linda Polman heeft in haar boek De Crisiskaravaan goed beschreven hoe de hulporganisaties, met in hun voetspoor popsterren, acteurs, politici en journalisten, wereldwijd als een soort sprinkhanenplaag van ramp naar ramp trekken, met als enige resultaat nog méér ontreddering.

Het is een zichzelf instandhoudende industrie waarin enorme bedragen worden rondgepompt en waarvan vrijwel niets bij de slachtoffers terecht komt.

Dergelijke internationale hulp is feitelijk immoreel en iedereen die geld geeft aan giro 555 zou zich ernstig moeten schamen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Crisiskaravaan

===
Het Rampenfonds:
http://www.accountant.nl/Accountant/Weblogs/Wildschut/Lessen+uit+het+onderzoek+naar+het+Nationaal+Rampen

 
At 15:03 Peter De Jong said...

Niet alleen bij de Tsunami actie. De financiële verantwoording van de giro 555 Kosovo actie was ook beneden peil:
http://www.nrc.nl/geslotendossiers/giro_555_kosovo/bfont_colorcc3300organisaties_i/article1640944.ece/Novib

Artsen zonder Grenzen is na de Tsunami actie uit de SHO gestapt:
http://nos.nl/artikel/54531-artsen-zonder-grenzen-stapt-uit-sho.html

 
At 15:04 Nico de Geit said...

Nico: ‘Ik geloof in wederkerigheid: ik help jou nu, en jij helpt mij later.’

‘Is dit je website trouwens?’

Nee, maar wel leuk!

‘En anders??

Anders niets. Je kunt niet alle problemen van deze wereld op je nemen. Veel, zo niet alle dingen zijn een gevolg van je eigen handelingen van nu en in het verleden.

Ieder moet zijn eigen leven leiden en ook de gevolgen dragen van zijn eigen handelen. Natuurlijk hebben ze deze aardbeving niet gewild of veroorzaakt – hoewel sommigen hun voodoopraktijken aanwijzen als oorzaak – maar niet de aardbeving heeft de schade aangericht maar hun slechte bouwsels. Hadden ze in hutjes gewoond was er niets aan de hand geweest.

Geiten hebben geen last van aardbevingen. Ze stoppen met eten als de Aarde schut, kijken om zich heen en als de Aarde gestopt is met schudden eten ze gewoon verder en laten de boel de boel.

@Hub Jongen

Hub, kun je mij uitleggen wat er deugdzaam is aan het helpen van domme mensen die altijd weer dezelfde fouten maken en geen advies aan willen nemen?

Misschien heeft die vermeende deugdzaamheid een chistelijke basis, maar ook het christendom waarschuwt voor het gooien van paarlen voor den zwijnen.

 
At 15:04 Rob Ter Horst said...

Tja, wetende dat ik naief en onnadenkend ben, heb ik toch maar €100 overgemaakt op giro 555.
Heb ik mijn eigen geweten mee afgekocht…

 
At 15:04 Paul Martens said...

Ik zal me maar meteen asociaal presenteren: VAN MIJ KRIJGT GEEN ENKEL BUITENLANDS “GOED” DOEL OOK MAAR 1 CENT VRIJWILLIG. Zo, dat is er alvast uit, politiek correct of niet, kan me niets schelen. Heb ik dan geen enkele compassie met die slachtoffers? Jawel, maar mijn financiële injecties hebben geen enkel nut. Kom maar op met die reacties, ik lust ze rauw…

Er zijn in mijn eigen omgeving genoeg zaken waar ik mijn medeleven, compassie, financieel afkopen van mijn gemoed, enz, enz kan botvieren. Waar ik dan ook direct resultaat van zie. En wat ik ook regelmatig doe, wat een lieve braverik, toch?

Daarnaast betaal ik al gedwongen mee voor alle goede en niet-goede doelen in de hele wereld, want onze “alwetende” overheid zorgt er wel voor dat er ook belastinggeld naartoe gaat. Politici staan zich over onze ruggen in een goed internationaal blaadje te werken, op onze kosten.
Voorbeeldje: vergadering gemeenteraad Middelburg (Zeeland), op 18 januari 2010, gisteren dus. Eén van de partijen stelt voor 15.000 van het gemeentebudget aan Haïti te schenken. Een ander stelt (terecht) dat na een vergadering over alle Middelburgse onderwerpen waar geld tekort is, het niet “kies” is om het gemeenschapsgeld weg te schenken. Haar voorstel was, dat iedereen, die bij deze vergadering aanwezig is, 20% van zijn maandtoelage persoonlijk schenkt aan Haïti, tot aan de griffier en koffiedames toe. Oeps, opeens niemand meer thuis met hun compassie voor slachtoffers. Dan bepleit de burgemeester om 48.500 euro te schenken. Uit gemeentekas, wel te verstaan.

Andere voorbeelden? Bekijkt u een groot deel van de artikelen op deze website.
Zo werkt het dus in de politiek. Ik doe daar niet vrijwillig aan mee. Ik moet daar helaas (voorlopig nog) gedwongen aan meedoen. En u ook, naast hetgeen u vrijwillig doneert. Waarvoor u nooit meer iets in uw leven terugkrijgt, maar dat is misschien het minst belangrijke.

Het belangrijkste voor velen is, dat hun gemoed is afgekocht: “Zo, ik heb betaald, nu kan ik weer verder met mijn leven”.
De mensen, voor wie dit écht belangrijk is, gaan naar die landen toe om daadwerkelijk te helpen met projecten en initiatieven. Of zij kiezen een baan, waarbij zij via hulporganisaties in dergelijke brandhaarden en rampgebieden goed werk doen. Daar heb ik pas respect voor, ik zou dit niet kunnen en ook niet willen. Maar mensen die vanuit hun werk of eigen initiatief ter plaatse hulp gaan bieden, dat zijn de echte helpers. Daar kunnen geen miljoenen euro’s tegenop.

Wat die echte hulpverleners daarvoor terugkrijgen? Ik heb er geen ervaring mee, maar een dankbare blik van een slachtoffer, daar ter plaatse, iemand die je met eigen handen geholpen hebt? Dat lijkt me een indruk die van de grootste schoft een goed mens maakt.

 
At 15:04 Vincent De Roeck said...

@ LVM

Met die “compassie”-paragraaf wou ik gewoon zeggen dat het niet is omdat we tegen staatsgebonden hulp en programma’s zijn, dat we daarom per definitie een bende asociale reactionairen zouden zijn.

 
At 15:05 Anoniem said...

nooit, maar dan ook nooit zul je bij rampen zoals die in Haiti enige hulp van arabische of moslimlanden zien, nooit.

Niet helemaal waar hoor, na de Tsunami is er geld gestuurd om Moskeen wederom op te bouwen.

 
At 15:05 Anoniem said...

Wat die echte hulpverleners daarvoor terugkrijgen?

Kan je ik wel vertellen, de echte hulpverleners, en niet die door subsidies zwaar betaalde goeddoeners, krijgen een dankbare blik van de betroffenen, en verder alle mogelijk ziektes die je maar kunt oplopen en doorgaans een hoop ellende met de Nederlandse overheid (aangezien de concurrent van hen bent waarschijnlijk).

 
At 15:05 Overnight said...

Nuclear platform for Haiti assistance
18 January 2010
The USS Carl Vinson has arrived at Port-au-Prince as part of the American contribution to earthquake recovery in Haiti. As well as carrying supplies, helicopters and a field hospital, the twin-reactor vessel features seawater desalination capability to produce 1.5 million litres of potable water per day.

Best handig, die kernreactors….

 
At 15:05 Paul Martens said...

Heeee, goed nieuws: we gaan NOG MEER betalen aan Haïti, want we gaan hun schulden niet meer opeisen. Alle leningen moegen ze houden, hoeven we niet meer terug. Betalen wij wel weer voor ze.

*zucht*

Wat moet er hier in Nederland gebeuren om onze internationale schulden kwijt te raken?

 
At 15:06 Anoniem said...

Doet het je nou ook goed om te weten dat je met die 100 euro schenking van jou jij de rest van Nederland ook 100 euro uit hun zak hebt gestolen?

Ja gestolen. De opbrengst van deze bedelarij wordt verdubbeld door ons weggever op ontwikkelingssamenwerking.. En aangezien iedereen zal beseffen dat hij dat niet uit zijn eigen zak betaald, komt dat uit de belastingpot, en dat is diefstalgeld.

 
At 15:06 Paul Martens said...

Ha die Flap, het kan nog gekker. Stel je woont in de Zeeuwse gemeente Veere of Zeeuwse gemeente Middelburg. Die schenken respectievelijk 22.000 en 48.500 euro, dat is 1 euro per inwoner. Van hun belastingcenten, waardoor andere lokale zaken niet door kunnen gaan, want gemeenen hebben geld tekort.

Daarbovenop schenkt de Provincie Zeeland (ook geld tekort, trouwens) óók nog eens 1 euro per inwoner van Zeeland, dus nog eens 380.000 euro.

En dat alles wordt verdubbeld door de Nederlandse staat.

Tjonge, wat is het gemakkelijk om het geld weg te geven, dat je van anderen hebt gestolen. Ze zeggen weleens dat de meeste gekken buiten het gekkenhuis rondlopen. Inderdaad, en de ergste gevallen worden ook nog beleidsmaker bij de overheden.

Om te huilen, zo zielig.

 
At 15:06 Peter de Jong said...

Doe niet zo flauw flap, met die beslissing de opbrengst te verdubbelen heeft Rob niets van doen. Hij heeft het volste recht geld te doneren. Zelfs al zou hij het hebben geweten (ik wist t niet) dan nog is het volslagen onzin hem ‘diefstal’ te verwijten. Hij draagt immers geen verantwoordelijkheid voor handelingen die anderen verrichten.

Denk hier ook eens over na: als een overvaller je supermarkt berooft en de cassière een pistool tegen het hoofd zet en ook jou om je geld vraagt, hoef je niet in te gaan op die chantage. Als hij vervolgens het meisje dood is dat niet jouw schuld. Je hebt die overvaller immers niet tot zijn daad gedwongen.

 
At 15:06 Anoniem said...

onwetendheid is geen excuus. ziende blind en horende doof. zo heeft de staat u het liefst.

Rob had ook zijn donatie op een andere rekening kunnen storten, (google staat vol met allemaal goedbedoelde actie’s) maar hij geeft zelf al aan dat het vooral als aflaat was bedoeld.

 
At 15:06 Peter de Jong said...

Ja, je kan ook Artsen zonder Grenzen steunen, of Ans Knipping uit Rosmalen ( http://www.manbijthond.nl/fragmenten/toekomst-haiti ), maar dat doet niet ter zake.

Je kan in die overvallen supermarkt je geld afgeven, maar het hoeft niet. Als vervolgens de cassière wordt doodgeschoten zullen de nabestaanden toch echt verhaal moeten halen bij die overvaller, niet bij jou. Je kunt iemand niet verantwoordelijk houden voor handelingen die anderen verrichten.

Mocht je dit eens zijn, dan is een welgemeend excuus aan Rob wel op zijn plaats, niet?

 
At 15:07 Anoniem said...

Ja, je kan ook Artsen zonder Grenzen steunen, of Ans Knipping uit Rosmalen ( http://www.manbijthond.nl/fragmenten/toekomst-haiti ), maar dat doet niet ter zake.

Nou dat doet dus wel ter zake. Als je begaan bent met iets dan verdiep je je er in, kun je er dus zo achterkomen dat alles wat jij stort verdubbeld wordt door de overheid.

Stort je vervolgens alsnog dan ben je gewoon medeplichtig aan diefstal.

Sorry hoeft niet hoor.

 
At 15:07 FR. said...

je bent een stomzak
te minste 5 euro geven of zo ze zijn met duizende doden of zo ze hebben hulp nodig ok 5 euro is niet echt veel maar je hebt wel iets gedaan !!!!!

 
At 15:07 Reiny said...

asocialen zijn vaak heelijk vrijgevochten mensen die ik wel mag !! Recht voor de raap geen gedraai !!

 
At 15:07 Anoniem said...

Haitians May Go Extinct
http://www.digitaljournal.com/article/285816

Als je zo slecht om gaat met je omgeving vraag je er [natuur][lijk] gewoon om …zoals een zoogdier insecten van zijn rug af mept, omdat ze lastig zijn, deed onze planeet ongeveer hetzelfde.

(ik weet het, die nietjes zijn erg fout)

 
At 15:08 Paul Martens said...

Reacties ad hominem worden hier niet echt gewaardeerd, maar goed. Als u het systeem nog steeds niet doorheeft en ook niet doorheeft dat het geld simpelweg niet aankomt bij de slachtoffers, zelfs niet na het lezen van deze website en de reacties op dit topic, dan ben ik vereerd om in uw ogen een “stomzak” (is dat een Nederlands woord?) te zijn.

Wat u in mijn ogen bent, zal ik wijselijk voor me houden om de moderator van deze website niet op mijn dak te krijgen.

Slaapt u rustig verder en veel genoegen met uw afgekochte gemoedsrust. Geeft u zoveel u wilt, maar dwing anderen niet hetzelfde te doen.

PS: een tikfoutje kan iedereen overkomen, maar een paar leestekens in de reactie bevordert het leesgenot.

 
At 15:08 Anoniem said...

Dank u.

 
At 15:08 Anoniem said...

Tja, dan zal ik die dankbare blik moeten missen, maar gelukkig ook de ziektes.

Ellende met de overheid heb ik al genoeg, alleen al het feit dat deze er is. Daarvoor maakt het niet uit of ik wel of niet direct slachtoffers van (door mensen binnen overheden gestarte) oorlogen help of natuurrampslachtoffers direct help. Ik moet gewoon gedwongen betalen, ongeacht de immoraliteit van de besteding van belastinggelden.

 
At 15:08 Anoniem said...

Nee met 5 euro storten heb je niets gedaan. Ja het eigen schuldgevoel afgekocht.

En ik heb niet zoveel last van dat schuldgevoel omdat ik er niet verantwoordellijk voor ben hoe moeder aarde met haar bewandelaars omgaat. Die illusie wil ik ook voor mezelf niet hebben anders was ik de politiek wel ingegaan.

 
At 15:08 Scrutinizer said...

Gek dat mensen tegen vrijwillige donaties zijn en dan nog met als argument dat er van hun gemeente of provincie belastinggeld naar Haiti gaat.
Ik zou zeggen: juist een massa vrijwillige donaties, zou het signaal kunnen geven dat “we the people” zelf wel kunnen beslissen of en hoeveel we doneren en dat we bovendien meer dan barmhartig genoeg zijn. Het zou kortom overheden een excuus kunnen ontnemen om met van haar burgers afgeperst geld “goed te doen”. De hele “rechtvaardiging” voor ontwikkelingshulp (ook los van rampen: de permanente) zou ermee op losse schroeven komen te staan. Dus juist middels een forse donatie kan je overheidsbeleid in vraag stellen. Kortom doneren doe je niet alleen voor de Haitianen, maar ook voor jezelf. (Sowieso geeft elke donateur voor een eigen goed gevoel, natuurlijk maar in wezen dus ook m.h.o.o. je eigen toekomstige belastingen).
Of het echt helpt kan ik -zeker op korte termijn- allerminst garanderen. Het is een beetje zoals uit principe niet stemmen om er een signaal mee af te geven. Voorlopig heeft ons dat nog niet van de democratie verlost of zelfs maar binnen de democratie van de ergste (linkse) partijen. Toch zijn er tal van libertariers die zweren bij niet stemmen i.p.v. voor de minst slechte stemmen. Welnu, op soortgelijke wijze pleit ik voor een forse donatie, ook al zal dit op korte termijn niet tot een revolutie leiden op het ministereie van Ontwikkelingssamenwerking en bij de belastingdienst.

 
At 15:09 Anoniem said...

Chavez: ‘Aardbeving in Haïti was experiment VS’

http://www.telegraaf.nl/buitenland/5828618/___Aardbeving_Hati_experiment_VS___.html?p=2,1

 
At 15:09 Reiny said...

Het is inderdaad een schone gedachte van u maar het zal uiteindelijk niet gaan werken , en als je geld geeft aan goede doelen , dan komen er steeds meer van deze zogenaamde goede doelen bij. Er moet één goed doel komen die gecontroleerd wordt door ( bijvoorbeeld mij ) om te kunnen zien dat er geen geld naar onbekende onkosten vergoedingen gaat, maar dat het bij de slachtoffers komt en geen euro naar de zogenaamde aardige sociaal voelende gezagsdrager gaat. die moeten hun kosten maar van hun eigen rekening betalen, ze willen immers zo graag. En onze regering kun je niet dwingen, ze lachen ons uit en gaan het uitgeven geld weer op ons verhalen.
En ze lachen in hun vuistje dat ze aangetoond hebben dat ze sociaal bewogen en meelevend zijn , waardoor ze van u verwachten dat u ook nog op ze zal gaan stemmen.

Als ik dit schrijf en bedenk dan krijg ik schaamte bij de gedachte hoe wij ons laten belazeren en ons nageslacht op laten draaien voor het hopeloos en waardeloos beleid wat er gevoerd is, waarbij de rijke bankheren smalend lachend later naar het buitenland vertrekken . ike ike cultuur over de rug van de gewone sociaale naieve burger.

 
At 15:09 Paul Martens said...

In principe ben ik het helemaal met je eens. Dat we geen overheid nodig hebben om barmhartig te zijn en bepaalde doelen vrijwillig te steunen, zit schijnbaar al in onze genen gebakken. Prima.

Maar voor mij is het óf vrijwillig, óf onder dwang. Dat laatste is nu al het geval, dus waarom dan nog gedwongen worden om vrijwillig te geven? Dat is een contradictie in de voorgaande zin, maar er zijn mensen die je toch tot een donatie willen dwingen, zelfs op deze site.

Je bekijkt het van het én-én standpunt, zowel gedwongen als vrijwillig doneren en stemmen op hetgene dat je door stemmen wilt laten verdwijnen, ik van het andere, namelijk óf-óf: probeer zoveel mogelijk mensen deelgenoot te maken van de werkelijke feiten (en niet van de drogredenen van linkschmenschen en/of overheden), dan pas heeft het niet gaan stemmen effect. Bij verdwijnen van regulerende overheden houden we met zijn allen meer geld over en hebben we meer (én vrijwillig) voor goede doelen over. Dat in tegenstelling tot de huidige situatie waar we gedwongen meebetalen aan de hobby’s van enkele politici.

Wat ik ook zo vreemd vind: nu de natuur een kunstje flikt, moeten we barmhartig zijn. Zijn we ook allemaal zo barmhartig om vrijwillig de “opbouwmisies” in Afghanistan en Irak te steunen door vrijwillig geld te doneren? Om die arme mensen in vluchtelingenkampen te helpen? Doneren we vrijwillig de kogels en Hellfire raketten?
Nee! Een beetje denkend mens met minimaal functionerende hersenen baalt er moreel als een stekker van dat hij door gedwongen medefinanciering ook medepichtig is aan een onterecht gevoerde oorlog.

 
At 15:10 Elisabeth said...

Kom per “toeval”op dez site terecht, en erger me aan de gehele discussie over Haiti!
Geeft mij precies weer waarom onze politiek een juiste afspiegeling is van de Nederlandse bevolking.
Oeverloos discussiëren, het enige wat men hoeft te doen is stil zijn, en luisteren naar wat je hart en geweten je ingeeft,dan vervalt de noodzaak kennis proberen te vergaren via anderen en discussie.Probeer het maar eens, vijf minuten je hoofd “stil”houden, of vinden jullie dat eng..!?
o, en nog iets,werkelijke vrijheid bestaat alleen maar binnen grenzen, de grenzen van fatsoen.

 
At 15:10 LVM said...

“het enige wat men hoeft te doen is stil zijn, en luisteren naar wat je hart en geweten je ingeeft,dan vervalt de noodzaak kennis proberen te vergaren via anderen en discussie.”

Aanschouw! De basis van socialisme, politieke correctheid, en verval van civilisatie!

“Probeer het maar eens, vijf minuten je hoofd “stil”houden, of vinden jullie dat eng..!?”

Laat u groot voelen, nietwaar? Bah, kapsones.

“werkelijke vrijheid bestaat alleen maar binnen grenzen, de grenzen van fatsoen.”

Hoe kan een hersenspinsel een “grens” zijn? Uiteraard, mijn vrijheid houdt op waar die van u begint. Dat is een grens. Dat echter nog steeds optimale vrijheid.

 
At 15:10 Paul Martens said...

Leuk verwoord, maar velen zijn dat station reeds lange tijd gepasseerd. “Been there, done that”.

Heeft te maken met persoonlijke vrijheid. En hoe je daar (na 5 minuten of veel langer in stilte daarover gedacht te hebben) ook anderen deelgenoot van kunt maken: proberen mensen na te laten denken over feiten en deze af te meten aan UPB, moraal en inderdaad menselijk fatsoen.

Zonder dogma’s, zonder aangeprate vasle politieke drogredenen en zonder kapsones.

Probeer het misschien eens, de openbaring zal u bevrijden.

 
At 15:11 Reiny said...

Het is wel aardig dat je hier even langs komt en mischien heb jij een oplossing om mensen in een keer van antwoord te gaan dienen , wel beseffende dat er duizenden meningen zijn en geen een is waarschijnlijk de juiste , althans dat vermoed ik. Het juiste antwoord is een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden zonder zijn vrijheid te verliezen.

Vrijheid zit niet aan de buitenkant maar zit van binnen , het is jouw eigen gevoel en mening die je vrijheid kan bepalen. Het bepaald ook jouw eigen waarde !!! Oeverloos discuseren is niet nodig , je leest het begin en als dat je niet aanstaan flikker je het gewoon weg. Laat je niet verleiden andermans mening opgedrongen te krijgen en zeg het recht voor de raap zoals je er over denkt ,dan ben je eerlijk voor jezelf en hebt veel genoegen in het schrijven en je mening te uiten. En dat heb je met jouw schrijven al gedaan , en dat is alleen al is waardevolle inbreng. En politiek zuljij je net zo aan ergeren als ik ,vermoed ik zo.

 
At 15:11 Scrutinizer said...

@reiny [46]: O ja, een aantal organisaties zal inefficient werken en het geld wordt niet altijd goed besteed, dat klopt. Maar dat geldt voor de overheid net zo goed (of nog meer want als monopolist die zelf de wetten maakt zit ze in een nog betere positie dan de liefdadidheidsinstellingen die met mekaar moeten concurreren met om ter zieligste spotjes) en ten minste kan je kiezen aan welke organisatie je doneert, terwijl de je bij belastingen afgeperst door een monopolist die keuze niet hebt. Kortom, vrijwillige donaties zijn toch te prefereren boven slachtoffer worden van overheidsafpersing.

@Paul Martens [47]: Ja, in het begin is het dubbel op, maar punt is dat als er veel gestort wordt, onmiskenbaar komt vast te staan dat we de overheid en haar dwang niet nodig hebben om mensen in nood te helpen want dat ook uit vrije wil -tegen het mensbeeld van dwangsocialisten in- mensen doneren als het echt om schreinende toestanden gaat.
Als de overheid argumenten verliest, verliest ze daarmee eens tukje legitimiteit om nog (zoveel) belasting te heffen. Dat is waar het mij om gaat. Ook dat het volk dit ziet en dus haar overheid steeds meer in vraag stelt. Zo maak je langzaam aan de geesten rijp. ‘t Is wel een proces van lange adem en op korte termijn betaal je dan inderdaad dubbel, maar da’s voor het goede doel, moet je maar denken (en ondertussen hebben de Haitianen er ook nog wat aan, een leuk neveneffect a.h.w.)

 
At 15:11 Reiny said...

helaaszal overheids afpersing altijd blijven bestaan zolang wij er niets aan doen en alles accepteren.

 
At 15:11 JTO said...

Met alle respect voor deze reacties, ook over de negatieve reacties over storten en bestedingen van de gelden van giro 555.
Maar zijn jullie echt betrokken of gewoonweg verschuilen achter de wel of niet oprechte gedachte “gelden komen toch niet terecht?”. Zoeken jullie naar een alternatief om de mensen in Haiti op een andere wijze te helpen? Want ik neem aan dat er betrokkenheid bij dit enorme leed is, vanwaar anders de tijd spenderen om op deze site te reageren.
Terugkomend op de vergelijkingen met de tsunami, oa in Sri Lanka. Ook ik heb 555 gesponsord, en ben daarna zelf ter plaatse gegaan om met eigen gesponsort geld een bestaand project te helpen! Heb ter plaatse gezien dat veel van giro 555 bij lokale projecten terecht is gekomen, dus zeker niet voor niets. 555 gaat om de eerste hulp, en helaas is er weinig inzicht in de uitgaven. Het is zo makkelijk te zeggen, nee van mij geen cent, het wordt toch niet goed besteed. Maar zoek dan naar alternatieven, Haiti heeft het dringend nodig! Over een paar weken is Haiti uit het nieuws, en dan? Wat gaan alle mensen doen die 555 niet willen sponsoren, zoeken zij andere wegen om te helpen? Ik ben ervan overtuigd dat er veel stichtingen worden opgezet. Mijn hulp, financieel en fysiek, zal ik zeker geven!
Het is zo makkelijk om alleen te ageren, maar er verder zelf niets mee te doen. Misschien iets om over na te denken.

 
At 15:12 Peter De Jong said...

“Als je begaan bent met iets dan verdiep je je er in, kun je er dus zo achterkomen dat alles wat jij stort verdubbeld wordt door de overheid. Stort je vervolgens alsnog dan ben je gewoon medeplichtig aan diefstal.”

Dit slaat helemaal nergens op flap. Als je in die supermarkt je geld niet afgeeft aan die overvaller en hij maakt zijn dreigement waar dan is er geen rechter die je ooit zal veroordelen voor medeplichtigheid aan de moord. Als je niet snapt, dat je iemands misdaden nooit aan anderen kan toerekenen houd het op.

 
At 15:12 Peter De Jong said...

“…nu de natuur een kunstje flikt…”

Het is wel vreemd, dat de NWO adepten nu pas naar buiten treden. De VS zouden hun Tesla wapens (w.o. HAARP) gebruiken om aardbevingen op te wekken.

Deze ramp in Haïti en de aardbevingen in China en Iran zouden ook door de VS zijn veroorzaakt. In Haïti kan de VS onder het mom van hulp nu gemakkelijk militairen stationeren (Cuba? Venezuela?).

Volgens de conspiracists kan met Tesla wapens (waarover ook de Russen zouden beschikken) tevens extreem weer worden opgewekt.

===
http://www.telegraaf.nl/buitenland/5828618/___Aardbeving_Hati_experiment_VS___.html?p=9,1

 
At 15:12 Reiny said...

@ JTO

Sorry maar hier wilt u als medewerker van hulporganisatie mensen oproepen om geld te storten , en als ze dat niet doen een schuldgevoel aanpraten.

Wij betalen via onze belasting aanslagen al erg veel en de overheid stort onze belasting centen naar deze organisaties. Daar heb ik althans geen moeite mee , maar wens geen schuldgevoelens aangepraat te krijgen, dat is niet terecht !!

 
At 15:12 Anoniem said...

Uw bij herhaling aangeven van de supermarkt situatie slaat als een tang op een varken.

Ten eerste als mensen storten en naderhand laat de overheid weten het gestorte te verdubbelen, ja dan heeft u een punt. Maar… De regering heeft direct al aangegeven om het bedrag te verdubbelen. (Iets wat de regering de laatste jaren stelselmatig doet zodra er iets van een ramp is waar de bevolking dus wel voor wil schokken.) Dus zelfs al zou iemand in een grot hebben gewoond dan nog zou hij iets van een trend hebben kunnen en horen te bespeuren.

Dus als ik in een supermarkt ga winkelen waar een bordje op de gevel hangt (of 1 met een reputatie dat je daar bij de kassa kunt kiezen tussen je centenzak en het leven van de cassiere) dan doe je dus bewust je boodschappen in die supermarkt en ben je gewoon medeplichtig.

Als de supermarkt een smetteloze reputatie zou hebben. Ja dan heeft uw supermarktvoorbeeld een punt. Want dan is het gewoon overmacht.

Maar nogmaals. Het verdubbelen van de opbrengst is geen uniek iets in Nederland. Sterker nog het had MIJ hoogelijk verbaasd indien ons regering zulks niet zou hebben gedaan. (dus we hebben een supermarkt die erom bekend staat dat er naast een cassiere een overvaller in de winkel staat.)

Het wordt tijd dat het mantra ‘ich habe es nicht gewust’ wat de Nederlander direct heeft geadopteerd eens een keertje als niet afdoende wordt beschouwd.

Nee, nog steeds geen sorry nodig hoor ;-)

 
At 15:13 Paul said...

Het wachten is op de eerste grote aardbeving in nederland als gevolg van olie , gas en zoutwinning en de waterdruk.

Veel Nederlanders beseffen niet in welke slechte staat onze eigen bouwwerken zijn.Zelfs zonder stormen met orkaankracht of aardbevingen storten er al balkons in.

Eingelijk zouden de adelingen bouw en woningtoezicht alle schoorstenen aan een onderzoek moeten onderwerpen.Als oud bouwvakker heb ik er velen gezien en de slechte staat waarin deze verkeren is onacceptabel.
Neem nu de binennstad van Breda.Het is een keurig gezellig centrum met mooie oude gevels maar het gevaar wat zich in de hoogte bevindt is niet zichtbaar.

Oude gemetselde schoorstenen van soms wel 3 meter hoog waarvan het metselwerk zo los ligt dat je de steentjes direct weer sschoon opnieuw kunt gebruiken.Als er hier een beving komt kun je alleen al door de afgebroken schoorstenen in iedere straat een paar puincontainers vullen.

Als je de reacties hier leest dan kom je tot de conclusie dat velen niet verder denken dan hun neus lang is.
Oke geld sturen moet je in dit soort gevallen nooit doen want dat is vragen om corruptie en al zeker in een land waar dat al jaren de praktijk is.

Hulp in de vorm van goederen,voedsel en hulpverleners is de enige waardige oplossing.Als je met je reactie niet verder komt dan het zeuren om de inhoud van je eigen beurs dan is het al knap dat je uberhaubt hier reageerd.

Dat moslim landen nooit geld of hulp sturen is niet waar maar dat het fors meer mag zijn wel.Het idee om zendtijd bij Al-Jazera
te reserveren is dan ook helemaal geen slecht idee.

Bijkomend is er natuurlijk het vraagstuk van het zenden van legereenheden.Uiteraard zal dit resulteren in een permanent verblijf in het land door de VS en haar bondgenoten.Het was misschien niet voorzien maar strategisch wel een unieke kans om de regio weer in haar macht te krijgen.Mogelijk dat men Venezuela nu voorlopig even met rust laat.

 
At 15:13 Peter de Jong said...

Het kwartje van mijn supermarkt voorbeeld schijnt idd niet bij je te vallen flap.

Dus als ik een piloot ben die niet ingaat op het dreigement van een kaper om 1 van mijn stewardessen te doden en dit meisje komt vervolgens door de kaper om het leven dan acht je mij medeplichtig aan moord?

Ik probeer iets anders: stel dat je belasting diefstal vind en dat je daarom actie voert om te bezuinigen op de politie. Als die actie erg succesvol is en de politie is vrijwel wegbezuinigd, terwijl de overheid individuele burgers en particuliere beveiligers beperkingen blijft opleggen, dan krijgen misdadigers vrij spel. Ben jij dan aansprakelijk voor de schade die burgers oplopen door criminelen ? Dacht het niet.

Dat zijn in de 1e plaats die criminelen zelf en in de 2e plaats de overheid met haar beperkende maatregelen.

 
At 17:12 Outlaw Mike said...

Als ik een organisatie mag aanbevelen, dan zou ik zeggen AzG/MsF. Ik denk dat uw centjes tot nog toe daar tamelijk goed besteed worden.

FYI, twee van de tenoren van 12-12 anno de tsunamiramp van 2004, Oxfam en UNICEF, WEIGERDEN een gift van 12500 EUR van het Vlaams Belang…. geld waarmee ginder levens hadden kunnen gered worden. Dus die schoften weigerden middelen die levens hadden kunnen redden uit partijpolitieke overwegingen. Ik noem dat moord.

 
At 17:12 Elhaz said...

X aantal jaar geleden organiseerde een champagnemerk bij de lancering van een nieuwe cuvée een tombola waarvan de opbrengst naar een goed doel moest gaan. AzG werd als eerste aangesproken maar weigerde de gift omdat ze kwam van een firma die “alcohol” verkocht. Kun je nog op een lulliger manier politiek correct zijn dat dat?
Ik heb soms sterk het gevoel dat nogal wat van die ngo’s vooral commerciële bedrijven zijn die in de eerste plaats handelen in aflaten voor een gerust geweten en op de tweede plaats dienst doen als touroperator voor avontuurlijke werkvakanties voor geëngageerde jongeren waardoor de echte hulpverlening slechts een bijverschijnsel wordt.

Wie aan liefdadigheid wil doen kan beter minder mediagenieke en minder gehypte organisaties en projecten zoeken. We komen allemaal wel eens in ontwikkelingslanden, je moet echt weinig moeite doen om een degelijk alternatief te vinden.

 
At 17:13 Luc Van Braekel said...

Steun Haïti via pater-scheutist Jan Hoet door storting van uw fiscaal aftrekbare gift van minstens 30 euro op 000-0901974-68 van SOS-Scheut met vermelding “voor project: 02.509.008 / F.J.-P.S. / Hoet Jan / Delmas-Ha”. Dat geld komt rechtstreeks in Haiti terecht en wordt gebruikt voor de heropbouw van jeugdopvangtehuis Mamosa. Meer info op http://www.webmamosa.org/page_2.html

 
At 17:13 Willy Legendre said...

De aardbeving die Haïti heeft getroffen (Haïti op de knieën heeft gebracht) is niet enkel de ergste ramp van deze eeuw aan het worden, maar ook het grootste schandaal op gebied van ‘gecoördineerde’ hulpverlening. Wie had gedacht dat het wereldje van hulpverleners, de Internationale Gemeenschap of de Verenigde Naties, na de verwoestende tsunami van 2004, in eigen boezem hadden gekeken komt blijkbaar dik bedrogen uit. Het vliegveld in Port-au-Prince wordt nu reeds dagenlang overspoeld door duizenden hulpverleners en experts, tonnen aan medicatie, voeding en hulpgoederen, maar de getroffen bevolking heeft tot nu amper 1 buitenlandse arts of expert gezien. Reden: ‘gebrek aan coördinatie’.

 
At 17:43 Anoniem said...

Je kunt wel proberen om er allemaal vreemde voorbeelden bij te halen, maar die snijden stuk voor stuk geen hout.

Het is heel simpel.
Is er sprake van of zou er sprake horen te zijn van kennis van het gevolg van uw actie dan bent u gewoon danwel dader danwel medeplichtig.

Als je piloot bent van een vliegtuig waarvan je op VOORHAND weet dat je een kaper meeneemt. Ja dan ben je gewoon medeplichtig aan moord.

je tweede voorbeeld slaat dusdanig de plank mis dat ik daarmaar niet meer op inga.

U kunt minister president worden, zou in ieder geval zo de politiek inkunnen.

U haalt er vanalles bij, maar bent niet in staat om ook maar een half argument te produceren.

 
At 17:43 Reiny said...

Dit is een zeer goede gedachte en dit moet je zoveel mogelijk onder ogen brengen van de inwoners. Zal het zelf zoveel als mogelijk doorgeven en elders plaatsen. Dit is een eigen Item waard !!!
Super !!

 
At 17:43 Paul said...

Dit is geloof ik het meest lopende artikel van de laaste tijd en schijnbaar hebben veel mensen als mij toevallig een paar dagen vakantie om te reageren.

Maar misschien zouden we de discusie eens moeten ombuigen door elkaar de vraag te stellen wat er bij ons allemaal in zou storten als er een aardbeving op dezelfde schaal van richter zou plaatsvinden.

Dat menig balkon uit de moderne tijd al na een paar jaar gestut en vervangen moet worden is tot daar aan toe maar bedenk dat die grote betonnen kaartenhuizen minder kans op overleven geven dan normaal metselwerk.Bij het instorten van metselwerk hebben je altijd stukken muur die wat sterker zijn dan d erest waardoor de af te leggen weg van puin heel onregelmatig verloopt en er dus veel intacte ruimtes overblijven waarin men kan overleven.

Bij het instorten van betonskeletbouw heb je te maken met grote betonnen elementen die dor scharnieren alles verpletteren wat zich onder die platen bevindt.Als zo´n element het begeeft is dit direct een enorme massa aan gewicht dus kracht voor het starten van een domino-effect.

Maar kijk eens naar het gemiddelde moderne metselwerk.Als oud sloper kon je menig gevelmuur zo afstapelen omdat de metselaar zo snel was dat hij in een uur tijd 20 lagen kon zetten.Het was alleen jammer dat die eerste lagen dan zo onder druk kwamen staan dat het water eruit geperst waren voordat het haar chemische proces kon voltooien.

Het aantal schoorstenen wat letterlijk los op het dak staat zal u verbazen.Hoog boven de winkelstraten gaat een leven vol verval schuil.Neen de proef op de som en controleer waar dat moeglijk is het metselwerk van oude maar ook nieuwe gebouwen.

Ga eens kijken als die handmatige sloper aan het werk is bij u in de omgeving en zie hoe schoon de stenen soms uit de muur komen.Je kan ze zo hergebruiken zonder schoonbikken.

Maar kijk ook even naar de samenstelling van de metselspecie of betonmortel als de weersomstandigheden snel veranderen binnen een korte periode.Beton storten bij 30 graden en dan niks aan koeling doen om verbranding tegen te gaan is geen uitzondering.Maar het andere uiterste is ook waar.
Bij beginnende vorst zal men vrolijk doormetselen met de normale specie.

Ik heb zelfs meegemaakt dat men op de bevroren modderlaag die op de fundering lag begon te metselen met de normale (zomer) specie.Dus wie nu gelijk begint te roepen dat ze daar gamelle bouwwerken neerzeten zou eerst in zijn eigen omgeving moeten kijken.

Hoeveel gevelplaten vallen er jaarlijks door materiaal moeheid.Wij denken immers een plaat natuursteen nog steeds aan 4 boutjes te kunnen hangen op een hoogte van 50 meter.

 
At 17:44 Peter de Jong said...

“Is er sprake van of zou er sprake horen te zijn van kennis van het gevolg van uw actie dan bent u gewoon danwel dader danwel medeplichtig.”

Dus als je vooraf weet dat je in een bepaalde slechte buurt op straat kan worden beroofd en je gaat toch die buurt in dan ben je medeplichtig aan je eigen beroving?

Je stelt een misdaad dan op gelijk niveau met een natuurramp (wel toepasselijk in deze draad). Of je auto nu beschadigd wordt door een vandaal of door een hagelbui dat maakt je blijkbaar niets uit voor de aansprakelijkheid: n.l. als de automobilist wist van het risico is hij mede aansprakelijk voor de schade.

Dat zou de rechter een hoop werk besparen zeg! “Bent u beroofd en verkracht en wist u van te voren dat dit kon gebeuren? Dan hoef ik hier niets meer aan te doen, want dan bent u medeplichtig en is het uw eigen keuze geweest.”

 
At 17:44 Anoniem said...

bedankt voor deze informatie ik neem het mee.
groet reiny,

 
At 17:44 Anoniem said...

Ok, ik zal ook proberen een jip en janneke voorbeeld voor u te geven.

Stel u komt bij een winkelcentrum en daar staan 2 collectebussen.

De persoon bij de ene collectebus zegt erbij dat als u een donatie in zijn bus doet hij het bedrag wat u erindoet diezelfde avond nog zal stelen van uw buurman.

De persoon van de andere collectebus (collecteerd voor hetzelfde doel) die neemt alleen uw donatie en verder niets.

Als u vervolgens toch geld in de bus van collectant 1 doet dan bent u wel degelijk verantwoordellijk voor de diefstal die avond bij uw buurman, want immers.. Had U niets gegeven had de bewuste collectant niet gaan stelen.

Nou kunt u wel zeggen, Ja jammer maar ik vond het doel zo belangrijk.. Bedenk dan hoe u het zou vinden om op een ochtend wakker te worden en dan te ontdekken dat u beroofd bent van uw geld omdat uw buurman een donatie gedaan heeft.

 
At 17:44 Paul said...

He iedeen even lachen om Chavez met zijn waanidee over een aardbevingswapen.Je geloofd je eigen oren en ogen toch niet die man is volkomen links en dus maf.

Maar zeg nu eens heel eerlijk als het wapen zou bestaan zou men dan bereid zijn het te gebruiken als ultiem machtsmiddel.

Als die bewering van die Russische vloot nou met bewijzen zou worden ondersteund wat zeggen de lezers van Vrijspreken dan.
Zouden we er op staan om de gebruikers van het wapen dan te vervolgen en het wapen zelf laten vernietigen.

Hebben we allemaal de mogelijkheden van HAARP bekeken of op zijn minst erkend dat het princiepe ervan zou werken.

Hoe kwamen we ook alweer bij de uitvinding van de magnetron.Maar waar komen toch al die rare luchtverschijnselen vandaan.

Bij de laatste olympische spelen keurde de meeste mensen de manipulatie van het weer af omdat we dat in gods handen willen laten.Maar heeft iemand zich afgevraagd of het ook heeft gewerkt.Soms lees je van die kleine berichten dat ook de VS in eigen land het weer soms op kleine schaal wil beinvloeden.Tijdens de experimenten van Nicola Tesla waren zijn buren uit de verre omgeving er in ieder geval niet blij mee.

Dus de ultieme vraag als we het aardbevingswapen zouden hebben zouden we het dan ook willen gebruiken.Immers er is nu voor de komende 10 jaar een basis voor massale aanwezigheid in het land door buitenlandse troepen hoofdzakelijk bestaand uit Amerikanen.

En als Iran of Venezuela nu ook plotseling last krijgen vaan aardschokken wat is dat de mening over deze nachtmerrie.

 
At 17:44 Paul said...

Het spreekwoord zegt ons dat een kat in het nauw rare sprongen maakt.De VS is financieel in het nauw en de enige machtpositie die het op dit moment nog heeft is de militaire macht.

China heeft in feite de VS financieel in haar borstzak zitten.Als ze willen kunnen ze de VS ieder moment als een kaartenhuis in elkaar laten storten.

Er zijn mensen die een hele mooie opsommingslijst hebben gemaakt waarbij de aardbevingen volgenden op een politiek belsuit wat niet in de zin was met de belangen van de VS.Wat er van waar is kan ik u niet vertellen maar ik kan het wel op een eenvoudige manier uitleggen.

Stel u heeft een ruzie op leven en dood.U slaat uw tegenstander voordurend maar het schijnt allemaal geen enkel effect te hebben.De overlevingsdrang in u zal ervoor zorgen dat u alles in de strijdt gaat gooien om uw machtspositie weer te herstellen.Daarbij zult u gebruik maken van alles wat los en vast zit om als winnaar uit het gevecht te komen.

Op dit moment is de VS de grootste economische verliezer op deze aardbol.Een groot deel van dat verlies wordt veroorzaakt door opstandelingen in Irak en Afghanistan wiens doel niet het verdrijven van de VS en haar bondgenoten is maar juist het zo lang mogelijk rekken van het verblijf om zo door de hoge kosten de navo landen zowel econoimisch als militair uit te putten.Materieel vervanging is niet meer bij te benen en een echte strategie bestaat er niet eens meer in doe oorlogen.Het enige wat ze nu doen is proberen te blijven waar ze nu zijn desnoods door zich te verschansen binnen de beveiligde compounds.Zie hiervoor de laatste aanvallen op Kabul.Echter in dit verband moeten we ook zien dat het uitblijven van actie in dat moment van de NAVO een waarschuwing was aan Karzai.Hij wordt namelijk onbestuurbaar omdat hij 1 voor 1 zijn touwtjes aan het doorknippen is.In feite is hij nu een ongewenste president in de ogen van de NAVO.Alles zal men er aan doen om hem alsnog terug in de pas van de NAVO te krijgen.

De les bij die aanslagen was dan ook dat Karzai niet zonder de bescherming van de NAVO kan en dus bevelen moet accepteren in ruil voor die beveiliging.

Het domste wat ik ooit heb meegemaakt is dat we een dag voor we naar afghanistan vlogen al te horen kregen dat Karzai met ons zou meevliegen vanaf een bepaald vliegveld.Je snapt het al even naar huis bellen om dat te melden.Net als al die andere 300 mannen en vrouwen.Was er 1 telefoon afgeluisterd geweest door de taliban dan hadden we als een body bag de terugreis ingezet.

Normaal mag dit soort informatie niet buiten een kleine direct betrokken groep bekend zijn om de voorbereidingstijd van tegenstanders te verkleinen.Het is echter al een paar jaar geleden dus vandaar dat ik het hier schrijf.

 
At 17:44 Anoniem said...

Mij valt vooral op uit de berichtgeving dat de VS sneller en adequater haiti heeft bezet dan dat ze destijds in New Orlean’s orde op zaken stelden na die orkaan.

 
At 17:45 Peter de Jong said...

“De persoon bij de ene collectebus zegt erbij dat als u een donatie in zijn bus doet hij het bedrag wat u erin doet diezelfde avond nog zal stelen van uw buurman.”

Maar dat zegt SHO helemaal niet. Het is de overheid die eenzijdig aanbiedt om het gestorte bedrag te verdubbelen. Als SHO dat wil aanpakken en in jouw optiek als heler van gestolen geld wil fungeren is dat hun zaak, daar heb ik als donateur in mijn relatie met SHO niets mee te maken. Ik geef immers mijn eigen geld en stel daarbij geen andere voorwaarde dat SHO dat geld aan de hulporganisaties geeft. Als zij dit doen is het een legale overeenkomst tussen ons beiden.

Je verwijt is net zo onzinnig als wanneer ik van een transportbedrijf gebruik maak dat ook nog geld verdient met illegale activiteiten (sigarettensmokkel, drugstransport, mensenhandel, etc). Door mijn legale business heeft dit transportbedrijf meer werkkapitaal voor hun illegale activiteiten dan wanneer ik ze zou hebben geboycot. Ik heb ze echter geen opdracht gegeven voor dat drugstransport of die mensenhandel, en wat iemand met het geld doet wat hij aan mij verdient moet hij zelf weten.

Het zou een mooie boel worden als een werkgever aan zijn werknemers kan dicteren hoe zij hun geld moeten uitgeven en dat ze er vooral geen ‘verkeerde’ dingen mee mogen doen!

 
At 17:45 Anoniem said...

Ja als je het niet wilt snappen houdt het op..

hmm peter de jong.. P J… J P… Zou een hoop verklaren…

Laten we het er voor nou maar op houden dat wij het niet eens zijn en het ook niet zullen worden..

Groetjes Flap

 
At 17:45 LVM said...

Het is heel eenvoudig. U stelt dat mensen medeverantwoordelijkheid dragen voor de daden van anderen.

 
At 17:46 Paul said...

Even allemaal luisteren.Heeft een van jullie ergens iets gelezen of gehoord van een voorspelling over deze aardbeving of gingen de seizmografische alarmbellen dan echt nergens af.Normaal in dit soort gevallen worden er toch vaak trillingen geregistreerd maar ik hoor er in dit geval niets over.

Zijn er andere verschijnselen bekend die in verband gebracht worden met deze beving.

 
At 17:46 LVM said...

Sorry, ik verstond u niet, kunt u het nog eens zeggen?

 
At 17:46 Paul said...

Klopt het dat haiti grotere oliereserves heeft dan Venezuela en dat die worden beschouwd als strategische reserves van de VS.

Ik ben maar een simpel manneke dus als er mensen zijn die hier meer over weten graag even wat uitleg.

 
At 17:46 Reiny said...

zelf had ik hier ook nooit geen aandacht aan gegeven , terwijl wij ook op een gasbelt zitten tussen Langelo en Grijpskerk. In omgeving Loppersum zijn ook al kleine aardschokken geweest , maar iedereen zegt dat het niets voor stelt.Dus zijn wij gerust gesteld.
Maar nu begin je toch te twijfelen ,en zullen er ingeval van een aardbeving hier toch voorzieningen getroffen moeten worden. Zo erg als in Haïtie zal het hier niet worden , maar je moet wel met het ergste rekening gaan houden. Daarom is het goed dat je elkaar informeert en je gedachten weergeeft. In iedergeval heeft deze man Paul Moezel mijn ogen open gemaakt.

 
At 17:47 Boer met Klompen said...

Ik had al een tijdje jeuk aan mn reet maar ook al voorspelde mn grootmoeder altijd het weer mbv haar knie, heb ik het niet zien aankomen, sorry. Sorry vooral voor al die slachtoffers…

 
At 17:47 Anoniem said...

Het is mij uit bittere ervaring bekend, dat het uiterst moeilijk is, hulp te laten terechtkomen bij degenen voor wie het bestemd is.

Het komt zelfs op grote schaal voor , dat geld dat betrokkenen zelf direct in de handen gestopt wordt voor bij voorbeeld studie, melk voor zuigelingen of om iets aan te schaffen, waarmee de mensen hun brood kunnen verdienen, direct omgezet wordt in drank of iets anders waarvoor het in het geheel net bedoeld was.

Dit is meestal ook niet te verhelpen door in natura te geven, want het product wordt ijskoud verkocht en met het geld schaft men drank aan of sigaretten.

Dit is moeilijk uit te leggen aan mensen die zelf zoiets niet hebben meegemaakt, maar ik heb hele stapels bierkratten gezien in huizen, waar hulpgeld gearriveerd was.

En echt : de smaak nog te doneren verdwijnt na een aantal dergelijke ervaringen, te meer zo in die gevallen waarin men zijn eigen consumptieniveau terugbrengt teneinde een ander te kunnen helpen.

Ik krijg regelmatig verzoeken om hulp van mensen die zaken willen aanschaffen, die ik zelf nooit zou kopen omdat ik ze te duur vind, laat staan dat ik ze zou willen aanschaffen op kosten van een ander. Het is een vreemde wereld waarin wij leven, maar misschien zijn wijzelf wel de idioten, die de niet-gekken accommoderen.

Hugo van Reijen

 
At 17:47 Rob ter Horst said...

Weet je dat er ook mensen (christenen) zijn, die het juist goed vinden, dat Haiti is getroffen door zo’n ramp, omdat ze daar aan vodoo doen en niet in god geloven. En dan maar lullen dat god geen onschuldigen treft, om vervolgens toch tot de conclusie te komen dat er vele onschuldigen zijn omgekomen, maar niet tot de conclusie kunnen komen hoe krom hun eigen gedachtenkronkels zijn…

Hoe gestoord zijn de mensen…

 
At 17:47 Reiny said...

Wat mij stoort is dat als mensen gered worden, dan schreeuwen ze gelijk dat het gods werk is , maar waarom was god er dan niet wat eerder aanwezig, dan hadden ze niet gered hoeven te worden , maar was alle ellende voorkomen.
Een mooie droom is altijd voorbij als je wakker wordt , zo vergaat het met geloven ook.

 
At 17:48 Rob ter Horst said...

Je zou haast gaan denken dat er geen god bestaat :-)

 
At 17:48 Paul said...

Hugo jouw voorstelling van zaken zal voor eend eel helemaal terrecht zijn maar het lijkt dan ook wel verdacht veel aan de hulp die men aan banken en bedrijven geeft die het aan de achterdeur weer uitgeven als bonus bedragen.

Zo zie je maar weer dat er weinig verschillen in de wereld zijn.
Maar zijn er al mensen hier die naar de verwachte oliereserves hebben gekeken.

Hebben mensen hier de officiele documenten al gevonden waarmee de VS die voorraad olie zwart op wit claimt als haar strategsiche reserve.

Zijn er al mensen die een voorspelling durven doen hoe lang het nu duurt eer deze oliebronnen aangeboord gaan worden en welke verdeelsleutel er dan gaat plaatsvinden.

Met andere woorden Haiti zou de meest welvardende staat moeten zijn in dat gebeid maar met het huidige scenario zal de inheemse bevolking er weinig mee opschieten en zullen net als in Irak etc de bronnen worden leeggeroofd tegen contractprijzen waar je buikloop van krijgt.

De totale waarde van de hulp die er nu wordt ingepompt wordt er straks in een meervoud aan waarde weer uitgepompt.Op dit moment maakt men gebruik van de beving om het land te koloniseren.

Ben benieuwd hoe die nieuwe president eruit gaat zien en hoe vaak deze net als Blair,balki etc bij de VS op de schoot kruipt.

En ja god krijgt overal de schuld van ook bij mensen die zeggen er helemaa niet in te geloven.Armoede in stand houden is een vorm van strategische politiek.Stel dat Haiti zijn eigen bronnen op dezelfde wijze als Venezuela had aangeboord en dezelfde koers zou varen als Chavez.De rest kunt u zelf wel invullen.

Ja en ik heb nog steeds vakantie voor degene die wilden gaan vragen of ik niks beters te doen heb.

 
At 17:48 Rob ter Horst said...

Bodemschatten zoals olie en gas moeten als eerste ten gunste komen aan de eigen inwoners, desnoods de opbrengsten.
Het is onvoorstelbaar dat er nog genoeg gewone burgers zijn, die het zelfs met dit niet eens zijn. Ze willen iets doen aan armoede, aan corruptie, zonder er zelfs iets voor te doen, zonder er zelf ‘misschien’ iets voor in te leveren.

Armoede in stand houden is dus niet alleen een vorm van strategische politiek. Het is ook aanwezig bij menig burger in de vorm van een bepaalde onwil…

 
At 17:48 Reiny said...

persoonlijk wens ik dat je nog lang vakantie hebt en ik jouw gewaardeerde inzichten tot mij kan nemen. Vraag mij hoe jij tegen windmolens aan kijkt . In Drenthe willen ze het landschap opofferen aan deze rare dingen , maar dit even ter zijde opgemerkt.

 
At 17:49 Anoniem said...

Ik heb hier wel vaker gedebiteerd dat ‘volwassen’ mensen die in sprookjesboeken geloven per definitie niet helemaal 100 punten scoren op ‘flap zijn mentale weerbaarheidsladder’.

En even voor de goede orde. Ik vind het GEEN goed iets wat de inwoners van haiti is overkomen. Ik heb alleen ernstige problemen met de manier waarop de rest van de wereld een schuldgevoel in de schoenen geschoven krijgt.

Ik walg van mensen die snel ff een paar tientjes storten en daarmee menen dat ze iets goeds hebben gedaan of nog erger.. dat ze daardoor sociaalbewogen mensen zijn. Er is in Nederland zelf genoeg ellende waar ze zich voor in zouden kunnen zetten.

Maar ja.. dooie negerkindertjes zijn veel zieliger dan ondervoede mishandelde blanke kindertjes.

 
At 17:49 Anoniem said...

Dit vind ik ook helemaal geweldig.. Ja wij in Haiti zijn heel dankbaar dat u ons komt helepn..

http://www.telegraaf.nl/buitenland/5846272/__Prijzen_stijgen_explosief_na_beving__.html

Alleen willen we niet alleen uw hulp maar ook de inhoudt van uw centenzak..

 
At 17:49 Paul said...

Windmolens het past niet erg bij het onderwerp maar toch het antwoord.

Windenergie is op zich een noodzakelijke aanvulling op het arsenaal van energievoorziening.

Die rare vormen van de huidige windmolens zijn inderdaad afgrijselijk in het landschap maar als je het in een andere vorm giet dan zijn de bezwaren al een stuk minder.

Mijn dee over windmolens is dat je ze wat uiterlijk betreft neerzet als de ouderwetse uitvoeringen maar de toegepaste techniek van deze tijd gebruikt.Als destijds de kracht die omgezet werd al voldoende was met zware loopwerken van hout dan moet je met de moderne krachtoverbrengings techniek een veelvoud van die productiekracht kunnen bereiken.

Dit soort Nieuwe old-fashion molens zou je als vrije sector woningen kunnen verkopen zodat je met je eigen molen zelfvoorzienend zou kunnen zijn en eventuele overschotten kan afleveren aan de buurt of een warmtepomt etc.

Kijk als ik bij jou om de hoek 30 lelijke moderne molens plaats sta je op je achterste benen wegens waardevermindering van je huis maar als ik diezelfde molen in de old-fashion uitvoering wil bouwen zal de waarde van jou huis zomaar kunne verdubbelen en als je er dan ook nog een rij mooie knotwilgen en een dijkje bij aanleg staan de kopers bij je in de rij net als die busladingen japanners met hun filmcamera.

Ik weet het klinkt allemaal heel zweverig maar na een nachtje slapen snapt iedereen de aantringskracht van zo´n nieuw ingericht gebied.

Wie wil er nu niet wonen in een old-fashion molen waarbij de bouwkosten door subsidie en de eigen voorziendheid worden terugverdiend.

 
At 17:49 Paul said...

Windmolens het past niet erg bij het onderwerp maar toch het antwoord.

Windenergie is op zich een noodzakelijke aanvulling op het arsenaal van energievoorziening.

Die rare vormen van de huidige windmolens zijn inderdaad afgrijselijk in het landschap maar als je het in een andere vorm giet dan zijn de bezwaren al een stuk minder.

Mijn dee over windmolens is dat je ze wat uiterlijk betreft neerzet als de ouderwetse uitvoeringen maar de toegepaste techniek van deze tijd gebruikt.Als destijds de kracht die omgezet werd al voldoende was met zware loopwerken van hout dan moet je met de moderne krachtoverbrengings techniek een veelvoud van die productiekracht kunnen bereiken.

Dit soort Nieuwe old-fashion molens zou je als vrije sector woningen kunnen verkopen zodat je met je eigen molen zelfvoorzienend zou kunnen zijn en eventuele overschotten kan afleveren aan de buurt of een warmtepomt etc.

Kijk als ik bij jou om de hoek 30 lelijke moderne molens plaats sta je op je achterste benen wegens waardevermindering van je huis maar als ik diezelfde molen in de old-fashion uitvoering wil bouwen zal de waarde van jou huis zomaar kunne verdubbelen en als je er dan ook nog een rij mooie knotwilgen en een dijkje bij aanleg staan de kopers bij je in de rij net als die busladingen japanners met hun filmcamera.

Ik weet het klinkt allemaal heel zweverig maar na een nachtje slapen snapt iedereen de aantringskracht van zo´n nieuw ingericht gebied.

Wie wil er nu niet wonen in een old-fashion molen waarbij de bouwkosten door subsidie en de eigen voorziendheid worden terugverdiend.

 
At 17:49 Paul said...

Wat zou het toch prettig zijn als u,ik en iedereen gewoon kleurenblind zouden zijn.

Dan had u niet het verschil aan te hoeven geven tussen negerkindjes en blanke kindjes.

Maar u merkt terecht op dat er in eigen land ook veel te helpen valt anders waren er nu geen voedselbanken geweest.En wie nu hele massa´s kinderen door gebrek aan middelen buiten de maatschappij laat vallen zal daar in de toekomst net als nu de vruchten van plukken.

Wie de kinderen van de steuntrekkers geen computer verstrekt voor hun opleiding dwingt hen hun opleiding uiteindelijk te staken of zorgt op zijn minst voor een forse achterstand ten opzichte van hun toekomstige collega´s in het vak.

Iedereen zou toegang tot het internet moeten hebben aangezien het sociaal contact via internet goedkoper is dan telefoon of reizen.Juist de ouderen die nu achter de graniums zitten zouden we weer voorzien in een sociaal netwerk al is het maar digitaal zodat hun lichamen niet meer een half jaar dood achter de deur liggen zonder dat iemand het weet.

Vaak zijn dit sociaal minder vlotte mensne maar zoals iedereen weet ben je via internet vaak iets sneller met praten en uitwisselen van gegevens en daarmee heb je het oude praatje pot weer terug en hoeven ze niet te wachten op de postbode die geen tijd meer heeft voor een praatje.

 
At 17:50 Yuri said...

In Haiti is op dit moment grote behoefte aan noodhulp. Het aantal slachtoffers dat al gevallen is dreigt alleen maar groter te worden. Mensen hebben medicijnen, voedsel en drinkwater nodig om te kunnen overleven. Nog steeds worden er mensen onder het puin gevonden.
De hulporganisaties die zijn aangesloten bij de SHO (giro 555) hebben goede contacten met lokale organisaties in de getroffen gebieden. Deze lokale partners hebben veel ervaring om te werken in zeer moeilijke omstandigheden en zijn nu in actie gegaan om de slachtoffers van de aardbeving te helpen. Via deze partners kunnen de SHO uw geld besteden en komt het geld op de juiste plaats terecht.

 
At 17:50 Yuri said...

De Samenwerkende Hulporganisaties krijgen veel aanbiedingen van bedrijven en particulieren die zelf naar Haïti willen om hulp te bieden, of goederen en diensten naar de hoofdstad Port-au-Prince willen sturen. Hoe sympathiek ook, we kunnen niet op deze aanbiedingen ingaan, omdat
Particulieren
• Een toestroom van vrijwilligers maakt de coördinatie alleen maar moeilijker
• Op dit moment zijn al zeer veel professionele hulpverleners ter plaatse. Ook de bevolking zelf wil niets liever dan hun medeburgers helpen.
• Hulporganisaties kunnen niet instaan voor uw persoonlijke veiligheid.
• Als u wat voor de slachtoffers van de aardbeving wilt doen, kunt u het beste geld inzamelen en dat overmaken naar giro 555.
• Wij raden u dringend af inzamelingsacties voor knuffels, kleding, zeep etc. te houden, omdat het transport en distributie de noodhulp alleen maar zou bemoeilijken

 
At 17:51 Anoniem said...

Misschien kunt u een banner aanvragen bij de site admin. Ik vind uw posts toch iets te veel reclame om serieus op in te gaan.

 
At 17:52 Paul said...

neem contact op met de sitbeheerder. Deze kan u precies vertellen wat advertenties kosten.

Tevens heb ik op de site van giro 555 gezocht naar een ruimte om gratis publiciteit voor Vrijspreker te krijgen. Helaas, niets gevonden.

 
At 17:52 LVM said...

Ah verdorie!
Nu wil ik iets bestellen bij bol.com, maar bol.com doneert 1 euro per bestelling aan giro 555. Weet iemand of de overheid ook geld van bedrijven verdubbelt? Ik ga wel ergens anders naartoe.

 
At 17:52 Paul said...

Voor het geval er ook nog mensen zijn die mijn geneuzel lezen een aanvulling op die old-fashion windmolens.

Iedereen die er over nadenkt begint gelijk te roepen dat je te weinig snelheid hebt om vanuit die beweging energie op te wekken.

Maar je moet het in dit geval niet hebben van de snelheid maar van de kracht.Met die kracht kun je immers druk opwekken en daarmee een druk-turbine aandrijven.Die druk kun je heel lang vasthouden en ook daarmee wek je als bij-product warmte op.Die warmte productie kun je verder opvoeren door meer wrijving op te wekken.

Met een rijk fantasie kom je een heel eind alleen dat uitvoeren daarvoor moet je niet bij mij zijn want als ik daar de mogelijkheden voort had reed ik niet een een 7e hands auto.

 
At 17:52 Paul said...

Mocht je vanavond niets te doen hebben kijk dan even hoe men in Frankrijk reageerd op de invasie van Haiti.

Oke misschien meer uit eigen belang ivm claims op die olie,gas,uranium en andere voorraden maar goed het signaal mag duidelijk zijn.

Verder willen veel bedrijven zelf goederen,materieel en personeel sturen omdat het dan een soort verkapte sponsering is.
Sta niet raar op te kijken als je op zo´n hulptransport straks spandoeken van een bedrijf ziet hangen als zou het op de ronde van frankrijk gaan.

Maar zelfs dan gaat erom dat die mensen ermee gebaat zijn.En het zal hen vast niet uitmaken of ze bij die doos conserven ook een setje UNOX mutsen en handschoenen krijgen en er ook nog mee op de foto moeten voor een extra blik erwtensoep.

Maar zoek allen eens via google naar allerlij soorten berichten van de afgelopen 10 jaar.Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat de VS Haiti als een extra staat beschouwd waar zij bepalen wat er gebeurd.

Regime-change heeft men diverse malen doorgevoerd en dat is ook de reden dat er nog steeds niet of nauwlijks olie opgepompt wordt.

In 2008 werd er volop gewaarschuwd voor een enorme beving maar waar zijn de seizmologische gegevens van het laatste half jaar.Je zou toch verwachten dat die nu op de voorpagina van een schreeuwerige krant als de tele-vaag zouden staan.

Al jaren wordt er geroepen hoe strategisch het land ligt ten opzichte van Cuba,Venezuela en Colombia.
De wijze van optreden door de VS op dit moment werd al vele jaren besproken maar dan zonder de aardbeving als oorzaak.

Ook de rol van de VN troepen wordt op het internet ruim omschreven waarbij je bijna zou denken dat die VN macht een groep rebellen of huurlingen zijn.

Ook of juist de mensen die vinden dat hun geld op deze wijze wordt gestolen en over de balk gesmeten zouden dit soort info een moeten gaan koppelen.Mocht Wouter Bos helemaal in de trend van de VS meehobbelen dan hebben ook wij straks een deel van die enorme vorraad delfstoffen.

Hoezo de VOC mentaliteit opnieuw invoeren.

 
At 17:53 Reiny said...

He Paul ga je een eigen TV programma opzetten , de herkenningskreet heb je je al : Paul Moezel slaat door. Lekker vrij open en recht voor z’n raap

Ben jaloers of jouw rijke fantasie , of zou het waar kunnen zijn.

Groet ;een fan van jouw programma ” Paul slaat door ” .

 
At 18:02 Anoniem said...

Hypocrieten hier allemaal.

Maak dan gewoon niets over. en draai je nog lekker een keer om in je warme bedje….

 
At 18:02 Reiny said...

Nee helaas daar ben ik te verlegen voor maar weet je wat het mooiste is van mensen die je mening of overtuiging belachelijk maken.

Als ze na een tijdje nadenken het kwarte horen vallen of op tv en internet informatie vinden die aardig in de buurt zo niet voorbij mijn fantasie gaan.

Ik zit of liever gezegd zal al jaren op de AD en telegraaf site en voerde hevige discusies met Steve uit de USA over van alles en nog wat.
Vele beweringen zijn uitgekomen en niet omdat ik nou zo slim ben maar gewoon door informatie te koppelen.
En als zo´n simpel manneke als mij dat kan dan kan de rest het toch ook.

En ja naast mijn schoenen lopen ligt op de loer maar ach ik loop graag op mijn sokken door het huis na een dag werken of net als nu tijdens mijn vakantie.

 
At 18:03 Anoniem said...

Kunt u precies aanwijzen wat hypocriet is? Deze aanvallende opmerking maken zonder onderbouwing laat mij namelijk denken dat u gewoon de volgende politiek correcte malloot bent. U probeert men een schuldgevoel aan te praten voor iets wat ze niet gedaan hebben. Maar ik heb u nog niet beoordeeld, dus als u wilt kunt u uzelf nu nog zonder gezichtsverlies corrigeren. Deze “hypocrieten” waar u het over heeft hebben namelijk ook moeite gedaan om hun gang van zaken te onderbouwen.

 
At 18:03 Paul said...

Paul ik herken datgene wat jij doet en hoe je in elkaar zit. schrijven in kranten doe ik ook geregeld , maar ze maken het je niet gemakkelijker doordat ze minder ruimte beschikbaar hebben.
Maar ja het is en blijft een hobby.

 
At 15:24 Fred said...

Het valt ook op dat nu er een ramp gebeurt in Haiti, er een grote inzamelingsactie wordt gehouden. Stel je voor dat deze ramp in Iran of Pakistan was geweest: dan zou er echt niet zoveel worden ingezameld. Slecht eigenlijk hè?

 

Een reactie posten